COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Nagisa Moritoki Škof [15576]Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2018-2023)Kategorizacija po metodologiji ARIS - humanistika

Število bibliografskih enot Citati WoS Citati Scopus
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.01 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 2 2 0 0 0 5 5 5.00
1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 0 0 0 0 0 0 0 0
2.18 0 0
2.20 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 0 1 0 1
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.16 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SU TC CI CIAu TC CI CIAu
Str.d. 36 0 0 0 0 0 0
Z S A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
SKUPAJ 10 36 0 2 5 0 0 0 5 5 5.00Število točk
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2
1.01 0 0 146.75 47.26 0 0 10.00 204.01 0 0 146.75 146.75
1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 0 0 0 0 0 0 0 0
2.18 0 0
2.20 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 0 120.00 0 120.00
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2
1.16 0 0 0 0 0 0 0 120.00 10.00 0 130.00 0 0 0 120.00
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2
1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 25.00 0 25.00 0 0 0 0
SU
Str.d. 96.83
Z S A'' A' A1/2
SKUPAJ 479.01 96.83 0 146.75 266.75
Upoštevane točke (humanistika): 563.54 479.01 84.53 0 146.75 266.75Kvantitativne ocene
A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 563.54 1.50
A'' - izjemni dosežki 0 0
A' - zelo kvalitetni dosežki 146.75 0.10
A1/2 - pomembni dosežki 266.75 0.18
Ocena A1 1.78
Citiranost Podatki
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2013-2023) 5
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2013-2023) 5
h-indeks v zadnjih 10 letih (2013-2023) 1
A3 - sredstva izven ARIS (za obdobje 2017-2021) Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0
A31 - sredstva mednarodnih projektov 0
A33 - sredstva drugih ministrstev 0
A34 - druga sredstva 0
A35 - druga gospodarska sredstva 0
Ocena A3 (posodobitev za poziv v 2022): DA 0Legenda:
Metodologija ARIS: Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, Metodologija ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti
Vir bibliografskih podatkov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI
 
1A1:1A4 - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP) (BIBLIO-A)
1B - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali Scopus (razen d in h) (BIBLIO-A)
1C - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira druga mednarodna bibliografska baza podatkov (MBP) s seznama agencije (BIBLIO-A)
1D - znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije (BIBLIO-B)
2A - znanstvena monografija (2.01) (izdana pri mednarodnih založbah s seznama agencije (BIBLIO-C) ali pri kateri koli drugi založbi, če je monografija s področja humanistike ali družboslovja in se vrednotenje izvaja za humanistiko ali družboslovje) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani večje od 100
2B - znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 100, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije 2A
2C - znanstvena monografija (2.01) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani med 20 in 100, ali znanstveni zemljevidi
2D - raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija (2.18)
2E - patent (2.24), podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave (v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, J. Koreji, na Norveškem, v Turčiji, Rusiji, Kitajski, Indiji, Mehiki, JAR, Braziliji, nekatere države EU, evropski patentni urad) ali nova sorta (2.22)
2F - urednik revije 1A,1B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni urednik, predsednik uredniškega sveta, urednik tematske številke) ali monografije (2.01 iz 2A)
2G - urednik revije 1A,1B (urednik, gostujoči urednik, urednik področja, član uredniškega odbora, itd.)
2H - zaključna znanstvena zbirka podatkov ali korpus (2.20) s seznama agencije (BIBLIO-D)
2I - znanstveni slovar, enciklopedija, leksikon (2.26, 2.27)
2J - model (2.29)
3A - obsežni samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (nad 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3B - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (med 15 in 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3C - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.01B, 2.26, 2.27), izdane pri katerikoli založbi
3D - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v drugih monografskih publikacijah
3E - obsežni znanstveni sestavek (1.26) (nad 4 strani) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
3F - znanstveni sestavek (1.26) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
4C - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (2.31)
4D - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (2.32)
NK - nekategorizirana znanstvena dela
SU - dela, ki štejejo za strokovno uspešnost
TC - skupno število citatov za članke v izpisu, ki so povezani z WoS ali Scopus
CI - število čistih citatov, izračunanih na podlagi člankov v COBIB.SI, ki so povezani z WoS ali Scopus (pojasnilo)
CIAu - število čistih citatov deljeno s številom avtorjev
Z - točke znanstvene uspešnosti
S - točke strokovne uspešnosti
A3 - sredstva izven ARIS
 
