COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSPhD Simon Hajdini [36342]Personal bibliography for the period 2001-2024

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. HAJDINI, Simon. Parazit. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2024, letn. 62, št. 3/4, str. 151-164, 241, 247, ilustr. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 198900739]
project: P6-0252 Filozofske raziskave; funder: ARIS
project: J6-4625 Imena na konici nosu; funder: ARIS
2. HAJDINI, Simon. Dialectic’s laughing matter. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2023, vol. 61, no. 11/12, str. 189-213, 426, ilustr. ISSN 0555-2419. https://problemi.si/issues/p2023-6/08_Hajdini_p2023_international6.pdf. [COBISS.SI-ID 198458115]
project: Filozofske raziskave; funder: ARIS
project: J6-4625 Imena na konici nosu; funder: ARIS
3. HAJDINI, Simon. Okultizem voha : od Fliessa in Freuda do Rilkeja in Süskinda. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2022, letn. 60, št. 7/8, str. 141-170, 228, 232. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 137045507]
project: P6-0252 Filozofske raziskave; funder: ARRS
project: J6-4625 Imena na konici nosu; funder: ARRS
4. HAJDINI, Simon. Živel antispiecizem? : primer mrtvega psa (in mačk). Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2022, letn. 60, št. 9/10, str. 199-239, 243-244, 247-248, ilustr. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 137222915]
project: P6-0252 Filozofske raziskave; funder: ARRS
project: J6-2590 Heglova politična metafizika; funder: ARRS
5. HAJDINI, Simon. Imena na konici nosu. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti. 2021, letn. 9, št. 2, str. 54-62, 64-67. ISSN 1855-4539. https://www.slogi.si/wp-content/uploads/2021/12/Amfiteater_9_2_Raz_04_Hajdini_SI.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.51937/Amfiteater-2021-2/54-67. [COBISS.SI-ID 92294659]
project: J6-1812 Teatralnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblast; funder: ARRS
6. HAJDINI, Simon. Marx and Spinoza? : on Kordela's epistemontology as the latest systematic program of Spinozist Marxism. Cultural critique. Summer 2021, vol. 112, str. 103-128. ISSN 0882-4371. [COBISS.SI-ID 63227651], [JCR, SNIP]
project: J6-8263 The Structure and Genealogy of Indifference; funder: ARRS
7. HAJDINI, Simon. Ste slišali tistega o Benjaminu?. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2021, letn. 59, št. 9-10, str. 135-158, 238-239, 242. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 97798659], [SNIP]
project: Filozofske raziskave; funder: ARRS
project: J6-2590 Heglova politična metafizika; funder: ARRS
8. HAJDINI, Simon. Names at the tip of the nose. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 41, št. 3, str. 159-176. ISSN 0353-4510. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/9877/9033, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.3986/FV.41.3.04. [COBISS.SI-ID 57275395], [SNIP]
project: J6-8263 Struktura in genealogija indiference: logika - epistemologija - ideologija; funder: ARRS
9. HAJDINI, Simon. Govorica blag. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2020, letn. 58, št. 1/2, str. 95-128, 243-244, 248-249. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 15869955], [SNIP]
project: J6-8263 Struktura in genealogija indiference; funder: ARRS
10. HAJDINI, Simon. Varieties of negation : from drizzle and decaf to the anti-Semitic figure of the Jew. Lacanian ink. 2018, [no.] 51, str. 108-127, ilustr. ISSN 1049-7749. [COBISS.SI-ID 67279458]
