COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Ario de Marco [32943]Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2018-2023)Kategorizacija po metodologiji ARRS - naravoslovje

Število bibliografskih enot Citati WoS Citati Scopus
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.01 19 1 2 2 1 0 0 25 0 7 19 20 179 127 20.36 201 141 22.73
1.02 4 1 0 3 0 0 0 8 0 3 4 5 159 142 48.52 172 154 53.44
1.03 3 1 0 0 0 0 0 4 0 1 3 4 11 6 2.29 16 9 3.88
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 0 0 0 0 0 0 0 0
2.18 0 0
2.20 0 0 1
2.22 0 0 0 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 0 3 0 3
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1.00 2 2 2.00
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SU TC CI CIAu TC CI CIAu
Str.d. 33 0 0 0 0 0 0
Z S A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
SKUPAJ 43 34 11 26 29 350 276 72.17 391 306 82.05Število točk
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2
1.01 360.30 18.91 13.99 14.10 13.33 0 0 420.63 0 117.18 360.30 379.21
1.02 126.70 12.01 0 137.72 0 0 0 276.42 0 112.32 126.70 138.70
1.03 187.86 47.30 0 0 0 0 0 235.16 0 19.32 187.86 235.16
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 0 0 0 0 0 0 0 0
2.18 0 0
2.20 0 0 1.67
2.22 0 0 0 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 0 340.00 0 340.00
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2
1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 30.00 0 0 0 0
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2
1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 5.00 0 5.00 0 0 0 0
SU
Str.d. 67.13
Z S A'' A' A1/2
SKUPAJ 1307.21 68.80 248.81 674.85 753.07
Upoštevane točke (naravoslovje): 1376.01 1307.21 68.80 248.81 674.85 753.07Kvantitativne ocene
A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 1376.01 3.67
A'' - izjemni dosežki 248.81 0.17
A' - zelo kvalitetni dosežki 674.85 0.45
A1/2 - pomembni dosežki 753.07 0.50
Ocena A1 4.79
Citiranost Podatki
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2013-2023) 2221
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2013-2023) 216
h-indeks v zadnjih 10 letih (2013-2023) 24
A3 - sredstva izven ARRS (za obdobje 2016-2020) Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0
A31 - sredstva mednarodnih projektov 0
A33 - sredstva drugih ministrstev 0
A34 - druga sredstva 0
A35 - druga gospodarska sredstva 0
Ocena A3 (posodobitev za poziv v 2021): DA 0Legenda:
Metodologija ARRS: Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Vir bibliografskih podatkov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI
 
1A1:1A4 - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP) (BIBLIO-A)
1B - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali Scopus (razen d in h) (BIBLIO-A)
1C - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira druga mednarodna bibliografska baza podatkov (MBP) s seznama agencije (BIBLIO-A)
1D - znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije (BIBLIO-B)
2A - znanstvena monografija (2.01) (izdana pri mednarodnih založbah s seznama agencije (BIBLIO-C) ali pri kateri koli drugi založbi, če je monografija s področja humanistike ali družboslovja in se vrednotenje izvaja za humanistiko ali družboslovje) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani večje od 100
2B - znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 100, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije 2A
2C - znanstvena monografija (2.01) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani med 20 in 100, ali znanstveni zemljevidi
2D - raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija (2.18)
2E - patent (2.24), podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave (v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, J. Koreji, na Norveškem, v Turčiji, Rusiji, Kitajski, Indiji, Mehiki, JAR, Braziliji, nekatere države EU, evropski patentni urad) ali nova sorta (2.22)
2F - urednik revije 1A,1B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni urednik, predsednik uredniškega sveta) ali monografije (2.01 iz 2A)
2G - urednik revije 1A,1B (urednik, gostujoči urednik, urednik področja, član uredniškega odbora, itd.)
2H - zaključna znanstvena zbirka podatkov ali korpus (2.20) s seznama agencije (BIBLIO-D)
2I - znanstveni slovar, enciklopedija, leksikon (2.26, 2.27)
2J - model (2.29)
3A - obsežni samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (nad 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3B - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (med 15 in 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3C - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.01B, 2.26, 2.27), izdane pri katerikoli založbi
3D - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v drugih monografskih publikacijah
3E - obsežni znanstveni sestavek (1.26) (nad 4 strani) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
3F - znanstveni sestavek (1.26) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
4C - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (2.31)
4D - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (2.32)
NK - nekategorizirana znanstvena dela
SU - dela, ki štejejo za strokovno uspešnost
TC - skupno število citatov za članke v izpisu, ki so povezani z WoS ali Scopus
CI - število čistih citatov, izračunanih na podlagi člankov v COBIB.SI, ki so povezani z WoS ali Scopus (pojasnilo)
CIAu - število čistih citatov deljeno s številom avtorjev
Z - točke znanstvene uspešnosti
S - točke strokovne uspešnosti
A3 - sredstva izven ARRS
 
