Персоналне библиографије

Ивана Пуртић

Параметар је намењен избору библиографских јединица од одређене године издавања (или објављивања, односно извођења) надаље. Ако податак не унесемо, у испис библиографије укључују се све јединице које имају годину издавања нижу или једнаку оној коју смо навели у параметру до године.

Параметар је намењен избору библиографских јединица од одређене године издавања (или објављивања, односно извођења) надаље. Ако податак не унесемо, у испис библиографије укључују се све јединице које имају годину издавања вишу или једнаку оној коју смо навели у параметру од године.

ISO 690 ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure)
IEEE Формат Института инжењера електротехнике и електронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – најчешће се користи у области технике
ISBD (International Standard Bibliographic Description) – по стандарду IFLA
ISBD (сажети облик) (International Standard Bibliographic Description) – по стандарду IFLA (у збијеном облику)
ISO 690 (сви аутори) ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure) – са исписом свих секундарних аутора
ISO 690 (број ауторa) ISO 690 са исписаним бројем ауторa
IEEE (број ауторa) IEEE са исписаним бројем аутора
BibTex Формат за извожење библиографских података у друге системе (нпр. ORCID)
HTML Формат HTML (Hyper Text Markup Language) изаберемо када желимо да прегледамо и испишемо библиографију у интернет претраживачу. У том формату можемо да представимо библиографију и на својој домаћој страници.
XML Структурисани испис у XML формату (shema, графички опис схеме) садржи скуп библиографских података који не зависи од параметра формат библиографске јединице.
LaTeX Формат је намењен испису библиографије ако су записи припремљени LaTeX командама (за испис математичких формула и сл.).
PDF Формат PDF изаберемо ако библиографију желимо да прегледамо и одштампамо на штампачу.
TXT Формат TXT изаберемо ако библиографију желимо да прегледамо и испишемо у облику чистог текста.
без Библиографске јединице се исписују без резимеа/апстракта.
српски Исписују се само на српском језику.
енглески Исписују се само на енглеском језику.
сви Исписују се сви резимеи/апстракти.
Може се сортирати по изабраним комбинацијама појмова у наставку (за више информација в. помоћ):

типологија Сортирање по типологији докумената/дела.
Типологија докумената/дела за вођење библиографија у систему COBISS
наслов Сортирање по наслову дела.
врста ауторства Сортирање по врсти ауторства (нпр. аутор, уредник, преводилац, режисер итд.).
врста грађе Сортирање по врсти грађе (нпр. књига, поезија, научна монографија итд.).
година – растуће Сортирање по години издавања од најстарије до најновије.
година – опадајуће Сортирање по години издавања од најновије до најстарије.
jезик Сортирање по језику на којем је рад објављен.

Алтернативна метода мерења утицаја у научном публицирању. Уважава одјек истраживачког рада на интернету (Twitter, Facebook, Google+, интернет дневници итд.).

Можемо да изаберемо испис библиографије на више језика.


Упишемо електронску адресу на коју желимо да примимо библиографију. Адресу упишемо у стандардном облику, нпр. ime.prezime@xxx.xxx.