COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Mojca Ramšak [14974]Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (1988-2023)Kategorizacija po metodologiji ARIS - humanistika

Število bibliografskih enot Citati WoS Citati Scopus
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.01 3 5 3 13 10 11 0 45 3 1 9 10 15 10 3.70 42 36 26.14
1.02 0 1 2 4 0 1 0 8 0 0 3 3 0 0 0 2 2 2.00
1.03 0 0 0 5 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 7 0 2 9 0 2 7 7
2.18 0 0
2.20 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 4 1 0 5
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.16 0 0 0 0 0 0 2 12 6 7 27 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.06 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 5 6 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SU TC CI CIAu TC CI CIAu
Str.d. 533 0 0 0 0 0 0
Z S A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
SKUPAJ 112 553 3 19 34 15 10 3.70 44 38 28.14Število točk
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2
1.01 34.17 355.57 159.50 555.30 400.00 330.00 0 1834.54 12.50 13.96 532.81 541.69
1.02 0 80.94 154.23 160.00 0 30.00 0 425.17 0 0 235.17 235.17
1.03 0 0 0 160.00 0 0 16.00 176.00 17.50 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 960.00 0 37.50 997.50 0 160.00 960.00 960.00
2.18 0 0
2.20 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 220.00 120.00 0 340.00
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2
1.16 0 0 0 0 0 0 120.00 453.33 120.00 65.00 758.33 5.00 0 0 573.33
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2
1.06 0 0 0 0 0 0 25.00 0 25.00 20.00 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 125.00 120.00 245.00 40.00 0 0 0
SU
Str.d. 1491.26
Z S A'' A' A1/2
SKUPAJ 4801.54 1586.26 173.96 1727.98 2310.19
Upoštevane točke (humanistika): 5648.88 4801.54 847.33 173.96 1727.98 2310.19Kvantitativne ocene
A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 5648.88 5.00
A'' - izjemni dosežki 173.96 0.12
A' - zelo kvalitetni dosežki 1727.98 1.15
A1/2 - pomembni dosežki 2310.19 1.50
Ocena A1 7.77
Citiranost Podatki
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2013-2023) 37
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2013-2023) 7
h-indeks v zadnjih 10 letih (2013-2023) 4
A3 - sredstva izven ARIS (za obdobje 2017-2021) Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0
A31 - sredstva mednarodnih projektov 0
A33 - sredstva drugih ministrstev 0
A34 - druga sredstva 0
A35 - druga gospodarska sredstva 0
Ocena A3 (posodobitev za poziv v 2022): NE 0Legenda:
Metodologija ARIS: Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, Metodologija ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti
Vir bibliografskih podatkov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI
 
1A1:1A4 - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP) (BIBLIO-A)
1B - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali Scopus (razen d in h) (BIBLIO-A)
1C - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira druga mednarodna bibliografska baza podatkov (MBP) s seznama agencije (BIBLIO-A)
1D - znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije (BIBLIO-B)
2A - znanstvena monografija (2.01) (izdana pri mednarodnih založbah s seznama agencije (BIBLIO-C) ali pri kateri koli drugi založbi, če je monografija s področja humanistike ali družboslovja in se vrednotenje izvaja za humanistiko ali družboslovje) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani večje od 100
2B - znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 100, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije 2A
2C - znanstvena monografija (2.01) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani med 20 in 100, ali znanstveni zemljevidi
2D - raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija (2.18)
2E - patent (2.24), podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave (v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, J. Koreji, na Norveškem, v Turčiji, Rusiji, Kitajski, Indiji, Mehiki, JAR, Braziliji, nekatere države EU, evropski patentni urad) ali nova sorta (2.22)
2F - urednik revije 1A,1B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni urednik, predsednik uredniškega sveta, urednik tematske številke) ali monografije (2.01 iz 2A)
2G - urednik revije 1A,1B (urednik, gostujoči urednik, urednik področja, član uredniškega odbora, itd.)
2H - zaključna znanstvena zbirka podatkov ali korpus (2.20) s seznama agencije (BIBLIO-D)
2I - znanstveni slovar, enciklopedija, leksikon (2.26, 2.27)
2J - model (2.29)
3A - obsežni samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (nad 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3B - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (med 15 in 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3C - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.01B, 2.26, 2.27), izdane pri katerikoli založbi
3D - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v drugih monografskih publikacijah
3E - obsežni znanstveni sestavek (1.26) (nad 4 strani) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
3F - znanstveni sestavek (1.26) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
4C - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (2.31)
4D - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (2.32)
NK - nekategorizirana znanstvena dela
SU - dela, ki štejejo za strokovno uspešnost
TC - skupno število citatov za članke v izpisu, ki so povezani z WoS ali Scopus
CI - število čistih citatov, izračunanih na podlagi člankov v COBIB.SI, ki so povezani z WoS ali Scopus (pojasnilo)
CIAu - število čistih citatov deljeno s številom avtorjev
Z - točke znanstvene uspešnosti
S - točke strokovne uspešnosti
A3 - sredstva izven ARIS
 
! Skupna ocena A3 se lahko razlikuje od vsote delnih ocen A3 zaradi zaokroževanja ocen na dve decimalki.
! Pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti so upoštevane točke Z v celoti. Temu so prištete točke strokovne uspešnosti S, vendar le v tolikšni meri, da njihova vsota ne preseže 15% skupnega števila točk.
! Pri preverjanju pogoja za vodjo projekta se upošteva celotna znanstvena uspešnost Z
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAMŠAK, Mojca, ORZECHOWSKI, Marcin, BIELIŃSKA-KOWALEWSKA, Katarzyna, CHOWANIEC, Anna, DORIČIĆ, Robert, NOWAK, Marianne, SKUBAN-EISELER, Tobias, TUTIĆ GROKŠA, Ivana, ŁUKÓW, Paweł, MUZUR, Amir, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, STEGER, Florian, et al. Diversity awareness, diversity competency and access to healthcare for minority groups : perspectives of healthcare professionals in Croatia, Germany, Poland, and Slovenia. Frontiers in public health. Jul. 2023, vol. 11, iss. [article no.] 1204854, str. 1-16, ilustr. ISSN 2296-2565. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1204854/full, DOI: 10.3389/fpubh.2023.1204854. [COBISS.SI-ID 160918531], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCIE, Scopus, MBP (DOAJ, MEDLINE, PSYCINFO, PUBMED); tip dela je verificiral OSICM
točke: 10.5, št. avtorjev: 12
2. RAMŠAK, Mojca. Medicine and fairy tales : Pohorje fairy tales as a source about diseases and health. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 30, št. 2, str. 655-680, ilustr. ISSN 1318-0185. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2023/01/AH_30-2022-3_RAMSAK.pdf, DOI: 10.19233/AH.2022.28. [COBISS.SI-ID 137860611], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP (DOAJ, ERIHPLUS, IBSS); tip dela še ni verificiran
točke: 73.49, št. avtorjev: 1
3. BIELIŃSKA-KOWALEWSKA, Katarzyna, CHOWANIEC, Anna, DORIČIĆ, Robert, NOWAK, Marianne, ORZECHOWSKI, Marcin, RAMŠAK, Mojca, ŁUKÓW, Paweł, MUZUR, Amir, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, STEGER, Florian, et al. Equal access to healthcare in national legislations : how do Croatia, Germany, Poland, and Slovenia counteract discrimination in healthcare?. BMC health services research. 2022, vol. 22, no. 100, str. 1-11. ISSN 1472-6963. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07453-6, DOI: 10.1186/s12913-021-07453-6. [COBISS.SI-ID 95019779], [JCR, SNIP, WoS do 18. 8. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00, Scopus do 24. 8. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (CINAHL, DOAJ, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICM
točke: 7.56, št. avtorjev: 10
4. RAMŠAK, Mojca. A rare find : a 19th century song about Cholera in Slovenia and Its Interpretation. Fasciculi archaeologiae historicae. 2021, fasc. 34, str. 83-91, ilustr. ISSN 0860-0007. https://journals.iaepan.pl/fah/article/view/2927/2776, DOI: 10.23858/FAH34.2021.006. [COBISS.SI-ID 89402627]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (IBZ); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
5. DORIČIĆ, Robert, ORZECHOWSKI, Marcin, NOWAK, Marianne, TUTIĆ GROKŠA, Ivana, BIELIŃSKA-KOWALEWSKA, Katarzyna, CHOWANIEC, Anna, RAMŠAK, Mojca, ŁUKÓW, Paweł, MUZUR, Amir, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, STEGER, Florian. Diversity competency and access to healthcare in hospitals in Croatia, Germany, Poland, and Slovenia. International journal of environmental research and public health. [Online ed.]. November 2021, vol. 18, iss. 22, art. 11847, str. 1-14, ilustr. ISSN 1660-4601. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/22/11847, DOI: 10.3390/ijerph182211847. [COBISS.SI-ID 84772611], [JCR, SNIP, WoS do 24. 8. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.10, Scopus do 18. 8. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.19]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCIE, Scopus, MBP (ASFA, CAB, DOAJ, FSTA, MEDLINE, METADEX, PUBMED); tip dela je verificiral OSICM
točke: 9.7, št. avtorjev: 11
6. RAMŠAK, Mojca. Nomen est omen : medical and pharmaceutical occupations in Slovenian family names = Nomen est omen : medicinska i farmaceutska zanimanja u slovenskim prezimenima. Acta medico-historica Adriatica : AMHA. 2020, vol. 18, no. 1, str. 15-26, ilustr. ISSN 1334-4366. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=349698, DOI: 10.31952/amha.18.1.1. [COBISS.SI-ID 24719363], [SNIP, WoS, Scopus]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (ESCI, PUBMED); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
7. ORZECHOWSKI, Marcin, NOWAK, Marianne, BIELIŃSKA-KOWALEWSKA, Katarzyna, CHOWANIEC, Anna, DORIČIĆ, Robert, RAMŠAK, Mojca, ŁUKÓW, Paweł, MUZUR, Amir, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, STEGER, Florian. Social diversity and access to healthcare in Europe : how does European Unionʼs legislation prevent from discrimination in healthcare?. BMC public health. 2020, vol. 20, no. 1399, str. 1-10. ISSN 1471-2458. https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12889-020-09494-8?sharing_token=_tR8yTlLaYfIXGTZX9--FW_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RMjZgjgyKGKaGC13ZXRoHK4n9amEG9beDKjBz4eli74Em0vyDJ22N0dUymsIWvHjn95E_VMg5498cH4PivxIJvZakqqkUFH-0PEM-eUo3c-Bvug6bjDMZkz2GEhOCUylH0%3D, DOI: 10.1186/s12889-020-09494-8. [COBISS.SI-ID 29140739], [JCR, SNIP, WoS do 21. 8. 2023: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60, Scopus do 18. 8. 2023: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.70]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (CAB, CINAHL, DOAJ, FSTA, MEDLINE, METADEX, PUBMED); tip dela je verificiral OSICM
točke: 8.88, št. avtorjev: 10
8. RAMŠAK, Mojca. Medical racism. JAHR. 2020, vol. 11/1, no. 21, str. 9-36. ISSN 1847-6376. https://www.jahr-bioethics-journal.com/index.php/JAHR/article/view/528, DOI: 10.21860/j.11.1.1. [COBISS.SI-ID 20292867], [SNIP]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP (ERIHPLUS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 55.3, št. avtorjev: 1
9. RAMŠAK, Mojca. Equal treatment in healthcare irrespective of racial or ethnic origin in the EU and Slovenia. Medicine, law & society. [Print ed.]. Apr. 2020, vol. 13, iss. 1, str. 67-92. ISSN 2463-7955. https://journals.um.si/index.php/medicine/article/view/518, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-H25ZTHCY, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78506. [COBISS.SI-ID 13848323], [WoS do 29. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (ESCI); tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
10. RAMŠAK, Mojca. The human heart in traditional and pop culture, art, literature and speach. Ethnologia slovaca et slavica. 2019, t. 40, str. 51-91, ilustr. ISSN 1335-4116. [COBISS.SI-ID 69807970]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (ANPLUS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
11. RAMŠAK, Mojca. Etnobotanična metodologija : etnološki pristop = Ethnobotanic methodology : ethnological approach. Hladnikia. [Tiskana izd.]. apr. 2019, [št.] 43, str. 3-28, ilustr. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 1644429]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (ASFA, CAB, PUBMED, ZR); tip dela je verificiral OSICN
točke: 30, št. avtorjev: 1
12. RAMŠAK, Mojca. Folk explanations of blood-lands : the map of massacres and bestial cruelties. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. 2016, 64, 4, str. 423-446, ilustr. ISSN 1335-1303. [COBISS.SI-ID 63123042], [WoS]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (BLING, ERIHPLUS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
13. RAMŠAK, Mojca. Šest desetletij Avsenikovega glasbeno-poslovnega uspeha. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2015, 55, št. 1/2, str. 74-85, ilustr. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-BGQPH5RT. [COBISS.SI-ID 57944418], [SNIP, Scopus do 27. 9. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ANPLUS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 88.2, št. avtorjev: 1
14. RAMŠAK, Mojca. Wine queens : individual and cultural brand management process. Revista de etnografie şi folclor. 2014, new series, nr. 1-2, str. 46-63, ilustr. ISSN 0034-8198. [COBISS.SI-ID 55099746], [WoS do 3. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: AHCI, MBP (MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
15. RAMŠAK, Mojca. Vinske kraljice v risu promocije in lepotnih tekmovanj. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2013, 53, št. 1/2, str. 79-87, ilustr. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LY17AVXF. [COBISS.SI-ID 52439138], [SNIP, Scopus]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
16. RAMŠAK, Mojca. Posredovanje kulture u jeziku : utjecaj kulture časti na svakodnevni život. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. srp. 2013, vol. 50, no. 2, str. 7-32. ISSN 0547-2504. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=165703. [COBISS.SI-ID 53525346], [SNIP, Scopus]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ERIHC, IBSS, MLAIB, RILM); tip dela je verificiral OSICH
točke: 78.46, št. avtorjev: 1
17. RAMŠAK, Mojca. Breast cancer in symbols and words. Revista de etnografie şi folclor. 2013, new series, nr. 1-2, str. 109-133. ISSN 0034-8198. [COBISS.SI-ID 52729698], [WoS]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: AHCI, MBP (ERIHC, IBSS, MLAIB, RILM); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
18. RAMŠAK, Mojca. Slovenske vinske kraljice : dokumentarno-vizualna razlaga identitetnih simbolov. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 83 = n. v. 48, zv. 2/3, str. 100-133, ilustr. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7EZP9OAP. [COBISS.SI-ID 72677889]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (ERIHC, HA, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
19. RAMŠAK, Mojca. V pričakovanju e-zdravja : medicina, tehnologija, družba in etika. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 21 = 72, str. 35-55, ilustr. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-P7HGJBZN. [COBISS.SI-ID 1382534], [SNIP, Scopus]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICM
točke: 82.94, št. avtorjev: 1
20. BITI, Ozren, BAGARIĆ, Petar, BUKOVČAN, Tanja, ČALE FELDMAN, Lada, DEMIRAGIĆ, Ajla, MARJANIĆ, Suzana, RAMŠAK, Mojca, ŽIKIĆ, Bojan. Kamo s tijelom? : od kartezijanskog naslijeđa do studija tijela. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 2011, vol. 41, no. 34, str. 7-45. ISSN 0351-1944. [COBISS.SI-ID 47916130], [SNIP, Scopus do 19. 7. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (ERIHC, IBSS, RILM); tip dela je verificiral OSICH
točke: 13.96, št. avtorjev: 8
21. RAMŠAK, Mojca. Home as the place in the heart : emotional investments of housing in Slovenia. Revista de etnografie şi folclor. 2010, new series, nr. 1-2, str. 29-42. ISSN 0034-8198. [COBISS.SI-ID 44208226], [WoS]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: AHCI, MBP (ERIHC, IBSS, MLAIB, RILM); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
22. RAMŠAK, Mojca. Ženske ženskam. Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. 2009, letn. 61, št. 657/661, str. 271-283. ISSN 0006-7725. [COBISS.SI-ID 1467789]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICD
točke: 2.5 (prevod), št. avtorjev: 1
23. RAMŠAK, Mojca. Avtopatografije med etiko in poetiko. Časopis za kritiko znanosti. 2009, let. 37, št. 235/236, str. 215-231. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZKPDHYXM. [COBISS.SI-ID 39994978]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (DOAJ); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
24. RAMŠAK, Mojca. Odkritost časti in prikritost sramote : konceptualni ne(red)v vsakdanjem življenju. Emzin : revija za kulturo. jun. 2009, letn. 19, št. 1/2, str. 98-100. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 1443981]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 1
25. RAMŠAK, Mojca. Mobing in drugi nekakovostni medsebojni odnosi v delovnem okolju. Emzin : revija za kulturo. jun. 2007, letn. 17, št. 1/2, str. 98-100. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 26947373]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
26. RAMŠAK, Mojca. Slovene ethnological lexicography in the light of European experiences. Ethnologia europae centralis. 2007, 8, str. 87-93. ISSN 1210-1109. [COBISS.SI-ID 27731245]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (ERIHC, IBSS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
27. RAMŠAK, Mojca. Etnološko preučevanje otrok v slovenski etnologiji in folkloristiki. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 17=(68), str. 31-41, ilustr. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SICGPV3F. [COBISS.SI-ID 966790], [Scopus do 24. 12. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
28. RAMŠAK, Mojca. Ali je teren za zaslonom mogoč? : epistemološki premisleki o spletni etnologiji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 47, št. 1/2, str. 20-23, 127, tabele. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SK7WQ7SI. [COBISS.SI-ID 26785325], [Scopus do 9. 4. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela je verificiral OSICT
točke: 40, št. avtorjev: 1
29. RAMŠAK, Mojca. Zdanlivo neviditel'ní a predsa skutoční : prehliadané žobráctvo na Korutánskom vidieku pred druhou svetovou vojnou. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. 2006, 2, 54, str. 206-212. ISSN 1335-1303. [COBISS.SI-ID 1260173]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (BLING, ERIHC, MLAIB); tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
30. RAMŠAK, Mojca. Pomen časti in dobrega imena v manjši izolirani skupnosti. Časopis za kritiko znanosti. 2005, letn. 33, št. 219, str. 201-225. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1OOJ4P8V. [COBISS.SI-ID 23923757]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (DOAJ); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
31. RAMŠAK, Mojca. "Včasih znam tudi molčati, čeprav se zdi to malo verjetno" : pripombe k mizoginim stereotipom o ženskem opravljanju. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 14=(65), str. 121-138. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TLL6U6EN. [COBISS.SI-ID 618630], [SNIP, Scopus do 14. 5. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 87.77, št. avtorjev: 1
32. RAMŠAK, Mojca. Prolegomena h kritiki ustnih virov, zlasti življenjskih zgodb. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2003, 46, 1, str. 123-129. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 21092397]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (FRANCIS); tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
33. RAMŠAK, Mojca. Zmuzljive diskretne nediskretnosti (1.del). Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 74, št. 1/2, str. 143-169. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 4536862]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (ERIHC, HA, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
34. RAMŠAK, Mojca. Berači in odnos do njih na avstrijskem Koroškem v prvi polovici 20. stoletja. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 12=(63), str. 81-89. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZNDRXX52. [COBISS.SI-ID 20497709], [SNIP, Scopus do 3. 9. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 87.77, št. avtorjev: 1
35. RAMŠAK, Mojca. Znanost med objektivnostjo in grožnjo subjektivnosti : vloga terenskih dnevnikov in empatije pri zapisovanju življenjskih zgodb. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2002, 31, 2, str. 93-114. ISSN 0352-0447. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HUCLEXHW. [COBISS.SI-ID 20495917]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
36. RAMŠAK, Mojca. Zgodbe z obrobja : vloga koroških podeželskih žensk v prvi polovici 20. stoletja. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 11=62, str. 91-126. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-W0QXECUG. [COBISS.SI-ID 18870061], [Scopus do 28. 6. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
37. RAMŠAK, Mojca. Evropska etnološka enciklopedična dela in leksikon etnologije Slovencev. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2001, 30, 1, str. 325-347. ISSN 0352-0447. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2IH1DVFC. [COBISS.SI-ID 18858797]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
38. RAMŠAK, Mojca. Zbiranje življenskih zgodb v slovenski etnologiji. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, str. 29-41. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JL5HRI5G. [COBISS.SI-ID 266118], [Scopus do 8. 3. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
39. RAMŠAK, Mojca. O (pred)zgodovini etnološkega enciklopediranja in sedanjem stanju slovenske etnološke enciklopedistike. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 70=35, št. 3, str. 463-484. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 9501192], [Scopus]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (ERIHC, HA, MEDLINE, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
40. RAMŠAK, Mojca. Identiteta evropskih etnoloških enciklopedičnih del in slovenski prispevek k temu. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1998, let. 30, št. 1/3, str. 126-151. ISSN 0587-5161. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RSV26ZKV. [COBISS.SI-ID 79464704]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (SA); tip dela še ni verificiran
točke: 30, št. avtorjev: 1
41. RAMŠAK, Mojca. Pobočja etične pietete in idealiziranih procedur v etnoloških raziskavah : (s posebnim ozirom na zbirko Tako smo živeli: življenjepisi koroških Slovencev 1-5). Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 1998, letn. 8, str. 183-215. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FLZHEQOA. [COBISS.SI-ID 145030], [Scopus do 19. 3. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
42. RAMŠAK, Mojca. Pregled zgodovine etnološkega enciklopediranja, kritična (izbrana) bibliografija in analiza evropskih etnoloških enciklopedičnih del. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 1997, 68 = n. v. 33, št. 1, str. 110-120, ilustr. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 73558016]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (ERIHC, HA, MEDLINE, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
43. RAMŠAK, Mojca. "Mama me je s policijo gnala nazaj, ko sem dobila sina" ali O nezakonskih otrocih in njihovih starših na Koroškem v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 1997, 7=58, str. 289-312, tabele. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GRIEEUS9. [COBISS.SI-ID 2416692], [Scopus]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
44. RAMŠAK, Mojca. Filigranski pogled na prepletanje religiozne in profane funkcije romanja na primeru Ruškega. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 1996, 67 = n.v. 32, št. 1, str. 94-103. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 63223296]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (ERIHC, HA, MEDLINE, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
45. RAMŠAK, Mojca. Življenjski pogoji viničarjev v Svečinskih goricah pred 2. svetovno vojno. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 1996, 6=57, str. 295-328. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XYKTHF34. [COBISS.SI-ID 3796322]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
46. RAMŠAK, Mojca. "Mogoče bom spet prišla na Koroško... mogoče" : govorljivost koroškega dnevničarskega opusa Marija Makarovič. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, št. 4, str. 43-51. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 3094370]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
47. RAMŠAK, Mojca. Pantomima rojevanja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 35, št. 4, str. 25-32. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1776738]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
48. RAMŠAK, Mojca. Renesansa blagih metod. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 65 = 30, št. 2, str. 347-355. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 47953152]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (ERIHC, HA, MEDLINE, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1

1.02 Pregledni znanstveni članek

49. RAMŠAK, Mojca. Spiritual care of religious communities and believers in Slovenian hospitals = Duhovna oskrba verskih skupnosti in vernikov v slovenskih bolnišnicah. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 225-246. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Ramsak.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-524BJFDV, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Ramsak. [COBISS.SI-ID 134556419], [SNIP]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP (ATLA, DOAJ, ERIHPLUS, RTA); tip dela je verificiral OSICH
točke: 80.94, št. avtorjev: 1
50. RAMŠAK, Mojca. O vonju, njegovih pomenih, vohalni dediščini in muzejih. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31 = 82, str. 111-132, ilustr. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_31_Ramsak_O.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-92IG1SWH. [COBISS.SI-ID 93469443], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ANPLUS, ERIHPLUS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICD
točke: 78.73, št. avtorjev: 1
51. RAMŠAK, Mojca. Znanstveni opus zdravnice, zgodovinarke medicine in medicinske humanistke, prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 90 = n. v. 55, zv. 2, str. 70-123, ilustr. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WX2GMV43. [COBISS.SI-ID 516418175]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (HA, PUBMED); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
52. RAMŠAK, Mojca. Music entrepreneurship and family businesses : the case of Avsenik brothers ensemble. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. lip. 2015, vol. 52, no. 1, str. 31-57. ISSN 0547-2504. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=206507. [COBISS.SI-ID 57815906], [SNIP, Scopus]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (IBSS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 75.5, št. avtorjev: 1
53. RAMŠAK, Mojca. Brezimno-sinonimna etnološka praksa varovanja osebnih podatkov in pravo. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2014, 54, št. 1/2, str. 79-85, ilustr. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QKCNXQLK. [COBISS.SI-ID 55221858], [Scopus do 7. 3. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (ANPLUS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
54. RAMŠAK, Mojca. Etika v evropskih raziskavah. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2009, 38, 1, str. 211-226. ISSN 0352-0447. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8SD2WK0J. [COBISS.SI-ID 30423085]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
55. RAMŠAK, Mojca. Etnologija telesa. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 15=(66), str. 17-28. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6GPAOOII. [COBISS.SI-ID 727942], [Scopus do 9. 4. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
56. RAMŠAK, Mojca. Ob koncu projekta Leksikon etnologije Slovencev (2001-2004) in pred natisom Slovenskega etnološkega leksikona (jeseni 2004). Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 44, št. 2, str. 43-47,76-77. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GZJQ6PJH. [COBISS.SI-ID 22711853]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1

1.03 Drugi znanstveni članki

57. RAMŠAK, Mojca (avtor, prevajalec, fotograf). Smernice za vrednotenje vohalne pomembnosti artefaktov za muzeje = Guidance on evaluating the olfactory significance of artefacts for museums. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2023, 66, [št.] 1, str. 60-73, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 169927683]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
58. RAMŠAK, Mojca. Katalog časti. Emzin : revija za kulturo. jun. 2009, letn. 19, št. 1/2, str. 100-101. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 1444237]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 1
59. RAMŠAK, Mojca. Klikni, potegni, uporabi in citiraj : internet in akademska poštenost. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 43, št. 1/2, str. 147. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 20938541]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela je verificiral OSICD
točke: 32, št. avtorjev: 1
60. RAMŠAK, Mojca. The Slovene Ethnological Society : research, professions and publications. Anthropology newsletter. October 2002, vol. 43, no. 7, str. 12. ISSN 0098-1605. [COBISS.SI-ID 20155437]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICH
točke: 16, št. avtorjev: 1
61. RAMŠAK, Mojca. "O majhni stvari, ki se imenuje plagiat". Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 42, št. 4, str. 4-5. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 20379693]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela je verificiral OSICD
točke: 32, št. avtorjev: 1
62. RAMŠAK, Mojca. Kažipot k humanizaciji medsebojnih odnosov ali napoved novega etnološkega etičnega kodeksa na etnovečeru spomladi 2002. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 42, št. 4, str. 14-16. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 20380461]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 32, št. avtorjev: 1
63. RAMŠAK, Mojca. Center za biografske raziskave, Ljubljana. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 11=62, str. 331-334. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 18870573]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 32, št. avtorjev: 1
64. RAMŠAK, Mojca. Collecting life stories in Slovene ethnology. IOHA news : newsletter of the International Oral History Association. 2001, n. 8, str. 20-22. [COBISS.SI-ID 18333997]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 1
65. RAMŠAK, Mojca. Code of ethics for Slovenian ethnographers : (a proposal). ECTC bulletin. 1997, no. 3, str. 12-17. ISSN 1219-8315. [COBISS.SI-ID 19779629]
kategorija: NK (S)
točke: 2.5 (prevod), št. avtorjev: 1
66. RAMŠAK, Mojca. Etični kodeks slovenskih etnologov : predlog. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 36, št. 1, str. 33-37. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 11692091]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS); tip dela še ni verificiran
točke: 32, št. avtorjev: 1

