Novice

09.05.2024

Nameščena nova različica SICRIS, V3.1. 

Posodobljena je knjižnica ecris-api, ki preusmerja REST-klice med slovenskim sistemom SICRIS in preostalimi sistemi E-CRIS.
 

19.04.2024

Nameščena nova različica SICRIS, V3.0

Raziskovalne organizacije lahko odslej prek portala SICRIS spreminjate oz. oddajate vloge za: 

 • EVIDENCE (spremembe deležev zaposlitev kot tudi deležev zaposlitev za raziskovalno delo za raziskovalce in strokovne oz. tehnične sodelavce). Podatke za leto 2023 lahko urejate do zaključka poziva PRU. Vnašate lahko tudi tekoče spremembe. Funkcionalnost nadomešča oddajanje vloge ARIS-EV-ZAPOSL-2023.
 • PROGRAME/PROJEKTE (oddaja vloge za spremembe programskih/projektnih skupin). Podatke za leto 2023 lahko urejate do zaključka PRU poziva, najkasneje do 15. junija 2024.

19.04.2024

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.3.

V sistemu SICRIS je na predstavitvenih straneh raziskovalcev in v meniju Storitve dodan nov izpis pri Bibliografskih kazalcih uspešnosti za izvolitev v naziv: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

16.04.2024

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARIS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

11.03.2024

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.2.

Novosti in dopolnitve:

            -    največje število točk (80) velja za uredništva kategorije F in G skupaj
            -    uredniških točk več ne dobivajo vsi tipi monografij

 • Pri bibliografskih enotah se izpisujejo podatki o odprto dostopnih objavah iz digitalnega repozitorija dCOBISS:

            -    povezava (dCOBISS) do prikaza podatkov o odprtem dostopu v COBISS+ 
            -    povezave do objav v institucionalnih digitalnih repozitorijih 
            -    podatki o projektih in financerjih; če podatka v dCOBISS-u ni, se podatki o projektih še naprej izpisujejo iz polj 338

09.02.2024

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR za leto 2022. 

19.01.2024

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARIS (12. 01. 2024 – Projektni razpis).

12.01.2024

Nameščen je seznam mednarodnih založb, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-C), za leto 2024. Od leta 2024 dalje na osnovi sklepov ARIS-a na seznam niso več uvrščene založbe WSEAS Press, InTechOpen, Nova Science Publishers in Dr. Kovač.

19.12.2023

Po 15. januarju 2024 povezava na E-CRIS več ne bo delovala. Potrebno je spremeniti iz https://cris.cobiss.net/ecris v https://cris.cobiss.net/e-cris.

01.12.2023

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.1

Novosti in dopolnitve:

 • V sistemu SICRIS je na predstavitvenih straneh projektov/programov, organizacij in skupin nameščen grafično in tehnološko prenovljen izpis Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARIS.
 • V sistemu SICRIS sta v meniju Storitve nameščena grafično in tehnološko prenovljena izpisa Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv in Vrednotenje skupine izbranih raziskovalcev

S 1. 1. 2024 bomo ukinili dostop do starih aplikacij SICRIS in Bibliografije, tako da povezave prek njih ne bodo več delovale.

Navodila za dostop do predstavitvenih strani v SICRIS-u: 
https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/faq 
(gl. Ali lahko preko evidenčne številke raziskovalca pripravim neposredno povezavo na svojo predstavitveno stran v SICRIS-u?)

Navodila za dostop do izpisov bibliografij:
https://bib.cobiss.net/biblioweb/info/si/slv/help#links

30.10.2023

Nameščeni so seznami baz podatkov o revijah za leto 2023 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

25.10.2023

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.0 

 • Na predstavitvenih straneh raziskovalcev v sistemu SICRIS je nameščena grafično in tehnološko prenovljena storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv. 
 • Stara verzija bo dostopna preko menija Storitve (Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv) predvidoma do 1. 12. 2023.

12.10.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.3

Novosti, popravki in dopolnitve:

•    Dodani metriki Prometheus in Grafana 
•    Dodana klasifikacija Ford za organizacije
•    Omogočen uvoz opreme iz ARIS-a
•    Poenotenje statusov raziskovalcev med SICRIS in ARIS-AURA
•    V kontaktne podatke dodana izbira države

05.10.2023

V sistemu COBISS.SI so v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2022 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2022)).

07.09.2023

V sistemu COBISS.SI so v bazo JCR (Journal Citation Reports) dodani podatki o faktorjih vpliva revij za leto 2022 (Faktor vpliva (1994–2022)). Faktorji vpliva v bazi JCR od leta 2022 naprej vsebujejo le eno decimalno mesto. 

Trenutno v bazi JCR še vedno prikazujemo samo revije iz baz SCIE in SSCI, čeprav so faktor vpliva v letu 2022 prvič dobile tudi revije, uvrščene v bazi AHCI in ESCI, ki pa v tem prvem letu v kategorijah še niso rangirane in niso uvrščene v četrtine. Glede vrednotenja člankov v revijah, uvrščenih v AHCI in ESCI, v bibliografijah raziskovalcev zaenkrat ni sprememb.