11. HAJDINI, Simon. Comedy from a to Z : on the subject-matter of ideological interpellation. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2017, vol. 55, no. 11/12, str. 129-158, 247. ISSN 0555-2419. http://problemi.si/. [COBISS.SI-ID 65096034], [SNIP, Scopus]
12. HAJDINI, Simon. The comedy of the great depression : on Chaplinʼs Modern times. Crisis and critique. [Online ed.]. 2015, vol. 2, iss. 1, str. 195-215. ISSN 2311-5475. http://crisiscritique.org/uploads-new/Hajdini.pdf. [COBISS.SI-ID 56738658]
13. HAJDINI, Simon. Whatʼs the difference? Kant and Lacan. In: RIHA, Rado (ed.), VOELKER, Jan (ed.), ŠUMIČ-RIHA, Jelica (ed.). The issue with Kant. Ljubljana: Filozofski inštitut ZRC SAZU: = Institute of Philosophy at SRC SASA, 2015. Vol. 36, no. 2, str. 87-109, 228. Filozofski vestnik, 2015, 2. ISBN 978-961-254-861-2. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 39418669], [WoS, Scopus up to 27. 4. 2019: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
14. HAJDINI, Simon. K dialektiki antisemitizma : Hegel z Žižkom. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2015, letn. 53, št. 9/10, str. 135-153. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 59321954]
15. HAJDINI, Simon. Capitalism and repetition : Marx and Lacan. Crisis and critique. [Online ed.]. 2014, vol. 1, iss. 3, str. 223-244. ISSN 2311-5475. http://crisiscritique.org/wp-content/uploads/2014/07/sim.pdf. [COBISS.SI-ID 55165026]
16. HAJDINI, Simon. Prozopopeja ideologije v luči Žižkove fetišistične sekvence. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 3/4, str. 143-168. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 54908770]
17. HAJDINI, Simon. Komediografija in velika depresija : o Chaplinovih Modernih časih. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 5/6, str. 183-205. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 55617634]
18. HAJDINI, Simon. Kapitalizem in ponavljanje : Marx in Lacan. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 7/8, str. 177-200. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 56094562]
19. HAJDINI, Simon. Znova nič novega : Adorno, Deleuze, Beckett. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 34, št. 3, str. 179-195. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 36729645], [SNIP, Scopus up to 12. 5. 2015: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1.00]
20. HAJDINI, Simon. Kafkov gladovalec. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2012, letn. 50, št. 3/4, str. 105-142. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 52801890]
21. HAJDINI, Simon. Zakaj nezavedno ne pozna časa? : pogled s (Kantove) strani. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2012, letn. 50, št. 5/6, str. 171-215. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 52804962]
22. HAJDINI, Simon. K filozofiji dolgčasa. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2006, letn. 44, št. 1/2, str. 23-71. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 248183040]
23. HAJDINI, Simon. Dolgčas med 'Kritiko' in 'Antropologijo'. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2006, letn. 44, št. 5/6, str. 137-163. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 248243200]
24. HAJDINI, Simon. Narcizem, magija in vsemoč misli. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2005, letn. 43, št. 1/2, str. 159-192. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 234529024]

