Vloga za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru - navodila

Izpis PREGLED DELA IN TOČKOVNIK se uporablja za potrebe točkovanja bibliografije v skladu s habilitacijskimi merili Univerze v Mariboru. Pogoj za pripravo izpisa je, da je kandidat vpisan v informacijski sistem SICRIS in da ima obdelane bibliografske enote v sistemu COBISS.SI po veljavni Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. V izpisu so bibliografske enote razvrščene in točkovane skladno z merili za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (gl. Habilitacije - UM). Določeni podatki so že vpisani programsko, določene pa lahko vpišemo ali spreminjamo ročno. Ker je določena dela mogoče točkovati na več načinov, se pri programskem izračunu upošteva minimalno število točk, ki jih je mogoče dodeliti posameznemu delu. Zato je mogoč tudi ročni vnos podatkov.

Inicialna priprava izpisa

Navigacija po izpisu

Ročno lahko podatke vnašamo ali spreminjamo na naslednje načine:

Skupne vrednosti v tabeli se po vsakem ročnem vnosu izračunavajo samodejno. V tabeli se v vsaki vrstici, v kateri je bila opravljena sprememba, prikaže zvezdica. Podatki, ki jih vnesemo ročno, in avtomatski izračuni se samodejno shranijo samo na lokalni računalnik. Avtomatske spremembe v izpisu bodo delovale tudi, če si spletno stran ročno shranimo v računalnik in jo odpiramo z diska (gl. navodila za shranjevanje).

Vnos besedila na črte

Besedilo je možno vnašati pri: "Sedanji naziv in področje izvolitve", "Zaprošeni naziv", "Zaprošeno področje izvolitve", "DRUGA DELA, KI NISO DOKUMENTIRANA V COBISS", "KOMENTAR", "Kraj in datum" in pod kategorijo "Dela, ki niso dokumentirana v COBISS, a so priložena vlogi". Na določenih mestih je za vnos vsebine namenjenih 6 vrstic; če je besedilo daljše, se prostor samodejno poveča. Za prehod v novo vrstico je možna tudi uporaba tipke ENTER.

      NAVODILA ZA VNOS DEL, KI NISO DOKUMENTIRANA V SISTEMU COBISS, A SO PRILOŽENA VLOGI

Izbrana najpomembnejša dela

V tabelo "IZBRANA NAJPOMEMBNEJŠA DELA" posameznih del ne vnašamo ročno, ampak se tabela samodejno polni tako, da pri določeni bibliografski enoti s klikom označimo potrditveno polje "Označeno kot pomembno delo".

Potrditveno polje "Označeno kot pomembno delo" se pojavi samo pri tistih bibliografskih enotah, ki imajo v sistemu COBISS.SI vnesenega enega izmed naslednjih tipov iz tipologije COBISS:

Pri izbrani vedi umetnost je možno kot pomembna dela označiti tudi bibliografske enote s področja umetnosti.

V tabeli, pri posameznih izbranih najpomembnejših delih, lahko v stolpcu "Avtorstvo" z dvoklikom iz spustnega seznama "<Izberi>" določimo vlogo avtorja:

Izbrano vlogo avtorja lahko naknadno popravimo (najprej izbrišemo s tipko za izbris (BACKSPACE), nato pa iz spustnega seznama izberemo drugo vlogo avtorja).

Vnos števila del in točk v tabelo

Vnos pri bibliografskih enotah

Podatke je možno spreminjati le pri tistih bibliografskih enotah, kjer so pri "ŠTD" in "ŠTK" omogočena vnosna polja (obarvana oranžno) ali ki vsebujejo potrditveno polje "Izključeno iz zadnjega obdobja izvolitve" ali "Vključeno v zadnje obdobje izvolitve" ali izbirno polje "Spremenjena kategorija". Če spremenimo kategorijo, je praviloma treba spremeniti tudi točke.

Sprememba bibliografske enote se izvede po naslednjem vrstnem redu:

Priporočeni spletni brskalniki

Za pravilno delovanje mora biti omogočeno izvajanje jezika javascript (v novejših različicah je ta možnost ponavadi že samodejno vključena).
Če se izpis iz kakršnega koli razloga ne prikaže, ne deluje pravilno ali ni možno vnašati podatkov, svetujemo, da si naložite zadnjo verzijo spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, ali pa uporabite drug brskalnik.

Shranjevanje

Tiskanje

Tiskanje omogočajo spodaj navedeni brskalniki. Za tiskanje ozadja in slik je treba izbrati ustrezno nastavitev. Ločeno je opisana za slovenski in angleški brskalnik:

Pri tiskanju se iz neznanih razlogov pojavljajo manjše pomanjkljivosti glede nekaterih oblikovnih elementov (obrobe in barva celic, dodatne črte v celicah ...).

Pošiljanje izpisa po elektronski pošti

Če želimo izpis poslati po elektronski pošti, ga je potrebno poslati kot arhivirano datoteko (npr. v formatu RAR ali ZIP) skupaj z vsemi podpornimi datotekami, ki so potrebne za pravilen prikaz obrazca pri naslovniku:

Če program za delo z elektronsko pošto ne dopušča pošiljanja in sprejemanja arhivskih datotek (npr. iz varnostnih razlogov), lahko za pošiljanje arhivskih datotek uporabite katero od shramb v oblaku (npr. Google Drive, Microsoft OneDrive itd.).

Neposredne povezave

Neposredno povezavo na stran, kjer lahko izbiramo parametre izpisa, pripravimo tako, da v URL-naslov za mstid vpišemo ustrezno 5-mestno šifro raziskovalca iz SICRIS-a.

Primer:
http://bib.cobiss.net/biblioweb/habilitations/si/slv/unim/08721© IZUM, julij 2023