COBISS Кооперативни online библиографски систем и сервиси COBISSМилена Д. Милосављевић СтевићПерсонална библиографија за годину 2023

2023

1. МИЛОСАВЉЕВИЋ СТЕВИЋ, Милена Д. Одрживи облици мултикултурализма у Србији : докторска дисертација. Београд: [М. Милосављевић Стевић], 2023. 308 стр., илустр. https://phaidrabg.bg.ac.rs/o:30479. [COBISS.SR-ID 121671945]Изабрани формат библиографске јединице: ISO 690
Сортирање библиографских јединица: година - растуће, наслов

Извор библиографских података: узајамна база података COBISS.SR/COBIB.SR, 15. 12. 2023