! Skupna ocena A3 se lahko razlikuje od vsote delnih ocen A3 zaradi zaokroževanja ocen na dve decimalki.
! Pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti so upoštevane točke Z v celoti. Temu so prištete točke strokovne uspešnosti S, vendar le v tolikšni meri, da njihova vsota ne preseže 15% skupnega števila točk.
! Pri preverjanju pogoja za vodjo projekta se upošteva celotna znanstvena uspešnost Z
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAI, Zixuan, WANG, Jiewen, LIU, Jiaqi, YUAN, Haibin, WANG, Ping, ZHANG, Miao, FENG, Yuanhang, CAO, Xiangtong, CAO, Xiangan, KANG, Guangbo, DE MARCO, Ario, HUANG, He. Design of nanobody-based bispecific constructs by in silico affinity maturation and umbrella sampling simulations. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2023, vol. 21, str. 601-613, ilustr. ISSN 2001-0370. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037022005785?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.csbj.2022.12.021. [COBISS.SI-ID 135868419], [JCR, SNIP, Scopus]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, CAB, PUBMED, DOAJ); tip dela še ni verificiran
točke: 9.38, št. avtorjev: 12
2. D'AGOSTINO, Serena, MAZZEGA, Elisa, PRAČEK, Katja, PICCININ, Sara, PIVETTA, Flavia, ARMELLIN, Michela, FORTUNA, Sara, MAESTRO, Roberta, DE MARCO, Ario. Interference of p53:Twist1 interaction through competing nanobodies. International journal of biological macromolecules. [Print ed.]. Jan. 2022, vol. 194, str. 24-31, ilustr. ISSN 0141-8130. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.11.160. [COBISS.SI-ID 87723011], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 15. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,11]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, INSPEC, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 16.39, št. avtorjev: 9
3. FILIPOVIĆ, Lidija, SPASOJEVIĆ, Milica, PRODANOVIĆ, Radivoje, KORAĆ, Aleksandra, MATIJAŠEVIC, Suzana, BRAJUŠKOVIĆ, Goran, DE MARCO, Ario, POPOVIC, Milica. Affinity-based isolation of extracellular vesicles by means of single-domain antibodies bound to macroporous methacrylate-based copolymer. New biotechnology. Jul. 2022, vol. 69, str. 36-48, ilustr. ISSN 1871-6784. DOI: 10.1016/j.nbt.2022.03.001. [COBISS.SI-ID 101459459], [JCR, SNIP, WoS do 25. 11. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,13, Scopus do 3. 1. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, BIOABS, BIOPREW, INSPEC, COMPENDEX, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICB
točke: 15.56, št. avtorjev: 8
4. DE MARCH, Matteo, TERDOSLAVICH, Michela, POLEZ, Sulena, GUARNACCIA, Corrado, POGGIANELLA, Monica, MARCELLO, Alessandro, SKOKO, Nataša, DE MARCO, Ario. Expression, purification and characterization of SARS-CoV-2 spike RBD in ExpiCHO cells. Protein expression and purification. Jun. 2022, vol. 194, str. 1-5, ilustr. ISSN 1046-5928. DOI: 10.1016/j.pep.2022.106071. [COBISS.SI-ID 97555459], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 13. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,13]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, FSTA, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 7.05, št. avtorjev: 8
5. VOLTÀ-DURÁN, Eric, SÁNCHEZ, Julieta M., LÓPEZ-LAGUNA, Hèctor, PARLADÉ, Eloi, SÁNCHEZ-GARCÍA, Laura, SÁNCHEZ-CHARDI, Alejandro, DE MARCO, Ario, UNZUETA, Ugutz, VÁZQUEZ, Esther, VILLAVERDE, Antonio. The spectrum of building block conformers sustains the biophysical properties of clinically-oriented self-assembling protein nanoparticles. Science China. Materials. Jun. 2022, vol. 65, iss. 6, str. 1662-1670, ilustr. ISSN 2095-8226. DOI: 10.1007/s40843-021-1914-0. [COBISS.SI-ID 97557507], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, METADEX); tip dela je verificiral OSICN
točke: 11.81, št. avtorjev: 10
6. BERROW, Nick, DE MARCO, Ario, LEBENDIKER, Mario, GARCIA-ALAI, Maria, KNAUER, Stefan H., LOPEZ-MENDEZ, Blanca, MATAGNE, André, PARRET, Annabel, REMANS, Kim, UEBEL, Stephan, RAYNAL, Bertrand. Quality control of purified proteins to improve data quality and reproducibility : results from a large-scale survey. V: Abstracts. 8th EBSA European Biophysics Congress, August 23rd-27th 2011, Budapest, Hungary. [Heidelberg]: Springer, 2011. Vol. 50, no. 3/4, str. 453-460. European biophysics journal, Vol. 40, suppl. 1, Aug. 2011. ISSN 0175-7571. DOI: 10.1007/s00249-021-01528-2. [COBISS.SI-ID 60866563], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,10, Scopus do 5. 1. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,19]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, INSPEC, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 5.86, št. avtorjev: 11
7. SÁNCHEZ-GARCÍA, Laura, VOLTÀ-DURÁN, Eric, PARLADÉ, Eloi, MAZZEGA, Elisa, SÁNCHEZ-CHARDI, Alejandro, SERNA, Naroa, LÓPEZ-LAGUNA, Hèctor, MITSTORFER, Mara, UNZUETA, Ugutz, VÁZQUEZ, Esther, VILLAVERDE, Antonio, DE MARCO, Ario. Self-assembled nanobodies as selectively targeted, nanostructured, and multivalent materials. ACS applied materials & interfaces. 2021, vol. 13, iss. 25, str. 29406-29415, ilustr. ISSN 1944-8244. DOI: 10.1021/acsami.1c08092. [COBISS.SI-ID 68734723], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,09, Scopus do 15. 8. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,09]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 12.31, št. avtorjev: 12
