Novice

03.11.2021

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2021 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

13.09.2021

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2020 (Faktor vpliva (1994–2020)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2020 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2020)).

01.07.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 06. 2021 – Ciljni raziskovalni programi).

16.06.2021

Dostopen portal Akademska digitalna zbirka Slovenije – ADZ na naslovu https://adz.cobiss.si/

11.05.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (06. 05. 2021 – Mentorji MR).

29.04.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (22. 04. 2021 – Programski razpis).

12.03.2021

Web of Science webinarji v marcu

18.02.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (12. 02. 2021 – Projektni razpis)

18.02.2021

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva nekaterih revij v bazi JCR za leto 2019.

28.01.2021

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (25. 01. 2021 - Ciljni raziskovalni programi »Zagotovimo.si hrano za jutri«).

28.10.2020

V zadnjih nekaj dneh se vzpostavljanje povezav in ažuriranje citatov za potrebe izpisov v SICRIS-u in COBISS-u ne izvajata zaradi nepredvidenih tehničnih težav z dostopom do servisa Web of Science.

22.09.2020

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.12

Na pobudo Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani ja bila pri izpisu Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani uvedena nova kategorija 1.8 »Izumi in nove sorte rastlin« in spremenjena kategorija 4.6 iz »Patenti (so)avtorstvo prevzetega ali prostega izuma« v »Prenos znanja v gospodarstvo ter širše družbeno okolje«.

11.09.2020

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2019 (Faktor vpliva (1994–2019)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2019 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2019)).

31.07.2020

Pri raziskovalcih so objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 07. 2020 - Ciljni raziskovalni programi »CRP COVID-19«).

24.07.2020

Pri raziskovalcih so objavljeni Podatki za razpise ARRS (21. 07. 2020 - Ciljni raziskovalni programi).

12.06.2020

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (09. 06. 2020 – Mentorji MR).

13.05.2020

Ustvarjena Facebook stran COBISS.net (https://www.facebook.com/cobiss.net)

09.05.2020

Nameščena nova različica COBISS+, V7.11 
Implementirani specializirani univerzitetni portali DiKUL, UM:NIK, mEga iskalnik NUK in Digitalni portal Univerze na Primorskem na skupni programski platformi COBISS+ v okviru projekta Akademske digitalne zbirke Slovenije.

30.03.2020

Ponudik ExLibris je ponudil prost dostop do novic, povezanih z raziskovanjem koronavirusa (COVID-19), in relevantnih možnosti financiranja raziskav glede pandemije (https://www.researchprofessionalnews.com/ in https://www.researchprofessionalnews.com/covid-19-funding-opportunities/)

10.03.2020

Web of Science webinarji v marcu

07.02.2020

Web of Science webinarji v februarju

03.02.2020

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (29. 01. 2020 - Projektni razpis).

09.01.2020

Web of Science webinarji v januarju

17.12.2019

Nameščena nova različica COBISS+, V7.9. V COBISS+ je bila dodana nova tema iskalnika Raziskovalci, namenjena iskanju po elektronskih virih (beta verzija). Več

03.12.2019

Web of Science webinarji v decembru

21.11.2019

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva nekaterih revij v bazi JCR za leto 2018.

07.11.2019

Web of Science webinarji v novembru

17.10.2019

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V6.0
•    Grafična in tehnološka prenova.
•    Novosti pri osebnih bibliografijah: 
     -    pri formatu bibliografske enote dodan BibTex;
     -    pri formatu izpisa je dodan PDF;
     -    pri razvrščanju bibliografskih enot dodana možnost razvrščanja tipologija, avtorji, leto – padajoče, naslov;
     -    dodana možnost izločitve posameznih bibliografskih enot pri vseh izpisih;
     -    spremenjeni parametri pri neposrednih povezavah.
•    Novosti pri bibliografijah serijskih publikacij: 
     -    dodana možnost iskanja po naslovu ali ključnih besedah;
     -    dodana možnost izbire enakih formatov bibliografske enote in formatov izpisa kot pri osebnih bibliografijah;
     -    dodana možnost izbire načina razvrščanja bibliografskih enot, izpisa altmetrike, izvlečkov in jezika bibliografije; 
     -    dodana možnost povezave z JCR/SNIP in WoS/Scopus;
     -    dodana možnost izločitve posameznih bibliografskih enot.

10.10.2019

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. 

03.10.2019

Web of Science webinarji v oktobru

20.09.2019

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2019 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

17.09.2019

Bibliografije V5.11

V sredo, 18. 9. 2019, bo nameščena nova verzija izpisa Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani. Na pobudo HK UL so bile za nekatere fakultete (FE, FMF, VF, BF) izvedene spremembe izpisa, kar je v zbirnih tabelah vplivalo tudi na preštevilčenje nekaterih kategorij pri ostalih fakultetah.