31.08.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.2

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Med vloge v skupini projektov, programov in mednarodnih projektov dodan status nekdanji vodja
•    Preimenovanje ARRS v ARIS in zamenjava logotipa
•    V editiranje projektov/programov ARIS dodana klasifikacija FORD
•    Pri deležu delovne obremenitve in deležu raziskovalnega dela omogočen izpis decimalnih vrednosti
•    Ukinitev statusa mladi raziskovalec in raziskovalec v tujini (zaradi neažurnosti podatkov)

10.07.2023

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

16.06.2023

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARIS (14. 06. 2023 – Ciljni raziskovalni programi).

17.05.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.1

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Pri prijavi raziskovalca in kontaktne osebe organizacije se izvede preusmeritev na ažuriranje zapisa
•    Povezava z REST vmesniki je omogočena prek izum-http knjižnice
•    Pri izpisu projektov in programov pri predstavitvi raziskovalca je izpisano obdobje, v katerem je raziskovalec sodeloval (prej celotno obdobje projekta oz. programa)
•    Pri ažuriranju podatkov je izboljšana dostopnost za slabovidne
•    V E-CRIS.MK je podprto iskanje raziskovalcev v latinici, v E-CRIS.SR, E-CRIS.CG, E-CRIS.BH v cirilici
•    Pri raziskovalcih smo v E-CRIS sistemih omogočili ažuriranje osebnih podatkov, izobrazb, mentorstev in frascati klasifikacije

03.03.2023

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 02. 2023 – Projektni razpis).

21.02.2023

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V6.6

Novosti in dopolnitve

 • Nova koda avtorstva v bazi CORES (urednik tematske številke)
 • Dopolnjen je dokument Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS 
 • Spremembe pri vrednotenju bibliografskih zapisov po ARRS-jevi metodologiji in bibliografskih merilih:
  • Sprememba mejnih vrednosti pri izračunu ocene A1
  • Ukinitev izjeme o 100-% točkovanju drugih znanstvenih člankov (1.03)
  • Uvedba točkovanja urednika tematske številke revije
  • Dopolnitev seznama uradov pri vrednotenju modelov (2.29)
  • Dopolnitev seznama uradov pri patentnih prijavah (2.23)
 • Dodane so nove vrednosti ocene A3

Vrednotenje skupin zaradi tehnološke prenove zaenkrat ostaja še po starih bibliografskih merilih in stari metodologiji ARRS.
 

15.02.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.0, s katero so posodobljeni sistemi E-CRIS v mreži COBISS.net 

11.01.2023

Nameščena je nova verzija programske opreme Bibliografije, V6.5

Novosti pri izpisih citiranosti v SICRIS-u (citati v WoS in Scopus)

•    dodana je možnost izbire obdobja objave del
•    dodana je možnost izbire posamezne citatne baze
•    dodani so novi izpisi: po letih objave del, po revijah in izpis povezanih zapisov
•    pri izbiri formata izpisa je dodan format JSON

Ukinjen je portal SciMet (večina funkcionalnosti je prenesena v SICRIS)

29.11.2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.5

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Omogočeno je iskanje mednarodnih projektov
•    Raziskovalcem je omogočen vpis v skupino mednarodnega projekta
•    Kontaktnim osebam organizacij je omogočeno dodajanje novih in spreminjanje vseh mednarodnih projektov
•    V projekte in programe ARRS je dodana FORD klasifikacija

22.11.2022

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR
Nameščeni so tudi seznami baz podatkov o revijah za leto 2022 (BIBLIO-A, BIBLIO-B). 

18.10.2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.4

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Omogočen prenos projektov ARRS
•    Prilagoditev iskanja za administratorje
•    Dnevni izvoz podatkov za razpise
•    Mesečni izvoz podatkov za potrebe GDPR

14.09.2022

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2021 (Faktor vpliva (1994–2021)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2021 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2021)).

12.09.2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.3

Novosti, popravki in dopolnitve

•    prenovljen dnevni prenos podatkov o vrednotenju
•    prenovljen prenos podatkov iz ARRS
•    samodejna odjava po poteku prijave
•    izboljšano delovanje pri spreminjanju podatkov o raziskovalcu
•    dopolnjen izpis naslovov publikacij

26.07.2022

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problematike vrednotenja znanstvenih monografij.

18.07.2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.2

Novosti, popravki in dopolnitve

•    prenovljen dnevni prenos podatkov o številu publikacij in citatov
•    hitrejše delovanje pri spreminjanju podatkov
•    omogočen REST API za dostop do podatkov SICRIS
•    izboljšana zaščita pred vdori
•    podpora Googlovemu indeksiranju raziskovalcev in organizacij
•    selitev aplikacije na Wildfly 26

06.07.2022

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

17.06.2022

V zadnjih nekaj dneh se vzpostavljanje povezav z Web of Science in ažuriranje citatov za potrebe izpisov v SICRIS-u in COBISS-u ne izvajata zaradi tehničnih sprememb v postopkih.

01.06.2022

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (23. 05. 2022 – Ciljni raziskovalni programi).