1.04 Strokovni članek

67. RAMŠAK, Mojca. O zgodovini in pomenu svežega zraka. Ledvica : glasilo Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. 2022, št. 1, str. 22-25, ilustr. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7QYWAHXG/78c600ff-6092-4e7c-931f-22af3e0d892a/PDF. [COBISS.SI-ID 142952451]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
68. RAMŠAK, Mojca. Zgodovina medicinske maske. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, leto 30, št. 1, str. 57-60, ilustr. ISSN 1318-0193. http://online.pubhtml5.com/agha/ewpo/#p=57. [COBISS.SI-ID 45800707]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
69. RAMŠAK, Mojca. Iz zgodovine epidemiologije : pomen prezračevanja. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, leto 30, št. 11, str. 64-67, ilustr. ISSN 1318-0193. http://online.pubhtml5.com/agha/tnbq/#p=66. [COBISS.SI-ID 83130371]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
70. RAMŠAK, Mojca. Razvoj in pomen medicinskih mask. Ledvica : glasilo Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. apr. 2021, št. 1, str. 20-24, ilustr. https://online.fliphtml5.com/nuhaw/pwlj/#p=22. [COBISS.SI-ID 64335363]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
71. RAMŠAK, Mojca. Medicinski film : o moči in eroziji medicinskega poklica v gibljivih slikah. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2020, leto 29, št. 3, str. 73-76. ISSN 1318-0193. http://online.pubhtml5.com/agha/lltt/#p=73. [COBISS.SI-ID 71271266]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
72. RAMŠAK, Mojca. Koronavirus in rasizem. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2020, leto 29, št. 5, str. 17-19. ISSN 1318-0193. https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2020/isis-05-20.pdf?sfvrsn=c2c43736_2. [COBISS.SI-ID 13964803]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
73. RAMŠAK, Mojca. Iz zgodovine medicinskega prava v Sloveniji. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, leto 28, št. 12, str. 71-73. ISSN 1318-0193. https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-12-19.pdf?sfvrsn=a6c83036_0. [COBISS.SI-ID 70792034]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
74. RAMŠAK, Mojca. Urejanje Glasnika in Knjižnice Glasnika SED med letoma 1994 in 1998 : Mojca Ramšak (odgovorna urednica Glasnika SED 1994-1998 in Knjižnice Glasnika SED 1994-1998). Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2015, 55, št. 3/4, str. 11-12. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6A2AX32M. [COBISS.SI-ID 39489837], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ANPLUS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
75. RAMŠAK, Mojca. Razumevanje mobilnosti po spolu. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5674. [COBISS.SI-ID 42759010]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
76. RAMŠAK, Mojca. Študentski ček za profesorja : raziskovalec, ki je s humorjem krotil človeško neumnost. Večer. [Tiskana izd.]. 7. april 2005, let. 61, str. 13, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 23673645]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
77. RAMŠAK, Mojca, MITRO, Veronika. Projekt "Ženski spomin" : od ustne zgodovine do interpretacije biografskega gradiva (Bratislava 28.2.2003 - 1.3.2003). Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2003, 32, 2, str. 279-281. ISSN 0352-0447. [COBISS.SI-ID 21865261]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
78. RAMŠAK, Mojca. "Ni bilo časa za igranje" - o otroških igrah in igračah koroških Slovencev. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. 2001, str. 86-89. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 668628]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
79. RAMŠAK, Mojca. Bibliografija Marije Makarovič ob njeni 70-letnici. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, str. 354-391. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 272774]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
80. RAMŠAK, Mojca. Carpe diem - zagrabi dan : o življenju in etnološkem opusu dr. Marije Makarovič. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, str. 17-21. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Q5QIWY8H. [COBISS.SI-ID 265606], [Scopus]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
81. RAMŠAK, Mojca. Prosti čas in koroški Slovenci. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. 1999, 2000, str. 59-65, ilustr. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 355284]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
82. RAMŠAK, Mojca. "Mati, Bog, domovina" ali o vzgoji otrok. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. 1999, str. 89-93. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 230868]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
83. RAMŠAK, Mojca. Kako so živele Korošice nekoč : o nosečnosti, porodih, delu in smrti porodnic in dojenčkov ter njihovi negi - v prvi polovici XX. stoletja. Svobodna misel : TV-15. 22.X.1999, let. 37, št. 20, str. 20-21. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 340180]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
84. RAMŠAK, Mojca. Nezakonski otroci na Koroškem : od 18. do prve polovice 20. stoletja. Svobodna misel : TV-15. 23.IV.1999, letn. 37, št. 8, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 3082292]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
85. RAMŠAK, Mojca. Nezakonski otroci na Koroškem v 18., 19. in v prvi polovici 20. stoletja : manj znani obraz trpljenja. Svobodna misel : TV-15. 14.5.1999, letn. 37, št. 20, str. 22, ilustr. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 15374434]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
86. RAMŠAK, Mojca. O beračih in medsebojni pomoči na Koroškem. Svobodna misel : TV-15. 12. februar 1999, let. 37, št. 3, str. 23, ilustr. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 2865460]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
87. RAMŠAK, Mojca. (Avto)biografije kot razgledne točke : Zablatnikov dan in mednarodni simpozij "Vrednotenje življenjskih pričevanj", Tinje/Tainach, Avstrija 25. 5. 1997. Celovški zvon : vseslovenska revija za leposlovje, kritiko, kulturna, družbena in verska vprašanja. 1998, let. 16, št. 57, str. 89-96. ISSN 1024-1469. [COBISS.SI-ID 97247488]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
88. RAMŠAK, Mojca. "Po grošu se jim je dajalo in moka, zabev po žlicah" : ali o beračih in lokalni medsebojni pomoči na avstrijskem Koroškem. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. 1998, str. 103-105, ilustr. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 1978676]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
89. RAMŠAK, Mojca. "Viničarka nikoli več ne bi hotela biti" : kapitalizem se vrača (tudi) na vas. Svobodna misel : TV-15. 9. jan. 1998, letn. 36, št. 1, str. 15-17, ilustr., 23. jan. 1998, letn. 36, št. 2, str. 15-17, ilustr., 13. feb. 1998, letn. 36, št. 3, str. 15-17, ilustr. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 12243042]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
90. RAMŠAK, Mojca. Knjižna bera slovenskih etnologov - pravljica ali stvarnost?. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1997, let. 37, št. 1-2, str. 53-57. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 5791821]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
91. RAMŠAK, Mojca. V svečinskih goricah : življenje viničarjev pred 2. svetovno vojno. Večer. [Tiskana izd.]. 2.X.-22.X.1997, let.53, št. 228-245, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 19328312]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
92. RAMŠAK, Mojca. Razmišljanje, paberki in utrinki po 9. mednarodni konferenci ustne zgodovine : (IX International Oral History Conference "Communicating Experience", Göteborg, 13.-16.6. 1996). V: STANONIK, Marija (ur.). Besede in reči. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996. 25, str. 407-411. Traditiones, 25. ISSN 0352-0447. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EPQQAPKG. [COBISS.SI-ID 4813869]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
93. RAMŠAK, Mojca. Poklic in poklicanost. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 36, št. 1, str. 31-33. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 11691579]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
94. RAMŠAK, Mojca. Dr. France Kotnik, 1882-1955. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. dec. 1995, 35, št. 4, str. 35-36, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1776994]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
95. RAMŠAK, Mojca, LESKOVEC, Christiane. Študentsko posvetovanje Neue Wege in der Europäischen Ethnologie. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 35, št. 4, str. 42-43. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1777250]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
96. RAMŠAK, Mojca. Etnologija v osnovni šoli. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, št. 1/2, str. 59-63, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 73487616]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
97. RAMŠAK, Mojca. Prolegomena za etnološki slovar ali leksikon : povzetek diplomske naloge. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, št. 1/2, str. 88-89. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 13958189]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
98. RAMŠAK, Mojca. Murkova listina za življenjsko delo Adi Bar Janša. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, 34, št. 1/2, str. 104. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 73512960]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
99. RAMŠAK, Mojca. Bibliografija raziskovalnih taborov, delavnic. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, 4, str. 15-17. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 15373922]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
100. RAMŠAK, Mojca. Nova duhovna gibanja v Ljubljani. Didakta. 2, št. 10/11 (1993), str. 70-71. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 45711104]
kategorija: SU (S); uvrstitev: druge revije
točke: 5, št. avtorjev: 1
101. RAMŠAK, Mojca. Na lovu za spominom. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 33, št.3/4 (1993), str.63-69. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 47738368]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.05 Poljudni članek

102. RAMŠAK, Mojca. Slovensko "svinjepisje" je zgovorno. Večer. [Tiskana izd.]. 6. april 2014, str. 7. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 512834929]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
103. RAMŠAK, Mojca. Vinsko kraljestvo in politika. Večer. [Tiskana izd.]. 6. maj 2013, leto 69, št. 102, str. 7. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 51935074]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
104. RAMŠAK, Mojca. Medicina z rdeče preproge. Večer. [Tiskana izd.]. 30. maj 2013, leto 69, št. 123, str. 9. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 52118626]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
105. RAMŠAK, Mojca. V tople kraje. Večer. [Tiskana izd.]. 12. jun. 2013, leto 69, št. 134, str. 9. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 52203618]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
106. RAMŠAK, Mojca. Prevljudni. Večer. [Tiskana izd.]. 3. jul. 2013, leto 69, št. 151, str. 9. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 52277602]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
107. RAMŠAK, Mojca. Poskusi, Mariborčan. Večer. [Tiskana izd.]. 8. jul. 2013, leto 69, št. 155, str. 7. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 52297314]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
108. RAMŠAK, Mojca. Urgenca. Večer. [Tiskana izd.]. 22. feb. 2012, leto 68, št. 43, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 48125026]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
109. RAMŠAK, Mojca. Izobrazba. Večer. [Tiskana izd.]. 16. mar. 2012, leto 68, št. 63, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 48307810]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
110. RAMŠAK, Mojca. Dobrodelnost. Večer. [Tiskana izd.]. 6. apr. 2012, leto 68, št. 81, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 48540770]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
111. RAMŠAK, Mojca. Staranje. Večer. [Tiskana izd.]. 22. avg. 2012, leto 68, št. 193, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 49607266]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
112. RAMŠAK, Mojca. Roza pranje možganov. Večer. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2012, leto 68, št. 248, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 50242402]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
113. RAMŠAK, Mojca. Vinske kraljice. Večer. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2012, leto 68, št. 264, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 50370658]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
114. RAMŠAK, Mojca. Vrednota. Kaj je to?. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. feb.-mar. 2006, leto 56, št. 1, str. 9, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 1245069]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
115. RAMŠAK, Mojca. Opravljanje, obrekovanje, govorice. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 2005, letn. 55, št. 2, str. 9. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 23666989]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
116. RAMŠAK, Mojca. Opravljanje, obrekovanje, govorice. Del. 2. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 2005, letn. 55, št. 3, str. 9, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 676742]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
117. RAMŠAK, Mojca. Družba s kmečkimi koreninami : socialno-razredna podoba koroških Slovencev v 20. stoletju. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 2005, letn. 55, št. 5, str. 12-13, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 1329108]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
118. RAMŠAK, Mojca. O spoznavanju, poroki in zakonu. Del 1. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 2000, letn. 51, št. 2, str. 14, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 204166]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
119. RAMŠAK, Mojca. O spoznavanju, poroki in zakonu. Del 2. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 2000, letn. 51, št. 3, str. 14, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 207494]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
120. RAMŠAK, Mojca. O spoznavanju, poroki in zakonu. Del 3. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 2000, letn. 51, št. 4, str. 14, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 13181026]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
121. RAMŠAK, Mojca. O spoznavanju, poroki in zakonu. Del 4. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 2000, letn. 51, št. 5, str. 14, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 256390]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
122. RAMŠAK, Mojca. Neizbežno srečanje s smrtjo : smrt in koroški Slovenci. Del 1. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1999, letn. 50, št. 1, str. 11. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 12240994]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
123. RAMŠAK, Mojca. Smrt in koroški Slovenci. Del 2. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1999, letn. 50, št. 2, str. 11. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15510114]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
124. RAMŠAK, Mojca. Smrt in koroški Slovenci. Del 3. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1999, letn. 50, št. 3, str. 11. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15510882]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
125. RAMŠAK, Mojca. Smrt in koroški Slovenci. Del 4. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1999, letn. 50, št. 4, str. 11. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15511138]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
126. RAMŠAK, Mojca. Dojenčki so "priplavali" po vodi : o nosečnosti, porodih, delu, negi dojenčkov ter smrti porodnic in dojenčkov. Del 2. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1998, let. 49, št. 1, str. 10. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15374946]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
127. RAMŠAK, Mojca. O nosečnosti, porodih, negi dojenčkov ... Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1998, letn. 49, št. 1, str. 10, ilustr., 1998, letn. 49, št. 2, str. 10, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 12247138]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
128. RAMŠAK, Mojca. Življenje po porodu : o nosečnosti, porodih, delu, negi dojenčkov ter smrti porodnic in dojenčkov. Del 3. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1998, let. 49, št. 2, str. 10. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15375202]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
129. RAMŠAK, Mojca. Ko zjutraj vstaneš in veš, da moraš še kaj narediti, je to lep občutek ... Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. mar.-jun. 1998, letn. 49, št. 3/6, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 12247650]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
130. RAMŠAK, Mojca. O delu. Del 1. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1998, letn. 49, št. 3, str. 10-11. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15375970]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
131. RAMŠAK, Mojca. O delu. Del 2. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1998, letn. 49, št. 4, str. 14. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15376226]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
132. RAMŠAK, Mojca. Ko zjutraj vstaneš in veš, da moraš še kaj narediti, je to lep občutek ---. Del 3, "Včasih smo ob delu juhcali, da je bilo veselje!". Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. maj 1998, letn. 49, št. 5, str. 10-11, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 116011776]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
133. RAMŠAK, Mojca. "Včasih smo ob delu juckali, da je bilo veselje!". Del 3. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1998, letn. 49, št. 5, str. 14. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15376482]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
134. RAMŠAK, Mojca. Ko zjutraj vstaneš in veš, da moraš še kaj narediti, je to lep občutek ---. Del 4, Delali so za preživetje. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. jun. 1998, letn. 49, št. 6, str. 14, ilustr. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 116079360]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
135. RAMŠAK, Mojca. Delali so za preživetje. Del 4. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1998, letn. 49, št. 6, str. 14. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15376738]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
136. RAMŠAK, Mojca. O beračih. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1997, let. 48, št. 7, str. 10. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 4719202]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
137. RAMŠAK, Mojca. O nezakonskih otrocih na Koroškem. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1997, let. 48, št. 9, str. 11. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 4719458]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
138. RAMŠAK, Mojca. "Potem se spočije, ko se na pare leže" : o nosečnosti, porodih, delu, negi dojenčkov ter smrti porodnic in dojenčkov. Del 1. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1997, let. 48, št. 10, str. 10. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 4719714]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
139. KOMAVEC, Maša, GAČNIK, Aleš, TERSEGLAV, Marko, RAMŠAK, Mojca, MURŠIČ, Rajko. [Novice] iz ptujstva. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. julij 1997, let. 37, št. 1/2, str. 94-95, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 823613]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 1, št. avtorjev: 5
140. KOMAVEC, Maša, GAČNIK, Aleš, TERSEGLAV, Marko, RAMŠAK, Mojca, MURŠIČ, Rajko. [Novice] iz domačijstva : najstarejši zvočni posnetki slovenskega ljudskega izročila do danes. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. julij 1997, let. 37, št. 1/2, str. 94, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 821309]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 1, št. avtorjev: 5
141. RAMŠAK, Mojca. Pozor! Ptiček. Družinski fotografski viri kot eden od virov za preučevanje načina življenja. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1996, let. 47, št. 7, str. 10. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 3094882]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
142. RAMŠAK, Mojca. "Moji ljudje to počnejo in jaz moram delati, kar delajo oni". Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1996, let. 47, št. 8, str. 10. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 3094626]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
143. RAMŠAK, Mojca. Pozor ptiček! : družinski fotografski arhivi kot eden od virov za preučevanje načina življenja. Družina in dom : dvomesečnik Mohorjeve družbe Celovec. 1996, letn. 47, 7, str. 10. ISSN 0012-6764. [COBISS.SI-ID 15509346]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
144. RAMŠAK, Mojca. Vročina je vročina in jaz sem ženska ... Večer. [Tiskana izd.]. 31.8.1996, letn. 52, str. 33. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 15508834]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
145. RAMŠAK, Mojca. Moj kraj tudi kot izziv. Delo. [Tiskana izd.]. 37, št. (30.iii.1995), str.5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 1778274]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
146. RAMŠAK, Mojca. Valvasorjeva nagrada dr. Gorazdu Makaroviču. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 35, št. 4, str. 63, portret. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1777506]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
147. RAMŠAK, Mojca. Graščina na Veseli Gori : graščine. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 44, št.9 priloga 9 (4. iii. 1993), str. 12. ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 1693751]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

148. RAMŠAK, Mojca. Education and training for the ethnological profession and vocation : On the teaching of the subject methods and techniques of ethnological research. V: JEZERNIK, Božidar (ur.), MURŠIČ, Rajko (ur.). Prejudices and stereotypes in the social sciences and humanities. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1997. Str. 184-190. Etnološka stičišča, 5; 7, Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-092-5. ISSN 1408-4627. [COBISS.SI-ID 4693346]
kategorija: 4C (Z); tip dela še ni verificiran
točke: 25, št. avtorjev: 1
149. RAMŠAK, Mojca. "Ne zapišite mojega imena prosim!" : razlogi za anonimnost v knjižni zbirki Tako smo živeli, Življenjepis koroških Slovencev. V: Vrednotenje življenjskih pričevanj : mednarodni simpozij = Evaluation of biographies : conference = Die Bewertung von Lebenszeugnissen : Internationales Symposium. Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, [1997?]. Str. 42-48. [COBISS.SI-ID 20461613]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
150. RAMŠAK, Mojca. "Ne zapišite mojega imena prosim!" : razlogi za anonimnost v knjižni zbirki Tako smo živeli, Življenjepis koroških Slovencev = "Please don't write down my name!" : the reasons for the anonymity in the book collection That's how we lived, biographies of carinthian Slovenes = Erwähnen sie meinen Namen nicht, bite! : Gründe für die Anonymität in der Buchreihe Tako smo živeli (So lebten wir-Kärtner Slowenen und ihre Lebensgeschichten. V: MAKAROVIČ, Marija (ur.), RAMŠAK, Mojca (ur.). Vrednotenje življenjskih pričevanj = Evaluation of biographies = Die Bewertung von Lebenszeugnissen. Pisa: ECIG, 1997. Str. 131-149. Studi slavi, no. 8. [COBISS.SI-ID 4709730]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
151. RAMŠAK, Mojca. Hunting for memory. [COBISS.SI-ID 3094114]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
152. RAMŠAK, Mojca. Dosedanja prizadevanja za izdajo Slovenskega etnološkega slovarja. V: MURŠIČ, Rajko (ur.), RAMŠAK, Mojca (ur.). Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj : zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24. - 27. oktober 1995. 1. izd. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995. Str. 198-203. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 23. ISBN 86-7207-076-3. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 1775202]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

153. RAMŠAK, Mojca. Meddisciplinarnost humanistike in medicine. V: MAHNIČ, Katja (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). O poslanstvu humanistike in družboslovja : ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 451-468. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0455-6. ISSN 2712-6242. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/274/408/6292-1, DOI: 10.4312/9789610604549. [COBISS.SI-ID 66991875]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
154. RAMŠAK, Mojca. Kulturna zgodovina človeškega srca = Cultural histiory of the human heart. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 209-222. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 13193731]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
155. RAMŠAK, Mojca. Smola iglavcev in njena uporaba v pohorski ljudski medicini = Conifer resin and its use in Pohorje folk medicine. V: Življenje v Alpah : življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes : zbornik posveta 6. oktobra 2017 v Stari Fužini v Bohinju. Bohinjska Bistrica: ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj; Stara Fužina: Turizem Bohinj, 2020. Str. 102-115, ilustr. ISBN 978-961-94723-1-6. [COBISS.SI-ID 24727811]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICM
točke: 20, št. avtorjev: 1
156. RAMŠAK, Mojca. Smeh je pol zdravja : humor v medicini. V: JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata (ur.). Humor u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018. Str. 97-114. Biblioteka Nova etnografija. ISBN 978-953-8089-06-0. [COBISS.SI-ID 1603213]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
157. RAMŠAK, Mojca. Zdravje, bolezen, telesna nepopolnost in drugačnost v pohorski pravljični prozi. V: BLAGŠIČ, Meta (ur.), et al. Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve : [zbornik simpozija 16. Pravljičnega dne Mariborske knjižnice, Maribor, 16. novembra 2016]. V Mariboru: Mariborska knjižnica, 2018. Str. 175-186. ISBN 978-961-91416-5-6. [COBISS.SI-ID 69122914]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
158. RAMŠAK, Mojca. Medicinska humanistika v Sloveniji = The medical humanities in Slovenia. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 254-266. ISBN 978-961-6966-33-7. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202018/Zborniki/AMEU_K-2018_ZbornikPrispevkov_Book_WEB_02.pdf. [COBISS.SI-ID 1611661]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
159. RAMŠAK, Mojca. Pohorske zooterapije v kontekstu ljudske medicine = Pohorje mountain zootherapies in the context of folk medicine. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 1053-1066. ISBN 978-961-6966-23-8. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf, http://almamater.si/-s292. [COBISS.SI-ID 1578893]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
160. RAMŠAK, Mojca. Vinski rituali, trženje in zakonodaja. V: REPAS, Martina (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Law, economics and wine : (conference papers). 8. posvet Pravo in ekonomija = 8th Conference Law and Economics, December 4th, 2015, Maribor, Slovenia. V Mariboru: Pravna fakulteta: = LeXonomica, 2016. Str. 11-53, ilustr. ISBN 978-961-6399-79-1. DOI: 10.18690/9789616399791.11-53. [COBISS.SI-ID 62263906]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
161. RAMŠAK, Mojca. The magic of wine marketing : invented rituals of Slovene wine queens. V: MINNIYAKHMETOVA, Tatiana (ur.), VELKOBORSKÁ, Kamila (ur.). The ritual year 10 : magic in rituals and rituals in magic. Innsbruck; Tartu: ELM Scholarly Press, 2015. Str. 177-186. The ritual year, 10. ISBN 978-9949-544-54-7, ISBN 9949-544-54-8. ISSN 2228-1347. [COBISS.SI-ID 58334818]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
162. RAMŠAK, Mojca. Telo v oglasih za promocijo zdravja : primer raka dojk. V: BELAJ, Marijana (ur.), et al. Ponovno iscrtavanje granica : transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima : 12. hrvatsko-slovenske etnološke paralele = Ponovno izrisovanje meja : transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah : 12. slovensko-hrvaške vzporednice. 12. Znanstveno stručni skup Hrvatsko-slovenske etnološke paralele, 23.-25. sep. 2012, Duga Resa. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo; Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014. Str. 221-243. ISBN 978-953-55302-6-8. [COBISS.SI-ID 55953762]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
163. RAMŠAK, Mojca. O etiki v slovenski etnologiji in kulturni antropologiji. V: GNILŠAK, Ida (ur.). Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Kočevje, 10.-11. oktober 2014. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2014. Str. 8-27. Muzejska knjižnica, 9. ISBN 978-961-93561-1-1. ISSN 2232-6359. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/Zborovanje%202014%20Kocevje/2014_KO_zbornik%20SMD%20Kocevje.pdf. [COBISS.SI-ID 56694370]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
164. RAMŠAK, Mojca. Ženska čast kot obča zadeva. V: SMOLE, Vera (ur.). Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 106-113. ISBN 978-961-237-434-1. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127902. [COBISS.SI-ID 46115938]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
165. RAMŠAK, Mojca. Metafore pri raku dojk : Slovenci smo v 21. stoletju še vedno polni predsodkov. V: JELAVIĆ, Željka (ur.), POTKONJAK, Sanja (ur.), ROŽMAN, Helena (ur.). Jedna granica - dvije etnologije? : zbornik radova 10. hrvatsko-slovenskih etnoloških paralela Kultura, identiteti, ideologije granica. Jedna granica - dvije etnologije?, Varaždin, 29. 5.-1. 6. 2008 = Ena meja - dve etnologiji? : zbornik prispevkov 10. slovensko-hrvaških etnoloških vzporednic Kultura, identitete, ideologije meja. Ena meja - dve etnologiji?, Varaždin, 29. 5.-1. 6. 2008. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2009. Str. 281-296. ISBN 978-953-55302-4-4. [COBISS.SI-ID 1464205]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
166. RAMŠAK, Mojca. Družbene podobe telesa v jeziku : lingvistično-medicinska razprava o metaforah in raku. V: PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.). Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 49-60, ilustr. ISBN 978-961-237-294-1. [COBISS.SI-ID 39502434]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
167. RAMŠAK, Mojca. Grim threshold of eternity : death and dying among the Slovene minority in rural Carinthia in Austria. V: SEDAKOVA, Irina (ur.). The ritual year 3 : the ritual year and history : proceedings of the Third International Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year, Strážnice, Czech Republic, May 25-29, 2007. Strážnice: Narodní ústav lidové kultury, 2008. Str. 133-139. ISBN 978-80-86156-98-9. [COBISS.SI-ID 1418125]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
168. RAMŠAK, Mojca. Metaphors kill, don't they? : breast cancer and fear of death in Slovene medical metaphors. V: HÅLAND, Evy Johanne (ur.). Women, pain and death : rituals and everyday life on the margins of Europe and beyond. Newcastle: Cambridge Scholars, 2008. Str. 186-202. ISBN 1-84718-870-2. [COBISS.SI-ID 28969517]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
169. RAMŠAK, Mojca. When does defense of honour and good name become a ritual?. V: MIDHOLM, Lina (ur.). The ritual year and ritual diversity : proceedings of the second International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year, Gothenburg June 7-11, 2006. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen: = Institute for Language and Folklore, 2007. Str. 155-165, ilustr. ISBN 978-91-7229-039-6. [COBISS.SI-ID 27732781]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
170. RAMŠAK, Mojca. Besede, kot oster meč in zavist vedno najdejo poslušalce : žalitve časti in dobrega imena v izoliranem slovenskem okolju. V: ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (ur.). Mesto in trg na meji : 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Grad i trg na granici : [9.] hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2006. Str. 301-315, ilustr. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 38. ISBN 961-91031-5-7, ISBN 978-961-91031-5-9. [COBISS.SI-ID 26050605]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
171. RAMŠAK, Mojca. Odmik od katedra kot pedagoško dopolnilo. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, št. 4, str. 12-17. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 11411003]
kategorija: NK (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

172. RAMŠAK, Mojca. Motivi opravljanja in obrekovanja so barometer družbenih vrednot. V: TERČON, Nadja (ur.), FURLAN, Iris (ur.). Ko še ni bilo mobitelov : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov, Ljubljana, 13. oktober 2006. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2006. Str. 40-43, ilustr. ISBN 961-6331-15-9, ISBN 978-961-6331-15-9. [COBISS.SI-ID 1288845]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
173. RAMŠAK, Mojca. Koroške Slovenke v prvi polovici 20. stoletja. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, št. 16, str. 156-161. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15076. [COBISS.SI-ID 20560173]
kategorija: SU (S); uvrstitev: SSCI, Scopus (d), MBP (FRANCIS, IBSS, IBZ, SA, WPSA)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

