Персоналне библиографије

Персоналну библиографију било којег аутора који има унете библиографске јединице у COBISS.SR систем можемо да испишемо на основу\nпрезимена и имена аутора или\n5-цифрене шифре истраживача или евиденционе шифре аутора/истраживача или\nјединствене идентификационе ознаке аутора из нормативне базе података CONOR.SR
Више информација...