COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSDr Dejan T. Ilić [10682]Personalna bibliografija za period 2005-2020

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.01 Izvorni naučni članak

1. MARKOVIĆ, Branko, MILOŠEVIĆ, Dragan, ILIĆ, Dejan. Značaj primene veštačke inteligencije i farmaceutskih robota za smanjenje rizika po ljude i životnu sredinu. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2020, vol. 27, no. 98, str. 247-253. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 21760777]
2. ILIĆ, Ivana, ILIĆ, Dejan, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. Primena DEA metode u određivanju efikasnosti robotike u industrijskoj proizvodnji. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2020, vol. 27, no. 98, str. 254-259, graf. prikazi, tabele. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 21849353]
3. RADOSAVLJEVIĆ, Milan, ILIĆ, Ivana, ILIĆ, Dejan. Rangiranje regiona u Srbiji najugroženijih zemljotresima. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2019, vol. 26, no. 94, str. 164-167. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512831133]
4. ANĐELIĆ, Slavica, ILIĆ, Dejan, MLADENOVIĆ, Vesna. Analysis of the pension system of regional economy. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.]. 2018, vol. 8, no. 23, str. 37-62, graf. prikazi. ISSN 2217-5504. http://economicsandlaw.org. [COBISS.SR-ID 512646045]
5. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, MILOŠEVIĆ, Dragan. Strategic business transformation: an industry 4.0 perspective. International journal of economics and law : scientific magazine reflecting trends in law, economics and management. [Štampano izd.]. 2017, vol. 7, no. 20, str. 49-59, graf. prikazi. ISSN 2217-5504. http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol20/04-Ilic-ijeal20.pdf. [COBISS.SR-ID 512546717]

1.02 Pregledni naučni članak

6. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, KRASULJA, Nevena. Smart City : a contemporary concept of urban sustainable development. EcoForum journal. 2020, vol. 9, no 1, str. 1-4. ISSN 2344-2174. [COBISS.SR-ID 512859037]
7. KRASULJA, Nevena, ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Basic Principles of Circular Economy with Special Focus on Sustainable Consumption "Y" and "Z" Generation. EcoForum journal. 2020, vol. 9, no 2, str. 1-7. ISSN 2344-2174. [COBISS.SR-ID 15856905]
8. MARKOVIĆ, Branko, OSTOJIĆ, Milica, ILIĆ, Dejan. Trade secrets - security and legal aspect. EcoForum journal. 2018, vol. 7, no. 1, str. 1-8, tabele, graf. prikazi. ISSN 2344-2174. http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/index. [COBISS.SR-ID 512594845]
9. ILIĆ, Ivana, ILIĆ, Dejan, STANKOVIĆ, Ivica. Rangiranje gradova u Srbiji u odnosu na koncentraciju polena primenom Promethee metode. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2018, god. 25, no. 91, str. 579-584. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512601501]
10. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, MILENKOVIĆ, Marina, ANĐELIĆ, Slavica. Koncept novog IoT sistema za upravljanje različitim vrstama otpada. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2017, god. 24, no. 87, str. 584-587, ilustr. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512594333]
11. IVANNIKOV, Nikolaj, KRASULJA, Nevena, VUJIĆ, Nenad, ILIĆ, Dejan. Uticaj aspekata ličnosti na karijeru u oblasti zaštite životne sredine. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis. 2017, god. 24, no. 87, str. 735-740. ISSN 0354-3285. [COBISS.SR-ID 512594589]
12. ANDELIĆ, Slavica, RASTIĆ, Amer, ILIĆ, Dejan. Analysis of Trade Condition in Ras Region. International review. [Štampano izd.]. 2017, vol. 5, no. 1/2, str. 143-148, tabele. ISSN 2217-9739. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-9739/2017/2217-97391702143A.pdf, DOI: 10.5937/intrev1702143A. [COBISS.SR-ID 238316812]
13. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan. Quality Control in Additive Manufacturing Technologies Recommendations for Quality Control in the DIY Production on Open Source 3D Printers. Tehnička dijagnostika : naučno-stručni i informativni časopis za oblast tehničke dijagnostike u tehničkim i srodnim disciplinama. 2014, god. 13, br. 4, str. 24-30, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1451-1975. [COBISS.SR-ID 512364445]
14. ИЛИЋ, Дејан, МАРКОВИЋ, Бранко. Uloga inovacija u procesu jačanja konkurentnosti organizacija. Економски погледи, Економски погледи. 2014, br. 3, vol. 16, str. 139-154. ISSN 1450-7951, ISSN 1450-7951. http://www.ekonomskipogledi.pr.ac.rs/Ekonomski%20pogledi/3-2014%20PDF/Ekonomski%20pogledi%203-2014.pdf. [COBISS.SR-ID 512371101]

