Pomoć

BIBLIOGRAFIJE - pomoč

Pomoć

Najčešća pitanja (FAQ)

Bibliografije istraživača

Bibliografije istraživača omogućuju istraživačima i drugim autorima ispis bibliografskih jedinica iz uzajamne bibliografske baze podataka COBIB na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodijeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača u informacionom sistemu o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (E-CRIS), pod uslovom da su njihove bibliografske jedinice uključene u sistem COBISS.

više >>>

Podatke u uzajamnu bibliografsku bazu podataka unose biblioteke koje su punopravne članice sistema COBISS i imaju bibliotekare osposobljene za unos.

Načelno imate mogućnost da sami izaberete biblioteku koja će brinuti o dopuni i redakciji vaše personalne bibliografije. Zapise za bibliografske jedinice obično unosi i rediguje biblioteka ustanove u kojoj je istraživač zaposlen. Ako ustanova nema biblioteku, predlažemo da izaberete biblioteku koja je specijalizovana za vašu oblast. Obratite im se i dogovorite se o redakciji vaših bibliografskih jedinica. Tamo ćete dobiti i precizna uputstva o tome šta je potrebno da im dostavite kako bi oni mogli da dopune vašu personalnu bibliografiju.

Podrazumijevano podešavanje sortiranja bibliografskih jedinica je najprije po tipologiji dokumenata/djela, unutar pojedinačnog tipa po godini objavljivanja od najnovije do najstarije, a unutar iste godine po naslovu djela. Podrazumijevano podešavanje sortiranja može se izmijeniti parametrom sortiranje bibliografskih jedinica.

<<< manje

Pretraživanje po autorima

Ispis bibliografskih jedinica iz baze podataka COBIB u sistemu COBISS za određenog istraživača moguć je na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodijeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača i istraživačkih organizacija (E-CRIS). Zato treba da upišemo odgovarajuću šifru.

više >>>

Ako šifru ne znamo, možemo upisati prezime i ime. Moramo upisati oblik prezimena i imena koji se koristi u evidenciji E-CRIS i koji može biti drugačiji od oblika koji se koristi u zapisima bibliografskih jedinica. Kod unosa, dijakritičke znake možemo zamijeniti slovima bez dijakritičkih znakova (npr. Agic Nihad umjesto Agić Nihad), a možemo upisati samo prezime.

Prilikom upisa zahtjeva za pretraživanje u obrazac za pretraživanje, funkcija za automatsko dopunjavanje predlaže pojmove za pretraživanje koji bi nam mogli pomoći prilikom pretraživanja. Ako program, nakon što potvrdimo pojam za pretraživanje (npr. ime i prezime) pronađe više autora sa istim imenom i prezimenom, ispisaće se tabela sa preciznijim podacima o pojedinačnom autoru (npr. drugi oblici imena, dodaci imena i sl.). Ako program ne pronađe pojam za pretraživanje, ispisaće se obavještenje.


<<< manje

Bibliografije serijskih publikacija

Bibliografije serijskih publikacija omogućavaju ispis bibliografskih jedinica iz uzajamne bibliografske baze podataka COBIB.

više >>>

Serijsku publikaciju možemo potražiti pomoću međunarodnog standardnog broja serijske publikacije (ISSN), naslova serijske publikacije ili ključnih riječi. Ako upišemo 1512-5335, što je ISSN časopisa Novi izraz : časopis za književnu i umjetničku kritiku, u ispis će biti uključeni svi katalogizirani prilozi iz tog časopisa.

Podrazumijevano podešavanje sortiranja bibliografskih jedinica je najprije po tipologiji dokumenata/djela, unutar pojedinačnog tipa po godini objavljivanja od najnovije do najstarije, a unutar iste godine po naslovu djela. Podrazumijevano podešavanje sortiranja može se izmijeniti parametrom sortiranje bibliografskih jedinica.

Za pravilno sortiranje jedinica po tipologiji odgovorni su autori objavljenih priloga i urednici serijskih publikacija.

