COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Andrijana Sever Škapin [12521]Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2017-2022)Kategorizacija po metodologiji ARRS - tehnika

Število bibliografskih enot Citati WoS Citati Scopus
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.01 23 5 0 2 0 1 0 31 0 13 23 28 255 231 35.60 288 261 40.23
1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 0 0 0 0 0 0 0 0
2.18 0 0
2.20 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
2.24 3 3 3 3 3
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 0 4 0 4
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SU TC CI CIAu TC CI CIAu
Str.d. 67 0 0 0 0 0 0
Z S A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
SKUPAJ 40 69 16 26 31 255 231 35.60 288 261 40.23Število točk
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2
1.01 503.77 55.36 0 20.03 0 3.33 0 582.49 0 344.37 503.77 559.12
1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 0 0 0 0 0 0 0 0
2.18 0 0
2.20 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
2.24 122.22 122.22 122.22 122.22 122.22
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 0 180.00 0 180.00
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2
1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2
1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 4.17 2.86 7.02 1.83 0 0 0
SU
Str.d. 52.26
Z S A'' A' A1/2
SKUPAJ 891.74 54.10 466.59 625.99 681.35
Upoštevane točke (tehnika): 925.83 871.74 54.10 466.59 625.99 681.35Kvantitativne ocene
A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 925.83 2.47
A'' - izjemni dosežki 466.59 0.31
A' - zelo kvalitetni dosežki 625.99 0.42
A1/2 - pomembni dosežki 681.35 0.45
Ocena A1 3.65
Citiranost Podatki
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2012-2022) 1053
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2012-2022) 80
h-indeks v zadnjih 10 letih (2012-2022) 20
A3 - sredstva izven ARRS (za obdobje 2016-2020) Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0.33
A31 - sredstva mednarodnih projektov 1.55
A33 - sredstva drugih ministrstev 0.33
A34 - druga sredstva 0.01
A35 - druga gospodarska sredstva 0.40
Ocena A3 (posodobitev za poziv v 2021): DA 2.62Legenda:
Metodologija ARRS: Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Vir bibliografskih podatkov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI
 
1A1:1A4 - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP) (BIBLIO-A)
1B - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali Scopus (razen d in h) (BIBLIO-A)
1C - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira druga mednarodna bibliografska baza podatkov (MBP) s seznama agencije (BIBLIO-A)
1D - znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije (BIBLIO-B)
2A - znanstvena monografija (2.01) (izdana pri mednarodnih založbah s seznama agencije (BIBLIO-C) ali pri kateri koli drugi založbi, če je monografija s področja humanistike ali družboslovja in se vrednotenje izvaja za humanistiko ali družboslovje) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani večje od 100
2B - znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 100, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije 2A
2C - znanstvena monografija (2.01) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani med 20 in 100, ali znanstveni zemljevidi
2D - raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija (2.18)
2E - patent (2.24), podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave (v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, J. Koreji, na Norveškem, v Turčiji, Rusiji, Kitajski, Indiji, Mehiki, JAR, Braziliji, nekatere države EU, evropski patentni urad) ali nova sorta (2.22)
2F - urednik revije 1A,1B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni urednik, predsednik uredniškega sveta) ali monografije (2.01 iz 2A)
2G - urednik revije 1A,1B (urednik, gostujoči urednik, urednik področja, član uredniškega odbora, itd.)
2H - zaključna znanstvena zbirka podatkov ali korpus (2.20) s seznama agencije (BIBLIO-D)
2I - znanstveni slovar, enciklopedija, leksikon (2.26, 2.27)
2J - model (2.29)
3A - obsežni samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (nad 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3B - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (med 15 in 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3C - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.01B, 2.26, 2.27), izdane pri katerikoli založbi
3D - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v drugih monografskih publikacijah
3E - obsežni znanstveni sestavek (1.26) (nad 4 strani) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
3F - znanstveni sestavek (1.26) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
4C - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (2.31)
4D - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (2.32)
NK - nekategorizirana znanstvena dela
SU - dela, ki štejejo za strokovno uspešnost
TC - skupno število citatov za članke v izpisu, ki so povezani z WoS ali Scopus
CI - število čistih citatov, izračunanih na podlagi člankov v COBIB.SI, ki so povezani z WoS ali Scopus (pojasnilo)
CIAu - število čistih citatov deljeno s številom avtorjev
Z - točke znanstvene uspešnosti
S - točke strokovne uspešnosti
A3 - sredstva izven ARRS
 