1.03 Kratki naučni članak

15. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Primena internet stvari u okviru nacionalne mreže zaštite od štetočina. Tehnička dijagnostika : naučno-stručni i informativni časopis za oblast tehničke dijagnostike u tehničkim i srodnim disciplinama. 2015, god. 14, br. 3, str. 49-60, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1451-1975. [COBISS.SR-ID 233354764]

1.04 Stručni članak

16. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Possibilties limitations and economic aspects of artificial intelligence applications in healtcare. EcoForum journal. str. 70-77. ISSN 2344-2174. [COBISS.SR-ID 512395933]
17. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Analiza upotrebe društvenih mreža u poslovanju. Економски погледи. 2016, vol. 18, br. 3, str. 53-67. ISSN 1450-7951. [COBISS.SR-ID 512448669]
18. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan. Security and Privacy, Cyber Security and Internet Security Concerns of SCADA Systems. Tehnička dijagnostika : naučno-stručni i informativni časopis za oblast tehničke dijagnostike u tehničkim i srodnim disciplinama. 2014, god. 13, br. 2, str. 29-35, ilustr. ISSN 1451-1975. [COBISS.SR-ID 512317853]
19. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Organizacione inovacije kao faktor jačanja konkurentske prednosti preduzeća u Republici Srbiji. Пословна економија : часопис за пословну економију, предузетништво и финасије. 2014, god. 8, br. 1, str. 195-216. ISSN 1820-6859. [COBISS.SR-ID 512307357]
20. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Primena internet stvari u okviru nacionalne mreže zaštite od štetočina. Tehnička dijagnostika : naučno-stručni i informativni časopis za oblast tehničke dijagnostike u tehničkim i srodnim disciplinama. 2015, vol. 14, br. 3, str. 49-60. ISSN 1451-1975. [COBISS.SR-ID 512378781]
21. ILIĆ, Dejan. Novi proizvod u eri globalizacije = Novi proizvod u eri globalizacije = New product in the time of globalization. Singidunum revija : časopis za teoriju i praksu - ekonomija, informacione tehnologije, menadžment. 2010, vol 6, no 2, str. 231-240. ISSN 1820-8819. [COBISS.SR-ID 512305821]

1.06 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

22. ILIĆ, Ivana, TOMIĆ, Radoljub, ILIĆ, Dejan, KOKANOVIĆ, Milun. Inovativni potencijali MSP kao faktor industrijskog razvoja Republike Srbije. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 59-70, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-10-4. [COBISS.SR-ID 512568221]

1.07 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)

23. ILIĆ, Dejan, VELJKOVIĆ, Dobrinka, OSTOJIĆ, Slavica. Sustainable development of organizations via production of alternative fuel of the future. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol 1. Novi Sad: University of Business Academy, Faculty for Education of the Executives: = Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće poslove FORKUP, 2012. Str. 264-269. ISBN 978-86-87333-35-2. [COBISS.SR-ID 512046493]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

24. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan, IVANNIKOV, Nikolaj. Strategijski okvir za digitalnu transformaciju poslovanja u novoj ekonomiji. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2020. Str. 505-518, graf. prikazi. ISBN 978-86-81400-20-3. [COBISS.SR-ID 21903881]
25. ĐURETIĆ, Gordana, KRASULJA, Nevena, ILIĆ, Dejan, JANKOVIĆ, Milan. "To Be or Not To Be". U: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23-24 квітня 2020 р. Київ: КНЕУ, 2020. Str. 145-148. [COBISS.SR-ID 512892829]
26. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, MILOŠEVIĆ, Dragan. Implementacija hibridne generičke strategije. U: [Treći] Nacionalni naučni skup Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta (SPSSM2019), Beograd, 2019 : monografija. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019. Str. 21-42, ilustr. ISBN 978-86-81400-08-1. [COBISS.SR-ID 512801693]
27. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan, IVANNIKOV, Nikolaj. Tendencija determinisanja i regulacije kriptovaluta. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2019. Str. 61-71. ISBN 978-86-81088-30-2. [COBISS.SR-ID 512835229]
28. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan. Predlozi za unapređenje procesa čišćenja reka i akumulacionih jezera od plutajućeg i ambalažnog komunalnog otpada. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik radova. Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Menadžment i inženjerstvo u zaštiti voda, Beograd, 2019. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2019. Str. 99-110. ISBN 978-86-81400-14-2. [COBISS.SR-ID 512852893]
29. ILIĆ, Dejan, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž., CVEJIĆ, Radoje. Analiza upotrebe IKT u organizacijama u Republici Srbiji. U: Петта меѓународна научна конференција "Современите менаџерски предизвици и организациските науки" со предметен фокус "Иновациите и организацискиот развој" : зборник на трудови. Битола: БАС Институт за менаџмент, 2019. Str. 73-79, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-608-4729-08-2. [COBISS.SR-ID 512815261]
30. ILIĆ, Dejan, ILIĆ, Ivana. The Impact of Industry 4.0 and New Technology Trends in Strategic Management. U: Стратегія бiзнесу: футурологiчнi виклики : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної интернет- конференції, м. Киïв, 20-22 листопада 2019 р. Київ: КНЕУ, 2019. Str.: 445-451, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-966-926-310-0. [COBISS.SR-ID 512858269]
31. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan, IVANNIKOV, Nikolaj. Analiza različitih mogućnosti finansiranja Smart City projekata i inicijativa. U: ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.). Zbornik radova. #Knj. #2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2018. Str. 269-282. ISBN 978-86-81088-11-1. [COBISS.SR-ID 512580765]
32. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. The impact of new technology platforms on strategic aspect of new product development (NPD). U: ŠEBOLKINA, E. P. (ur.). Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого развития : сборник научных трудов : материалы Всероссийской научно-практической конференции (23-24 ноября 2017 г.). Ч. 1. Ухта: УГТУ, 2018. Str. 169-172. ISBN 978-5-906991-78-2. [COBISS.SR-ID 512775069]
33. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, IVANNIKOV, Nikolaj. Analiza različitih bezbednosnih i moralnih perspektiva upotrebe Interneta. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. #Knj. #1. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 361-369. ISBN 978-86-87333-78-9. http://lemima.rs/fajlovi/LEMiMA_2017_Vol_1.pdf. [COBISS.SR-ID 512594077]
34. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, IVANNIKOV, Nikolaj. Uticaj novih tehnologija na transformaciju strategijskog menadžmenta = Impact of new technologies on transformation strategic management. U: Zbornik radova. Beograd: Fakultet za strateški i operativni menadžment: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2017. Str. 57-69. ISBN 978-86-87333-83-3. [COBISS.SR-ID 512463005]
35. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, DOROŠENKO, Jurij. Analysis of the future development of automated trade on the stock exchange. U: Сборник докладов. Белгород: Белгородский государственний технологический университет (БГТУ) им В. Г. Шухова, 2015. Str. 144-148. [COBISS.SR-ID 512564381]
36. ILIĆ, Dejan, OSTOJIĆ, Slavica, MARKOVIĆ, Branko. The role of marketing innovation in the process of achieving sustainable competitive advantage. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. #Vol. #1. Belgrade: Faculty of Business Studies and Law: = Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: Faculty for Strategic and Operational Management: = Fakultet za strateški i operativni menadžment - FSOM, 2014. Str. 456-463. ISBN 978-86-87333-40-6. [COBISS.SR-ID 512258205]
37. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Značaj upotrebe internet društvenih mreža u procesu dostizanja održive konkurentne prednosti. U: Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu = Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. Beograd: Univerzitet Singidunum, 2014. Str. 82-87. ISBN 978-86-7912-539-2. [COBISS.SR-ID 512307101]
38. OSTOJIĆ, Slavica, VELJKOVIĆ, Dobrinka, ILIĆ, Dejan. Sustainable development in the function of reaching a competitive advantage = Održivi razvoj u funkciji dostizanja konkurentne prednosti. U: JOVANOVIĆ, Rodoljub (ur.). Proceedings. Zajecar: Faculty of Management, 2012. Str. 406-413. ISBN 978-86-7747-457-7. [COBISS.SR-ID 512306845]
39. ILIĆ, Dejan, OSTOJIĆ, Slavica S. Reaching competitive advantage raising delivered value. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol. 1. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives, 2011. Str. 401-409. ISBN 978-86-87333-24-6. [COBISS.SR-ID 512024733]