8. LÓPEZ-LAGUNA, Hèctor, SÁNCHEZ, Julieta M., CARRATALÁ, José Vicente, ROJAS-PEÑA, Mauricio, SÁNCHEZ-GARCÍA, Laura, PARLADÉ, Eloi, SÁNCHEZ-CHARDI, Alejandro, VOLTÀ-DURÁN, Eric, SERNA, Naroa, DE MARCO, Ario, et al. Biofabrication of functional protein nanoparticles through simple His-tag engineering. ACS sustainable chemistry & engineering. 2021, vol. 9, iss. 36, str. 12341-12354, ilustr. ISSN 2168-0485. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.1c04256?ref=PDF&, DOI: 10.1021/acssuschemeng.1c04256. [COBISS.SI-ID 77756675], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,40, Scopus do 26. 5. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,40]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (COMPENDEX, CAB, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 11.62, št. avtorjev: 18
9. OGINNI, Gbenga Folorunsho, OLOKETUYI, Sandra, MAZZEGA, Elisa, BUDASHEVA, Hanna, BERAN, Alfred, CABRINI, Marina, KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen, DE MARCO, Ario. Nanobody-dependent detection of Microcystis aeruginosa by ELISA and thermal lens spectrometry. Applied biochemistry and biotechnology. 2021, vol. 193, no. 9, str. 2729-2741. ISSN 0273-2289. DOI: 10.1007/s12010-021-03552-6. [COBISS.SI-ID 60339715], [JCR, SNIP, WoS do 24. 12. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,44, Scopus do 5. 12. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,44]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, BIOABS, BIOPREW, GEOREF, COMPENDEX, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 8.13, št. avtorjev: 9
10. SOLER, Miguel A., MEDAGLI, Barbara, WANG, Jiewen, OLOKETUYI, Sandra, BAJC, Gregor, HUANG, He, FORTUNA, Sara, DE MARCO, Ario. Effect of humanizing mutations on the stability of the llama single-domain variable region. Biomolecules. 2021, vol. 11, iss. 2, str. 1-13, ilustr. ISSN 2218-273X. https://doi.org/10.3390/biom11020163, DOI: 10.3390/biom11020163. [COBISS.SI-ID 48829955], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,63, Scopus do 23. 1. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,63]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICT
točke: 12.5, št. avtorjev: 8
11. ORLANDO, Marco, FORTUNA, Sara, OLOKETUYI, Sandra, BAJC, Gregor, GOLDENZWEIG, Adi, DE MARCO, Ario. CDR1 composition can affect nanobody recombinant expression yields. Biomolecules. 2021, vol. 11, iss. 9, str. 1-13, ilustr. ISSN 2218-273X. https://www.mdpi.com/2218-273X/11/9/1362, DOI: 10.3390/biom11091362. [COBISS.SI-ID 76397059], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 8. 1. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 16.67, št. avtorjev: 6
12. OLOKETUYI, Sandra, BERNEDO-NAVARRO, Robert Alvin, CHRISTMANN, Andreas, BORKOWSKA, Justyna, CAZZANIGA, Giulia, SCHUCHMANN, Horst Wilhelm, NIEDZIÓŁKA-JÖNSSON, Joanna, SZOT-KARPIŃSKA, Katarzyna, KOLMAR, Harald, DE MARCO, Ario. Native llama nanobody library panning performed by phage and yeast display provides binders suitable for C-reactive protein detection. Biosensors. 2021, vol. 11, iss. 12, str. 1-14, ilustr. ISSN 2079-6374. https://www.mdpi.com/2079-6374/11/12/496, DOI: 10.3390/bios11120496. [COBISS.SI-ID 87868419], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,20, Scopus do 8. 8. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,10]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 11.95, št. avtorjev: 10
13. UBBIALI, Daniele, ORLANDO, Marco, KOVAČIČ, Matic, IACOBUCCI, Claudio, SEMRAU, Marta S., BAJC, Gregor, FORTUNA, Sara, ILC, Gregor, MEDAGLI, Barbara, OLOKETUYI, Sandra, DE MARCO, Ario, et al. An anti-HER2 nanobody binds to its antigen HER2 via two independent paratopes. International journal of biological macromolecules. [Print ed.]. Jul. 2021, vol. 182, str. 502-511, ilustr. ISSN 0141-8130. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.04.032. [COBISS.SI-ID 59741443], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,09, Scopus do 6. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,09]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, INSPEC, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 12.87, št. avtorjev: 14
14. PELEG, Yoav, VINCENTELLI, Renaud, COLLINS, Brett M., CHEN, Kai-En, LIVINGSTONE, Emma K., WEERATUNGA, Saroja, LENEVA, Natalya, GUO, Qian, REMANS, Kim, DE MARCO, Ario, et al. Community-wide experimental evaluation of the PROSS stability-design method. Journal of molecular biology. 2021, vol. 433, no. 13, str. 1-14, ilustr. ISSN 0022-2836. DOI: 10.1016/j.jmb.2021.166964. [COBISS.SI-ID 61054723], [JCR, SNIP, WoS do 29. 11. 2022: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,79, Scopus do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,79]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 6.66, št. avtorjev: 33
15. AMBROSETTI, Elena, BERNARDINELLI, Giulio, HOFFECKER, Ian, HARTMANIS, Leonard, KIRIAKO, Georges, DE MARCO, Ario, SANDBERG, Rickard, HÖGBERG, Björn, TEIXEIRA, Ana I. A DNA-nanoassembly-based approach to map membrane protein nanoenvironments. Nature nanotechnology. 2021, vol. 16, no. 1, str. 85-95, ilustr. ISSN 1748-3387. DOI: 10.1038/s41565-020-00785-0. [COBISS.SI-ID 35915523], [JCR, SNIP, WoS do 28. 12. 2022: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,78, Scopus do 21. 1. 2023: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, INSPEC, COMPENDEX, METADEX, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 26.86, št. avtorjev: 9
16. OLOKETUYI, Sandra, MAZZEGA, Elisa, ZAVAŠNIK, Janez, PUNGJUNUM, Kingkan, KALCHER, Kurt, DE MARCO, Ario, MEHMETI, Eda. Electrochemical immunosensor functionalized with nanobodies for the detection of the toxic microalgae Alexandrium minutum using glassy carbon electrode modified with gold nanoparticles. Biosensors & bioelectronics. [Print ed.]. 2020, vol. 154, art. no. 112052, str. 1-9. ISSN 0956-5663. DOI: 10.1016/j.bios.2020.112052. [COBISS.SI-ID 33144103], [JCR, SNIP, WoS do 18. 12. 2022: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,57, Scopus do 12. 8. 2022: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,57]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, INSPEC, COMPENDEX, CAB, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 25.32, št. avtorjev: 7