17.05.2022

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

06.05.2022

Obveščamo vas, da bomo s 1. 9. 2022 ukinili dostop do servisov SciMet in storitev starega SICRIS-a, ker se podatki teh servisov več ne posodabljajo. Večina podatkov in servisov je že ali pa še bo na voljo prek nove verzije SICRIS. Za podrobnejše informacije pišite na: podpora@izum.si.

25.04.2022

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (19. 04. 2022 – Ciljni raziskovalni programi).

20.04.2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.1

Novosti, popravki in dopolnitve

•    popravki v prenosu podatkov iz ARRS
•    dodane so validacije pri spreminjanju podatkov raziskovalcev
•    v spreminjanje podatkov o raziskovalcih dodani moduli za administratorje (vpisovanje raziskovalcev, spreminjanje statusnih podatkov …)
•    dopolnjeno iskanje: podpora iskanju po več priimkih, podpora iskanju za angleške tipkovnice
•    omogočen izvoz podatkov v formata txt in csv pri servisih Najuspešnejši raziskovalci in Najuspešnejše skupine
•    povezava na novo verzijo citatov skupin raziskovalcev
•    v podatkovno bazo smo uvozili projektna in programska poročila za obdobje 2017–2021
•    posodobljene povezave na novo verzijo COBISS+
•    dopolnjene storitve REST za potrebe spletnih bibliografij

01.04.2022

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

23.03.2022

Dopolnjena sta dokumenta Tipologija dokumentov/del za vodenje biblbliografij v sistemu COBISS in Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

11.03.2022

V bazo SICRIS smo uvozili podatke iz letnih, vmesnih ter zaključnih poročil za več kot tisoč projektov in programov. Uvozili smo osnovne podatke več kot 7000 publikacij, ki predstavljajo najpomembnejše znanstvene rezultate in najpomembnejše družbeno, ekonomsko in kulturno relevantne rezultate. 

03.03.2022

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 02. 2022 – Projektni razpis).

02.03.2022

Prejšnja različica programske opreme SICRIS je še vedno dosegljiva na spletnem naslovu https://www.sicris.si/public/jqm. Vključuje podatke, ki so bili nazadnje posodobljeni 31. 12. 2021.

Del posodobitve informacijskega sistema na ARRS predstavljajo spletne storitve za prenos podatkov, ki so bili spremenjeni na ARRS, v SICRIS.
Nova različica programske opreme SICRIS tako na dnevni bazi zagotavlja ažurne podatke iz evidenc ARRS o raziskovalcih, raziskovalnih organizacijah, raziskovalnih skupinah in mladih raziskovalcih.

28.02.2022

Nameščena je nova različica programske opreme SICRIS2, V1.0 (obvestilo)

21.02.2022

V bazo SICRIS smo uvozili osnovne podatke za 343 projektov z začetkom v letu 2021 in 130 programov ali njihovih novih programskih obdobij z začetkom v letu 2022.

11.02.2022

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

02.02.2022

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

22.12.2021

Nameščena je nova različica programske opreme SICRIS (BETA V0.9). Obvestilo

17.12.2021

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR.

19.11.2021

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

03.11.2021

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2021 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

13.09.2021

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2020 (Faktor vpliva (1994–2020)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2020 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2020)).

01.07.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 06. 2021 – Ciljni raziskovalni programi).

16.06.2021

Dostopen portal Akademska digitalna zbirka Slovenije – ADZ na naslovu https://adz.cobiss.si/

01.06.2021

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

11.05.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (06. 05. 2021 – Mentorji MR).

29.04.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (22. 04. 2021 – Programski razpis).

12.03.2021

Web of Science webinarji v marcu

18.02.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (12. 02. 2021 – Projektni razpis)

18.02.2021

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva nekaterih revij v bazi JCR za leto 2019.

28.01.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (25. 01. 2021 - Ciljni raziskovalni programi »Zagotovimo.si hrano za jutri«).

15.12.2020

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

20.11.2020

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

28.10.2020

V zadnjih nekaj dneh se vzpostavljanje povezav in ažuriranje citatov za potrebe izpisov v SICRIS-u in COBISS-u ne izvajata zaradi nepredvidenih tehničnih težav z dostopom do servisa Web of Science.

22.09.2020

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.12

Na pobudo Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani ja bila pri izpisu Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani uvedena nova kategorija 1.8 »Izumi in nove sorte rastlin« in spremenjena kategorija 4.6 iz »Patenti (so)avtorstvo prevzetega ali prostega izuma« v »Prenos znanja v gospodarstvo ter širše družbeno okolje«.

11.09.2020

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2019 (Faktor vpliva (1994–2019)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2019 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2019)).

31.07.2020

Pri raziskovalcih so objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 07. 2020 - Ciljni raziskovalni programi »CRP COVID-19«).

24.07.2020

Pri raziskovalcih so objavljeni Podatki za razpise ARRS (21. 07. 2020 - Ciljni raziskovalni programi).

12.06.2020

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (09. 06. 2020 – Mentorji MR).