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

40. KUZMANOVIĆ, Daniela, RADOSAVLJEVIĆ, Dragana, ILIĆ, Dejan. Obrazovanje kao značajan faktor očuvanja vodnih resursa. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), АНЂЕЛКОВИЋ, Маја (ur.). Zbornik radova. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 151-159. ISBN 978-86-87333-93-2. [COBISS.SR-ID 512495005]
41. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, IVANNIKOV, Nikolaj. Internet stvari (IOT) - poslovni modeli i perspektive daljeg razvoja = Internet of things (IOT) - business models and perspectives of further development. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment; = Belgrade: Faculty of Business Studies and Law: Faculty for Strategic and Operational Management, 2016. Str. 429-436. ISBN 978-86-87333-68-0. [COBISS.SR-ID 512412829]
42. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Mogućnost primene veštačke inteligencije u savremenom okruženju. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2015. Str. 431-438. ISBN 978-86-87333-49-9. [COBISS.SR-ID 512593821]
43. SOMBORAC, Borko, ILIĆ, Dejan. Staff management and evaluating the staff efficacy. U: RADOVIĆ MARKOVIĆ, Mirjana (ur.), VUJIČIĆ, Slađana (ur.), IVKOVIĆ, Dragan (ur.). Entrepreneurship : factors affectin small-scale business performance and development. Belgrade: Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, 2014. Str.: 349-368. ISBN 978-86-6069-106-6. [COBISS.SR-ID 512364701]
44. ILIĆ, Dejan, PAJIĆ, Suzana, NIKIFOROVA, Evgeniya. Odnos održivog razvoja i održive konkurentne prednosti = The relationship between sustainable development and sustainable competitive advantage. U: ЈОВАНОВИЋ, Лариса (ur.), et al. Zbornik radova = A collection of papers. Novi Sad: Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove; Beograd: Fakultet za strateški i operativni menadžment: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2012. Str. 28-31. ISBN 978-86-87333-32-1. [COBISS.SR-ID 512094877]
45. OSTOJIĆ, Slavica, ILIĆ, Dejan. Reciklaža kao faktor inovativnosti i konkurentnosti preduzeća : Recycling factor of innovativness and company competitiveness. U: JOVANOVIĆ, Rodoljub (ur.). Zbornik radova = Proceedings. Zaječar: Megatrend univerzitet, Fakultet za menadžment, 2011. Str. 349-358. ISBN 978-86-7747-431-7. [COBISS.SR-ID 512306589]
46. ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan. Innvations and Sustainable Competitive Advantage. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol 2. Novi Sad: University of Business Academy, Faculty for Education of the Executives: = Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće poslove FORKUP, 2010. Str. 549-554. ISBN 978-86-87333-18-5. [COBISS.SR-ID 512306077]
47. ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan. Proces i faze prihvatanja inovacija : Process and phase of innovation acceptance. U: Zbornik radova : XXXIII - Majski skup. Vrnjačka Banja: Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije TEHDIS, 2010. Str. [43]. ISBN 978-86-83701-27-8. [COBISS.SR-ID 512320157]
48. ILIĆ, Dejan. Development of new product in modern environment. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Proceedings. Vol 2. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives: = Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove - FORKUP, 2009. Str.: 627-632. ISBN 978-86-87333-07-9. [COBISS.SR-ID 36417551]
49. ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan. Determinante novog proizvoda u savremenom okruženju. U: ADAMOVIĆ, Živoslav (ur.). Zbornik radova : XII Novembarski naučno-stručni simpozijum. Banja Vrujci: Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije TEHDIS, 2009. ISBN 978-86-83701-23-0. [COBISS.SR-ID 512320669]
50. ANĐELIĆ, Slavica, ILIĆ, Dejan. Sistem kvaliteta u hotelskom poslovanju. U: PUNOŠEVAC, Zoran (ur.), VESIĆ, Ivan (ur.), JELENKOVIĆ, Ana (ur.). Zbornik radova. Kruševac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 2014. Str.: 216-222. ISBN 978-86-909341-9-5. [COBISS.SR-ID 512370845]

