COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSDr Duško M. Kostić [10893]Personalna bibliografija za period 2010-2019

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.02 Pregledni naučni članak

1. GLIGORIJEVIĆ, Jasmina, KOSTIĆ, Marina, KOSTIĆ, Duško. Zaštita životne sredine kao komponenta održivog razvoja sa osvrtom na značaj ekoloških indikatora. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2018, god. 25, no. 89, str. 58-62. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512741277]
2. KOSTIĆ, Duško, GLIGORIJEVIĆ, Jasmina, KOSTIĆ, Marina. Strategija održivog razvoja kao moguće rešenje globalnih problema. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2017, vol. 24, no 88, str. 946-950. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512743837]

1.07 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

3. BABIĆ, Violeta M., KALIČANIN, Milica, KOSTIĆ, Duško. Finansiranje očuvanja i zaštite voda - Srbija i zemlje Evropske unije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), АНЂЕЛКОВИЋ, Маја (ur.). Zbornik radova. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 97-104, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-87333-93-2. [COBISS.SR-ID 512492701]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

4. KOSTIĆ, Duško M., CVEJIĆ, Radoje, STEVIĆ, Miloš. Globalizacija, između da i ne. U: DOLJANICA, Suzana (ur.). Proceedings. 13th International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, Kragujevac, 18-20 November 2016. Zrenjanin: TQM centar, 2016. Str. 168-176. ISBN 978-86-88065-35-1. [COBISS.SR-ID 512450717]
5. VESIĆ, Dobrica, KOSTIĆ, Duško M., KOSTIĆ, Marina. Primena savremenih teorija motivacije u praksi = Application of modern theory of motivation in practice. U: MOLNAR, Robert (ur.). Zbornik radova. Zrenjanin: Visoka tehnička škola strukovnih studija, 2016. Str. 295-302. ISBN 978-86-84289-75-1. [COBISS.SR-ID 512429469]
6. CVEJIĆ, Radoje, GAVRILOVIĆ, Ana, KOSTIĆ, Duško M. Education, discovering and support to young entrepreneurs in Serbia. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol. 1. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives, 2013. Str. 287-292. ISBN 978-86-87333-33-8. [COBISS.SR-ID 512169629]
7. KOSTIĆ, Duško M., LUKOVIĆ, Velibor, BALABAN, Mladenka. Approach to the development of employees. U: Proceedings. Belgrade: Higher Education Institution for Applied Studies for Entrepreneurialship, 2011. Str. 41-47. ISBN 978-86-86707-43-7. [COBISS.SR-ID 512428701]
8. KOSTIĆ, Duško M., LUKOVIĆ, Velibor, BALABAN, Mladenka. World economic crisis, what after it?. U: Proceedings. Beograd: Higher education institution for applied studies for enterpreneurialship, 2011. Str. 63-73. ISBN 978-86-86707-35-2. [COBISS.SR-ID 512429725]
9. ZLATKOVIĆ, Miodrag, KOSTIĆ, Duško M. Global economic prospects and the developing countries. U: Proceedings. Beograd: Higher education institution for applied studies for enterpreneurialship, 2011. Str. 179-187. ISBN 978-86-86707-35-2. [COBISS.SR-ID 512429981]
10. KOSTIĆ, Duško M. Upravljanje korporativnim imidžom u turističkoj delatnosti. U: PETROVIĆ, Pero (ur.), GOLUBOVIĆ, Vidoje (ur.). Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede Srbije : tematski zbornik radova. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2010. Str. 198-207. ISBN 978-86-7067-140-9. [COBISS.SR-ID 512428957]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

11. KOSTIĆ, Marina, KOSTIĆ, Duško, DRAKULIĆ, Ana. Strategija visokog obrazovanja u Republici Srbiji : izazovi današnjice. U: Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019. Str. 61-62. ISBN 978-86-81400-03-6. [COBISS.SR-ID 512767133]
12. KOSTIĆ, Duško, GLIGORIJEVIĆ, Jasmina, KOSTIĆ, Marina. Strategija održivog razvoja kao moguće rešenje globalnih problema. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2017. Str. 42. ISBN 978-86-89061-10-9. [COBISS.SR-ID 512759709]

1.13 Objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji

13. BABIĆ, Violeta M., KALIČANIN, Milica, KOSTIĆ, Duško. Finansiranje očuvanja i zaštite voda - Srbija i zemlje Evropske unije. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 33-34. ISBN 978-86-87333-92-5. [COBISS.SR-ID 512753565]

1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

14. KOSTIĆ, Marina, KWIATEK, Piotr, KOSTIĆ, Duško. Social entrepreneurship : challenges and obstacles for developing in Serbia : characteristics and competences of social entrepreneurs. U: Comparative Analysis of Social Entrepreneurship in Serbia, Russia, Europa and in the World : [international monograph]. Beograd: Faculty of Business Studies and Law, University "Union-Nikola Tesla", 2018. Str. 119-138. ISBN 978-86-81088-07-4. [COBISS.SR-ID 512617373]

1.17 Samostalni stručni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

15. PETROVIĆ, Rajko, KOSTIĆ, Duško. Iskustva nekih stranih zemalja u javnim nabavkama za potrebe odbrane. U: Javni sektor : mogućnosti celishodnijeg funkcionisanja : tematska monografija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2017. Str. 67-83. ISBN 978-86-87333-96-3. [COBISS.SR-ID 512702365]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 12. 10. 2020