13.05.2020

Ustvarjena Facebook stran COBISS.net (https://www.facebook.com/cobiss.net)

09.05.2020

Nameščena nova različica COBISS+, V7.11 
Implementirani specializirani univerzitetni portali DiKUL, UM:NIK, mEga iskalnik NUK in Digitalni portal Univerze na Primorskem na skupni programski platformi COBISS+ v okviru projekta Akademske digitalne zbirke Slovenije.

30.03.2020

Ponudik ExLibris je ponudil prost dostop do novic, povezanih z raziskovanjem koronavirusa (COVID-19), in relevantnih možnosti financiranja raziskav glede pandemije (https://www.researchprofessionalnews.com/ in https://www.researchprofessionalnews.com/covid-19-funding-opportunities/)

10.03.2020

Web of Science webinarji v marcu

07.02.2020

Web of Science webinarji v februarju

03.02.2020

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (29. 01. 2020 - Projektni razpis).

09.01.2020

Web of Science webinarji v januarju

17.12.2019

Nameščena nova različica COBISS+, V7.9. V COBISS+ je bila dodana nova tema iskalnika Raziskovalci, namenjena iskanju po elektronskih virih (beta verzija). Več

03.12.2019

Web of Science webinarji v decembru

21.11.2019

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva nekaterih revij v bazi JCR za leto 2018.

07.11.2019

Web of Science webinarji v novembru

17.10.2019

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V6.0
•    Grafična in tehnološka prenova.
•    Novosti pri osebnih bibliografijah: 
     -    pri formatu bibliografske enote dodan BibTex;
     -    pri formatu izpisa je dodan PDF;
     -    pri razvrščanju bibliografskih enot dodana možnost razvrščanja tipologija, avtorji, leto – padajoče, naslov;
     -    dodana možnost izločitve posameznih bibliografskih enot pri vseh izpisih;
     -    spremenjeni parametri pri neposrednih povezavah.
•    Novosti pri bibliografijah serijskih publikacij: 
     -    dodana možnost iskanja po naslovu ali ključnih besedah;
     -    dodana možnost izbire enakih formatov bibliografske enote in formatov izpisa kot pri osebnih bibliografijah;
     -    dodana možnost izbire načina razvrščanja bibliografskih enot, izpisa altmetrike, izvlečkov in jezika bibliografije; 
     -    dodana možnost povezave z JCR/SNIP in WoS/Scopus;
     -    dodana možnost izločitve posameznih bibliografskih enot.

10.10.2019

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. 

03.10.2019

Web of Science webinarji v oktobru

20.09.2019

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2019 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

17.09.2019

Bibliografije V5.11

V sredo, 18. 9. 2019, bo nameščena nova verzija izpisa Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani. Na pobudo HK UL so bile za nekatere fakultete (FE, FMF, VF, BF) izvedene spremembe izpisa, kar je v zbirnih tabelah vplivalo tudi na preštevilčenje nekaterih kategorij pri ostalih fakultetah.

13.09.2019

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2018 (Faktor vpliva (1994–2018)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2018 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2018).

04.09.2019

Web of Science webinarji v septembru

05.07.2019

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (02. 07. 2019 - Ciljni raziskovalni programi).

20.06.2019

Nova aplikacija za knjižnično nadomestilo je dosegljiva na tej povezavi.

07.06.2019

Testni dostop do ProQuest One Academic je omogočen do 4. julija

04.06.2019

Web of Science webinarji v juniju

14.05.2019

Web of Science webinarji v maju

06.05.2019

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (25. 04. 2018 - Mentorji MR).

24.04.2019

Web of Science webinarji v aprilu

08.04.2019

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (04. 04. 2019 - Programski razpis)

03.04.2019

Obvestilo uporabnikom sistema SICRIS:

Zaradi nujne in zahtevne prenove informacijskega sistema ARRS bodo v sistemu SICRIS do nadaljnjega redno osveženi le evidenčni podatki o raziskovalcih in raziskovalnih organizacijah, medtem ko drugi podatki (raziskovalni projekti in programi, oprema) do nadaljnjega ne bodo osveženi. Datum osvežitev za te podatke bo objavljen med obvestili (trenutno stanje: 31. 12. 2018). Zahvaljujemo se za razumevanje.

- Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

20.02.2019

SICRIS, V3.4.3, Bibliografije, V5.10

V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Podiplomski šoli Jožefa Stefana.

18.02.2019

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

29.01.2019

25. januar 2019: Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je v imenu Univerze v Mariboru izrekel podporo IZUM-u za nadaljevanje projekta širjenja mreže COBISS.net (priloga)

11.01.2019

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR.

08.01.2019

Web of Science webinarji v januarju

14.12.2018

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (11. 12. 2018 - Mentorji MR+).

06.12.2018

Web of Science webinarji v decembru

04.12.2018

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2018 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

23.11.2018

Dopolnjena so Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

05.11.2018

Ukinitev stare verzije v COBISS3: Izpisi – Bibliografije, predmetne oznake … med 10. in 11. 11. 2018.
Nova verzija je bila nameščena junija 2018.

05.11.2018

Ukinitev stare verzije v COBISS3: Izpisi – Bibliografije, predmetne oznake … med 10. in 11. 11. 2018. Nova verzija je bila nameščena junija 2018.

