COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSAleksandra M. Pavićević [10276]Personalna bibliografija za period 2013-2023

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.01 Izvorni naučni članak

1. VIRIJEVIĆ JOVANOVIĆ, Saša, ĐOKOVIĆ, Goran, PUŠARA, Aleksandra, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. The concept of sustainability in e-commerce and business = Koncept održivosti u e-trgovini i biznisu. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2023, vol. 30, no 109, str. 67-80. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 119023625]
2. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ĐOKOVIĆ, Goran, PUŠARA, Aleksandra, VIRIJEVIĆ JOVANOVIĆ, Saša. Sustainable entrepreneurship and logistics in retail sector = Održivo preduzetništvo i logistika u sektoru maloprodaje. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2023, vol. 30, no 110, str. 231-238. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 119027209]
3. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Logistički menadžment i logistika. Godišnjak Fakulteta za poslovne studije i pravo. 2023, god. 1, br. 1, str. 383-397. ISSN 3009-2019. https://www.fpsp.edu.rs/sr/medunarodne-naucne-konferencije. [COBISS.SR-ID 122917641]
4. JANOVAC, Tatjana, ĐOKOVIĆ, Goran, PUŠARA, Aleksandra, MIŠIĆ, Viktorija, MILANKOVIĆ, Ksenija, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, VUKOVIĆ, Adrijana, VIRIJEVIĆ JOVANOVIĆ, Saša. Assessment and Ranking of the Behavioural Leadership Model in the Process of Implementing Reforms in Public Sector of the Republic of Serbia Using the PIPRECIA Method. Sustainability. 2023, vol 15, no. 13, str. 1-17, graf. prikazi, tabele. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/13/10315. [COBISS.SR-ID 120764425]
5. CVIJIĆ, Lazar, STANKOVIĆ, Ljiljana Đ., PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Uticaj proizvodnje i prometa tekstila na životnu sredinu = Impact of Production and Trade of Textile on the Environment. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2021, vol. 28, no. 101, str. 36-42, graf. prikazi, tabele. ISSN 0354-3285. DOI: 10.18485/ecologica.2021.28.101.7. [COBISS.SR-ID 36988425]
6. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Reverse and green logistics : ways to improve environmental protection. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2021, vol. 11, no. 32, str. 1-8. ISSN 2683-3409. https://media3.novi.economicsandlaw.org/2021/08/09_Pavicevic_A_ISPRAVLJENO.pdf. [COBISS.SR-ID 50759177]
7. ĐOKOVIĆ, Goran, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, VUČINIĆ, Dragan, VANKA, Gajo M. Management of Security Processes in Information Technologies. The IPSI BgD Transactions on Internet Research. Jan. 2021, vol. 17, no. 1, str. 53-58, ilustr. ISSN 1820-4503. http://tir.ipsitransactions.org/. [COBISS.SR-ID 30736137]
8. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, VUKOVIĆ, Adrijana, CVIJIĆ, Lazar. Ekološki aspekti lanca snabdevanja - pojam "ozelenjavanja". Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2020, vol. 27, no. 100, str. 655-662, graf. prikazi, tabele. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 28545033]