174. RAMŠAK, Mojca. From hero to persona non grata : the image of a doctor during the coronavirus in Slovenia. V: Crisis in health and medicine : book of abstracts : Blindern Campus, University of Oslo, 30 August – 2 September. Oslo: University of Oslo, 2023. Str. 30-31. https://static1.squarespace.com/static/6376be75991da53b58af9ec8/t/64e762bf3d403b51e9ada623/1692885696328/EAHMH_Book+of+Abstracts_digital.pdf. [COBISS.SI-ID 169839875]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
175. RAMŠAK, Mojca. Vjerska i duhovna skrb u slovenskim bolnicama. V: DORIČIĆ, Robert (ur.), MIJATOVIĆ, Franjo (ur.), TUTIĆ GROKŠA, Ivana (ur.). From bioethics to biolaw in Mediterranean cultures : knjižica sažetaka. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, 2023. Str. 15. ISBN 978-953-8447-03-7. https://uniri.hr/wp-content/uploads/2023/05/25.-RDB-Komplet.pdf. [COBISS.SI-ID 152523779]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
176. RAMŠAK, Mojca. Olfactory heritage In Slovenian museums. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised online ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. Str. 305. ISBN 978-961-7183-17-7. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/category/CONF. [COBISS.SI-ID 154887171]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
177. RAMŠAK, Mojca. Legal regulation of odours. V: Nineteenth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability : February 01 - 03, 2023 University of Ljubljana Ljubljana, Slovenia. [Champaign, IL]: Common Ground Research Networks. https://cgscholar.com/cg_event/events/S23en/proposal/64643. [COBISS.SI-ID 140823299]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
178. RAMŠAK, Mojca. Obravnava spolnih majnšin v zdravstvenem varstvu v Sloveniji = Treatmens of sexual and gender minorities in healthcare in Slovenia. V: ERŽEN, Ivan (ur.), GABROVEC, Branko (ur.). Zdravje kot vir blaginje : 1. nacionalna konferenca javnega zdravja, oktober, 2023 : zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov. Elektronska izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2023. Str. 168-169. ISBN 978-961-7211-10-8. https://nijz.si/wp-content/uploads/2023/09/Zbornik_Zdravje-kot-vir-blaginje_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 170039043]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
179. RAMŠAK, Mojca. COVID-19 in nove oblike pitja alkohola. V: 16. Hrvatsko - slovenske pararele : hrana i piče u kriznim vremenima - prakse proizvodnje, distribucije i konzumacije = 16. Vzporednice slovenske in hrvaške etnologije : hrana in pijača v času krize - prakse predelave, distribucije in uživanja : znanstveno-stručni skup : Bistra, 9. i 10. lipnja 2022. godine. Bistra: Hrvatsko etnološko društvo: Slovensko etnološko društvo, 2022. Str. 24. https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/knjizica_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 113182211]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
180. RAMŠAK, Mojca. Uporaba smole iglavcev za samozdravljenje v Sloveniji. V: MEDVED, Marko (ur.). 20. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici : zbornik sažetaka : Rijeka, 4. studenoga 2022. Rijeka: Državni arhiv u Rijeci: Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, 2022. Str. 24. ISBN 978-953-8341-25-0. [COBISS.SI-ID 128011267]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
181. RAMŠAK, Mojca. Smola med gozdnim gospodarjenjem, mitologijo, literaturo in ljudskim slovstvom. V: REMEC, Meta (ur.). Gozd in človek : znanstveni simpozij : Ljubljana, 16. in 17. marec 2022, Inštitut za novejšo zgodovino : program simpozija in povzetki referatov. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022. Str. 20. [COBISS.SI-ID 102164483]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
182. STRLIČ, Matija, PAOLIN, Emma, BEMBIBRE JACOBO, Cecilia, KRALJ CIGIĆ, Irena, MENART, Eva, RAMŠAK, Mojca, et al. Vonj kot vrednota dediščine = Smell asd a heritage value. Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja. 2022, str. 117, 150. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 109426947]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
183. RAMŠAK, Mojca. Volunteering in health care during the COVID-19 epidemic in Slovenia. V: ORLIĆ, Olga (ur.), JERNEJ PULIĆ, Mirna (ur.). Practising solidarity for future : conference program and book of abstracts : 14 - 16 September 2022, Zagreb, Croatia. Zagreb: Institute for Anthropological Research, 2022. Str. 19. ISBN 978-953-8092-00-8. [COBISS.SI-ID 122363139]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
184. RAMŠAK, Mojca. Pohorje mountain fairy tales and their depiction of diseases. V: Social functions of fairy tales : international conference organized by Institute IRRIS for Research, development and strategies of society, culture and environment in collaboration with Slovenian society of aesthetics and New university, online (Ljubljana), June 16, 2022. Ljubljana: Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, 2022. Str. 7. https://www.irris.eu/wp-content/uploads/Social-Functions-of-Fairy-Tales-BOOK-OF-ABSTRACTS-1.pdf. [COBISS.SI-ID 113216003]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
185. RAMŠAK, Mojca. O vonju Drugega in senzornih stereotipih = O mirisu Drugog i senzornim stereotipima = The scent of the other and sensory stereotypes. V: Istraživači na neutabanim stazama : međunarodni znanstveni skup posvećen dr. sc. Nives Rittig-Beljak : godišnji skup IEF-a 2021 : Zagreb, 23. i 24. studenoga 2021 : program i sažeci. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2021. Str. [29-30]. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMn7qu0sT0AhUPDewKHUxaDM8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ief.hr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FIEF-skup_2021_knjizica-sazetaka.pdf&usg=AOvVaw0IeP-S9bXuZRd2j-p73078. [COBISS.SI-ID 89969923]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
186. RAMŠAK, Mojca. Vohalna dediščina = Olfactory heritage. V: IFKO, Sonja (ur.). Resilient Heritage : 4th International Symposium of ICOMOS Slovenia : book of abstracts : Ljubljana, Slovenia, 16-18 september 2021 : hybrid event = Dediščina, ki kljubuje : 4. Mednarodni simpozij ICOMOS Slovenija : zbornik povzetkov : Ljubljana, Slovenija, 16-18 september 2021 : hibridni dogodek. Ljubljana: ICOMOS Slovenija, 2021. Str. [58-59]. https://icomos.splet.arnes.si/files/2021/09/Resilient_Heritage_Book-of-Abstracts-ICOMOS-SI.pdf. [COBISS.SI-ID 78406915]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
187. RAMŠAK, Mojca. Reflections on the meaning of field diaries : collecting life stories among the Slovene minority in Carinthia, Austria. V: Women and post-war transitions : oral history : [abstracts] : ERC Advanced Grant project EIRENE is hosting its fourth workshop, 11-12 March 2021. Ljubljana: EIRENE project, 2021. https://project-eirene.eu/2021/02/26/the-terror-of-traumatic-memory-reflections-on-fieldwork-with-bosnian-refugees-and-war-survivors/. [COBISS.SI-ID 59584259]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
188. RAMŠAK, Mojca. Od junaka do mrtvaka : podoba zdravnika v času koronavirusa v Sloveniji = From heroes to the dead : the image of a doctor during the coronavirus in Slovenia. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 411. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58458115]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
189. RAMŠAK, Mojca. Koronajezik v Sloveniji. V: COVID-19 u humanističkoj perspektivi : mutacije straha i kulturne promjene : Zagreb, 28., 29. i 30. rujna 2020 : program i sažeci. Zagreb: [s. n.], 2020. Str. [13]. http://www.ief.hr/wp-content/uploads/2020/12/KNJI%C5%BDICA-SA%C5%BDETAKA.pdf. [COBISS.SI-ID 89947395]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
190. RAMŠAK, Mojca. Film v medicini = Film in medicine. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 205. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/21/24/92-1. [COBISS.SI-ID 13176579]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
191. RAMŠAK, Mojca. Kulturna zgodovina človeškega srca = Cultural History of the human heart. V: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ur.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. Str. 138. ISBN 978-961-6966-45-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/11/13/67-1. [COBISS.SI-ID 69837922]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
192. RAMŠAK, Mojca. Medical and cultural images of disability and ethnopsychological characteristics in Pohorje in the pre-industrial era. V: Antropologia medica et disabilitá : prospettive etnografiche : abstract : giornate di studio, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 8. - 9. novembre 2019. Perugia: Università degli Studi di Perugia, 2019. Str. 2. [COBISS.SI-ID 70795618]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
193. RAMŠAK, Mojca. "Digi alkohol" izven dosega zakonodaje = "Digi alco" out of the range od alcohol legislation. V: Izazovi ispijanja kulture u Istri : međunarodna konferencija = Challenges of drinking culture in Istria : Pazin, 27. - 28. 9. 2019. Pazin: Etnografski muzej Istre: = Museo Etnografico dell'Istria, 2019. Str. 26. [COBISS.SI-ID 70287458]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
194. RAMŠAK, Mojca. Meddisciplinarnost humanistike in medicine. V: MAHNIČ, Katja (ur.). Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja : pogled v preteklost, vizije za prihodnost : program in zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 27. ISBN 978-961-06-0245-3. [COBISS.SI-ID 70223202]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
195. RAMŠAK, Mojca. Nomen est omen : o medicinskih in lekarniških poklicih v slovenskih družinskih imenih. V: ATALIĆ, Bruno (ur.), BUTERIN, Toni (ur.). Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici : zbornik sažetaka. Rijeka: Državni arhiv u Rijeci: Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, 2019. Str. 21. ISBN 978-953-7957-89-6. [COBISS.SI-ID 70512482]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
196. RAMŠAK, Mojca. Podatkovne baze o zdravilnih rastlinah. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Nesnovna dediščina med prakso in registri : program in povzetki : Slovenski planinski muzej, Mojstrana, 23.-26. maj 2018. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2018. Str. 46. ISBN 978-961-6775-22-9. [COBISS.SI-ID 1613965]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
197. RAMŠAK, Mojca. Medicinska humanistika v Sloveniji = The medical humanities in Slovenia. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 163. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 1603725]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
198. RAMŠAK, Mojca. Sturdy and ethereal : material culture and metaphors - the human heart. V: HUDALES, Jože (ur.), et al. Material culture : how things make people : programme and book of abstracts : September 27th and 28th, 2017. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. Str. 15. [COBISS.SI-ID 65279842]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
199. RAMŠAK, Mojca. Medicinske fobije. V: Program i sažeci. Skup s međunarodnim sudjelovanjem Naracije straha: istraživački uvidi, teorijski problemi i metodološki izazovi, Zagreb, 12. i 13. listopada 2017. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017. [44-45]. ISBN 978-953-8089-17-6. [COBISS.SI-ID 1598093]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
200. RAMŠAK, Mojca. Pohorske zooterapije v kontekstu ljudske medicine = Pohorje mountain zootherapies in the context of folk medicine. V: FILEJ, Bojana (ur.). Za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov = All about people: interdisciplinarity, transnationality and building bridges : 5. mednarodna znanstvena konferenca = 5th International Scientific Conference : zbornik povzetkov = book of abstracts : Maribor, 10. - 11. 3. 2017. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 235. ISBN 978-961-6966-22-1. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_POVZETKI_WEB-2.pdf. [COBISS.SI-ID 1585549]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
201. RAMŠAK, Mojca. Zdravje in bolezen v pohorski pravljični prozi. V: BLAGŠIČ, Meta (ur.), HEDL, Lea (ur.), LOGAR, Maja (ur.). Pravljični dan s simpozijem Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve : 16. november 2016, Svečana dvorana na Rotovškem trgu 1 v Mariboru. Maribor: Mariborska knjižnica, 2016. Str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 62793058]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
202. RAMŠAK, Mojca. Etika v etnologiji in kulturni antropologiji. V: et al. 1. seminar Znanost skozi perspektivo etike, integritete /odgovornosti, spola : povzetki predavanj in podatki o predavateljica in predavateljih : seminarski niz Znanost etika odgovornost, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 18. - 20. feb. 2015. Ljubljana: Komisija za ženske v znanosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Slovenska znanstvena fundacija: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015. F. 4-5. [COBISS.SI-ID 56853090]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
203. RAMŠAK, Mojca. Wine queensʼ rituals in the service of wine marketing. V: Magic in rituals and rituals in magic. Innsbruck: University, Institute for History and European Ethnology, [2014]. Str. 40. [COBISS.SI-ID 55509346]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
204. RAMŠAK, Mojca. O etnološki in antropološki raziskovalni etiki. V: GNILŠAK, Ida (ur.). Muzejska profesionalna etika : zbornik povzetkov. Kočevje: Slovensko muzejsko društvo, 2014. Str. 4. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/Zborovanje%202014%20Kocevje/povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 55621730]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
205. RAMŠAK, Mojca. Šest desetletij Avsenikovega poslovnega uspeha. V: MURŠIČ, Rajko (ur.), GLAVIČ, Tina (ur.). Odmevnost jugoslovanske glasbe in sodobne popularne glasbe z območja nekdanje Jugoslavije : znanstveni posvet, 28.-29. november 2014, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. [Ljubljana]: Univerza, Filozofska fakulteta: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, [2014]. Str. 11. [COBISS.SI-ID 56177506]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
206. RAMŠAK, Mojca. Wine queen as identity symbol and brand. V: Tenth Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign, May 21-24, 20014. Spletna izd. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2014. Str. 361. http://www.icqi.org/wp-content/uploads/2014/06/QI2014-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 55511650]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
207. RAMŠAK, Mojca. Prispevek Vinka Möderndorferja k ljudski medicini na Slovenskem. V: HUDALES, Jože (ur.), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Vinko Möderndorfer : učitelj, revolucionar, narodopisec in angažirani znanstvenik : simpozij ob 120-letnici rojstva, 9. in 10. december 2014, Antiq Palace Hotel, Gosposka ulica 10, Ljubljana. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014. Str. 15. [COBISS.SI-ID 37860397]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
208. RAMŠAK, Mojca. Dvajset let življenjskih zgodb v slovenski etnologiji (1993-2013). V: O pričama i pričanju danas : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 14. - 16. studenog 2013. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013. Str. 52. ISBN 978-953-6020-77-5. [COBISS.SI-ID 53464674]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
209. RAMŠAK, Mojca. Vinske kraljice kot blagovne znamke. V: ŽIDOV, Nena (ur.). Praznovanja med tradicijo in sodobnostjo : povzetki. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2013. Str. 21. ISBN 978-961-6388-34-4. [COBISS.SI-ID 53019746]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
210. RAMŠAK, Mojca. Slovenske vinske kraljice kot identitetni simboli = Slovenian wine queens as identity symbols. V: ZEBEC, Tvrtko (ur.). Kultura, identitet, politika : znanstveni skup u čast Dunji Rihtman-Auguštin = Culture, identity, politics : a scholarly conference in honour of Dunja Rihtman-Auguštin : Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 25.-27.10.2012. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. Str. 82-83. ISBN 978-953-6020-81-2. [COBISS.SI-ID 50315874]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
211. RAMŠAK, Mojca. Telo v oglasih za promocijo zdravja : [povzetek predavanja na 12. hrvaško-slovenskih etnoloških vzporednicah z naslovom Ponovno izcrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima, Duga Resa, 23.-25. sep. 2012]. V: Ponovno iscrtavanje granica : transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima. [Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2012]. Str. 28-29. [COBISS.SI-ID 49953122]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
212. RAMŠAK, Mojca. Izumljene identitete slovenske vinske ginokracije. V: JEZERNIK, Božidar (ur.), PODJED, Dan (ur.). Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu : knjižica povzetkov znanstvenega seminarja : [Ljubljana, 7. decembra 2012]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. Str. 24-25. [COBISS.SI-ID 51204962]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
213. RAMŠAK, Mojca (avtor povzetka). Pozdrav iz Rakolandije : podoba bolezni, ki je postala marketinška priložnost : [povzetek predavanja na 21. simpoziju Medicina in pravo s temo srečanja Odsev medicine in prava v sodobni družbi, Maribor, 29.-31. mar. 2012]. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Zbornik prispevkov. 21. simpozij Medicina in pravo s temo srečanja Odsev medicine in prava v sodobni družbi, Maribor, 29., 30. in 31. marec 2012. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2012. Str. 97-98. ISBN 978-961-6399-36-4. [COBISS.SI-ID 48497506]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
214. RAMŠAK, Mojca. K zdravniku na internet : [predavanje na 20. simpoziju Medicina in pravo s temo srečanja Osebni pristop - personalizacija medicine, Maribor, 25.-26. mar. 2011]. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Medicina in pravo - 20 let kasneje : osebni pristop - personalizacija medicine : [zbornik izvlečkov]. 20. posvetovanje Medicina in pravo, Maribor, 25. in 26. marec 2011. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2011. Str. 51. ISBN 978-961-6399-68-5. [COBISS.SI-ID 45230178]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
215. RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe sodobne deviirane časti. V: Posredovanje kulture : između prakse i teorije : knjižica sažetaka : [srečanje Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zagreb, 1. dec. 2011]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. Str. [8]. [COBISS.SI-ID 47341666]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
216. RAMŠAK, Mojca. Socialnomarketinške prakse kot preventiva pri raku dojk?. V: REPIČ, Jaka (ur.). Urbana etnologija in antropologija na Slovenskem : knjižica povzetkov : simpozij ob 80-letnici prof. Slavka Kremenška in 70-letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, Ljubljana, 27. do 28. oktober 2011. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2011. Str. [11-12]. [COBISS.SI-ID 47099234]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
217. RAMŠAK, Mojca. Words matter : breast cancer disparities in language. V: PERNARČIČ, Radharani (ur.), KLAUS, Simona (ur.), LIPOVEC ČEBRON, Uršula (ur.). Beyond essentialisms: challenges of anthropology in the 21st century : book of abstracts : international conference on the occasion of the 70th anniversary of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 25th to 27th November 2010 = Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju : zbornik povzetkov : mednarodna konferenca v počastitev 70. obletnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, 25. do 27. november 2010. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Faculty of Arts, 2010. Str. 61-62. ISBN 978-961-237-390-0. [COBISS.SI-ID 44427362]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
218. RAMŠAK, Mojca. Ženske ženskam. V: VELAGIĆ, Tanja (ur.). 100 let od prve obeležitve dneva žensk : okrogla miza : povzetki referatov. Ljubljana: KUD Mreža: Publicistično društvo ZAK, 2009. Str. 7. [COBISS.SI-ID 38740578]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
219. RAMŠAK, Mojca. Mapping honour : visual thesaurus. V: Fifth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign, May 20-23, 2009. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2009. Str. 402. [COBISS.SI-ID 1434765]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
220. RAMŠAK, Mojca. Being sensitive and discret when dealing with honour and good name. V: MESARIČ, Andreja (ur.), REPIČ, Jaka (ur.), BARTULOVIĆ, Alenka (ur.). Experiencing diversity and mutuality. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2008. Str. 55. ISBN 978-961-237-247-7. http://www.nomadit.co.uk/easa/easa08/EASA_bk_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 1404813]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
221. RAMŠAK, Mojca. Metafore ubijajo, mar ne? : simbolne jezikovne podobe raka dojk na Slovenskem. V: Kultura, identiteti, ideologije granica : jedna granica, dvije etnologije? : 10. hrvatsko-slovenske etnološke paralele, Varaždin, 29.5.-1.6.2008 = Kultura, identitete, ideologije meja : ena meja, dve etnologiji? : 10. hrvaško-slovenske etnološke vzporednice, Varaždin, 29.5.-1.6.2008. [Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2008]. Str. 21. [COBISS.SI-ID 28293933]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
222. RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila). Anonymity of people and place in research on attacks on the honour and good name. V: Panel abstracts : individual abstracts : general information. Fourth International Congress of Qualitative Inquiry & Couch-Stone Symposium University of Illinois at Urbana-Champaign, May 14-17, 2008. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2008. Str. 437-438. [COBISS.SI-ID 28175917]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
223. RAMŠAK, Mojca. Etnološko preučevanje otrok. V: GAJSER, Zdenka (ur.), LOGAR, Maja (ur.), ŽIGART, Aleš (ur.). Pravljični dan s posvetovanjem V pravljice prost vstop : 20. november 2008, Svečana dvorana na Rotovškem trgu 1 v Mariboru. Maribor: Mariborska knjižnica, 2008. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 6472734]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
224. RAMŠAK, Mojca. Context of breast cancer narrative accounts. V: Panel abstracts : individual abstracts : general information. Third International Congress of Qualitative Inquiry & Couch-Stone Symposium University of Illinois at Urbana-Champaign, May 2-5, 2007. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2007. Str. 352. [COBISS.SI-ID 26550573]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
225. RAMŠAK, Mojca. Las metáforas matan, ?no? = Metaphors Kill, don't they?. Representaciones simbólicas del cáncer de mama en la comunicación cotidiana= Symbolic Representations of Breast Cancer in Everyday Communication. V: Resumenes = Abstracts. VII. Jornadas de Estudio de la Narrativa Folklórica, ISFNR Interim Conference, Narrativa Folklórica y Sociedad, Folk Narrative and Society, International Society for Folk Narrative Research, Instituto Nacional de Antropología z Pensamiento Latinoamericano, Secretaría de Cultura de la Nación, Departamento de Investigaciones Culturales, Sub-Secretaría de Cultura de La Pampa, 20 al 22 septiembre de 2007, Sept. 20-22, 2007, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Santa Rosa, 2007. Str. 80-81. http://www.ut.ee/isfnr/files/santa_rosa_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 27107373]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
226. RAMŠAK, Mojca. Grim threshold of eternity. Death and dying among Slovene minority in rural Carinthia in Austria. V: The Ritual Year and History. Strážnice: SIEF Working Group, 2007. [COBISS.SI-ID 26692141]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
227. RAMŠAK, Mojca. Context of breast cancer narrative accounts. V: Third International Congress of Qualitative Inquiry & Couch-Stone Symposium, University of Illinois at Urbana-Champaign, May 2-5, 2007. Spletna izd. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2007. Str. 352. [COBISS.SI-ID 26547501]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
228. RAMŠAK, Mojca. Slovene ethnological lexicography in the light of European experiences : program abstracts : AFS 2006 Annual Meeting "Homelands and Diasporas", October 18-22, Milwaukee, Wisconsin. V: The American Folklore Society : AFS Annual Meeting. Columbus (Ohio): The American folklore society, 2006. http://www.afsnet.org/annualmeet/2006/AFS_2006_Annual_Meeting_Abstracts.doc. [COBISS.SI-ID 25836333]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
229. RAMŠAK, Mojca. Slovene ethnological lexicography in the light of European experiences. V: Homelands and diasporas : program and abstracts. American Folklore Society Annual Meeeting "Homelands and diasporas", Milwaukee (Wisconsin), October 18-22, 2006. Columbus (Ohio): American Folklore Society, 2006. Str. 100. [COBISS.SI-ID 1292685]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
230. RAMŠAK, Mojca. Kakšni so slovenski rituali napadov na čast in dobro ime?. V: Mesto in trg na meji : mednarodni simpozij : povzetki = Grad i trg na granici : međunarodni simpozij. [S. l.]: [s. n.], 2006. Str. 2. [COBISS.SI-ID 1250957]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
231. RAMŠAK, Mojca. Opravljanje in obrekovanje na delovnem mestu : zabava ali psihološko nasilje. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Povzetki referatov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2006. Str. 17. [COBISS.SI-ID 1266061]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
232. RAMŠAK, Mojca. When does defence of honour and good name become a ritual?. V: MIDHOLM, Lina (ur.). The ritual year and ritual diversity : abstracts. Götenborg: Språk-Och Folkminnesinstitutet (SOFI): = Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research, 2006. Str. 35-36. ISBN 91-7229-034-X, ISBN 978-91-7229-034-1. [COBISS.SI-ID 1259917]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
233. RAMŠAK, Mojca. The pantomime of giving birth, recreation or concealed memory on common history?. V: [Abstracts and programme]. Ninth Annual Conference on Holidays, Ritual, Festival, Celebration, and Public Display: Public Political Protests, Bowling Green (Ohio), June 2-4, 2005. [Bowling Green: State University, 2005]. Str. 14-15. [COBISS.SI-ID 23865389]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
234. RAMŠAK, Mojca. Defense of honor and good name in an isolated rural setting in Slovenia. V: Folklore, equal access, and social justice : program and abstracts. American Folklore Society Annual Meeting "Folklore, equal access, and social justice", Atlanta (Georgia), October 19-23, 2005. Columbus (Ohio): American Folklore Society, 2005. Str. 104. [COBISS.SI-ID 1139341]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
235. RAMŠAK, Mojca. Out of fear, close to reconciliation. V: [Abstracts and programme]. Eight Annual Conference on Holidays, Ritual, Festival, Celebration and Public Display, Bowling Green, June 3-5, 2004. [Bowling Green: State University, 2004]. [1] str. [COBISS.SI-ID 22489133]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
236. RAMŠAK, Mojca. Etnološki pristop k preučevanju žanrov vsakodnevne komunikacije - obrekovanje, govorice in njuni derivati. V: Hrvatsko-slovenske etnološke paralele : [zbornik povzetkov s posvetovanja v Motovunu, 2. - 4. 2004] = Slovensko-hrvaške etnološke vzporednice. [Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2004]. [1] str. [COBISS.SI-ID 22488877]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
237. RAMŠAK, Mojca. Overlooked beggarliness among Slovene minority in Carinthia, Austria in the 20th century. V: Program and abstracts. American Folklore Society Annual Meeting "Folklore and the Cultural Landscape", Salt Lake City (Utah), October 13-17, 2004. Salt Lake City: American Folklore Society, 2004. Str. 95. [COBISS.SI-ID 22819117]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
238. RAMŠAK, Mojca. Science between objectivity and a threat of subjectivity : the role od field diaries and empathy in recording life stories. V: Program and abstracts. American Folklore Society Annual Meeting "Folk Culture and the Public Domain", Albuquerque (New Mexico), October 8-12, 2003. Columbus: American Folklore Society, 2003. Str. 103. [COBISS.SI-ID 21464365]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
239. RAMŠAK, Mojca. On illegitimate children and their parents in Carinthia in the 19th century and the first half of the 20th century. V: Program and abstracts. American Folklore Society Annual Meeting "Image, Object, and Processes of Documentation", October 16-20, Rochester (New York). Arlington: American Folklore Society, 2002. Str. 83. [COBISS.SI-ID 20153133]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
240. RAMŠAK, Mojca. "Hoot, hoot, die, die", the owl screamed three days before my near death or the memories of the Carinthian Slovenes on the unavoidable meeting with the lady in white. V: VREČER, Natalija (ur.). Book of abstracts. International Symposium Ethnological and Anthropological Approaches to the study of death, November 5-8, 1998, Ljubljana. Ljubljana: Slovene Ethnographic Museum [etc.], 1998. Str. [38]. [COBISS.SI-ID 12544557]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

241. RAMŠAK, Mojca. Pravna regulacija vonjav in trženje z vonjavami. V: REPAS, Martina (ur.). Dileme sodobnega oglaševanja : izbrane teme. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. Str. 225-275. ISBN 978-961-286-788-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/814, DOI: 10.18690/um.pf.6.2023.10. [COBISS.SI-ID 170256387]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 60, št. avtorjev: 1
242. RAMŠAK, Mojca. How we talked about the coronavirus in Slovenia. V: KATARINČIĆ, Ivana (ur.), et al. COVID-19 u humanističkoj perspektivi. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2022. Str. 343-366, ilustr. Biblioteka Nova etnografija. ISBN 978-953-8089-72-5. [COBISS.SI-ID 104909827]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
243. RAMŠAK, Mojca. Samota pazi na nas, alkoholna industrija pa tudi : pitje alkohola v času epidemije covida-19. V: REPAS, Martina (ur.). Pravo in ekonomija : pravo, ekonomija in epidemija. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 93-126. ISBN 978-961-286-630-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/702, DOI: 10.18690/um.pf.4.2022.5. [COBISS.SI-ID 117401347]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 60, št. avtorjev: 1
244. ROMIH, Dejan, RAMŠAK, Mojca, KAVKLER, Alenka. The impact of economic policy uncertainty in the United States on unemployment of black and white Americans : pre-pandemic evidence. V: OPLOTNIK, Žan (ur.), JESUS-SILVA, Natacha (ur.). Contemporary issues in international economics. Maribor: Institute for Local Self-Government, 2021. Str. 155-173, ilustr. ISBN 978-961-7124-08-8. http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/view/ContemporaryIssuesInInternationalEconomics/75/742-1. [COBISS.SI-ID 84746755]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 13.33, št. avtorjev: 3
245. RAMŠAK, Mojca. Družbeni konteksti vonjav. V: GABER, Mateja (ur.). Fenomen Chanel : od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. Str. 29-39, ilustr. ISBN 978-961-06-0356-6. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/231/331/5371-1. [COBISS.SI-ID 29324547]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 1
246. RAMŠAK, Mojca. Po holivudski nasmeh na Hrvaško - digitalno oglaševanje in dentalni medicinski turizem na Hrvaškem. V: REPAS, Martina (ur.), et al. Pravo in ekonomija : digitalno gospodarstvo. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. Str. 15-35, ilustr. ISBN 978-961-286-366-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/489/607/1004-1, DOI: 10.18690/978-961-286-366-1.2. [COBISS.SI-ID 29438979]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
247. RAMŠAK, Mojca. "Digivino" v "digialko" svetu : zakaj programi za preprečevanje čezmernega pitja alkohola klecnejo pred starim vinom v novi steklenici. V: REPAS, Martina (ur.), et al. Pravo in ekonomija : digitalno gospodarstvo. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. Str. 147-171. ISBN 978-961-286-366-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/489/607/1004-1, DOI: 10.18690/978-961-286-366-1.8. [COBISS.SI-ID 29464067]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
248. RAMŠAK, Mojca. "Pesem od Kolare". V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 405-412. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36. ISBN 978-961-237-963-6. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_Ramsak.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145894, DOI: 10.4312/Obdobja.36.405-412. [COBISS.SI-ID 65707618]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
249. RAMŠAK, Mojca. Starost in staranje v pohorski pravljični prozi. V: ŠORN, Mojca (ur.). Starost - izzivi historičnega raziskovanja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. Str. 35-44. Zbirka Vpogledi, 18. ISBN 978-961-6386-83-8. ISSN 2350-5656. http://hdl.handle.net/11686/43138. [COBISS.SI-ID 1600141]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
250. RAMŠAK, Mojca. The fundamental collective works in Slovene ethnology and European horizons. V: WOITSCH, Jiří (ur.), JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla (ur.). Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2016. Str. 278-298. ISBN 978-80-88081-10-4, ISBN 978-80-88081-11-1. [COBISS.SI-ID 63362914]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
251. RAMŠAK, Mojca. Prispevek k ljudski medicini pri Slovencih. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), HUDALES, Jože (ur.). "Kar ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane." : Vinko Möderndorfer - učitelj, politik in raziskovalec. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 289-307, ilustr. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 41. ISBN 978-961-237-846-2. ISSN 1855-671X. [COBISS.SI-ID 61680226]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
252. RAMŠAK, Mojca. Tabuji v preventivnih kampanjah proti raku v Sloveniji : podobe oglaševanja in skrita sporočila. V: STUDEN, Andrej (ur.). Od prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. Str. 203-216. Zbirka Vpogledi, 13. ISBN 978-961-6386-71-5. ISSN 2350-5656. https://www.sistory.si/11686/43100. [COBISS.SI-ID 3695732]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 1
253. RAMŠAK, Mojca. 22 godine prikupljanja životnih prica u slovenskoj etnologiji (1993. - 2015.). V: MARKOVIĆ, Jelena (ur.), MARKS, Ljiljana (ur.). O pričama i pričanju danas. [Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku], 2015. Str. 199-216, tabele. Biblioteka Nova etnografija. ISBN 978-953-6020-90-4. [COBISS.SI-ID 58978914]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
254. RAMŠAK, Mojca. Slovenski etnološki leksikon : od besednjaka do sinteze etnoloških preučevanj. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Del 2, str. 635-642. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%202/Ramsak.pdf. [COBISS.SI-ID 59070562]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
255. RAMŠAK, Mojca. Vinske kraljice med častnim poslanstvom in neplačanim delom. V: ŠORN, Mojca (ur.), VODOPIVEC, Nina (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. Str. 103-115, ilustr. Zbirka Vpogledi, 12. ISBN 978-961-6386-58-6. ISSN 2350-5656. http://hdl.handle.net/11686/42438. [COBISS.SI-ID 59206242]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
256. RAMŠAK, Mojca. K zdravniku na internet : personalizirana medicina in informacijska tehnologija. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : sodobne dileme III. Maribor: Pravna fakulteta, 2014. Str. 273-291, ilustr. ISBN 978-961-6399-73-9. [COBISS.SI-ID 56931426]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 1
257. RAMŠAK, Mojca. Otroci, igra, vzgoja in kulturna dediščina. V: LOGAR, Maja (ur.), et al. Za pravljice odklenjene ključavnice. V Mariboru: Mariborska knjižnica, 2012. Str. 89-100. ISBN 978-961-91416-4-9. [COBISS.SI-ID 49209186]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 10, št. avtorjev: 1
258. RAMŠAK, Mojca. Europe, 1900 to 1940. V: CARLISLE, Rodney P. (ur.). Encyclopedia of play in today's society. Los Angeles [etc.]: Sage, 2009. Str. 207-211. ISBN 978-1-4129-6670-2. [COBISS.SI-ID 1432461]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 1
259. RAMŠAK, Mojca. Europe, 1940 to 1960. V: CARLISLE, Rodney P. (ur.). Encyclopedia of play in today's society. Los Angeles [etc.]: Sage, 2009. Str. 212-215. ISBN 978-1-4129-6670-2. [COBISS.SI-ID 1432717]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 1
260. RAMŠAK, Mojca. Europe, 1960 to present. V: CARLISLE, Rodney P. (ur.). Encyclopedia of play in today's society. Los Angeles [etc.]: Sage, 2009. Str. 212-215. ISBN 978-1-4129-6670-2. [COBISS.SI-ID 1432973]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 1
261. RAMŠAK, Mojca. Slovenia. V: CARLISLE, Rodney P. (ur.). Encyclopedia of play in today's society. Los Angeles [etc.]: Sage, 2009. Str. 643-644. ISBN 978-1-4129-6670-2. [COBISS.SI-ID 1432205]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 1
262. RAMŠAK, Mojca. On tragic contemporary honour cultures. V: HAMILTON, Christopher (ur.), et al. Facing tragedies. Wien: Lit, 2009. Str. 89-105, ilustr. Perspectives on social ethics, vol. 2. ISBN 978-3-643-50069-4. [COBISS.SI-ID 1443725]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
263. RAMŠAK, Mojca. Mobing, opravljanje in obrekovanje na delovnem mestu : zabava ali psihološko nasilje?. V: MURŠIČ, Rajko (ur.), HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Prostori soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008. Str. 107-128. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 26. ISBN 978-961-237-266-8. [COBISS.SI-ID 38223970]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
264. RAMŠAK, Mojca. Slovenia. V: CLEMENTS, William M. (ur.). The Greenwood encyclopedia of world folklore and folklife. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2006. Str. 295-305, ilustr. ISBN 0-313-32847-1, ISBN 0-313-32848-X, ISBN 0-313-32849-8, ISBN 0-313-32850-1, ISBN 0-313-32851-X. [COBISS.SI-ID 1168781]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 10, št. avtorjev: 1
265. RAMŠAK, Mojca. Kam z življenskimi zgodbami?. Mali praktikum o kritiki ustnih virov. V: LIKAR, Vojislav (ur.), WEISS, Peter (ur.), SVOLJŠAK, Petra (ur.). Historični seminar 5 : zbornik izbranih predavanj 2004-2006. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. Str. 189-204. ISBN 978-961-6568-95-1. [COBISS.SI-ID 26510125]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
266. RAMŠAK, Mojca. Ustna zgodovina in življenjske zgodbe na poti k etnologiji. V: BOGATAJ, Janez (ur.), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Kolesar s Filozofske : zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2000. Str. 217-238. Zbirka Županičeva knjižnica, št. 4. ISBN 961-227-065-1. [COBISS.SI-ID 12949346]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
267. RAMŠAK, Mojca. The living conditions of the viničarji from Svečinske gorice before the Second World War and the Slovenske gorice region in transition. V: MURŠIČ, Rajko (ur.), BRUMEN, Borut (ur.). Cultural processes and transformations in transition of the Central and Eastern European post-communist countries. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 1999. Str. 87-102. Etnološka stičišča, 9, Zbirka Županičeva knjižnica, vol. 3. ISBN 961-6200-95-X. [COBISS.SI-ID 9934178]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
268. RAMŠAK, Mojca. Koroške življenjske zgodbe - naključna lepljenka ali zametek urejene dokumentacije?. V: MAKAROVIČ, Marija (ur.), et al. Tako smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 6. Celovec; Dunaj; Ljubljana: Mohorjeva družba, 1998. Str. 185-192. ISBN 3-85013-587-X. [COBISS.SI-ID 15370338]
kategorija: 3D (Z); tip dela še ni verificiran
točke: 10, št. avtorjev: 1