08.10.2018

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (02. 10. 2018 - Projektni razpis).

11.09.2018

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti

31.08.2018

V sistemu COBISS.SI so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2017 (Faktor vpliva (1994–2017)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2017 in ažurirani podatki za leti 2015 in 2016 (Faktor vpliva (1999–2017)).

24.07.2018

SICRIS, V3.4.2, Bibliografije, V5.9, julij 2018 

• V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Novi univerzi, ki omogoča vrednotenje bibliografije kandidata skladno z interpretacijami habilitacijskih meril Nove univerze. Navodila za uporabo izpisa so v dokumentu Pomoč

• Dopolnjena je storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru
− Dodana je možnost izločitve posameznih bibliografskih enot iz točkovanja. 
− Članki iz serijskih publikacij s tipom dela 1.06 ali 1.08 se od leta izida 2017 dalje ne uvrščajo več v skupino 3 (Recenzirani izvirni znanstveni članek), ampak v skupino 5 (V celoti objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)

• Dopolnjena je storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi na Primorskem
− Pri točkovanju se pri izvedenih delih upošteva tudi tip 3.11 (Radijski ali TV dogodek).

05.07.2018

SICRIS, V3.4.1, julij 2018

• Sistem SICRIS je nadgrajen za delovanje v ogrodju .NET Framework 4.6. 

• Pohitrili smo izpise predstavitvenih strani raziskovalcev, organizacij, raziskovalnih skupin, projektov in programov, in sicer tako, da podatke o citatih izračunamo enkrat dnevno. Pri projektih in programih izračune izvajamo samo za trenutno aktivne.

25.05.2018

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (22. 05. 2018 - Mentorji MR).

23.05.2018

SICRIS, V3.4, maj 2018

Raziskovalcem je omogočena pooblaščena prijava v sistem SICRIS, na podlagi katere lahko sami spreminjajo tiste svoje podatke, ki niso pridobljeni iz evidenc ARRS (npr. telefon, faks, spletni naslov, klasifikacija CERIF, ključne besede, reprezentativna bibliografija, znanje tujih jezikov, avdiovizualni viri, biografski podatki, ORCID). 
Podrobnosti o načinu in postopku pooblaščene prijave v SICRIS (PRIJAVA/Dostop preko elektronske pošte, PRIJAVA/Pooblaščen dostop ter o spreminjanju podatkov raziskovalca so na voljo na strani OBVESTILA/Pogosta vprašanja (gl. "Kakšen je postopek spremembe podatkov o raziskovalcu v sistemu SICRIS?").

19.02.2018

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (14. 02. 2018 - Mentorji MR+).

06.02.2018

Nameščeni so novi seznami revij, ki so v letu 2017 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).

26.01.2018

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

04.12.2017

SICRIS, V3.3.3, december 2017

V sistem SICRIS so vključene osnovne informacije več kot 8000 mednarodnih projektov (vir: CORDIS, ERASMUS, COST). Omogočena sta osnovno iskanje in izpis seznama mednarodnih projektov pri raziskovalnih organizacijah (kjer je bilo možno ustvariti povezavo).

16.11.2017

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (13. 11. 2017 - Ciljni raziskovalni programi).

10.11.2017

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitve nekaterih revij v bazah JCR in SNIP.

07.09.2017

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (04. 09. 2017 - Projektni razpis).

01.09.2017

V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 (Faktor vpliva (1994-2016)), v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2016)

25.07.2017

Bibliografije, V5.8, julij 2017

• Pri patentih (tip 2.24) se izpišejo podatki o patentni družini iz polja 301.

• V formatu HTML se izpisujejo matematični in drugi posebni znaki, ki so v zapisih vneseni v skladu s pravili LaTex.

• Izpiše se opomba o financiranju (polje 338).

• Pri vrednotenju in verifikaciji bibliografskih zapisov po vedah so v skladu s sklepom ARRS uvedene spremembe (prerazporeditev iz tehnike v družboslovje) pri vrstilcih UDK za iskanje, kot sledi:
− v skupini 71* (Urejanje prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja. Pokrajine, parki, vrtovi),
− v skupini 72* (Arhitektura) razen vrstilcev:
… 725 (Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura), ki ostane v tehniki;
… 727 (Zgradbe za izobraževalne, znanstvene in kulturne namene), ki ostane v tehniki;
… 728 (Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe), ki ostane v tehniki;
… 72.03 (Obdobja in faze v arhitekturi. Šole, stili, vplivi), ki gre iz tehnike v humanistiko;
… 72.04 (Arhitektonski detajli in dodelave), ki gre iz tehnike v humanistiko;
… 726 (Religiozna, cerkvena arhitektura. Cerkvene in pokopališke zgradbe), ki ostane v humanistiki;
… 728.8 (Velike stanovanjske zgradbe. Gradovi. Graščine. Dvorci), ki ostane v humanistiki.

• Druge manjše dopolnitve.

16.06.2017

Baza podatkov Journal Citation Reports 2016 dostopna preko portala Web of Science. Ko bomo od Thomson Reutersa prejeli bazo JCR 2016 v ustreznem formatu za naše potrebe, jo bomo vključili v COBISS+, upoštevala pa se bo tudi pri vrednotenju bibliografij raziskovalcev.