17. OLOKETUYI, Sandra, ANNOVI, Giulia, DE MARCO, Ario. Peroxidase zymograms obtained by agarose native gel electrophoresis have unmet resolution and completeness. International journal of biological macromolecules. [Print ed.]. 2020, vol. 156, str. 869-873, ilustr. ISSN 0141-8130. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.058. [COBISS.SI-ID 5614843], [JCR, SNIP, WoS do 18. 11. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 9. 11. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, INSPEC, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 48.24, št. avtorjev: 3
18. BERNARDINELLI, Giulio, OLOKETUYI, Sandra, WERNER, Salesia Franziska, MAZZEGA, Elisa, HÖGBERG, Björn, DE MARCO, Ario. A compact nanobody-DNAzyme conjugate enables antigen detection and signal amplification. New biotechnology. May 2020, vol. 56, str. 1-8, ilustr. ISSN 1871-6784. DOI: 10.1016/j.nbt.2019.10.009. [COBISS.SI-ID 5479419], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50, Scopus do 29. 7. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, BIOABS, BIOPREW, INSPEC, COMPENDEX, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICB
točke: 19.34, št. avtorjev: 6
19. VEGGIANI, Gianluca, GIABBAI, Barbara, SEMRAU, Marta S., MEDAGLI, Barbara, RICCIO, Vincenzo, BAJC, Gregor, STORICI, Paola, DE MARCO, Ario. Comparative analysis of fusion tags used to functionalize recombinant antibodies. Protein expression and purification. 2020, vol. 166, str. 1-6, ilustr. ISSN 1046-5928. DOI: 10.1016/j.pep.2019.105505. [COBISS.SI-ID 5455867], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,38, Scopus do 10. 12. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 7.05, št. avtorjev: 8
20. OLOKETUYI, Sandra, DILKAUTE, Carina, MAZZEGA, Elisa, JOSE, Joachim, DE MARCO, Ario. Purification-independent immunoreagents obtained by displaying nanobodies on bacteria surface. Applied microbiology and biotechnology. 2019, vol. 103, iss. 11, str. 4443-4453, ilustr. ISSN 0175-7598. DOI: 10.1007/s00253-019-09823-x. [COBISS.SI-ID 5374971], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,40, Scopus do 13. 5. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,40]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ERIHPLUS, ASFA, BIOABS, BIOPREW, GEOREF, COMPENDEX, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 18.91, št. avtorjev: 5
21. SOLER, Miguel A., MEDAGLI, Barbara, SEMRAU, Marta S., STORICI, Paola, BAJC, Gregor, DE MARCO, Ario, LAIO, Alessandro, FORTUNA, Sara. A consensus protocol for the in silico optimisation of antibody fragments. Chemical communications. 2019, vol. 55, iss. 93, str. 14043-14046. ISSN 1359-7345. DOI: 10.1039/C9CC06182G. [COBISS.SI-ID 5482747], [JCR, SNIP, WoS do 16. 1. 2023: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,63, Scopus do 23. 1. 2023: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,88]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (GEOREF, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 14.8, št. avtorjev: 8
22. CHIARELLA, Pieranna, SISTO, Renata, DE MARCO, Ario. Confronting two biomolecular techniques to detect NRF2 gene polymorphism biomarkers. Future science OA. 2019, vol. 5, no. 2, str. 1-9, ilustr. ISSN 2056-5623. https://doi.org/10.4155/fsoa-2018-0075, DOI: 10.4155/fsoa-2018-0075. [COBISS.SI-ID 5289723], [SNIP, WoS, Scopus do 31. 5. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP (PUBMED, ESCI); tip dela je verificiral OSICN
točke: 13.33, št. avtorjev: 3
23. MAZZEGA, Elisa, BERAN, Alfred, CABRINI, Marina, DE MARCO, Ario. In vitro isolation of nanobodies for selective Alexandrium minutum recognition : a model for convenient development of dedicated immuno-reagents to study and diagnostic toxic unicellular algae. Harmful algae. 2019, vol. 82, str. 44-51, ilustr. ISSN 1568-9883. DOI: 10.1016/j.hal.2019.01.002. [COBISS.SI-ID 5306107], [JCR, SNIP, WoS do 2. 1. 2023: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,75, Scopus do 14. 12. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,75]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, BIOABS, BIOPREW, ZR, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 34.38, št. avtorjev: 4
24. POPOVIC, Milica, MAZZEGA, Elisa, TOFFOLETTO, Barbara, DE MARCO, Ario. Isolation of anti-extra-cellular vesicle single-domain antibodies by direct panning on vesicle-enriched fractions. Microbial cell factories. 2018, vol. 17, str. 1-13, ilustr. ISSN 1475-2859. http://dx.doi.org/10.1186/s12934-017-0856-9, DOI: 10.1186/s12934-017-0856-9. [COBISS.SI-ID 4986875], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50, Scopus do 10. 5. 2022: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,50]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 28.64, št. avtorjev: 4
25. SOLER, Miguel A., FORTUNA, Sara, DE MARCO, Ario, LAIO, Alessandro. Binding affinity prediction of nanobody-protein complexes by scoring of molecular dynamics trajectories. PCCP. Physical chemistry chemical physics : a journal of European Chemical Societies. 2018, vol. 20, no. 5, str. 3438-3444, ilustr. ISSN 1463-9076. DOI: 10.1039/C7CP08116B. [COBISS.SI-ID 4987131], [JCR, SNIP, WoS do 8. 11. 2022: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 16. 1. 2023: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,50]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 25, št. avtorjev: 4

