Новости

19.12.2023

30.08.2023

17.05.2023

03.03.2023

Допуна документа Типологија докумената/дела за вођење библиографија у систему COBISS.

15.02.2023

Инсталирана нова верзија програмске опреме E-CRIS, V2.0 (обавештење)

04.04.2022

Допуна документа Типологија докумената/дела за вођење библиографија у систему COBISS

12.06.2020

Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V6.1
•    Графичка и технолошка надградња.
•    Новости код библиографија истраживача: 
      -    код формата библиографске јединице додат BibTex;
      -    код формата исписа додати PDF и LaTeX;
      -    код сортирања библиографских јединица додата могућност сортирања типологија, аутори, година – опадајуће,
           наслов;
      -    уведен нови параметар за унос алтметрика који код библиографске јединице са идентификатором DOI, URL, URN или
           ISBN укључује приказ алтметрике у слободном приступу предузећа Altmetric и PlumX.
      -    додата могућност издвајања појединачних библиографских јединица код свих исписа;
      -    измењени параметри код непосредних линкова.
•    Новости код библиографија серијских публикација: 
      -    додата могућност претраживања по наслову или кључним речима;
      -    додата могућност избора истих формата библиографске јединице и формата исписа као и код персоналних
           библиографија;
      -    додата могућност избора начина сортирања библиографских јединица, исписа алтметрике, сажетака и језика
           библиографије;
      -    додата могућност издвајања појединачних библиографских јединица

13.05.2020

На друштвеној мрежи Facebook успостављена COBISS.net страница (https://www.facebook.com/cobiss.net)

04.12.2017

05.12.2016

16.05.2016

31.01.2014

11.03.2013

23.12.2010

Архив новости