Novice

30.10.2023

Nameščeni so seznami baz podatkov o revijah za leto 2023 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

25.10.2023

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.0 

  • Na predstavitvenih straneh raziskovalcev v sistemu SICRIS je nameščena grafično in tehnološko prenovljena storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv. 
  • Stara verzija bo dostopna preko menija Storitve (Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv) predvidoma do 1. 12. 2023.

12.10.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.3

Novosti, popravki in dopolnitve:

•    Dodani metriki Prometheus in Grafana 
•    Dodana klasifikacija Ford za organizacije
•    Omogočen uvoz opreme iz ARIS-a
•    Poenotenje statusov raziskovalcev med SICRIS in ARIS-AURA
•    V kontaktne podatke dodana izbira države

05.10.2023

V sistemu COBISS.SI so v bazo SNIP dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2022 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2022)).

07.09.2023

V sistemu COBISS.SI so v bazo JCR (Journal Citation Reports) dodani podatki o faktorjih vpliva revij za leto 2022 (Faktor vpliva (1994–2022)). Faktorji vpliva v bazi JCR od leta 2022 naprej vsebujejo le eno decimalno mesto. 

Trenutno v bazi JCR še vedno prikazujemo samo revije iz baz SCIE in SSCI, čeprav so faktor vpliva v letu 2022 prvič dobile tudi revije, uvrščene v bazi AHCI in ESCI, ki pa v tem prvem letu v kategorijah še niso rangirane in niso uvrščene v četrtine. Glede vrednotenja člankov v revijah, uvrščenih v AHCI in ESCI, v bibliografijah raziskovalcev zaenkrat ni sprememb.

31.08.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.2

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Med vloge v skupini projektov, programov in mednarodnih projektov dodan status nekdanji vodja
•    Preimenovanje ARRS v ARIS in zamenjava logotipa
•    V editiranje projektov/programov ARIS dodana klasifikacija FORD
•    Pri deležu delovne obremenitve in deležu raziskovalnega dela omogočen izpis decimalnih vrednosti
•    Ukinitev statusa mladi raziskovalec in raziskovalec v tujini (zaradi neažurnosti podatkov)

10.07.2023

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

16.06.2023

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARIS (14. 06. 2023 – Ciljni raziskovalni programi).

17.05.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.1

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Pri prijavi raziskovalca in kontaktne osebe organizacije se izvede preusmeritev na ažuriranje zapisa
•    Povezava z REST vmesniki je omogočena prek izum-http knjižnice
•    Pri izpisu projektov in programov pri predstavitvi raziskovalca je izpisano obdobje, v katerem je raziskovalec sodeloval (prej celotno obdobje projekta oz. programa)
•    Pri ažuriranju podatkov je izboljšana dostopnost za slabovidne
•    V E-CRIS.MK je podprto iskanje raziskovalcev v latinici, v E-CRIS.SR, E-CRIS.CG, E-CRIS.BH v cirilici
•    Pri raziskovalcih smo v E-CRIS sistemih omogočili ažuriranje osebnih podatkov, izobrazb, mentorstev in frascati klasifikacije

03.03.2023

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 02. 2023 – Projektni razpis).

Arhiv novic