<<< manje

Parametri ispisa

Parametrima ispisa određujemo sadržaj i izgled različitih bibliografija, odnosno ispisa (bibliografije istraživača, bibliografije serijskih publikacija). Neki parametri se primjenjuju kod svih bibliografija i ispisa, a određeni samo kod nekih.

 • Od godine više >>>

  Ispis bibliografskih jedinica od izabrane godine izdavanja dalje. Ako je polje prazno, ispisuju se bibliografske jedinice od najstarije godina izdavanja dalje.

  <<< manje

 • Do godine više >>>

  Ispis bibliografskih jedinica do izabrane godine izdavanja. Ako je polje prazno, ispisuju se bibliografske jedinice do najnovije godine izdavanja.

  <<< manje

 • Format bibliografske jedinice više >>>

  Možemo izabrati jedan od sljedećih formata ispisa bibliografskih jedinica:

  ISO 690 ISO 690 – Standard za bibliografske reference i citiranje izvora informacija. Zasniva se na standardu ISO 690:2010 (Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources) – ISO 690:2010 (Informatika i dokumentacija – Smjernice za bibliografske reference i citiranje izvora informacija).

  IEEE Format Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – najčešće se koristi u oblasti tehnike, prevashodno u publikacijama IEEE.

  ISBD Međunarodni standardni bibliografski opis (International Standard Bibliographic Description) – po standardu IFLA (International Federation of Library Associations).

  ISBD (sažeti oblik) ISBD u sažetom obliku (ispisani su svi podaci koji spadaju u ISBD standard, ali u sažetom obliku – pojedinačni podaci u bibliografskom zapisu ne ispisuju se u novom redu, već se ispisuju u istom.

  ISO 690 (svi autori) ISO 690 sa ispisom svih sekundarnih autora.

  ISO 690 (broj autora) ISO 690 sa ispisanim brojem autora.

  IEEE (broj autora) IEEE sa ispisanim brojem autora.
  BibTeX Format za eksport bibliografskih podataka u druge sisteme (npr. ORCID).

  <<< manje

 • Format ispisa više >>>

  Možemo izabrati jedan od sljedećih formata ispisa:

  HTML Format HTML (Hyper Text Markup Language) namijenjen je prikazu bibliografije u internet pregledaču. U ovom formatu bibliografiju možemo predstaviti i na svojoj internet stranici.

  XML Strukturiran ispis u XML formatu (shema, grafički opis sheme) sadrži skup bibliografskih podatka koji ne zavisi od parametra format bibliografske jedinice.

  LaTeX Format je namijenjen ispisu bibliografije ako su zapisi pripremljeni pomoću LaTeX komandi (za ispis matematičkih formula i sl.).
  PDF Format PDF (Portable Document Format) izaberemo ako želimo pregledati i odštampati bibliografiju.
  TXT Format TXT izaberemo ako bibliografiju želimo pregledati i ispisati u obliku čistog teksta (eng. plain text).

  Sve ispise bibliografije možemo preoblikovati, međutim, bibliografske jedinice moraju zadržati identifikacijski broj COBISS-ID.

  <<< manje

 • Rezime, apstrakt više >>>

  Parametrom određujemo da li u bibliografiji treba da se ispišu i rezimei/apstrakti (ako postoje u bibliografskoj jedinici). Možemo izabrati:

  bez Bibliografske jedinice se ispisuju bez rezimea/apstrakta.
  svi Ispisuju se svi rezimei/apstrakti.
  bosanski Ispisuju se samo na bosanskom jeziku.
  engleski Ispisuju se samo na engleskom jeziku.

