Novosti

19.12.2023

Nakon 15. januara 2024. godine link na E-CRIS više neće raditi. Neophodno je da ga promenite iz https://cris.cobiss.net/ecris/sr/sr_latn  u https://cris.cobiss.net/e-cris/sr/sr_latn.

30.08.2023

Instalirana nova verzija SICRIS, V2.2

Novosti, popravke i dopune

•    U sisteme e-cris.net dodato je uređivanje proteklih zaposlenja
•    U sisteme e-cris.net dodata je mogućnost uključivanja i isključivanja prikaza podataka Frascati klasifikacija, obrazovanja, mentorstva
•    U editovanje projekata/programa dodata FORD klasifikacija
•    Kod udela obima rada i udela istraživačkog rada omogućen ispis decimalnih vrijednosti

17.05.2023

Instalirana nova verzija SICRIS, V2.1

Novosti, popravke i dopune

•    Prilikom prijave istraživača i osobe za kontakt organizacije izvodi se preusmeravanje na ažuriranje zapisa
•    Veza sa REST interfejsima omogućena je preko izum-http biblioteke
•    Prilikom ispisa projekata i programa kod prezentacije istraživača ispisuje se period u kojem je istraživač učestvovao (ranije celi period projekta, odnosno programa)
•    Prilikom ažuriranja podataka poboljšana je dostupnost za slabovide
•    U E-CRIS.MK podržano je pretraživanje istraživača na latinici, a u E-CRIS.SR, E-CRIS.CG, E-CRIS.BH na ćirilici
•    Kod istraživača u E-CRIS sistemima omogućili smo ažuriranje ličnih podataka, podataka o obrazovanju, mentorstvima i Frascati klasifikacije

03.03.2023

Dopuna dokumenta Tipologija dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS.

15.02.2023

Instalirana nova verzija programske opreme E-CRIS, V2.0 (obaveštenje)

04.04.2022

Dopuna dokumenta Tipologija dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS

11.09.2020

Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V6.1
•    Grafička i tehnološka nadgradnja.
•    Novosti kod personalnih bibliografija: 
     -    pretraživanje autora izvodi se preko baze CONOR; 
     -    kod formata bibliografske jedinice dodat BibTex;
     -    kod formata ispisa dodati PDF i LaTeX;
     -    kod sortiranja bibliografskih jedinica dodata mogućnost sortiranja tipologija, autori, godina – opadajuće, naslov;
     -    uveden novi parametar za unos altmetrika koji kod bibliografske jedinice sa identifikatorom DOI, URL, URN ili ISBN uključuje prikaz altmetrike u slobodnom pristupu preduzeća Altmetric i PlumX.
     -    dodata mogućnost izdvajanja pojedinačnih bibliografskih jedinica kod svih ispisa;
     -    izmenjeni parametri kod neposrednih linkova.
•    Novosti kod bibliografija serijskih publikacija: 
     -    dodata mogućnost pretraživanja po naslovu ili ključnim rečima;
     -    dodata mogućnost izbora istih formata bibliografske jedinice i formata ispisa kao i kod personalnih bibliografija;
     -    dodata mogućnost izbora načina sortiranja bibliografskih jedinica, ispisa altmetrike, sažetaka i jezika bibliografije;
     -    dodata mogućnost izdvajanja pojedinačnih bibliografskih jedinica

13.05.2020

Na društvenoj mreži Facebook uspostavljena COBISS.net stranica (https://www.facebook.com/cobiss.net)

04.12.2017

E-CRIS.SR, V3.3.3, december 2017

U sistem E-CRIS.SR uključene su osnovne informacije za više od 2500 međunarodnih projekata (izvor: CORDIS, ERASMUS, COST). Omogućeno je osnovno pretraživanje i ispis spiska međunarodnih projekata kod istraživačkih organizacija (tamo gde je moguće uspostaviti link).

05.12.2016

Instalirana je nova verzija programske opreme E-CRIS.SR, V3.2, sa dodatnim ispisom rezultata pretraživanja u JSON formatu. U isto vreme, u web prezentacije istraživača, organizacija, grupa i projekata dodat je i ispis svih javno dostupnih podataka u JSON formatu. Na ovaj način omogućen je standardizovan pristup podacima u formatu koji je prilagođen komunikaciji između računara.

Arhiv novosti