1.04 Professional article

25. HAJDINI, Simon. Kokuyorum, öyleyse varim : koku almanin felsefesi üzerine. In: Coverage : insan, doğa, teknoloji. [S. l: s. n. 2024, ilustr. https://www.cover-age.com/genel/kokuyorum-oyleyse-varim-koku-almanin-felsefesi-uzerine/. [COBISS.SI-ID 192061187]
26. HAJDINI, Simon. I smell, therefore I am : on the philosophy of the olfactory. In: Psyche. [S. n.]: Aeon Media Group. https://psyche.co/ideas/i-smell-therefore-i-am-on-the-philosophy-of-the-olfactory. [COBISS.SI-ID 188854275]
27. HAJDINI, Simon. Pore počitka. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2016, letn. 7, št. 25/26, str. 84-87, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 63186530]
28. HAJDINI, Simon. Lacan je "in". Psihološki inkubator. [Tiskana izd.]. apr. 2014, letn. 2, št. 4, str. 23-26. ISSN 2232-6553. [COBISS.SI-ID 55072098]
29. HAJDINI, Simon. Nadzor izven nadzora : Freud in "španska stena sugestije". Emzin : revija za kulturo. jun. 2007, letn. 17, št. 1/2, str. 73-75. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 253287936]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

30. HAJDINI, Simon. Dialectic’s laughing matter. In: The Master/s : on the contemporary structures of power : Ljubljana, Cankarjev dom, September 22-24, 2022. Ljubljana: Faculty of Arts. https://masters.theatricalityofpower.com/speakers/simon-hajdini/. [COBISS.SI-ID 124666627]
31. HAJDINI, Simon. Ime vrtnice. In: TOPORIŠIČ, Tomaž (ed.), MURŠIČ, Rajko (ed.). Senzorialno v gledališču : na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega : mednarodna znanstveno-umetniška konferenca : program in povzetki : Borštnikovo srečanje, Maribor, 15. in 16. oktober 2020, Vetrinjski dvor. [Ljubljana]: Slovenski gledališki inštitut SLOGI, 2020. Str. 9. https://www.borstnikovo.si/dodatni-program/senzorialno-v-gledaliscu-na-sledi-vonjav-v-vsakdanjem-zivljenju-in-onkraj-njega/. [COBISS.SI-ID 34279427]
32. HAJDINI, Simon. "Not guilty until proven innocent" : guilt and innocence in Kafka and Kierkegaard. In: HAJDINI, Simon (ed.). To think a sin : book of abstracts : [International Symposium, June 27-28, 2016, Atrij ZRC]. 1st ed. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. Str. 8. [COBISS.SI-ID 61067362]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

33. HAJDINI, Simon. Prepozno za prihodnost. In: MODER, Gregor (ed.), RUDA, Frank. Ukinimo svobodo : zagovor sodobne rabe fatalizma. Ljubljana: Maska, 2020. Str. 207-224. Zbirka Mediakcije, knj. 19. ISBN 978-961-6572-57-6. [COBISS.SI-ID 18222339]
34. HAJDINI, Simon. Ne splača se : spremna študija. In: PFALLER, Robert. Za kaj se splača živeti : elementi materialistične filozofije. Ljubljana: Studia humanitatis, 2020. Str. 267-281. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-98-3. [COBISS.SI-ID 63151619]
project: J6-1812 Teatralnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblasti; funder: ARRS
35. HAJDINI, Simon. Dialectic at its impurest : Žižekʼs materialism of less than nothing. In: HAMZA, Agon (ed.), RUDA, Frank (ed.). Slavoj Žižek and dialectical materialism. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2016. Str. 85-99, ilustr. ISBN 978-1-137-54542-8. [COBISS.SI-ID 59557474]
36. HAJDINI, Simon. "I, ideology, speak" : elements of Žižekʼs ideological prosopopoeia. In: HABJAN, Jernej (ed.), WHYTE, Jessica Stephanie (ed.). (Mis)readings of Marx in continental philosophy. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014. Str. 162-177. ISBN 978-1-137-35282-8. [COBISS.SI-ID 56312162]

1.21 Polemic, discussion, commentary

37. HAJDINI, Simon. MAD 2.0. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 11. apr. 2020, leto 62, št. 85, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 63237379]
38. HAJDINI, Simon. O čem so odločali Grki?. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 18. jul. 2015, leto 57, št. 165, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 58047074]
39. HAJDINI, Simon. Jebeš reveže?. Mladina. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2014, [št.] 17/18, str. 30-31, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 55008866]
40. HAJDINI, Simon. Filozofija na barikadah : v Sloveniji se je znova začelo govoriti o komunizmu in socializmu. A kaj to pravzaprav pomeni?. Mladina. [Tiskana izd.]. 12. jul. 2013, št. 28, str. 34-35, portret, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 52809314]

1.22 Interview

41. HAJDINI, Simon (interviewee). The radical Left must practice negative criticism rather than affirmative obscurantism. In: Iranian Labour News Agency. [Teheran]: Iranian Labour News Agency. https://www.ilna.ir/Section-politics-3/751063-the-radical-left-must-practice-negative-criticism-rather-than-affirmative-obscurantism-simon-hajdini-tells-ilna. [COBISS.SI-ID 69438818]
42. HAJDINI, Simon (interviewee). The radical Left needs a new utopia = Dowdastegy dar chap radykal bowd. In: Iranian Labour News Agency. [Teheran]: Iranian Labour News Agency. https://www.ilna.ir/Section-world-8/700946-the-radical-left-needs-new-utopia-simon-hajdini-tells-ilna. [COBISS.SI-ID 68696418]
43. HAJDINI, Simon (interviewee). Nič ni težjega kot nič ne početi : o dolgčasu, lenobi in počitku. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 26. okt. 2013, leto 63, št. 249, portret. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 55011426]
44. HAJDINI, Simon (interviewee). O kapitalizmu in lenosti : zakaj naj bi bila lenoba vedno nekaj slabega, kdo nas sili v delo in ali je počivanje lahko tudi produktivno. Mladina. [Tiskana izd.]. 26. apr. 2013, [št.] 17/18, str. 66-68, portret. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 52810338]

