COBISS Кооперативни online библиографски систем и сервиси COBISSРастко ЛомпарПерсонална библиографија за период 2017-2021

2017

1. ЛОМПАР, Растко. Заточеништво патријарха Гаврила и епископа Николаја Велимировића у Дахауу 1944. године. Студије историје Иларион. 2017[шт. 2018], год. 1, бр. 3, стр. 9-29. ISSN 2560-5437. https://www.dropbox.com/s/v6uw8dt5d3yl4gn/Ilarion%20-%20Treci%20broj%2C%202018.pdf?dl=0&fbclid=IwAR39ut-TfxrVrUk4bqNYC3XB1o78gzqLV3N37dxdfwbkLArwQhGM9pqO2Yk. [COBISS.SR-ID 272000780]
2. ЦРЊАНСКИ, Милош. Политички чланци : 1919-1939. = историјски коментари Наталија Димић, Растко Ломпар]. Београд: Задужбина Милоша Црњанског: Catena mundi, 2017. 778 стр. Дела Милоша Црњанског, т. 15, књ. 32-35. ISBN 978-86-6343-080-8. [COBISS.SR-ID 247151372]


2019

3. СТОЈАНОВИЋ, Александар, ЛОМПАР, Растко. Ангажман Независне Државе Хрватске на међународном признању Хрватске православне цркве 1942-1944. Tokovi istorije : časopis Instituta za noviju istoriju Srbije. [Štampano izd.]. 2019, бр. 2, стр. 35-58. ISSN 0354-6497. http://tokovi.istorije.rs/lat/uploaded/2%202019/2.%20clanak%202.pdf, DOI: 10.31212/tokovi.2019.2.sto.35-58. [COBISS.SR-ID 278102284]
4. ЦРЊАНСКИ, Милош. Дипломатски извештаји : 1936-1941. Београд: Задужбина Милоша Црњанског: Catena mundi, 2019. 815 стр. Дела Милоша Црњанског, т. 16, књ. 36-37. ISBN 978-86-6343-124-9. [COBISS.SR-ID 282223372]


2020

5. ЛОМПАР, Растко. Контакти Немачке евангелистичке цркве и Српске православне цркве у контексту немачке спољне политике према Балкану 1935-1941. Tokovi istorije : časopis Instituta za noviju istoriju Srbije. [Štampano izd.]. 2020, бр. 2, стр. 51-73. ISSN 0354-6497. http://tokovi.istorije.rs/cir/uploaded/2%202020/4.%20Clanak%203.pdf, DOI: 10.31212/tokovi.2020.2.lom.51-73. [COBISS.SR-ID 18886665]
6. LOMPAR, Rastko. Afera "Tehnička unija" i veze JNP Zbora sa nacističkom Nemačkom 1935-1941. Istorija 20. veka : časopis Instituta za savremenu istoriju. [Štampano izd.]. 2020, god. 38, br. 2, str. 85-102. ISSN 0352-3160. https://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2020/07/2020_2_4_lom_85-102.pdf, DOI: 10.29362/ist20veka.2020.2.lom.85-102. [COBISS.SR-ID 17074697]


2021

7. ЛОМПАР, Растко. Димитрије Љотић - учитељ или фарисеј : Збор, хришћанство и верске заједнице : 1935-1945. Београд: Catena mundi, 2021. 383 стр. Библиотека Посебна издања. ISBN 978-86-6343-158-4. [COBISS.SR-ID 45512201]
8. ЛОМПАР, Растко, ЉОТИЋ, Димитрије В. Проблем аутентичности говора Епископа Николаја Велимировића над одром Димитрија Љотића 24. априла 1945. The Nicholai Studies : international Journal for Research of Theological and Ecclesiastical Contribution of Nicholai Velimirovich. [Štampano izd.]. 2021, год. 1, бр. 2, стр. 343-368. ISSN 2738-1064. DOI: 10.46825/nicholaistudies/ns.2021.1.2.343-368. [COBISS.SR-ID 42931721]Изабрани формат библиографске јединице: ISO 690
Сортирање библиографских јединица: година - растуће, наслов

Извор библиографских података: узајамна база података COBISS.SR/COBIB.SR, 1. 10. 2021