Помоћ

BIBLIOGRAFIJE - pomoč

Помоћ

Најчешћа питања (FAQ)

Персоналне библиографије

Персоналне библиографије омогућавају припрему различитих исписа библиографија за било којег аутора за којег су подаци унети у нормативну базу података CONOR, а библиографске јединице у узајамну библиографску базу података COBIB.

више >>>

Податке у библиографску базу података COBIB и нормативну базу података CONOR уносе обучени библиотекари у библиотекама и специјализованим информационим центрима који су пуноправни чланови COBISS система. Начелно, аутор може сам да изабере која библиотека или специјализовани информациони центар ће се бринути за допуњавање и редакцију његове персоналне библиографије. У библиотеци аутор добија прецизна упутства о томе шта мора да достави како би његова персонална библиографија могла да се допуни.

Подразумевано подешавање сортирања библиографских јединица је с обзиром на годину објављивања од најстарије до најновије, а унутар исте године по наслову дела. Подразумевано подешавање сортирања може се изменити параметром сортирање библиографских јединица.

<<< мање

Претраживање по аутору

Код персоналних библиографија можемо претраживати по аутору на основу имена и презимена аутора. Може се претраживати по било којем облику имена и презимена под којим су дела аутора објављена.

више >>>

За аутора којем је додељена шифра истраживача или евиденциона шифра, уместо презимена и имена можемо уписати шифру. Ако шифра није петоцифрена, морамо да је упишемо са водећим нулама (нпр. 10786).

Уместо презимена и имена можемо унети и CONOR-ID – јединствени идентификациони број аутора из нормативне базе података CONOR.SR (нпр. 1805671 је јединствени идентификациони број за писца Предрагa Црнковићa).

Приликом уписивања захтева за претраживање у образац за претраживање функција за аутоматско допуњавање предлаже појмове за претраживање који би могли да нам буду од помоћи при претраживању. Ако програм, након потврђивања појма за претраживање (нпр. имена и презимена), пронађе више аутора са истим именом и презименом, исписује се табела са детаљним подацима о појединачном аутору (нпр. други облици имена, додаци имена и сл.). Ако програм не пронађе појам за претраживање, исписује се обавештење.


<<< мање

Библиографије серијских публикација

Библиографије серијских публикација омогућавају испис библиографских јединица из узајамне библиографске базе података COBIB.

више >>>

Серијску публикацију можемо потражити помоћу међународног стандардног броја серијске публикације (ISSN), наслова серијске публикације или кључних речи. Ако упишемо 1451-2009, што је ISSN часописа Натрон: часопис за књижевност и уметност, у испис ће бити укључени сви каталогизовани прилози из тог часописа.

Подразумевано подешавање сортирања библиографских јединица је најпре по Типологији докумената/дела, унутар појединачног типа по години објављивања од најновије до најстарије, а унутар исте године по наслову дела. Подразумевано подешавање сортирања може се изменити параметром сортирање библиографских јединица.

За правилно сортирање јединица по типологији одговорни су аутори објављених прилога и уредници серијских публикација.

<<< мање

Параметри исписа

Параметрима исписа одређујемо садржај и изглед различитих библиографија, односно исписа (библиографије истраживача, библиографије серијских публикација). Неки параметри се примењују код свих библиографија и исписа, а одређени само код неких.

 • Од године више >>>

  Испис библиографских јединица од изабране године издавања даље. Ако је поље празно, исписују се библиографске јединице од најстарије година издавања даље.

  <<< мање

 • До године више >>>

  Испис библиографских јединица до изабране године издавања. Ако је поље празно, исписују се библиографске јединице до најновије године издавања.

  <<< мање

 • Формат библиографске јединице више >>>

  Можемо изабрати један од следећих формата исписа библиографских јединица:

  ISO 690 ISO 690 – Стандард за библиографске референце и цитирање извора информација. Заснива се на стандарду ISO 690:2010 (Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources) – ISO 690:2010 (Информатика и документација – Смернице за библиографске референце и цитирање извора информација).

  IEEE Формат Института инжењера електротехнике и електронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – најчешће се користи у области технике, превасходно у публикацијама IEEE.

  ISBD Међународни стандардни библиографски опис (International Standard Bibliographic Description) – по стандарду IFLA (International Federation of Library Associations).

  ISBD (сажети облик) ISBD у сажетом облику (исписани су сви подаци који спадају у ISBD стандард, али у сажетом облику – појединачни подаци у библиографском запису не исписују се у новом реду, већ се исписују у истом..

  ISO 690 (сви аутори) ISO 690 са исписом свих секундарних аутора.

  ISO 690 (број аутора) ISO 690 са исписаним бројем аутора.

  IEEE (број аутора) IEEE са исписаним бројем аутора.
  BibTeX Формат за експорт библиографских података у друге системе (нпр. ORCID).

  <<< мање

 • Формат исписа више >>>

  Можемо изабрати један од следећих формата исписа:

  HTML Формат HTML (Hyper Text Markup Language) намењен је приказу библиографије у интернет прегледачу. У овом формату библиографију можемо представити и на својој интернет страници.