13.09.2019

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2018 (Faktor vpliva (1994–2018)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2018 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2018).

04.09.2019

Web of Science webinarji v septembru

05.07.2019

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (02. 07. 2019 - Ciljni raziskovalni programi).

20.06.2019

Nova aplikacija za knjižnično nadomestilo je dosegljiva na tej povezavi.

07.06.2019

Testni dostop do ProQuest One Academic je omogočen do 4. julija

04.06.2019

Web of Science webinarji v juniju

14.05.2019

Web of Science webinarji v maju

06.05.2019

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (25. 04. 2018 - Mentorji MR).

24.04.2019

Web of Science webinarji v aprilu

08.04.2019

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (04. 04. 2019 - Programski razpis)

03.04.2019

Obvestilo uporabnikom sistema SICRIS:

Zaradi nujne in zahtevne prenove informacijskega sistema ARRS bodo v sistemu SICRIS do nadaljnjega redno osveženi le evidenčni podatki o raziskovalcih in raziskovalnih organizacijah, medtem ko drugi podatki (raziskovalni projekti in programi, oprema) do nadaljnjega ne bodo osveženi. Datum osvežitev za te podatke bo objavljen med obvestili (trenutno stanje: 31. 12. 2018). Zahvaljujemo se za razumevanje.

- Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

20.02.2019

SICRIS, V3.4.3, Bibliografije, V5.10

V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Podiplomski šoli Jožefa Stefana.

18.02.2019

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

29.01.2019

25. januar 2019: Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je v imenu Univerze v Mariboru izrekel podporo IZUM-u za nadaljevanje projekta širjenja mreže COBISS.net (priloga)

11.01.2019

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR.

08.01.2019

Web of Science webinarji v januarju

14.12.2018

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (11. 12. 2018 - Mentorji MR+).

06.12.2018

Web of Science webinarji v decembru

04.12.2018

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2018 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

23.11.2018

Dopolnjena so Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

05.11.2018

Ukinitev stare verzije v COBISS3: Izpisi – Bibliografije, predmetne oznake … med 10. in 11. 11. 2018.
Nova verzija je bila nameščena junija 2018.

05.11.2018

Ukinitev stare verzije v COBISS3: Izpisi – Bibliografije, predmetne oznake … med 10. in 11. 11. 2018. Nova verzija je bila nameščena junija 2018.

08.10.2018

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (02. 10. 2018 - Projektni razpis).

11.09.2018

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti

31.08.2018

V sistemu COBISS.SI so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2017 (Faktor vpliva (1994–2017)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2017 in ažurirani podatki za leti 2015 in 2016 (Faktor vpliva (1999–2017)).

24.07.2018

SICRIS, V3.4.2, Bibliografije, V5.9, julij 2018 

• V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Novi univerzi, ki omogoča vrednotenje bibliografije kandidata skladno z interpretacijami habilitacijskih meril Nove univerze. Navodila za uporabo izpisa so v dokumentu Pomoč

• Dopolnjena je storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru
− Dodana je možnost izločitve posameznih bibliografskih enot iz točkovanja. 
− Članki iz serijskih publikacij s tipom dela 1.06 ali 1.08 se od leta izida 2017 dalje ne uvrščajo več v skupino 3 (Recenzirani izvirni znanstveni članek), ampak v skupino 5 (V celoti objavljeni znanstveni prispevek na konferenci)

• Dopolnjena je storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi na Primorskem
− Pri točkovanju se pri izvedenih delih upošteva tudi tip 3.11 (Radijski ali TV dogodek).

05.07.2018

SICRIS, V3.4.1, julij 2018

• Sistem SICRIS je nadgrajen za delovanje v ogrodju .NET Framework 4.6. 

• Pohitrili smo izpise predstavitvenih strani raziskovalcev, organizacij, raziskovalnih skupin, projektov in programov, in sicer tako, da podatke o citatih izračunamo enkrat dnevno. Pri projektih in programih izračune izvajamo samo za trenutno aktivne.

25.05.2018

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (22. 05. 2018 - Mentorji MR).

23.05.2018

SICRIS, V3.4, maj 2018

Raziskovalcem je omogočena pooblaščena prijava v sistem SICRIS, na podlagi katere lahko sami spreminjajo tiste svoje podatke, ki niso pridobljeni iz evidenc ARRS (npr. telefon, faks, spletni naslov, klasifikacija CERIF, ključne besede, reprezentativna bibliografija, znanje tujih jezikov, avdiovizualni viri, biografski podatki, ORCID). 
Podrobnosti o načinu in postopku pooblaščene prijave v SICRIS (PRIJAVA/Dostop preko elektronske pošte, PRIJAVA/Pooblaščen dostop ter o spreminjanju podatkov raziskovalca so na voljo na strani OBVESTILA/Pogosta vprašanja (gl. "Kakšen je postopek spremembe podatkov o raziskovalcu v sistemu SICRIS?").