1.02 Pregledni znanstveni članek

26. WANG, Jiewen, KANG, Guangbo, YUAN, Haibin, CAO, Xiaocang, HUANG, He, DE MARCO, Ario. Research progress and applications of multivalent, multispecific and modified nanobodies for disease treatment. Frontiers in immunology. Jan. 2022, vol. 12, str. 1-19, ilustr. ISSN 1664-3224. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.838082, DOI: 10.3389/fimmu.2021.838082. [COBISS.SI-ID 93810947], [JCR, SNIP, WoS do 15. 12. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,83, Scopus do 23. 1. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,17]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (CAB, MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICM
točke: 18.82, št. avtorjev: 6
27. REMANS, Kim, LEBENDIKER, Mario, ABREU, Celeste, MAFFEI, Mariano, SELLATHURAI, Shaila, MAY, Marina M., VANĚK, Ondřej, DE MARCO, Ario. Protein purification strategies must consider downstream applications and individual biological characteristics. Microbial cell factories. 2022, vol. 21, str. 1-16. ISSN 1475-2859. https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-022-01778-5, DOI: 10.1186/s12934-022-01778-5. [COBISS.SI-ID 104221187], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 14.38, št. avtorjev: 8
28. LEVI-SCHAFFER, Francesca, DE MARCO, Ario. COVID-19 and the revival of passive immunization : antibody therapy for inhibiting SARS-CoV-2 and preventing host cell infection : IUPHAR review: 31. British Journal of Pharmacology. 2021, vol. 178, no. 17, str. 3359-3372. ISSN 0007-1188. DOI: 10.1111/bph.15359. [COBISS.SI-ID 45955075], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 21. 12. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, CINAHL, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 73.98, št. avtorjev: 2
29. DE MARCO, Ario. Recombinant expression of nanobodies and nanobody-derived immunoreagents. Protein expression and purification. 2020, vol. 172, str. 1-8, ilustr. ISSN 1046-5928. DOI: 10.1016/j.pep.2020.105645. [COBISS.SI-ID 5607931], [JCR, SNIP, WoS do 19. 11. 2022: št. citatov (TC): 31, čistih citatov (CI): 25, čistih citatov na avtorja (CIAu): 25,00, Scopus do 18. 11. 2022: št. citatov (TC): 33, čistih citatov (CI): 27, čistih citatov na avtorja (CIAu): 27,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 56.39, št. avtorjev: 1
30. DE MARCO, Ario, FERRER-MIRALLES, Neus, GARCIA-FRUITÓS, Elena, MITRAKI, Anna, PETERNEL, Špela, RINAS, Ursula, TRUJILLO-ROLDÁN, Mauricio A., VALDEZ-CRUZ, Norma A., VÁZQUEZ, Esther, VILLAVERDE, Antonio. Bacterial inclusion bodies are industrially exploitable amyloids. FEMS microbiology reviews. [Print ed.]. 2019, vol. 43, no. 1, str. 53-72, ilustr. ISSN 0168-6445. DOI: 10.1093/femsre/fuy038. [COBISS.SI-ID 5305339], [JCR, SNIP, WoS do 11. 1. 2023: št. citatov (TC): 54, čistih citatov (CI): 54, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,40, Scopus do 9. 1. 2023: št. citatov (TC): 57, čistih citatov (CI): 57, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,70]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, BIOPREW, GEOREF, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 19.52, št. avtorjev: 10
31. DHONDT, Bert, DE MARCO, Ario, et al. Urinary extracellular vesicle biomarkers in urological cancers : from discovery towards clinical implementation. International journal of biochemistry & cell biology. 2018, vol. 99, str. 236-256, ilustr. ISSN 1357-2725. DOI: 10.1016/j.biocel.2018.04.009. [COBISS.SI-ID 5147643], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 37, čistih citatov (CI): 37, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,29, Scopus do 16. 10. 2022: št. citatov (TC): 39, čistih citatov (CI): 39, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,57]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 12.01, št. avtorjev: 7
32. DE MARCO, Ario. Nanomaterial bio-activation and macromolecules functionalization : the search for reliable protocols. Protein expression and purification. 2018, vol. 147, str. 49-54, ilustr. ISSN 1046-5928. DOI: 10.1016/j.pep.2018.02.010. [COBISS.SI-ID 5118459], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 1. 10. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 56.29, št. avtorjev: 1
33. POPOVIC, Milica, DE MARCO, Ario. Canonical and selective approaches in exosome purification and their implications for diagnostic accuracy. Translational cancer research. Feb. 2018, vol. 7, suppl. 2, str. s209-s225, ilustr. ISSN 2218-676X. http://tcr.amegroups.com/article/view/15820, DOI: 10.21037/tcr.2017.08.44. [COBISS.SI-ID 4920059], [JCR, SNIP, WoS do 28. 12. 2022: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,00, Scopus do 18. 1. 2023: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 25.04, št. avtorjev: 2

