COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSdr. Nedžad M. Imamović [12461]Personalna bibliografija za period 2008-2023

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.01 Izvorni naučni članak

1. ŽEŽELJ, Boris, IMAMOVIĆ, Nedžad, BELOVIĆ, Duško. Strategija i strateške komponente menadžmenta novog proizvoda. Godišnjak Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo : urednik Maja Anđelković. 2023, god. 1, br.. 1, str. 72-84. ISSN 2956-2473. https://www.fiti.edu.rs/sr/conferences-journals/antim. [COBISS.SR-ID 119967497]
2. IMAMOVIĆ, Nedžad. Uspešan novi proizvod - veliki izazov za kompaniju. Godišnjak Fakulteta za poslovne studije i pravo. 2023, god. 1, br. 1, str. 198-208., graf. prikazi. ISSN 3009-2019. https://www.fpsp.edu.rs/sr/medunarodne-naucne-konferencije. [COBISS.SR-ID 120997385]
3. IMAMOVIĆ, Nedžad, TEŠANOVIĆ, Branko M., KRMPOT, Vera. Possibilities of More Efective Spending of Funds in the Defense System. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2023, vol. 13, no. 37, str. 75-89, tabele, graf. prikazi. ISSN 2683-3409. https://economicsandlaw.org/wp-content/uploads/2023/04/Vol13.-No37-1.pdf. [COBISS.SR-ID 116237321]
4. IMAMOVIĆ, Nedžad. Vojna industrija u svetu i njene razvojne mogućnosti u zemljama Zapadnog Balkana = Arms Industry in the World and its Development Opportunities in the Countries of the Western Balkans. Zbornik radova Jahorinski poslovni forum ... [CD ROM izd.]. 2022, str. 239-248., tabele. ISSN 2303-8969. [COBISS.SR-ID 76467209]
5. PANTIĆ, Nemanja, CVIJANOVIĆ, Drago, IMAMOVIĆ, Nedžad. Economic Analysis of the Factors Influencing the Supply and Demand of Raspberry. Ekonomika poljoprivrede : časopis Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije. [Štampano izd.]. 2021, vol. 68, no. 4, str. 1077-1087. ISSN 0352-3462. DOI: 10.5937/ekoPolj2104077P. [COBISS.SR-ID 76523273]
6. IMAMOVIĆ, Nedžad, TEŠANOVIĆ, Branko M. Effectiveness of the Process of Conversion of Non - Prospective Military Property. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2021, vol. 11, no. 33, str. 157-174. ISSN 2683-3409. https://media3.novi.economicsandlaw.org/2021/12/11.%20Imamovic%20Nadezd,%20Tesanovic%20Branko.pdf. [COBISS.SR-ID 55705609]
7. MILUNOVIĆ, Milan M., DAMNJANOVIĆ, Radovan, IMAMOVIĆ, Nedžad, KOSTIĆ, Radan, ĆURČIĆ, Mihailo, RISTIĆ, Vladimir, BOJANIĆ, Dragan. The Possibility of Using Data Mining in the Research of Agricultural Holdings. Ekonomika poljoprivrede : časopis Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije. [Štampano izd.]. 2018, vol. 65, no. 3, str. 1139-1146. ISSN 0352-3462. DOI: 10.5937/ekoPolj1803139M. [COBISS.SR-ID 76779785]
8. IMAMOVIĆ, Nedžad. Višak vojne imovine kao potencijal za razvoj područja sa posebnim prirodnim pogodnostima. Економски видици : часопис Друштва економиста Београда. 2017, god. 22, br. 2-3, str. 189-201. ISSN 0354-9135. [COBISS.SR-ID 76789769]
9. IMAMOVIĆ, Nedžad. Sprega troškova, menadžmenta i sposobnosti vojske. Војно дело : орган Министарства народне одбране ФНРЈ. 2016, vol. 68, no. 3, str. 216-222. ISSN 0042-8426. DOI: 10.5937/vojdelo1603216I. [COBISS.SR-ID 76762121]
10. CVIJANOVIĆ, Drago, TRANDAFILOVIĆ, Saša, IMAMOVIĆ, Nedžad. Marketing Concept in Terms of Agricultural Enterprises Development in Transitional Countries. Ekonomika poljoprivrede : časopis Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije. [Štampano izd.]. 2013, vol. 60, no. 1, str. 113-122. ISSN 0352-3462. [COBISS.SR-ID 76766217]
11. ИМАМОВИЋ, Неџад. Увођење финансијског менаџмента трошкова у војсци. Војно дело : орган Министарства народне одбране ФНРЈ. 2013, год. 65, бр. 4, стр. 243-256, табеле. ISSN 0042-8426. [COBISS.SR-ID 204568076]
12. ИМАМОВИЋ, Неџад. Финансијско управљање у оквиру финансијске функције система одбране. Војно дело : орган Министарства народне одбране ФНРЈ. 2010, год. 62, бр. 2, стр. 285-297, илустр. ISSN 0042-8426. [COBISS.SR-ID 180025612]
13. TEŠANOVIĆ, Branko M., IMAMOVIĆ, Nedžad, KOSTIĆ, Radan. Doprinos analizi obezbeđenja i potrošnje budžetskih sredstava u sistemu odbrane. Војно дело : орган Министарства народне одбране ФНРЈ. 2008, br 4, str. 111-131. ISSN 0042-8426. [COBISS.SR-ID 512093085]