19.02.2018

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (14. 02. 2018 - Mentorji MR+).

06.02.2018

Nameščeni so novi seznami revij, ki so v letu 2017 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).

26.01.2018

Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

04.12.2017

SICRIS, V3.3.3, december 2017

V sistem SICRIS so vključene osnovne informacije več kot 8000 mednarodnih projektov (vir: CORDIS, ERASMUS, COST). Omogočena sta osnovno iskanje in izpis seznama mednarodnih projektov pri raziskovalnih organizacijah (kjer je bilo možno ustvariti povezavo).

16.11.2017

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (13. 11. 2017 - Ciljni raziskovalni programi).

10.11.2017

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitve nekaterih revij v bazah JCR in SNIP.

07.09.2017

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (04. 09. 2017 - Projektni razpis).

01.09.2017

V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 (Faktor vpliva (1994-2016)), v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2016 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2016)

25.07.2017

Bibliografije, V5.8, julij 2017

• Pri patentih (tip 2.24) se izpišejo podatki o patentni družini iz polja 301.

• V formatu HTML se izpisujejo matematični in drugi posebni znaki, ki so v zapisih vneseni v skladu s pravili LaTex.

• Izpiše se opomba o financiranju (polje 338).

• Pri vrednotenju in verifikaciji bibliografskih zapisov po vedah so v skladu s sklepom ARRS uvedene spremembe (prerazporeditev iz tehnike v družboslovje) pri vrstilcih UDK za iskanje, kot sledi:
− v skupini 71* (Urejanje prostora. Urejanje pokrajin, mest in podeželja. Pokrajine, parki, vrtovi),
− v skupini 72* (Arhitektura) razen vrstilcev:
… 725 (Javne, upravne, poslovne, industrijske zgradbe. Posvetna arhitektura), ki ostane v tehniki;
… 727 (Zgradbe za izobraževalne, znanstvene in kulturne namene), ki ostane v tehniki;
… 728 (Stanovanjska arhitektura. Stanovanjske zgradbe), ki ostane v tehniki;
… 72.03 (Obdobja in faze v arhitekturi. Šole, stili, vplivi), ki gre iz tehnike v humanistiko;
… 72.04 (Arhitektonski detajli in dodelave), ki gre iz tehnike v humanistiko;
… 726 (Religiozna, cerkvena arhitektura. Cerkvene in pokopališke zgradbe), ki ostane v humanistiki;
… 728.8 (Velike stanovanjske zgradbe. Gradovi. Graščine. Dvorci), ki ostane v humanistiki.

• Druge manjše dopolnitve.

16.06.2017

Baza podatkov Journal Citation Reports 2016 dostopna preko portala Web of Science. Ko bomo od Thomson Reutersa prejeli bazo JCR 2016 v ustreznem formatu za naše potrebe, jo bomo vključili v COBISS+, upoštevala pa se bo tudi pri vrednotenju bibliografij raziskovalcev.

18.05.2017

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (15. 05. 2017 - Mentorji MR).

20.04.2017

Bibliografije, V5.7 in SICRIS, V3.3.2, april 2017

• V sistemu SICRIS je dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z interpretacijami habilitacijskih meril posameznih članic Univerze v Ljubljani. Navodila za uporabo izpisa so v dokumentu Pomoč.

• Izpisi bibliografskih kazalcev uspešnosti za izvolitve v nazive na univerzah so dostopni tudi na predstavitvenih straneh raziskovalcev v SICRIS-u.

• Na predstavitvenih straneh raziskovalcev v SICRIS-u je dodana povezava do njihovih bibliografskih zapisov v COBISS+.

07.04.2017

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (31. 03. 2017 - Programski razpis).

05.04.2017

SICRIS, V3.3.1, april 2017

• Na predstavitveni strani Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem je na portalu SICRIS prikazana tabela s točkami in citati celotne univerze. Točke so izračunane na podlagi bibliografskih podatkov vseh v SICRIS-u evidentiranih raziskovalcev univerze, upoštevajoč njihovo vedo raziskovalne dejavnosti. Vrednotenje z upoštevanjem vede posameznega raziskovalca se po novem prikazuje na predstavitvenih straneh vseh skupin (programov, projektov, organizacij), medtem ko se pri online vrednotenju še vedno upošteva veda skupine. Online vrednotenje pri Univerzi v Ljubljani zaradi prevelikega seznama raziskovalcev ni možno.