1.25 Other component parts

45. HAJDINI, Simon. Capitalismo e repetição : Marx e Lacan. LavraPalavra. https://lavrapalavra.com/2016/05/23/capitalismo-e-repeticao-marx-e-lacan/. [COBISS.SI-ID 61061730]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

46. HAJDINI, Simon. What's that smell? : a philosophy of the olfactory. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, cop. 2024. XIV, 200 str. Short circuits. ISBN 978-0-262-54756-7. [COBISS.SI-ID 183917827]
47. HAJDINI, Simon. Kaj je ta duh? : k filozofiji voha. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. 277 str., ilustr. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-72-3. [COBISS.SI-ID 287930112]
48. HAJDINI, Simon. Na kratko o dolgčasu, lenobi in počitku. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 244 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-56-3. [COBISS.SI-ID 264788736]

2.08 Doctoral dissertation

49. HAJDINI, Simon. Dolgčas kot filozofski problem : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Hajdini], 2011. 180 f. [COBISS.SI-ID 262658304]

2.11 Undergraduate thesis

50. HAJDINI, Simon. Don Kihot in psihoanaliza : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Hajdini], 2004. 51 f. [COBISS.SI-ID 26463074]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

51. HAJDINI, Simon. A scentimental education : Freud on smell and the origins of culture : predavanje na Concordia University, Montreal, 3. April, 2024. [COBISS.SI-ID 191533059]
52. HAJDINI, Simon. Varieties of negation : from drizzle and decaf to the anti-Semitic figure of the Jew : vabljeno predavanje na The University of Chicago, Chicago (ZDA), 18. maj 2015. [COBISS.SI-ID 57568098]

3.15 Unpublished conference contribution

53. HAJDINI, Simon. Whatʼs in a cause? : Kant avec Lacan : predavanje na mednarodni konferenci LACK 2016 - Psychoanalysis and freedom, Colorado College, Colorado Springs, 22.-23. april 2016. https://sites.coloradocollege.edu/lack/program/. [COBISS.SI-ID 60509282]
54. HAJDINI, Simon. Capitalism and repetition : Marx and Lacan : predavanje na mednarodnem kolokviju, atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 10. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 56160098]

3.16 Unpublished invited conference lecture

55. HAJDINI, Simon. A matter of nothing : Žižek's materialist dialectic : predavanje na mednarodnem simpoziju "Von der Unmöglichkeit endlich zu sein", Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart, 5.-6. junij 2015. [COBISS.SI-ID 57855330]

3.25 Other performed works

56. HAJDINI, Simon, MAZZARELLA, William. What’s that smell? : a philosophy of the olfactory. [COBISS.SI-ID 189923331]
57. HAJDINI, Simon. Kaj, če sploh kaj, je dialektični materializem? : predavanje na Inštitutu za delavske študije, 7. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 57251938]
58. HAJDINI, Simon (interviewee). Simon Hajdini, Na kratko o dolgčasu, lenobi in počitku : predstavitev knjige na Filozofski fakulteti, Maribor, 13. novembra 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20761096]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

59. Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. HAJDINI, Simon (member of editorial board 2015-). Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, literature in antropologije, 1949-Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, literature in antropologije, 1949-2012Ljubljana: Založba Sophia, 2013-. ISSN 0006-7725. http://www.revija-borec.si/html/revija_borec.html. [COBISS.SI-ID 738308]
60. Crisis and critique. HAJDINI, Simon (member of editorial board 2016-). [Online ed.]. Tiranë: Kolektivi Materializmi Dialektik, 2014-. ISSN 2311-5475. http://www.crisiscritique.org/. [COBISS.SI-ID 55133794]
61. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. HAJDINI, Simon (guest editor 2017-2018, member of editorial board 2014-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dproblemi%27&pageSize=25, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 13608448]
62. FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor, translator). Spisi o družbi in religiji. 1. ponatis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2023. 471 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-31-0. [COBISS.SI-ID 89937667]
63. SANTNER, Eric L., ŠUMAH, Lidija (editor), HAJDINI, Simon (editor). Politična ekonomija mesa. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2021. 192 str., ilustr. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-98-3. dCOBISS. [COBISS.SI-ID 90568707]
64. HAJDINI, Simon (editor). To think a sin : book of abstracts : [International Symposium, June 27-28, 2016, Atrij ZRC]. 1st ed. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. 24 str. [COBISS.SI-ID 61067106]
65. RUDA, Frank, HAJDINI, Simon (editor). Heglova drhal : raziskava Orisa filozofije pravice. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2015. XV, 382 str. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-6768-85-6. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 281235712]
66. HEINRICH, Michael, HAJDINI, Simon (editor). Kritika politične ekonomije : uvod. Ljubljana: Sophia, 2013. ISBN 978-961-6768-69-6. http://www.biblos.si/lib/book/9789616768696, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 271974656]
67. HEINRICH, Michael, HAJDINI, Simon (editor). Kritika politične ekonomije : uvod. Ljubljana: Sophia, 2013. XV, 305 str. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-6768-55-9. [COBISS.SI-ID 268967168]
68. BEMBIČ, Branko, BONEFELD, Werner, FURLAN, Sašo, KLIMAN, Andrew, KRAŠOVEC, Primož, LEBOWITZ, Michael A., PERELMAN, Michael, RUTAR, Tibor, HAJDINI, Simon (editor). Prvotna akumulacija med zgodovino in konceptom. Ljubljana: Inštitut za delavske študije, 2013. 161 str. ISBN 978-961-93459-1-7. dCOBISS. [COBISS.SI-ID 273000448]
69. BURTON, Robert, HAJDINI, Simon (editor). Anatomija melanholije. Ljubljana: Studia humanitatis, 2012. 270 str. ISBN 978-961-6798-34-1. [COBISS.SI-ID 264539648]
70. FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor, translation editor). Metapsihološki spisi. 2., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: Studia humanitatis, 2012. 486 str. ISBN 978-961-6798-33-4. [COBISS.SI-ID 264115712]
71. FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor). Spisi o družbi in religiji. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007. 471 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-31-0. [COBISS.SI-ID 232684288]
72. FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor), ŠUMAH, Lidija (editor), TROHA, Tadej (editor). Pet analiz. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo: Studia humanitatis, 2005. 525 str., ilustr. ISBN 961-6376-26-8. [COBISS.SI-ID 223099136]
73. BREUER, Josef, FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor), ŠUMAH, Lidija (editor), TOMŠIČ, Samo (editor), ŽERJAV DUSSERT, Ana (editor). Študije o histeriji. Ljubljana: Delta, 2002 [i. e.] 2003. 384 str. Delta, Zbirka Freud in ženska. ISBN 961-90867-2-4. [COBISS.SI-ID 122649088]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

74. GORNIK, Katja. Individualizem : geneza in življenje pojma : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Gornik], 2023. 98 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 167318275]
75. SHARAN, Sara Svati. Pojem identitete in kategorija spolne identitete v feminističnih političnih teorijah : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Svati Sharan], 2023. 84 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 167323651]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

76. BREZNIK, Tjaša. Človek kot bitje telesnih in besednih izločkov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Breznik], 2023. 97 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 166750723]
77. KLEINDIENST, Ajda. Drame Amirija Barake kot instrumenti za prebuditev črnskega naroda v Združenih državah Amerike : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kleindienst], 2023. 73 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 167752963]
78. MIOČIĆ, Marko. Afirmativna biopolitika v času pandemije covida-19 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Miočić], 2022. 53 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 124675331]
79. JUNKAR, Klara Francesca. Etika cepljenja : obvezno cepljenje : diplomsko delo. Ljubljana: [K. F. Junkar], 2022. 24 f. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 124670467]

