Novosti

19.12.2023

30.08.2023

17.05.2023

03.03.2023

15.02.2023

Instalirana nova verzija programske opreme E-CRIS, V2.0 (obaveštenje)

04.04.2022

11.06.2020

13.05.2020

Na društvenoj mreži Facebook uspostavljena COBISS.net stranica (https://www.facebook.com/cobiss.net)

04.12.2017

05.12.2016

16.05.2016

03.09.2013

11.03.2013

04.03.2013

27.09.2012

29.12.2011

21.03.2006

Arhiv novosti