  XML Структурисан испис у XML формату (схема, графички опис схеме) садржи скуп библиографских податка који не зависи од параметра формат библиографске јединице..

  LaTeX Формат је намењен испису библиографије ако су записи припремљени помоћу LaTeX команди (за испис математичких формула и сл.).
  PDF Формат PDF (Portable Document Format) изаберемо ако желимо прегледати и одштампати библиографију.
  TXT Формат TXT изаберемо ако библиографију желимо прегледати и исписати у облику чистог текста (енг. plain text).

  Све исписе библиографије можемо преобликовати, међутим, библиографске јединице морају задржати идентификациони број COBISS-ID.

  <<< мање

 • Резиме, апстракт више >>>

  Параметром одређујемо да ли у библиографији треба да се испишу и резимеи/апстракти (ако постоје у библиографској јединици). Можемо изабрати:

  без Библиографске јединице се исписују без резимеа/апстракта.
  сви Исписују се сви резимеи/апстракти.
  српски Исписују се само на српском језику.
  енглески Исписују се само на енглеском језику.

  <<< мање

 • Сортирање библиографских јединица више >>>

  Можемо изабрати једну од следећих могућности сортирања библиографских јединица:

  типологија, година - опадајуће, наслов Сорирање најпре по типологији докумената/дела, унутар појединачног типа према години објављивања од најновије до најстарије године, унутар исте године према наслову извора (наслов часописа, зборника или монографије) и на крају према наслову дела.

  типологија, година - растуће, наслов Сорирање најпре по типологији докумената/дела, унутар појединачног типа према години објављивања од најстарије до најновије године, унутар исте године према наслову извора (наслов часописа, зборника или монографије) и на крају према наслову дела.

  типологија, аутори, година - опадајуће, наслов Сортирање најпре по типологији докумената/дела, унутар појединачног типа по ауторима, унутар истих аутора по години издавања од најновије до најстарије, унутар исте године по наслову извора (наслов часописа, зборника или монографије) и на крају по наслову дела.

  наслов Библиографске јединице су сортиране према наслову дела.

  врста ауторства, наслов Библиографске јединице су сортиране према врсти ауторства (нпр. аутор, уредник, преводилац, режисер итд.), а унутар појединачне врсте ауторства према наслову дела.

  врста грађе, наслов Библиографске јединице су сортиране према врсти грађе (нпр. књига, поезија, научна монографија итд.), а унутар појединачне врсте грађе према наслову дела.

  година - опадајуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према години објављивања од најновије до најстарије године, а унутар исте године према наслову дела.

  година - растуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према години објављивања од најстарије до најновије године, а унутар исте године према наслову дела.

  језик, година - растуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према језику на којем је дело објављено, унутар истог језика према години објављивања од најстарије до најновије године, а унутар исте године према наслову дела.


  Подразумевана вредност параметра је година - растуће, наслов.

  <<< мање

 • Алтметрика више >>>

  Алтметрика уважава утицај, односно одјек истраживачког рада на интернету и омогућава аутоматизовано ажурирање у случају нових догађаја или када се истраживачки рад поново помене. Обухвата податке друштвених мрежа (Twitter, Facebook, Google+ itd.), блогова истраживача, јавно доступних докумената, портала и часописа са новостима, референтних алата (Mendeley и сл.), као и других извора информација, као што су Wikipedija, YouTube, Reddit итд.

  Алтметрика је нетрадиционална метода мерења утицаја у научном публиковању и може служити као допуна класичним методама мерења, као што су број цитата и х индекс.

  Можемо изабрати једну од следећих могућности:

  без Приказ алтметрике није укључен.
     
  Altmetric и PlumX   Код библиографске јединице са идентификатором DOI или ISBN укључен је приказ Altmetric и PlumXотвореног кода.
    Пример:
     
   

     
  Altmetric i PlumX  
  (сажети приказ)
  Код библиографске јединице са идентификатором DOI или ISBN укључен је приказ одјека Altmetric и PlumX отвореног кода у сажетом облику.
    Пример:
     
   

  Приказ алтметрике је могућ само у HTML формату исписа и у формату библиографске јединице ISO, односно IEEE.

  <<< мање

 • Језик библиографије више >>>

  Можемо изабрати један од следећих језика исписа библиографије:

  српски (ћирилица)
  српски (латиница)
  енглески

  Главни наслов и поднаслови исписују се на изабраном језику, а без обзира на избор језика библиографије, библиографске јединице се исписују онако као што су унете у COBIB базу.

  <<< мање

 • Послати на е-адресу више >>>

  Уписујемо е-адресу на коју желимо добити библиографију (нпр. ime.prezime@xxx.rs).

  <<< мање

Издвајање појединачних библиографских јединица

Стандардни испис укључује све библиографске јединице аутора у изабраном периоду. Ако у испис желимо укључити само одређене библиографске јединице, кликнемо на Издвајање појединачних библиографских јединица.

више >>>

Ако сте изабрали сортирање по типологији, исписује се списак библиографских јединица које су сортиране по типологији. Можемо издвојити цели тип или појединачну библиографску јединицу. Ако нисмо изабрали сортирање по типологији, исписује се списак библиографских јединица које су сортиране по наслову.

