COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSDr Milan M. Janković [10340]Personalna bibliografija za period 1994-2020

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.01 Izvorni naučni članak

1. JANKOVIĆ, Milan, IVANNIKOV, Nikolaj, JOVANOVIĆ, Larisa, GAJDOBRANSKI, Aleksandra. Doprinos zelene ekonomije razvoju ekoturizma i organskoj proizvodnji. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2020, vol. 27, no. 98, str. 217-223. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 21745417]
2. GAJDOBRANSKI, Aleksandra, KRMPOT, Vera, JANKOVIĆ, Milan. Uticaj klimatskih promena na eko-troškove proizvodnje zelenog goriva. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2020, vol. 27, no. 98, str. 260-265, graf. prikazi. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 21859337]
3. GAJDOBRANSKI, Aleksandra, LATKOVIĆ, Dragana, JANKOVIĆ, Milan. Calculation of the price of cereals on small and medium-sized farms in Vojvodina. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.]. 2018, vol. 8, no. 23, str. 89-103, tabele. ISSN 2217-5504. http://economicsandlaw.org. [COBISS.SR-ID 512646813]
4. GAJDOBRANSKI, Aleksandra, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž., JANKOVIĆ, Milan. Rentability analysis of Serbian cereals with reference to gross social product and the European market. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.]. 2018, vol. 8, no. 24, str. 67-81, tabele, graf. prikazi. ISSN 2217-5504. http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol24/03-IJEAL-24.pdf. [COBISS.SR-ID 512709021]
5. JANKOVIĆ, Milan, IVANNIKOV, Nikolaj. Jačanje uloge finansijskih institucija u zaštiti životne sredine. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2017, god. 24, br. 86, str. 259-263. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 523978901]
6. JANKOVIĆ, Milan, ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, Радован. Metodologija kreiranja marketing miksa novih proizvoda sa ekološkim atributima. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2014, god. 21, no. 74, str. 211-216, ilustr. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 45421327]
7. ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, Радован, ЈАНКОВИЋ, Милан, NIKOLIĆ, Vladan. Стандарди квалитета као алати за превазилажење проблема транслације захтева потрошача на инжењерске карактеристике енергетских каблова = Quality of standards as tools for overcoming problems of translation customers needs on power cables engineering characteristics. Strategic management : international journal of strategic management and decision support systems in strategic management. [Štampano izd.]. 2013, год. 18, бр. 1, стр. 1-, граф. прикази. ISSN 1821-3448. [COBISS.SR-ID 197946380]

1.02 Pregledni naučni članak

8. JANKOVIĆ, Milan, JOVANOVIĆ, Larisa, KRASULJA, Nevena. Značaj informacionih tehnologija u formiranju modela održivog razvoja. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2020, vol. 27, no. 98, str. 240-246. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 16367881]
9. JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, JANKOVIĆ, Milan. Obezbeđenje sigurnosti i održivosti životne sredine u gradovima i naseljima. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2019, vol. 26, no. 96, str. 449-453. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512885405]
10. JOVANOVIĆ, Larisa, ŽIVKOVIĆ, Dragan, JANKOVIĆ, Milan, ŠILJAK, Violeta, TOSKIĆ, Dragan. Significance of sustainable eco-tourism for Serbia's economic development. Зборник радова. str. 53-67, graf. prikazi, tabele. ISSN 1450-7552. [COBISS.SR-ID 512857245]
11. JANKOVIĆ, Milan, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana. Zelena ekonomija i zeleni rast. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2018, vol. 25, no. 90, str. 221-225. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512830621]
12. JANKOVIĆ, Milan, JOVANOVIĆ, Larisa. Organska poljoprivreda i zelena ekonomija. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2018, god. 25, no. 91, str. 507-511. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512600989]
13. JANKOVIĆ, Milan, JOVANOVIĆ, Larisa, GAJDOBRANSKI, Aleksandra, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana. Uloga digitalne ekonomije u zaštiti životne sredine i ekosistema od prirodnih katastrofa. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2019, vol. 26, no. 94, str. 153-158. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512830877]
14. JANKOVIĆ, Milan. Izvori finansiranja kojima upravljaju inostrana tela na polju zaštite životne sredine. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2016, god. 23, br. 83, str. 617-621. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 48320271]
15. JANKOVIĆ, Milan. Izvori finansiranja kojima upravljaju inostrana tela na polju zaštite životne sredine = Foreign funding resources on living environment protection field. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2016, god. 23, br. 83, str. 617-621. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512432029]
16. JANKOVIĆ, Milan. Turizam i održivi ruralni razvoj. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2014, god. 21, no. 75, str. 510-514. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512297629]
17. VIĆENTIJEVIĆ, Dragiša, ЈАНКОВИЋ, Милан. Утицај технолошког развоја на одрживи развој пољопривреде и заштиту животне средине. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2012, год. 19, no. 67, стр. 511-514. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 41585167]
18. JANKOVIĆ, Milan. Okvirni model ekološkog fonda za protok zaliha. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2016, god. 23, br. 82, str. 413-418. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512425117]