  <<< manje

 • Sortiranje bibliografskih jedinica više >>>

  Možemo izabrati jednu od sljedećih mogućnosti sortiranja bibliografskih jedinica:

  tipologija, godina - opadajuće, naslov Sortiranje najprije po tipologiji dokumenata/djela, unutar pojedinačnog tipa prema godini objavljivanja od najnovije do najstarije godine, unutar iste godine prema naslovu izvora (naslov časopisa, zbornika ili monografije) i na kraju prema naslovu djela.

  tipologija, godina - rastuće, naslov Sortiranje najprije po tipologiji dokumenata/djela, unutar pojedinačnog tipa prema godini objavljivanja od najstarije do najnovije godine, unutar iste godine prema naslovu izvora (naslov časopisa, zbornika ili monografije) i na kraju prema naslovu djela.

  tipologija, autori, godina - opadajuće, naslov Sortiranje najprije po tipologiji dokumenata/djela, unutar pojedinačnog tipa po autorima, unutar istih autora po godini izdavanja od najnovije do najstarije, unutar iste godine po naslovu izvora (naslov časopisa, zbornika ili monografije) i na kraju po naslovu djela.

  naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema naslovu djela.

  vrsta autorstva, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema vrsti autorstva (npr. autor, urednik, prevodilac, režiser itd.), a unutar pojedinačne vrste autorstva prema naslovu djela.

  vrsta građe, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema vrsti građe (npr. knjiga, poezija, naučna monografija itd.), a unutar pojedinačne vrste građe prema naslovu djela.

  godina - opadajuće, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema godini objavljivanja od najnovije do najstarije godine, a unutar iste godine prema naslovu djela.

  godina - rastuće, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema godini objavljivanja od najstarije do najnovije godine, a unutar iste godine prema naslovu djela.

  jezik, godina - rastuće, naslov Bibliografske jedinice su sortirane prema jeziku na kojem je djelo objavljeno, unutar istog jezika prema godini objavljivanja od najstarije do najnovije godine, a unutar iste godine prema naslovu djela.


  Podrazumijevana vrijednost parametra je tipologija, godina – opadajuće, naslov.

  <<< manje

 • Altmetrika više >>>

  Altmetrika uvažava uticaj, odnosno odjek istraživačkog rada na internetu i omogućava automatizirano ažuriranje u slučaju novih događaja ili kada se istraživački rad ponovo pomene. Obuhvata podatke društvenih mreža (Twitter, Facebook, Google+ itd.), blogova istraživača, javno dostupnih dokumenata, portala i časopisa sa novostima, referentnih alata (Mendeley i sl.), kao i drugih izvora informacija, kao što su Wikipedija, YouTube, Reddit itd.

  Altmetrika je netradicionalna metoda mjerenja uticaja u naučnom publikovanju i može služiti kao dopuna klasičnim metodama mjerenja, kao što su broj citata i h-indeks.

  Možemo izabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

  bez Prikaz altmetrike nije uključen.
     
  Altmetric i PlumX   Kod bibliografske jedinice sa identifikatorom DOI ili ISBN uključen je prikaz Altmetric i PlumXotvorenog koda.
    Primjer:
     
   

     
  Altmetric i PlumX  
  (sažeti prikaz)
  Kod bibliografske jedinice sa identifikatorom DOI ili ISBN uključen je prikaz odjeka Altmetric i PlumX otvorenog koda u sažetom obliku.
    Primjer:
     
   

  Prikaz altmetrike je moguć samo u HTML formatu ispisa i u formatu bibliografske jedinice ISO, odnosno IEEE.

  <<< manje

 • Jezik bibliografije više >>>

  Možemo izabrati jedan od sljedećih jezika ispisa bibliografije:

  bosanski/hrvatski
  srpski (ćirilica)
  srpski (latinica)
  engleski

  Glavni naslov i podnaslovi ispisuju se na izabranom jeziku, a bez obzira na izbor jezika bibliografije, bibliografske jedinice se ispisuju onako kao što su unijete u COBIB bazu.

  <<< manje

 • Poslati na e-adresu više >>>

  Upisujemo e-adresu na koju želimo dobiti bibliografiju (npr. ime.prezime@xxx.ba).