! Skupna ocena A3 se lahko razlikuje od vsote delnih ocen A3 zaradi zaokroževanja ocen na dve decimalki.
! Pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti so upoštevane točke Z v celoti. Temu so prištete točke strokovne uspešnosti S, vendar le v tolikšni meri, da njihova vsota ne preseže 15% skupnega števila točk.
! Pri preverjanju pogoja za vodjo projekta se upošteva celotna znanstvena uspešnost Z
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Understanding vocabulary of L2 learners of Japanese. Acta linguistica asiatica. 2023, vol. 13, no. 1, str. 35-52. ISSN 2232-3317. https://journals.uni-lj.si/ala/article/view/12135/10973, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144701, DOI: 10.4312/ala.13.1.35-52. [COBISS.SI-ID 144517891], [SNIP, Scopus]
financer: AARS, Raziskovalni program, AJK, Azijski jeziki in kulture, P6-0243; Juraj Dobrila University of Pula, FFPU-01-2020-3, Aspects of contemporary Japanese language and culture; National Institute for Japanese Language and Linguistics), Multifaceted elucidation of communication among L2 Japanese learners: a reading corpus of non-native speakers of Japanese
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (BLING, DOAJ, ERIHPLUS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 73.37, št. avtorjev: 1
2. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. A comparative corpus-based content analysis of head of government addresses in response to the Covid-19 pandemic : Japan and western countries. Acta linguistica asiatica. 2021, vol. 11, no. 2, str. [9]-32, ilustr. ISSN 2232-3317. https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/10059/9569, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134492, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-L7U39C18, DOI: 10.4312/ala.11.2.9-32. [COBISS.SI-ID 88250115], [SNIP, Scopus]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (BLING, DOAJ, ERIHPLUS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 73.37, št. avtorjev: 1
3. MORITOKI ŠKOF, Nagisa, SILLI, Stefani. Implementation of the course Practice Teaching of the Japanese Language and Culture. Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 2021, no. 18, str. 157-174, ilustr. ISSN 1331-7830. https://hrcak.srce.hr/file/385871, DOI: 10.32728/tab.18.2021.10. [COBISS.SI-ID 89161475]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 2
4. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Learner motivation and teaching aims of Japanese language instruction in Slovenia. Acta linguistica asiatica. 2018, vol. 8, no. 1, str. 39-50, ilustr. ISSN 2232-3317. https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/7636/7414, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-3UY4355A, DOI: 10.4312/ala.8.1.39-50. [COBISS.SI-ID 66291042], [SNIP, Scopus do 11. 8. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (DOAJ, ERIHPLUS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 47.26, št. avtorjev: 1

1.05 Poljudni članek

5. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Disurekusia ga hiraku tobira. Ja-net. 2023, no. 105, str. 1-3. https://www.3anet.co.jp/np/books/9896/. [COBISS.SI-ID 154332675]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Kyoushiyosei to taiwa. Yôroppa Nihongo kyôiku, aThe proceedings of the 21th Japanese Language Symposium in Europe 31 August - 2 September, 2017. 2019, [no.] 23, str. 150-158. ISSN 1745-7165. https://eaje.eu/media/0/myfiles/belgrade/full.pdf?v=1. [COBISS.SI-ID 58153219]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

7. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (umetnik). Nihongo gakushūsya wa meishi shūshokusetsu o donoyōni yomiayamaruka : hikanjiken no chūkyū kara jūkyū gakushūsha o taishōtoshita dokkai purosesu no bunseki = Reading comprehension eroors of noun modifying phrases : analysis of the reading comprehension process of intermediate to advanced l2 japanese learners in europe. V: The 28th Princeton Japanese pedagogy forum : proceedings. Princeton (NJ): Princeton University, 2022. Str. 325-335. https://pjpf.princeton.edu/sites/g/files/toruqf1151/files/documents/PJPF_22_Proceedings_1.pdf. [COBISS.SI-ID 128541187]
financer: ARRS P6-0243 Asian languages and cultures
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Analiza rabe besedišča L2 učencev japonščine pri akademskem pisanju. V: Peti redni simpozij Oddelka za azijske študije : Filozofska fakulteta, Ljubljana, 13. maj 2022. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske študije, 2022. Str. 7. https://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/Program%20in%20izvle%C4%8Dki_Peti%20simpozij%20oddelka%20AAS.pdf. [COBISS.SI-ID 109115907]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
9. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Is 'mochimochi no pizza' tasty or not?. V: Book of Abstracts. Tsukuba: The University of Tsukuba, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2019. Str. 104. uhttps://eajs2019.jinsha.tsukuba.ac.jp/pdf/book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 70281570]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
10. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Težave pri razumevanju onomatopejskih izrazov v japonskem jeziku. V: LUNAČEK, Sarah (ur.), VESELIČ, Maja (ur.). Neevropske raziskave v Sloveniji : od zbiranja k raziskovanju : program in povzetki. Ljubljana: Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2019. Str. 28. [COBISS.SI-ID 70482530]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
11. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Kyôin yôsei ni okeruʺ taiwaniʺ chûmoku shita kyôiku jisshû jissen. V: MARIOTTI, Marcella (ur.), et al. Teaching Japanese language and culture globally and locally : book of abstracts. Belgrade: Faculty of Philology; Faculty of Berlin: Association of Japanese Language Teachers in Europe, 2019. Str. 149-150. ISBN 978-86-6153-596-3. https://drive.google.com/file/d/1VIICFYClmmZieyXIrH00rkn51YV9q7jV/view. [COBISS.SI-ID 70271586]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
12. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Difficulties in the reading process : comparison between beginners and advanced learners of L2 Japanese = Težave v bralnem procesu : primerjava med študenti japonščine kot tujega jezika na začetni in višji stopnji. V: PETROVČIČ, Mateja (ur.), HMELJAK SANGAWA, Kristina (ur.), GOLOB, Nina (ur.). New approaches and resources for researching and teaching of East Asian languages : programme and book of abstracts : international symposium, 26-27 March 2018 = Novi pristopi in viri za raziskovanje in učenje jezikov Vzhodne Azije : program in knjižica povzetkov : mednarodni simpozij, [26-27 marec 2018]. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of arts, Department of Asian Studies: = Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske študije, 2018. Str. 37-39. ISBN 978-961-06-0058-9. [COBISS.SI-ID 66690146]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

13. MORITOKI ŠKOF, Nagisa, KANG, Byoung Yoong, SERNELJ, Tea. Razstava vzhodnoazijski jeziki skozi oko in uho : predstavitev projekta in kritična refleksija. V: Šesti redni simpozij Oddelka za azijske študije v sodelovanju z Raziskovalnim središčem za Vzhodno Azijo (EARL) : Vzhodnoazijsko raziskovalno središče - EARL, 25. 5. 2023. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske študije, 2023. Str. 8. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/odk-doc/EARL/program-in-izvle%C4%8Dki_%C5%A1esti-simpozij-oddelka-aasdb78d0304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0. [COBISS.SI-ID 153589251]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 3

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Analiza problemov pri bralnem razumevanju učencev japonskega jezika – s poudarkom na analizi onomatopejskih izrazov. V: LUNAČEK, Sarah (ur.), PALAIĆ, Tina (ur.), VESELIČ, Maja (ur.). Prepletenost svetov : zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 235-250, ilustr. Zbirka Zupaničeva knjižnica, 51. ISBN 978-961-7128-36-9. ISSN 1855-671X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/351, DOI: 10.4312/9789617128352. [COBISS.SI-ID 116081155]
financer: Nacionalni inštitut za japonski jezik in jezikoslovje (NINJAL), JP15H01884, Multiple Approaches to Analyzing the Communication of Japanese Language Learners, JSPS KAKENHI; ARRS, Program, P6-0243, Sl, Azijski jeziki in kulture, AJK
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
15. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Primerjalna korpusna analiza vsebine nagovorov voditeljev držav v zvezi s pandemijo covida-19. V: ROŠKER, Jana S. (ur.). Pandemija covid-19 v Aziji : tradicionalni humanizmi, moderna odtujenost in retorike sodobnih ideologij : slavnostni zbornik ob 25. obletnici ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. [183]-205, ilustr. Zbirka Studia Humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0447-1. ISSN 2463-8900. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/268/393/6192-1, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134493. [COBISS.SI-ID 88245763]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
16. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Hikanjikei jokyu gakushusha no dokkai konnanten : dai4sho. V: NODA, Hisashi (ur.). Nihongo gakushusha no dokkai katei = Reading process of learners of Japanese. Tokyo: Koko shuppan: = Coco Publishing, cop. 2020. Str. 63- 81. Nihongo kyoikugaku kenkyu, 8. ISBN 978-4-86676-021-6, ISBN 4-86-676021-4. [COBISS.SI-ID 59165699]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
17. MORITOKI ŠKOF, Nagisa, HMELJAK SANGAWA, Kristina. Tečaj slovenščine za gostujoče japonske študente kot spodbuda k razmisleku o vlogah jezika. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 261-268. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/11/Obdobja-39_MoritokiSkof.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126843, DOI: 10.4312/Obdobja.39.261-268. [COBISS.SI-ID 41517571]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 10, št. avtorjev: 2