1.04 Stručni članak

19. JANKOVIĆ, Milan. Pravni i ekonomski aspekti primene novih metoda u adaptaciji na klimatske promene. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2015, br. 79, str. 565-570. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512382877]
20. VIĆENTIJEVIĆ, Dragiša, JANKOVIĆ, Milan. Knowledge management in service industry. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.]. 2012, vol. 2, br. 6, str. 35-39. ISSN 2217-5504. [COBISS.SR-ID 512139165]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

21. ĐURETIĆ, Gordana, KRASULJA, Nevena, ILIĆ, Dejan, JANKOVIĆ, Milan. "To Be or Not To Be". U: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23-24 квітня 2020 р. Київ: КНЕУ, 2020. Str. 145-148. [COBISS.SR-ID 512892829]
22. JOVANOVIĆ, Larisa, LUKINOVIĆ, Mario, ŽIVKOVIĆ, Dragan, JANKOVIĆ, Milan. Organic Agriculture in the Development of a Green Economy. U: BEVANDA, Vuk (ur.). Conference Proceedings. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019. Str. 215-227, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-80194-23-3. https://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2020/08/ITEMA_2019-Proceedings.pdf, DOI: 10.31410/ITEMA.2019.215. [COBISS.SR-ID 20220937]
23. GAJDOBRANSKI, Aleksandra, JANKOVIĆ, Milan, KRMPOT, Vera. Stradanje Jevreja na području bivše Jugoslavije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.), SOLOVʹËV, Vjačeslav Pavlovič (ur.), ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.). Opasnost istorijskog revizionizma : zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2019. Str. 121-133, ilustr. ISBN 978-86-81088-24-1. [COBISS.SR-ID 512780189]
24. JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, JANKOVIĆ, Milan. Izazovi u implementaciji strategija u skladu sa konceptom društveno odgovornog poslovanja i predlog aktivnosti za njihovo prevazilaženje. U: [Treći] Nacionalni naučni skup Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta (SPSSM2019), Beograd, 2019 : monografija. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019. Str. 105-125. ISBN 978-86-81400-08-1. [COBISS.SR-ID 512802717]
25. JANKOVIĆ, Milan, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, ĐURETIĆ, Gordana. Međunarodno bankarstvo i finansije : internacionalizacija bankarskih aktivnosti. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Šesta međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2019, Beograd, 2019. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2019. Str. 343-358, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-29-6. [COBISS.SR-ID 512832413]
26. JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, KEZIĆ, Marija, JANKOVIĆ, Milan. Mesto i uloga menadžmenta i sindikata u rešavanju krize. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Šesta međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2019, Beograd, 2019. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2019. Str. 379-388. ISBN 978-86-81088-29-6. [COBISS.SR-ID 512832669]
27. JANKOVIĆ, Milan, JOVANOVIĆ, Larisa, KRASULJA, Nevena. Ekonomski aspekti zaštite voda. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik radova. Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Menadžment i inženjerstvo u zaštiti voda, Beograd, 2019. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2019. Str. 79-89. ISBN 978-86-81400-14-2. [COBISS.SR-ID 512852381]
28. JANKOVIĆ, Milan, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, RADOVIĆ, Hristina. Uloga Interneta u savremenom poslovanju. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 559-575. ISBN 978-86-81088-10-4. [COBISS.SR-ID 512578717]
29. JANKOVIĆ, Milan, MARINKOVIĆ, Bojan, RADOVIĆ, Hristina. Primena e-poslovanja u Republici Srbiji : stanje i perspektive razvoja. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 577-593. ISBN 978-86-81088-10-4. [COBISS.SR-ID 512578973]
30. ГАЈДОБРАНСКИ, Александра, LATKOVIĆ, Dragana, КРМПОТ, Вера, JANKOVIĆ, Milan. Unapređenje i zaštita vodnih resursa u Vojvodini. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Drugi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Inženjerski menadžment u zaštiti vodnih resursa, Beograd, 2018. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 123-129, ilustr. ISBN 978-86-81088-17-3. [COBISS.SR-ID 512627869]
31. JANKOVIĆ, Milan, IVANNIKOV, Nikolaj. Krizni menadžment - nova paradigma za novo poslovanje. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. #Knj. #1. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 381-389. ISBN 978-86-87333-78-9. http://lemima.rs/fajlovi/LEMiMA_2017_Vol_1.pdf. [COBISS.SR-ID 512640413]
32. JANKOVIĆ, Milan. Dometi i moć strategijskog menadžmenta = Accomplishments and power of strategic management. U: Zbornik radova. Beograd: Fakultet za strateški i operativni menadžment: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2017. Str. 11-19. ISBN 978-86-87333-83-3. [COBISS.SR-ID 512461981]
33. VLADISAVLJEVIĆ, Radovan, JANKOVIĆ, Milan. Increasing of awareness of new product using tools of e-mail marketing. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. #Vol. #3. Belgrade: Faculty of Business Studies and Law: = Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: Faculty for Strategic and Operational Management: = Fakultet za strateški i operativni menadžment - FSOM, 2014. Str. 1051-1058. ISBN 978-86-87333-42-0. [COBISS.SR-ID 512268189]
34. LALE, Vukašin B., CINDRIĆ, Joso, JANKOVIĆ, Milan. Corporate risk management. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol. 2. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives, 2013. Str. 660-667. ISBN 978-86-87333-31-4. [COBISS.SR-ID 512185245]
35. NIKOLIĆ, Dragoslav P., JANKOVIĆ, Milan, NIKOLIĆ, Vladan D. Upravljanje distribucionim kanalima = Managing distribution channels. U: Majska konferencija o strategijskom menadžmentu : Zbornik radova : studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu. Zaječar: Tehnički fakultet, Bor, 2011. Str.: 183-185, graf. prikazi. ISBN 978-86-80987-85-9. http://www.fpsp.edu.rs/cobiss/jankovic.milan/2011.05.upravljanje.distribucionim.kanalima.pdf. [COBISS.SR-ID 512002205]

