Osebne bibliografije

dr. Drago Bokal [22402]

Izpis bibliografskih enot od izbranega leta izida dalje. Če je polje prazno, se izpišejo bibliografske enote od najstarejše letnice izida naprej.

Izpis bibliografskih enot do izbranega leta izida. Če je polje prazno, se izpišejo bibliografske enote do najnovejše letnice izida.

ISO 690 ISO 690 – Standard za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij
IEEE Format Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – najpogosteje se uporablja na področju tehnike
ISBD Mednarodni standardni bibliografski opis (International Standard Bibliographic Description)
ISBD (strnjena oblika) ISBD v strnjeni obliki (podatki se ne izpisujejo v novi vrstici)
ISO 690 (vsi avtorji) ISO 690 z izpisom vseh sekundarnih avtorjev
ISO 690 (število avtorjev) ISO 690 z izpisanim številom avtorjev
IEEE (število avtorjev) IEEE z izpisanim številom avtorjev
BibTex Format za izvoz bibliografskih podatkov v druge sisteme (npr. ORCID)
HTML Format HTML je namenjen prikazu bibliografije v spletnem brskalniku.
XML Strukturirani izpis v formatu XML (shema, grafični opis sheme) vsebuje nabor bibliografskih podatkov, neodvisen od parametra format bibliografske enote.
LaTeX Format je namenjen izpisu bibliografije, če so zapisi pripravljeni z ukazi LaTeX (za izpis matematičnih formul ipd.)
PDF Format PDF izberemo, če želimo bibliografijo pregledati in natisniti s tiskalnikom.
TXT Format TXT izberemo, če želimo bibliografijo pregledati in izpisati v obliki navadnega besedila.
brez Povzetki/izvlečki pri izbranih bibliografskih enotah se ne izpišejo.
slovenski Izpišejo se le povzetki/izvlečki v slovenščini.
angleški Izpišejo se le povzetki/izvlečki v angleščini.
vsi Izpišejo se vsi povzetki/izvlečki.
Razvršča se lahko po izbranih kombinacijah spodnjih pojmov (za več glej pomoč):

tipologija Razvrščanje po tipologiji dokumentov/del.
Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS
faktor vpliva revije Razvrščanje po velikosti faktorja vpliva revij iz baz podatkov JCR in SNIP od najvišje do najnižje vrednosti (če je revija v obeh bazah, se upošteva višja vrednost faktorja vpliva).
Faktorji vpliva revij: JCR | SNIP
čisti citati Razvrščanje po številu čistih citatov iz baz podatkov WoS/Scopus od najvišjega do najnižjega (če so citati nekega članka v obeh bazah, se upošteva višje število čistih citatov).
naslov Razvrščanje po naslovu dela.
vrsta avtorstva Razvrščanje po vrsti avtorstva (npr. avtor, urednik, prevajalec, režiser ...).
vrsta gradiva Razvrščanje po vrsti gradiva (npr. knjiga, poezija, znanstvena monografija ...).
leto – naraščajoče Razvrščanje po letnici izida od najstarejše do najnovejše.
leto – padajoče Razvrščanje po letnici izida od najnovejše do najstarejše.
jezik Razvrščanje po jeziku, v katerem je delo objavljeno.

Pri bibliografskih enotah, objavljenih v revijah s faktorjem vpliva, se izpišejo povezave do baz podatkov Journal Citation Reports (JCR) in Source Normalized Impact per Paper (SNIP). Pri bibliografskih enotah, ki so povezane s pripadajočimi zapisi v WoS/Scopus, se izpišejo podatki o citiranosti.

Izpišejo se podatki o projektih in financerjih, ki so vneseni v digitalni repozitorij dCOBISS.

Alternativna metoda merjenja vpliva v znanstvenem publiciranju. Upošteva odmevnost raziskovalnega dela na spletu (Twitter, Facebook, Google+, spletni dnevniki ...)

Izbiramo lahko med izpisom bibliografije v slovenskem ali angleškem jeziku.


Vpišemo e-naslov, na katerega želimo prejeti bibliografijo (npr. ime.priimek@xxx.si).