Translator

80. FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor, translator). Spisi o družbi in religiji. 1. ponatis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2023. 471 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-31-0. [COBISS.SI-ID 89937667]
81. COPJEC, Joan. Mesena ironija Lea Bersanija. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2022, letn. 60, št. 7/8, str. 5-11, 227, 231. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 137213955]
82. TUHKANEN, Mikko. "Kartezijanski moment". Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2022, letn. 60, št. 7/8, str. 75-94, 227-228, 231-232. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 137218051]
83. SANTNER, Eric L., ŠUMAH, Lidija (editor), HAJDINI, Simon (editor). Politična ekonomija mesa. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2021. 192 str., ilustr. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-98-3. dCOBISS. [COBISS.SI-ID 90568707]
84. HEINRICH, Michael. Marx : biography as politics. Chicago review. 2020, vol. 63, no. 3/4, str. 162-173. ISSN 0009-3696. https://www.chicagoreview.org/marx-biography-as-politics/. [COBISS.SI-ID 63062531], [SNIP]
85. SCHUSTER, Aaron. Plavanje kot nemogoč poklic. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2020, letn. 58, št. 3/4, str. 161-173, ilustr. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 22253315], [SNIP]
86. KAFKA, Franz. Fragment o olimpijskem zmagovalcu. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2020, letn. 58, št. 3/4, str. 175-177. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 22249475], [SNIP]
87. FREUD, Sigmund. Predavanje o psihičnem mehanizmu histeričnih pojavov : (1893). Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 1/2, str. 5-20. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 70077282], [SNIP]
88. FREUD, Sigmund. O temeljnih načelih in smotrih psihoanalize. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 1/2, str. 21-28. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 70077538], [SNIP]
89. FREUD, Sigmund. "Psihoanaliza" in "teorija libida" : (1923). Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 1/2, str. 29-54. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 70086754], [SNIP]
90. FREUD, Sigmund. Nekaj dopolnil k celoti interpretacije sanj : (1925). Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 1/2, str. 55-68. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 70087010], [SNIP]
91. FREUD, Sigmund. Nekaj osnovnih naukov psihoanalize. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 1/2, str. 69-75. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 70087522], [SNIP]
92. FREUD, Sigmund. Izsledki, ideje, problemi. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2019, letn. 57, št. 1/2, str. 77-79. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 70087778], [SNIP]
93. ŽIŽEK, Slavoj. Od travmatiziranega subjekta do subjekta kot travme. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2017, letn. 55, št. 3/4, str. 201-234, 237, 249. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 64424034], [SNIP, Scopus]
94. ŽIŽEK, Slavoj. Umetnost po Heglu, Hegel po koncu umetnosti. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2017, letn. 55, št. 9/10, str. 5-38, 255, 259. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 66086498], [SNIP]
95. PIPPIN, Robert B. Filozofija in slikarstvo : Hegel in Manet. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2017, letn. 55, št. 9/10, str. 39-87, ilustr. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 66086754], [SNIP]
96. MILNER, Jean-Claude. Barbari pred vrati. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2016, letn. 54, št. 1/2, str. 215-219. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 60861794]
97. ŽIŽEK, Slavoj. Antigona. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015. 73 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-65-5. [COBISS.SI-ID 278285824]
98. ŽIŽEK, Slavoj. Ob rob Heglovi filozofiji religije. In: HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Predavanja o filozofiji religije. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 2015, str. 195-231. Zbirka Analecta, Problemi, letn. 53 (2015), 3-4. ISBN 978-961-6376-66-2. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 58046562]
99. ŽIŽEK, Slavoj. Schiller : rojstvo fašizma iz duha estetike. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2015, letn. 53, št. 9/10, str. 87-116. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 59319906]
100. HARTLEY, Daniel. Stil v marksistični tradiciji. Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. 2014, [letn.] 66, št. 706/708, str. 160-177, 218-219. ISSN 0006-7725. [COBISS.SI-ID 57103458]
101. STAVRAKAKIS, Yannis. Vesti iz grškega laboratorija : metafore, strategije in dolg v luči evropske krize. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 35, št. 1, str. 31-42, 230. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 38219821], [SNIP]
