Библиографије серијских публикација

Серијску публикацију за коју желимо да припремимо испис библиографских јединица из базе COBIB можемо да потражимо на основу међународног стандардног броја серијске публикације (ISSN), наслова серијске публикације или клјучних речи.
Више информација...