COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSBojana Burić-Mutavči [11904]Personalna bibliografija za period 2019-2023

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.02 Pregledni naučni članak

1. BURIĆ-MUTAVČI, Bojana, LILIĆ, Vladana. Formation of Sociocultural Competence of Students in Russian Language Teaching at Faculties of Non-Philological Orientation. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2021, vol. 11, spec. iss., str. 24-45. ISSN 2683-3409. http://media3.novi.economicsandlaw.org/2021/12/2.Buri%C4%87-Mutav%C4%8Di_Lili%C4%87.pdf. [COBISS.SR-ID 54466569]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

2. LILIĆ, Vladana, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, BURIĆ-MUTAVČI, Bojana. „Diktat pobede“ – obrazovni projekat Ruske Federacije u cilju poboljšanja istorijske pismenosti nacije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.), TANČIĆ, Dragan (ur.), RJAPUHINA, Viktorija Nikolaevna (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Deseta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije, Beograd, 2023. godine. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet “Union – Nikola Tesla”: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet “Union – Nikola Tesla”; Leposavić: Institut za srpsku kulturu Priština – Leposavić, 2023. Str. 225-236, ilustr. ISBN 978-86-6102-116-9. [COBISS.SR-ID 113024777]
3. BURIĆ-MUTAVČI, Bojana, LILIĆ, Vladana. Ruski jezik kao jezik struke u formiranju jezičkih kompetencija menadžera. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. Str. 343-366. ISBN 978-86-81088-93-7. [COBISS.SR-ID 45326089]
4. МУТАВЧИ, Вјачеслав, БУРИЋ-МУТАВЧИ, Бојана. Устойчивое развитие энергетического сектора экономики - природный газ как перспективный источник энергии. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, 2021. Стр. 493-513, табеле, граф. прикази. ISBN 978-86-81088-94-4. [COBISS.SR-ID 46110217]
5. BURIĆ-MUTAVČI, Bojana, MUTAVCHI, Viacheslav, KUKIĆ, Dragana. Negovanje sećanja na žrtve Holokausta na primeru Rusije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.), ĐURIĆ MIŠINA, Veljko (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2020. Str. 185-195. ISBN 978-86-81088-38-8. [COBISS.SR-ID 28154377]

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

6. KUKIĆ, Dragana, VIDANOVIĆ, Tamara, BURIĆ-MUTAVČI, Bojana. Od dehumanizacije do revitalizacije jevrejskog identiteta. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.), SOLOVʹËV, Vjačeslav Pavlovič (ur.), ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.). Opasnost istorijskog revizionizma : zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2019. Str. 289-300. ISBN 978-86-81088-24-1. [COBISS.SR-ID 512782749]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

7. LILIĆ, Vladana, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, BURIĆ-MUTAVČI, Bojana. „Diktat pobede“ – obrazovni projekat Ruske Federacije u cilju poboljšanja istorijske pismenosti nacije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.), TANČIĆ, Dragan (ur.), RJAPUHINA, Viktorija Nikolaevna (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet “Union – Nikola Tesla”: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet “Union – Nikola Tesla”; Leposavić: Institut za srpsku kulturu Priština – Leposavić, 2023. Str. 95-98. ISBN 978-86-6102-110-7. [COBISS.SR-ID 106700297]
8. BURIĆ-MUTAVČI, Bojana, LILIĆ, Vladana. Ruski jezik kao jezik struke u formiranju jezičkih kompetencija menadžera. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Knjiga apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2021. Str. 43-46. ISBN 978-86-81088-87-6. [COBISS.SR-ID 39215113]
9. MUTAVCHI, Viacheslav, BURIĆ-MUTAVČI, Bojana. Održivi razvoj energetskog sektora privrede - prirodni gas kao perspektivni izvor energije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Knjiga apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2021. Str. 231-234. ISBN 978-86-81088-87-6. [COBISS.SR-ID 40304137]
10. BURIĆ-MUTAVČI, Bojana, MUTAVCHI, Viacheslav, KUKIĆ, Dragana. Negovanje sećanja na žrtve Holokausta na primeru Rusije. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.), ЂУРИЋ МИШИНА, Вељко (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2020. Str. 77-80. ISBN 978-86-81088-35-7. [COBISS.SR-ID 512866973]

1.13 Objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji

11. LILIĆ, Vladana, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, BURIĆ-MUTAVČI, Bojana. Veštačka inteligencije u učenju ruskog jezika kao stranog: stanje i perspektive. U: Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, 2023. Str. 149-152. ISBN 978-86-6102-115-2. [COBISS.SR-ID 117695241]
12. KUKIĆ, Dragana, VIDANOVIĆ, Tamara, BURIĆ-MUTAVČI, Bojana. Od dehumanizacije do revitalizacije jevrejskog identiteta. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.), SOLOVʹËV, Vjačeslav Pavlovič (ur.), ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.). Opasnost istorijskog revizionizma : zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2019. Str. 49-50. ISBN 978-86-81088-19-7. [COBISS.SR-ID 512737693]


MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI


2.05 Ostala nastavna građa

13. ЛИЛИЋ, Владана, БУРИЋ-МУТАВЧИ, Бојана. Руски језик - фонéтика [Э] : практикум. Београд: Универзитет "Унион - Никола тесла", Факултет за пословне студије и право, 2021. 65 стр., илустр. ISBN 978-86-81088-90-6. [COBISS.SR-ID 44830473]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 21. 2. 2024