23.03.2017

SICRIS, V3.3, marec 2017

• Na predstavitvenih straneh fakultet Univerze v Ljubljani so na portalu SICRIS objavljeni dopolnjeni seznami projektov EU (vir CORDIS, COST, EUREKA, UNILJ).

• Na predstavitvenih straneh Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem so na portalu SICRIS vključeni novi seznami raziskovalcev in projektov vseh članic univerze.

09.03.2017

Dopolnitev portala COBISS/SciMet, V1.6, ki vključuje izpis števila čistih citatov na avtorja (CIAu) ter osnovno in izbirno iskanje šifer entitet (obvestilo).

12.01.2017

Bibliografije, januar 2017

Nameščeni so novi seznami revij, ki so v letu 2016 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).

• V letu 2016 je bila dodana tudi nova baza s področja družboslovja in humanistike ERIH PLUS.

05.12.2016

E-CRIS, V3.2, december 2016

• Dodan je izpis iskalnih rezultatov v formatu {JSON} v vseh sistemih CRIS. Hkrati je v spletne predstavitve raziskovalcev, organizacij, skupin, projektov, programov in raziskovalne opreme dodan izpis vseh javno dostopnih podatkov v formatu {JSON}. Na ta način je omogočen standardiziran dostop do podatkov v formatu, prilagojenem komunikaciji med računalniki.

11.10.2016

Bibliografije, oktober 2016

• V sistemu COBISS.SI dodani popravki faktorjev vpliva nekaterih revij v bazi JCR (Faktor vpliva (1994-2015)).

30.09.2016

Bibliografije, V5.6, september 2016

• Implementirani so novi tipi 1.11, 1.26, 2.26, 2.27, 2.28 in 2.29.

• Dopolnjen je dokument Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS z opis novih tipov ter spremembami definicij pri nekaterih drugih tipih (1.01, 1.02, 1.03, 1.18, 2.01, 3.16).

• Dopolnjen je dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

• Spremenjeno je izpisovanje znanstvenih prispevkov na konferenci, ki se glede na pravilnik ARRS vrednotijo po metodologiji za znanstvene članke. Za prispevke na konferenci, ki bodo izšli leta 2017 ali kasneje, v takšnih primerih ne bo več pretvarjanja iz tipa 1.08 (oz. 1.06) v tip 1.01, ampak se bo tak zapis izpisal pod tipom, ki je vnesen v zapis, vrednotil pa se bo v skladu s pravilnikom ARRS.

• Ukinjena sta normiranje citatov in ocena A2.

• Ukinjena je skupna ocena A.

• Točke se delijo med avtorje in sodelavce pri raziskavi (angl. study group) v razmerju 80 : 20.

• Pri točkovanju sta vedi humanistika in družboslovje izenačeni.

• Povečan je vpliv števila strani pri monografijah in poglavjih v monografijah.

• Pri izpisih bibliografije se pri parametru altmetrika poleg Altmetrics izpisuje tudi PlumX.

• Pri seznamih citiranosti smo izpis »normirani h-indeks« nadomestili z izpisom »h-indeks s pregledom citatov po letih«.

16.09.2016

Bibliografije, september 2016

• Objavljen zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

31.08.2016

Bibliografije, avgust 2016

• V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2015 (Faktor vpliva (1994-2015)), v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2015 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2015)).

30.08.2016

SICRIS, avgust 2016

• Pri raziskovalnih organizacijah so v rubriki Projekti ažurirani seznami projektov CORDIS.

03.08.2016

Bibliografije, avgust 2016

• Objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (gl. novica ARRS). Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v SICRIS-u bo z novim pravilnikom usklajeno predvidoma v septembru.

29.07.2016

SICRIS, V3.2, julij 2016

• V spletne predstavitve dodan izpis vseh javno dostopnih podatkov v formatu {JSON}.

25.07.2016

Bibliografije, V5.5, julij 2016

• Uveden novi vnosni parameter altmetrika, ki pri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI, URL, URN ali ISBN vključuje prostodostopni prikaz altmetrike podjetja Altmetric.

18.07.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (11. 07. 2016 - Ciljni raziskovalni programi).

27.06.2016

Baza podatkov Journal Citation Reports 2015 dostopna preko portala Web of Science. Ko bomo od Thomson Reutersa prejeli bazo JCR 2015 v ustreznem formatu za naše potrebe, jo bomo vključili v COBISS/OPAC, upoštevala pa se bo tudi pri vrednotenju bibliografij raziskovalcev.