1.02 Pregledni naučni članak

9. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Redefining Value for Consumers. International journal of economics and law. [Onlajn izd.]. 2021, vol. 11, no. 31, str. 218-229. ISSN 2683-3409. http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol31/13-IJEAL-31.pdf. [COBISS.SR-ID 41747721]
10. ĐOKOVIĆ, Goran, PUŠARA, Aleksandra, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Nove tehnologije u cilju povećanja kvaliteta tržišta rada. Oditor : časopis za menadžment, pravo i finansije. 2021, vol. 7, br. 1, str. 7-21. ISSN 2217-401X. http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/1.-NOVE-TEHNOLOGIJE-U-CILJU-POVE%C4%86ANJA-KVALITETA-TR%C5%BDI%C5%A0TA-RADA.pdf. [COBISS.SR-ID 38769673]
11. DAŠIĆ, Dejan, MILOJEVIĆ, Nataša, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Ethical aspects of guerrilla and ambush marketing. Ekonomski signali : poslovni magazin. 2020, vol. 15, бр. 2, str. 49-69, tabele. ISSN 1452-4457. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4457/2020/1452-44572002049D.pdf, DOI: 10.5937/ekonsig2002049D. [COBISS.SR-ID 34053129]
12. VUKOVIĆ, Adrijana, ĐOKOVIĆ, Goran, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Global trends in trade with reference to Republic of Serbia. Економика : часопис за економску теорију и праксу. 2015, vol. 61, бр. 4, str. 155-166. ISSN 0350-137X. [COBISS.SR-ID 24727817]
13. MILUNOVIĆ, Marijana, ĐOKOVIĆ, Goran, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Finansijska funkcija obnovljivih izvora energije u Srbiji. Glasnik za društvene nauke. 2014, god. 6, br. 6, str. 225-237, tabele. ISSN 1821-3421. [COBISS.SR-ID 1024603047]
14. ĐOKOVIĆ, Goran, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ČELIK, Petar. Razvoj preduzetništva, tranzicija i ljudski resursi. Glasnik za društvene nauke. 2013, god. 5, br. 5, str.229-241, graf. prikazi. ISSN 1821-3421. [COBISS.SR-ID 1024547495]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

15. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. Tehnologija i inženjerstvo u zaštiti voda. U: BARJAKTAREVIĆ, Dragana (ur.), et al. Zbornik radova. Vol. 2. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2022. Str. 146-159. ISBN 978-86-6102-091-9. [COBISS.SR-ID 84224009]
16. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Employer Branding - zalog za budućnost kompanije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 3. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. Str. 49-68. ISBN 978-86-81088-95-1. [COBISS.SR-ID 45351177]
17. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ĐOKOVIĆ, Goran, JABA, Mansur. Monitoring i očuvanje vodenih ekosistema. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik radova. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2020. Str. 285-305, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-86-81400-25-8. [COBISS.SR-ID 28232713]
18. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Savremeni izazovi u zaštiti vodnih resursa. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Drugi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Inženjerski menadžment u zaštiti vodnih resursa, Beograd, 2018. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 147-153. ISBN 978-86-81088-17-3. [COBISS.SR-ID 512628637]

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

19. NITOVSKI MITIĆ, Aleksandra, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Centralizovane javne nabavke u sistemu zdravstvene zaštite. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, 2016. Str. 82-90. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512442013]
20. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, KOSTIĆ DEDIĆ, Svetlana. Analiza trenda "out-of-pocket" zdravstvenih troškova u Republici Srbiji. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, 2016. Str. 109 - 117. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512443549]
21. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, KOSTIĆ DEDIĆ, Svetlana. Istraživački i razvojni projekti Svetske zdravstvene organizacije. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, 2016. Str. 118-128. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512443037]
22. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, KOSTIĆ DEDIĆ, Svetlana. Analiza troškova za zdravstvo za zemlje zapadnog Balkana. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, 2016. Str. 129-134. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512443293]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

23. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. Tehnologija i inženjerstvo u zaštiti voda. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), et al. [Zbornik apstrakata]. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2022. Str. 153-156. ISBN 978-86-6102-085-8. [COBISS.SR-ID 78029065]
24. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Employer Branding - zalog za budućnost kompanije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Knjiga apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2021. Str. 251-254. ISBN 978-86-81088-87-6. [COBISS.SR-ID 40326153]
25. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. Vodni resursi i njihov značaj u zelenoj ekonomiji. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2021. Str. 64-65. ISBN 978-86-81400-53-1. [COBISS.SR-ID 50955785]
26. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ĐOKOVIĆ, Goran. Monitoring i očuvanje vodenih ekosistema. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2020. Str. 57-60. ISBN 978-86-81400-21-0. [COBISS.SR-ID 27286537]
27. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Savremeni izazovi u zaštiti vodnih resursa. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 49-50. ISBN 978-86-81088-16-6. [COBISS.SR-ID 512632989]
28. VUKOVIĆ, Adrijana, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Dometi delovanja transnacionalnih kompanija u međunarodnoj trgovini praćeni brojnim ekološkim izazovima = Scope of Work Transnational Companies in International Trade, which are Followed by Numerous Ecological Challenges. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2013. Str. 155. ISBN 978-86-89061-03-1. [COBISS.SR-ID 1024481959]