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

269. RAMŠAK, Mojca. Nematerialna dediščina svečinskih življenjskih zgodb. V: RADMILOVIČ, Marija (ur.). Med vinogradi in mejo : življenjske zgodbe Svečinčanov. 1. izd. Svečina: KUD Jože Stupnik, 2010. Str. 11-16. ISBN 978-961-269-278-0. [COBISS.SI-ID 43452514]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
270. RAMŠAK, Mojca, IVANEŽ, Maja, VOGRIN, Jasna. Ruška nedelja skozi čas in njena prihodnost. V: Ruše in Rušani : [zbornik prispevkov o Rušah in Rušanih v očeh študentov etnologije : etnološko raziskovalna delavnica Ruše '94, 11.-16. julija 1994]. Ljubljana: Skam, 1995. Str. 59-69, 2 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1775714]
kategorija: SU (S)
točke: 1.67, št. avtorjev: 3
271. RAMŠAK, Mojca. Raziskovanje življenjske zgodbe : izsek iz metodologije raziskovanja. V: ŠTAJNBAHER, Srečko (ur.). Mladinski raziskovalni tabor Šmartno 93. Ljubljana: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje Znanost mladini, 1994. Str. 39-43. [COBISS.SI-ID 15372642]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
272. RAMŠAK, Mojca. Obrti = Gewerbe. V: RAMŠAK, Mojca (ur.), OGRIS, Tomaž (ur.). Na poti v vas : kultura na Radišah skozi 90 let = Unterwegs ins Dorf : Streifzug durch 90 Jahre Kultur am Radsberg. Klagenfurt; = Celovec: Drava, 1994. Str. 69-74. Naša regija. ISBN 3-85435-233-6. [COBISS.SI-ID 15370850]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
273. RAMŠAK, Mojca. "Mama in oče lepo prosita, če bi prišli pomagat." : medsebojna pomoč skozi socialne mreže. V: ŠTAJNBAHER, Srečko (ur.). Mladinski raziskovalni tabor Šmartno 92. Ljubljana: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje Znanost mladini, 1993. Str. 16-21. [COBISS.SI-ID 15372386]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
274. RAMŠAK, Mojca. Od ovce do volnene niti = Vom Schaf zum Wollfaden. V: RAMŠAK, Mojca (ur.), MALLE, Janko (ur.). Na poti v vas. Vsakdanja kultura v Šentjanžu in Bilčovsu s poudarkom na prvi polovici 20. stoletja : bilten etnološke raziskovalne delavnice osnovnošolcev iz Ljubljane in Roža = Unterwegs ins Dorf. Alltagskultur in St. Johann und Ludmannsdorf in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts : Bulletin der ethnologischen Forschungswerkstätte für Schülerlnnen aus Ljubljana und dem Rosental. V Celovcu: Drava, 1993. Str. Naša regija. ISBN 3-85435-220-4. [COBISS.SI-ID 15370594]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
275. RAMŠAK, Mojca. Stavbarstvo in notranja oprema pohorskih kuhinj. V: ŠTAJNBAHER, Srečko (ur.). Mladinski raziskovalni tabor Šmartno 91. Ljubljana: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje Znanost mladini, 1992. Str. 46-64. [COBISS.SI-ID 15372130]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
276. RAMŠAK, Mojca. Raziskovanje prehrane kot kulturne vrednote. V: ŠTAJNBAHER, Srečko (ur.). Mladinski raziskovalni tabor Šmartno 90. Ljubljana: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje Znanost mladini, 1991. Str. 47-55. [COBISS.SI-ID 15371618]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
277. RAMŠAK, Mojca. Kaj so jedli? : praznični jedilniki med 30. in 50. leti dvajsetega stoletja v Ljubljani. V: SAVNIK, Romana (ur.), RAMŠAK, Mojca (ur.), PAHOR, Jožica (ur.). Zbornik raziskovalnih nalog učencev osnovnih šol v občini Ljubljana-Center. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Ljubljana-Center, 1991. Str. 39-47. [COBISS.SI-ID 15371874]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
278. RAMŠAK, Mojca. Etnološke raziskave na Pohorju : šege cerkvenega leta na Šmartnem. V: ŠTAJNBAHER, Srečko (ur.). Mladinski raziskovalni tabor Šmartno '87. Ljubljana: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Republiški koordinacijski odbor Gibanja Znanost mladini, 1988. Str. 26-32. [COBISS.SI-ID 15371362]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
279. RAMŠAK, Mojca. Etnološke raziskave : uvajanje novosti in razkroj tradicionalne kulture na Tinju in Keblju. V: ŠTAJNBAHER, Srečko (ur.). Mladinski raziskovalni tabor Šmartno '87. Ljubljana: Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Republiški koordinacijski odbor Gibanja Znanost mladini, 1988. Str. 26-32. [COBISS.SI-ID 15371106]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

280. RAMŠAK, Mojca. Bošković-Stulli, Maja (1922-2012). V: DUGGAN, Anne E. (ur.), HAASE, Donald (ur.), CALLOW, Helen J. (ur.). Folktales and fairy tales : traditions and texts from around the world. 2nd ed. Santa Barbara: Denver: Greenwood: ABC-CLIO, 2016. Str. 146. ISBN 978-1-61069-253-3, ISBN 978-1-61069-254-0. [COBISS.SI-ID 60526690]
kategorija: SU (S)
točke: 0 (izločeno iz točkovanja), št. avtorjev: 1
281. RAMŠAK, Mojca. Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864). V: DUGGAN, Anne E. (ur.), HAASE, Donald (ur.), CALLOW, Helen J. (ur.). Folktales and fairy tales : traditions and texts from around the world. 2nd ed. Santa Barbara: Denver: Greenwood: ABC-CLIO, 2016. Str. 536. ISBN 978-1-61069-253-3, ISBN 978-1-61069-254-0. [COBISS.SI-ID 60525666]
kategorija: SU (S)
točke: 0 (izločeno iz točkovanja), št. avtorjev: 1
282. RAMŠAK, Mojca. Matičetov, Milko (1919-2014). V: DUGGAN, Anne E. (ur.), HAASE, Donald (ur.), CALLOW, Helen J. (ur.). Folktales and fairy tales : traditions and texts from around the world. 2nd ed. Santa Barbara: Denver: Greenwood: ABC-CLIO, 2016. Str. 626. ISBN 978-1-61069-253-3, ISBN 978-1-61069-254-0. [COBISS.SI-ID 60525154]
kategorija: SU (S)
točke: 0 (izločeno iz točkovanja), št. avtorjev: 1
283. RAMŠAK, Mojca. Polívka, Jiří (1858-1933). V: DUGGAN, Anne E. (ur.), HAASE, Donald (ur.), CALLOW, Helen J. (ur.). Folktales and fairy tales : traditions and texts from around the world. 2nd ed. Santa Barbara: Denver: Greenwood: ABC-CLIO, 2016. Str. 790. ISBN 978-1-61069-253-3, ISBN 978-1-61069-254-0. [COBISS.SI-ID 60524898]
kategorija: SU (S)
točke: 0 (izločeno iz točkovanja), št. avtorjev: 1
284. RAMŠAK, Mojca. Pink triangle. Qualia Encyclopedia of gay folklife. http://www.qualiafolk.com/2011/12/08/pink-triangle/. [COBISS.SI-ID 49540194]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
285. RAMŠAK, Mojca. Red ribbon. Qualia Encyclopedia of gay folklife. http://www.qualiafolk.com/2011/12/08/red-ribbon/. [COBISS.SI-ID 50204002]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
286. RAMŠAK, Mojca, WEEMS, Mickey. Tango. Qualia Encyclopedia of gay folklife. http://www.qualiafolk.com/2011/12/08/tango/. [COBISS.SI-ID 51033954]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
287. RAMŠAK, Mojca. [Gesla - 378 enot]. V: BAŠ, Angelos (ur.). Slovenski etnološki leksikon. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. ISBN 978-86-11-16654-4. [COBISS.SI-ID 46286690]
kategorija: SU (S)
točke: 0 (ponatis), št. avtorjev: 1
288. RAMŠAK, Mojca. Bošković-Stulli, Maja (1922-). V: HAASE, Donald (ur.). The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales. Westport: Greenwood Press, 2008. Str. 137. ISBN 978-0-313-33441-2, ISBN 0-313-33441-2, ISBN 978-0-313-33442-9, ISBN 0-313-33442-0, ISBN 978-0-313-33443-6, ISBN 0-313-33443-9, ISBN 978-0-313-33444-3, ISBN 0-313-33444-7. [COBISS.SI-ID 27731501]
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 2, št. avtorjev: 1
289. RAMŠAK, Mojca. Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864). V: HAASE, Donald (ur.). The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales. Westport: Greenwood Press, 2008. Str. 530-531. ISBN 978-0-313-33441-2, ISBN 0-313-33441-2, ISBN 978-0-313-33442-9, ISBN 0-313-33442-0, ISBN 978-0-313-33443-6, ISBN 0-313-33443-9, ISBN 978-0-313-33444-3, ISBN 0-313-33444-7. [COBISS.SI-ID 27731757]
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 2, št. avtorjev: 1
290. RAMŠAK, Mojca. Matičetov, Milko (1919-). V: HAASE, Donald (ur.). The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales. Westport: Greenwood Press, 2008. Str. 608. ISBN 978-0-313-33441-2, ISBN 0-313-33441-2, ISBN 978-0-313-33442-9, ISBN 0-313-33442-0, ISBN 978-0-313-33443-6, ISBN 0-313-33443-9, ISBN 978-0-313-33444-3, ISBN 0-313-33444-7. [COBISS.SI-ID 27732013]
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 2, št. avtorjev: 1
291. RAMŠAK, Mojca. Polívka, Jiří (1858-1933). V: HAASE, Donald (ur.). The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales. Westport: Greenwood Press, 2008. Str. 756. ISBN 978-0-313-33441-2, ISBN 0-313-33441-2, ISBN 978-0-313-33442-9, ISBN 0-313-33442-0, ISBN 978-0-313-33443-6, ISBN 0-313-33443-9, ISBN 978-0-313-33444-3, ISBN 0-313-33444-7. [COBISS.SI-ID 27732269]
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 2, št. avtorjev: 1
292. RAMŠAK, Mojca, MLAKAR, Vlasta. Ramšak Mojca. V: STANONIK, Tončka (ur.), BRENK, Lan (ur.). Osebnosti : veliki slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. Str. 923. ISBN 978-961-01-0504-6. [COBISS.SI-ID 1414285]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
293. RAMŠAK, Mojca. [Gesla - 378 enot]. V: BAŠ, Angelos (ur.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 23029037]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
294. RAMŠAK, Mojca. Slavec-Gradišnik, Ingrid. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2002, zv. 16: dodatek a-ž, str. 185. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 20636973]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
295. RAMŠAK, Mojca. Šarf, Fanči. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, zv. 13: š-t, str. 7. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17946925]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
296. RAMŠAK, Mojca. Šašelj, Ivan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, zv. 13: š-t, str. 9. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17947181]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
297. RAMŠAK, Mojca. Štrukelj, Pavla. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, zv. 13: š-t, str. 149. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17948205]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
298. RAMŠAK, Mojca. Šmitek, Zmago. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, zv. 13: š-t, str. 74. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17947437]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
299. RAMŠAK, Mojca. Šprajc, Ivan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, zv. 13: š-t, str.122. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17947949]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
300. RAMŠAK, Mojca. Stanonik, Marija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1998, zv. 12: slovenska n-sz, str. 260. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17946669]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
301. RAMŠAK, Mojca. Smerdel, Inja. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1998, zv. 12: slovenska n-sz, str. 83. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17946413]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
302. RAMŠAK, Mojca. Ravnik Mojca. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1996, 10, str. 102. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 4716130]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
303. RAMŠAK, Mojca. Novak Anka. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1994, zv. 8: nos-pli, str. 16. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 15377250]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
304. RAMŠAK, Mojca. Pajek Jožef. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1994, zv. 8: nos-pli, str. 222. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 15377506]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
305. RAMŠAK, Mojca. Omerzel-Terlep Mira. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1994, zv. 8: nos-pli, str. 130. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 15376994]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

306. RAMŠAK, Mojca. Ivo Maroević: Uvod v muzeologijo. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2020, 371 str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 32 = 83, str. 237-239. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-32-2022/ivo-maroevic-uvod-v-muzeologijo, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-37V6ATZ6. [COBISS.SI-ID 133662211], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ANPLUS, ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
307. RAMŠAK, Mojca. Marija Makarovič: Kmečka abeceda : Cerknica: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2000 [sic!] [2020], 56 str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31 = 82, str. 315-316. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_31_Ramsak_Marija.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-66RASIWX. [COBISS.SI-ID 93290499], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ANPLUS, ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
308. RAMŠAK, Mojca. Nika Kovač: Moja odločitev: pričevanja, pravice in predsodki o splavu : Maribor: Aristej, 2020, 139 str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31 = 82, str. 313-315. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_31_Ramsak_Nika.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-U1MAI1IF. [COBISS.SI-ID 93288707], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ANPLUS, ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
309. RAMŠAK, Mojca. Jelena Ivanišević: Povijesni rječnik hrvatskog kulinarstva, A-M : Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2015, 442 str. : Jelena Ivanišević: Povijesni rječnik hrvatskog kulinarstva, N-Ž : Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2019, 527 str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30 = 81, str. 290-291. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_30_ramsak_jelena.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QPL3RWSL. [COBISS.SI-ID 45532163], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
310. RAMŠAK, Mojca. Marija Makarovič: Jazbina: mikroetnološka predstavitev jazbinskih in podgorskih družin z gorskega kmečkega naselja v občini Črna na Koroškem : Črna na Koroškem, Občina, 2019, 845 str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30 = 81, str. 288-290. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_30_ramsak_marija.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-I31LY0JZ. [COBISS.SI-ID 45523459], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
311. RAMŠAK, Mojca. Melanija Belaj: Vino, rakija, a može i limončelo: etnografija obiteljske proizvodnje i konzumacije alkoholnih pića : Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018, 209 str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30 = 81, str. 292-293. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_30_ramsak_melanija.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VDR4FVWV. [COBISS.SI-ID 45534979], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
312. RAMŠAK, Mojca. Medicinsko pravo: od historične preglednosti do pojmovne izostrenosti. E-bilten. 18. sep. 2019, ilustr. ISSN 2464-0174. https://www.uradni-list.si/e-bilten/novica/medicinsko-pravo-od-historicne-preglednosti-do-pojmovne-izostrenosti. [COBISS.SI-ID 70470498]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
313. RAMŠAK, Mojca. Knjižna uspešnica zgodovine medicine. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. feb. 2019, leto 28, št. 2, str. 56-57, ilustr. ISSN 1318-0193. https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-02-19.pdf?sfvrsn=44043236_2. [COBISS.SI-ID 68897122]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
314. RAMŠAK, Mojca. Mirjam Mencej: Styrian witches in European perspective: ethnographic fieldwork ... Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28 = 79, str. 292-295. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-28-2018/mirjam-mencej-styrian-witches-in-european-perspective-ethnographic-fieldwork-london-palgrave, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2TT3ZPCX. [COBISS.SI-ID 68893794], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
315. RAMŠAK, Mojca. Tita Porenta: Veliki ljudje slovenskega čebelarstva = The great people of Slovenian beekeeping ... Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28 = 79, str. 287-292. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-28-2018/tita-porenta-veliki-ljudje-slovenskega-cebelarstva, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-K3KZGKC8. [COBISS.SI-ID 68893538], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
316. RAMŠAK, Mojca. Zvonka Zupanič Slavec: Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija ... Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28 = 79, str. 295-299. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-28-2018/zvonka-zupanic-slavec-zgodovina-zdravstva-in-medicine-na-slovenskem-medicina-skozi-cas-javno, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GP5PTK4S. [COBISS.SI-ID 68894306], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (ERIHPLUS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
317. RAMŠAK, Mojca (recenzent). Koherenten mozaik izginule skupnosti : John Tschinkel, Zvonovi so utihnili (Modrijan, Ljubljana, 2010). Večer. [Tiskana izd.]. 10. jan. 2011, let. 67, št. 7, str. 13. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/clanekkul2011011005608951. [COBISS.SI-ID 44455778]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
318. RAMŠAK, Mojca. Tehten prispevek k strokovni terminologiji : Bogdan Lešnik, Temelji psihoanalize: Opombe h konceptom (Založba /*cf., Ljubljana, 2009). Večer. [Tiskana izd.]. 19. apr. 2010, let. 66, št. 89, str. 13. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/clanek2010041905533116. [COBISS.SI-ID 42147938]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
319. RAMŠAK, Mojca. Sodobne personifikacije Martina Krpana : Milan Jazbec: Martin Krpan: diplomat in vojščak. Studeno, Zavod Martin Krpan, 2009. Večer. [Tiskana izd.]. 22. feb. 2010, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1464461]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
320. RAMŠAK, Mojca. Pohanca: časi na vasi : Zbrala in uredila dr. Milan Jazbec in dr. Ivanka Počkar. Osnovna šola, Artiče, 2006, 327 str., ilustr. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2009, letn. 20, št. 2, str. 274-276. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 1430925]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
321. RAMŠAK, Mojca. Martin Luther King ml.: avtobiografija (zbral in uredil Clayborne Carson, iz angleščine prevedla Jedrt Maležič), Sanje, 2008. Večer. [Tiskana izd.]. 4. maj 2009, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1431181]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
322. RAMŠAK, Mojca. O slovenski biografiki : Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon. A-L. M-Ž. Večer. [Tiskana izd.]. 12. jan. 2009, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1416589]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
323. RAMŠAK, Mojca. Da ne bomo zgolj objekt politike : Elena Pečarič, EUtropija: vzemimo demokracijo v svoje roke = EUtropy: let us take democracy in our own hands. Večer. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2009, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1451917]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
324. RAMŠAK, Mojca. Orlando Figes, Šepetalci : zasebno življenje v Stalinovi Rusiji. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2008, letn. 32, št. 320/321, str. 138-141. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 1457293]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
325. RAMŠAK, Mojca. "Stari vladi za spomin, novi v opomin" : Nina Vodopivec, Labirinti postsocializma : Socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev. Večer. [Tiskana izd.]. 11. avg. 2008, 64, št. 156, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 2482292]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
326. RAMŠAK, Mojca. Onkraj hitre hrane iz bivše Juge : Jernej Mlekuž: Burek.si?!. Večer. [Tiskana izd.]. 6. okt. 2008, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1408653]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
327. RAMŠAK, Mojca. Grdo, kvaliteta, ki ne vzbuja všečnosti. Večer. [Tiskana izd.]. 17. nov. 2008, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1413261]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
328. RAMŠAK, Mojca. Ključno delo za razumevanje dinamike odklonskosti : Erving Goffman, Stigma: zapiski o upravljanju poškodovane identitete. Večer. [Tiskana izd.]. 22. dec. 2008, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1416333]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
329. RAMŠAK, Mojca. Zuzana Kiczková (ur.): Women's memory : the experience of self-shaping in biographical interviews. Bratislava: IRIS, 2006, 219. str. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 17=(68), str. 388-389. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 973702]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
330. RAMŠAK, Mojca. Daewood Auleear, Lee Haring (ur.), Indian folktales from Mauritius, Chennai, India 2006, National Folklore Support Centre. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 47, št. 1/2, str. 94-95. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DEAG97IS. [COBISS.SI-ID 26922541]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
331. RAMŠAK, Mojca. Lee Haring, Anu koleksyonn folklor Moris, Collecting folklore in Mauritius, two language edition, Port Louis 2001, ... Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 47, št. 1/2, str. 94-95. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-54X2WSMX. [COBISS.SI-ID 26775853]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
332. RAMŠAK, Mojca. Vera Kržišnik-Bukić (zbrala, uredila, priredila, komentirala in napisala uvodna poglavja) Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831-2007, Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2008 [i. e. 2007], letn. 31, št. 314/315, str. 150-151. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 7639970]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
333. RAMŠAK, Mojca. Katja Jerman: Promenada v Ljubljani. Ljubljana: Viharnik, 2003, 91 str. : ilustr. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 16=(67), str. 363-364. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6UTS4HUC. [COBISS.SI-ID 875654], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
334. RAMŠAK, Mojca. Saga o osemnajstih domačinih : Marija Makarovič: Korte in Korčani, Korte-Trögern, samozaložba, 2005. Večer. [Tiskana izd.]. 3. jan. 2006, leto 62, št. 1, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1169037]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
335. RAMŠAK, Mojca (recenzent). Stvari, ki jih je prijetno opazovati ne glede na poželenje : Umberto Eco (uredil): Zgodovina lepote. Večer. [Tiskana izd.]. 8.V.2006, leto 62, št. 103, str. 10, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5831539]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
336. RAMŠAK, Mojca. Marija Makarovič, Korte in Korčani, Samozaložba, Korte - Trögern 2005 ... Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 45, št. 4, str. 81-82, ilustr. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-E44VN52T. [COBISS.SI-ID 24931373]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
337. RAMŠAK, Mojca. Slovstvena folkloristika kot avtonomna disciplina? : Marija Stanonik: Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo. Založba ZRC, Ljubljana, 2004. Večer. [Tiskana izd.]. 10.1.2005, leto 61, št. 7, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 23189293]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
338. RAMŠAK, Mojca. Jack Santino: Signs of war an peace: social conflict and use of public symbols in Nothern Ireland. New York: Palgrave, 2001 (ponatis 2002), 145.: str.: ilustr. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 14=(65), str. 361-363. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DP14IY39. [COBISS.SI-ID 624006], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
339. RAMŠAK, Mojca. Osma letna konferenca o praznikih, obredih, festivalih, proslavah in javnih prireditvah : Bowling Green, Ohio, ZDA, 3.-5. 6. 2004. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 14=(65), str. 317-319. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WIF7ZG9Y. [COBISS.SI-ID 622214], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
340. RAMŠAK, Mojca. Zgodbe, ganljive do solz : Ilegalčki: Ljubljana 1941-45: iz zapuščine Ade Krivic ... Ljubljana 2004. Večer. [Tiskana izd.]. 20.12.2004, leto 60, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 23090989]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
341. RAMŠAK, Mojca. Kestli, Elizabet: Žene sa Kosova: životne priče Albanki. Novi Sad: Futura, 2002. Prevod dela: Frauen in Kosovo: Lebensgeschichten aus Krieg und Wiederaufbau. Limmat: Zürich, 2001. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13=(64), str. 635-637. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 569734], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
342. RAMŠAK, Mojca. Jerneja Ferlež, Mariborska dvorišča: etnološki oris ... Maribor 2001. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2002, 31, 2, str. 128-130. ISSN 0352-0447. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PTDBHWHN. [COBISS.SI-ID 20534317]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
343. RAMŠAK, Mojca. Idealni podaljški bivališč : Jerneja Ferlež: Mariborska dvorišča: etnološki oris, Maribor, Mladinski kulturni center, 2001. Večer. [Tiskana izd.]. 14.jan.2002, let. 58, št. 10, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18988589]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
344. RAMŠAK, Mojca. Marija Makarovič (ur.), Maja Logar (ur.): Moje življenje : življenjske pripovedi krajanov občine Podvelka, Podvelka : Občina, 2001. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2001, let. 11(62), str. 343-344. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 18943021]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
345. RAMŠAK, Mojca. Špela Ledinek, Nataša Rogelja: Potepanje po poteh Šavrinke Marije, Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2000. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2001, let. 11=62, str. 346-347. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 18873645]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
346. RAMŠAK, Mojca. Moje Babno Polje : Marija Makarovič (ur.), Moje Babno Polje. Cerknica, Zveza kulturnih organizacija, 1999. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. april 2001, let.12, št.2(74), str. 264-265. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 9526071]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
347. RAMŠAK, Mojca. Rajko Muršič, Trate vaše in naše mladosti. Ceršak 2000. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2001, 30/2, str. 190-192. ISSN 0352-0447. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZQHZVZ38. [COBISS.SI-ID 19095341]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
348. RAMŠAK, Mojca. Posodobljena teorija slovstvene folklore, Marija Stanonik, Teoretični oris slovstvena folklore. Večer. [Tiskana izd.]. 22.10.2001, let. 57, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18844973]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
349. RAMŠAK, Mojca. Celovit opis podobe kraja : Rajko Muršič: Trate vaše in naše mladosti: zgodba o mladinskem in rock klubu 1-2. Večer. [Tiskana izd.]. 10.sep.2001, let. 57, str. 11, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18495021]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
350. RAMŠAK, Mojca. Življenjepisi neznancev. Ur. Marija Makarovič. Podvelka, Občina, 2001. Večer. [Tiskana izd.]. 13. avg. 2001, let. 57, str. 11. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18500397]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
351. RAMŠAK, Mojca. Potepanje po poteh Šavrinke Marije, Špela Ledinek, Nataša Rogelja. Večer. [Tiskana izd.]. 26.6.2001, let. 57, str. 11. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18844717]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
352. RAMŠAK, Mojca. Ivanka Počkar (ur.): Iz časov ječmenove kave : življenjepisi Štajercev in Kranjcev ob sotočju Krke, Save in Sotle. - Novo mesto : Dolenjska založba, 1998, 496 str. : ilustr. (Seidlova zbirka ; knj. 20). Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, str. 338-340. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 272262]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
353. RAMŠAK, Mojca. Marija Makarovič (ur.), Majda Sušek (ur.): Trije rodovi o Vuhredu in okolici. - Vuhred [i.e.] Radlje ob Dravi : Občina, 1996, 349 str., [4] str. barvnih pril. : ilustr. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, str. 336-337. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 271750]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
354. RAMŠAK, Mojca. Marija Makarovič (ur.): Moje Babno polje. - Cerknica : Zveza kulturnih organizacij : Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava,1999, 269 str. : ilustr. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, str. 337-338. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 272006]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
355. RAMŠAK, Mojca. Marija Makarovič (ur.): Vsi moji spomini ... : življenske pripovedi s Štajerskega. - Ljubljana, Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1999, 179 str. : črnobele fotogr. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, str. 335-336. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 271494]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
356. RAMŠAK, Mojca. Bronislaw Malinowski: Znanstvena teorija kulture ISH - Inštitut za humanistične vede, ... Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 1998, 69=34, št. 2, str. 371-373. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 8148744]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus, MBP (ERIHC, HA, MEDLINE, PUBMED)
točke: 5, št. avtorjev: 1
357. RAMŠAK, Mojca. Elfi Lukas: Heimatlichen Bauen. Ein Fachwörterbuch, Verlag Mlakar, St. Peter ob Judenburg 1993 ... Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 1998, 69=34, št. 2, str. 373-374. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 8154888]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus, MBP (ERIHC, HA, MEDLINE, PUBMED)
točke: 5, št. avtorjev: 1
358. RAMŠAK, Mojca. Elfi Lukas, Heimatliches Bauen, Ein Fachwörterbuch, Verlag Mlakar, St. Peter ob Judenburg 1993. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 1998, 27, str. 311-312. ISSN 0352-0447. [COBISS.SI-ID 9868077]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
359. RAMŠAK, Mojca (recenzent). Ute Ehrhardt, Pridne punce pridejo v nebesa, poredne pa povsod ali: Zakaj nas poslušnost nikamor ne pripelje. Celovški zvon : vseslovenska revija za leposlovje, kritiko, kulturna, družbena in verska vprašanja. 1997, št. 15, str. 54. ISSN 1024-1469. [COBISS.SI-ID 4717154]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
360. RAMŠAK, Mojca. Trije rodovi o Vuhredu in okolici : življenjske zgodbe. Delo. [Tiskana izd.]. 30.I.1997, 39, št. 24, str. 15. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 65196032]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
361. RAMŠAK, Mojca. Ocean v kaplicah vode ali o pomenu knjig : Tako smo živeli 1, 2, 3. Življenjepisi koroških Slovencev. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. 1997, str. 115-116, ilustr. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 80358912]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
362. RAMŠAK, Mojca. Dobrla vas in okolica : Iz preteklosti v sedanjost. Naš tednik : glasilo Krščanske ljudske stranke. 10.I.1997, št. 49, str. 18. ISSN 1024-1477. [COBISS.SI-ID 4717666]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
363. RAMŠAK, Mojca. Preseženi inštitutski okviri. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 14.V.1997, št. 10(1089), str. 21-22. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 51078]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
364. RAMŠAK, Mojca. Preučevanje skandinavske delavske folklore. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 15.X.1997, str. 21-22. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 4718690]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
365. RAMŠAK, Mojca. Lundske etnološke študije. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 28.V.1997, str. 21-22. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 4717922]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
366. RAMŠAK, Mojca. Kulinarična kultura tržaškega Krasa. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 17.IX.1997, str. 22. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 4718434]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
367. RAMŠAK, Mojca. Zbornik o etiki. Celovški zvon : vseslovenska revija za leposlovje, kritiko, kulturna, družbena in verska vprašanja. 1996, let. 14, 53, str. 76-79. ISSN 1024-1469. [COBISS.SI-ID 3103586]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
368. RAMŠAK, Mojca. Encyklopédia l'udovej kultúry slovenska 1,2,veda. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 1996, 6=57, str. 470-472. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 4673634]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
369. RAMŠAK, Mojca. Rajko Muršič, Center za dehumanizacijo: etnološki oris rock skupine ... Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 1996, 6=57, str. 472-474. ISSN 0354-0316. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Q9DZ27ZB. [COBISS.SI-ID 74475264]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
370. RAMŠAK, Mojca. Marija Kozar, Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem. A Magyarországi Szlovének néprajzi szótára. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, let. 36, št. 4, str. 65, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 5301581]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
371. RAMŠAK, Mojca. Ocean v kapljicah vode ali o pomenu knjig. V: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. Celovec: Mohorjeva družba. 1997 (1996), str. 115-116. [COBISS.SI-ID 3106658]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
372. RAMŠAK, Mojca. Kolektivna monografija Dobrle vasi. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 25.december 1996, št. 24, str. 19. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 1753908]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
373. RAMŠAK, Mojca. Tako smo živeli 2. Življenjepisi koroških Slovencev. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 35, št. 2/3 (1995), str. 62-63. ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 57487104]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
374. RAMŠAK, Mojca. Na poti v vas = Unterwegs ins Dorf : kultura na Radišah skozi 90 let = durch 90 Jahre Kultur am Radsberg. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 35, št. 2/3, str. 63-64, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 57487616]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
375. RAMŠAK, Mojca. Ocena knjige: Bernarda Potočnik, Hmeljnik. Način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo svetovno vojno. Križanke & orehi : revija za krajši čas in pika. 29.5.1995, 38, str. 32. ISSN 1318-3281. [COBISS.SI-ID 15536226]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
376. RAMŠAK, Mojca (avtor, recenzent). Bernarda Potočnik, Hmeljnik : način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno : (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 22). Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. 6, št.1/2 (v. 1995), str. 119-[120]. ilustr. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 2495799]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
377. RAMŠAK, Mojca. Nena Židov, Ljubljanski živilski trg. Odsev prostora in časa (1920-1940) ... Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 1995, 24, str. 484-486. ISSN 0352-0447. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XQKFX8G3. [COBISS.SI-ID 63061248]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (ERIHB, ERIHC, FRANCIS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
378. RAMŠAK, Mojca. Jubilej in razstava : ob 10. razstavi domače in umetne obrti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, št. 1/2, str. 64-65. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 73488128]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
379. RAMŠAK, Mojca. Po poteh ljudskega stavbarstva Slovenije = In the footsteps of vernacular architecture in Slovenia. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, let. 34, št. 3, str. 35-36. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 57213696]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
380. RAMŠAK, Mojca. Ocena : [ocena raziskovalne naloge Po sledeh Aškerčevih domačij]. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, 3, str. 14. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 15536482]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
381. RAMŠAK, Mojca. Kmečka ustvarjalnost v kulinariki na ogledu. Republika : časopis za književnost. 12.4.1994, št. 99, str. 8. ISSN 0350-1337. [COBISS.SI-ID 15535202]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
382. RAMŠAK, Mojca. Več kot okras. Turist : revija za turizem in fotografijo. jul.,avg. 1994, let. 1, št. 2, str. 4. ISSN 1318-3516. [COBISS.SI-ID 1199668]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
383. RAMŠAK, Mojca. Kavčnikova dimnica. Turist : revija za turizem in fotografijo. 1994, letn. 1, št. 3, str. 39. ISSN 1318-3516. [COBISS.SI-ID 15535970]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

