Personalne bibliografije

Personalnu bibliografiju bilo kojeg autora koji ima unete bibliografske jedinice u COBISS.SR sistem možemo da ispišemo na osnovu prezimena i imena autora ili 5-cifrene šifre istraživača ili evidencione šifre autora/istraživača ili jedinstvene identifikacione oznake autora iz normativne baze podataka CONOR.SR
Više informacija...