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

18. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Nihongo gakushūshawa meishi-shūshokusetsuo donoyouni yomiayamaruka – Hikanjikeino shokyūkara chūkyū-gakushūshao taishōtoshita dokkai purosesuno bunseki. Yôroppa Nihongo kyôiku. 2022, [vol.] 26, str. 256-268, ilustr. ISSN 1745-7165. [COBISS.SI-ID 160150019]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.10 Umetniška poustvaritev

19. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (igralec). RAM RAM : mozaična predstava : predstave v Cirkulaciji² v Ljubljani, 16. 5., 18. 5., 19. 5., 21. 6. in 22. 6. 2023. http://babalan.kibla.org/ramram/?fbclid=IwAR0ti5uZskvvSaPonj37v1c84JxyU_UDjAtCy2ZWkSGLsxkPTfvwNaSkYcg. [COBISS.SI-ID 160519427]
financer: Ministrstva za kulturo Republike Slovenije Mestna občina Ljubljana
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
20. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (umetnik). 16. širitev Združenih rastočih knjig sveta : glasbeni program : Ljubljana, Navje, 25. 10. 2022. https://www.ff.uni-lj.si/en/node/173007. [COBISS.SI-ID 128534787]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
21. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (umetnik). Alma M. Karlin alone around the world : butoh ples in glasbeni nastop s koto : Weltmuseum Wien, 16 September 2021. [COBISS.SI-ID 108209411]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
22. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (umetnik). Dan Japana : glasbeni program : Zagreb, 3. december 2022. https://www.culturenet.hr/hr/dan-japana-2022/188348. [COBISS.SI-ID 133478659]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
23. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (umetnik). Potujoči VAZ : sanshin - glasbeni nastop : Ilirska Bistrica, 28. april 2022. https://vazcollections.si/vzhodnoazijske-zbirke-v-sloveniji-knjiznica-makse-samsa/. [COBISS.SI-ID 108205315]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
24. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (umetnik). Veščine in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja : glasbeni program : Ptujski grad, 6. 10. 2022. https://visitptuj.eu/dozivite-ptuj/razstave/vescine-in-skrivnosti-mojstrov-in-mojstric-tkanja/. [COBISS.SI-ID 128534019]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

3.14 Predavanje na tuji univerzi

25. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Dokkai kara sakubun e : gakushūsha no atama no naka o mite miyou : lecture at Leiden University and Dutch Association of Japanese Language Teachers, 21. 5. 2023. https://www.orandanihongokyoshikai.nl/1304936_aje. [COBISS.SI-ID 153540099]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
26. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Disurekusia kara mita nihongo kyoiku - yutakana gakushu shien no tameni : lecture at Seminario AIDLG 2022, 18-19 marzo 2022, Sapienza Università di Roma. https://www.aidlg.it/seminario/seminario-aidlg-2022. [COBISS.SI-ID 104638979]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
27. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Nihongo gakushusha ni yoru akademikku raitingu notameno shiyo goi chosa - meishi o taisho toshite : predavanje na simpoziju Nihongo goi jisho o riyoshita aratana kenkyuj, University of Tsukuba, 13. 11. 2021. https://jlt.jinsha.tsukuba.ac.jp/content/uploads/sites/23/2021/10/7a7252f8cd6743dfb6113d973141444b.pdf. [COBISS.SI-ID 88189955]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
28. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. The comparison of curriculum at the different institutions in Europe : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Sveučilištu Jurja Dobrile, Filozofski fakultet, Japanski jezik i kultura, Pula, 15. - 21. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 68798562]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
29. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. The general overview on Japanese language teaching methods : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Sveučilištu Jurja Dobrile, Filozofski fakultet, Japanski jezik i kultura, Pula, 15. - 21. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 68798818]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
30. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Japanese linguistics and Japanese literature : predavanje na Jagiellon University, Krakow, Poland, 19 March 2018. [COBISS.SI-ID 67057250]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
31. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. The history of language education in Europe and Japan : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na Sveučilištu Jurja Dobrile, Filozofski fakultet, Japanski jezik i kultura, Pula, 15. - 21. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 68797794]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

32. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Nihongo gakushusha ni yoru akademikku raitingu notameno shiyo goi chosa - kango sahen dōshi o taishō toshite : online predavanje na seminarju Chutoo nihongo kyoiku kenshukai, The Japan Foundation, Budapest, 26. 2. 2022. https://sites.google.com/view/chinikike2022/%E7%99%BA%E8%A1%A8. [COBISS.SI-ID 104856067]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
33. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Primerjalna korpusna analiza vsebine nagovorov voditeljev držav v zvezi s pandemijo covida-19 : spletni simpozij Oddelka za azijske študije ob 25. obletnici ustanovitve: Vzhodna Azija: Pandemija COVID, etika globalnega humanizma in usoda kulturnih dediščin: Politika in njeni izrazi, 12. marec 2021. [COBISS.SI-ID 58157571]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
34. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Kamishibai in Japan and abroad : transition and tuture perspectiv : predavanje na International International Symposium The art of Kamishibai: the Word of Image and the Image of the Word, Slovenian Theatre Institute, Ljubljana, 12 May 2018. [COBISS.SI-ID 67034210]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
35. ONO, Masaki, MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Paraphrase ability, social Implementation and language users : predavanje na International Symposium "Tsukuba Day"in Pula, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Humanities, 17. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 67767650]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 2
36. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Ryuburyaana daigakudeno nihongo kyoiku intansei ukeireno jirei : predavanje na International workshop z naslovom Influence of difference in cognition on language education and language learning, Tokyo University of ForeignStudies, 5 February 2018. [COBISS.SI-ID 67050594]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
37. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Surobenia no ongaku : Katari to merodii : predavanje na mednarodnem simpoziju Kotoba no shintaisei ni kansuru kyôdôkenkyô, Aoyama Gakuin daigaku, Tokio, 8. - 9. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 68598114]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

38. MORITOKI ŠKOF, Nagisa. Nihongo gakushushawa meishi shushokuhyogeno donoyouni godokushiteiruka : predavanje na International Workshop z naslovom Influence of difference in cognition on language education and language learning, Tokyo University of ForeignStudies, 5 February 2018. [COBISS.SI-ID 67057506]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

39. Acta linguistica asiatica. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011-Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011-2021Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2022-. ISSN 2232-3317. https://journals.uni-lj.si/ala/index, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-CI73RDBY, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/38729, https://journals.uni-lj.si/ala. [COBISS.SI-ID 255902464]
kategorija: 2G (Z)
točke: 120
40. Yôroppa Nihongo kyôiku. MORITOKI ŠKOF, Nagisa (glavni urednik 2020-, član uredniškega odbora 2022-). London: Association of Japanese Language Teachers in Europe. ISSN 1745-7165. [COBISS.SI-ID 46642530]
kategorija: SU (S)
točke: 10

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

41. BREŠAR, Jure. Primerjalna analiza japonskih sklonskih členkov ga, o in ni in slovenskih stavčnih členov : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Brešar], 2021. 95 str., grafi, tabele. [COBISS.SI-ID 77948931]
kategorija: SU (S)
točke: 3
42. PERŠAK, Ema. Kjotsko narečje v filmu : intonacijske značilnosti z družbenega vidika = Eiga ni okeru Kyoto hogen - shakai kanten kava mita intoneeshon no takucho. Ljubljana: [E. Peršak], 2019. 77 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=113398, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113398. [COBISS.SI-ID 62368259]
kategorija: SU (S)
točke: 3
43. KRANJC, Klavdija. Surobeniago no bungakubu no nihongogakushûsha ni okeru kanjigakushû = Pomnenje kitajskih pismenk pri učenju japonščine v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kranjc], 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 70364002]
kategorija: SU (S)
točke: 3
44. KRANJC, Klavdija. Surobeniago no bungakubu no nihongogakushûsha ni okeru kanjigakushû = Pomnenje kitajskih pismenk pri učenju japonščine v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kranjc], 2019. 159 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123597&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70332770]
kategorija: SU (S)
točke: 3

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

45. JOVOVIĆ, Dejan. Nihongo to serubiago no shiekibun no hikakukenkyûo = Kontrastivna analiza vzročniških stavkovv japonščini in srbščini. Ljubljana: [D. Jovović], 2019. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70284642]
kategorija: SU (S)
točke: 1
46. HUDOVERNIK, Matjaž. Primerjava angleškega in japonskega odnosa do nadnaravnega na podlagi ljudskih pravljic : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hudovernik], 2018. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 68084834]
kategorija: SU (S)
točke: 1Izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela (Z, S)
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 2. 9. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 2. 9. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 2. 9. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022