1.10 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji (pozvano predavanje)

51. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan, IVANNIKOV, Nikolaj. Strategijski okvir za digitalnu transformaciju poslovanja u novoj ekonomiji. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University "Union-Nikola Tesla", 2020. Str. 159-162. ISBN 978-86-81400-17-3. http://media.novi.antim.rs/2020/04/ANTiM_20.pdf. [COBISS.SR-ID 13461513]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

52. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan. Problem opravdanog ubistva u ratu i njegova argumentacija u SAD kao opravdanje za vojne akcije NATO i vojnih snaga SAD. U: ГОРДИЋ, Миодраг (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta-Union "Nikola Tesla"; Leposavić: Institut za srpsku kulturu Priština, 2020. Str. 61-64. ISBN 978-86-81088-37-1. [COBISS.SR-ID 15350025]
53. RADOSAVLJEVIĆ, Milan, ILIĆ, Ivana, ILIĆ, Dejan. Rangiranje regiona u Srbiji najugroženijih zemljotresima. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.), ERMAKOV, Vadim (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2019. Str. 93. ISBN 978-86-89061-12-3. [COBISS.SR-ID 14012937]
54. RADOSAVLJEVIĆ, Milan, ILIĆ, Ivana, ILIĆ, Dejan. Uloga digitalne ekonomije u zaštiti životne sredine i ekosistema od prirodnih katastrofa. U: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.), ERMAKOV, Vadim (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2019. Str. 104-105. ISBN 978-86-89061-12-3. [COBISS.SR-ID 14018825]
55. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan, IVANNIKOV, Nikolaj. Tendencija determinisanja i regulacije kriptovaluta. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Knjiga apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2019. Str. 215-218. ISBN 978-86-81088-25-8. [COBISS.SR-ID 512797341]
56. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, MILOŠEVIĆ, Dragan. Implementacija hibridne generičke strategije. U: Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019. Str. 27-28. ISBN 978-86-81400-03-6. [COBISS.SR-ID 512762781]
57. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan. Predlozi za unapređenje procesa čišćenja reka i akumulacionih jezera od plutajućeg i ambalažnog komunalnog otpada. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.), RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo: Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo, 2019. Str. 37-38. ISBN 978-86-81400-13-5. [COBISS.SR-ID 512849053]
58. MILOŠEVIĆ, Dragan, ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Preduzetnički način donošenja odluka u strategijskom upravljanju. U: Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2018. Str. 15-16. ISBN 978-86-81088-05-0. [COBISS.SR-ID 512593053]
59. ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan, MARKOVIĆ, Branko. Strateške alijanse : moćno oružje u ratu sa konkurencijom. U: Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2018. Str. 17-18. ISBN 978-86-81088-05-0. [COBISS.SR-ID 512593565]
60. ILIĆ, Ivana, TOMIĆ, Radoljub, ILIĆ, Dejan, KOKANOVIĆ, Milun. Inovativni potencijali MSP kao faktor industrijskog razvoja Republike Srbije. U: ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University "Union-Nikola Tesla", 2018. Str. 97-98. ISBN 978-86-81088-04-3. [COBISS.SR-ID 512569501]
61. MARKOVIĆ, Branko, ILIĆ, Dejan, IVANNIKOV, Nikolaj. Analiza različitih mogućnosti finansiranja Smart City projekata i inicijativa. U: ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd; = Belgrade: Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": = Faculty of Strategic and Operational Management University "Union-Nikola Tesla", 2018. Str. 155-156. ISBN 978-86-81088-04-3. [COBISS.SR-ID 512589981]
62. ILIĆ, Dejan, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž., CVEJIĆ, Radoje. Analiza upotrebe IKT u organizacijama u Republici Srbiji. U: Петта меѓународна научна конференција "Современите менаџерски предизвици и организациските науки" со предметен фокус "Иновациите и организацискиот развој" : зборник на апстракти. Битола: БАС Институт за менаџмент, 2018. Str. 41-42. ISBN 978-608-4729-07-5. [COBISS.SR-ID 512658845]
63. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko, IVANNIKOV, Nikolaj. Analiza različitih bezbednosnih i moralnih perspektiva upotrebe Interneta. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 105-106. ISBN 978-86-87333-80-2. [COBISS.SR-ID 512652701]

