COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSdr. Nedeljko Krajišnik [12819]Personalna bibliografija za period 2014-2023

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.01 Izvorni naučni članak

1. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Institute of Factual Expropriation. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2022, vol. 12, no. 34, str. 111-124. ISSN 2683-3409. https://economicsandlaw.org/wp-content/uploads/2022/06/8.-Kraji%C5%A1nik.pdf. [COBISS.SR-ID 69777417]
2. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Appeal in the Administrative Procedure due to, So-Called, ''Silence of the Administration''. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2022, vol. 12, no. 35, str. 93-112. ISSN 2683-3409. https://economicsandlaw.org/wp-content/uploads/2022/09/Kraji%C5%A1nik-N..pdf. [COBISS.SR-ID 74739465]

1.02 Pregledni naučni članak

3. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Annex of an Employment Contract Due to Changes in Working Conditions. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2023, vol. 13, no. 37, str. 117-130. ISSN 2683-3409. https://economicsandlaw.org/wp-content/uploads/2023/04/Vol13.-No37-1.pdf. [COBISS.SR-ID 116250889]
4. KRAJIŠNIK, Nedeljko, GOLIJAN, Dragan. Pretvranje prava korišćenja, upravljanja i raspolaganja u pravo svojine pred organima uprave : najčešće nedoumice u postupku. Zbornik radova - Internacionalni Univerzitet Travnik : ekologija i saobraćaj. 2022, br. 25, str. 134-144. ISSN 2232-8807. [COBISS.SR-ID 108411145]
5. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Faktoring u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova - Internacionalni Univerzitet Travnik : ekologija i saobraćaj. str. 332-340. ISSN 2232-8807. [COBISS.SR-ID 108140297]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

6. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Određivnje [tj. određivanje] naknade za eksproprisane nepokretnosti – materijalni i nematerijalni segment naknade. U: KRASULJA, Nevena (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, 2023. Str. 395-416. ISBN 978-86-6102-124-4. [COBISS.SR-ID 121290761]
7. КРАЈИШНИК, Недељко. Дисциплинска одговорност полицијских службеника. U: GORDIĆ, Miodrag (ur.). Zbornik radova. Beograd: Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo; Priština [tj.] Leposavić: Institut za srpsku kulturu, 2022. Стр. 131-154. ISBN 978-86-81400-81-4. [COBISS.SR-ID 119077897]
8. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Source of Income of Public Company "Republic of Srpska Roads" Limited Liability Company Banja Luka and Issue of Distribution of Fuel Derivatives Fee in BiH. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. #Vol. #2. Belgrade: Faculty of Business Studies and Law: = Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: Faculty for Strategic and Operational Management: = Fakultet za strateški i operativni menadžment - FSOM, 2014. Str. 559-564., tabele. ISBN 978-86-87333-41-3. [COBISS.SR-ID 108139529]
9. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Poseban ispitni postupak : dokazivanje i dokazi. Zbornik radova - Internacionalni Univerzitet Travnik : ekologija i saobraćaj. str. 229-236. ISSN 2232-8807. [COBISS.SR-ID 108139785]
10. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Uslovi prihvatljivosti apelacije Ustavnom sudu BiH i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Zbornik radova - Internacionalni Univerzitet Travnik : ekologija i saobraćaj. str. 225-233. ISSN 2232-8807. [COBISS.SR-ID 108140041]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

11. GOLIJAN, Dragan, KRAJIŠNIK, Nedeljko. Osnovni pojmovi ekologije i načela zaštite životne sredine u Evropskoj uniji. Zbornik radova - Internacionalni Univerzitet Travnik : ekologija i saobraćaj. str. 35. ISSN 2232-8807. [COBISS.SR-ID 512277149]

1.13 Objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji

12. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Određivnje naknade za eksproprisane nepokretnosti – materijalni i nematerijalni segment naknade. U: Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, 2023. Str. 133-136. ISBN 978-86-6102-115-2. [COBISS.SR-ID 117587465]


NERASPOREĐENO

13. KRAJIŠNIK, Nedeljko. Naknada štete u slučaju povrede na radu ili smrti radnika. Trendovi u poslovanju : naučno-stručni časopis. 2023, god. 11, br. 21, str. 91-103, ilustr. ISSN 2334-816X. [COBISS.SR-ID 119443465]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 21. 2. 2024