102. DIEFENBACH, Katja. Anarhično načelo imaginacije : spekulativni materializem in politika pri Spinozi. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 35, št. 1, str. 93-111, 233-234. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 38220077], [SNIP]
103. HOENS, Dominiek. Pascalovska stava politike : pripombe k Badiouju in Lacanu. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 35, št. 1, str. 115-129, 234-235. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 38233901], [SNIP]
104. RUDA, Frank. Kakšna je tvoja dialektika? : Badioujeva in Žižkova predelava negacije. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 3/4, str. 107-142. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 54906210]
105. NOYS, Benjamin. Outsourcanje avtoritete : o Glavnem šefu Larsa von Trierja. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 5/6, str. 73-90. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 55630946]
106. SHARPE, Matthew. Med Genetovim bordelom in svetim obhajilom : komedija v Lacanovem Seminarju V. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 5/6, str. 141-157. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 55630690]
107. MCGOWAN, Todd. Ovire na poti kritične komedije. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 5/6, str. 159-181. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 55648610]
108. ŽIŽEK, Slavoj. Kriza, kakšna kriza?. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 7/8, str. 5-30. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 56096610]
109. ŽIŽEK, Slavoj. Seksualnost v postčloveški dobi. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2014, letn. 52, št. 9/10, str. 139-159. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 56595554]
110. RUDA, Frank. Heglove prve besede. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2013, letn. 51, št. 3/4, str. 29-82. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 54980194]
111. MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. Komunistični manifest. 2. ponatis. Ljubljana: Sanje, 2012. 143 str. ISBN 978-961-6767-37-8, ISBN 978-961-9253-37-3. [COBISS.SI-ID 16379186]
112. DOLAR, Mladen, KLEPEC, Peter (author of introduction, etc., editor). Strel sredi koncerta. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 496 str. Zbirka Čas misli. ISBN 978-961-231-907-6. [COBISS.SI-ID 263774720]
113. FREUD, Sigmund. Vic in njegov odnos do nezavednega. 1. ponatis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 266 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-16-7. [COBISS.SI-ID 261314048]
114. ŽIŽEK, Slavoj. Življenje v času konca. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 342 str. Zbirka Čas misli. ISBN 978-961-231-912-0. [COBISS.SI-ID 263725056]
115. RUDA, Frank. Iz gozda na plan : kartezijanstvo za 21. stoletje (ki sledi) : za karterzijanski manifest. In: ŠUMIČ-RIHA, Jelica (ed.), BENČIN, Rok (ed.). Aisthesis. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. Letn. 33, št. 1, str. 169-189. Filozofski vestnik, 2012, št. 1. ISBN 978-961-254-385-3. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 34728237], [SNIP]
116. VÖLKER, Jan. Kako brati simptome enakosti : Rancièrova simptomatologija. In: ŠUMIČ-RIHA, Jelica (ed.), BENČIN, Rok (ed.). Aisthesis. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. Letn. 33, št. 1, str. 213-235. Filozofski vestnik, 2012, št. 1. ISBN 978-961-254-385-3. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 34728749], [SNIP]
117. FREUD, Sigmund. Pet predavanj o psihoanalizi : [Über Psychoanalyse]. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2012, letn. 50, št. 5/6, str. 119-169. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 3074158]
118. ŽIŽEK, Slavoj, KLEPEC, Peter (editor). Poskusiti znova - spodleteti bolje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 485 str. Zbirka Čas misli. ISBN 978-961-231-781-2. [COBISS.SI-ID 255036416]
119. ŽIŽEK, Slavoj. Žrtvovanje in odrešenje : trije kristološki filmi. In: TRUŠNOVEC, Gorazd (ed.). Ekran, revija za film in televizijo : 50 let : zbornik 1962-2012. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2011. Str. 204-209. ISBN 978-961-6417-70-9. [COBISS.SI-ID 3273563]
120. BRASSIER, Ray. Doživljanje in mit danega : Bergson in Sellars. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 32, št. 3, str. 85-101. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 34488621], [SNIP]
121. HÄGGLUND, Martin. Sled časa in smrt življenja : Bergson, Heidegger, Derrida. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 32, št. 3, str. 103-116. ISSN 0353-4510. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 34488877], [SNIP]
122. FREUD, Sigmund. Ovira na poti psihoanalize. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2011, letn. 49, št. 5/6, str. 191-199. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 52839010]
123. FREUD, Sigmund. Odpori do psihoanalize. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2011, letn. 49, št. 5/6, str. 201-211. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 52840034]
124. MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. Komunistični manifest. 1. ponatis. Ljubljana: Sanje, 2010. 143 str. ISBN 978-961-6767-37-8. [COBISS.SI-ID 250697472]