1.13 Objavljeni sažetak stručnog izlaganja na konferenciji

64. KUZMANOVIĆ, Daniela, RADOSAVLJEVIĆ, Dragana, ILIĆ, Dejan. Obrazovanje kao značajan faktor očuvanja vodnih resursa. U: RADOSAVLJEVIĆ, Milan (ur.), ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union - Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 45-46. ISBN 978-86-87333-92-5. [COBISS.SR-ID 512754589]
65. ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Mogućnost primene veštačke inteligencije u savremenom okruženju. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2015. Str. 119-120. ISBN 978-86-87333-52-9. [COBISS.SR-ID 512673181]
66. ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan. Inovacije u savremenom poslovanju = Innovations in modern business. U: Učenje, inovacije i rast organizacija u kontekstu strategijskog upravljanja : zbornik apstrakata = Learning, innovation and organization growth in the context of strategic management : book of abstracts. Subotica: Ekonomski fakultet, 2010. Str. 51-52. ISBN 978-86-7233-254-4. [COBISS.SR-ID 512317597]

1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

67. KRASULJA, Nevena, VASILJEVIĆ-BLAGOJEVIĆ, Milica, ILIĆ, Dejan, IVANNIKOV, Nikolaj. Kompetencija multitaskinga u savremenom poslovnom i akademskom okruženju. U: SAVIĆ TOT, Tijana (ur.), et al. Strategijski menadžment ljudskih resursa kao elemenat konkurentnosti : monografija. Knj. 1. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2019. Str. 107-136. ISBN 978-86-81400-06-7. [COBISS.SR-ID 512859549]
68. MILOŠEVIĆ, Dragan, ILIĆ, Dejan, MARKOVIĆ, Branko. Preduzetnički način donošenja odluka u strategijskom upravljanju. U: Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta : monografija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2018. Str. 49-74, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-06-7. [COBISS.SR-ID 512592797]
69. ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan, MARKOVIĆ, Branko. Strateške alijanse : moćno oružje u ratu sa konkurencijom. U: Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta : monografija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2018. Str. 75-91, graf. prikazi. ISBN 978-86-81088-06-7. [COBISS.SR-ID 512593309]

1.17 Samostalni stručni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

70. ILIĆ, Dejan, RATKOVIĆ, Milijanka C., ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. Analysis of the relationship between CRM concept and artificial intelligence in contemporary environment. U: Enterpreneurship for a suistanable economy. Beograd: Faculty of Business Studies and Law: Faculty of Strategic and Operational Management, 2016. Str. 205-228. ISBN 978-86-87333-71-0. [COBISS.SR-ID 512446365]