18.05.2017

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (15. 05. 2017 - Mentorji MR).

20.04.2017

Bibliografije, V5.7 in SICRIS, V3.3.2, april 2017

• V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z interpretacijami habilitacijskih meril posameznih članic Univerze v Ljubljani. Navodila za uporabo izpisa so v dokumentu Pomoč.

• Izpisi bibliografskih kazalcev uspešnosti za izvolitve v nazive na univerzah so dostopni tudi na predstavitvenih straneh raziskovalcev v SICRIS-u.

• Na predstavitvenih straneh raziskovalcev v SICRIS-u je dodana povezava do njihovih bibliografskih zapisov v COBISS+.

07.04.2017

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (31. 03. 2017 - Programski razpis).

05.04.2017

SICRIS, V3.3.1, april 2017

• Na predstavitveni strani Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem je na portalu SICRIS prikazana tabela s točkami in citati celotne univerze. Točke so izračunane na podlagi bibliografskih podatkov vseh v SICRIS-u evidentiranih raziskovalcev univerze, upoštevajoč njihovo vedo raziskovalne dejavnosti. Vrednotenje z upoštevanjem vede posameznega raziskovalca se po novem prikazuje na predstavitvenih straneh vseh skupin (programov, projektov, organizacij), medtem ko se pri online vrednotenju še vedno upošteva veda skupine. Online vrednotenje pri Univerzi v Ljubljani zaradi prevelikega seznama raziskovalcev ni možno.

23.03.2017

SICRIS, V3.3, marec 2017

• Na predstavitvenih straneh fakultet Univerze v Ljubljani so na portalu SICRIS objavljeni dopolnjeni seznami projektov EU (vir CORDIS, COST, EUREKA, UNILJ).

• Na predstavitvenih straneh Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem so na portalu SICRIS vključeni novi seznami raziskovalcev in projektov vseh članic univerze.

09.03.2017

Dopolnitev portala COBISS/SciMet, V1.6, ki vključuje izpis števila čistih citatov na avtorja (CIAu) ter osnovno in izbirno iskanje šifer entitet (obvestilo).

12.01.2017

Bibliografije, januar 2017

Nameščeni so novi seznami revij, ki so v letu 2016 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).

• V letu 2016 je bila dodana tudi nova baza s področja družboslovja in humanistike ERIH PLUS.

05.12.2016

E-CRIS, V3.2, december 2016

• Dodan je izpis iskalnih rezultatov v formatu {JSON} v vseh sistemih CRIS. Hkrati je v spletne predstavitve raziskovalcev, organizacij, skupin, projektov, programov in raziskovalne opreme dodan izpis vseh javno dostopnih podatkov v formatu {JSON}. Na ta način je omogočen standardiziran dostop do podatkov v formatu, prilagojenem komunikaciji med računalniki.

11.10.2016

Bibliografije, oktober 2016

• V sistemu COBISS.SI dodani popravki faktorjev vpliva nekaterih revij v bazi JCR (Faktor vpliva (1994-2015)).

30.09.2016

Bibliografije, V5.6, september 2016

• Implementirani so novi tipi 1.11, 1.26, 2.26, 2.27, 2.28 in 2.29.

• Dopolnjen je dokument Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS z opis novih tipov ter spremembami definicij pri nekaterih drugih tipih (1.01, 1.02, 1.03, 1.18, 2.01, 3.16).

• Dopolnjen je dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

• Spremenjeno je izpisovanje znanstvenih prispevkov na konferenci, ki se glede na pravilnik ARRS vrednotijo po metodologiji za znanstvene članke. Za prispevke na konferenci, ki bodo izšli leta 2017 ali kasneje, v takšnih primerih ne bo več pretvarjanja iz tipa 1.08 (oz. 1.06) v tip 1.01, ampak se bo tak zapis izpisal pod tipom, ki je vnesen v zapis, vrednotil pa se bo v skladu s pravilnikom ARRS.

• Ukinjena sta normiranje citatov in ocena A2.

• Ukinjena je skupna ocena A.

• Točke se delijo med avtorje in sodelavce pri raziskavi (angl. study group) v razmerju 80 : 20.

• Pri točkovanju sta vedi humanistika in družboslovje izenačeni.

• Povečan je vpliv števila strani pri monografijah in poglavjih v monografijah.

• Pri izpisih bibliografije se pri parametru altmetrika poleg Altmetrics izpisuje tudi PlumX.

• Pri seznamih citiranosti smo izpis »normirani h-indeks« nadomestili z izpisom »h-indeks s pregledom citatov po letih«.

16.09.2016

Bibliografije, september 2016

• Objavljen zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

31.08.2016

Bibliografije, avgust 2016

• V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2015 (Faktor vpliva (1994-2015)), v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2015 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2015)).

30.08.2016

SICRIS, avgust 2016

• Pri raziskovalnih organizacijah so v rubriki Projekti ažurirani seznami projektov CORDIS.

03.08.2016

Bibliografije, avgust 2016

• Objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (gl. novica ARRS). Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v SICRIS-u bo z novim pravilnikom usklajeno predvidoma v septembru.