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

36. JANKOVIĆ, Milan. Pravni i ekonomski problemi zemalja u tranziciji. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. #Knj. #1. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 391-399. ISBN 978-86-87333-78-9. http://lemima.rs/fajlovi/LEMiMA_2017_Vol_1.pdf. [COBISS.SR-ID 512640669]
37. JANKOVIĆ, Milan. Neuromarketing: otkrivanje somatskog marketinga u potrošačevom mozgu i elementi koji utiču na donošenje potrošačeve odluke = Neuromarketing: detection of somatic marketing in the comsumerʼs brain and elements that influence making consumerʼs decision. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment; = Belgrade: Faculty of Business Studies and Law: Faculty for Strategic and Operational Management, 2016. Str. 437-446. ISBN 978-86-87333-68-0. [COBISS.SR-ID 512413085]
38. JANKOVIĆ, Milan. Finansiranje inovativnih aktivnosti u kompanijama na primeru u Mongoliji = Funding of inovative activities in the companies relying on the exaple of Mongolia. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment; = Belgrade: Faculty of Business Studies and Law: Faculty for Strategic and Operational Management, 2016. Str. 447-455. ISBN 978-86-87333-68-0. [COBISS.SR-ID 512413341]
39. JANKOVIĆ, Milan. Upravljanje znanjem u uslužnim delatnostima = Knowledge management in service industries. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Zbornik radova. Knj. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2015. Str. 23-29. ISBN 978-86-87333-50-5. [COBISS.SR-ID 512383389]
40. JANKOVIĆ, Milan. Međunarodno bankarstvo i finansije - uloga valuta = International banking and finance - the role of currency. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Zbornik radova. Knj. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2015. Str.31-37. ISBN 978-86-87333-50-5. [COBISS.SR-ID 512383133]
41. JANKOVIĆ, Milan, IVANNIKOV, Nikolaj. Pravni i ekonomski problemi u zemljama u tranziciji = Legal and economic problems in countries in transition. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Zbornik radova. Knj. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2015. Str.39-47. ISBN 978-86-87333-50-5. [COBISS.SR-ID 512348061]
42. NIKOLIĆ, Dragoslav, VLADISAVLJEVIĆ, Radovan, JANKOVIĆ, Milan, NIKOLIĆ, Vladan. The Usage of TRIZ Method in Managing Company Development for the Prediction of Possible Outcomes. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol 2. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives: = Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće poslove FORKUP, 2012. Str. 884-889, graf. prikazi. ISBN 978-86-87333-36-9. [COBISS.SR-ID 512483485]

1.10 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji (pozvano predavanje)

43. GAJDOBRANSKI, Aleksandra, KRMPOT, Vera, JANKOVIĆ, Milan. Nove promene u ponudi ruralnog turizma u Srbiji. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University "Union-Nikola Tesla", 2020. Str. 75-78. ISBN 978-86-81400-17-3. http://media.novi.antim.rs/2020/04/ANTiM_20.pdf. [COBISS.SR-ID 13378313]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

44. ĐURETIĆ, Gordana, JANKOVIĆ, Milan, KRASULJA, Nevena. Toksični lideri. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.), ЂУРИЋ МИШИНА, Вељко (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2020. Str. 49-52. ISBN 978-86-81088-35-7. [COBISS.SR-ID 512859293]