! Skupna ocena A3 se lahko razlikuje od vsote delnih ocen A3 zaradi zaokroževanja ocen na dve decimalki.
! Pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti so upoštevane točke Z v celoti. Temu so prištete točke strokovne uspešnosti S, vendar le v tolikšni meri, da njihova vsota ne preseže 15% skupnega števila točk.
! Pri preverjanju pogoja za vodjo projekta se upošteva celotna znanstvena uspešnost Z
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽENER, Boštjan, MATOH, Lev, RELI, Martin, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, CERC KOROŠEC, Romana. Metal and non-metal modified titania : the effect of phase composition and surface area on photocatalytic activity. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2022, vol. 69, no. 1, str. 217-226, ilustr. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/7200, DOI: 10.17344/acsi.2021.7200. [COBISS.SI-ID 98258947], [JCR, SNIP, WoS]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 11.55, št. avtorjev: 5
2. FILIP EDELMANNOVÁ, Miroslava, RELI, Martin, NADRAH, Peter, ROZMAN, Nejc, RICKA, Rudolf, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, NOSAN, Miha, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, KOČÍ, Kamila. A comparative study of TiO2 preparation method on their photocatalytic activity for CO2 reduction. Catalysis today. [Print ed.]. 2022, str. 1-7, ilustr. ISSN 0920-5861. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920586122004229, DOI: 10.1016/j.cattod.2022.11.005. [COBISS.SI-ID 129580035], [JCR, SNIP, Scopus]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (GEOREF, INSPEC, COMPENDEX); tip dela še ni verificiran
točke: 13.18, št. avtorjev: 9
3. ZORE, Anamarija, ABRAM, Anže, UČAKAR, Aleksander, GODINA, Ivo, ROJKO, Franc, ŠTUKELJ, Roman, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, VIDRIH, Rajko, DOLIĆ, Olivera, VESELINOVIĆ, Valentina, BOHINC, Klemen (avtor, korespondenčni avtor). Antibacterial effect of polymethyl methacrylate resin base containing ▫$TiO_2$▫ nanoparticles. Coatings. 2022, vol. 12, no. 11, str. 1-17, ilustr. ISSN 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/12/11/1757, DOI: 10.3390/coatings12111757. [COBISS.SI-ID 129678851], [JCR, SNIP, WoS]
financer: ARRS, P3-0388, P2-0273, SI, Building structures and materials
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, METADEX, DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 8.12, št. avtorjev: 11
4. JORDANOSKI, Dino, DROBNE, Damjana, REPAR, Neža, DOGŠA, Iztok, MRAK, Polona, CERC KOROŠEC, Romana, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, NADRAH, Peter, POKLAR ULRIH, Nataša. A movel artificial hemoglobin carrier based on heulandite-calcium mesoporous aluminosilicate particles. International journal of molecular sciences. 2022, vol. 23, iss. 13, str. 1-17, ilustr. ISSN 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/13/7460, DOI: 10.3390/ijms23137460. [COBISS.SI-ID 115642371], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P4-0121, Sl, Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi; ARRS, Programi, P1-0184, Sl, Integrativna zoologija in speleobiologija; ARRS, Programi, P2-0273, Sl, Gradbeni objekti in materiali; ARRS, Projekt, J1-9162, Sl, Neurotoksičnost ali neuroprotektivnost nanomatrialov: vpliv biokorone
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (METADEX, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICT
točke: 11.32, št. avtorjev: 9
5. REPIČ, Rožle, PONDELAK, Andreja, KRŽIŠNIK, Davor, HUMAR, Miha, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Combining mineralisation and thermal modification to improve the fungal durability of selected wood species. Journal of cleaner production. [Online ed.]. Jun. 2022, vol. 351, str. 1-9, ilustr. ISSN 1879-1786. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622011507, DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.131530. [COBISS.SI-ID 102872067], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 24. 11. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,40]
financer: ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, P2-0273, Gradbeni objekti in materiali; ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, P4-0015, Les in lignocelulozni kompoziti; ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, P4-0430, Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo; ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Mladi raziskovalci, Z4-9298, Mineralizacija lesa s spojinami na osnovi karbonatov za izboljšane bistvene značilnosti materiala; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Evropska Unija – Evropski sklad za regionalni razvoj, 5441–2/2017/241, WOOLF project
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus (d), Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, CAB); tip dela je verificiral OSICT
točke: 29.68, št. avtorjev: 5
6. JEMEC KOKALJ, Anita, DOLAR, Andraž, DROBNE, Damjana, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, MAROLT, Gregor, NAGODE, Ana, GESTEL, Cornelis A. M. van. Effects of microplastics from disposable medical masks on terrestrial invertebrates. Journal of hazardous materials. [Print ed.]. ISSN 0304-3894. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129440, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129440. [COBISS.SI-ID 113941763], [JCR, SNIP, WoS do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25, Scopus do 2. 12. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,38]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, BIOABS, BIOPREW, GEOREF, INSPEC, COMPENDEX, CAB, FSTA, MEDLINE, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 21.05, št. avtorjev: 8
7. ZUENA, Martina, PONDELAK, Andreja, GARBIN, Enrico, PANIZZA, Matteo, NODARI, Luca, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ŠKRLEP, Luka, ARTIOLI, Gilberto, TOMASIN, Patrizia. Innovative calcium carbonate-based products to repair cracked cement mortars. Materials. 2022, vol. 15, iss. 12, str. 1-14, ilustr. ISSN 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/12/4044/pdf, DOI: 10.3390/ma15124044. [COBISS.SI-ID 110842115], [JCR, SNIP, WoS]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, METADEX, CAB, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 11.84, št. avtorjev: 9
8. JEMEC KOKALJ, Anita, DOLAR, Andraž, DROBNE, Damjana, MARINŠEK, Marjan, DOLENEC, Matej, ŠKRLEP, Luka, STRMLJAN, Gregor, MUŠIČ, Branka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Environmental hazard of polypropylene microplastics from disposable medical masks : acute toxicity towards Daphnia magna and current knowledge on other polypropylene microplastics. Microplastics and nanoplastics. Jan. 2022, vol. 2, str. 1-15. ISSN 2662-4966. https://microplastics.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s43591-021-00020-0.pdf, DOI: 10.1186/s43591-021-00020-0. [COBISS.SI-ID 92061443]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP (DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 3.33, št. avtorjev: 9
9. TOBALDI, David Maria, DVORANOVÁ, D., LAJAUNIE, Luc, ROZMAN, Nejc, FIGUEIREDO, B., SEABRA, M. P., SEVER ŠKAPIN, Andrijana, CALVINO, J. J., BREZOVÁ, Vlasta, LABRINCHA, Joao Antonio. Graphene-TiO2 hybrids for photocatalytic aided removal of VOCs and nitrogen oxides from outdoor environment. Chemical engineering journal. 1 Feb. 2021, vol. 405, str. 1-14. ISSN 1385-8947. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720327790, DOI: 10.1016/j.cej.2020.126651. [COBISS.SI-ID 25445635], [JCR, SNIP, WoS do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 55, čistih citatov (CI): 55, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,50, Scopus do 16. 12. 2022: št. citatov (TC): 63, čistih citatov (CI): 63, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,30]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, GEOREF, INSPEC, COMPENDEX, CAB, FSTA, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 19.36, št. avtorjev: 10
10. PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, KNEZ, Nataša, KNEZ, Friderik, PAZLAR, Tomaž. Improving the flame retardancy of wood using an eco-friendly mineralisation process. Green chemistry. [Online ed.]. Feb. 2021, vol. 23, iss. 3, str. 1130-1135, ilustr. ISSN 1463-9270. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/gc/d0gc03852k, DOI: 10.1039/d0gc03852k. [COBISS.SI-ID 48775683], [JCR, SNIP, WoS do 14. 12. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,20, Scopus do 22. 11. 2022: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,40]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (ASFA, COMPENDEX, CAB, PUBMED); tip dela je verificiral OSICT
točke: 27.43, št. avtorjev: 5
11. ROZMAN, Nejc, NADRAH, Peter, CORNUT, Renaud, JOUSSELME, Bruno, BELE, Marjan, DRAŽIĆ, Goran, GABERŠČEK, Miran, KUNEJ, Špela, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. ▫$TiO_2$▫ photocatalyst with single and dual noble metal co-catalysts for efficient water splitting and organic compound removal. International Journal of Hydrogen Energy. [Online ed.]. 21 Sep. 2021, vol. 46, iss. 65, str. 32871-32881. ISSN 1879-3487. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319921027944, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.07.129. [COBISS.SI-ID 73787139], [JCR, SNIP, WoS do 4. 11. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67, Scopus do 10. 11. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,89]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 11.11, št. avtorjev: 9
12. BOHINC, Klemen, ABRAM, Anže, ZORE, Anamarija, ŠTUKELJ, Roman, LENARČIČ, Ana, VIDRIH, Rajko, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Biophysical properties of foamed and solid polymers used in orthotics and prosthetics. Materials. 2021, vol. 14, iss. 22, str. 1-15, ilustr. ISSN 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/22/6877, DOI: 10.3390/ma14226877. [COBISS.SI-ID 84946435], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, METADEX, CAB, PUBMED, DOAJ); tip dela je verificiral OSICN
točke: 15.23, št. avtorjev: 7
13. KOSEC, Tadeja, NOVAK, Živa, ŠVARA FABJAN, Erika, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ROPRET, Polonca. Corrosion protection of brown and green patinated bronze. Progress in organic coatings. [Print ed.]. Dec. 2021, vol. 161, str. 1-9, ilustr. ISSN 0300-9440. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944021003817, DOI: 10.1016/j.porgcoat.2021.106510. [COBISS.SI-ID 75622147], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,17, Scopus do 26. 8. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,17]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 22.86, št. avtorjev: 6
14. HORVAT, Petra, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, CERC KOROŠEC, Romana. Thermal techniques as a tool for the direction of the preparation of photocatalytically efficient titania thin films and powders : Elektronski vir. Journal of thermal analysis and calorimetry. [Online ed.]. 2020, str. 1-11. ISSN 1588-2926. https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10973-020-10099-x?sharing_token=sXaNQFIajVJVTn-RCGhcGve4RwlQNchNByi7wbcMAY6nfEVdlk6SxuIk1SE2NibhJWM_nKBW8UWd7F4qrU1Zt8AaBQ9heBwCxF4V409krU_65bXEfHXyXgrMeL8mrnt1J2Ad9DvJ7inxW9UiRtGaEkoN5FZLNO5oWRDi0XOLpSQ%3D, DOI: 10.1007/s10973-020-10099-x. [COBISS.SI-ID 24455683], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25, Scopus do 29. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (GEOREF, INSPEC, COMPENDEX, METADEX, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 29.26, št. avtorjev: 4
15. ŠVARA FABJAN, Erika, NADRAH, Peter, AJDOVEC, Anja, TOMŠIČ, Matija, DRAŽIĆ, Goran, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Colorimetric cutoff indication of relative humidity based on selectively functionalized mesoporous silica. Sensors and actuators. B, Chemical. [Print ed.]. 1 Aug. 2020, vol. 316, str. 1-11. ISSN 0925-4005. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400520304883?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.snb.2020.128138. [COBISS.SI-ID 2570599], [JCR, SNIP, WoS do 29. 11. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25, Scopus do 5. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,38]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 19.46, št. avtorjev: 8