1.03 Kratki znanstveni prispevek

34. DE MARCO, Ario, BARILE, Lucio. Good reasons for targeting SARS-CoV-2 by engineered extracellular vesicles. Molecular therapy. Methods & clinical development. Jun. 2022, vol. 25, str. 41-42, ilustr. ISSN 2329-0501. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2329050122000195, DOI: 10.1016/j.omtm.2022.02.003. [COBISS.SI-ID 104572419], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 47.3, št. avtorjev: 2
35. DE MARCO, Ario, BERROW, Nick, LEBENDIKER, Mario, GARCIA-ALAI, Maria, KNAUER, Stefan H., LOPEZ-MENDEZ, Blanca, MATAGNE, André, PARRET, Annabel, REMANS, Kim, UEBEL, Stephan, RAYNAL, Bertrand. Quality control of protein reagents for the improvement of research data reproducibility. Nature communications. 2021, vol. 12, str. 1-4, ilustr. ISSN 2041-1723. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23167-z, DOI: 10.1038/s41467-021-23167-z. [COBISS.SI-ID 63557379], [JCR, SNIP, WoS do 19. 1. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,29, Scopus do 26. 11. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,38]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, INSPEC, ZR, METADEX, CAB, MEDLINE, PUBMED, DOAJ, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 19.32, št. avtorjev: 11
36. DE MARCO, Ario. Metrics and evaluation of scientific productivity : would it be useful to normalize the data taking in consideration the investments?. Microbial cell factories. 2019, vol. 18, str. 1-3. ISSN 1475-2859. https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-019-1236-4, DOI: 10.1186/s12934-019-1236-4. [COBISS.SI-ID 5474299], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 23. 12. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, MABC); tip dela je verificiral OSICD
točke: 103.62, št. avtorjev: 1
37. MAZZEGA, Elisa, DE MARCO, Ario. Engineered cross-reacting nanobodies simplify comparative oncology between humans and dogs. Veterinary and comparative oncology. 2018, vol. 16, iss. 1, str. e202-e206, ilustr. ISSN 1476-5810. DOI: 10.1111/vco.12359. [COBISS.SI-ID 4934139], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 5. 11. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,50]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (CAB, MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 64.93, št. avtorjev: 2

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

38. PERIC, Tanja, BERGANT MARUŠIČ, Martina, DE MARCO, Ario, MAKORIČ, Petra, OGUN, Sinan. How to react to the necessity of a sustainable animal production? : the EcoLamb project. V: VILIĆ, Husein (ur.). Book of proceedings. Sixth International Scientific Conference June 5th-World Environment Day, 18-19 June, 2018, Bihać, Bosnia and Herzegovina. Bihać: University of Bihać, Biotechnical Faculty, 2019. Str. 180-186, ilustr. Zbornik radova ... Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša (CD-ROM), year 6, no. 6, 2018. ISSN 2566-4530. https://btf.unbi.ba/wp-content/uploads/2019/11/BOOK-OF-PROCEEDINGS-2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 5486075]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICB
točke: 5, št. avtorjev: 5

