Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru

dr. Matej Brešar [08721]

Privzeta vrednost je začetno leto zadnjega petletnega obdobja, ki ga je možno ročno spremeniti. Če je polje prazno, se vsa dela razvrstijo pod zadnje obdobje izvolitve.

Izberemo vedo, v okviru katere se bodo vrednotile bibliografske enote. Privzeta veda je veda raziskovalca, ki pa jo lahko spremenimo. Izbiramo lahko med vedami biotehnika, družboslovje, humanistika, humanistika - nacionala veda, naravoslovje in matematika, tehnika, umetnost, zdravstvo in medicina, interdisciplinarne vede.

HTML Format HTML je namenjen prikazu del in točkovnika v spletnem brskalniku.
XML Strukturirani izpis v formatu XML vsebuje nabor bibliografskih podatkov.

Izpišejo se bibliografske enote, razvrščene po kategorijah. Če je okvirček prazen, se izpiše samo točkovnik, brez bibliografskih enot.