16. PONDELAK, Andreja, ROSI, Francesca, MAURICH, Celeste, MILIANI, Costanza, ŠKAPIN, Srečo D., SEVER ŠKAPIN, Andrijana. The role of relative humidity on crystallization of calcium carbonate from calcium acetoacetate precursor. Applied Surface Science. [Print ed.]. Nov. 2019. ISSN 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433219335846?via%3Dih, DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.144768. [COBISS.SI-ID 2500199], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,83, Scopus do 4. 11. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,17]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (GEOREF, INSPEC, COMPENDEX, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 28.33, št. avtorjev: 6
17. TOBALDI, David Maria, LAJAUNIE, Luc, ROZMAN, Nejc, CAETANO, A. P. F., SEABRA, M. P., SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ARENAL, Raul, LABRINCHA, Joao Antonio. Impact of the absolute rutile fraction on TiO2 visible-light absorption and visible-light-promoted photocatalytic activity. Journal of photochemistry and photobiology. A, Chemistry. [Print ed.]. Sept. 2019, vol. 382, str. 1-15. ISSN 1010-6030. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1010603019303533?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jphotochem.2019.111940. [COBISS.SI-ID 2464615], [JCR, SNIP, WoS do 19. 11. 2022: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,38, Scopus do 23. 9. 2022: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 20, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, PUBMED, MABC); tip dela še ni verificiran
točke: 10.4, št. avtorjev: 8
18. PONDELAK, Andreja, DOLENEC, Sabina, RANOGAJEC, Jonjaua, ŠKRLEP, Luka, VUČETIĆ, Snezana B., DUCMAN, Vilma, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Efficiency of novel photocatalytic coating and consolidants for protection of valuable mineral substrates. Materials. 2019, vol. 12, no. 3, str. 1-15. ISSN 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/3/521, DOI: 10.3390/ma12030521. [COBISS.SI-ID 2428519], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 2. 6. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, METADEX, CAB, PUBMED); tip dela je verificiral OSICT
točke: 12.17, št. avtorjev: 7
19. ROZMAN, Nejc, TOBALDI, David Maria, CVELBAR, Uroš, PULIYALIL, Harinarayanan, LABRINCHA, Joao Antonio, LEGAT, Andraž, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Hydrothermal synthesis of rare-earth modified titania : influence on phase composition, optical properties, and photocatalytic activity. Materials. 2019, vol. 12, no. 5, str. 1-19. ISSN 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/5/713, DOI: 10.3390/ma12050713. [COBISS.SI-ID 2430567], [JCR, SNIP, WoS do 26. 12. 2022: št. citatov (TC): 27, čistih citatov (CI): 26, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,71, Scopus do 24. 12. 2022: št. citatov (TC): 31, čistih citatov (CI): 29, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,14]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, METADEX, CAB, PUBMED); tip dela je verificiral OSICT
točke: 12.17, št. avtorjev: 7
20. KOSEC, Tadeja, ŠKRLEP, Luka, ŠVARA FABJAN, Erika, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, MASI, Giulia, BERNARDI, Elena, CHIAVARI, Cristina, JOSSE, Claudie, ESVAN, Jerome, ROBBIOLA, Luc. Development of multi-component fluoropolymer based coating on simulated outdoor patina on quaternary bronze. Progress in organic coatings. [Print ed.]. Jun. 2019, vol. 131, str. 27-35, ilustr. ISSN 0300-9440. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944018309743, DOI: 10.1016/j.porgcoat.2019.01.040. [COBISS.SI-ID 2430055], [JCR, SNIP, WoS do 3. 11. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,90, Scopus do 13. 9. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,90]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (COMPENDEX); tip dela je verificiral OSICN
točke: 13.41, št. avtorjev: 10
21. ŠVAB, Iztok, PUSTAK, Anđela, DENAC, Matjaž, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, LESKOVAC, Mirela, MUSIL, Vojko, ŠMIT, Ivan. Polypropylene blends with m-EPR copolymers : mechanical and rheological properties. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2018, vol. 65, no. 2, str. 344-353, ilustr. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/4026, DOI: 10.17344/acsi.2017.4026. [COBISS.SI-ID 2383719], [JCR, SNIP, WoS do 7. 11. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (MEDLINE, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 8.48, št. avtorjev: 7
22. ŠVARA FABJAN, Erika, SAGHI, Zineb, MIDGLEY, Paul A., OTONIČAR, Mojca, DRAŽIĆ, Goran, GABERŠČEK, Miran, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Diketopyrrolopyrrole pigment core@multi-layer ▫$SiO_2$▫ shell with improved photochemical stability. Dyes and pigments. [Print ed.]. Sep. 2018, vol. 156, str. 108-115. ISSN 0143-7208. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143720818301177, DOI: 10.1016/j.dyepig.2018.03.064. [COBISS.SI-ID 2357351], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,57, Scopus do 29. 11. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,57]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (COMPENDEX, WTEXTILES, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 24.29, št. avtorjev: 7
23. MAUKO PRANJIĆ, Alenka, RANOGAJEC, Jonjaua, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, VUČETIĆ, Snezana B., MALOVRH REBEC, Katja, TURK, Janez. Life cycle assessment of novel consolidants and a photocatalytic suspension for the conservation of the immovable cultural heritage. Journal of cleaner production. [Print ed.]. Apr. 2018, vol. 181, 293-308, ilustr. ISSN 0959-6526. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618301021, DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.01.087. [COBISS.SI-ID 2344551], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 19. 3. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, CAB, PUBMED); tip dela je verificiral OSICT
točke: 21.38, št. avtorjev: 7
24. KUMAR, Anuj, VLACH, Tomáš, CHIRA, Alexandra, LAIBLOVÁ, Lenka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, TYWONIAK, Jan, HÁJEK, Petr. Nanocoating on alkali-resistant glass fibers by octadecyltrichlorosilane to improve the mechanical strength of fibers and fibers/epoxy composites. Textile research journal. 2018, vol. 88, iss. 9, str. 1038-1046, ilustr. ISSN 0040-5175. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0040517517693977, DOI: 10.1177/0040517517693977. [COBISS.SI-ID 2268775], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,86, Scopus do 8. 5. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, METADEX, WTEXTILES, MABC); tip dela je verificiral OSICN
točke: 15.46, št. avtorjev: 7
25. NADRAH, Peter, GABERŠČEK, Miran, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Selective degradation of model pollutants in the presence of core@shell TiO2@SiO2 photocatalyst. Applied Surface Science. [Print ed.]. 2017, vol. 405, str. 389-394, ilustr. ISSN 0169-4332. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217304099, DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.02.058. [COBISS.SI-ID 2268519], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,33, Scopus do 17. 12. 2021: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,33]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (GEOREF, INSPEC, COMPENDEX, PUBMED); tip dela je verificiral OSICN
točke: 56.67, št. avtorjev: 3
26. SAELI, Manfredi, TOBALDI, David Maria, ROZMAN, Nejc, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, LABRINCHA, Joao Antonio, PULLAR, Robert C. Photocatalytic nano-composite architectural lime mortar for degradation of urban pollutants under solar and visible (interior) light. Construction & building materials. [Print ed.]. Oct. 2017, vol. 152, str. 206-213, ilustr. ISSN 0950-0618. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817313089, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.167. [COBISS.SI-ID 2311015], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,67, Scopus do 14. 9. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,83]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, CAB, PUBMED); tip dela je verificiral OSICT
točke: 21.18, št. avtorjev: 6
27. TURK, Janez, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, TOMASIN, Patrizia, ŠKRLEP, Luka, ANTELO, José, FAVARO, Monica, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, BERNARDI, Adriana, RANOGAJEC, Jonjaua, CHIURATO, Matteo. Environmental performance of three innovative calcium carbonate-based consolidants used in the field of built cultural heritage. The international journal of life cycle assessment. Sep. 2017, vol. 22, issue 9, str. 1329-1338, ilustr. ISSN 0948-3349. DOI: 10.1007/s11367-017-1260-8. [COBISS.SI-ID 2266727], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,60, Scopus do 24. 8. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,60]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (BIOABS, BIOPREW, METADEX, CAB, PUBMED); tip dela je verificiral OSICT
točke: 11.36, št. avtorjev: 10
28. ROPRET, Polonca, LEGAN, Lea, RETKO, Klara, ŠPEC, Tanja, PONDELAK, Andreja, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Evaluation of vibrational spectroscopic techniques for consolidantsʼ penetration depth determination. Journal of cultural heritage. 2017, vol. 23, str. 148-156, ilustr. ISSN 1296-2074. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207416301327, DOI: 10.1016/j.culher.2016.07.004. [COBISS.SI-ID 2230887], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,43, Scopus do 13. 7. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,57]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCIE, Scopus (h), AHCI, Scopus, MBP (ERIHPLUS); tip dela je verificiral OSICN
točke: 20.41, št. avtorjev: 7
29. VIDAKOVIĆ, Ana M., RANOGAJEC, Jonjaua, SINIŠA, Markov, LONČAR, Eva S., HIRSENBERGER, Helena M., SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Synergistic effect of the consolidant and the photocatalytic coating on antifungal activity of porous mineral substrates. Journal of cultural heritage. 2017, vol. 24, str. 1-8, ilustr. ISSN 1296-2074. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S129620741630382X, DOI: 10.1016/j.culher.2016.11.005. [COBISS.SI-ID 2261863], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,17, Scopus do 9. 6. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,33]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCIE, Scopus (h), AHCI, Scopus, MBP (ERIHPLUS); tip dela je verificiral OSICN
točke: 23.81, št. avtorjev: 6
30. PONDELAK, Andreja, DOLENEC, Sabina, KIKELJ, Martina L., SEVER ŠKAPIN, Andrijana. In-situ study of the consolidation of wall paintings using commercial and newly developed consolidants. Journal of cultural heritage. 2017, vol. 28, str. 1-8, ilustr. ISSN 1296-2074. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207416304368, DOI: 10.1016/j.culher.2017.05.014. [COBISS.SI-ID 2309991], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,50, Scopus do 19. 12. 2022: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,75]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCIE, Scopus (h), AHCI, Scopus, MBP (ERIHPLUS); tip dela je verificiral OSICN
točke: 35.71, št. avtorjev: 4
31. KUMAR, Anuj, VLACH, Tomáš, RYPAROVÁ, Pavla, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, KOVAČ, Janez, ADAMOPOULOS, Stergios, HAJEK, Petr, PETRIČ, Marko. Influence of liquefied wood polyol on the physical-mechanical and thermal properties of epoxy based polymer. Polymer testing. [Print ed.]. Dec. 2017, vol. 64, str. 207-216, ilustr. ISSN 0142-9418. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941817312606, DOI: 10.1016/j.polymertesting.2017.10.010. [COBISS.SI-ID 2824073], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,38, Scopus do 21. 11. 2021: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,38]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCIE, Scopus, MBP (INSPEC, COMPENDEX, METADEX, PUBMED); tip dela je verificiral OSICB
točke: 12.5, št. avtorjev: 8