384. STEGER, Florian (avtor dodatnega besedila), RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila), ŁUKÓW, Paweł (avtor dodatnega besedila), MUZUR, Amir (avtor dodatnega besedila), et al. Preface. V: STEGER, Florian (ur.), et al. Equal access to healthcare in socially diverse societies. 1. Auflage. Baden-Baden: Verlag Karel Alber, 2023. Str. 7-8. Angewandte Ethik: Medizin, 8. ISBN 978-3-495-99788-8. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783495997895.pdf?download_full_pdf=1&page=1, DOI: 10.5771/9783495997895. [COBISS.SI-ID 157664003]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
385. STEGER, Florian (avtor dodatnega besedila), RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila), ŁUKÓW, Paweł (avtor dodatnega besedila), MUZUR, Amir (avtor dodatnega besedila), et al. Introduction. V: STEGER, Florian (ur.), et al. Equal access to healthcare in socially diverse societies. 1. Auflage. Baden-Baden: Verlag Karel Alber, 2023. Str. 11-23. Angewandte Ethik: Medizin, 8. ISBN 978-3-495-99788-8. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783495997895.pdf?download_full_pdf=1&page=1, DOI: 10.5771/9783495997895. [COBISS.SI-ID 151045891]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
386. STEGER, Florian (avtor dodatnega besedila), RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila), ŁUKÓW, Paweł (avtor dodatnega besedila), MUZUR, Amir (avtor dodatnega besedila), et al. Preface. V: STEGER, Florian (ur.), et al. Equal access to healthcare in socially diverse societies. 1. Auflage. Baden-Baden: Verlag Karel Alber, 2023. Str. 5-6. Angewandte Ethik: Medizin, 8. ISBN 978-3-495-99788-8. [COBISS.SI-ID 151045379]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
387. RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila), ŁUKÓW, Paweł (avtor dodatnega besedila), MUZUR, Amir (avtor dodatnega besedila), STEGER, Florian (avtor dodatnega besedila), et al. Preface. V: RAMŠAK, Mojca (ur.), et al. Social diversity and access to healthcare. 1. Auf. Baden-Baden: Verlag Karl Alber, 2022. Str. 11-12. Angewandte Ethik, Bd. 6. ISBN 978-3-495-99955-4. [COBISS.SI-ID 113662723]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
388. RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila), ŁUKÓW, Paweł (avtor dodatnega besedila), MUZUR, Amir (avtor dodatnega besedila), STEGER, Florian (avtor dodatnega besedila), et al. Introduction. V: RAMŠAK, Mojca (ur.), et al. Social diversity and access to healthcare. 1. Auf. Baden-Baden: Verlag Karl Alber, 2022. Str. 13-24. Angewandte Ethik, Bd. 6. ISBN 978-3-495-99955-4. [COBISS.SI-ID 107942915]
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICD
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
389. ŁUKÓW, Paweł, MUZUR, Amir, RAMŠAK, Mojca, STEGER, Florian. Introduction. V: ŁUKÓW, Paweł (ur.), et al. Equal access to healthcare in Europe. Warsaw: Scholar publishing house, 2021. Str. 7-12. ISBN 978-83-66849-49-5. [COBISS.SI-ID 129739011]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
390. RAMŠAK, Mojca. Šmarnica in status. V: et al. Šmarnica : strokovna monografija. Trebnje: Občina, 2019. ISBN 978-961-91840-4-2. [COBISS.SI-ID 70326626]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
391. RAMŠAK, Mojca. Zgodba o odtujenosti, osami in krutosti. V: FRANČIČ, Franjo. O princu, ki mu je počilo srce. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. Str. [22-23]. ISBN 978-961-241-460-3. [COBISS.SI-ID 43241570]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
392. RAMŠAK, Mojca. Potreba, domišljija, spretnost, tradicija. V: SAPAČ, Mira. Papirnato cvetje : naša dediščina. Maribor: Obzorja, 2008. Str. 7-8. ISBN 978-961-230-308-2. [COBISS.SI-ID 28293677]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
393. RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila). Naj zgodbe krožijo!. V: HIRŠEL, Mira. Spomini na Kovor pred 2. svetovno vojno : o nekdanjem vsestranskem kulturnem poslanstvu učiteljev na podeželju. Tržič: Tržiški muzej, 2006. Str. 121-123. ISBN 961-90164-6-7, ISBN 978-961-90164-6-6. [COBISS.SI-ID 7312831]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
394. RAMŠAK, Mojca. Odtisi življenj iz Ribnice in okolice. V: SLABE, Majda (ur.), RAMŠAK, Mojca (ur.), HORŽEN, Vesna (ur.). Življenjske pripovedi iz Ribniške doline. Ribnica: Občina, 2003. Str. 9-10. ISBN 961-90090-4-5. [COBISS.SI-ID 21931821]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
395. RAMŠAK, Mojca. Nekoliko samovšečen, a nujen dodatek k zgodovini slovenske etnologije. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1997, 37, št. 4, str. 1. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 7451437]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 2, št. avtorjev: 1
396. RAMŠAK, Mojca. Predgovor = Foreword = Vorvort. V: MAKAROVIČ, Marija (ur.), RAMŠAK, Mojca (ur.). Vrednotenje življenjskih pričevanj = Evaluation of biographies = Die Bewertung von Lebenszeugnissen. Pisa: ECIG, 1997. Št. 8, str. 15-17. Studi slavi, no. 8. [COBISS.SI-ID 4716386]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
397. RAMŠAK, Mojca. Za-mejci kot folklorna posebnost?. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, št. 4, str. 1. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 3105890]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 2, št. avtorjev: 1
398. RAMŠAK, Mojca. Praktičen nagovor. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 35, št. 1 (1995), str. 1. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1775970]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 2, št. avtorjev: 1
399. RAMŠAK, Mojca. Prebrano in presejano iz leta 1995. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 35, št. 4, str. 1. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1776482]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 2, št. avtorjev: 1
400. RAMŠAK, Mojca. Še o etnološki raziskavi v Rušah, namenu in podobnem. V: Ruše in Rušani : [zbornik prispevkov o Rušah in Rušanih v očeh študentov etnologije : etnološko raziskovalna delavnica Ruše '94, 11.-16. julija 1994]. Ljubljana: Skam, 1995. Str. 11-13. [COBISS.SI-ID 1775458]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
401. RAMŠAK, Mojca. Punctum - vijoličasto. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, 3, str. 1. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 15372898]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 2, št. avtorjev: 1
402. RAMŠAK, Mojca. Tematska številka Glasnika SED - Etnologija v osnovni šoli. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, 4, str. 1. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 15373666]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ANPLUS, ERIHC, IBSS)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

403. LUKŠIČ-HACIN, Marina (avtor, urednik), JURIĆ-PAHOR, Marija, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, MISLEJ, Irene, KALC, Aleksej, RAMŠAK, Mojca, GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, VERLIČ CHRISTENSEN, Barbara, PLUT-PREGELJ, Leopoldina, DOMJAN, Milena, DRNOVŠEK, Marjan, MLEKUŽ, Jernej, KOPRIVEC, Daša, et al. Ženske v manjšinskih skupnostih : pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila : diskusijski prispevki = Women in minority communities = the significance and the role of women in preserving cultural tradition. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2002, št. 16, str. 146-206. ISSN 0353-6777. http://hdl.handle.net/11686/15076. [COBISS.SI-ID 20509229]
kategorija: SU (S); uvrstitev: SSCI, Scopus (d), MBP (FRANCIS, IBSS, IBZ, SA, WPSA)
točke: 0.17, št. avtorjev: 14
404. RAMŠAK, Mojca. Slovenia. Oral history. 2001, vol. 29, no. 2, str. 26-27. ISSN 0143-0955. https://www.jstor.org/stable/40179703?refreqid=excelsior%3A2fb6911c1e55fdaac2136df319100b0d&seq=1#metadata_info_tab_contents. [COBISS.SI-ID 57058819]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP (IBSS, IBZ, MLAIB, RILM)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.22 Intervju

405. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). IEDC Faculty: learning from the best : Mojca Ramšak. IEDC-Bled School of Management. April 30, 2014. http://www.iedc.si/docs/default-source/interviews/mojca-ramsak.pdf. [COBISS.SI-ID 512839025]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
406. MENCINGER, Jože (intervjuvanec), RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Kriza - kaj je to?. Jana. 13. nov. 2012, letn. 40, št. 46, str. 16, fotogr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 50396514]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 2
407. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Država hoče nadzirati ženske. Obrazi : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz. 26. apr. 2012, let. 7, št. 9, str. 16-19, ilustr. ISSN 1854-407X. [COBISS.SI-ID 48722274]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
408. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Država nastoji da nadzire samohrane. Politika. [Online izd.]. 3. avg. 2012. http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/Drzava-nastoji-da-nadzire-samohrane.lt.html. [COBISS.SI-ID 50395490]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5 (prevod), št. avtorjev: 1
409. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Obramba časti. Večer. [Tiskana izd.]. 3. dec. 2011, leto 67, št. 280, str. 4. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 47395170]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
410. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Čast in njena sestra sramota. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 26. nov. 2011, leto 67, št. 274. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 47291234]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
411. RAMŠAK, Mojca. Rak je življenje z drugačno izkušnjo : dr. Mojca Ramšak o svoji knjigi Rak ni samo smrt, ki bo izšla ob desetletnici ED. Novice Europa Donna. junij 2007, št. 26, str. 22-23, portret. ISSN 1580-5387. [COBISS.SI-ID 26777133]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
412. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Kako obrekujemo na Slovenskem : z dr. Mojco Ramšak, etnologijo in antropologijo vsakdanjega življenja, predavateljico na Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, o opravljanju, obrekovanju in govoricah. Večer. [Tiskana izd.]. 10. nov. 2007, 63, št. 259, str. 54, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 27278125]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
413. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Z lažmi zamaskirana resnica. Delo. [Tiskana izd.]. 27. jun. 2006, leto 48, št. 146, str. 16, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 1256589]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
414. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). V opoju diskretne nediskretnosti : Mojca Ramšak o obrekovanju, opravljanju in govoricah. Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija. [Tiskana izd.]. 3. maj 2006, leto 66, št. 5, str. 8-10, ilustr. ISSN 0350-9737. [COBISS.SI-ID 1244813]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
415. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Veseli pogovor z mrtvo TV-voditeljico : kako se obraniti pred krivičnimi dolgimi jeziki. Nedeljski dnevnik. 6. avgusta 2006, leto 45, št. 206, str. 4, ilustr. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 1265805]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
416. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Vsaka zboli na svoj način : o antropološkem raziskovanju raka dojk v Sloveniji. Novice Europa Donna. december 2006, št. 24, str. 16. ISSN 1580-5387. [COBISS.SI-ID 25849389]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
417. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Zabavna in nevarna indiskretnost : tako in drugače o opravljanju in obrekovanju : [pogovor z Mojco Ramšak]. Jana. 4.1.2005, leto 33, št. 1, str. 26-27. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 23142701]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
418. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Moška modrovanja, babje čenče : z Mojco Ramšak o obrekovanju, opravljanju, govoricah in njihovem preučevanju. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 19.6.2004, leto 54, št. 166, str. 22-23. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 22465837]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
419. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Zgoščena informacija o vsakdanjem življenju : Slovenski etnološki leksikon : [pogovor z Mojco Ramšak]. Večer. [Tiskana izd.]. 4.12.2004, leto 60, št. 284 (18373), str. 40-41, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 23003437]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
420. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Sinzeta etnologije Slovencev : v tisku največji etnološki projekt Leksikon etnologije Slovencev : [pogovor z Mojco Ramšak]. Delo. [Tiskana izd.]. 30.12.2003, str. 7. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 21862701]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

1.23 Umetniški sestavek

421. RAMŠAK, Mojca. Eldorado. V: ŠPELEC, Sara (ur.). Krasna nova Evropa : izbor najboljših kratkih zgodb. 1. izd. Sveta Trojica v Slovenskih goricah: Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, 2016. Str. 81-90. ISBN 978-961-93516-5-9. [COBISS.SI-ID 62211426]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
422. RAMŠAK, Mojca. Boris, ili o obrani dostojanstva samaca. Treća. 2012, letn. 14, št. 1/2, str. 75-77. ISSN 1331-7237. [COBISS.SI-ID 51253346]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
423. RAMŠAK, Mojca. Tri zgodbe. Dialogi. 2011, letn. 47, št. 1/2, str. 120-125. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 45971554]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP (MLAIB)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.25 Drugi sestavni deli

424. RAMŠAK, Mojca. Ob razstavi Šamanizem ljudstev Sibirije v Slovenskem etnografskem muzeju. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29 = 80, str. 247-250, ilustr. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-29-2019/ob-razstavi-samanizem-ljudstev-sibirije-v-slovenskem-etnografskem-muzeju, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HAGTM332. [COBISS.SI-ID 2421382], [SNIP]
425. RAMŠAK, Mojca. Vprašalnik o doživljanju, prestajanju in soočanju z rakom dojk. V: Europa Donna : Slovensko združenje za boj proti raku dojk. [Ljubljana]: Renderspace, družba za interaktivne medije, 2004. 5 str. http://www.europadonna-zdruzenje.si/uploads/files/vprasalnik_rak_dojk.pdf. [COBISS.SI-ID 26691885]
426. RAMŠAK, Mojca. "Vzdušje pluralizma, različnosti, debat in konfliktov, je produktivno ker ohranja vitalnost discipline" : Clifford Geertz (1926-2006). Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 46, št. 3-4, str. 115, portret. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 25897517]
427. RAMŠAK, Mojca. Folklorist, ki je dobil ček za milijon dolarjev : Alan Dundes (1934-2005). Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 45, št. 1/2, str. 94-95, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 23915821]
428. RAMŠAK, Mojca. Borut Brumen : 1963-2005. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2005, let. 7, št. 2, str. 5-6. ISSN 1580-688X. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EQQBW7I5. [COBISS.SI-ID 1108621]
429. RAMŠAK, Mojca. Kronika dogodkov od januarja 1996 do marca 1997. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. julij 1997, let. 37, št. 1/2, str. 84-87. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 819773]
430. MURŠIČ, Rajko, RAMŠAK, Mojca. Novice. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1997, 37, št. 3, str. 74. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 6572077]
431. RAMŠAK, Mojca. Odgovor Božidarju Premrlu. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, št. 1, str. 30. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 3106402]
432. RAMŠAK, Mojca. Novice. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, 36, št. 1, str. 66. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 8922669]
433. RAMŠAK, Mojca, MURŠIČ, Rajko. Novice. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, let. 36, št. 4, str. 86. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 3118434]
434. RAMŠAK, Mojca, MURŠIČ, Rajko. Novice. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, let. 35, št. 1, str. 47. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1776226]
435. RAMŠAK, Mojca. Kronika dogodkov od oktobra 1994 do januarja 1996. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, let. 35, št. 4, str. 66-73. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1777762]
436. RAMŠAK, Mojca, MURŠIČ, Rajko. Novice. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, let. 35, št. 4, str. 73-74. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 1778018]
437. RAMŠAK, Mojca. Govorica dediščinskih odkruškov in ječanje zgodbenosnih predmetov. V: K & K : Kultur & komunikacija. Šentjanž v Rožu; = St. Johann im Rosental: K & K. 1995, (1995), str. 31-37. [COBISS.SI-ID 1774946]
438. RAMŠAK, Mojca. Murkova listina Konservatorski sekciji SED. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, 34, št. 1/2, str. 105. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 73513472]
439. RAMŠAK, Mojca. Kronika dogodkov v študijskem letu 1993/94. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 34, št. 3, str. 44-51. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 11707195]
440. RAMŠAK, Mojca, MURŠIČ, Rajko. Novice. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, let. 34, št. 3, str. 51. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 15373154]
441. RAMŠAK, Mojca, MURŠIČ, Rajko. Novice. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, let. 34, št. 4, str. 54. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 15373410]
442. RAMŠAK, Mojca. Kronika dogodkov v študijskem letu 1992/93. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1993, letn. 33, št. 3/4, str. 117-124. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 11473965]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

443. RAMŠAK, Mojca. Social Impact of wine marketing : the challenge of digital technologies to regulation. Cham: Springer Nature, cop. 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 120 str.)), ilustr. Contributions to management science, 2197-716X. ISBN 978-3-030-89224-1. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-89224-1#toc, DOI: 10.1007/978-3-030-89224-1_1. [COBISS.SI-ID 95118595]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 0 (izločeno iz točkovanja), št. avtorjev: 1
444. RAMŠAK, Mojca. Social impact of wine marketing : the challenge of digital technologies to regulation. Cham: Springer Nature, cop. 2022. X, 120 str., ilustr. Contributions to management science. ISBN 978-3-030-89223-4. ISSN 1431-1941. [COBISS.SI-ID 105054467]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 160, št. avtorjev: 1
445. RAMŠAK, Mojca (avtor, avtor dodatnega besedila, prevajalec povzetka). Zdravje in bolezen na Pohorju. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017 [i. e. 2019]. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-7026-43-6. [COBISS.SI-ID 94109697]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1
446. RAMŠAK, Mojca. Wine queens : understanding the role of women in wine marketing. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. XIII, 49 str., ilustr. SpringerBriefs in business. ISBN 978-3-319-16660-5, ISBN 978-3-319-16661-2. ISSN 2191-5482. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16661-2, DOI: 10.1007/978-3-319-16661-2. [COBISS.SI-ID 57407842]
kategorija: 2C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1
447. RAMŠAK, Mojca. Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníka v Slovinsku. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 99 str., ilustr. ISBN 978-80-223-3232-3. [COBISS.SI-ID 51420770]
kategorija: 2C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 12.5 (prevod), št. avtorjev: 1
448. RAMŠAK, Mojca. Čast ni balast. Maribor: Litera, 2011. 193 str., ilustr. Nova znamenja, 37. ISBN 978-961-6780-46-9. [COBISS.SI-ID 67500033]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1
449. RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia. 1. natis. Ljubljana: Delo Revije, 2007. 85, 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6289-96-2. [COBISS.SI-ID 234419712]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1
450. RAMŠAK, Mojca. Žrtvovanje resnice : opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. Maribor: Litera, 2006. 291 str., ilustr. Nova znamenja, 16. ISBN 961-6422-89-8. [COBISS.SI-ID 56287745]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1
451. RAMŠAK, Mojca. Portret glasov : raziskave življenjskih zgodb v etnologiji - na primeru koroških Slovencev. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2003. 429 str., ilustr. Borec, 55, 603-607. ISBN 961-90628-6-8. ISSN 0006-7725. [COBISS.SI-ID 125773056]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1

2.05 Drugo učno gradivo

452. RAMŠAK, Mojca. Study material for doctoral study programme Humanities, 3rd degree, Applied medical anthropology, elective course for English speaking students : study year 2017/2018. Ljubljana: AMEU-ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. 6 str. [COBISS.SI-ID 1597581]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
453. RAMŠAK, Mojca. Študijsko gradivo na doktorskem programu Humanistične znanosti, 3. stopnja pri izbirnem predmetu Aplikativna medicinska antropologija za slovensko govoreče študente : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: AMEU-ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. 21 str. [COBISS.SI-ID 1597325]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
454. RAMŠAK, Mojca. Študijsko gradivo na doktorskem programu Humanistične znanosti, 3. stopnja pri predmetu Humanistika 1 : študijsko leto 2016/2017. Ljubljana: AMEU-ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. 10 str. [COBISS.SI-ID 1575309]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
455. RAMŠAK, Mojca. An outline of the GEMMA Master Course in Women's and Gender Studies : Women's Life Writing. Ljubljana: ISH Ljubljana Graduate School of the Humanities, 2009. 7 str. [COBISS.SI-ID 1454477]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
456. RAMŠAK, Mojca. Primeri vprašalnikov za zbiranje življenjskih zgodb : študijsko gradivo 2 za pripravo seminarske naloge pri modulu Biografija v mikrozgodovinski perspektivi - M 23. Ljubljana: ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2008. 19 str. [COBISS.SI-ID 1412749]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
457. RAMŠAK, Mojca. Študijsko gradivo za podiplomski modul Biografija v mikrozgodovinski perspektivi (M 23) v okviru študijskega programa Antropologija vsakdanjega življenja : študijsko leto 2008/2009. Ljubljana: ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2008. 17 str. [COBISS.SI-ID 1412493]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

458. NOLIMAL, Dušan, RAMŠAK, Mojca. Mobing - trpinčenje na delovnem mestu. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije, 2009. 17 str. [COBISS.SI-ID 1423757]
kategorija: SU (S)
točke: 25, št. avtorjev: 2

2.08 Doktorska disertacija

459. RAMŠAK, Mojca. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji : na primeru koroških Slovencev : doktorska naloga. Ljubljana: [M. Ramšak], 1999. 271 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 110448640]
kategorija: SU (S)
točke: 20, št. avtorjev: 1

2.09 Magistrsko delo

460. RAMŠAK, Mojca. Enciklopedija etnologije Slovencev : Teoretični model. Ljubljana: Mojca Ramšak, 1997. 171 str. [COBISS.SI-ID 4685154]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 1

2.11 Diplomsko delo

461. RAMŠAK, Mojca. Teorija volje do moči in teorija vrednot : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Ramšak], 1993. 17 f. [COBISS.SI-ID 34662754]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
462. RAMŠAK, Mojca. Prolegomena za etnološki slovar ali leksikon : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Ramšak], 1992. 166 f. [COBISS.SI-ID 16816226]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

2.13 Elaborat, predštudija, študija

463. RAMŠAK, Mojca. Dediščina in filozofija medicinske humanistike v Sloveniji = Heritage and philosophy of medical humanities in Slovenia. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2017. 33 str. [COBISS.SI-ID 1603469]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
464. RAMŠAK, Mojca, SUTHERLAND, Ian. Kultura ustarjalnosti in inovativnosti : interdisciplinarna raziskava skupinskega in organizacijskega ustvarjalnega dela = Culture of creativity and innovation : an interdisciplinary exploration of group and organisational creative work. Bled: IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, 2014. 20 str. [COBISS.SI-ID 512833905]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5 (prevod), št. avtorjev: 2
465. RAMŠAK, Mojca, SUTHERLAND, Ian. Kultura vodenja podjetij v Sloveniji : kvalitativna interdisciplinarna raziskava = Cultures of organisational leadership in Slovenia : qualitative interdisciplinary research. Bled: IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, 2014. 20 str. [COBISS.SI-ID 512833649]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5 (prevod), št. avtorjev: 2
466. RAMŠAK, Mojca, SUTHERLAND, Ian, PURG, Danica. Podiplomski študij managementa za vodstvene kadre v javnih zavodih na področju kulture. Bled: IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, 2014. 9 str. [COBISS.SI-ID 512811889]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
467. MARKIZETI, Mojca, RAMŠAK, Mojca, SUTHERLAND, Ian, FILIPOVIĆ, Nenad. Quality report for 2013 with supplements : working document, 13 February 2014. Bled: IEDC-Bled School of management, Postgraduate Studies, 2014. 215 str. [COBISS.SI-ID 512834417]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
468. RAMŠAK, Mojca. Aplikativne etnologija, antropologija in etnomuzikologija ter izzivi družbene trajnostnosti = Applied ethnology, anthropology and ethnomusicology and the challenges of social sustainability. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2010. 55 str. [COBISS.SI-ID 512835441]
kategorija: SU (S)
točke: 1 (prevod), št. avtorjev: 1
469. RAMŠAK, Mojca. Domestic production and use of alcohol : detailed report on methodology and bibliography. Washington; Ljubljana: International Center for Alcohol Policies (ICAP), 2009. 10 str. [COBISS.SI-ID 1444749]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
470. RAMŠAK, Mojca. Quality of work, dignity at work : Slovenia, Croatia, Hungary. Ljubljana: European Commission, 7th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration, 2008. 37 str. [COBISS.SI-ID 1413005]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
471. RAMŠAK, Mojca. Antropološke raziskave časti in dobrega imena v Sloveniji = Anthropological researches of honour and good name in Slovenia. Ljubljana: ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2007. 34 str. [COBISS.SI-ID 1413773]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
472. RAMŠAK, Mojca. Antropološke raziskave raka dojk v Sloveniji = Anthropological researches of breast cancer in Slovenia. Ljubljana: ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2006. 58 str. [COBISS.SI-ID 1414029]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
473. RAMŠAK, Mojca. Leksikon etnologije Slovencev : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004. 27 str. [COBISS.SI-ID 23419949]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

474. RAMŠAK, Mojca, VRTODUŠIĆ HRGOVIĆ, Ana-Marija, MUŠIČ, Matej. Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru, dislocirana enota visokošolskega zavoda v Ljubljani. Ljubljana: NAKVIS, 2019. 18 str. [COBISS.SI-ID 1645453]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
475. RAMŠAK, Mojca, ŠIMURINA, Jurica, BORLINIČ GAČNIK, David. Poročilo o presoji vloge za podaljšanje akreditacije magistrskega študijskega programa "Dediščinski turizem", 2. stopnja, Univerze na Primorskem, Fakultete za turistične študije - Turistice in Fakultete za humanistične študije. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2017. 19 f. [COBISS.SI-ID 1591181]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
476. RAMŠAK, Mojca, ŠIMURINA, Jurica, BORLINIČ GAČNIK, David. Poročilo o presoji vloge za podaljšanje akreditacije magistrskega študijskega programa "Turizem", 2. stopnja, Univerze na Primorskem, Fakultete za turistične študije - Turistice. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2017. 19 f. [COBISS.SI-ID 1591437]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
477. RAMŠAK, Mojca, BRAČEK LALIĆ, Alenka. Assessment Report of Joint Master Study Programme : European master in migration and intercultural relations : predlagatelj: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. [S. l.: s. n.], 2013. 33 str. [COBISS.SI-ID 512773233]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
478. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 1/0035/14. [S. l.: s. n.], 2013. 4 str. [COBISS.SI-ID 512778865]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
479. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 14-051985. [S. l.: s. n.], 2013. 4 str. [COBISS.SI-ID 512779377]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
480. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 14-21114P. [S. l.: s. n.], 2013. 4 str. [COBISS.SI-ID 512779889]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
481. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 14-30753S. [S. l.: s. n.], 2013. 4 str. [COBISS.SI-ID 512780145]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
482. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 14-32599P. [S. l.: s. n.], 2013. 4 str. [COBISS.SI-ID 512779633]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
483. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 13-00043S. [S. l.: s. n.], 2012. 5 str. [COBISS.SI-ID 512780401]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
484. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 13-17847S. [S. l.: s. n.], 2012. 4 str. [COBISS.SI-ID 512780657]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
485. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 13-36760S. [S. l.: s. n.], 2012. 4 str. [COBISS.SI-ID 512781169]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
486. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number 13-41382P. [S. l.: s. n.], 2012. 4 str. [COBISS.SI-ID 512780913]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
487. RAMŠAK, Mojca, KUDIŠ-BURIĆ, Nina. Poročilo o presoji vloge za prvo akreditacijo doktorskega studijskega programa : Umetnostna zgodovina - 3. stopnja : doktorski, podiplomski. [S. l.: s. n.], 2012. 25 f. [COBISS.SI-ID 512773489]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
488. RAMŠAK, Mojca, KUDIŠ-BURIĆ, Nina, KOS, Domen. Poročilo o presoji vloge za prvo akreditacijo dvopredmetnega magisterskega študijskega programa : umetnostna zgodovina - 2. stopnja : magisterski: dvopredmetni. [S. l.: s. n.], 2012. 19 f. [COBISS.SI-ID 512773745]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
489. RAMŠAK, Mojca, JAKIR, Aleksandar. Poročilo o presoji vloge za prvo akreditacijo dvopredmetnega študijskega programa : antropologija - 1. stopnja. Koper: Fakulteta za humanistične studije, Univerza na Primorskem, 2012. 15 f. [COBISS.SI-ID 512774769]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
490. RAMŠAK, Mojca, JAKIR, Aleksandar, URBANC, Mitja. Poročilo o presoji vloge za prvo akreditacijo dvopredmetnega študijskega programa : dediščina Evrope in Sredozemlja - 1. stopnja. Koper: Fakulteta za humanistične studije, Univerza na Primorskem, 2012. 16 f. [COBISS.SI-ID 512774513]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
491. RAMŠAK, Mojca, FRANIČEVIĆ, Vojmir, KOS, Domen. Poročilo o presoji vloge za prvo akreditacijo magisterskega študijskega programa : Latinsko-ameriske studije - 2. stopnja. Koper: Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, 2012. 19 f. [COBISS.SI-ID 512774257]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
492. RAMŠAK, Mojca. Grant application under registration number P404/12/1454. [S. l.: s. n.], 2011. 6 str. [COBISS.SI-ID 512781425]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
493. RAMŠAK, Mojca, JAKIR, Aleksandar, JANEŽIČ, Tine. Poročilo o presoji vloge za prvo akreditacijo študijskega programa : Zgodovina - dvopredmetni pedagoski studij, 2. stopnja : magistrski, podiplomski. Koper: Fakulteto za humanistične studije, Univerza na Primorskem, 2011. 25 str. [COBISS.SI-ID 512774001]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
494. RAMŠAK, Mojca. Individual assessment report: 256577-LAPS : predlagatelj: Marie Curie international reintegration grants, 6th framework programme on research, technological development. [S. l.: s. n.], 2009. 4 str. [COBISS.SI-ID 512777841]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
495. RAMŠAK, Mojca. The Cyprus oral history project: illuminating our lives/teaching the conflict - truth and reconciliation through oral history research : predlagatelj: Research Promotion Foundation, Cyprus. [S. l.: s. n.], 2009. 9 str. [COBISS.SI-ID 512779121]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

496. RAMŠAK, Mojca. Meta za leva, kava za stres. Ljubljana: [Kemijski inštitut], 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (28 min, 56 sek)). Vzeto na znanje. https://rss.com/podcasts/vzeto-na-znanje/1040484/. [COBISS.SI-ID 160984323]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
497. RAMŠAK, Mojca. O nezakonskih otrocih na avstrijskem Koroškem v 19. in prvi polovici 20. stoletja : Radio Slovenija : 1. program. 1998. [COBISS.SI-ID 19873837]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

498. STRLIČ, Matija, PAOLIN, Emma, BEMBIBRE JACOBO, Cecilia, KRALJ CIGIĆ, Irena, MENART, Eva, RAMŠAK, Mojca, et al. Vonj kot vrednota dediščine. Ljubljana: Društvo restavratorjev Slovenije, 2022. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 117434883]
499. ORZECHOWSKI, Marcin, NOWAK, Marianne, BIELIŃSKA-KOWALEWSKA, Katarzyna, CHOWANIEC, Anna, DORIČIĆ, Robert, RAMŠAK, Mojca, ŁUKÓW, Paweł, MUZUR, Amir, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, STEGER, Florian, et al. Healthcare as a public space : social integration and social diversity in the context of access to healthcare in Europe. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 119201539]
500. RAMŠAK, Mojca. Tako smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev 1-10 : stvarno, krajevno, osebno kazalo ter kazalo hišnih imen. Celovec: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 2002. 143 f. [COBISS.SI-ID 23492397]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

501. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Zdravje in bolezen na Pohorju : kako je bilo v predindustrijskem času? : oddaja Sledi časa, 22. 9. 2019, Radio prvi, RTV Slovenija. [COBISS.SI-ID 1654925]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
502. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Etnologinja prof. dr. Mojca Ramšak : [intervju v oddaji na Radiu Slovenija, ARS: 3. program, v oddaji Podobe znanja, 29. jan. 2016]. http://ars.rtvslo.si/2016/01/podobe-znanja-prof-dr-mojca-ramsak-etnologija/. [COBISS.SI-ID 59494242]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
503. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Zdravilstvo, pravne vraže in št. 13 : izjava v oddaji Nedeljsko jutro na Prvem z naslovom Vraže so pojasnjevale nepojasnljivo, Radio Slovenija, 1. program, 23. okt 2016. [COBISS.SI-ID 62446434]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
504. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Lažna čast v politiki : [pogovor v oddaji Studio city, 1. program TV Slovenija, 21. jan. 2013]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2013. http://tvslo.si/#ava2.156461598;;. [COBISS.SI-ID 51008866]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
505. RAMŠAK, Mojca. Koncepti časti : [predvajanje posnetka odlomka predavanja dr. Mojce Ramšak o konceptih časti, ki je dne, 16. okt. 2012, potekalo v sklopu cikla o filozofiji svobode v MKC Kulturni inkubator, v oddaji Zofijini ljubimci na Mariborskem radiu študent (MARŠ), Maribor, 1. nov. 2012]. Maribor: Mariborski radio študent, 2012. [COBISS.SI-ID 50282338]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
506. RAMŠAK, Mojca, HVALA, Tea (urednik). Samski stan in kriminalizacija samohranilk : [prispevek v oddaji Sektor Ž z naslovom Razlogi za feministične proteste, Radio Študent, Ljubljana, 7. apr. 2012]. Ljubljana: Radio Študent, 2012. [COBISS.SI-ID 48610146]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
507. RAMŠAK, Mojca, DEŽELAK-BARIČ, Vida, SELIŠNIK, Irena, SLAPŠAK, Svetlana, LESKOŠEK, Vesna, ANTIĆ GABER, Milica, LOKAR, Sonja, VELAGIĆ, Tanja. Spregledani rdečefeministični pogovor ob stoletnici osmega marca : [posnetek okrogle mize ob 100 letnici Dneva žena, ki sta ga organizirala KUD Mreža in Publicistično društvo ZAK v Ljubljani, 8. mar. 2009, na Radiu Študent v oddaja Oči, da ne vidijo, 19. 3. 2009]. Ljubljana: Radio Študent, 2009. [COBISS.SI-ID 44211298]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
508. RAMŠAK, Mojca. O opravljanju, obrekovanju in govoricah : oddaja na Radio Slovenija, Val 202, 25. 11. 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 27554605]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
509. RAMŠAK, Mojca. Obdarovanje in zmernost : oddaja na Radio Maribor, 1. program, 14. 12. 2007. Maribor, 2007. [COBISS.SI-ID 27554093]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
510. RAMŠAK, Mojca, DVOŘAK, Mojca (urednik, oseba, ki intervjuva). Žrtvovanje resnice, opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti : Radio Slovenija : Tretji program : Program Ars : oddaja Trojna spirala. Ljubljana, 15. feb. 2007. [COBISS.SI-ID 26221613]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
511. RAMŠAK, Mojca. O knjigi žrtvovanje resnice : Radio Slovenija : 3. program : oddaja Izšlo je. 19.7.2006. [COBISS.SI-ID 1264525]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
512. RAMŠAK, Mojca. O opravljanju in obrekovanju : TV Slovenija 2 : oddaja Studio city. 3.7.2006. [COBISS.SI-ID 1259405]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
513. RAMŠAK, Mojca. Obrekovanje in opravljanje : TV Slovenija 1 : Dnevnik : Magnet. 26.6.2006. [COBISS.SI-ID 1259149]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
514. RAMŠAK, Mojca. Pogovor z dr. Mojco Ramšak o doživljanju in premagovanju stresa pri raku dojk : Radio Slovenija : Val 2002. 30.9.2006. [COBISS.SI-ID 1281677]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
515. RAMŠAK, Mojca. Predstavitev knjige Portret glasov : ORF - slovenski spored : oddaja Minderheiten. 18. in 19.10.2003. [COBISS.SI-ID 21476653]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
516. RAMŠAK, Mojca, KOREZ KORENČAN, Darja (urednik). Orientalski plesi : TV Slovenija : 1. program : oddaja Polnočni klub. 23.8.2001. [COBISS.SI-ID 19874861]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
517. RAMŠAK, Mojca. O funkciji urbanih zgodb in govoric v kriznih razmerah (v navezavi na teroristični napad na ZDA) : TV Slovenija : 3. program : oddaja Studio city. 12.11.2001. [COBISS.SI-ID 19874605]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
518. RAMŠAK, Mojca, STRLE, Jadran (urednik). Predstavitev Etnološkega slovarja Slovencev na Madžarskem avtorice Marije Kozar Mukič : TV Slovenija : 2. program : oddaja Oči kritike. 1997. [COBISS.SI-ID 19865901]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
519. RAMŠAK, Mojca, STRLE, Jadran (urednik). Predstavitev knjige R. Muršiča Center za dehumanizacijo : TV Slovenija : 2. program : oddaja Oči kritike. 1996. [COBISS.SI-ID 19846957]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

3.12 Razstava

520. DEŽMAN, Jože (avtor razstave, vodja projekta), ČOH KLADNIK, Mateja, KERŠIČ, Marta Milena, KOKALJ KOČEVAR, Monika (avtor, scenarist), RAMŠAK, Mojca, URŠIČ, Irena. Le vkup, le vkup uboga gmajna : preganjanje kmetov v Sloveniji (1945-1955) : [občasna razstava, Muzej novejše zgodovine, 8.XII.2009-VI.2010]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 1454733]
kategorija: SU (S)
točke: 0.83, št. avtorjev: 6

3.14 Predavanje na tuji univerzi

521. RAMŠAK, Mojca. The anthropology of smell : predavanje v okviru projekta ODOTHEKA – exploring and archiving heritage smells, American University of Cairo, Egypt, 9th – 16th Sept 2023. [COBISS.SI-ID 170003203]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
522. RAMŠAK, Mojca. Olfactory heritage in Slovenian museums : predavanje v okviru projekta ODOTHEKA – exploring and archiving heritage smells, The Egyptian Museum Cairo, Egypt, 9th – 16th Sept 2023. [COBISS.SI-ID 170000643]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
523. RAMŠAK, Mojca. Anthropological research of breast cancer : methodology : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na the Comenius University, Faculty of Arts, Bratislava, 11th April 2019. [COBISS.SI-ID 1641613]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
524. RAMŠAK, Mojca. Body parts in anthropology : hHuman heart : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Comenius University, Faculty of Arts, Bratislava, 9th April 2019. [COBISS.SI-ID 1641101]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
525. RAMŠAK, Mojca. Body parts in anthropology : human blood : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Comenius University, Faculty of Arts, Bratislava, 9th April 2019. [COBISS.SI-ID 1640589]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
526. RAMŠAK, Mojca. Body parts in anthropology 1 : human blood : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Faculty of Medicine University of Rijela, 16th October 2019. [COBISS.SI-ID 1654413]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
527. RAMŠAK, Mojca. Body parts in anthropology 2 : human heart : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Faculty of Medicine University of Rijela, 16th October 2019. [COBISS.SI-ID 1654669]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
528. RAMŠAK, Mojca. Humour in medicine : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Faculty of Health Studies University of Rijela, 15th October 2019. [COBISS.SI-ID 1654157]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
529. RAMŠAK, Mojca. Language and illness : social and cultural imagery : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Comenius University, Faculty of Arts, Bratislava, 11th April 2019. [COBISS.SI-ID 1641357]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
530. RAMŠAK, Mojca. Taboo and fear in medicine : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Faculty of Health Studies University of Rijela, 14th October 2019. [COBISS.SI-ID 1653901]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
531. RAMŠAK, Mojca. Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníka v Slovinsku : [predavanje na Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie in Katedra slovanskych filológií v Bratislavi, 7. mar. 2013]. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta: Veleposlaništvo Republike Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 51439714]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
532. RAMŠAK, Mojca. Wine queens in Central European perspective : [predavanje na Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie in Katedra slovanskych filológií v Bratislavi, 7. mar. 2013]. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2013. [COBISS.SI-ID 51439458]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
533. RAMŠAK, Mojca. Cultures of honour, cultures of shame : [predavanje na Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie in Katedra slovanskych filológií v Bratislavi, 5. maj 2011]. Bratislava: Veleposlaništvo Republike Slovenije: Univerzita Komenského, 2011. [COBISS.SI-ID 45506658]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
534. RAMŠAK, Mojca. Medical metaphors and breast cancer : [predavanje na Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie in Katedra slovanskych filológií v Bratislavi, 4. maj 2011]. Bratislava: Veleposlaništvo Republike Slovenije: Univerzita Komenského, 2011. [COBISS.SI-ID 45506402]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
535. RAMŠAK, Mojca. Honour and shame : background of the idea and cultural differences : lecture at the Research seminar "Wissenschaft für Menschen", Salzburg, 17. July 2009. Salzburg: Üniversitat, Internationales Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen, 2009. [COBISS.SI-ID 1442445]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
536. RAMŠAK, Mojca. Wissenschaft für Menschen : Kulturen der Anerkennung : guest lectures at the Universität Salzburg, 1.-31. July 2009. Salzburg: Universität, 2009. [COBISS.SI-ID 1444493]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
537. RAMŠAK, Mojca. Fieldwork among Carinthian Slovenes : predavanje na oddelku za etnologijo na Evropski univezi v St. Peterburgu. St. Peterburg, 30.11.2000. [COBISS.SI-ID 21092141]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
538. RAMŠAK, Mojca. The reasons for the anonymity in the book collection "That's how we lived, the biographies of the Carinthian Slovenes" : predavanje na European Social Science History Conference. Amsterdam, 5.3.1998. [COBISS.SI-ID 17926189]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
539. RAMŠAK, Mojca. "Ne zapišite mojega imena prosim!" : razlogi za anonimnost v knjižni zbirki Tako smo živeli, Življenjepis koroških Slovencev : predavanje na mednarodnem simpoziju Vrednotenje življenskih pričevanj. Tinje, 24.5.1997. [COBISS.SI-ID 17922861]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

540. RAMŠAK, Mojca. Antropologija vonja in kemija : predavanje v okviru 8. Tedna Kemijskega inštituta, Kemijski inštitut, Ljubljana, 6. jun. 2023. [COBISS.SI-ID 154656515]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
541. RAMŠAK, Mojca. From hero to persona non grata : the image of a doctor during the coronavirus in Slovenia : lecture at conference Crisis in health and medicine, Blindern Campus, University of Oslo, 30 August – 2 September. https://static1.squarespace.com/static/6376be75991da53b58af9ec8/t/64e762bf3d403b51e9ada623/1692885696328/EAHMH_Book+of+Abstracts_digital.pdf. [COBISS.SI-ID 169878787]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
542. RAMŠAK, Mojca. Individual and cultural differences in olfactory perception : predavanje na znanstvenem srečanju The smell of museum objects: Odotheka project, University of Economics, Department of Microbiology, Krakow 17.-18. jan. 2023. [COBISS.SI-ID 140549379]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
543. RAMŠAK, Mojca. Invented tradition of wine queens in Slovenia : predavanje na International workshop Sustainable development, tourism, and heritage in the Eiropean context, Faculty of Law, University of Maribor, Maribor, 5. maj 2023. [COBISS.SI-ID 151261443]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
544. RAMŠAK, Mojca. Legal regulation of odours : predavanje na Nineteenth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability z naslovom Decentering sustainability: towards local solutions for global environmental problems, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 1-3 February 2023. https://cgscholar.com/cg_event/events/S23en/proposal/64643. [COBISS.SI-ID 140848899]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
545. RAMŠAK, Mojca. Olfactory heritage In Slovenian museums : presented at the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars "IT'S ABOUT PEOPLE 2023: Social and Technological Development in Service of Security and Dignity" organised by Alma Mater Europaea ECM, 10 - 17 March 2023. https://conference.almamater.si/wp-content/uploads/2022/12/Programme_AMEU_ItsAboutPeople_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 145578243]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
546. RAMŠAK, Mojca. The olfactory narrative of smell objects : predavanje na znanstvenem srečanju The smell of museum objects: Odotheka project, University of Economics, Department of Microbiology, Krakow 17.-18. jan. 2023. [COBISS.SI-ID 140580355]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
547. RAMŠAK, Mojca. The olfactory significance of museum objects : historical, cultural, conservation and ethical evaluation : predavanje na znanstvenem srečanju The smell of museum objects: Odotheka project, University of Economics, Department of Microbiology, Krakow 17.-18. jan. 2023. [COBISS.SI-ID 140519171]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
548. RAMŠAK, Mojca. Smell as a cultural phenomenon : state of the art II : predavanje na delavnici Nose Wise: Modelling Smell as a Cultural Phenomenon, Universiteit Leiden, 10 - 14 July 2023. [COBISS.SI-ID 160933635]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
549. RAMŠAK, Mojca. Treatment of sexual minorities in Slovenian healthcare : predavanje na 1st National public health conference z naslovom Health as a source of prosperity, NIJZ, Ljubljana, 3.-4. okt. 2023. [COBISS.SI-ID 170027011]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
550. RAMŠAK, Mojca. Vjerska i duhovna skrb u slovenskim bolnicama : predavanje na simpoziju From bioethics to biolaw in Mediterranean cultures, 25. riječki dani bioetike, Rijeka, 22.-23. maja 2023. [COBISS.SI-ID 153433859]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
551. RAMŠAK, Mojca. “Wine Queens” in Slovenia : the phenomenon of invented tradition masking the profit-serving objectivisation of women : predavanje na 8th Petar Šarčević international scientific conference z naslovom Cultural heritage and legal regulation: from global aspirations to local challenges, University of Rijeka, Faculty of Law, Rijeka, 5-6 October 2023. [COBISS.SI-ID 170031363]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
552. RAMŠAK, Mojca. Anthropology of smell : predavanje na delavnici Value and role of smells in museum practice, Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. jul. 2022. [COBISS.SI-ID 113850115]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
553. RAMŠAK, Mojca. COVID-19 in nove oblike pitja alkohola : predavanje na znanstveno-stručnom skupu 16. Hrvatsko - slovenske pararele: hrana i piče u kriznim vremenima - prakse proizvodnje, distribucije i konzumacije, Bistra, 9. i 10. lipnja 2022. godine. https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/knjizica_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 113184515]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
554. RAMŠAK, Mojca. Ethical issues during COVID-19 pandemics : presented at the 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars "IT'S ABOUT PEOPLE 2022: Embracing Digital Transformation for a Sustainable and Ethical Future" organised by Alma Mater Europaea ECM, 11.-18. mar. 2022. https://conference.almamater.si/wp-content/uploads/2022/03/AMEU_ItsAboutPeople_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 102187779]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
555. RAMŠAK, Mojca. Pohorje mountain fairy tales and their depiction of diseases : predavanje na international conference Social functions of fairy tales, organized by Institute IRRIS for Research, development and strategies of society, culture and environment in collaboration with Slovenian society of aesthetics and New university, Ljubljana, June 16, 2022. [COBISS.SI-ID 113217539]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
556. RAMŠAK, Mojca. Regulacija trženja vonjav : predavanje na 14. posvetu Pravo in ekonomija, Pravni, ekonomski in drugi vidiki oglaševanja, v okviru Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, 2. dec. 2022. [COBISS.SI-ID 132797699]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
557. RAMŠAK, Mojca. Smola med gozdnim gospodarjenjem, mitologijo, literaturo in ljudskim slovstvom : predavanje na znanstvenem simpoziju Gozd in človek, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 16.-17. mar. 2022. [COBISS.SI-ID 102166275]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
558. RAMŠAK, Mojca. Uporaba smole iglavcev za samozdravljenje v Sloveniji : predavanje na 20. znanstvenom skupu Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici, Rijeka, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 4. studenoga 2022. [COBISS.SI-ID 128125187]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
559. RAMŠAK, Mojca. Volunteering in health care during the COVID-19 epidemic in Slovenia : [predavanje na mednarodni konferenci z naslovom Practising Solidarity for Future, Institute for Anthropological Research, Zagreb, 14. 9. 2022]. https://inantro.hr/wp-content/uploads/2022/01/CfP-Practicing-solidarity-for-the-future_SOLIDARan.pdf. [COBISS.SI-ID 122335235]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
560. RAMŠAK, Mojca (diskutant). Medicinska humanistika = Medical humanities in the digital era : moderiranje sklopa na 9. znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation z naslovom Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts, Maribor, 18. 3. 2021. https://submission.almamater.si/mobile/#s:74. [COBISS.SI-ID 59658499]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
561. RAMŠAK, Mojca. O vonju Drugega in senzornih stereotipih : predavanje na mednarodni konferenci z naslovom Istraživači na neutabanim stazama: međunarodni znanstveni skup posvećen dr. sc. Nives Rittig-Beljak, Zagreb, 23.-24. nov. 2021. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMn7qu0sT0AhUPDewKHUxaDM8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ief.hr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FIEF-skup_2021_knjizica-sazetaka.pdf&usg=AOvVaw0IeP-S9bXuZRd2j-p73078. [COBISS.SI-ID 89972483]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
562. RAMŠAK, Mojca. Od junaka do mrtvaka : podoba zdravnika v času koronavirusa v Sloveniji : predavanje na 9. znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation z naslovom Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts, Maribor, 18. 3. 2021. https://submission.almamater.si/mobile/#t:3. [COBISS.SI-ID 59646211]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
563. RAMŠAK, Mojca. Olfactory heritage : predavanje na 4. Mednarodnem simpoziju ICOMOS Slovenija: "Dediščina, ki kljubuje = Resilient Heritage", hibridni dogodek, 16.-18. sept. 2021, Ljubljana, Slovenija. https://icomos.splet.arnes.si/files/2021/09/Resilient_Heritage_Book-of-Abstracts-ICOMOS-SI.pdf. [COBISS.SI-ID 78401027]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
564. RAMŠAK, Mojca. Reflections on the meaning of field diaries : collecting life stories among the Slovene minority in Carinthia, Austria : a contribution to the 4th EIRENE workshop "Women and post-war transitions: Oral history", 11-12 mar. 2021. [COBISS.SI-ID 59609603]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
565. RAMŠAK, Mojca. Samota pazi na nas, alkoholna industrija pa tudi : pitje na daljavo v času epidemije : predavanje na 13. posvetu Pravo in ekonomija, Pravo, ekonomija in epidemija, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 3. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 89976579]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
566. RAMŠAK, Mojca. Koronajezik v Sloveniji : predavanje na COVID-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 28., 29. i 30. rujna 2020. [COBISS.SI-ID 30538755]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
567. RAMŠAK, Mojca. Zasebnost, zaupnost in varstvo osebnih podatkov v času pandemije v Sloveniji : predavanje na simpoziju Vsakdanje življenje v času epidemije: nove izkušnje, etnografija in refleksija, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 19. maj 2020. https://www.youtube.com/watch?v=qPMWO2-EF-k. [COBISS.SI-ID 17730051]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
568. RAMŠAK, Mojca. "Digi alkohol" izven dosega zakonodaje : prispevek na konferenci Izazovi ispijanja kulture u Istri, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dellʼ Istria, Pazin, 26.-28. sep.2019. [COBISS.SI-ID 70207842]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
569. RAMŠAK, Mojca. Digitalno oglaševanje zdravja : tovarne holivudskih nasmehov : predavanje na 12. posvetu Pravo in ekonomija, Digitalno gospodarstvo III, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 6. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 70796386]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
570. RAMŠAK, Mojca. European legislation, health and ethnic groups : presented at the 1 st International Scientific Working Conference of HERA Project Researchers "Healthcare as a public space: social Integration and social diversity in the context of access to healthcare in Europe, Ljubljana, 31st May to 2nd June 2019, orgised by Faculty of Medicine, Institut for History of Medicine. [COBISS.SI-ID 1647501]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
571. RAMŠAK, Mojca. Kulturna zgodovina človeškega srca = Cultural history of human heart : predstavljeno na = presented at the 7. Znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo "Za človeka gre: prihodnost zdaj." = 7th Scientific conference with international participation "All about people: future fit", oraganizator = organised by Alma Mater Europaea ECM, Maribor, 15.-16. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 1642125]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
572. RAMŠAK, Mojca. Legislation, health and ethnic groups (EU-Slovenia) : prispevek na mednarodni konferenci Health care as a public space, social integration and social diversity in the context of access to healthcare in Europe, Rijeka, September 5th and 6th 2019. [COBISS.SI-ID 70207586]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
573. RAMŠAK, Mojca. Meddisciplinarnost humanistike in medicine : predavanje na znanstvenem simpoziju ob stoletnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja. Pogled v preteklost, vizije za prihodnost, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 23. in 24. september 2019. [COBISS.SI-ID 70173026]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
574. RAMŠAK, Mojca. Nomen est omen : o medicinskih in lekarniških poklicih v slovenskih družinskih imenih : predavanje na 19. znanstvenom skupu Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici, Rijeka, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 8. studenoga 2019. [COBISS.SI-ID 70512738]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
575. RAMŠAK, Mojca. Slovenian legislation regarding access to health services for vulnerable groups : presented on the 2nd Joint meeting of the research group of HERA Project, Healthcare as a public space: social integration and social diversity in the context of access to healthcare in Europe, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Ulm, 11. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 70668130]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
576. RAMŠAK, Mojca. "Digivino" : zakaj javnozdravstveni programi za preprečevanje prekomernega pitja alkohola klecnejo pred starim vinom v novi steklenici : predavanje na 11. posvetu Pravo in ekonomija, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 7. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 68492898]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
577. RAMŠAK, Mojca. Etnobotanična metodologija : prispevek Wraberjevem dnevu 2018 v organizaciji Botaničnega društva Slovenije, Ljubljana, 10. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 1633165]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
578. RAMŠAK, Mojca. Medicinska humanistika v Sloveniji = The medical humanities in Slovenia : predstavljeno na 6. znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje, Maribor, 9.-10. 3. 2018 v organizaciji AMEU-ECM. [COBISS.SI-ID 1607821]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
579. RAMŠAK, Mojca. Podatkovne baze o zdravilnih rastlinah : Znanstveni prispevek na mednarodni konferenci: Nesnovna dediščina med prakso in registri: 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, Mojstrana, 23. do 26. maj 2018 v organizaciji Slovenskega etnološkega društva. [COBISS.SI-ID 1613709]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
580. RAMŠAK, Mojca. Medicinske fobije : predstavljeno na Skupu s međunarodnim sudjelovanjem Naracije straha: istraživački uvidi, teorijski problemi i metodološki izazovi, Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, 12. i 13. listopada 2017. [COBISS.SI-ID 1598349]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
581. RAMŠAK, Mojca. Pesem od kolare : predstavljeno na Simpoziju Obdobja 36: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi tuj jezik ... [et al.], Ljubljana, 16.-18. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 1598605]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
582. RAMŠAK, Mojca. Smola iglavcev v pohorski ljudski medicini : predstavljeno na znanstveni konferenci Življenje v Alpah. Življenje v Alpah nekoč in danes - od prve obljudenosti visokogorskega sveta pred več tisoč leti do trajnostnega razvoja turizma danes v organizaciji Turizma Bohinj, 6. in 7. oktobra 2017. [COBISS.SI-ID 1591949]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
583. RAMŠAK, Mojca. Sturdy and ethereal : material culture and metaphors - the human heart : predavanje na konferenci Material culture, how things make people, Ljubljana, ZRC SAZU, 27.-28. september 2017. [COBISS.SI-ID 65282914]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
584. RAMŠAK, Mojca. Starost v pohorski pravljični prozi : predavanje na simpoziju Starost - izzivi historičnega raziskovanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 8.-9. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 62813794]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
585. RAMŠAK, Mojca. Wine queens between invented tradition, heritage and wine marketing : predavanje na International Conference for Wine and Vine, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto, 10.11. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 62814050]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
586. RAMŠAK, Mojca. Zdravje in bolezen v pohorski pravljični prozi : predavanje na 16. Pravljičnem dnevu s simpozijem Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve, Maribor, 16. november 2016. [COBISS.SI-ID 62793826]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
587. RAMŠAK, Mojca. Etika v etnologiji in kulturni antropologiji : [predavanje na 1. seminarju "Znanost skozi perspektivo etike, integritete/odgovornosti, spola" na Filozofski fakulteti UL v Ljubljani, od 18. do 20. 2. 2015]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015. [COBISS.SI-ID 56843362]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
588. RAMŠAK, Mojca. Vinske kraljice med častnim poslanstvom in neplačanim delom : predavanje na Simpoziju Ženske v gospodarstvu, 19. jan. 2015, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. [COBISS.SI-ID 56647010]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
589. RAMŠAK, Mojca. Vinski rituali, trženje in zakonodaja : predavanje na 8. posvetu Pravo in ekonomija, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 4. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 59100258]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
590. RAMŠAK, Mojca. O etnološki in antropološki raziskovalni etiki : [predavanje na Zborovanju Slovenskega muzejskega društva z naslovom Muzejska profesionalna etika, Kočevje, 10.-11. 10. 2014]. Kočevje: Slovensko muzejsko društvo, 2014. [COBISS.SI-ID 55622498]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
591. RAMŠAK, Mojca. Prispevek Vinka Möderndorferja k ljudski medicini na Slovenskem : [predavanje na simpoziju Vinko Möderndorfer: učitelj, revolucionar, narodopisec in angažirani znanstvenik: ob 120-letnici rojstva, Ljubljana, 9. in 10. dec. 2014]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014. [COBISS.SI-ID 56302690]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
592. RAMŠAK, Mojca. Šest desetletij Avsenikovega poslovnega uspeha : [predavanje na znanstvenem posvetu Odmevnost jugoslovanske glasbe in sodobne popularne glasbe z območja nekdanje Jugoslavije, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 28.-29. nov. 2014]. [Ljubljana]: Univerza, Filozofska fakulteta: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. [COBISS.SI-ID 56181602]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
593. RAMŠAK, Mojca. Wine queensʼ rituals in the service of wine marketing : [predavanje na 10th Annual conference of the SIEF Working group on the ritual year z naslovom Magic in rituals and rituals in magic; University of Innsbruck, Institute for history and european ethnology, 25.-27. sep. 2014]. Innsbruck: University of Innsbruck: Institute for history and european ethnology, 2014. [COBISS.SI-ID 55510114]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
594. RAMŠAK, Mojca. Dvajset let življenjskih zgodb v slovenski etnologiji (1993-2013) : [predavanje na znanstvenem posvetu O pričama i pričanju danas: znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 14.-16. 11. 2013]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013. [COBISS.SI-ID 53464930]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
595. RAMŠAK, Mojca. Vinske kraljice kot blagovne znamke : [predavanje na Znanstvenem posvetu ob 90-letnici Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana, 16.-17. oktober 2013]. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2013. [COBISS.SI-ID 53020002]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
596. RAMŠAK, Mojca. Slovenske vinske kraljice kot identitetni simboli : [prispevek na mednarodnem znanstvenem srečanju v čast Dunji Rihtman-Auguštin z naslovom Kultura, identitet, politika, Zagreb, 25.-27. okt. 2012]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. [COBISS.SI-ID 50316130]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
597. RAMŠAK, Mojca. Telo v oglasih za promocijo zdravja : [predavanje na 12. hrvaško-slovenskih etnoloških vzporednicah z naslovom Ponovno izcrtavanje granica: transformacije identiteta i redefiniranje kulturnih regija u novim političkim okolnostima, Duga Resa, 23.-25. sep. 2012]. Duga Resa: Hrvatsko etnološko društvo: Slovensko etnološko društvo, 2012. [COBISS.SI-ID 49951842]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
598. RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe sodobne deviirane časti : [prispevek na srečanju Posredovanje kulture: između prakse i teorije, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 1. dec. 2011]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. [COBISS.SI-ID 47350114]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
599. RAMŠAK, Mojca. Socialnomarketinške prakse kot preventiva pri raku dojk? : [prispevek na simpoziju Urbana etnologija in antropologija na Slovenskem, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 27.-28. okt. 2011]. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 47110498]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
600. RAMŠAK, Mojca. Words matter : breast cancer disparities in language : [predavanje na mednarodni konferenci Beyond essentialisms, Ljubljana, 25.-27. nov. 2010]. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 44613218]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
601. RAMŠAK, Mojca. Čast in sramota : nianse družbeno-kulturnih konceptov. Beltinci: Mladinsko društvo Jarice: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 39784546]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
602. RAMŠAK, Mojca. Kako odkrivati in ukrepati v primeru mobinga : predstavljeno na Mobing-trpinčenje na delovnem mestu, Ljubljana, 24. marec 2009. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 1424269]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
603. RAMŠAK, Mojca. Strategije preživetja mobiranih : predstavljeno na Mobing-trpinčenje na delovnem mestu, Ljubljana, 24. marec 2009. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije, 2009. [COBISS.SI-ID 1424013]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
604. RAMŠAK, Mojca. Anonymity of people and place in research on attacks on the honour and good name : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Fourth International Congress of Qualitative Inquiry "Ethics, Evidence and Social Justice", The University of Illinois, the College of Media, Institute of Communications Research, the Department of Advertising and the Interdisciplinary Program in Cultural Studies and Interpretive Research at the University of Illinois at Urbana-Champaign in conjunction with The Center for Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Illinois, 17.5.2009. Urbana-Champaign, 2008. [COBISS.SI-ID 28163885]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
605. RAMŠAK, Mojca. Being sensitive and discret when dealing with honour and good name : invited lecture at the 10th Biennial EASA Conference "Experiencing diversity and mutuality", Ljubljana, 26th-29th August 2008, organised by Faculty of Arts, Department of ethnology and cultural anthropology. [COBISS.SI-ID 1405069]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
606. RAMŠAK, Mojca. Etnološko preučevanje otrok : predstavljeno na Pravljičnem dnevu s posvetovanjem V pravljice prost vstop, Maribor, 20. novembra 2008. Maribor: Mariborska knjižnica, 2008. [COBISS.SI-ID 1415821]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
607. RAMŠAK, Mojca. Metafore ubijajo, mar ne? : simbolne jezikovne podobe raka dojk na Slovenskem : predavanje na mednarodnem simpoziju 10. hrvaško-slovenske etnološke vzporednice "Kultura, identiteti, ideologije, granica/Kultura, identitete, ideologije, meja. Jedna granica, dvije etnologije?/Ena meja, dve etnologiji?", od 29.5. - 1.6., Varaždin, 31.5.2008. Varaždin, 2008. [COBISS.SI-ID 28230445]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
608. RAMŠAK, Mojca. Performances of symbolic capital : honour, good name and social exclusion : predavanje na mednarodni konferenci Facing tragedies, University of Salzburg, Salzburg Ethics Initiative, Center for Ethics and Poverty Research/Zentrum für Ethik und Armutsforschung, Salzburg, Austria, 7. 5. 2008. Salzburg, 2008. [COBISS.SI-ID 28109357]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
609. RAMŠAK, Mojca. Context of breast cancer narrative accounts : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Third International Congress of Qualitative Inquiry, "Qualitative Inquiry and the Politics of Evidence", The University of Illinois, the College of Communications, the Department of Advertising and the Interdisciplinary Program in Cultural Studies and Interpretive Research at the University of Illinois at Urbana-Champaign in conjunction with The Center for Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Illinois, 5.5.2007. Urbana-Champaign, 5. 5. 2007. [COBISS.SI-ID 26547757]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
610. RAMŠAK, Mojca, Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year. Grim threshold of eternity. Death and dying among Slovene minority in rural Carinthia in Austria : [predavanje na] Third Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year: "The Ritual Year and History", Strážnice, Czech Republic, 26.5.2007. Strážnice, 2007. [COBISS.SI-ID 26691117]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
611. RAMŠAK, Mojca. Metaphors Kill, don't they? : Symbolic Representations of Breast Cancer in Everyday Communication : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci VII Jornadas de Estudio de la Narrativa Folklórica, International Society for Folk Narrative Research Interim Conference, "Narrativa Folklórica z Sociedad - Folk Narrative and Society", Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, Argentina, 21. 9. 2007. Santa Rosa, 2007. [COBISS.SI-ID 27104813]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
612. RAMŠAK, Mojca. Attacks on honour and good name in an isolated environment in Slovenia : [predavanje na 20. Interdisziplinäres Symposion zur Volkserzählung, Brunnenburg, Schloss Tirol/Südtirol/Italien, 20. - 24. September 2006]. Brunnenburg, 23.9.2006. [COBISS.SI-ID 1279117]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
613. RAMŠAK, Mojca. Kakšni so slovenski rituali napadov na čast in dobro ime? : [predavanje na mednarodnem simpoziju 9. smernice med slovensko in hrvaško etnologijo, "Mesto in trg na meji", Kozjansko, 25.-26. maj 2006]. Kozjansko, 26.5.2006. [COBISS.SI-ID 1251213]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
614. RAMŠAK, Mojca. Opravljanje in obrekovanje na delovnem mestu : zabava ali psihološko nasilje? : [predavanje na simpoziju "Borut Brumen - etnolog in mirovnik", 21-22. julija, 2006, Markovci, Šalovci, Murska Sobota]. Šalovci, 21.7.2006. [COBISS.SI-ID 1264269]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
615. RAMŠAK, Mojca. Slovene ethnological lexicography in the light of European experiences : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci American Folklore Society, Annual Meeting "Homelands and diasporas". Milwaukee (Wisconsin), 20.10.2006. [COBISS.SI-ID 1292429]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
616. RAMŠAK, Mojca. When does defence of honour and good name become a ritual? : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci The Ritual Year and Ritual Diversity, Second International Conference of SIEF Working Group on the Ritual year. Gothenburg, 8.6.2006. [COBISS.SI-ID 1256333]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
617. RAMŠAK, Mojca. Čast in dobro ime : [vabljeno predavanje v okviru cikla Razvojne dileme sodobnega časa]. Ljubljana: Cankarjev dom, 10.11.2005. [COBISS.SI-ID 1144973]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
618. RAMŠAK, Mojca. Defense of honor and good name in an isolated rural setting in Slovenia : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci American Folklore Society, Annual Meeting "Folklore, Equal Access, and Social Justice". Atlanta (Georgia), 22.10.2005. [COBISS.SI-ID 1139597]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
619. RAMŠAK, Mojca. The pantomime of giving birth, recreation or concealed memory on common history : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci The Ninth Annual Conference on Holidays, Ritual, Festival, Celebration, and Public Display: Public Political Protests. Bowling Green (Ohio), 3.6.2005. [COBISS.SI-ID 23862829]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
620. RAMŠAK, Mojca. Etnološki pristop k preučevanju žanrov vsakodnevne komunikacije - obrekovanje,govorice in njuni derivati : predavanje na kongresu Hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Motovun, 3.4.2004. [COBISS.SI-ID 22257709]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
621. RAMŠAK, Mojca. Nesnovna (neoprijemljiva), neopredmetena kulturna dediščina : predavanje na Mednarodnem dnevu muzejev ICOM-a v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana, 18.5.2004. [COBISS.SI-ID 22254381]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
622. RAMŠAK, Mojca. Out of fear, close to reconciliation : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Eight Annual Conference on Holidays, Ritual, Festival, Celebration, and Public Display. Bowling Green (Ohio), 4.6.2004. [COBISS.SI-ID 22466605]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
623. RAMŠAK, Mojca. Overlooked beggarliness among Slovene minority in Carinthia, Austria in the 20th century : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci American Folklore Society "Folklore and the Cultural Landscape". Salt Lake City (Utah), 16.10.2004. [COBISS.SI-ID 22819373]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
624. RAMŠAK, Mojca. Gender relations in the mirror of the biographical presentation and social development : vabljeno predavanje na Memory of Women Project - From Oral History to the Interpretation of Biographic Materials. Bratislava, 1.3.2003. [COBISS.SI-ID 20723501]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
625. RAMŠAK, Mojca. The role of field diaries and empathy in recording life-stories : vabljeno predavanje na Memory of Women Project - From Oral History to the Interpretation of Biographic Materials. Bratislava, 28.2.2003. [COBISS.SI-ID 20722989]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
626. RAMŠAK, Mojca. Science between objectivity and a threat of subjectivity : the role of field dairies and empathy in recording life stories : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci American Folklore Society "Folk culture and the public domain". Albuquerque (New Mexico), 9.10.2003. [COBISS.SI-ID 21463341]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
627. RAMŠAK, Mojca. Življenske zgodbe kot primarni vir v znanstveni rabi : vabljeno predavanje na Historičnem seminarju ZRC SAZU. Ljubljana, 20.10.2003. [COBISS.SI-ID 21476397]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
628. RAMŠAK, Mojca. Letno srečanje Ameriškega folklorističnega društva v Rochestru : poročilo o konferenci na prvem letnem srečanju Slovenske etnomuzikološke študijske skupine. Ljubljana, 16.11.2002. [COBISS.SI-ID 20408365]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
629. RAMŠAK, Mojca. On illegitimate children and their parents in Carinthia in the 19th century and the first half of the 20th century : predavanje na mednarodni konferenci American Folklore Society, Image, object, and processes of documentation, Rochester, New York. Rochester, 16.10.2002. [COBISS.SI-ID 20153389]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
630. RAMŠAK, Mojca. Primerjalni vidiki pri uporabi življenskih zgodb : uporaba biografske metode, geografska pokritost in preučenost življenjepisov v slovenski etnologiji : predavanje na strokovnem posvetu "Brežice po Brežicah, etnologija in regionalni razvoj". Brežice, 24.10.2002. [COBISS.SI-ID 20132653]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
631. RAMŠAK, Mojca. Ženske v manjšinskih skupnostih : pomen in vloga žensk za ohranjanje kulturnega izročila. Koroške Slovenke v prvi polovici 20. stoletja : vabljeno predavanje na posvetovanju Inštituta za slovensko izseljstvo ZRC SAZU. Ljubljana, 19.6.2002. [COBISS.SI-ID 19782189]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
632. RAMŠAK, Mojca. Življenske zgodbe so lahko predmet raziskave in ne zgolj metoda : [vabljeno predavanje na Muzeoforumu v Ljubljani]. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 17923117]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
633. RAMŠAK, Mojca. Življenjepisi koroških Slovencev : predavanje na 5. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo. Ljubljana, 8.10.1998. [COBISS.SI-ID 19866157]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

