COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSJovana Tomić [12821]Personalna bibliografija za period 2018-2023

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.01 Izvorni naučni članak

1. TOMIĆ, Jovana. Ugovor o građenju. Godišnjak Fakulteta za poslovne studije i pravo. 2023, god. 1, br. 1, str. 496-509. ISSN 3009-2019. https://www.fpsp.edu.rs/sr/medunarodne-naucne-konferencije. [COBISS.SR-ID 121015561]
2. TOMIĆ, Jovana. Razvrgnuće suvlasničke zajednice. Civitas : časopis za društvena istraživanja. [Onlajn izd.]. 2022, god. 12, br. 2, str. 232-267. ISSN 2466-5363. https://civitas.rs/wp-content/uploads/2023/04/Civitas-Year-12-No.-2.pdf. [COBISS.SR-ID 115334153]
3. TOMIĆ, Jovana. Liability for Damage Done by Animals in Public Roads. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2022, vol. 12, no. 35, str. 211-225. ISSN 2683-3409. https://economicsandlaw.org/wp-content/uploads/2022/09/Tomi%C4%87-J..pdf. [COBISS.SR-ID 74857993]
4. TOMIĆ, Jovana. Unilateral termination of a public contract. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2021, vol. 11, no. 32, str. 1-6. ISSN 2683-3409. https://media3.novi.economicsandlaw.org/2021/08/15_Jovan_Tomic_Layout_1.pdf. [COBISS.SR-ID 50835721]

1.02 Pregledni naučni članak

5. LJUBOJEVIĆ, Gordana, TOMIĆ, Jovana, MAKSIMOVIĆ SEKULIĆ, Nina. Uloga organa upravljanja u stvaranju konkurentske prednosti preduzeća u Republici Srbiji. Oditor : časopis za menadžment, pravo i finansije. 2021, vol. 7, br. 1, str. 45-57. ISSN 2217-401X. http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/3.-ULOGA-ORGANA-UPRAVLJANJA-U-STVARANJU-KONKURENTSKE-PREDNOSTI-PREDUZE%C4%86A-U-REPUBLICI-SRBIJI.pdf. [COBISS.SR-ID 38819593]

1.04 Stručni članak

6. KRŠTENIĆ, Jasmina, TOMIĆ, Jovana. Pomoć međunarodnog prava i međunarodnog pravosuđa u pronalasku nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ i AP KiM. Megatrend revija : međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju. 2021, god. 18, br. 2, str. 127-140. ISSN 1820-3159. http://megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2021/07/Megatrend_revija_Vol_18_No_2_2021-WEB.pdf, DOI: 10.5937/MegRev2102127K. [COBISS.SR-ID 43104777]
7. TOMIĆ, Jovana. Interni ugovori u pravu Evropske Unije. Megatrend revija : međunarodni časopis za primenjenu ekonomiju. 2021, god. 18, br. 2, str. 283-294. ISSN 1820-3159. http://megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2021/07/Megatrend_revija_Vol_18_No_2_2021-WEB.pdf, DOI: 10.5937/MegRev2102283T. [COBISS.SR-ID 43108105]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

8. TOMIĆ, Jovana. Šteta na nekategorisanom putu. U: KRASULJA, Nevena (ur.). Zbornik radova. Knj. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, 2023. Str. 335-346. ISBN 978-86-6102-125-1. [COBISS.SR-ID 121291785]

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

9. MIJATOVIĆ, Marija D., TOMIĆ, Jovana. U susret novoj pravnoj formi privrednog društva u Srbiji - Evropska ekonomska interesna grupacija. U: КУЛИЋ, Мирко (ur.). Привредноправни оквир и економски развој држава Југоисточне Европе : [зборник радова са Међународног научног скупа] = The Legal Framework and the Economic Development of the Southeast European Countries : [proceedings of the International Scientific Conference], Нови Сад, 14. новембар 2019. Нови Сад: Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе, 2019. Str.: 155-165. ISBN 978-86-6019-099-6. [COBISS.SR-ID 30328073]

1.13 Objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji

10. TOMIĆ, Jovana. Šteta na nekategorisanom putu. U: Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, 2023. Str. 243-246. ISBN 978-86-6102-115-2. [COBISS.SR-ID 118369033]


MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI


2.01 Naučna monografija

11. ТОМИЋ, Јована. Јавни уговор. Београд: Факултет за пословне студије и право Универзитет „Унион – Никола Тесла“, 2022. 146 стр. ISBN 978-86-6102-070-4. [COBISS.SR-ID 62887433]

2.08 Doktorska disertacija

12. ТОМИЋ, Јована. Јавно-приватно партнерство у праву Европске уније и Републике Србије : докторска дисертација. Нови Сад: [Ј. Томић], 2018. XIV, 359 листова. [COBISS.SR-ID 23668233]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 21. 2. 2024