1.04 Strokovni članek

32. MUŠIČ, Branka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Plastični gradbeni materiali vplivajo na okolje. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. sept. 2021, letn. 25, št. 9, str. 58-59, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 77337091]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
33. KNEZ, Nataša, PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, KNEZ, Friderik, REPIČ, Rožle. Mineralizacija lesa za izboljšanje lastnosti odziva na ogenj. Požar : strokovna revija za varstvo pred požari. jul. 2021, letn. 27, št. 2, str. 20-23, ilustr. ISSN 1318-7651. [COBISS.SI-ID 72335875]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 5
34. PONDELAK, Andreja, DOLENEC, Sabina, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Preiskovanje učinkovitosti utrjevanja historičnih ometov in malt. Gradbenik : revija za gradnjo, sanacije in gradbene materiale. apr. 2020, letn. 24, št. 4, str. 10-11, ilustr. ISSN 1408-1725. [COBISS.SI-ID 13616643]
kategorija: SU (S)
točke: 1.67, št. avtorjev: 3

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

35. PONDELAK, Andreja, REPIČ, Rožle, ŠKRLEP, Luka, KNEZ, Nataša, KNEZ, Friderik, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Green approach in wood mineralization for improvement of fire properties. V: IRG documents database and compendium. Stockholm: IRG Secretariat. 2022, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (6 str.)). https://www.irg-wp.com/irgdocs/details.php?2aac050e-e852-dd46-c527-b8521929450d. [COBISS.SI-ID 117543171]
financer: ARRS, Program, P2-0273, SI, Basic research founding; ARRS, Program, P4-0015, SI, Les in lignocelulozni kompoziti; ARRS, Program, P4-0430, SI, Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno gospodarstvo; ARRS, Projekt, 51944, SI, Young research funding; ARRS, Projekt, Z4-9298, SI, Post doctoral project
kategorija: NK (S)
točke: 0.83, št. avtorjev: 6
36. REPIČ, Rožle, PONDELAK, Andreja, KRŽIŠNIK, Davor, HUMAR, Miha, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Improving wood durability by mineralisation and thermal modification. V: IRG documents database and compendium. Stockholm: IRG Secretariat. 2022, 1 spletni vir (1 datoteka pdf([8] str.)). https://www.irg-wp.com/irgdocs/details.php?2aac050e-e852-dd46-c527-b8521929450d. [COBISS.SI-ID 111171843]
financer: ARRS, Program, P2-0273, SI, Basic research founding; ARRS, Program, P4-0015, SI, Les in lignocelulozni kompoziti; ARRS, Program, P4-0430, SI, Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno gospodarstvo; ARRS, Projekt, 51944, SI, Young research funding; ARRS, Projekt, Z4-9298, SI, Post doctoral project
kategorija: NK (S)
točke: 1, št. avtorjev: 5
37. REPIČ, Rožle, PONDELAK, Andreja, KNEZ, Nataša, KNEZ, Friderik, KRŽIŠNIK, Davor, HUMAR, Miha, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Okolju prijazna zaščita lesa proti gorenju in glivnemu razkroju s kombiniranjem termične modifikacije in mineralizacije lesa. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), HUMAR, Miha (ur.). Gozd in les 2021 : Podnebne spremembe : znanstveno srečanje : Ljubljana, 25. maj 2021. 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2021. Str. 19-24, ilustr. Studia Forestalia Slovenica, 180. ISBN 978-961-6993-69-2. ISSN 0353-6025. https://www.gozdis.si/f/docs/dogodki/Gozd-in-les-2021_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 66470915]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICB
točke: 2.86, št. avtorjev: 7
38. MILJEVIĆ, Bojan, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, VUČETIĆ, Snezana B., BERGH, John Milan van der, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, RANOGAJEC, Jonjaua. Computed tomography study of the cracks morphology and bacterial propagation in concrete structures. V: Proceedings. Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2017. Str. 217-220, ilustr. ISBN 978-86-6022-00-68. http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/dokumenti/katedra0155/ETIKUM/ETIKUM_2017_Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2410855]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 4.17, št. avtorjev: 6

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

39. SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ŠVARA FABJAN, Erika, ROZMAN, Nejc, ŠKRLEP, Luka, NADRAH, Peter. Enhancing silicate ceramics with photocatalytic activity. V: CIMTEC 2018. 14th International Ceramic Congress [and] 8th Forum on new Materials, June 10-14 2018, Perugia, Italy. [S. l.]: CIMTEC = Centre for Imaging Technology Commercialization, 2018. Cm-1:il03. http://2018.cimtec-congress.org/abstracts_symposium_cm. [COBISS.SI-ID 2389095]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

