Novice

17.05.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.1

Novosti, popravki in dopolnitve

 • Pri prijavi raziskovalca in kontaktne osebe organizacije se izvede preusmeritev na ažuriranje zapisa
 • Povezava z REST vmesniki je omogočena prek izum-http knjižnice
 • Pri izpisu projektov in programov pri predstavitvi raziskovalca je izpisano obdobje, v katerem je raziskovalec sodeloval (prej celotno obdobje projekta oz. programa)
 • Pri ažuriranju podatkov je izboljšana dostopnost za slabovidne
 • V E-CRIS.MK je podprto iskanje raziskovalcev v latinici, v E-CRIS.SR, E-CRIS.CG, E-CRIS.BH v cirilici
 • Pri raziskovalcih smo v E-CRIS sistemih omogočili ažuriranje osebnih podatkov, izobrazb, mentorstev in frascati klasifikacije

03.03.2023

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (28. 02. 2023 – Projektni razpis).

21.02.2023

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V6.6

Novosti in dopolnitve

 • Nova koda avtorstva v bazi CORES (urednik tematske številke)
 • Dopolnjen je dokument Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS 
 • Spremembe pri vrednotenju bibliografskih zapisov po ARRS-jevi metodologiji in bibliografskih merilih:
  • Sprememba mejnih vrednosti pri izračunu ocene A1
  • Ukinitev izjeme o 100-% točkovanju drugih znanstvenih člankov (1.03)
  • Uvedba točkovanja urednika tematske številke revije
  • Dopolnitev seznama uradov pri vrednotenju modelov (2.29)
  • Dopolnitev seznama uradov pri patentnih prijavah (2.23)
 • Dodane so nove vrednosti ocene A3

Vrednotenje skupin zaradi tehnološke prenove zaenkrat ostaja še po starih bibliografskih merilih in stari metodologiji ARRS.
 

15.02.2023

Nameščena nova različica SICRIS, V2.0, s katero so posodobljeni sistemi E-CRIS v mreži COBISS.net 

11.01.2023

Nameščena nova verzija programske opreme Bibliografije, V6.5

Novosti pri izpisih citiranosti v SICRIS-u (citati v WoS in Scopus)

•    dodana možnost izbire obdobja objave del
•    dodana možnost izbire posamezne citatne baze
•    dodani novi izpisi: po letih objave del, po revijah in izpis povezanih zapisov
•    pri izbiri formata izpisa dodan format JSON

Ukinjen portal SciMet (večina funkcionalnosti je prenesena v SICRIS)

29.11.2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.5

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Omogočeno je iskanje mednarodnih projektov
•    Raziskovalcem je omogočen vpis v skupino mednarodnega projekta
•    Kontaktnim osebam organizacij je omogočeno dodajanje novih in spreminjanje vseh mednarodnih projektov
•    V projekte in programe ARRS je dodana FORD klasifikacija

22.11.2022

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR
Nameščeni so tudi seznami baz podatkov o revijah za leto 2022 (BIBLIO-A, BIBLIO-B). 

18.10.2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.4

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Omogočen prenos projektov ARRS
•    Prilagoditev iskanja za administratorje
•    Dnevni izvoz podatkov za razpise
•    Mesečni izvoz podatkov za potrebe GDPR

14.09.2022

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2021 (Faktor vpliva (1994–2021)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2021 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2021)).

12.09.2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.3

Novosti, popravki in dopolnitve

•    prenovljen dnevni prenos podatkov o vrednotenju
•    prenovljen prenos podatkov iz ARRS
•    samodejna odjava po poteku prijave
•    izboljšano delovanje pri spreminjanju podatkov o raziskovalcu
•    dopolnjen izpis naslovov publikacij

Arhiv novic