Citati v WoS in Scopus

Lori Hlaj [56951]

Izpis od izbranega leta citiranja dalje. Privzeta vrednost je začetno leto zadnjega desetletnega obdobja, ki ga je možno ročno spremeniti.

Izpis do izbranega leta citiranja. Privzeta vrednost je tekoče leto, ki ga je možno ročno spremeniti.

Izpis od izbranega leta objave dalje.

Izpis do izbranega leta objave.

znanstvena in strokovna dela (Z, S) Upoštevajo se dela, ki se glede na ARIS-ov pravilnik uvrščajo med znanstvena in strokovna dela.
znanstvena dela (Z) Upoštevajo se dela, ki se glede na ARIS-ov pravilnik uvrščajo med znanstvena dela.
WoS in Scopus Izpišejo se podatki o citiranosti iz baz podatkov Web of Science in Scopus.
WoS Izpišejo se podatki o citiranosti iz baze podatkov Web of Science.
Scopus Izpišejo se podatki o citiranosti iz baze podatkov Scopus.
h-indeks Izpiše se h-indeks in število čistih citatov (CI) posameznih bibliografskih enot v izbranem obdobju.
h-indeks s pregledom čistih citatov po letih Izpiše se h-indeks in število čistih citatov (CI) posameznih bibliografskih enot v izbranem obdobju (skupaj in po posameznih letih).
po letih citiranja Izpišejo se podatki o citiranosti v izbranem obdobju. Stolpec leto predstavlja leto, v katerem so se citati pojavili (ne glede na leto, v katerem so bili objavljeni citirani članki).
po letih objave Izpišejo se podatki o citiranosti glede na leto objave del (padajoče).
po revijah Izpišejo se podatki o citiranosti objav v posameznih revijah (za izbrano obdobje citiranja).
povezani zapisi Izpišejo se vsa dela v izbranem obdobju, ki so povezana s pripadajočimi zapisi v Web of Science in/ali Scopus (tudi tista, ki niso citirana, če sta polji Od leta citiranja in Do leta citiranja prazni).
HTML Format HTML je namenjen prikazu podatkov o citiranosti v spletnem brskalniku.
XML Strukturirani izpis v formatu XML (Extensible Markup Language) vsebuje nabor podatkov o citiranosti, namenjen shranjevanju in prenosu podatkov.
JSON Strukturirani izpis v formatu JSON (JavaScript Object Notation) vsebuje nabor podatkov o citiranosti, namenjen shranjevanju in prenosu podatkov.