40. REPIČ, Rožle, KORAT, Lidija, PONDELAK, Andreja, LEGAT, Andraž, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. In-situ studies of wood in a novel way with µCT. V: BELEC, Blaž (ur.), et al. 4. slovensko posvetovanje mikroskopistov : knjiga povzetkov : 12.-13. maj, Ankaran. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za mikroskopijo, 2022. Str. 26. ISBN 978-961-94264-2-5. [COBISS.SI-ID 109948163]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
41. BABIĆ, Luka, KLAČIĆ, Tin, JUKIĆ, Jasmina, ZORE, Anamarija, ŠTUKELJ, Roman, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, BOHINC, Klemen, KOVAČEVIĆ, Davor. Antibacterial properties of chitosan/poly(acrylic acid) polyelectrolyte multilayer with adsorbed lysozyme layer. V: TOPIĆ, Magda (ur.). Knjiga sažetaka. 7. Simpozij studenata kemičara, Zagreb, 22. listopada 2022. Zagreb: Studentska sekcija Hrvatskog kemijskog društva, 2022. Str. 60, ilustr. [COBISS.SI-ID 133388035]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
42. DOLAR, Andraž, MUŠIČ, Branka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, DROBNE, Damjana, JEMEC KOKALJ, Anita. Effects of microplastics from cigarette filters on terrestrial and aquatic invertebrates. V: MICRO 2022 : plastic pollution from macro to nano : international conference : 14-18 November 2022 : online atlas edition. [S. l.: s. n.]. https://www.micro.infini.fr/publication.html?id=RUTNWTYH, https://zenodo.org/record/7216993#.Y39b-hTMJaR. [COBISS.SI-ID 130816003]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
43. PONDELAK, Andreja, KNEZ, Friderik, KNEZ, Nataša, PAZLAR, Tomaž, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Potenciali rasti biogospodarstva v slovenskem gozdno-lesnem sektorju (pregled rezultatov aktualnih projektov). V: KRAIGHER, Hojka (ur.), et al. Podnebne spremembe in biogospodarstvo: izzivi in priložnosti slovenske gozdno-lesne verige : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja : Velika dvorana SAZU, 26. januar 2022 in po spletu. 1. izd. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2022. Str. 14. ISBN 978-961-6993-75-3. [COBISS.SI-ID 107919619]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
44. ŠVARA FABJAN, Erika, NADRAH, Peter, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ŠIFRER, Klara, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, DRAŽIĆ, Goran, MARTINEZ MANEZ, Ramon. Development of colorimetric sensors and indicators based on mesoporous particles = Razvoj kolorimetričnih senzorjev in indikatorjev na osnovi mezoporoznih delcev. V: PINTAR, Albin (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2022 = 28th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : zbornik povzetkov = book of abstracts : 21.-23. september 2022, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2022. Str. 69. ISBN 978-961-95922-1-2. https://www.conftool.org/scs-annual-meeting-2022/index.php?page=browseSessions&form_session=66&presentations=hide. [COBISS.SI-ID 126419715]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
45. JEMEC KOKALJ, Anita, DOLAR, Andraž, NAGODE, Ana, DROBNE, Damjana, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, GESTEL, Cornelis A. M. van. Long-term impacts of microplastics from disposable medical masks on terrestrial invertebrates. V: Towards a reduced pollution society : abstract book. SETAC Europe 32nd Annual Meeting, 15-19 May 2022, Copenhagen, Denmark. Brussels; Pensacola: Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe, cop. 2022. Str. 296. [COBISS.SI-ID 108616195]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
46. JORDANOSKI, Dino, CERC KOROŠEC, Romana, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, NADRAH, Peter, POKLAR ULRIH, Nataša. Vezave hemoglobina na aluminosilikatne mezoporozne nanodelce : novi umetni nosilci kisika. V: BAVEC, Aljoša (ur.), et al. BIOmolekularec.si : Dan biomolekularnih znanosti : zbornik povzetkov : Ljubljana, 24. september 2020 : [spletna izvedba dogodka]. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo, 2020. Str. 14. ISBN 978-961-93879-9-3. http://biomolekularec.splet.arnes.si/files/2020/09/BIOmolekularec_2020-zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 35553539]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
47. TOMAZIN, Lovro, TREBŠE, Polonca, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Fizikalni in kemijski dejavniki, ki vplivajo na pospeševanje izločanja biocida oktilizotiazolinona iz notranjih barvnih nanosov. V: KRULEC, Aleš (ur.), TAJNIKAR, Sara (ur.), OVCA, Andrej (ur.). Mednarodni dnevi sanitarnega inženirstva 2020 = International Days of Public and Environmental Health Profession 2020 : Slovenski dnevi sanitarnega inženirstva 2020 = Slovenian Days of Public and Environmental Health Profession 2020 : zbornik povzetkov = book of abstracts : [online, 22.-23. oktober 2020]. Ljubljana: Inštitut za sanitarno inženirstvo, 2020. Str. 22. ISBN 978-961-94556-6-1. [COBISS.SI-ID 46526467]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
48. ŠVARA FABJAN, Erika, NADRAH, Peter, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, TOMŠIČ, Matija, JAMNIK, Andrej, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, DRAŽIĆ, Goran, GABERŠČEK, Miran. The water sorption capabilities of mesoporous SiO2 particles with chromophoric system and potential use in humidity indication. V: Abstract book. 14th International conference on materials chemistry (MC14), 8-11 July 2019, Birmingham, UK. Birmingham: RSC, 2019. Str. 324, ilustr. [COBISS.SI-ID 2474599]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
49. ŠVARA FABJAN, Erika, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, NADRAH, Peter, AJDOVEC, Anja, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MAZAJ, Matjaž, DRAŽIĆ, Goran. Mesoporous SiO2 particles with chromophoric system and their use in indication of relative humidity. V: VIDOVIĆ, Senka (ur.). Book of abstracts. 1st International Conference on Advanced Production and Processing, 10th-11th October 2019, Novi Sad, Serbia. Novi Sad: Faculty of Technology, 2019. Str. 170. ISBN 978-86-6253-102-5. [COBISS.SI-ID 2488935]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
50. ZUENA, Martina, GARBIN, Enrico, ARTIOLI, Gilberto, PANIZZA, Matteo, NODARI, Luca, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ŠKRLEP, Luka, PONDELAK, Andreja, TOMASIN, Patrizia. Calcium alkoxide as an innovative product to consolidate cracks in cement mortars. V: ÁLVAREZ GALINDO, José Ignacio (ur.). Book of abstracts. 5th Historic Mortars Conference, HMC 2019, 19-21 June, Pamplona, Spain. Nevarra: Universidad de Nevarra, 2019. Str. 147. ISBN 978-84-09-09077-8. http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/56440/15/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20HMC%202019.pdf, http://hdl.handle.net/10171/56440. [COBISS.SI-ID 2475879]
kategorija: SU (S)
točke: 0.22, št. avtorjev: 9
51. ROZMAN, Nejc, NADRAH, Peter, BELE, Marjan, DRAŽIĆ, Goran, JOUSSELME, Bruno, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Hybrid catalysts based on TiO2 for CO2 reduction, water splitting and VOC degradation. V: Book of abstracts. SP7, 7th International Conference on Semiconductor Photochemistry, Milano, 11-14 September 2019. Milano: Università degli Studi di Milano, 2019. Str. 163. [COBISS.SI-ID 17573379]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
52. ŠVARA FABJAN, Erika, NADRAH, Peter, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, TOMŠIČ, Matija, JAMNIK, Andrej, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, DRAŽIĆ, Goran, GABERŠČEK, Miran. Structural and morphological properties of SiO2 mesoporous materials with a range of pore diameters and volumes. V: BEŠTER-ROGAČ, Marija (ur.), et al. Book of abstracts. 32nd Conference of The European Colloid and Interface Society, Ljubljana, Slovenia, 2nd-7th September 2018. Ljubljana: Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2018. Str. 309. ISBN 978-961-6756-90-7. http://ecis2018.fkkt.uni-lj.si/dist/img/ECIS2018_BA.pdf. [COBISS.SI-ID 2401383]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
53. ŠVARA FABJAN, Erika, NADRAH, Peter, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, TOMŠIČ, Matija, JAMNIK, Andrej, DRAŽIĆ, Goran, GABERŠČEK, Miran. Water sorption capabilities of mesoporous SiO2 materials with a range of pore diamteres. V: Molecular frontiers and global challenges. 7th EuCheMS Chemistry Congress, 26-30 August 2018, Liverpool, UK. Liverpool: Royal Society of Chemistry, 2018. Pm 66. [COBISS.SI-ID 2401895]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
54. VUČETIĆ, Snezana B., SEVER ŠKAPIN, Andrijana, BERGH, John Milan van der, MILJEVIĆ, Bojan, RISTIĆ, Ivan, SINIŠA, Markov, VIDAKOVIĆ, Ana M., ŠOVLJANSKI, Olja, RANOGAJEC, Jonjaua. Bacteria-based self-healing system for concrete structures. V: RADMILOVIĆ, Velimir (ur.), RADMILOVIĆ, Vuk (ur.). Program & book of abstracts. First International Conference on Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA 2018, August 27-29, 2018, Belgrade, Serbia = Prva međunarodna konferencija o elektronskoj mikroskopiji nanostruktura ELMINA 2018, 27-29 avgust 2018, Beograd, Srbija g[organized by Serbian Academy of Sciences and Arts and Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. Belgrade: SASA, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2018. Str. 243-245. ISBN 978-86-7025-785-6. http://elmina.tmf.bg.ac.rs/index.php/elmina-2018-book-of-abstracts. [COBISS.SI-ID 2399335]
kategorija: SU (S)
točke: 0.22, št. avtorjev: 9
55. TOBALDI, David Maria, PULLAR, Robert C., ROZMAN, Nejc, LABRINCHA, Joao Antonio, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. UV and visible light induced photochromism of photocatalytic Cu-TiO2 Hybrid nanomaterial. V: Abstracts. 2nd International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment Energy and Sustainability, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia, July 2-6, 2017. [Ljubljana: s. n.], 2017. Str. 93. [COBISS.SI-ID 2321511]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
56. ŠVARA FABJAN, Erika, SAGHI, Zineb, MIDGLEY, Paul A., OTONIČAR, Mojca, DRAŽIĆ, Goran, GABERŠČEK, Miran, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Encapsulation of organic pigment particles via multilayer approach using in situ sol-gel synthesis. V: Book of abstracts : Innovations in encapsulation 2017, London, December 8, 2017. London: Formulation Science and Technology Group (FSTG), Royal Society of Chemistry, 2017. Str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 2341735]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
57. ROZMAN, Nejc, TOBALDI, David Maria, PULLAR, Robert C., LABRINCHA, Joao Antonio, LEONI, Matteo, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Photchromic Cu-TiO2 hybrid nanomaterial. V: PEVEC, Andrej (ur.), POČKAJ, Marta (ur.). Book of abstracts [and] programme. Twenty-fifth Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, 14-18 June, 2017, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2017. Str. 77. [COBISS.SI-ID 2321255]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