24.06.2016

Bibliografije, V5.4, junij 2016

• Nova programska kontrola v segmentu COBISS3/Katalogizacija:
- Če je v zapisu verificirano podpolje 001t, ob ažuriranju zapisa ni več možno spremeniti vsebine polja 970.

• Dopolnitve formata COMARC/B (polje 970):
- Razširjena uporaba podpolja 970a in posledično spremenjen izpis v formatih ISO 690 in IEEE.
- Razširjena uporaba podpolja 970d.
- Uvedena je nova koda v podpolju 970e (2 – delu pripada polovica točk).
- Uvedeno je novo podpolje 970g – Konferenčni prispevki v revijah.

• Novosti pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti:
- Poleg številke ISSN, ki je v bazi COBIB pri serijski publikaciji vnesena v podpolje 452x – Druga izdaja na drugem mediju, se samodejno upošteva tudi povezovalna številka ISSN, ki je pri serijski publikaciji vnesena v podpolje 011l – ISSN-L.
- Pri besedilih v kitajščini se dolžina besedila iz podpolja 215a ali 970c programsko pomnoži s tri.

• V priročniku COMARC/B je dodan dodatek J Monografski viri v več delih, v katerem so opisana pravila za katalogizacijo monografskih virov v več zvezkih.

• Dopolnjen je dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

21.06.2016

Pri programih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (20. 5. 2016 - Programski razpis).

16.06.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (13. 06. 2016 - Ciljni raziskovalni programi).

02.06.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (24. 05. 2016 - Mentorji MR).

31.05.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (20. 05. 2016 - Programski razpis).

26.05.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (09. 05. 2016 - Projektni razpis).

03.05.2016

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (26. 04. 2016 - Znanstvene monografije).

07.03.2016

Bibliografije, marec 2016

• Objavljeni so novi seznami mednarodnih založb (po letih), ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo). Seznam velja za publikacije, ki so izšle od leta 2015 naprej. S tem so v skladu z navodili Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) začeli veljati seznami po letih tudi pri založbah.

• Pri uvrščanju mednarodnih založb na seznam ARRS se do konca leta 2014 upošteva kumulativno načelo (vključitev založbe na seznam vpliva na vrednotenje znanstvenih monografij ne glede na leto izida monografije), od leta 2015 naprej pa se upoštevajo letne delovne različice.

• Trenutno se seznam založb iz leta 2015 od tistega iz leta 2014 razlikuje le glede ene založbe. To je založba Lambert Academic Publishing, ki je uvrščena na seznam založb, veljaven do konca leta 2014, medtem ko je s seznama založb iz leta 2015 umaknjena, in sicer na podlagi sklepa znanstvenoraziskovalnega sveta, ki je bil sprejet 9. 12. 2014.

05.02.2016

Bibliografije, februar 2016

mednarodne baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, so dopolnjeni s povezavami na podatke o politiki odprtega dostopa revij preko informacijskega servisa SHERPA/RoMEO.

28.01.2016

SICRIS, januar 2016

• V sistemu SICRIS dodana predavanja iz dogodka Odlični v znanosti 2015.

04.01.2016

Bibliografije, V5.3 in SICRIS, V3.1, januar 2016

• V sistemu SICRIS dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru, ki v prvi fazi omogoča testni izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno s habilitacijskimi merili Univerze v Mariboru.

22.12.2015

Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2014 dodani tudi v sistemu COBISS.SI ( Faktor vpliva (1994-2014)).

07.12.2015

Objavljeni so novi seznami revij, ki so v letu 2015 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

05.10.2015

Pri raziskovalcih je med podatki o izobrazbi dodan izpis doktorskih disertacij in drugih zaključnih del (vir COBISS).

14.09.2015

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (10. 09. 2015 - Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti).

04.09.2015

V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014.

03.09.2015

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 08. 2015 - Ciljni raziskovalni programi).

30.07.2015

Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik).

28.07.2015

V sistemu COBISS.SI v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999-2014)).

06.07.2015

V sistemu SICRIS dodana storitev Bibliografski kazalci uspešnosti skladno z Merili za volitve v nazive na Univerzi v Ljubljani, ki v prvi fazi omogoča izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z interpretacijami Fakultete za elektrotehniko (Bibliografije, V5.2).

25.05.2015

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (25. 5. 2015 – Mentorji MR).

20.05.2015

Javna razprava o osnutku dokumenta “Odprti dostop v Sloveniji 2015-2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020” .

01.04.2015

Objavljeni so dodatni seznami revij, v katerih se znanstvene objave v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti uvrstijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (A'', A', A1/2). Revije so razvrščene glede na področja v bazah JCR in SNIP.

