Novice

19.04.2024

Nameščena nova različica SICRIS, V3.0

Raziskovalne organizacije lahko odslej prek portala SICRIS spreminjate oz. oddajate vloge za: 

  • EVIDENCE (spremembe deležev zaposlitev kot tudi deležev zaposlitev za raziskovalno delo za raziskovalce in strokovne oz. tehnične sodelavce). Podatke za leto 2023 lahko urejate do zaključka poziva PRU. Vnašate lahko tudi tekoče spremembe. Funkcionalnost nadomešča oddajanje vloge ARIS-EV-ZAPOSL-2023.
  • PROGRAME/PROJEKTE (oddaja vloge za spremembe programskih/projektnih skupin). Podatke za leto 2023 lahko urejate do zaključka PRU poziva, najkasneje do 15. junija 2024.

19.04.2024

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.3.

V sistemu SICRIS je na predstavitvenih straneh raziskovalcev in v meniju Storitve dodan nov izpis pri Bibliografskih kazalcih uspešnosti za izvolitev v naziv: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

16.04.2024

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARIS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

11.03.2024

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.2.

Novosti in dopolnitve:

            -    največje število točk (80) velja za uredništva kategorije F in G skupaj
            -    uredniških točk več ne dobivajo vsi tipi monografij

  • Pri bibliografskih enotah se izpisujejo podatki o odprto dostopnih objavah iz digitalnega repozitorija dCOBISS:

            -    povezava (dCOBISS) do prikaza podatkov o odprtem dostopu v COBISS+ 
            -    povezave do objav v institucionalnih digitalnih repozitorijih 
            -    podatki o projektih in financerjih; če podatka v dCOBISS-u ni, se podatki o projektih še naprej izpisujejo iz polj 338

09.02.2024

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR za leto 2022. 

19.01.2024

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARIS (12. 01. 2024 – Projektni razpis).

12.01.2024

Nameščen je seznam mednarodnih založb, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-C), za leto 2024. Od leta 2024 dalje na osnovi sklepov ARIS-a na seznam niso več uvrščene založbe WSEAS Press, InTechOpen, Nova Science Publishers in Dr. Kovač.

19.12.2023

Po 15. januarju 2024 povezava na E-CRIS več ne bo delovala. Potrebno je spremeniti iz https://cris.cobiss.net/ecris v https://cris.cobiss.net/e-cris.

01.12.2023

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.1

Novosti in dopolnitve:

  • V sistemu SICRIS je na predstavitvenih straneh projektov/programov, organizacij in skupin nameščen grafično in tehnološko prenovljen izpis Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARIS.
  • V sistemu SICRIS sta v meniju Storitve nameščena grafično in tehnološko prenovljena izpisa Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv in Vrednotenje skupine izbranih raziskovalcev

S 1. 1. 2024 bomo ukinili dostop do starih aplikacij SICRIS in Bibliografije, tako da povezave prek njih ne bodo več delovale.

Navodila za dostop do predstavitvenih strani v SICRIS-u: 
https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/faq 
(gl. Ali lahko preko evidenčne številke raziskovalca pripravim neposredno povezavo na svojo predstavitveno stran v SICRIS-u?)

Navodila za dostop do izpisov bibliografij:
https://bib.cobiss.net/biblioweb/info/si/slv/help#links

30.10.2023

Nameščeni so seznami baz podatkov o revijah za leto 2023 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

Arhiv novic