58. PONDELAK, Andreja, KNEZ, Friderik, KNEZ, Nataša, PAZLAR, Tomaž, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Mineralizacija lesa s spojinami na osnovi karbonatov za izboljšane bistvene značilnosti materiala. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), HUMAR, Miha (ur.). Gozd in les v času in prostoru : Znanstveno srečanje Gozd in les 2022 : Ljubljana, 25. maj 2022. 1. izd. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2022. Str. 39-40. Studia Forestalia Slovenica, 182. ISBN 978-961-6993-76-0. ISSN 0353-6025. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=15112. [COBISS.SI-ID 111410947]
financer: ARRS, Podoktorski raziskovalni projekt, Z4-9298, SI, Mineralizacija lesa s spojinami na osnovi karbonatov za izboljšane bistvene značilnosti materiala
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 5
59. PONDELAK, Andreja, ŠKRLEP, Luka, DOLENEC, Sabina, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Predstavitev utrjevalca na osnovi topne kalcijeve spojine za karbonatne materiale. V: NEMEČEK, Nataša (ur.). Konservator-restavrator : povzetki mednarodnega strokovnega srečanja 2019 = Summaries of the International Meeting of Conservatos-Restorers 2019. Ljubljana: Društvo restavratorjev Slovenije: Skupnost muzejev Slovenije, 2019. Str. 148, 192, ilustr. Konservator-restavrator. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 2466151]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 4
60. PONDELAK, Andreja, DOLENEC, Sabina, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Novi utrjevalec za mineralne površine. Konservator-restavrator : povzetki strokovnega srečanja. 2018, str. 129, 165, ilustr. ISSN 1854-5289. [COBISS.SI-ID 2383207]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 4


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

61. SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Aditivne napredne tehnologije : 3D tisk : študijsko gradivo za študente 1. Stopnje študijskega programa Ortotike in protetike, 3. letnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (44 str.)), ilustr. https://su3.zf.uni-lj.si/pluginfile.php/80390/mod_resource/content/1/Napredne%20aditivne%20tehnologije%20-%203D%20tisk%20-%202022.pdf. [COBISS.SI-ID 130300163]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
62. SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Nauk o materialih, splošni del s poudarkom na polimerih : študijsko gradivo za študente 1. Stopnje študijskega programa Tehnologija polimerov, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: Fakulteta za tehnologijo polimerov, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (233 str.)), ilustr. https://teams.microsoft.com/_#/school/FileBrowserTabApp/General?threadId=19:f298840c9dff49a5a6e1076de207f800@thread.skype&ctx=channel. [COBISS.SI-ID 129418499]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
63. SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Predelovanje materialov : 3 sklopi : študijsko gradivo za študente 1. Stopnje študijskega programa Ortotike in protetike, 3. letnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (130 str.)), ilustr. https://su3.zf.uni-lj.si/pluginfile.php/80389/mod_resource/content/1/PREDELOVANJE%20MATERIALOV%20-%202022%20-%20ZF%20-ORTOTIKA%20IN%20PROTETIKA.pdf. [COBISS.SI-ID 130296579]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
64. SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Tehnologija materialov : študijsko gradivo za študente 1. Stopnje študijskega programa Ortotike in protetike, 1. letnik, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (219 str.)), ilustr. https://su3.zf.uni-lj.si/pluginfile.php/80392/mod_resource/content/1/TEHNOLOGIJA%20MATERIALOV%202022-zf-ORTOTIKA%20IN%20PROTETIKA.pdf. [COBISS.SI-ID 130305283]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

65. SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ROZMAN, Nejc, NADRAH, Peter, GABERŠČEK, Miran, MORIAU, Leonard. Izkoriščanje sončne energije s fotokatalitskim razklopom vode in/ali redukcijo CO2 in uporabo ko-katalizatorjev = Solar energy harvesting via photocatalytic water splitting and/or CO2 reduction by co-catalysts : zaključno poročilo raziskovalnega projekta : NC-0002. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2021. 20 str. [COBISS.SI-ID 97458947]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
66. PONDELAK, Andreja, REPIČ, Rožle, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, KNEZ, Nataša, KNEZ, Friderik. Formulacija postopka mineralizacije lesa : rezultat D1.1.2 (M24, dokument) : WOOLF- Les in leseni izdelki v življenjski dobi. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (13 str.)), ilustr. https://www.zag.si/dl/woolf-izrocek-d1-1-2-m24-zag.pdf. [COBISS.SI-ID 100814339]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5

2.13 Elaborat, predštudija, študija

67. NADRAH, Peter, ŠVARA FABJAN, Erika, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, DUCMAN, Vilma. Toplotno-izolativne plošče iz konopljinih vlaken s škrobnim vezivom. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2019. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 24481027]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4

2.23 Patentna prijava

68. MALOVRH REBEC, Katja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, LEGAT, Andraž, KNEZ, Friderik, FURLAN, Marino, PERIC, Rok, ŽIVEC, Dimitrij. Spektralno nastavljivo svetilo, ki posnema dnevno svetlobo in upošteva starost uporabnika : patentna prijava št. P 202000055. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2020. 11 str., 8 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 18028547]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 7