10.03.2015

Objavljeni so novi seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in jih pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti upošteva ARRS (obvestilo).

16.02.2015

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (12. 2. 2015 - Projektni razpis).

21.01.2015

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.1, ki vključuje vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

28.11.2014

Namestitev ažurirane baze podatkov SNIP za vsa leta (1999-2013) ter popravkov baze podatkov JCR za leto 2013.

18.09.2014

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V5.0, ki vključuje izpis osebne bibliografije preko normativne baze podatkov CONOR.SI (s tem šifra raziskovalca oz. evidenčna šifra 9xxxx ni več pogoj za izpis osebne bibliografije preko sistema COBISS) in spremembe pri parametrih izpisa (priimek in ime, povzetki/izvlečki, format bibliografske enote, razvrščanje bibliografskih enot, izpis bibliografskih enot, format izpisa) (obvestilo).

10.09.2014

V sistemu COBISS.SI v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2013 in ažurirani podatki za pretekla leta.

03.09.2014

V sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2013.

16.07.2014

Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik).

11.07.2014

Pripravljena je nova verzija programske opreme SICRIS, V3.1, s prenovljeno grafično podobo, prilagojeno ekranom na dotik (http://www.sicris.si/public/jqm). Morebitne pripombe ali želje nam lahko pošljete na naslov podpora@izum.si.

06.06.2014

Namestitev reorganizirane in posodobljene baze podatkov SNIP (brisane revije s faktorjem vpliva 0, dopolnitve faktorjev vpliva za leta 2010-2012).

26.05.2014

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (21. 5. 2014 - Programski razpis).

22.04.2014

Izid 2. številke publikacije HORIZON 2020: PORTAL.

11.04.2014

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (08. 04. 2014 - Ciljni raziskovalni programi).

13.12.2013

Najava namestitve nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.5, dopolnitev v informacijskem sistemu SICRIS ter sprememb dokumentov Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo).

13.11.2013

Uporabnikom konzorcija Web of Science omogočen testni dostop do baz podatkov Conference Proceedings, Book Citation Index, Current Chemical Reactions & Index Chemicus … ponudnika Thomson Reuters. Dostop je omogočen od 5. 11. do 10. 12. 2013 na spletnem naslovu http://isiknowledge.com.

05.11.2013

Prosti dostop do najpogosteje citiranih člankov letošnjih Nobelovih lavreatov Nobelovih lavreatov.

14.10.2013

Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2012 dodani tudi v sistemu COBISS.SI
(Faktor vpliva (1994-2012))

07.10.2013

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (30. 9. 2013 - Projektni razpis).

24.09.2013

Dopolnitve v informacijskem sistemu SICRIS in v programski opremi Bibliografije, V4.4 (obvestilo).

06.09.2013

Dopolnitev programske opreme COBISS na osnovi sestankov s predstavniki OSIC in ARRS ter pobud katalogizatorjev (obvestilo).

03.09.2013

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.3, ki vključuje prenovo spletnih strani osebnih bibliografij in serijskih publikacij.

02.09.2013

Sestanek z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (zapisnik).

08.08.2013

V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2012.

18.07.2013

V bazo podatkov smo vključili podatke o mentorjih in mladih raziskovalcih. Dostop do podatkov je omogočen iz rubrike Mentorstva v predstavitvi organizacije oz. raziskovalca.

10.07.2013

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (1. 7. 2013 - Programski razpis).

13.05.2013

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (8. 5. 2013 - Mentorji MR).

08.04.2013

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni testni Podatki za razpise ARRS (5. 4. 2013 - Mentorji MR).

04.04.2013

Dodana nova storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem, ki omogoča izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z merili UP.

11.03.2013

Omogočeno iskanje preko vstopne strani.

10.03.2013

Dodana nova storitev Najuspešnejši raziskovalci po raziskovalnih področjih in kazalcih raziskovalne uspešnosti.

04.03.2013

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.1, ki vključuje prenovljeno vstopno stran, stran pomoči in nov servis Naši v WoS in Scopus V1.0.

06.02.2013

V zavihku PROJEKTI (raziskovalne organizacije) je pod seznamom projektov ARRS dodatno prikazan še seznam projektov CORDIS (primer).

02.01.2013

Pri raziskovalcih, raziskovalnih organizacijah ter raziskovalnih, projektnih in programskih skupinah v rubriki BIBLIOGRAFIJA dodan prikaz skupnih vrednosti bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.

26.10.2012

Prosti dostop do najpogosteje citiranih člankov letošnjih Nobelovih lavreatov.

25.10.2012

V statistike o citiranosti bibliografskih zapisov v WoS in Scopus je dodan stolpec ART_SCIENCE za vedo članka.

