COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSZvezdan Lj. Radojković [12806]Personalna bibliografija za period 1999-2023

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.01 Izvorni naučni članak

1. ПАВЛОВИЋ, Зоран, РАДОЈКОВИЋ, Звездан. Сексуално насиље у затворима. Војно дело : орган Министарства народне одбране ФНРЈ. 2016, год. 68, бр. 2, стр. 72-83. ISSN 0042-8426. [COBISS.SR-ID 229009420]

1.02 Pregledni naučni članak

2. MARKOVIĆ, Darko M., DOSTIĆ, Siniša, RADOJKOVIĆ, Zvezdan. Criminal-law and criminalistics aspects of distinguishing people smuggling from human trafficking. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2019, vol. 9, no. 25, str. 121-127. ISSN 2683-3409. http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol25/05-IJEAL-25.pdf. [COBISS.SR-ID 512819357]

1.04 Stručni članak

3. RADOJKOVIĆ, Zvezdan, ПЕТКОВИЋ, Никола, ВЛАЈНИЋ, Светислав. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici - ograničenja i rizici. Београдска дефектолошка школа. 2017, vol. 23, no. 1, str. 69-84. ISSN 0354-8759. https://www.belgradeschool.com/uploads/4/6/5/1/46514917/radojkovic_et_al._1.pdf. [COBISS.SR-ID 233222924]
4. RADOJKOVIĆ, Zvezdan, ПЕТКОВИЋ, Никола. Potrebe i mogućnosti tretmana učinilaca krivičnih dela protiv polnih sloboda. Београдска дефектолошка школа. 2017, god. 23, br. 2, str. 71-90, tabele. ISSN 0354-8759. https://www.belgradeschool.com/uploads/4/6/5/1/46514917/radojkovic___petkovic.pdf. [COBISS.SR-ID 240364044]
5. РАДОЈКОВИЋ, Звездан. Насиље у породици. Mons Aureus : часопис за књижевност, уметност и друштвена питања. 2008, год. 6, бр. 19, стр. 113-132. ISSN 1451-3846. [COBISS.SR-ID 150339084]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

6. RADOJKOVIĆ, Zvezdan. Krivičnopravna zaštita lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja = Criminal Law Protection of Persons Who Perform Tasks of Public Importance in the Field of Information. U: VUJIČIĆ, Slađana (ur.), ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo: Fakultet za poslovne studije i pravo; Batočina: Udruženje Patriotski blok Srbije; Lapovo: Televizija Humana TV Plus, 2023. Str. 99-116. ISBN 978-86-81400-95-1. [COBISS.SR-ID 136481289]
7. RADOJKOVIĆ, Zvezdan. Zloupotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u svrhu terorističkih aktivnosti. U: KOČOVIĆ, Petar (ur.), et al. Zbornik radova. Vol. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union - Nikola Tesla”: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2022. Str. 305-332. ISBN 978-86-81400-71-5. [COBISS.SR-ID 70324489]
8. TRIVAN, Dragan, RADOJKOVIĆ, Zvezdan, KISIĆ, Mila. Private security in Serbia = enactment and amending of the legislation. U: VANKOVSKA, Biljana (ur.), БАКРЕСКИ, Оливер (ur.). Приватна безбедност во XXI век : искуства и предизвици = Private security in the 21st century : experiences and challenges. Скопје: Комора на Република Mакедонија за приватно обезбедување; = Skopje: Chamber of Republic of Macedonia for private security, 2016. Str. 55-66. ISBN 978-608-65990-0-3. [COBISS.SR-ID 512433821]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

9. RADOJKOVIĆ, Zvezdan. Zloupotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u svrhu terorističkih aktivnosti. U: KOČOVIĆ, Petar (ur.), et al. Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union- Nikola Tesla”: = Faculty of Business Studies and Law University Union-Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University Union-Nikola Tesla, 2022. Str. 267-270. ISBN 978-86-81400-68-5. [COBISS.SR-ID 64020745]


MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI


2.25 Ostale monografije i druga zaključena dela

10. RADOJKOVIĆ, Zvezdan (autor, izdavač). Metodika otkrivanja i rasvetljavanja krivičnog dela ubistva : seminarski rad. Beograd: [Z. Radojković], 1999. 13 listova. [COBISS.SR-ID 55957257]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 21. 2. 2024