Citati v WoS in Scopus

dr. Aleš Vaupotič [34800]

Izpis podatkov o citiranosti od izbranega leta dalje (ne glede na leto, v katerem so bili objavljeni citirani članki). Privzeta vrednost je začetno leto zadnjega desetletnega obdobja, ki ga je možno ročno spremeniti.

Izpis podatkov o citiranosti do izbranega leta (ne glede na leto, v katerem so bili objavljeni citirani članki). Privzeta vrednost je tekoče leto, ki ga je možno ročno spremeniti.

znanstvena in strokovna dela (Z, S) Izpišejo se bibliografske enote, ki se glede na pravilnik ARRS uvrščajo med znanstvena in strokovna dela.
znanstvena dela (Z) Izpišejo se bibliografske enote, ki se glede na pravilnik ARRS uvrščajo med znanstvena dela.
po letih Izpišejo se podatki o citiranosti v izbranem obdobju. Stolpec leto predstavlja leto, v katerem so se citati pojavili (ne glede na leto, v katerem so bili objavljeni citirani članki).
h-indeks Izpiše se h-indeks in število čistih citatov (CI) posameznih bibliografskih enot v izbranem obdobju.
h-indeks s pregledom citatov po letih Izpiše se h-indeks, število citatov (TC) in število čistih citatov (CI) posameznih bibliografskih enot v izbranem obdobju (skupaj in po posameznih letih).
HTML Format HTML je namenjen prikazu bibliografije v spletnem brskalniku.
XML Strukturirani izpis v formatu XML (shema, grafični opis sheme) vsebuje nabor bibliografskih podatkov, neodvisen od parametra format bibliografske enote.