29.07.2016

SICRIS, V3.2, julij 2016

• V spletne predstavitve dodan izpis vseh javno dostopnih podatkov v formatu {JSON}.

25.07.2016

Bibliografije, V5.5, julij 2016

• Uveden novi vnosni parameter altmetrika, ki pri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI, URL, URN ali ISBN vključuje prostodostopni prikaz altmetrike podjetja Altmetric.

18.07.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (11. 07. 2016 - Ciljni raziskovalni programi).

27.06.2016

Baza podatkov Journal Citation Reports 2015 dostopna preko portala Web of Science. Ko bomo od Thomson Reutersa prejeli bazo JCR 2015 v ustreznem formatu za naše potrebe, jo bomo vključili v COBISS/OPAC, upoštevala pa se bo tudi pri vrednotenju bibliografij raziskovalcev.

24.06.2016

Bibliografije, V5.4, junij 2016

• Nova programska kontrola v segmentu COBISS3/Katalogizacija:
- Če je v zapisu verificirano podpolje 001t, ob ažuriranju zapisa ni več možno spremeniti vsebine polja 970.

• Dopolnitve formata COMARC/B (polje 970):
- Razširjena uporaba podpolja 970a in posledično spremenjen izpis v formatih ISO 690 in IEEE.
- Razširjena uporaba podpolja 970d.
- Uvedena je nova koda v podpolju 970e (2 – delu pripada polovica točk).
- Uvedeno je novo podpolje 970g – Konferenčni prispevki v revijah.

• Novosti pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti:
- Poleg številke ISSN, ki je v bazi COBIB pri serijski publikaciji vnesena v podpolje 452x – Druga izdaja na drugem mediju, se samodejno upošteva tudi povezovalna številka ISSN, ki je pri serijski publikaciji vnesena v podpolje 011l – ISSN-L.
- Pri besedilih v kitajščini se dolžina besedila iz podpolja 215a ali 970c programsko pomnoži s tri.

• V priročniku COMARC/B je dodan dodatek J Monografski viri v več delih, v katerem so opisana pravila za katalogizacijo monografskih virov v več zvezkih.

• Dopolnjen je dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

21.06.2016

Pri programih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (20. 5. 2016 - Programski razpis).

16.06.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (13. 06. 2016 - Ciljni raziskovalni programi).

02.06.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (24. 05. 2016 - Mentorji MR).

31.05.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (20. 05. 2016 - Programski razpis).

26.05.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (09. 05. 2016 - Projektni razpis).

03.05.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (26. 04. 2016 - Znanstvene monografije).

07.03.2016

Bibliografije, marec 2016

• Objavljeni so novi seznami mednarodnih založb (po letih), ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo). Seznam velja za publikacije, ki so izšle od leta 2015 naprej. S tem so v skladu z navodili Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) začeli veljati seznami po letih tudi pri založbah.

• Pri uvrščanju mednarodnih založb na seznam ARRS se do konca leta 2014 upošteva kumulativno načelo (vključitev založbe na seznam vpliva na vrednotenje znanstvenih monografij ne glede na leto izida monografije), od leta 2015 naprej pa se upoštevajo letne delovne različice.

• Trenutno se seznam založb iz leta 2015 od tistega iz leta 2014 razlikuje le glede ene založbe. To je založba Lambert Academic Publishing, ki je uvrščena na seznam založb, veljaven do konca leta 2014, medtem ko je s seznama založb iz leta 2015 umaknjena, in sicer na podlagi sklepa znanstvenoraziskovalnega sveta, ki je bil sprejet 9. 12. 2014.

05.02.2016

Bibliografije, februar 2016

mednarodne baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, so dopolnjeni s povezavami na podatke o politiki odprtega dostopa revij preko informacijskega servisa SHERPA/RoMEO.

28.01.2016

SICRIS, januar 2016

• V sistemu SICRIS dodana predavanja iz dogodka Odlični v znanosti 2015.

04.01.2016

Bibliografije, V5.3 in SICRIS, V3.1, januar 2016

• V sistemu SICRIS dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno s habilitacijskimi merili Univerze v Mariboru.

22.12.2015

Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2014 dodani tudi v sistemu COBISS.SI ( Faktor vpliva (1994-2014)).

07.12.2015

Objavljeni so novi seznami revij, ki so v letu 2015 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

05.10.2015

Pri raziskovalcih je med podatki o izobrazbi dodan izpis doktorskih disertacij in drugih zaključnih del (vir COBISS).

14.09.2015

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (10. 09. 2015 - Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti).

04.09.2015

V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014.

03.09.2015

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 08. 2015 - Ciljni raziskovalni programi).

30.07.2015

Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik).

28.07.2015

V sistemu COBISS.SI v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2014)).

06.07.2015

V sistemu SICRIS dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti skladno z Merili za volitve v nazive na Univerzi v Ljubljani, ki v prvi fazi omogoča izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z interpretacijami Fakultete za elektrotehniko (Bibliografije, V5.2).

25.05.2015

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (25. 5. 2015 – Mentorji MR).

