Personalne bibliografije

Ivan Tasić

Parametar je namenjen izboru bibliografskih jedinica od određene godine izdavanja (ili objavljivanja, odnosno izvođenja) nadalje. Ako podatak ne unesemo, u ispis bibliografije uključuju se sve jedinice koje imaju godinu izdavanja nižu ili jednaku onoj koju smo naveli u parametru do godine.

Parametar je namenjen izboru bibliografskih jedinica od određene godine izdavanja (ili objavljivanja, odnosno izvođenja) nadalje. Ako podatak ne unesemo, u ispis bibliografije uključuju se sve jedinice koje imaju godinu izdavanja višu ili jednaku onoj koju smo naveli u parametru od godine.

ISO 690 ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure)
IEEE Format Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – najčešće se koristi u oblasti tehnike
ISBD (International Standard Bibliographic Description) – po standardu IFLA
ISBD (sažeti oblik) (International Standard Bibliographic Description) – po standardu IFLA (u zbijenom obliku)
ISO 690 (svi autori) ISO 690 (Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure) – sa ispisom svih sekundarnih autora
ISO 690 (broj autora) ISO 690 sa ispisanim brojem autora
IEEE (broj autora) IEEE sa ispisanim brojem autora
BibTex Format za izvoženje bibliografskih podataka u druge sisteme (npr. ORCID)
HTML Format HTML (Hyper Text Markup Language) izaberemo kada želimo da pregledamo i ispišemo bibliografiju u internet pretraživaču. U tom formatu možemo da predstavimo bibliografiju i na svojoj domaćoj stranici.
XML Strukturisani ispis u XML formatu (shema, grafički opis sheme) sadrži skup bibliografskih podataka koji ne zavisi od parametra format bibliografske jedinice.
LaTeX Format je namenjen ispisu bibliografije ako su zapisi pripremljeni LaTeX komandama (za ispis matematičkih formula i sl.).
PDF Format PDF izaberemo ako bibliografiju želimo da pregledamo i odštampamo na štampaču.
TXT Format TXT izaberemo ako bibliografiju želimo da pregledamo i ispišemo u obliku čistog teksta.
bez Bibliografske jedinice se ispisuju bez rezimea/apstrakta.
srpski Ispisuju se samo na srpskom jeziku.
engleski Ispisuju se samo na engleskom jeziku.
svi Ispisuju se svi rezimei/apstrakti.
Može se sortirati po izabranim kombinacijama pojmova u nastavku (za više informacija v. pomoć):

tipologija Sortiranje po tipologiji dokumenata/dela.
Tipologija dokumenata/dela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS
naslov Sortiranje po naslovu dela.
vrsta autorstva Sortiranje po vrsti autorstva (npr. autor, urednik, prevodilac, režiser itd.).
vrsta građe Sortiranje po vrsti građe (npr. knjiga, poezija, naučna monografija itd.).
godina – rastuće Sortiranje po godini izdavanja od najstarije do najnovije.
godina – opadajuće Sortiranje po godini izdavanja od najnovije do najstarije.
jezik Sortiranje po jeziku na kojem je rad objavljen.

Alternativna metoda merenja uticaja u naučnom publiciranju. Uvažava odjek istraživačkog rada na internetu (Twitter, Facebook, Google+, internet dnevnici itd.).

Možemo da izaberemo ispis bibliografije na više jezika.


Upišemo elektronsku adresu na koju želimo da primimo bibliografiju. Adresu upišemo u standardnom obliku, npr. ime.prezime@xxx.xxx.