634. RAMŠAK, Mojca. Alkoholni marketing v digitalnem okolju kot nenadzorovana nevarnost : prispevek na 16. nacionalni konferenci ob mesecu preprečevanja zasvojenosti z naslovom Skupaj zmoremo več : kaj družba daje mladim?, NIJZ, Domus Medica, Ljubljana, 10. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 129775363]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
635. RAMŠAK, Mojca. Healthcare as a public space : prispevek na webinarju Exploring new digital worlds. Field research challenges in pandemic time, HERA, Humanities in the European Research Area, Irish Research Counsel, 25th May 2021. [COBISS.SI-ID 64638723]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
636. RAMŠAK, Mojca. Legal regulations on diversity in healthcare in Slovenia : presented at the HERA: Healthcare as a public space: social integration and social diversity in the context of access to healthcare in Europe, "Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation". March 4th and 5th, 2020, University of Warsaw, Faculty of History, Poland. [COBISS.SI-ID 33631491]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
637. RAMŠAK, Mojca. Evropska in slovenska zakonodaja v zvezi z dostopom do zdravstvenih storitev za ranljive skupine : predstavljeno na Rednem letnem srečanju Sekcije za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva. Ljubljana, Hotel Slon, 6. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 1655693]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
638. RAMŠAK, Mojca. Tabuji v preventivnih kampanjah proti raku v Sloveniji : [predavanje na znanstvenem srečanju: Od prvih oglasov do interneta ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, 19. novembra 2015]. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 3354996]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
639. RAMŠAK, Mojca. Vinske kraljice med častnim poslanstvom in neplačanim delom : [predavanje na znanstvenem simpoziju: "Ženske v gospodarstvu", ki sta ga organizirala Inštitut za novejšo zgodovino in Fakulteta za humanistične študije Univerze v Novi Gorici v Ljubljani, 19. januarja 2015]. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 3264116]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
640. RAMŠAK, Mojca. Pozdrav iz Rakolandije : podoba bolezni, ki je postala marketinška priložnost : [predavanje na 21. simpoziju Medicina in pravo s temo srečanja Odsev medicine in prava v sodobni družbi, Maribor, 29.-31. mar. 2012]. Maribor: Zdravniško društvo: Pravniško društvo, 2012. [COBISS.SI-ID 48496738]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
641. RAMŠAK, Mojca. Čast in sramota : [predavanje na simpoziju z naslovom Filozofski večeri, Ljubljana, 25. jan. 2011 - 20. dec. 2011]. Ljubljana: Trubarjeva hiša literature, 2011. [COBISS.SI-ID 44808546]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
642. RAMŠAK, Mojca. K zdravniku na internet : personalizirana medicina in informacijska tehnologija : [predavanje na simpoziju Medicina in pravo - 20 let kasneje s temo srečanja Osebni pristop personalizacija medicine, Maribor, 25.-26. mar. 2011]. Maribor: Zdravniško društvo: Pravniško društvo, 2011. [COBISS.SI-ID 45110882]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
643. RAMŠAK, Mojca. Ženska čast kot obča zadeva : [predavanje na 47. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture z naslovom Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 27. jun. -15. jul. 2011]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2011. http://videolectures.net/ssjlk2011_ramsak_cast/. [COBISS.SI-ID 46287458]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
644. RAMŠAK, Mojca. Body politics and cancer disparities : [predavanje na mednarodni konferenci Society for medical anthropology z naslovom Cancer narratives in global perspective, New Orleans, Louisiana, 16.11.2010]. New Orleans: Society for medical anthropology, American anthropological association, 2010. [COBISS.SI-ID 44209506]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
645. RAMŠAK, Mojca. Čast in sramota, koncepta, ki oblikujeta vsakdanje življenje : [vabljeno predavanje na seminarju Inštituta Novum in Akademije Zares, Otočec, 16. maj 2010]. Ljubljana: Inštitut Novum: Akademija Zares, 2010. [COBISS.SI-ID 42428002]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
646. RAMŠAK, Mojca. Družbene podobe telesa v jeziku : lingvistično-medicinska razprava o metaforah in raku : predstavljeno na 45. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, 1. julij 2009. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009. http://videolectures.net/ssjlk09_ramsak_dptvj/. [COBISS.SI-ID 1440141]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
647. RAMŠAK, Mojca. Ženske ženskam : vabljeno predavanje na okrogli mizi 100 let od prve obeležitve dneva žena, Ljubljana, Menza pri koritu, 8. marca 2009. Ljubljana: Rdeče Zore, 2009. [COBISS.SI-ID 1421453]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
648. RAMŠAK, Mojca. Motivi opravljanja in obrekovanja so barometer družbenih vrednot : vabljeno predavanje v okviru Seminarja za mentorje zgodovinskih krožkov "Ko še ni bilo mobitelov : obveščanje, prenos ustnih in pisnih informacij", pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana, 13. oktober 2006. Ljubljana, 13.10.2006. [COBISS.SI-ID 25848877]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

3.25 Druga izvedena dela

649. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Alkohol v času epidemije : pogovor v Muzejskem klubu, Pokrajinski muzej Maribor, 21. apr. 2022. [COBISS.SI-ID 106671619]
650. RAMŠAK, Mojca. Antropologija vonja in dediščina : predavanje v okviru cikla Četrtki za dediščino v organizaciji Interdisciplinarnega inštituta Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 19. maj 2022. [COBISS.SI-ID 108510467]
651. RAMŠAK, Mojca. Pitje v času epidemije : predavanje v okviru predmeta Zdravnik in družba, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 9. mar. 2022. [COBISS.SI-ID 102170883]
652. RAMŠAK, Mojca. Antropologija vonja : predavanje v okviru predmeta Družbena razmerja v Sloveniji, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, Ljubljana, 22. apr. 2021. [COBISS.SI-ID 60994819]
653. RAMŠAK, Mojca. Medicinska humanistika v Sloveniji : javno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 20. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 56869635]
654. RAMŠAK, Mojca. Socialni in tržni marketing presejalnih programov : predavanje v okviru predmeta Zdravnik in družba, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 22. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 57061379]
655. RAMŠAK, Mojca. Trženje alkohola : predavanje v okviru predmeta Zdravnik in družba, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 22. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 57063171]
656. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Zdravje in bolezen na Pohorju : predstavitev knjige, Lovrenc na Pohorju, 27.8.2021. [COBISS.SI-ID 74650883]
657. KERSTIN PETRIČ, Vesna (diskutant), ŠTRUKELJ, Borut (diskutant), RAMŠAK, Mojca (diskutant), ŠIMUNIČ, Boštjan (diskutant), GREBLO, Patrik (diskutant). Zdravje po-tem : javni pogovor v okviru 28. Primorskega poletnega festivala, v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Gledališča Koper, Koper, 21. jul. 2021. [COBISS.SI-ID 75345667]
658. RAMŠAK, Mojca. Zdravstvo kot javni prostor : družbena integracija in družbena različnost v kontekstu dostopa do zdravstva v Evropi : predstavitev mednarodnega projekta HERA Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani na virtualnem informativnem dogodku Zaključna prireditev Evropske noči raziskovalcev - Humanistika, to si ti!, Evropska noč raziskovalcev 2020 / European researcherʼs night 2020: Humanistika, to si ti! / Humanities rock!. Marie Skłodowska-Curie Action, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 27. 11. 2020. https://noc-raziskovalcev.ff.uni-lj.si/aktivnosti. [COBISS.SI-ID 59794435]
659. RAMŠAK, Mojca, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Organization of the 1 st International Scientific Working Conference of HERA Project Researchers "Healthcare as a public space: social Integration and social diversity in the context of access to healthcare in Europe, Ljubljana, 31st May to 2nd June 2019, orgised by Faculty of Medicine, Institut for History of Medicine. [COBISS.SI-ID 1647757]
660. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Pogovor in predstavitev knjige Mojce Ramšak - Zdravje in bolezen na Pohorju : Knjižnica Selnica ob Dravi, 21. november 2019. [COBISS.SI-ID 97712129]
661. RAMŠAK, Mojca. Predsodki in tabuji v oglaševanju za zdravje : primer preventivnih kampanj proti raku : predavanje za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in člane Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 15. april 2019. [COBISS.SI-ID 1644685]
662. RAMŠAK, Mojca. Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve : predstavitev zbornika na Pravljičnem večeru za odrasle "Dediščina sveta" v okviru 22. Pripovedovalskega festivala v organizaciji Mariborske knjižnice, Maribor, Svečana dvorana Rotovž, 26. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 1641869]
663. RAMŠAK, Mojca. Zdravje in bolezen na Pohorju : predstavitev knjige v okviru Koroškega muzejskega večera v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja, Slovenj Gradec, 24. 10. 209. [COBISS.SI-ID 1655437]
664. RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Zdravje in bolezen na Pohorju : predstavitev knjige v Univerzitetni knjižnici Maribor, 3. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 1655181]
665. RAMŠAK, Mojca. 3rd World Conference on Qualitative Research, Lisbon, 17th-19th October 2018 : Membership of the Scientific Committee of the 3rd World Conference on Qualitative Research, Lisbon, 17th-19th October 2018 organised by Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. [COBISS.SI-ID 1611917]
666. RAMŠAK, Mojca. Humanistika = Humanities : moderiranje sklopa na 6. znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje, Maribor, 9.-10. 3. 2018 v organizaciji AMEU-ECM. [COBISS.SI-ID 1608077]
667. RAMŠAK, Mojca. Predstavitev dela in opusa medicinske humanistke prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec : prispevek ob avtorski predstavitvi knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem 1, 2, 3, na 34. Knjižnem sejmu, Ljubljana, Cankarjev dom, 24. 11. 2018 v organizaciji Slovenske matice. [COBISS.SI-ID 1633677]
668. RAMŠAK, Mojca. Iz sveta etnomedicine na Slovenskem : predavanje za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in člane Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Ljubljana, Medicinska fakulteta, 10. april 2017. [COBISS.SI-ID 1586573]
669. RAMŠAK, Mojca. 16. Pravljični dan s simpozijem Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve, Maribor, 16. november 2016 : povezovanje programa. [COBISS.SI-ID 62804066]
670. RAMŠAK, Mojca. Temeljni koncepti znanstvenega dela v humanistiki : [vabljeno predavanje za doktorske študente interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje, področje Heritologija, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana, 6. feb. 2016]. [COBISS.SI-ID 59604834]
671. RAMŠAK, Mojca. Komisija za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu v letu 2007 in 2008 : bibliografija članic komisije za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2015. 1 str. http://www.sed-drustvo.si/o-sed/delovne-skupine/delovna-skupina-za-etiko. [COBISS.SI-ID 1068934]
672. KORPIČ-HORVAT, Etelka (diskutant), OSET, Željko (diskutant), ROKSANDIĆ, Metka (diskutant), FERLEŽ, Melita (diskutant), RAMŠAK, Mojca (diskutant). Navidezna enakost moških in žensk skozi pravo : sodelovanje na čajanki ob svetovnem ELSA dnevu, v organizaciji v ELSA, (The European Law Student's Association), Hotel City Maribor, 24. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 59071330]
673. RAMŠAK, Mojca. Raziskovalna etika v heritologiji : [vabljeno predavanje za doktorske študente interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje, področje Heritologija, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana, 7. feb. 2015]. Ljubljana: Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, 2015. [COBISS.SI-ID 56713058]
674. RAMŠAK, Mojca. Enakost spolov se obrestuje : si lahko privoščimo neizkoriščen potencial žensk? : [udeležba konference in delavnice, Brdo pri Kranju, 15. in 16.1.2014, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti]. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014. [COBISS.SI-ID 512812401]
675. RAMŠAK, Mojca. Vinske kraljice in trženje vina : [predavanje ob 50-letnici Pravniškega društva v restavraciji TRUST, Maribor, 4. dec. 2014]. Maribor: Pravniško društvo, 2014. [COBISS.SI-ID 56183394]
676. RAMŠAK, Mojca. Dvajset let življenskih zgodb v slovenski etnologiji (1993-2013) : [moderiranje na znanstvenem posvetu O pričama i pričanju danas: znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Institut za etnologijo i folkloristiko, Zagreb, 14.-16.11, 2013]. Zagreb: Institut za etnologijo i folkloristiko, 2013. [COBISS.SI-ID 512812145]
677. RAMŠAK, Mojca. Etika znanstveno-raziskovalnega dela : [predavanje na Gimnaziji Vič, Ljubljana, 15. jan. 2013]. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2013. [COBISS.SI-ID 50975074]
678. RAMŠAK, Mojca. Nasilje v imenu časti, internetno nasilje in mobing : [vabljeno predavanje na okrogli mizi O nasilju, družinskem nasilju in položaju žensk pri nas, ki je sledila projekciji dokumentarnega filma Moje lepe noge, Zavod Udarnik in Zavod Emma, Maribor, 23. apr. 2013]. Maribor: Zavod Udarnik: Zavod Emma, 2013. [COBISS.SI-ID 51905634]
679. RAMŠAK, Mojca. Tanatologija Slovencev : umiranje, smrt in posmrtni rituali : [vabljeno predavanje na okrogli mizi z naslovom Skrb za umirajočega skozi oči socialnega gerontologa in umiranje, smrt in posmrtni rituali Slovencev na 1. mednarodnem sejmu pogrebnih in pokopaliških dejavnosti POST VIVA, Gornja Radgona, 5.-7. apr. 2013]. Gornja Radgona: Socialna gerontologija: Evropski center, 2013. [COBISS.SI-ID 51701346]
680. RAMŠAK, Mojca. Technological development and innovation : attendance at the EU Grant Academy Seminar, Portorož, 22nd to 27th September 2013. Portorož: International EU Grant Academy for Research, 2013. [COBISS.SI-ID 512791153]
681. RAMŠAK, Mojca. O časti in sramoti : [predavanje v sklopu cikla Filozofija svobode, MKC Kulturni inkubator, Maribor, 16. okt. 2012]. Maribor: Mladinski kulturni center, 2012. http://www.zofijini.net/predavanja_cast.html. [COBISS.SI-ID 50126434]
682. RAMŠAK, Mojca. Senzibilizacija na temo spolov : [predavanje na Pravni fakulteti, Univerza v Mariboru, 7. jun. 2012]. Maribor: Univerza v Mariboru: Pravniško društvo Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 49149538]
683. RAMŠAK, Mojca. Čast in dobro ime : [predavanje na Pravni fakulteti, Univerza v Mariboru, 2. jun. 2011]. Maribor: Pravniško društvo Maribor: Univerza v Mariboru, 2011. [COBISS.SI-ID 45753698]
684. RAMŠAK, Mojca. Čast ni balast : [predstavitev knjige M. Ramšak: Čast ni balast, Literina knjigarni, Maribor, 16.nov. 2011]. Maribor: Litera, 2011. [COBISS.SI-ID 47147362]
685. RAMŠAK, Mojca. Čast ni balast : [tiskovna konferenca in predstavitev knjige M. Ramšak: Čast ni balast v Društvu slovenskih pisateljev, Ljubljana, 29. nov. 2011]. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: Litera, 2011. [COBISS.SI-ID 47292002]
686. RAMŠAK, Mojca. Čast, dobro ime, sramota : [predavanje iz cikla Domoznanstvo in kulturna zgodovina, Osrednja knjižnica Celje, 17. okt. 2011]. Celje: Osrednja knjižnica, 2011. [COBISS.SI-ID 46908770]
687. RAMŠAK, Mojca (diskutant). Osebna odgovornost - vrednota na prepihu : [debatni večer v Slovenskem centru PEN, Ljubljana, 20. maja 2011]. Ljubljana: Slovenski center PEN, 2011. [COBISS.SI-ID 45633634]
688. RAMŠAK, Mojca. Čast in sramota. Ljubljana: Knjigarna Modrijan, 2010. [COBISS.SI-ID 1464717]
689. RAMŠAK, Mojca. Medicinska antropologija in biomedicina v sodelovanju? = Medical anthropology and biomedicine in collaboration? : članica programskega odbora, Ljubljana, 19th-20th November 2009. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 1452685]
690. RAMŠAK, Mojca. Mednarodna konferenca o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem : udeleženka, Ljubljana, 6. in 7. oktober 2009. Ljubljana: Državni zbor, 2009. [COBISS.SI-ID 1452941]
691. RAMŠAK, Mojca. Od alergije do depresije : antropološki pogled na biomedicino = From allergy to depression : the anthropological view of biomedicine : diskutantka na mednarodnem znanstvenem simpoziju Medicinska antropologija in biomedicina v sodelovanju? = Medical anthropology and biomedicine in collaboration?, Ljubljana, 19th-20th November 2009. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 1452173]
692. RAMŠAK, Mojca. Our common challenge culture & knowledge societies : contribution to the European Year of Creativity and Innovation : attendance at the forum, Bled, 6th-7th March 2009. Bled: Bled Forum on Europe Association, 2009. [COBISS.SI-ID 1421709]
693. RAMŠAK, Mojca. Porod, spolnost in menopavza : preizpraševanje kulturnih praks = Childbirth, sexuality, and menopause : questioning cultural practices : diskutantka na mednarodnem znanstvenem simpoziju Medicinska antropologija in biomedicina v sodelovanju? = Medical anthropology and biomedicine in collaboration?, Ljubljana, 19th-20th November 2009. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 1452429]
694. RAMŠAK, Mojca. Povezovanje etnološkega večera z dr. Marijo Makarovič in Marto Kosuta Ena dusa in ena pamet, Ljubljana, 20. april 2009. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2009. [COBISS.SI-ID 1430413]
695. RAMŠAK, Mojca. Z globalnim učenjem do globalne solidarnosti : do državljanskih in medkultunih kompetenc že v šoli : platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč SLOGA, Center SeverJug Sveta Evrope. Ljubljana: Evropska komisija, 2009. [COBISS.SI-ID 1453197]
696. RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji : predavanje v Knjižnici Antona Tomaža Linharta, Radovljica, 5. 7. 2008. Radovljica, 2008. [COBISS.SI-ID 28522029]
697. RAMŠAK, Mojca. Ethically sensitive researches in anthropology : chair and convenor of the invited at the 10th Biennial EASA Conference "Experiencing diversity and mutuality", organised by European Association of Social Anthropologists, Ljubljana, 26th-29th August 2008. [COBISS.SI-ID 1405837]
698. RAMŠAK, Mojca. Gender workers in Europe : professionalisation, prospects and challenges : attendance at the GemTrEx conference and workshop, Ljubljana, 22nd September 2008. Ljubljana: Peace Institute, 2008. [COBISS.SI-ID 1408397]
699. RAMŠAK, Mojca. International Congress of Qualitative Inquiry : Fourth International Congress of Qualitative Inquiry, "Ethics, Evidence and Social Justice" : chair of the panel IRBs (Institutional Review Boards) and Academic Freedom, The University of Illinois, the College of Media, Institute of Communications Research, the Department of Advertising and the Interdisciplinary Program in Cultural Studies and Interpretive Research at the University of Illinois at Urbana-Champaign in conjunction with The Center for Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Illinois, 17.5.2009. Urbana-Champaign, 2008. [COBISS.SI-ID 28164397]
700. RAMŠAK, Mojca. Local organizing committee : 10th Biennial EASA Conference "Experiencing diversity and mutuality", organised by European Association of Social Anthropologists, Ljubljana, 26th-29th August 2008. [COBISS.SI-ID 1406093]
701. SLAPŠAK, Svetlana, RAMŠAK, Mojca. Nevarne ženske in boginje : suspenz v mitologiji : cikel Dialogi, Ljubljana, 14. oktober 2008. Ljubljana: Knjigarna Konzorcij, 2008. [COBISS.SI-ID 1408909]
702. RAMŠAK, Mojca. Pravljični dan s posvetovanjem V pravljice prost vstop, Maribor, 20. novembra 2008 : povezovanje programa. Maribor: Mariborska knjižnica, 2008. [COBISS.SI-ID 1416077]
703. RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji : avtorska predstavitev znanstvene monografije v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu, Ljubljana, 16. 10. 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 27278381]
704. RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji : predavanje za podiplomske študente na Fakulteti za socialno delo, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 9. 11. 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 27278637]
705. RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji : predavanje za slušatelje Univerze za tretje življensko obdobje, Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, 1.6.2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26947629]
706. RAMŠAK, Mojca. Literarno esejističen večer z Mojco Ramšak : predstavitev knjige Žrtvovanje resnice : Literina knjigarna, 27. februar 2007. 27.2.2007. [COBISS.SI-ID 1309581]
707. RAMŠAK, Mojca, et al., International Congress of Qualitative Inquiry. Third International Congress of Qualitative Inquiry. Qualitative Inquiry and the Politics of Evidence : congress organizers, College of Communications, the Department of Advertising and the Interdisciplinary Program in Cultural Studies and Interpretive Research at the University of Illinois at Urbana-Champaign in conjunction with The Center for Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Illinois, 2.-5.5.2007. Urbana-Champaign, 2007. [COBISS.SI-ID 26548013]
708. RAMŠAK, Mojca. Žrtvovanje resnice, opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti : predstavitev znanstvene monografije, Knjigarna založbe Goga, Novo mesto, 24.5.2007. Novo mesto, 2007. [COBISS.SI-ID 26691629]
709. RAMŠAK, Mojca. Čast in dobro ime : predavanje za slušatelje Univerze za tretje življensko obdobje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 31.3.2006. [COBISS.SI-ID 756870]
710. RAMŠAK, Mojca. Žrtvovanje resnice : opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti : avtorska predstavitev etnološke knjige na muzejsko-literarnem večeru v Tržiškem muzeju, 12. oktobra 2006. Tržič, 12.10.2006. [COBISS.SI-ID 25849133]
711. RAMŠAK, Mojca. Žrtvovanje resnice : opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti : predstavitev znanstvene monografije : Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica, 10. okt. 2006. 10.10.2006. [COBISS.SI-ID 1286541]
712. RAMŠAK, Mojca. Žrtvovanje resnice : opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti : predstavitev znanstvene monografije : Slovenski etnografski muzej, 31. maj 2006. 31.5.2006. [COBISS.SI-ID 1250701]
713. RAMŠAK, Mojca. Žrtvovanje resnice : opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti : predstavitev znanstvene monografije : Knjigarna Litera, Maribor, 21. junij 2006. 21.6.2006. [COBISS.SI-ID 1279373]
714. RAMŠAK, Mojca. Ramšak Mojca, Portret glasov : avtorska predstavitev knjige : Slovenski etnografski muzej, Ljubljana. 18.5.2004. [COBISS.SI-ID 23492653]
715. RAMŠAK, Mojca. Življenjske zgodbe v Ribniški dolini : predavanje v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana, 21.5.2004. [COBISS.SI-ID 23579181]
716. RAMŠAK, Mojca. O raziskovalni etiki in etnološkem poklicnem kodeksu : etnološki večer v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana, 10.4.2002. [COBISS.SI-ID 19773997]
717. RAMŠAK, Mojca. Zmuzljive diskretne nediskretnosti : med obrekovanjem, opravljanjem in govoricami : nastopno predavanje za izvolitev v naziv docentke za področje antropologije vsakdanjega življenja na ISH - Fakulteti za podiplomski humanistični študij. Ljubljana, 23.10.2001. [COBISS.SI-ID 19890477]
718. RAMŠAK, Mojca. Življenjske zgodbe - prispevki slušateljev izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju (etnologija) : predavanje v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana, 30.3.2001. [COBISS.SI-ID 23578925]
719. RAMŠAK, Mojca. Raziskovanje življenjskih zgodb v etnologiji - metodika : predavanje v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana, 10.11.2000. [COBISS.SI-ID 23578669]
720. RAMŠAK, Mojca. Raziskovanje življenjskih zgodb v etnologiji : predavanje v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana, 27.10.2000. [COBISS.SI-ID 23570733]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