1.13 Objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji

29. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ĐOKOVIĆ, Goran. Monitoring and conservation of aquatic ecosystems. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2020. Str. 59-60. ISBN 978-86-81400-21-0. [COBISS.SR-ID 24978185]
30. ĐOKOVIĆ, Goran, VUKOVIĆ, Adrijana, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Preduzetnički koncepti u sportskim organizacijama. U: Jedanaesta međunarodna naučna konferencija Menadžment, sport, olimpizam, Beograd, 2015. godine : zbornik sažetaka = 11th International Scientific Conference Management, Sport, Olympism : book of abstracts. Beograd: #Alfa univerzitet, #Fakultet za menadžment u sportu, 2015. Str. 29. ISBN 978-86-6461-000-1. [COBISS.SR-ID 24994825]

1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

31. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, TOŠIĆ, Miloš Z. Logistics management of healthcare institutions during the circumstances of the Covid-19 pandemic. U: DAŠIĆ, Dejan (ur.). Security challenges of modern society : dilemmas and implications : thematic international monograph. Belgrade: University „Union-Nikola Tesla“; Nis: Faculty of Law, Security and Management "Constantine the Great", 2022. Str. 321-336, tabele. ISBN 978-86-6113-074-8. https://www.researchgate.net/publication/364336447_SECURITY_CHALLENGES_OF_MODERN_SOCIETY-Dilemmas_and_implications_-_Thematic_International_Monograph. [COBISS.SR-ID 76977673]
32. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, PAVLOVIĆ, Marko M., ĐOKOVIĆ, Goran. Branding of State and Nation in the Case of Spain. U: RATKOVIĆ, Milijanka C. (ur.), PERIĆ, Nenad (ur.). Brendiranje država i nacija : mogućnosti i implikacije. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union-Nikola Tesla: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union-Nikola Tesla, 2020. Str. 221-241., ilustr. ISBN 978-86-81088-49-4. [COBISS.SR-ID 34458377]


MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI


2.02 Stručna monografija

33. ПАВИЋЕВИЋ, Александра. Савремени ланци снабдевања - креирање вредности за потрошаче. Београд: Задужбина Андрејевић, 2021. 117 стр. Посебна издања, 423. ISBN 978-86-525-0397-1. ISSN 1450-801X. [COBISS.SR-ID 31242249]

2.03 Univerzitetski, visokoškolski udžbenik ili udžbenik za višu školu sa recenzijom

34. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Inženjerske komunikacije i logistika : skripta. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla" u Beogradu, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2021. 146 str. ISBN 978-86-81400-45-6. [COBISS.SR-ID 45175561]
35. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Logistika. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. 164 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-6102-037-7. [COBISS.SR-ID 48710153]


SEKUNDARNO AUTORSTVO


Autor dodatnog teksta

36. ZARKOVIĆ-BOOKMAN, Milica. Primaju li kreditne kartice u raju? : ekonomija u zagrobnom životu. Beograd: HESPERIAedu, 2015. 313 str. Edicija NeWave. ISBN 978-86-7956-086-5. [COBISS.SR-ID 218617868]


NERASPOREĐENO

37. VIRIJEVIĆ JOVANOVIĆ, Saša, ĐOKOVIĆ, Goran, PUŠARA, Aleksandra, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. The concept of sustainability in e-commerce and business = Koncept održivosti u e-trgovini i biznisu. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2023, vol. 30, no 109, str. 67-75. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 111849225]
38. VUKOVIĆ, Adrijana, MILUNOVIĆ, Marijana, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Social Economy as a Concept and Strategic Direction in the Contemporary World. U: Conference proceedings. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the Balkans [etc.], 2017. Str. 402-409, graf. prikazi. ISBN 978-86-80194-06-6. http://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_radova_eman_2017_final.pdf. [COBISS.SR-ID 262121996]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 21. 2. 2024