2.24 Patent

69. PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, KNEZ, Nataša, REPIČ, Rožle, ŠKRLEP, Luka, PAZLAR, Tomaž, KNEZ, Friderik, LEGAT, Andraž. Postopek mineralizacije lesa z uporabo raztopin acetoacetatov za izboljšanje bistvenih lastnosti lesa : patent SI 25944 A, 2021-06-30. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2021. 29 str., tabele. https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076528002/publication/SI25944A?q=SI%2025944. [COBISS.SI-ID 2514791]
patentna družina: P-202000239, 2020-12-16; SI201900260A, 2019-12-24; SI25943A, 2021-06-30; WO2021133262A1, 2021-07-01
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICT
točke: 1.25, št. avtorjev: 8
70. MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, VIDMAR, Janja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, NADRAH, Peter, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, ŠPRINZER, Mirko. Method for the potabilization of effluents from biological WWTPS = Verfahren zur trinkbarmachung von Abwasser aus biologischen WWTPS = Procédé rendant potables des effluents de WWTPS biologiques : European patent specification EP 3 562 788 B1, 2020-09-16. Munich: European Patent Office, 2020. 20 str., ilustr. https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061132882/publication/EP3562788B1?q=pn%3DEP3562788B1. [COBISS.SI-ID 2386791]
patentna družina: EP3562788 (A1), 2019-11-06; P-201600313, 2016-12-27; SI25327 (A), 2018-06-29; WO2018124972 (A1), 2018-07-05
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT
točke: 22.22, št. avtorjev: 9
71. MLADENOVIČ, Ana, OPRČKAL, Primož, KRŽIŠNIK, Nina, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Process for obtaining health - and environment acceptable construction materials from the soil containing water soluble compounds of heavy metals : European patent specification EP 3131688 (B1), 2018-01-24. Munich: European Patent Office, 2018. 15 str., tab. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20180124&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=3131688B1&KC=B1&ND=1#, https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=3131688B1&KC=B1&FT=D&ND=1&date=20180124&DB=&locale=en_EP#. [COBISS.SI-ID 2341991]
patentna družina: EP3131688 (A1), 2017-02-22; P201400151, 2014-04-19; SI24681 (A), 2015-10-30; WO2015160313 (A1), 2015-10-22
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT
točke: 33.33, št. avtorjev: 6
72. ŠKRLEP, Luka, PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Method for reinforcing porous construstion materials and use of calcium acetoacetate solution to this aim : EP 3004028 (B1), 2017-04-05. Munich: European Patent Office, 2017. 9 str., graf. prikazi. https://register.epo.org/application?number=EP14738917&lng=en&tab=family. [COBISS.SI-ID 2211687]
patentna družina: 5. 4. 2017 objavljena namera o podelitvi evropskega patenta, Bulletin 2017/4; 13. 4. 2016, evropska patentna prijava št. EP 14738917.5 na osnovi mednarodne patentne prijave št. PCT/SI2014/000028; Patent family member, publication no.: SI 24393, 31. 12. 2014; Equivalent, publication no.: SI 24392, 31. 12. 2014; Equivalent, publication no.: WO 2014193313, 4. 12. 2014
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT
točke: 66.67, št. avtorjev: 3


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

73. SEVER ŠKAPIN, Andrijana, NADRAH, Peter, ROZMAN, Nejc, ŠKRLEP, Luka, ŠVARA FABJAN, Erika, PONDELAK, Andreja. Photocatalysis and its applications : from self-cleaning coatings to production of energy-rich compounds : invited lecture, Workshop, June 30, 2022, Institute of Environmental Technology, VŠB- TUO Technical University of Ostrava. [COBISS.SI-ID 124269315]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
74. PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Consolidation of carbonate based materials by calcium carbonate forming compounds : University of Zagreb, Academy of Fine Arts, Department for Restoration and Conservation of Works, 21. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 2343271]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

75. REPIČ, Rožle, KORAT, Lidija, PONDELAK, Andreja, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. In-situ testiranje lesnih materialov : 4. delavnica o rentgenski računalniški mikrotomografiji "10 let računalniške mikrotomografije na ZAGu", 30. 3. 2022, ZAG, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 107900163]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 5
76. REPIČ, Rožle, KORAT, Lidija, PONDELAK, Andreja, LEGAT, Andraž, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Innovative approach for in-situ studies of mechanical properties with X-ray micro tomography (µCT ) : ICT 2022, 11th Conference on industrial computed tomography, 8-11 February 2022, Wels, Austria. https://www.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/fhooe/ueber-uns/kongresswesen/2022/iCT2022/poster/P-15-Repic.pdf. [COBISS.SI-ID 100636931]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 5
77. PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. The efficiency of calcium acetoacetate for consolidation of gypsum model substrates : International conference The FLORENCE HERI-TECH, Florence, 16-18 May 2018. [COBISS.SI-ID 2399591]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 2
78. SEVER ŠKAPIN, Andrijana, VUČETIĆ, Snezana B., PONDELAK, Andreja, DOLENEC, Sabina, ŠKRLEP, Luka, DUCMAN, Vilma, VIDAKOVIĆ, Ana M., SINIŠA, Markov, RANOGAJEC, Jonjaua. The use of new consolidants and photocatalytic coating for the treatment of the porous mineral substrates : International conference The FLORENCE HERI-TECH, Florence, 16-18 May 2018. [COBISS.SI-ID 2399847]
kategorija: SU (S)
točke: 0.11, št. avtorjev: 9

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

79. PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, KNEZ, Nataša, KNEZ, Friderik, PAZLAR, Tomaž. Okolju prijazna zaščita lesa pred ognjem : predstavitev dosežka na nacionalnem dogodku Dan ARRS: Podpiramo odličnost, Odlični v znanosti 2021, tematski sklop "Biotehnika in medicina", 9. dec. 2021. https://danarrs.si/, http://www.arrs.si/sl/dogodki/21/inc/Dan-ARRS-2021-odlicni1.pdf. [COBISS.SI-ID 95145731]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 5
80. ŠVARA FABJAN, Erika, NADRAH, Peter, AJDOVEC, Anja, TOMŠIČ, Matija, DRAŽIĆ, Goran, MAZAJ, Matjaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, LEGAT, Andraž. Razvoj indikatorjev na osnovi poroznih materialov : spletna predstavitev dosežka na nacionalnem dogodku Dan ARRS: Podpiramo odličnost, Odlični v znanosti 2020, tematski sklop "Naravoslovje in tehnika", on line, 16. dec. 2020. https://danarrs.si/, http://www.arrs.si/sl/dogodki/20/inc/Dan-ARRS-odlicni-1.pdf. [COBISS.SI-ID 48144643]
kategorija: SU (S)
točke: 0.11, št. avtorjev: 9
81. NADRAH, Peter, ŠVARA FABJAN, Erika, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Razvoj indikatorjev za bivalne prostore : Konferenca Pot do tržne inovacije, Jubov dan inovativnosti: Od ideje do tržne komunikacije, 21. 11. 2019, Dol pri Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2501991]
nagrada: Nagrada podjetja JUB za najboljšo idejo v sklopu razvojnega izziva Gradimo prihodnost z JUB-om
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 4
82. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, VIDMAR, Janja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, NADRAH, Peter. The sustainable approach to the recycling of municipal wastewater using nano-remediation : INTERREG Europe AQUARES Interregional workshop on water reuse technologies "how to apply the appropriate technologies to water reuse across the agricultural, industrial, urban and recreational sector of each region", March 27-28, 2019, Milan - Waste Water Treatment Plant of Milano Nosedo. [COBISS.SI-ID 2551655]
kategorija: SU (S)
točke: 0.13, št. avtorjev: 8
83. ŠKRLEP, Luka, PONDELAK, Andreja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana. Utrjevanje gradbenih materialov : Konferenca Pot do tržne inovacije, Jubov dan inovativnosti: Od ideje do tržne komunikacije, 21. 11. 2019, Dol pri Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2502247]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 3
84. OPRČKAL, Primož, MLADENOVIČ, Ana, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, MAUKO PRANJIĆ, Alenka, VIDMAR, Janja, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, NADRAH, Peter. Uporaba nanodelcev nič-valentnega železa za remediacijo odpadne vode iz male biološke čistilne naprave : nacionalni dogodek Dan ARRS 2018: podpiramo odličnost, sekcija Tehnika in naravoslovje, Odlični v znanosti, Ljubljana, 23. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 2480487]
kategorija: SU (S)
točke: 0.13, št. avtorjev: 8