721. STEGER, Florian (urednik), RAMŠAK, Mojca (urednik), ŁUKÓW, Paweł (urednik), MUZUR, Amir (urednik). Equal access to healthcare in socially diverse societies. 1. Auflage. Baden-Baden: Verlag Karel Alber, 2023. 290 str., tabele. Angewandte Ethik: Medizin, 8. ISBN 978-3-495-99788-8. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783495997895.pdf?download_full_pdf=1&page=1, DOI: 10.5771/9783495997895. [COBISS.SI-ID 151043843]
kategorija: 2F (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 4
722. STEGER, Florian (urednik), RAMŠAK, Mojca (urednik), ŁUKÓW, Paweł (urednik), MUZUR, Amir (urednik). Equal access to healthcare in socially diverse societies. 1st ed. Baden-Baden: Verlag Karl Alber, 2023. 290 str., graf. prikazi. Angewandte Ethik, Medizin, vol. 8. ISBN 978-3-495-99788-8. http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=785abf0cc3db43a5a825129f0ca66842&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm, https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783495997895/equal-access-to-healthcare-in-socially-diverse-societies?page=1, DOI: 10.5771/9783495997895. [COBISS.SI-ID 157493251]
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICM
točke: 2.5, št. avtorjev: 4
723. Ethnologia slovaca et slavica. RAMŠAK, Mojca (član uredniškega odbora 2018-). Bratislava: Univerzita Komenského, 1993-. ISSN 1335-4116. [COBISS.SI-ID 237702]
kategorija: SU (S)
točke: 10
724. International review of qualitative research. RAMŠAK, Mojca (član uredniškega odbora 2008-). Urbana-Champaign: University of Illinois, 2008-. ISSN 1940-8447. http://www.lcoastpress.com/journal.php?id=8, http://www.jstor.org/journal/intrevquares, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/24680, https://journals.sagepub.com/loi/IRQ. [COBISS.SI-ID 28010797]
kategorija: SU (S)
točke: 10
725. RAMŠAK, Mojca (urednik), ŁUKÓW, Paweł (urednik), MUZUR, Amir (urednik), STEGER, Florian (urednik). Social diversity and access to healthcare. 1. Auf. Baden-Baden: Verlag Karl Alber, 2022. 216 str., ilustr. Angewandte Ethik, Bd. 6. ISBN 978-3-495-99955-4. DOI: 10.5771/9783495999561. [COBISS.SI-ID 107736067]
kategorija: 2F (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 4
726. Emzin : revija za kulturo. RAMŠAK, Mojca (urednik 2009). Ljubljana: Emzin, 1994-2013. ISSN 1318-5497. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-M6AWA8YM. [COBISS.SI-ID 47377152]
kategorija: SU (S)
točke: 10
727. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. RAMŠAK, Mojca (član uredniškega odbora 2003-2008). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 1991-. ISSN 0354-0316. http://www.etno-muzej.si/etnolog, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dEtnolog.+Nova+vrsta+(Ljubljana)%27&pageSize=25, https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/revija-etnolog, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-SD2EPON1. [COBISS.SI-ID 30616065]
kategorija: 2G (Z)
točke: 120
728. BAŠ, Angelos (urednik). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. XV, 730 str., ilustr. ISBN 86-11-16654-X. [COBISS.SI-ID 215529984]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 2
729. SLABE, Majda (urednik, zbiratelj), RAMŠAK, Mojca (urednik), HORŽEN, Vesna (urednik). Življenjske pripovedi iz Ribniške doline. Ribnica: Občina, 2003. 382 str. ISBN 961-90090-4-5. [COBISS.SI-ID 127738112]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 3
730. BISTER, Marjana, MAKAROVIČ, Marija (urednik), RAMŠAK, Mojca (urednik), SKETELJ, Polona (urednik). Tako smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 6. Celovec; Dunaj; Ljubljana: Mohorjeva družba, 1998. 195 str., ilustr. ISBN 3-85013-587-X. [COBISS.SI-ID 76543744]
kategorija: SU (S)
točke: 3.33, št. avtorjev: 3
731. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. RAMŠAK, Mojca (odgovorni urednik 1994, 1995-1997). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1975-. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dGlasnik+Slovenskega+etnolo%C5%A1kega+dru%C5%A1tva%27&pageSize=25, https://www.sed-drustvo.si/publikacije/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-XFJG34PY. [COBISS.SI-ID 6725378]
kategorija: 2F (Z)
točke: 160
732. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva. RAMŠAK, Mojca (odgovorni urednik 1994-1997). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1980-. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 16587522]
kategorija: SU (S)
točke: 10
733. RAČIČ, Mojca, RAMŠAK, Mojca (odgovorni urednik), MURŠIČ, Rajko (odgovorni urednik). Slovenska etnološka bibliografija : 1986-1990. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: = Slovene Ethnological Society, 1997. XXXIV, 317 str., ilustr. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 25. ISBN 961-90319-1-1. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 65712128]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 2
734. STANONIK, Marija, RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila, odgovorni urednik). Štiri matere - ena ljubezen : zgodba neke družine. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1997. 180 str., črnobele fotogr. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 26. ISBN 961-90319-2-X. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 68708096]
kategorija: 2F (Z)
točke: 40, št. avtorjev: 1
735. HRIBERNIK, Nani, MAKAROVIČ, Marija (urednik), RAMŠAK, Mojca (urednik), DAVID, Marjan (urednik). Tako smo živeli : življenjepisi koroških Slovencev. 5. Celovec; Dunaj; Ljubljana: Mohorjeva družba, 1997. 202 str., črnobele fotogr. ISBN 3-85013-529-2. [COBISS.SI-ID 5332]
kategorija: SU (S)
točke: 3.33, št. avtorjev: 3
736. MAKAROVIČ, Marija (urednik), RAMŠAK, Mojca (urednik). Vrednotenje življenjskih pričevanj = Evaluation of biographies = Die Bewertung von Lebenszeugnissen. Pisa: ECIG, 1997. 252 str. Studi slavi, no. 8. [COBISS.SI-ID 6173741]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 2
737. MURŠIČ, Rajko (odgovorni urednik), RAMŠAK, Mojca (odgovorni urednik), BRUMEN, Borut (urednik), ŠMITEK, Zmago (urednik). MESS - Mediterranean Ethnological Summer School, Piran, Slovenia, 1994-1995. 1. izd. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: = Slovene Ethnological Society, 1995. 149 str. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 24. ISBN 961-90319-0-3. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 57473792]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 4
738. MURŠIČ, Rajko (urednik), RAMŠAK, Mojca (urednik). Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj : zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24. - 27. oktober 1995. 1. izd. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995. 320 str. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 23. ISBN 86-7207-076-3. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 53990144]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 5
739. POTOČNIK, Bernarda, RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila, odgovorni urednik). Hmeljnik : način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 142 str., ilustr. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 22. ISBN 86-7207-062-3. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 43298816]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1
740. RAMŠAK, Mojca (urednik, fotograf), OGRIS, Tomaž (urednik, prevajalec, fotograf). Na poti v vas : kultura na Radišah skozi 90 let = Unterwegs ins Dorf : Streifzug durch 90 Jahre Kultur am Radsberg. Klagenfurt; = Celovec: Drava, 1994. 86 str., ilustr. Naša regija. ISBN 3-85435-233-6. [COBISS.SI-ID 36139777]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 2
741. RAMŠAK, Mojca (urednik), MALLE, Janko (urednik). Na poti v vas. Vsakdanja kultura v Šentjanžu in Bilčovsu s poudarkom na prvi polovici 20. stoletja : bilten etnološke raziskovalne delavnice osnovnošolcev iz Ljubljane in Roža = Unterwegs ins Dorf. Alltagskultur in St. Johann und Ludmannsdorf in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts : Bulletin der ethnologischen Forschungswerkstätte für Schülerlnnen aus Ljubljana und dem Rosental. V Celovcu: Drava, 1993. 70 str., ilustr. Naša regija. ISBN 3-85435-220-4. [COBISS.SI-ID 538957]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 2

Mentor pri doktorskih disertacijah

742. PONDELEK, Damjana. Družbena percepcija in obravnava nosilcev družbenih funkcij v kriznih situacijah : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Pondelek], 2016. 179 str. [COBISS.SI-ID 1568397]
kategorija: SU (S)
točke: 5
743. PODKRAJŠEK, Rok. Odvisnost od alkohola : primerjava naravnega poteka motnje in izidov formalnega zdravljenja : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Podkrajšek], 2012. 409 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1494413]
kategorija: SU (S)
točke: 5
744. HREN, Jože. Prispevek h kritiki zaporov : življenjske zgodbe obsojencev na prestajanju kazni zapora v slovenskih zaporih : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Hren], 2012. 302 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3903333]
kategorija: SU (S)
točke: 5
745. MALTEZAKIS, Georgios. Consumerism, global market, and food : an etnographic approach on the perception of food between Greece and Slovenia : doctorate thesis = (Potrošništvo, globalni trg in hrana : etnografska primerjava v percepciji hrane med Grčijo in Slovenijo). Ljubljana: [G. Maltezakis], 2009. XXII, 145 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1450125]
kategorija: SU (S)
točke: 5
746. VODOPIVEC, Nina. Antropološka analiza konstrukcije preteklosti in pripadnosti : primer Predilnica Litija : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Vodopivec], 2006. 184 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1247885]
kategorija: SU (S)
točke: 5

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

747. KANDRIČ, Irena. Prostori moči : pokrajina SV Slovenije v okviru družbene dialektike duhovnosti in zdravja : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Kandrič], 2018. 262 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 294457856]
kategorija: SU (S)
točke: 5

Mentor pri magistrskih delih

748. POTOČNIK, Bernarda. Delovno aktivno življenje po 60. letu skozi prizmo biografskih zgodb : delo(vanje) kot dejavnik subjektivnega blagostanja posameznika : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Potočnik], 2013. 118 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1516429]
kategorija: SU (S)
točke: 3
749. POTOČNIK, Bernarda. Delovno aktivno življenje po 60. letu skozi prizmo biografskih zgodb : magisterska naloga : Delo(vanje) kot dejavnik subjektivnega blagostanja posameznika. Ljubljana: [B. Potočnik], 2013. 115 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512772977]
kategorija: SU (S)
točke: 3
750. KOTAR, Alja. Pogled lokalnega prebivalstva na turiste in turizem : (primer kraja Huancayo, regija Junin, Peru)____ : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kotar], 2009. 132 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1420941]
kategorija: SU (S)
točke: 3

Mentor - drugo

751. PAHOR, Špela. Način življenja učiteljic v slovenski Istri po 2. sv. vojni skozi njihove življenjske zgodbe : seminarska naloga. Piran: [Š. Pahor], 2009. 40 f. [COBISS.SI-ID 7419793]
752. JUVANČIČ, Katarina. Gostilna Gnezda nekoč in danes : sprehod skozi fotografijo. Ljubljana: [K. Juvančič], 1997. 41 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 6726840]
753. FAKIN BAJEC, Jasna. Komen skozi čas na osnovi starih razglednic : raziskovalna naloga. Ljubljana: [J. Fakin], 1997. 34 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7372696]

Prevajalec

754. RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia. 1. natis. Ljubljana: Delo Revije, 2007. 85, 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6289-96-2. [COBISS.SI-ID 234419712]
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 7, št. avtorjev: 2
755. BULGER, Peggy A. (intervjuvanec). Načini življenja : pogovor s Peggy Bulger, ameriško folkloristko, direktorico Ameriškega centra za način življenja pri Kongresni knjižnici v Washingtonu. Večer. [Tiskana izd.]. 7.1.2006, leto 62, št. 5, str. 43, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1175181]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1
756. SANTINO, Jack (intervjuvanec). "Srce mojih raziskav so ljudje" : intervju s prof. dr. Jackom Santinom, ameriškim folkloristom. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 45, št. 3, str. 35-41, portret. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 24324653]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1
757. BULGER, Peggy A. (intervjuvanec). "Prilagodljivost in ustvarjalnost" : intervju s Peggy Bulger, ameriško folkloristko. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 45, št. 4, str. 76-78, portret. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8NLCSC3Y. [COBISS.SI-ID 24931117]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1
758. SANTINO, Jack (intervjuvanec). "Praznike raziskujem, ker jih imam rad" : pogovor s prof. dr. Jackom Santinom, ameriškim folkloristom, ki je v samem vrhu svetovne folkloristike. Večer. [Tiskana izd.]. 24.12.2004, leto 60, str. 42-43, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 23091245]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1

Avtor dodatnega besedila

759. RADMILOVIČ, Marija (zbiratelj, urednik). Med vinogradi in mejo : življenjske zgodbe Svečinčanov. 1. izd. Svečina: KUD Jože Stupnik, 2010. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-269-278-0. [COBISS.SI-ID 251906048]
760. HIRŠEL, Mira. Spomini na Kovor pred 2. svetovno vojno : o nekdanjem vsestranskem kulturnem poslanstvu učiteljev na podeželju. Tržič: Tržiški muzej, 2006. 124 str., fotogr. ISBN 961-90164-6-7, ISBN 978-961-90164-6-6. [COBISS.SI-ID 229319168]
761. SLABE, Majda (urednik, zbiratelj), RAMŠAK, Mojca (urednik), HORŽEN, Vesna (urednik). Življenjske pripovedi iz Ribniške doline. Ribnica: Občina, 2003. 382 str. ISBN 961-90090-4-5. [COBISS.SI-ID 127738112]
762. ZUPAN, Jože (urednik). Korenine naše preteklosti : ob mednarodnem letu kulturne dediščine. Šentrupert: Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka, 2002. 292 str., ilustr. ISBN 961-238-016-3. [COBISS.SI-ID 116371712]
763. STANONIK, Marija, RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila, odgovorni urednik). Štiri matere - ena ljubezen : zgodba neke družine. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1997. 180 str., črnobele fotogr. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 26. ISBN 961-90319-2-X. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 68708096]
764. POTOČNIK, Bernarda, RAMŠAK, Mojca (avtor dodatnega besedila, odgovorni urednik). Hmeljnik : način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 142 str., ilustr. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 22. ISBN 86-7207-062-3. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 43298816]

Somentor pri doktorskih disertacijah

765. ČENGIĆ, Nejra-Nuna. Narativno re-kreiranje života i svakodnevnice u post-ratnom Sarajevu - život s ratnim iskustvom : doktorska disertacija. Ljubljana: [N.-N. Čengić], 2016. 335 str., [2] str. pril. [COBISS.SI-ID 1563533]
kategorija: SU (S)
točke: 4

Somentor pri magistrskih delih

766. ZLATKOVSKI, Saša. Percepcija popotniškega, pridobljena z uporabo potovalnega vodnika : primer potovalnega vodnika Lonely planet: Slovenia : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Zlatkovski], 2005. 84 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1158541]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

767. SFILIGOJ, Mojca. Dejavniki izbrisov enot etnološke dediščine v registru kulturne dediščine : magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Ljubljana: [M. Sfiligoj], 2016. [86] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4608763]
kategorija: SU (S)
točke: 1
768. TURKOVIĆ, Maja. Travma in okrevanje pri ženskah z rakom dojke v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Turković], 2012. 1 optični disk (CD-ROM). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0019, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=43091. [COBISS.SI-ID 3939685]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Komentator

769. ŠIRCA, Majda. Druga koža. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program. https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174540410. [COBISS.SI-ID 66999394]
770. MÖDERNDORFER, Vinko (režiser, scenarist), MAVRIČ, Vita (scenarist). Tisti, ki je zgradil šolo : portret učitelja, etnologa in politika. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, [2016]. 1 video DVD (52 min, 26 sek), barve, zvok. Portret. http://4d.rtvslo.si/arhiv/portret/174387274. [COBISS.SI-ID 43875629]
771. MÖDERNDORFER, Vinko (režiser, scenarist), MAVRIČ, Vita (scenarist). Tisti, ki je zgradil šolo : portret učitelja, etnologa in politika. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. 1 spletni vir (1 videodatoteka (52 min, 23 sek)), č-b in barve, zvok. Portret. https://365.rtvslo.si/arhiv/portret/174387274. [COBISS.SI-ID 60264546]

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

772. VODOPIVEC, Nina. Mojca Ramšak, žrtvovanje resnice - opoj zmuzljivih diskretnih indiskretnosti... Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2008, 62, št. 3/4, str. 493-495. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/8071. [COBISS.SI-ID 2676340]

Intervjuvanec

773. KADUNEC, Vlado. Trači, sreča malih nesrečnih ljudi. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2007, leto 57, št. 51, str. 4-6, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 26282285]
774. KORADE, Dragica (oseba, ki intervjuva). Mame po šestdesetem letu. Večer. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2007, letn. 63, št. 33, str. 39, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 26199853]

Oseba, ki intervjuva

775. GRANDOVEC, Helena (oseba, ki intervjuva). Kriva, ker je bila oblečena v roza. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 22. jun. 2013, 69, [št.] 143, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 52247906]
776. BULGER, Peggy A. (intervjuvanec). Načini življenja : pogovor s Peggy Bulger, ameriško folkloristko, direktorico Ameriškega centra za način življenja pri Kongresni knjižnici v Washingtonu. Večer. [Tiskana izd.]. 7.1.2006, leto 62, št. 5, str. 43, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1175181]
777. SANTINO, Jack (intervjuvanec). "Srce mojih raziskav so ljudje" : intervju s prof. dr. Jackom Santinom, ameriškim folkloristom. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 45, št. 3, str. 35-41, portret. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 24324653]
778. BULGER, Peggy A. (intervjuvanec). "Prilagodljivost in ustvarjalnost" : intervju s Peggy Bulger, ameriško folkloristko. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 45, št. 4, str. 76-78, portret. ISSN 0351-2908. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8NLCSC3Y. [COBISS.SI-ID 24931117]
779. SANTINO, Jack (intervjuvanec). "Praznike raziskujem, ker jih imam rad" : pogovor s prof. dr. Jackom Santinom, ameriškim folkloristom, ki je v samem vrhu svetovne folkloristike. Večer. [Tiskana izd.]. 24.12.2004, leto 60, str. 42-43, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 23091245]
780. MIKHAILOV, Nikolai (intervjuvanec). Samega sebe vidim kot pragmatičnega idealista --- : pogovor s prof. dr. Nikolajem Mikhailovim. Celovški zvon : vseslovenska revija za leposlovje, kritiko, kulturna, družbena in verska vprašanja. 1997, 15, št. 54, str. 62-72, portret. ISSN 1024-1469. [COBISS.SI-ID 4716642]
781. KOZAR-MUKIČ, Marija (intervjuvanec). "Počitnice sem preživela v 19. stoletju." : intervju z Marijo Kozar Mukič. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1997, let. 37, št. 1-2, str. 33-35, portret. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 5792333]
782. STANONIK, Marija (intervjuvanec). Med slavisti veljam za etnologinjo, med etnologi za slavistko : intervju z dr. Marijo Stanonik. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1997, let. 37, št. 4, str. 57-61, fotografije. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 6462029]
783. MAKAROVIČ, Marija (intervjuvanec). "Terensko delo je del mojega načina življenja" : intervju z dr. Marijo Makarovič. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, št. 4, str. 55-59. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 3106146]
784. TERSEGLAV, Marko (intervjuvanec). Intervju. Dr. Marko Terseglav. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1994, 34, št. 4, str. 46-48, portret. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 59008000]

Fotograf

785. RAMŠAK, Mojca (urednik, fotograf), OGRIS, Tomaž (urednik, prevajalec, fotograf). Na poti v vas : kultura na Radišah skozi 90 let = Unterwegs ins Dorf : Streifzug durch 90 Jahre Kultur am Radsberg. Klagenfurt; = Celovec: Drava, 1994. 86 str., ilustr. Naša regija. ISBN 3-85435-233-6. [COBISS.SI-ID 36139777]

Recenzent

786. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, JAUNIG, Senta (urednik). Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Infektologija, nevrologija, onkologija, dermatovenerologija, zobozdravstvo, strokovno-zdravstvene vede, predklinika, zdravstveno šolstvo = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. Infectiology, neurology, oncology, dermatovenereology, dentistry, professional health sciences, pre-clinic, health education. Celje: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana, 2022. 751 str., ilustr. ISBN 978-961-278-590-1. [COBISS.SI-ID 105579011]
787. ŠTEPEC, Dušan (avtor, urednik, fotograf), ISKRA, Jernej, ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, KOLAR, Mitja. Šmarnica : strokovna monografija. 1. ponatis. Trebnje: Občina, 2020. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-91840-4-2. [COBISS.SI-ID 40692227]
788. Hladnikia. RAMŠAK, Mojca (recenzent 2019). [Tiskana izd.]. [Ljubljana: Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije], 1993-[Ljubljana: Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije], 1993-1998Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 2001-. ISSN 1318-2293. https://botanicno-drustvo.si/publikacije/hladnikia/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-S9OQZLOP, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-S9OQZLOP. [COBISS.SI-ID 92751]
789. ŠTEPEC, Dušan (avtor, urednik, fotograf), ISKRA, Jernej, ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, KOLAR, Mitja. Šmarnica : strokovna monografija. Trebnje: Občina, 2019. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-91840-4-2. [COBISS.SI-ID 301576448]
790. ČENGIĆ, Nejra-Nuna. Desilo se to što se desilo : govor, život i vrijeme nakon opsade Sarajeva. Beograd: Orion Art, 2017. 277 str. ISBN 978-86-6389-062-6. [COBISS.SI-ID 25698822]
791. FRANK, Ana. Feminizem in islam : turške ženske med Orientom in Zahodom. 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2014. 100, 106 str. Zbirka Politike. ISBN 978-961-6455-75-6. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DP8W96DU. [COBISS.SI-ID 272250880]
792. ZAVIŠ, Monika. Zdravlje i bolest u okviru srednjovekovne koegzistencije teologije i medicine. Novi Sad: Protestantski teološki fakultet, 2013. 261 str., ilustr. ISBN 978-86-84999-65-0. [COBISS.SI-ID 280247047]
793. MURŠIČ, Rajko. Metodologija preučevanja načinov življenja : temelji raziskovalnega dela v etnologiji ter socialni in kulturni antropologiji. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 194 str., tabele. ISBN 978-961-237-411-2. [COBISS.SI-ID 254742784]
794. HROBAT VIRLOGET, Katja, KLAUS, Simona, KRAVANJA, Boštjan, KVARTIČ, Ambrož, MENCEJ, Mirjam, PODJED, Dan, REPIČ, Jaka, SIMONIČ, Peter, MENCEJ, Mirjam (urednik), PODJED, Dan (urednik). Ustvarjanje prostorov. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; V Praze: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; W Krakowie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 276 str., ilustr. Zbirka Pontes academici. ISBN 978-961-237-387-0. [COBISS.SI-ID 253067008]
795. KOMAN, Dušan (glavni urednik), FABJANČIČ, Marija (urednik), MERHAR, Dušan (urednik), SAMEC, Drago (urednik). Sedemdeset let Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2008. 307 str., ilustr. Biblioteka, 13. ISBN 978-961-6242-92-9. [COBISS.SI-ID 239719424]
796. VODOPIVEC, Nina. Labirinti postsocializma : socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2007. 224 str., ilustr. Knjižna zbirka Documenta, 16. ISBN 978-961-6192-37-8. ISSN 1408-1199. [COBISS.SI-ID 235946240]

Diskutant

797. DELIMAR, Ana (diskutant), BERČAN, Mateja (diskutant). Skrb za umirajočega skozi oči socialnega gerontologa in umiranje, smrt in posmrtni rituali Slovencev : okrogla miza na Post Vivi : 1. Mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliških dejavnosti : Smrt kot del življenja. Maribor, 2013. [COBISS.SI-ID 1024184657]

Prevajalec povzetka

798. RAMŠAK, Mojca. Čast ni balast. Maribor: Litera, 2011. 193 str., ilustr. Nova znamenja, 37. ISBN 978-961-6780-46-9. [COBISS.SI-ID 67500033]

Član komisije za zagovor

799. KOPRIVNIK, Petra. Neprostovoljno zdravljenje in varovanje človekovih pravic v psihiatriji : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Koprivnik], 2021. [XI] f., 233 str. https://d.cobiss.net/repository/si/files/69667587/123221/Koprivnik_Petra_dr_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 69667587]
800. KANDRIČ, Irena. Prostori moči : pokrajina SV Slovenije v okviru družbene dialektike duhovnosti in zdravja : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Kandrič], 2018. 262 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 294457856]
801. KOTNIK, Julija. Družbena odgovornost medijev in analiza medijskih objav mednarodnega festivala "Igraj se z mano" : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Kotnik], 2016. 139 str. [COBISS.SI-ID 1569165]
802. PONDELEK, Damjana. Družbena percepcija in obravnava nosilcev družbenih funkcij v kriznih situacijah : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Pondelek], 2016. 179 str. [COBISS.SI-ID 1568397]
803. MEH PEER, Nataša. Identiteta mladostnikov v multietničnih razredih poklicne in tehniške šole na Šolskem centru Velenje : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Meh Peer], 2016. XI, 255 str. [COBISS.SI-ID 1567885]
804. PETROVIĆ JESENOVEC, Borut. Izrael še kar seje smrt : kritična analiza antisemitskega diskurza v časniku Delo po drugi svetovni vojno : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Petrović Jesenovec], 2016. 103 str. [COBISS.SI-ID 1569421]
805. ČENGIĆ, Nejra-Nuna. Narativno re-kreiranje života i svakodnevnice u post-ratnom Sarajevu - život s ratnim iskustvom : doktorska disertacija. Ljubljana: [N.-N. Čengić], 2016. 335 str., [2] str. pril. [COBISS.SI-ID 1563533]
806. MARKOVČIČ, Ines. Slovenski nacionalni karakter skozi demokratizacijo : portret Slovencev skozi medijski diskurz : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Markovčič], 2016. 442 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1568909]
807. PODKRAJŠEK, Rok. Odvisnost od alkohola : primerjava naravnega poteka motnje in izidov formalnega zdravljenja : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Podkrajšek], 2012. 409 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1494413]
808. VARJAČIČ, Bojan. Subjektivni in družbeni vidiki negativnih izidov v psihoterapiji : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Varjačić Rajko], 2012. 261 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 265949696]
809. TURKOVIĆ, Maja. Travma in okrevanje pri ženskah z rakom dojke v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Turković], 2012. 1 optični disk (CD-ROM). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB0019, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=43091. [COBISS.SI-ID 3939685]
810. VRAVNIK, Vesna. Lezbične vampirke : reprezentacija in (de/re)konstrukcija lezbične identitete in želje v evropskem filmu : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Vravnik], 2010. 87 f. [COBISS.SI-ID 9566516]
811. FRANK, Ana. Odnos med sekularizmom in religijo v Turčiji na primeru islamskega verskega pokrivanja - orientalistični diskurz in stvaritev notranjega "drugega" : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Frank], 2010. 184 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1463693]
812. BOGOJEVIĆ, Maja. Cinematic gaze and the construction of gender in Yugoslav film : 1945-1991 = (Filmski pogled in konstrukcija spola v jugoslovanskem filmu v letih 1945. do 1991.) : thesis submitted for the Ph.D. degree in anthropology of gender studies. Ljubljana: [M. Bogojević], 2009. 408 str., [35] f. pril. [COBISS.SI-ID 1456525]
813. MALTEZAKIS, Georgios. Consumerism, global market, and food : an etnographic approach on the perception of food between Greece and Slovenia : doctorate thesis = (Potrošništvo, globalni trg in hrana : etnografska primerjava v percepciji hrane med Grčijo in Slovenijo). Ljubljana: [G. Maltezakis], 2009. XXII, 145 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1450125]
814. KOTAR, Alja. Pogled lokalnega prebivalstva na turiste in turizem : (primer kraja Huancayo, regija Junin, Peru)____ : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kotar], 2009. 132 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1420941]
815. PETROVIĆ, Jelena. Rod i žensko autorstvo u književnoj kulturi i javnim diskursima u Jugoslaviji između dva svetska rata = (Spol in žensko avtorstvo v literarni kulturi in javnih diskurzih v Jugoslaviji med obema vojnama) : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Petrović], 2009. 382 f. [COBISS.SI-ID 1435277]
816. ROVŠEK NIKITOVIČ, Katja. Disciplinirano telo : antropološki in sociološki vidiki motenj hranjenja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Rovšek Nikitovič], 2008. 175 f., fotografski posnetki. [COBISS.SI-ID 2944613]
817. ŠUŠMELJ, Janja. Sustainable tourism and quality of life : the case of Valle del Cauca, Colombia = (Trajnostni turizem in kakovost življenja v dolini Cauca, Kolumbija) : master thesis in social anthropology. Ljubljana: [J. Šušmelj], 2008. 116 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1401741]
818. FERLEŽ, Jerneja. Bivalna kultura Mariborčanov v 19. in 20. stoletju : doktorska disertacija. Maribor: [J. Ferlež], 2007. 264 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 234090496]
819. BOŽIČ, Natali. Feminizem, pojmi in pojmovanja: pojem feminizma: razvoj in kritika pojma, možnosti "potujočih pojmov" : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Božič], 2007. 121 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1365901]
820. TROBIČ, Milan. Kontrabantarji in tihotapci : od konca 19. do sredine 20. stoletja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Trobič], 2007. 217 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 236601856]
821. VODOPIVEC, Nina. Antropološka analiza konstrukcije preteklosti in pripadnosti : primer Predilnica Litija : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Vodopivec], 2006. 184 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1247885]
822. KRALJ, Gašper. Imaginariji nasilja in upori v Gvatemali : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Kralj], 2006. 238 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1248909]
823. HABINC, Mateja. Posledice spreminjanja prazničenga koledarja v načinu življenja Brežičanov : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Habinc], 2006. 260 f. [COBISS.SI-ID 227507712]
824. ZLATKOVSKI, Saša. Percepcija popotniškega, pridobljena z uporabo potovalnega vodnika : primer potovalnega vodnika Lonely planet: Slovenia : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Zlatkovski], 2005. 84 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1158541]
825. HABINC, Mateja. "Spominjam se te, 20. stoletje" : etnološka analiza ohranjanja osebnih spominov na Slovenskem : magistrska naloga. [Ljubljana: M. Habinc], 2002. 124 f., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 18192226]

Drugo

826. FAKIN BAJEC, Jasna (diskutant), PALAIĆ, Tina (diskutant), PŠAJD, Jelka (diskutant), SKETELJ, Polona (diskutant), VALENTINČIČ FURLAN, Nadja (diskutant). Etnološka etika : sodelovanje na okrogli mizi v organizaciji Slovenskega etnološkega društva v Slovenskem etnografskem muzeju, Ljubljana, 17. september 2015. [COBISS.SI-ID 58427490]
827. Ljubljana, te poznam? : [cikel predavanj, Vodnikova domačija, Ljubljana, 9. mar., 30. mar. 2011]. Ljubljana: KUD Vodnikova domačija: Četrtna skupnost Šiška, 2011. [COBISS.SI-ID 45075810]Izpis bibliografskih enot: vsa dela
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 15. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 15. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 15. 11. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 5. 9. 2023
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023