45. JANKOVIĆ, Milan, KALIČANIN, Milica, KALIČANIN, Zoran. Preduzetništvo u organskoj proizvodnji, inicijativa za održivi ruralni razvoj. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University "Union-Nikola Tesla", 2020. Str. 99-102. ISBN 978-86-81400-17-3. http://media.novi.antim.rs/2020/04/ANTiM_20.pdf. [COBISS.SR-ID 512891293]
46. JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, JANKOVIĆ, Milan. Obezbeđenje sigurnosti i održivosti životne sredine u gradovima i naseljima. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.), ERMAKOV, Vadim (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2019. Str. 112-113. ISBN 978-86-89061-12-3. [COBISS.SR-ID 14028041]
47. JANKOVIĆ, Milan, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, ĐURETIĆ, Gordana. Međunarodno bankarstvo i finansije : internacionalizacija bankarskih aktivnosti. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Knjiga apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2019. Str. 125-128. ISBN 978-86-81088-25-8. [COBISS.SR-ID 512793501]
48. JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, KEZIĆ, Marija, JANKOVIĆ, Milan. Mesto i uloga menadžmenta i sindikata u rešavanju krize. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Knjiga apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2019. Str. 133-136. ISBN 978-86-81088-25-8. [COBISS.SR-ID 512794013]
49. JANKOVIĆ, Milan, JOVANOVIĆ, Larisa, KRASULJA, Nevena. Ekonomski aspekti zaštite voda. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2019. Str. 33-34. ISBN 978-86-81400-13-5. [COBISS.SR-ID 512848541]
50. JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, JANKOVIĆ, Milan. Izazovi u implementaciji strategija u skladu sa konceptom društveno odgovornog poslovanja i predlog aktivnosti za njihovo prevazilaženje. U: Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019. Str. 39-40. ISBN 978-86-81400-03-6. [COBISS.SR-ID 512764317]
51. GAJDOBRANSKI, Aleksandra, LATKOVIĆ, Dragana, KRMPOT, Vera, JANKOVIĆ, Milan. Unapređenje i zaštita vodnih resursa u Vojvodini. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 43-44. ISBN 978-86-81088-16-6. [COBISS.SR-ID 512632221]
52. JANKOVIĆ, Milan, JOVIĆ BOGDANOVIĆ, Adriana, RADOVIĆ, Hristina. Uloga Interneta u savremenom poslovanju. U: ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University "Union-Nikola Tesla", 2018. Str. 105-106. ISBN 978-86-81088-04-3. [COBISS.SR-ID 512588445]
53. JANKOVIĆ, Milan, MARINKOVIĆ, Bojan, RADOVIĆ, Hristina. Primena e-poslovanja u Republici Srbiji : stanje i perspektive razvoja. U: ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University "Union-Nikola Tesla", 2018. Str. 107-108. ISBN 978-86-81088-04-3. [COBISS.SR-ID 512588701]
54. JANKOVIĆ, Milan, IVANNIKOV, Nikolaj. Jačanje uloge finansijskih institucija u zaštiti životne sredine. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2017. Str. 134. ISBN 978-86-89061-10-9. [COBISS.SR-ID 512759965]
55. JANKOVIĆ, Milan, IVANNIKOV, Nikolaj. Održivi razvoj i ekonomski rast = Sustainable development and economic growth. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2017. Str. 143. ISBN 978-86-89061-10-9. [COBISS.SR-ID 512460701]
56. JANKOVIĆ, Milan, IVANNIKOV, Nikolaj. Krizni menadžment - nova paradigma za novo poslovanje. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 109-110. ISBN 978-86-87333-80-2. [COBISS.SR-ID 512653213]
57. JANKOVIĆ, Milan. Pravni i ekonomski problemi zemalja u tranziciji. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 111-112. ISBN 978-86-87333-80-2. [COBISS.SR-ID 512653469]