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

39. DE MARCO, Ario. Recombinant proteins as intermediate reagents : final applications will require alternative protocol design and quality controls. V: 14th Annual PEGS Europe Protein & Antibody Engineering Summit : 14-16 November 2022, InterContinental Barcelona, Barcelona, Spain. [Barcelona: s. n.], 2022. Str. 45. https://www.pegsummiteurope.com/2022-brochure-download. [COBISS.SI-ID 129905667]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
40. BARAKAT, Sarah, TUNÇAY, Mustafa, EYUPOGLU, Alp Ertunga, VATANDAŞLAR, Emre, DE MARCO, Ario, ERMAN, Batu. Identification of nanobodies targeting the BTB domain of the PATZ1 transcription factor. V: 8th International Congress of Molecular Biology Association of Turkey 9.-12. June, 2022 : abstract book. [Istanbul: Acibadem University], 2022. 1 str. [COBISS.SI-ID 112112387]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
41. BEDINA ZAVEC, Apolonija, OMERSA, Neža, DE MARCO, Ario, JAMNIK, Maja, ŠAKANOVIĆ, Aleksandra, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Using miscroscale thermophoresis and surface plasmon resonance to measure the interactions of extracellular vesicles. V: ISEV2020 abstract book. 9th Annual Meeting of the International Society for Extracellular Vesicles in Philadelphia, Pennsylvania, May 20-24, 2020. [S. l.]: Taylor & Francis, 2020. Str. 203. Journal of extracellular vesicles, vol. 9, sup. 1 (2020). ISSN 2001-3078. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20013078.2020.1784511. [COBISS.SI-ID 23680003], [JCR, SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOPREW, CAPLUS, PUBMED, DOAJ)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
42. BERNEDO-NAVARRO, Robert Alvin, OLOKETUYI, Sandra, BERNARDINELLI, Giulio, MEHMETI, Eda, KALCHER, Kurt, DE MARCO, Ario. Nanobody engineering provides diagnostic reagents for the quantification of the toxic microalgae Alexandrium minutum. V: Abstract book. 1st Bonn Nanobody Symposium 2019, Bonn, September 5th and 6th, 2019. [S. l.: s. n.], 2019. Str. 72. [COBISS.SI-ID 5448699]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
43. BEDINA ZAVEC, Apolonija, DE MARCO, Ario, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Using microscale thermophoresis to measure the interactions of EVs [!]. V: Abstract book. ISEV Workshop: Open, Reproducible and Standardized EV Research, 2-3 December 2019, Ghent, Belgium. Ghent: [s. n.], 2019. Str. 21. [COBISS.SI-ID 6776346]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
44. OLOKETUYI, Sandra, DILKAUTE, Carina, MAZZEGA, Elisa, JOSE, Joachim, DE MARCO, Ario. Bacterial surface display of nanobodies against cancer and toxic micoalgal cells. V: SPASOJEVIĆ, Ivan (ur.). Diversity in biochemistry. Serbian Biochemical Society Ninth Conference with international participation, 14-16. 11. 2019, Belgrade, Serbia. Belgrade: Faculty of Chemistry: Serbian Biochemical Society, 2019. Str. 144. ISBN 978-86-7220-101-7. [COBISS.SI-ID 5482491]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
45. OLOKETUYI, Sandra, MAZZEGA, Elisa, MEHMETI, Eda, KALCHER, Kurt, DE MARCO, Ario. Functionalized nanobodies : a bio-recognition molecule for the detection of the toxic microalgae Alexandrium minutum by means of an electrochemical immunosensor. V: SPASOJEVIĆ, Ivan (ur.). Diversity in biochemistry. Serbian Biochemical Society Ninth Conference with international participation, 14-16. 11. 2019, Belgrade, Serbia. Belgrade: Faculty of Chemistry: Serbian Biochemical Society, 2019. Str. 143. ISBN 978-86-7220-101-7. [COBISS.SI-ID 5481723]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
46. OGINNI, Gbenga Folorunsho, OLOKETUYI, Sandra, MAZZEGA, Elisa, FRANKO, Mladen, BUDASHEVA, Hanna, KORTE, Dorota, DE MARCO, Ario. Quantitative detection of Microcystis aeruginosain fresh water using single domain antibodies (VHHs). V: SPASOJEVIĆ, Ivan (ur.). Diversity in biochemistry. Serbian Biochemical Society Ninth Conference with international participation, 14-16. 11. 2019, Belgrade, Serbia. Belgrade: Faculty of Chemistry: Serbian Biochemical Society, 2019. Str. 95. ISBN 978-86-7220-101-7. [COBISS.SI-ID 5481467]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
47. UEBEL, Stephan, DE MARCO, Ario, et al., Association of Biomolecular Resource Facilities (ABRF) 2019 Annual Meeting, San Antonio, Texas, March 23-26, 2019. Quality control of purified proteins to improve research data reproducibility. Journal of biomolecular techniques. [Online ed.]. 2019, vol. 30, suppl., str. s 58. ISSN 1524-0215. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6938096/. [COBISS.SI-ID 5544187], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus, MBP (MEDLINE, PUBMED)
točke: 0.19, št. avtorjev: 11
48. MAZZEGA, Elisa, DE MARCO, Ario, CABRINI, Marina, BERAN, Alfred. Recombinant nanobodies as cheap and customizable reagents for unicellular algae detection. V: Abstract book : from ecosystems to socio-ecosystems. 18th international conference on harmful algae, 21-26 October, Nantes, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 553. https://www.icha2018.com/medias/content/files/ICHA_2018_Abstract_Book_v8.pdf. [COBISS.SI-ID 5303803]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
49. PERIC, Tanja, BERGANT MARUŠIČ, Martina, DE MARCO, Ario, MAKORIČ, Petra, OGUN, Sinan, Sixth International Scientific Conference "June 5th-World Environment Day, 18.-19. June 2018, Bihać, Bosna i Hercegovina. How to react to the necessity of a sustainable animal production? : the EcoLamb project. Zbornik sažetaka. 2018, year 5, no. 5, str. 41. ISSN 2303-5889. [COBISS.SI-ID 5208827]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

50. DE MARCO, Ario. Cytoplasmic production of nanobodies and nanobody-based reagents by co-expression of sulfhydryl oxidase and DsbC isomerase. V: HUSSACK, Greg (ur.). Single-domain antibodies : methods and protocols. New York: Humana, cop. 2022. Str. 145-157, ilustr. Methods in molecular biology (Clifton, N.J. Online), vol. 2446. ISBN 978-1-0716-2075-5. ISSN 1940-6029. https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-0716-2075-5_7, DOI: 10.1007/978-1-0716-2075-5_7. [COBISS.SI-ID 101937155], [Scopus do 25. 9. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICN
točke: 20, št. avtorjev: 1
51. DE MARCO, Ario. Recombinant proteins co-expressed and co-purified in the presence of antibody fragments. V: LABROU, Nikolaos E. (ur.). Protein downstream processing : design, development, and application of high and low-resolution methods. 2nd ed. New York: Humana, cop. 2021. Str. 93-103, ilustr. Methods in molecular biology (Clifton, N.J. Online), vol. 2178. ISBN 978-1-0716-0775-6. ISSN 1940-6029. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0775-6_9, DOI: 10.1007/978-1-0716-0775-6_9. [COBISS.SI-ID 43148803], [WoS do 16. 1. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 17. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICN
točke: 10 (nova izdaja), št. avtorjev: 1

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

52. BERGANT MARUŠIČ, Martina, DE MARCO, Ario. Diagnostics and monitoring of COVID-19 infection : current understanding. Preprints. 2020, str. 1-28, ilustr. ISSN 2310-287X. https://www.preprints.org/manuscript/202005.0316/v1, DOI: 10.20944/preprints202005.0316.v1. [COBISS.SI-ID 123646979]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

53. DE MARCO, Ario. Reshaping metropolitan transportation cultures : a comparative study of bicycle friendly cities in Europe and the case of the Metro-politan City of Milano. München: [A. de Marco], 2019. 241 str., ilustr. https://mediatum.ub.tum.de/doc/1459151/1459151.pdf. [COBISS.SI-ID 5444859]
kategorija: SU (S)
točke: 20, št. avtorjev: 1