Припрема списка може дуже трајати, а дужина зависи од броја укључених библиографских јединица.

<<< мање

Припрема исписа

Кликом на дугме ПРИПРЕМА ИСПИСА покрећемо поступак припреме исписа библиографије с обзиром на задате улазне параметре.

више >>>

Ако е-адресу на коју желимо добити испис библиографије нисмо уписали, библиографија се исписује у интернет прегледачу. Ако смо попунили параметар послати на е-адресу, испис библиографије ћемо добити е-поштом на наведену адресу.

Припрема исписа може трајати дуже, а зависи од броја укључених библиографских јединица.

<<< мање

Директни линкови

Директан линк до персоналних библиографија можемо припремити тако што у URL адресу упишемо следеће параметре:

 • шифра истраживача или CONOR-ID аутора више >>>

  Ако желимо да направимо непосредан линк преко шифре истраживача, у линк уписујемо одговарајућу 5-цифрену шифру истраживача. За параметар Шифра истраживача, уписујемо одговарајућу 5-цифрену шифру истраживача.

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/cris/10786)

  Ако желимо да направимо непосредан линк преко идентификационог броја аутора из нормативне базе података CONOR, у линк уписујемо одговарајући CONOR-ID аутора.

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/conor/25760359)

  Параметар је обавезан.

  <<< мање

 • језик библиографије више >>>

  За параметар Језик библиографије у линк уписујемо одговарајући код за језик:

  • scr_cyr – српски (ћирилица)
  • scr – српски (латиница)
  • eng – енглески

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/cris/10786)

  <<< мање

 • fromyear и toyear више >>>

  За параметар Од године и До године упишемо fromyear и toyear са одговарајућим вредностима којима одређујемо период.

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/cris/10786?fromyear=2015&toyear=2020)

  Ако параметре не унесемо, израђује се цела библиографија.

  <<< мање

 • formatbib више >>>

  За параметар Формат библиографске јединице упишемо formatbib и изаберемо одговарајућу вредност:

  • ISO – ISO 690
  • IEEE – IEEE
  • ISBD – ISBD
  • ISBDcompact – ISBD (сажети облик)
  • ISOauthors – ISO (сви аутори)
  • ISOnumbers – ISO (број аутора)
  • IEEEnumbers – IEEE (број аутора)
  • BibTex – BibTex

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/cris/10786?formatbib=ISBD)

  Подразумевана вредност параметра је ISO.

  <<< мање

 • format више >>>

  За параметар Формат исписа упишемо format и изаберемо одговарајућу вредност:

  • H – HTML
  • X – XML
  • L – LaTeX
  • P – PDF
  • T – TXT

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/cris/10786?format=X)

  Подразумевана вредност параметра је H.

  <<< мање

 • idlist више >>>

  Ако желимо селективан избор библиографских јединица, најпре уписујемо параметар idlist, којем треба дописати списак идентификационих ознака COBISS-ID, које су одвојене запетом.

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/cris/10786?idlist=524949909,524972181)

  <<< мање

 • sort више >>>

  За параметар Сортирање библиографских јединица упишемо sort и изаберемо одговарајућу вредност:

  • T.Ydesc – типологија, година – опадајуће, наслов
  • T.Yasc – типологија, година – растуће, наслов
  • T.AU.Ydesc – типологија, аутори, година – опадајуће, наслов
  • TI – наслов
  • AC – врста ауторства, наслов
  • CC – врста грађе, наслов
  • Ydesc – година – опадајуће, наслов
  • Yasc – година – растуће, наслов
  • L.Yasc – језик, година – растуће, наслов

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/conor/25760359?sort=Yasc)

  Подразумевана вредност параметра је T.Ydesc.

  <<< мање

 • abstract више >>>

  За параметар Резиме/апстракт упишемо abstract и изаберемо одговарајућу вредност:

  • 0 – без
  • A – сви
  • L – српски
  • E – енглески

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/cris/10786?abstract=A)

  Подразумевана вредност параметра је 0.

  <<< мање

У URL адресу можемо уписати више наведених параметара, а њихове вредности међусобно произвољно састављамо.

(нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/sr/scr_cyr/cris/10786?idlist=524949909,524972181&formatbib=ISO&format=T)

Персоналне библиографије – FAQ

 • Како унети или поправити податке за библиографије истраживача? Одговор

  Податке у узајамну библиографску базу података уносе библиотеке које су пуноправне чланице система COBISS и имају библиотекаре оспособљене за унос.

  Начелно имате могућност да сами изаберете библиотеку која ће бринути о допуни и редакцији ваше персоналне библиографије. Тамо ћете добити и прецизна упутства о томе шта је потребно да им доставите како би могли да допуне вашу персоналну библиографију.

  <<< мање

Библиографије серијских публикација – FAQ

 • Да ли могу исписати библиографију за било коју серијску публикацију? Одговор


  Не, библиографију можете исписати само за ону серијску публикацију чији прилози имају библиографске записе у узајамној библиографској бази COBIB.

  <<< мање