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

85. Frontiers in chemistry. SEVER ŠKAPIN, Andrijana (član uredniškega odbora 2021-). [Online ed.]. Lausanne: Frontiers Editorial Office, 2013-. ISSN 2296-2646. http://www.frontiersin.org/Chemistry/about. [COBISS.SI-ID 1647919]
kategorija: 2G (Z)
točke: 40
86. Frontiers in plant science. SEVER ŠKAPIN, Andrijana (član uredniškega sveta 2021-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-462X. http://www.frontiersin.org/plant%5Fscience. [COBISS.SI-ID 3011663]
kategorija: 2G (Z)
točke: 40
87. Materials. SEVER ŠKAPIN, Andrijana (gostujoči urednik 2019, član uredniškega odbora 2019-). Basel: Molecular Diversity Preservation International, 2008-. ISSN 1996-1944. https://www.mdpi.com/journal/materials. [COBISS.SI-ID 33588485]
kategorija: 2G (Z)
točke: 80
88. Polymers. SEVER ŠKAPIN, Andrijana (gostujoči urednik 2021). Basel: Molecular Diversity Preservation International, 2009-. ISSN 2073-4360. http://www.mdpi.com/journal/polymers/. [COBISS.SI-ID 517951257]
kategorija: 2G (Z)
točke: 20

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

89. PONDELAK, Andreja. Utrjevanje mineralnih površin s topnimi zemeljskoalkalijskimi spojinami : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Pondelak], 2017. IX, 151 f., VI pril., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 290751232]
kategorija: SU (S)
točke: 5

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

90. AJDOVEC, Anja. Funkcionalizirani mezoporozni ▫$SiO_2$▫ delci z vgrajenim barvilom za indikacijo relativne vlažnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ajdovec], 2020. 66 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115008. [COBISS.SI-ID 1538566851]
kategorija: SU (S)
točke: 3
91. BANJANIN, Miljana. Fotokatalitička degradacija alkohola u vazduhu : završni rad integrisanog studija i i II ciklusa. Sarajevo: [M. Banjanin], 2019. 40 listova, ilustr. [COBISS.SI-ID 27880710]
kategorija: SU (S)
točke: 3

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

92. NABERNIK, Zala. Vpliv sestave kompozita FONKO na gorljivost ter fizikalne in zvočno-absorpcijske lastnosti : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [Z. Nabernik], 2022. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 109403651]
kategorija: SU (S)
točke: 1
93. KERNER, Andraž. Ogljikova vlakna in njihova uporaba v ortotiki in protetiki : diplomsko delo = Carbon fibers and their use in orthotics and prosthetics : diploma work. Ljubljana: [A. Kerner], 2021. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 68127747]
kategorija: SU (S)
točke: 1
94. VAUPOT, Jaka. Pregled in primerjava lastnosti široko uporabljenih materialov za toplotno izolacijo stavb : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [J. Vaupot], 2021. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 82794243]
kategorija: SU (S)
točke: 1
95. GLASENČNIK, Teja. Vpliv izbranih protetičnih materialov na pacientovo udobje : diplomsko delo = Effect of selected prosthetic materials on patient's comfort : diploma work. Ljubljana: [T. Glasenčnik], 2021. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74848771]
kategorija: SU (S)
točke: 1
96. SEŠEK, Kristina. Optimisation of static image analysis method for milled carbon fibres : bachelorʼs thesis. Slovenj Gradec: [K. Sešek], 2020. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29937923]
kategorija: SU (S)
točke: 1
97. HORVAT, Jerneja. Materiali za ortopedske vložke za diabetike : diplomsko delo = Materials for orthopedic insoles for diabetics : diploma work. Ljubljana: [J. Horvat], 2019. 25 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110811. [COBISS.SI-ID 5693035]
kategorija: SU (S)
točke: 1
98. ROŽANC, Ana. Razpoznavnost lastniških imen polimernih materialov različnih podjetij v ortotiki in protetiki : pregled literature = Identification of proprietary names of polymer materials in different companies in orthotics and prosthetics : literature review. Ljubljana: [A. Rožanc], 2017. 46 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95554. [COBISS.SI-ID 5307243]
kategorija: SU (S)
točke: 1
99. GRAHEK, Sara. Toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro ortotičnih materialov : poročilo o raziskavi = Thermal conductivity and water vapur transmission of orthotics materials : research report. Ljubljana: [S. Grahek], 2017. 34 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94896. [COBISS.SI-ID 5302123]
kategorija: SU (S)
točke: 1
100. ERŽEN, Špela. Vpliv dezinfekcijskih sredstev na obstojnost silikonskih obraznih protez : pregled literature = Influence of disinfecting agents on stability of silicone facial prostheses : literature review. Ljubljana: [Š. Eržen], 2017. 30 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95747. [COBISS.SI-ID 5309547]
kategorija: SU (S)
točke: 1
101. LULIK, Kevin. Vrste in uporabnost laminatov v protetiki : pregled literature = Type and usability of laminates in prosthetics : literature review. Ljubljana: [K. Lulik], 2017. 42 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94446. [COBISS.SI-ID 5301867]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

102. TOMAZIN, Lovro. Določanje fizikalnih in kemijskih dejavnikov, ki vplivajo na pospeševanje izločanja biocida oktilizotiazolinona iz notranjih barvnih nanosov : magistrsko delo = Determining physical and chemical factors which influence accelerated release of octylisothiazolinone biocide from interior paint coatings : master thesis. Ljubljana: [L. Tomazin], 2020. 44 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117585. [COBISS.SI-ID 22832131]
kategorija: SU (S)
točke: 1
103. PANCAR, Kaja. Vpliv modifikacij na lastnosti mezoporoznega silicijevega dioksida : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pancar], 2020. 59 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117407. [COBISS.SI-ID 22870531]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

104. LENARČIČ, Ana. Mehanske lastnosti ortopedskih materialov : diplomsko delo = Mechanical properties of orthopedic materials : diploma work. Ljubljana: [A. Lenarčič], 2022. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 122454019]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
105. DOLENC, Ula. Adhezija bakterije Pseudomonas aeruginosa na različnih premazih nerjavnega jekla : diplomsko delo = Adhesion of Pseudomonas aeruginosa to various stainless steel : diploma work. Ljubljana: [U. Dolenc], 2021. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 79054083]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
106. LUKAČ, Sebastjan. Obdelovanje površin kovin za kontrolirano adhezijo bakterij : diplomsko delo : [Prešernova nagrada študentom]. Ljubljana: [S. Lukač], 2018. 28 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95555. [COBISS.SI-ID 5547627]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
107. DRNOVŠEK, Petra. Fotokromne tiskarske barve na osnovi resorufina : diplomsko delo = Photocromic printing inks based on resorufin : diploma thesis. Ljubljana: [P. Drnovšek], 2017. IX, 48 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91849. [COBISS.SI-ID 3377776]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
108. SKOK, Anja. Vpliv dodatka nanokristalinične celuloze na lastnosti premaznega filma : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [A. Skok], 2017. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024071768]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
109. TRAVEN, Aleš. Vpliv izbranih parametrov na določanje fotokatalitske aktivnosti z reaktorsko metodo (optimizacija reaktorske metode za določanje fotokatalitske aktivnosti) : zaključna naloga. Ljubljana: [A. Traven], 2017. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3123044]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5Izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela (Z, S)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 27. 12. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 27. 12. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 27. 12. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022