Библиографии на истражувачи

Персонална библиографија можете да испишете врз основа на шифрата на истражувачот во системот E-CRIS. Ако ја немате шифрата на истражувачот, можете да внесете име и презиме.
Повеќе информации...