1.02 Pregledni naučni članak

14. IMAMOVIĆ, Nedžad. Odbrambena industrija Srbije pre, za vreme i posle pandemije COVID-19. Економски видици : часопис Друштва економиста Београда. 2021, god. 26, br. 1-2, str. 155-167. ISSN 0354-9135. [COBISS.SR-ID 76792585]
15. MIHAJLOVIĆ, Milan, IMAMOVIĆ, Nedžad, DRAGOVIĆ, Nebojša. Uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja. Oditor : časopis za menadžment, pravo i finansije. 2018, vol. 4, br. 2, str. 104-114. ISSN 2217-401X. [COBISS.SR-ID 76826377]
16. MIHAJLOVIĆ, Milan, IMAMOVIĆ, Nedžad, ДРАГОВИЋ, Небојша. Uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja. Oditor : časopis za menadžment, pravo i finansije. 2017, vol. 3, br. 2, str. 223-236. ISSN 2217-401X. [COBISS.SR-ID 244064012]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

17. BELOVIĆ, Duško, ŽEŽELJ, Boris, IMAMOVIĆ, Nedžad. Menadžment lansiranja novog proizvoda i njegova komercijalizacija. U: KRASULJA, Nevena (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union - Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union - Nikola Tesla, 2023. Str. 71-81. ISBN 978-86-6102-124-4. [COBISS.SR-ID 121126665]
18. IMAMOVIĆ, Nedžad. Menadžment kvalitetom kao jedan od menadžerskih izazova iz procesa tranzicije. U: СТЕФАНОВСКА, Лидија (ur.). Зборник на трудови : седма меѓународна научна конференција : современите менаџерски предисвици и организациските науки со предметен фокус академски и менаџерски предизвици, остварувања и научени лекции од земјите во транзиција кон пазарно стопанство. Скопје: Бизнис академија Смилевски, 2023. Str. 69-75. ISBN 978-608-4690-31-3. https://basim.edu.mk/konferencija. [COBISS.SR-ID 108411657]
19. IMAMOVIĆ, Nedžad. Korisnik u fokusu menadžmenta kvalitetom. U: KOČOVIĆ, Petar (ur.), et al. Zbornik radova. Vol. 1. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Fakultet za poslovne studije i pravo, 2022. Str. 143-155. ISBN 978-86-81400-70-8. [COBISS.SR-ID 69970185]
20. IMAMOVIĆ, Nedžad. Menadžment procesima u sistemu menadžmenta kvalitetom. U: PUNOŠEVAC, Zoran (ur.), JELENKOVIĆ, Ana (ur.). Zbornik radova. Kruševac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 2022. Str. 89-97. ISBN 978-86-80164-18-2. [COBISS.SR-ID 68157449]
21. IMAMOVIĆ, Nedžad. Pozicioniranje vojne industrije Srbije : nekad i sad. U: PENEZIĆ, Nenad (ur.). Ekonomsko pozicioniranje Srbije u novim geopolitičkim okolnostima = Economic positioning of Serbia in the new geopolitical circumstances. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Naučno-istraživački centar, 2017. Str. 89-101., tabele. Zbornik Univerziteta Edukons za društvene nauke, knj. 8, book 8. ISBN 978-86-87785-77-9. [COBISS.SR-ID 76769289]