MONOGRAFIJE I DRUGI ZAKLJUČENI RADOVI


2.01 Naučna monografija

71. ANĐELKOVIĆ, Aleksandar, ARSENIJEVIĆ, Olja, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž., KRASULJA, Nevena, ILIĆ, Dejan, KASTRATOVIĆ, Edita, KRMPOT, Vera, LILIĆ, Vladana, MOMČILOVIĆ, Oliver M., NIKOLIĆ, Gordana, PAJIĆ, Suzana, ŠĆEKIĆ, Velimir, ŠPRAJC, Polona, RADOSAVLJEVIĆ, Dragana, RADOSAVLJEVIĆ, Milan, RADOSAVLJEVIĆ, Života (autor, urednik), STANKOVIĆ, Ivica, TOMIĆ, Radoljub, HRISTOV, Petar, KOTEVSKA DIMOVSKA, Marija, KIREENKO, Natalʹja Vladimirovna, MIHIĆ, Ljubica, STRAŠEK, Rok, STEFANOVSKA, Lidija, RJAPUHINA, Viktorija Nikolaevna, DENISJUK, Volodimir. Complementarity of Innovative Culture, Climate and Competence on Business Success in Serbia : international monograph. Belgrade: Faculty of Business Studies and Law University "Union-Nikola Tesla", 2019. 392 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-28-9. [COBISS.SR-ID 276660236]
72. ARSENIJEVIĆ, Olja, ANĐELKOVIĆ, Aleksandar, ANĐELKOVIĆ, Маја Ž., BELOVIĆ, Duško, DIMIĆ, Maja, GAJDOBRANSKI, Aleksandra, ILIĆ, Dejan, KASTRATOVIĆ, Edita, PAJIĆ, Suzana, RADOSAVLJEVIĆ, Dragana, RADOSAVLJEVIĆ, Milan, TEŠANOVIĆ, Branko M., TOMIĆ, Radoljub. Preduzetnički biznis u savremenim uslovima : stanje, mogućnosti i perspektive sa osvrtom na Republiku Srbiju : monografija. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2019. 224 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81400-12-8. [COBISS.SR-ID 276457484]

2.08 Doktorska disertacija

73. ILIĆ, Dejan. Menadžment inovacija u funkciji stvaranja i održavanja konkurentne prednosti organizacija : doktorska disertacija. Novi Sad: [D. Ilić], 2012. graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 512233373]

2.09 Magistarski rad

74. ILIĆ, Dejan. Strategija razvoja novog proizvoda : magistarski rad. Beograd: D. Ilić, 2005. [157] str. [COBISS.SR-ID 513033378]


SEKUNDARNO AUTORSTVO


Autor dodatnog teksta

75. [Treći] Nacionalni naučni skup Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta (SPSSM2019), Beograd, 2019 : monografija. Beograd: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019. 296 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81400-08-1. [COBISS.SR-ID 275913228]
76. [Treći] Nacionalni naučni skup Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta (SPSSM2019), Beograd, 2019 : monografija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019. 320 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-26-5. [COBISS.SR-ID 275912972]
77. Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019. 76 str. ISBN 978-86-81400-03-6. [COBISS.SR-ID 274293772]
78. Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta : monografija. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2018. 456 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-81088-06-7. [COBISS.SR-ID 262713868]


NERASPOREĐENO

79. ILIĆ, Dejan, OSTOJIĆ, Slavica, DAMNJANOVIĆ, Nemanja. The importance of marketing innovation in new economy. Singidunum Journal of Applied Sciences : economics, management, tourism, information technology and law. 2014, god. 11, br. 1, str. 34-42. ISSN 2217-8090. [COBISS.SR-ID 206888972]
80. ILIĆ, Dejan, MILOŠEVIĆ, Dragan, SAVIĆ, Nenad. Sistem faznog razvoja novog proizvoda = New product development - stage-gate system. Menadžment znanja : naučno-stručni časopis iz oblasti menadžmenta znanja. 2009, br. 3-4, god. 4, str. 57-66. ISSN 1452-9661. [COBISS.SR-ID 512317341]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 12. 10. 2020