Новости

19.12.2023

Након 15. јануара 2024. године линк на E-CRIS више неће радити. Неопходно је да га промените из https://cris.cobiss.net/ecris/sr/sr_latn у https://cris.cobiss.net/e-cris/sr/sr_latn.

30.08.2023

Инсталирана нова верзија SICRIS, V2.2

Новости, поправке и допуне

•    У системе e-cris.net додато је уређивање протеклих запослења
•    У системе e-cris.net додата је могућност укључивања и искључивања приказа података Frascati класификација, образовања, менторства
•    У едитовање пројеката/програма додата ФОРД класификација
•    Код удела обима рада и удела истраживачког рада омогућен испис децималних вредности

17.05.2023

Инсталирана нова верзија SICRIS, V2.1

Новости, поправке и допуне

•    Приликом пријаве истраживача и особе за контакт организације изводи се преусмеравање на ажурирање записа
•    Веза са REST интерфејсима омогућена је преко izum-http библиотеке
•    Приликом исписа пројеката и програма код презентације истраживача исписује се период у којем је истраживач учествовао (раније цели период пројекта, односно програма)
•    Приликом ажурирања података побољшана је доступност за слабовиде
•    У E-CRIS.MK подржано је претраживање истраживача на латиници, а у E-CRIS.SR, E-CRIS.CG, E-CRIS.BH на ћирилици
•    Код истраживача у E-CRIS системима омогућили смо ажурирање личних података, података о образовању, менторствима и Frascati класификације

03.03.2023

Допуна документа Типологија докумената/дела за вођење библиографија у систему COBISS

15.02.2023

Инсталирана нова верзија програмске опреме E-CRIS, V2.0 (обавештење)

04.04.2022

Допуна документа Типологија докумената/дела за вођење библиографија у систему COBISS

11.09.2020

Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V6.1
•    Графичка и технолошка надградња.
•    Новости код персоналних библиографија: 
     -    претраживање аутора изводи се преко базе CONOR; 
     -    код формата библиографске јединице додат BibTex;
     -    код формата исписа додати PDF и LaTeX;
     -    код сортирања библиографских јединица додата могућност сортирања типологија, аутори, година – опадајуће, наслов;
     -    уведен нови параметар за унос алтметрика који код библиографске јединице са идентификатором DOI, URL, URN или ISBN укључује приказ алтметрике у слободном приступу предузећа Altmetric и PlumX.
     -    додата могућност издвајања појединачних библиографских јединица код свих исписа;
     -    измењени параметри код непосредних линкова.
•    Новости код библиографија серијских публикација: 
     -    додата могућност претраживања по наслову или кључним речима;
     -    додата могућност избора истих формата библиографске јединице и формата исписа као и код персоналних библиографија;
     -    додата могућност избора начина сортирања библиографских јединица, исписа алтметрике, сажетака и језика библиографије;
     -    додата могућност издвајања појединачних библиографских јединица

13.05.2020

На друштвеној мрежи Facebook успостављена COBISS.net страница (https://www.facebook.com/cobiss.net)

04.12.2017

E-CRIS.SR, V3.3.3, децембер  2017

У систем Е-CRIS.SR укључене су основне информације за више од 2500 међународних пројеката (извор: ЦCORDIS, ERASMUS, COST). Омогућено је основно претраживање и испис списка међународних пројеката код истраживачких организација (тамо где је могуће успоставити линк).

05.12.2016

Инсталирана је нова верзија програмске опреме E-CRIS.SR, V3.2, са додатним исписом резултата претраживања у JSON формату. У исто време, у wеб презентације истраживача, организација, група и пројеката додат је и испис свих јавно доступних података у JSON формату. На овај начин омогућен је стандардизован приступ подацима у формату који је прилагођен комуникацији између рачунара.

Архив новости