22. IMAMOVIĆ, Nedžad. Doprinos komercijalizacije viška vojne imovine razvoju privrede Republike Srbije. U: Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije = Serbian Economy Reforms and Development in the Conditions of the European Union Institutional Crisis. Sremska Kamenica: Univerzitet Edukons, Naučno-istraživački centar, 2016. Str. 137-149. Zbornik za društvene nauke, knj. 7, book 7. ISBN 978-86-87785-71-7. [COBISS.SR-ID 324653319]

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

23. IMAMOVIĆ, Nedžad. Uvođenje finansijskog menadžmenta troškova u vojsci - izazov i strategija. U: DIMITRIJEVIĆ, Bojan (ur.). Globalna ekonomska kriza i poslovna ekonomija - izazovi teorije i prakse = Global economic crisis and business economics - challenges of theory and practice. Sremska Kamenica: Univerzitet Edukons, Naučno-istraživački centar, 2013. Str. 79-89, 87-88. Zbornik Univerziteta Edukons za društvene nauke, knj. 4. ISBN 978-86-87785-45-8. [COBISS.SR-ID 44504079]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

24. IMAMOVIĆ, Nedžad. Vojna industrija u svetu i njene razvojne mogućnosti u zemljama Zapadnog Balkana = Arms Industry in the World and its Development Opportunities in the Countries of the Western Balkans. U: Ekonomske lekcije iz kriza 2008. i 2020. godine : iskustva i preporuke za preduzetničke nacije : knjiga apstrakata = Economic lessons learnt from the 2008 and 2020 crises : experiences and recommendations for entrepreneurial nations : book of abstracts. Pale: Ekonomski fakultet, 2022. Str. 36. ISBN 978-99976-771-6-7. [COBISS.SR-ID 76472329]
25. IMAMOVIĆ, Nedžad. Korisnik u fokusu menadžmenta kvalitetom. U: KOČOVIĆ, Petar (ur.), et al. Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union- Nikola Tesla”: = Faculty of Business Studies and Law University Union-Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University Union-Nikola Tesla, 2022. Str. 119-120. ISBN 978-86-81400-68-5. [COBISS.SR-ID 64217609]

1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

26. IMAMOVIĆ, Nedžad, PAJIĆ, Suzana. Komercijalizacija viška vojne imovine u procesu ekonomske transformacije i razvoja. U: TEŠANOVIĆ, Branko M. (ur.). Dalji pravci ekonomske transformacije u funkciji razvoja : monografija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2019. Str. 249-266. ISBN 978-86-81088-20-3. [COBISS.SR-ID 76674569]


MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI


2.01 Naučna monografija

27. IMAMOVIĆ, Nedžad. Finansijska funkcija i finansijsko izveštavanje kao podrška upravljanju organizacijom. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerzitetа „Union – Nikola Tesla”, 2022. 95 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-6102-071-1. [COBISS.SR-ID 64726537]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 21. 2. 2024