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

54. KOVAČIČ, Matic, ILC, Gregor, DE MARCO, Ario. A10 nanobody protein backbone assignation. Madison: University of Wisconsin System, BMRB, 2020. 1 spletni vir. http://www.bmrb.wisc.edu/data_library/summary/index.php?bmrbId=50414. [COBISS.SI-ID 25159683]
kategorija: NK (S)
točke: 1.67, št. avtorjev: 3


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

55. DE MARCO, Ario. Ligands based on monomeric scaffolds: formats and applications : lecture at Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche (SCITEC) CNR, Milano, Italy, 12. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 107693315]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
56. DE MARCO, Ario. Opportunities offered by recombinant ligands : lecture at Universit degli Studi di Torino, Dip. di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Molecular Biotechnology Center, Torino, Italy, 10. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 107694595]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
57. DE MARCO, Ario. Recombinant ligands as tunable biotechnological tools : lecture at University of Applied Sciences Western Switzerland, Institute of Life Technologies, 11. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 108056067]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
58. DE MARCO, Ario. Nanobodies isolated from pre-immune libraries as tunable biotechnological tools : lecture at Cardiocentro Ticino, Lugano, Schwitzerland, on February 18th, 2020. [COBISS.SI-ID 5576955]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
59. DE MARCO, Ario. Opportunities offered by recombinant antibody technology : our 15-year experience with nanobodies : vabljeno predavanje na Universita degli studi di Padova, Dipartimento di scienze del farmaco, Padova, 17. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 5577979]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
60. DE MARCO, Ario. Combining in vitro panning of nanobody pre-immune libraries with sequence (rational) engineering to get application-tailored reagents : lecture at the University of Uppsala, Uppsala, Sweden, 6. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 5448955]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
61. DE MARCO, Ario. Nanobodies as a flexible biotechnological platform : lecture at the University of Venezia, 8. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 5479675]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
62. DE MARCO, Ario. Nanobodies as a platform of flexible tools suitable for diversified biotechnological needs : lecture at the Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Solna, 5. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 5449211]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
63. DE MARCO, Ario. A comprehensive nanobody platform to answer to diversified biotechnological needs : lecture at Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, 11. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5242363]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
64. DE MARCO, Ario. In vitro and in silico approaches to obtain tailored reagents : nanobodies as model : lecture at Sir William Dunn School of Pathology, Oxford, 19. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5230843]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
65. DE MARCO, Ario. Nanobodies : a flexible technological platform : lecture at EMBL Heidelberg, 13. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5222651]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
66. DE MARCO, Ario. Nanobodies as convenient reagents for multiple biotechnological applications : lecture at the Institut für Chemie, Karl-Franzens-Universität Graz, 24. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5251323]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
67. DE MARCO, Ario. Nanobodies as convenient reagents for multiple biotechnological applications : lecture at TUM, Technical University of Munich, Department of Chemistry, 14. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5222907]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
68. DE MARCO, Ario. Nanobody represent a platform to answer to diversified biotechnological needs : lecture at the Sabanci University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Molecular Biology, Genetics and Bioengineering Program, 26. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5260539]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
69. DE MARCO, Ario. Pre-immune nanobody collections and their biotechnological applications : lecture at Department of Biochemistry of Technische Universität Darmstadt, 12. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5222395]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

70. DE MARCO, Ario. Multi-disciplinary approaches for designing new generation antibodies : lecture at Research day Italy-Slovenia, bilateral meeting Italy Slovenia on the role of research in the society, University of Nova Gorica, Vipava, 16 April 2019. [COBISS.SI-ID 5374715]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

71. DE MARCO, Ario. Nanobodies : how to exploit pre-immune libraries and recombinant antibody fragments : vabljeno predavanje na Innovative biologic agents for the treatment of inflammatory disorders, workshop, Istanbul University Beyazit Campus, 21. August 2019. [COBISS.SI-ID 5442299]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
72. DE MARCO, Ario. A caccia di proteine usando gli anticorpi come esca : vabljeno predavanje na Biotech day, Università degli studi di Udine, 9. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 5071867]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
73. DE MARCO, Ario. Nanobodies : flexible structures for biotechnological applications : vabljeno predavanje na Mini-symposium on Intermolecular Interactions in (Nano)-biotechnology, 14. 3. 2018, Università Degli Studi Di Milano, Dipartimento di Scienze Biomolecolari e Biotecnologie. [COBISS.SI-ID 5124859]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

74. BMC biotechnology. DE MARCO, Ario (področni urednik 2019-). London: BioMed Central. ISSN 1472-6750. http://www.biomedcentral.com/1472-6750/. [COBISS.SI-ID 2433812]
kategorija: 2G (Z)
točke: 100
75. Microbial cell factories. DE MARCO, Ario (gostujoči urednik 2010-). London: BioMed Central. ISSN 1475-2859. http://www.microbialcellfactories.com/start.asp. [COBISS.SI-ID 2609172]
kategorija: 2G (Z)
točke: 120
76. Protein expression and purification. DE MARCO, Ario (član uredniškega odbora 2012-). San Diego: Academic Press, 1990-. ISSN 1046-5928. [COBISS.SI-ID 2627623]
kategorija: 2G (Z)
točke: 120

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

77. OLOKETUYI, Sandra. Functionalized nanobodies as diagnostic reagents for the detection of toxic microalgae : dissertation. Nova Gorica: [S. Folarin Oloketuyi], 2020. XV, 119 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5498. [COBISS.SI-ID 19986179]
kategorija: SU (S)
točke: 5Izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela (Z, S)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 23. 1. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 23. 1. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 23. 1. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022