24.10.2012

Thomson Reutersovi popravki faktorjev vpliva nekaterih revij za leto 2011 dodani tudi v sistemu COBISS.SI (Faktor vpliva (1994-2011)).

27.09.2012

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.0, ki vključuje poenoteno iskanje podatkov o raziskovalcih v osebnih bibliografijah in v sistemu SICRIS, RSS novice, dopolnitve formata XML ter spletne strani v naboru znakov UTF-8; v okviru sistema SICRIS poenotene vnosne forme in prenovljena grafična podoba, pri raziskovalcih dodane statistike citiranosti bibliografskih zapisov v WoS in Scopus in nova povezava do osebnih bibliografij.

19.09.2012

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (12. 9. 2012 - Mentorji MR).

10.08.2012

V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2011.

26.07.2012

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (23. 7. 2012 - raziskovalni programi).

27.06.2012

Dodana je nova storitev Naši v Wos in Scopus. Dodatno je na ravni posameznega raziskovalca, raziskovalne skupine, projektne ter programske skupine ter na ravni skupine zaposlenih v organizaciji dodan izpis števila povezav in citatov Wos in Scopus.

20.06.2012

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V3.16, ki vključuje vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, posodobitev formata izpisa LaTeX (COBISS.STY), izpis bibliografskih enot padajoče po letih in novo oceno A3

30.05.2012

Hot Articles je nov, brezplačen uporabniški servis, ki ponuja seznam najbolj iskanih znanstvenih in strokovnih člankov po vsem svetu v preteklem mesecu. Servis je povezan z OpenURL povezovalnikom - Metaiskalnik. Več informacij je dostopnih na spletnem naslovu http:// home.izum.si/izum / metaiskalnik / hot_articles.asp.

03.01.2012

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (15. 12. 2011 - Projektni razpis).

11.11.2011

Namestitev nove verzije programske opreme Bibliografije, V3.15, ki vključuje spremembe Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, podrobnejši izpis ocene A3 (sredstva izven ARRS), spremenjen izpis uvrščenosti revij v baze podatkov, dopolnitev polja 970, dopolnjen dokument Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, in objavljen zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev (obvestilo).

19.08.2011

V sistemu COBISS.SI dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2010.

29.07.2011

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (26. 7. 2011 - Ciljni raziskovalni program).

20.07.2011

Prost dostop omogoča več sodelovanja, bolj učinkovito razširjanje rezultatov raziskav, večjo vključenost družbe v znanost, predvsem pa državljanom zagotavlja pravico dostopa do znanja, financiranega iz javnih sredstev. Javni uslužbenci, ki so odgovorni za zaščito te pravice, morajo s prostim dostopom do znanstvenih objav in podatkov poskrbeti za čim večji izkoristek javnega financiranja. Evropska komisija prevzema vodilno vlogo pri koordinaciji potrebnih aktivnosti na evropski ravni (gl. tukaj). Državljane držav članic vabi, da se udeležijo javne razprave o odprtem dostopu do znanstvenih podatkov v digitalni dobi in izpolnijo spletni vprašalnik, dosegljiv na naslovu http:// ec.europa.eu/ research / consultations / scientific_information / consultation_en.htm). Izpolnjene vprašalnike je mogoče oddati do 9. septembra 2011.

30.05.2011

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (24.05.2011 - Mentorji MR).

14.04.2011

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

05.04.2011

Interaktivno usposabljanje za uporabo servisa Web of Science, orodja EndNote Web in baze podatkov Journal Citation Reports (vabilo).

12.11.2010

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (9.11.2010 - Projektni razpis).

11.10.2010

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (20.09.2010 - Projektni razpis (testni izpis)).

31.08.2010

Implementacija Bibliografij, V3.13, ki vključuje dopolnitve formata XML, izpis mentorstev glede na stopnjo študija (višješolski/visokošolski/bolonjski študij), uvedbo parametra format pri neposrednih povezavah (HTML, XML), ukinitev vnosnih parametrov za nabor znakov in povzetke/izvlečke, vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z dopolnitvami Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, uvedbo vnosnih parametrov za bibliografijo projektnih skupin, uvedbo vrednotenja raziskovalnih organizacij ter uvedbo bibliografije letnih in zaključnih poročil projektov in programov.

10.06.2010

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (3.6.2010 - Mentorji MR).

17.05.2010

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (12.05.2010 - Ciljni raziskovalni programi).

17.03.2010

Implementacija bibliografij, V3.12, ki vključuje povezavo do podatkov o faktorju vpliva revije preko COBISS/OPAC-a, uvedbo novega formata izpisa bibliografske enote ISBD (strnjena oblika) in formata XML pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.