20.05.2015

Javna razprava o osnutku dokumenta “Odprti dostop v Sloveniji 2015-2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020” .

01.04.2015

Objavljeni so dodatni seznami revij, v katerih se znanstvene objave v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrstijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (A'', A', A1/2). Revije so razvrščene glede na področja v bazah JCR in SNIP.

10.03.2015

Objavljeni so novi seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in jih pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti upošteva ARRS (obvestilo).

16.02.2015

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (12. 2. 2015 - Projektni razpis).

21.01.2015

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.1, ki vključuje vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

28.11.2014

Namestitev ažurirane baze podatkov SNIP za vsa leta (1999-2013) ter popravkov baze podatkov JCR za leto 2013.

18.09.2014

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.0, ki vključuje izpis osebne bibliografije preko normativne baze podatkov CONOR.SI (s tem šifra raziskovalca oz. evidenčna šifra 9xxxx ni več pogoj za izpis osebne bibliografije preko sistema COBISS) in spremembe pri parametrih izpisa (priimek in ime, povzetki/izvlečki, format bibliografske enote, razvrščanje bibliografskih enot, izpis bibliografskih enot, format izpisa) (obvestilo).

10.09.2014

V sistemu COBISS.SI v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2013 in ažurirani podatki za pretekla leta.

03.09.2014

V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2013.

16.07.2014

Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik).

11.07.2014

Pripravljena je nova verzija programske opreme SICRIS, V3.1, s prenovljeno grafično podobo, prilagojeno ekranom na dotik (http://www.sicris.si/public/jqm). Morebitne pripombe ali želje nam lahko pošljete na naslov podpora@izum.si.

06.06.2014

Namestitev reorganizirane in posodobljene baze podatkov SNIP (brisane revije s faktorjem vpliva 0, dopolnitve faktorjev vpliva za leta 2010-2012).

26.05.2014

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (21. 5. 2014 - Programski razpis).

22.04.2014

Izid 2. številke publikacije HORIZON 2020: PORTAL.

11.04.2014

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (08. 04. 2014 - Ciljni raziskovalni programi).

13.12.2013

Najava namestitve nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.5, dopolnitev v informacijskem sistemu SICRIS ter sprememb dokumentov Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo).

13.11.2013

Uporabnikom konzorcija Web of Science omogočen testni dostop do baz podatkov Conference Proceedings, Book Citation Index, Current Chemical Reactions & Index Chemicus … ponudnika Thomson Reuters. Dostop je omogočen od 5. 11. do 10. 12. 2013 na spletnem naslovu http://isiknowledge.com.

05.11.2013

Prosti dostop do najpogosteje citiranih člankov letošnjih Nobelovih lavreatov Nobelovih lavreatov.

14.10.2013

Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2012 dodani tudi v sistemu COBISS.SI
(Faktor vpliva (1994-2012))

07.10.2013

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (30. 9. 2013 - Projektni razpis).

24.09.2013

Dopolnitve v informacijskem sistemu SICRIS in v programski opremi Bibliografije, V4.4 (obvestilo).

06.09.2013

Dopolnitev programske opreme COBISS na osnovi sestankov s predstavniki OSIC in ARRS ter pobud katalogizatorjev (obvestilo).

03.09.2013

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.3, ki vključuje prenovo spletnih strani osebnih bibliografij in serijskih publikacij.

02.09.2013

Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik).

08.08.2013

V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2012.

18.07.2013

V bazo podatkov smo vključili podatke o mentorjih in mladih raziskovalcih. Dostop do podatkov je omogočen iz rubrike Mentorstva v predstavitvi organizacije oz. raziskovalca.

10.07.2013

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (1. 7. 2013 - Programski razpis).

13.05.2013

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (8. 5. 2013 - Mentorji MR).

08.04.2013

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni testni Podatki za razpise ARRS (5. 4. 2013 - Mentorji MR).

04.04.2013

Dodana nova storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem, ki omogoča izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z merili UP.

11.03.2013

Omogočeno iskanje preko vstopne strani.

10.03.2013

Dodana nova storitev Najuspešnejši raziskovalci po raziskovalnih področjih in kazalcih raziskovalne uspešnosti.

04.03.2013

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.1, ki vključuje prenovljeno vstopno stran, stran pomoči in nov servis Naši v WoS in Scopus V1.0.

06.02.2013

V zavihku PROJEKTI (raziskovalne organizacije) je pod seznamom projektov ARRS dodatno prikazan še seznam projektov CORDIS (primer).

02.01.2013

Pri raziskovalcih, raziskovalnih organizacijah ter raziskovalnih, projektnih in programskih skupinah v rubriki BIBLIOGRAFIJA dodan prikaz skupnih vrednosti bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.

26.10.2012

Prosti dostop do najpogosteje citiranih člankov letošnjih Nobelovih lavreatov.

25.10.2012

V statistike o citiranosti bibliografskih zapisov v WoS in Scopus je dodan stolpec ART_SCIENCE za vedo članka.

24.10.2012

Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2011 dodani tudi v sistemu COBISS.SI (Faktor vpliva (1994-2011)).

Arhiv novic