COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSAleksandra M. Pavićević [10276]Personalna bibliografija za period 2013-2018

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.02 Pregledni naučni članak

1. MILUNOVIĆ, Marijana, ĐOKOVIĆ, Goran, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Finansijska funkcija obnovljivih izvora energije u Srbiji. Glasnik za društvene nauke. 2014, god. 6, br. 6, str. 225-237, tabele. ISSN 1821-3421. [COBISS.SR-ID 1024603047]
2. ĐOKOVIĆ, Goran, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, ČELIK, Petar. Razvoj preduzetništva, tranzicija i ljudski resursi. Glasnik za društvene nauke. 2013, god. 5, br. 5, str.229-241, graf. prikazi. ISSN 1821-3421. [COBISS.SR-ID 1024547495]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

3. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Savremeni izazovi u zaštiti vodnih resursa. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Drugi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Inženjerski menadžment u zaštiti vodnih resursa, Beograd, 2018. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 147-153. ISBN 978-86-81088-17-3. [COBISS.SR-ID 512628637]

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

4. NITOVSKI MITIĆ, Aleksandra, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Centralizovane javne nabavke u sistemu zdravstvene zaštite. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, 2016. Str. 82-90. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512442013]
5. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, KOSTIĆ DEDIĆ, Svetlana. Analiza trenda "out-of-pocket" zdravstvenih troškova u Republici Srbiji. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, 2016. Str. 109 - 117. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512443549]
6. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, KOSTIĆ DEDIĆ, Svetlana. Istraživački i razvojni projekti Svetske zdravstvene organizacije. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, 2016. Str. 118-128. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512443037]
7. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, KOSTIĆ DEDIĆ, Svetlana. Analiza troškova za zdravstvo za zemlje zapadnog Balkana. U: KASTRATOVIĆ, Edita (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union-Nikola Tesla" u Beogradu, 2016. Str. 129-134. ISBN 978-86-87333-77-2. [COBISS.SR-ID 512443293]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

8. PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Savremeni izazovi u zaštiti vodnih resursa. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 49-50. ISBN 978-86-81088-16-6. [COBISS.SR-ID 512632989]
9. VUKOVIĆ, Adrijana, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Dometi delovanja transnacionalnih kompanija u međunarodnoj trgovini praćeni brojnim ekološkim izazovima = Scope of Work Transnational Companies in International Trade, which are Followed by Numerous Ecological Challenges. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2013. Str. 155. ISBN 978-86-89061-03-1. [COBISS.SR-ID 1024481959]


NERASPOREĐENO

10. VUKOVIĆ, Adrijana, MILUNOVIĆ, Marijana, PAVIĆEVIĆ, Aleksandra M. Social Economy as a Concept and Strategic Direction in the Contemporary World. U: Conference proceedings. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the Balkans [etc.], 2017. Str. 402-409, graf. prikazi. ISBN 978-86-80194-06-6. http://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_radova_eman_2017_final.pdf. [COBISS.SR-ID 262121996]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 12. 10. 2020