16.02.2010

Naši v WoS – pregled števila povezav COBISS-WoS in citatov po raziskovalcih.

02.01.2010

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS skladno z novim Pravilnikom o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti.

04.12.2009

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (30.11.2009).

29.10.2009

V seznamih raziskovalcev, organizacij, skupin, projektov in programov je odslej možno razvrščati podatke v stolpcih po naraščajočem in padajočem vrstnem redu.

15.10.2009

Za 256 programov in 67 projektov, ki so se zaključili v letu 2008, je v predstavitev dodana povezava na celotno vsebino zaključnega poročila.

11.10.2009

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (02.10.2009).

30.08.2009

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni testni Podatki za razpise ARRS (27.08.2009). Ocene bodo ponovno izračunane in objavljene po zaključku projektnega razpisa (02. 10. 2009).

10.03.2009

Implementacija bibliografij, V3.9, ki vključuje spremembe tipologije dokumentov/del, nov parameter za izpis povezav z WoS, DOI in posodobitev formata XML; v okviru informacijskega sistema SICRIS so pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti dodani še izpis števila citatov v zadnjih petih in desetih letih, datum ažuriranja baze JCR, datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter datum ažuriranja števila citatov povezanih zapisov.

06.10.2008

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (30. 09. 2008).

17.07.2008

Dodana je stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (faq).

24.06.2008

Znanstvena dela raziskovalcev, objavljena v najuglednejših publikacijah v zadnjih dveh letih in katalogizirana v sistemu COBISS.SI v preteklem tednu.

10.12.2007

Implementacija bibliografij, V3.8, ki v okviru informacijskega sistema SICRIS pri raziskovalcih vključuje možnost izračuna h-indeksa in normiranega h-indeksa citiranosti bibliografskih zapisov v WoS, povezanih z zapisi v COBIB.SI.

16.10.2007

9. Mednarodna konferenca CRIS sistemov, 5. – 7. junij 2008, Maribor, Poziv za oddajo prispevkov.

13.09.2007

Pri raziskovalcih so v rubriki Bibliografija objavljeni Podatki za razpise ARRS (13.09.2007).

25.08.2007

V informacijskem sistemu SICRIS je v rubriki bibliografija dodana nova funkcija Podatki za razpise (25.8.2007).

18.05.2007

Pri vrednotenju bibliografij so upoštevane spremembe metodologije ARRS. Na predstavitvenih straneh raziskovalcev je dodana možnost izpisa citiranosti po letih.

20.10.2006

V aplikaciji "Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS" v okviru sistema SICRIS so dodane povezave COBISS-WoS s pripadajočim številom citatov. Pri raziskovalnih organizacijah ter raziskovalnih, programskih in projektnih skupinah je dodana možnost predstavitve reprezentativnih bibliografij.

15.07.2005

Pojasnila ARRS v zvezi z vodenjem in vrednotenjem bibliografij raziskovalcev.

15.04.2005

Preko predstavitvenih strani raziskovalcev je dostopna aplikacija za kategorizacijo in točkovanje znanstvenih publikacij po metodologiji ARRS (Dodatna pojasnila).

17.03.2005

Točkovanje bibliografskih enot "po nekoliko spremenjeni metodologiji MŠZŠ" je izključeno na zahtevo ARRS

04.03.2004

Elektronska pošta raziskovalcem v SICRIS-u, INFORS

13.06.2003

Bibliografski kazalci uspešnosti raziskovalcev v obdobju 1998-2002

02.06.2003

Najava sprememb pri vodenju bibliografij - protest IZUM-a

20.05.2003

Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

16.05.2003

Možnosti dostopa do tujih servisov in baz podatkov

09.05.2003

Evidence o zaposlenih raziskovalcih

06.03.2003

V tematskih skupinah 6. okvirnega programa EU je prišlo do spremembe. V skupini "Food qualitiy and safety" je bila dodana nova podskupina z imenom "Total food chain" (vir: http://www.cordis.lu / fp6/food.htm). V informacijskem sistemu SICRIS smo ustrezni šifrant dopolnili.

06.02.2003

Elektronska pošta raziskovalnim organizacijam - Vaš interes za sodelovanje pri projektih EU (6. okvirni program) - nadaljevanje

05.12.2002

Elektronska pošta raziskovalnim organizacijam - Vaš interes za sodelovanje pri projektih EU (6. okvirni program)

30.11.2002

Obvestilo raziskovalkam in raziskovalcem in spremenjena Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

07.11.2002

Elektronska pošta organizacijam - Obvestilo o možnosti online ažuriranja podatkov organizacij

Arhiv novic