  <<< manje

Izdvajanje pojedinačnih bibliografskih jedinica

Standardni ispis uključuje sve bibliografske jedinice autora u izabranom periodu. Ako u ispis želimo uključiti samo određene bibliografske jedinice, kliknemo na Izdvajanje pojedinačnih bibliografskih jedinica.

više >>>

Ako ste izabrali sortiranje po tipologiji, ispisuje se spisak bibliografskih jedinica koje su sortirane po tipologiji. Možemo izdvojiti cijeli tip ili pojedinačnu bibliografsku jedinicu. Ako nismo izabrali sortiranje po tipologiji, ispisuje se spisak bibliografskih jedinica koje su sortirane po naslovu.

Priprema spiska može duže trajati, a dužina zavisi od broja uključenih bibliografskih jedinica.

<<< manje

Priprema ispisa

Klikom na dugme PRIPREMA ISPISA pokrećemo postupak pripreme ispisa bibliografije s obzirom na zadate ulazne parametre.

više >>>

Ako e-adresu na koju želimo dobiti ispis bibliografije nismo upisali, bibliografija se ispisuje u internet pregledaču. Ako smo popunili parametar poslati na e-adresu ispis bibliografije ćemo dobiti e-poštom na navedenu adresu.

Priprema ispisa može trajati duže, a zavisi od broja uključenih bibliografskih jedinica.

<<< manje

Direktni linkovi

Direktan link do bibliografije istraživača možemo pripremiti tako što u URL adresu upišemo sljedeće parametre:

U URL adresu možemo upisati više navedenih parametara, a njihove vrijednosti međusobno proizvoljno sastavljamo.

(npr.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/bh/bos/cris/08222?idlist=10546201,8975641&formatbib=ISO&format=T)

Bibliografije istraživača – FAQ

 • Kako unijeti ili popraviti podatke za bibliografije istraživača? Odgovor


  Program, koji je dostupan na web stranici Bibliografije istraživača, omogućuje ispis personalnih bibliografija istraživača i stručnih saradnika na osnovu šifre istraživača koja je autoru dodijeljena prilikom upisa u evidenciju istraživača u informacionom sistemu o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (E-CRIS), pod uslovom da su njihove bibliografske jedinice uključene u sistem COBISS. Podaci o bibliografskim jedinicama ispisuju se iz uzajamne baze podataka COBIB. Uslov da se pojedina jedinica iz baze podataka COBIB pravilno uključi u personalnu bibliografiju jeste da zapis, osim osnovnih bibliografskih podataka (autor, naslov, godina izdavanja, izdavač ...), sadrži i šifru po tipologiji dokumenata/djela, šifru istraživača i još neke podatke.

  Podatke u uzajamnu bibliografsku bazu podataka unose biblioteke/knjižnice koje su punopravne članice sistema COBISS i imaju bibliotekare osposobljene za unos.

  Načelno imate mogućnost da sami izaberete biblioteku/knjižnicu koja će brinuti o dopuni i redakciji vaše personalne bibliografije. Zapise za bibliografske jedinice obično unosi i rediguje biblioteka/knjižnica ustanove u kojoj je istraživač zaposlen. Ako ustanova nema biblioteku/knjižnicu, predlažemo da izaberete biblioteku/knjižnicu koja je specijalizirana za vašu oblast. Obratite im se i dogovorite se o redakciji vaših bibliografskih jedinica. Tamo ćete dobiti i precizna uputstva o tome šta je potrebno da im dostavite kako bi mogli da dopune vašu personalnu bibliografiju.

  <<< manje

Bibliografije serijskih publikacija – FAQ

 • Da li mogu ispisati bibliografiju za bilo koju serijsku publikaciju? Odgovor


  Ne, bibliografiju možete ispisati samo za onu serijsku publikaciju čiji prilozi imaju bibliografske zapise u uzajamnoj bibliografskoj bazi COBIB.

  <<< manje