Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Novi univerzi

dr. Jurij Kovič [11234]

Privzeta vrednost je začetno leto zadnjega petletnega obdobja, ki ga je možno ročno spremeniti. Če je polje prazno, se vsa dela razvrstijo pod zadnje obdobje izvolitve.

HTML Format HTML je namenjen prikazu del in točkovnika v spletnem brskalniku.
XML Strukturirani izpis v formatu XML vsebuje nabor bibliografskih podatkov.

Izpišejo se bibliografske enote, razvrščene po kategorijah. Če je okvirček prazen, se izpiše samo točkovnik, brez bibliografskih enot.