1.13 Objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji

58. GAJDOBRANSKI, Aleksandra, JANKOVIĆ, Milan, KRMPOT, Vera. Stradanje Jevreja na području bivše Jugoslavije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.), SOLOVʹËV, Vjačeslav Pavlovič (ur.), ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.). Opasnost istorijskog revizionizma : zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2019. Str. 41-42. ISBN 978-86-81088-19-7. [COBISS.SR-ID 512736669]
59. JANKOVIĆ, Milan. Okvirni model ekološkog fonda za protok zaliha = Basic ecological model for supplies flowing. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2016. Str.169. ISBN 978-86-89061-09-3. [COBISS.SR-ID 512426141]
60. JANKOVIĆ, Milan. Upravljanje znanjem u uslužnim delatnostima. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2015. Str. 123-124. ISBN 978-86-87333-52-9. [COBISS.SR-ID 512673437]
61. JANKOVIĆ, Milan. Međunarodno bankarstvo i finansije - uloga valuta. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2015. Str. 125-126. ISBN 978-86-87333-52-9. [COBISS.SR-ID 512673693]
62. JANKOVIĆ, Milan, IVANNIKOV, Nikolaj. Pravni i ekonomski problemi u zemljama u tranziciji. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2015. Str. 127-128. ISBN 978-86-87333-52-9. [COBISS.SR-ID 512673949]

1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

63. RADOSAVLJEVIĆ, Milan, JANKOVIĆ, Milan, TEŠANOVIĆ, Branko M. Ekonomska transformacija sa osvrtom na tranziciju u Republici Srbiji. U: TEŠANOVIĆ, Branko M. (ur.). Dalji pravci ekonomske transformacije u funkciji razvoja : monografija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2019. Str. 13-28, ilustr. ISBN 978-86-81088-20-3. [COBISS.SR-ID 512838813]


MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI


2.08 Doktorska disertacija

64. JANKOVIĆ, Milan. Novi koncept ruralnog razvoja u Republici Srbiji na putu evropskih integracija : doktorska disertacija. Beograd: M. Janković, 2020. 244 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SR-ID 21497097]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 12. 10. 2020