Vrednotenje projektne skupine

Analiza velikih tekstovnih podatkovnih baz [J2-1313]

Izpis bibliografskih enot od izbranega leta izida dalje. Privzeta vrednost je začetno leto zadnjega petletnega obdobja, ki ga je možno ročno spremeniti. Če je polje prazno, se izpišejo bibliografske enote od najstarejše letnice izida naprej.

Izpis bibliografskih enot do izbranega leta izida. Privzeto je vneseno tekoče leto, ki ga je možno ročno spremeniti. Če je polje prazno, se izpišejo bibliografske enote do najnovejše letnice izida.

ISO 690 ISO 690 – Standard za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij
IEEE Format Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – najpogosteje se uporablja na področju tehnike
HTML Format HTML je namenjen prikazu bibliografije v spletnem brskalniku.
XML Strukturirani izpis v formatu XML (shema, grafični opis sheme) vsebuje nabor bibliografskih podatkov, neodvisen od parametra format bibliografske enote.

Izberemo vedo, v okviru katere se bodo vrednotile izpisane bibliografske enote. Privzeta veda je naravoslovje, ki pa jo lahko spremenimo. Izbiramo lahko med vedami naravoslovje, tehnika, medicina, biotehnika, družboslovje, humanistika, interdisciplinarne raziskave.

Alternativna metoda merjenja vpliva v znanstvenem publiciranju. Upošteva odmevnost raziskovalnega dela na spletu (Twitter, Facebook, Google+, spletni dnevniki ...)

znanstvena in strokovna dela (Z, S) Izpišejo se bibliografske enote, ki se glede na ARIS-ov pravilnik uvrščajo med znanstvena in strokovna dela.
znanstvena dela (Z) Izpišejo se bibliografske enote, ki se glede na ARIS-ov pravilnik uvrščajo med znanstvena dela.
izjemni dosežki (A'') Izpišejo se le bibliografske enote, ki se glede na ARIS-ov pravilnik uvrščajo med izjemne dosežke.
zelo kvalitetni dosežki (A') Izpišejo se le bibliografske enote, ki se glede na ARIS-ov pravilnik uvrščajo med zelo kvalitetne dosežke.
pomembni dosežki (A1/2) Izpišejo se le bibliografske enote, ki se glede na ARIS-ov pravilnik uvrščajo med pomembne dosežke.
vsa dela Izpišejo se vse bibliografske enote.
brez izpisa del Izpišejo se le podatki o točkah in citatih, ne pa tudi posamezne bibliografske enote.

V izpisu se v posebni tabeli izpiše seznam vseh članov skupine.

Seznam članov skupine (lahko ga poljubno spreminjamo, po vsaki spremembi je treba klikniti gumb "Osveži seznam avtorjev"). Šifre raziskovalcev lahko vnesemo zaporedno v eni vrstici (ločimo jih z vejico ali podpičjem) ali pa vsako šifro vnesemo v svojo vrstico.


Vpišemo e-naslov, na katerega želimo prejeti bibliografijo (npr. ime.priimek@xxx.si).

Znanstvena in strokovna dela se kategorizirajo po metodologiji Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).