125. ŽIŽEK, Slavoj, KLEPEC, Peter (editor, author of introduction, etc.). Začeti od začetka : čitanka. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. 205 str., fotogr. Knjige za vsakogar. ISBN 978-961-231-794-2. [COBISS.SI-ID 250350592]
126. MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. Komunistični manifest. Ljubljana: Sanje, 2009. 143 str. ISBN 978-961-6767-37-8, ISBN 978-961-9253-37-3. [COBISS.SI-ID 246695168]
127. PFALLER, Robert, DOLAR, Mladen (editor). Umazano sveto in čisti um. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2009. 276 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-44-0. [COBISS.SI-ID 249105152]
128. FREUD, Sigmund. Obrambne nevropsihoze. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2009, letn. 47, št. 2/3, str. 5-28. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 262019328]
129. FREUD, Sigmund. H kritiki "tesnobne nevroze". Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2009, letn. 47, št. 2/3, str. 29-46. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 262020608]
130. FREUD, Sigmund. Nadaljnja opažanja o obrambnih nevropsihozah. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2009, letn. 47, št. 2/3, str. 47-71. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 262022656]
131. FREUD, Sigmund. Motnja spomina na Akropoli : pismo Romainu Rollandu. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2009, letn. 47, št. 4/5, str. 139-148. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 262047232]
132. LIESSMANN, Konrad Paul. Teorija neizobrazbe. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2009, letn. 47, št. 6/7, str. 37-72. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 262058240]
133. ŽIŽEK, Slavoj. Produkcija para v Hollywoodu. Ekran : revija za film in televizijo. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 45, št. jul./avg., str. 52-55, ilustr. ISSN 0013-3302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 2475355]
134. ŽIŽEK, Slavoj. Žrtvovanje in odrešenje : trije kristološki filmi. Ekran : revija za film in televizijo. [Tiskana izd.]. sep./okt. 2008, letn. 45, str. [46]-49, ilustr. ISSN 0013-3302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 257982208]
135. ŽIŽEK, Slavoj. Mi smo tisti, na katere smo čakali : kako je videti sedanjost skozi oči leta '68?. Mladina. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2008, [št.] 23, str. 38-46, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 245864448]
136. HENRICH, Dieter. Fichtejev "jaz". Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2008, letn. 46, št. 5/6, str. 53-72. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 261974784]
137. FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor). Spisi o družbi in religiji. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007. 471 str. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-31-0. [COBISS.SI-ID 232684288]
138. SCHILLER, Friedrich. O rabi zbora v tragediji. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2006, letn. 44, št. 1/2, str. 73-80. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 248185088]
139. PLUTH, Ed, HOENS, Dominiek. Kaj pa, če je drugi neumen? : Badiou in Lacan o "logičnem času". Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2006, letn. 44, št. 1/2, str. 135-148. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 248192256]
140. WILLIAMS, Rowan. Milost telesa. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2006, letn. 44, št. 3/4, str. 77-92. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 52816738]
141. GEARY, Patrick J. Mit narodov : srednjeveški izvori Evrope. Ljubljana: Studia humanitatis, 2005. 240 str. Studia humanitatis. ISBN 961-6262-73-4. [COBISS.SI-ID 224205056]
142. FREUD, Sigmund. Samopredstavitev : (1925[1924]). Delta : revija za ženske študije in feministično teorijo. 2005, letn. 11, št. 3/4, str. 9-65. ISSN 1318-6116. [COBISS.SI-ID 234588928]
143. BADIOU, Alain. Ontologija in politika. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2005, letn. 43, št. 1/2, str. 193-214. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 234533376]
144. FREUD, Sigmund. O tipih nevrotičnih obolenj. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2004, letn. 42, št. 1/2, str. 239-248. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 218029056]
145. GAILUS, Andreas. Energični znaki. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2004, letn. 42, št. 3/4, str. 109-146. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 218044928]
146. VERHAEGHE, Paul. Kolaps očetovske funkcije in njegov učinek na spolne vloge. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2004, letn. 42, št. 5/6, str. 29-57. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 218679552]
147. FREUD, Sigmund, DOLAR, Mladen (editor). Vic in njegov odnos do nezavednega. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2003. 266 str. Zbirka Analecta. ISBN 961-6376-16-0. [COBISS.SI-ID 125178624]
148. FREUD, Sigmund. Animizem, magija in vsemoč misli. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2003, letn. 41, št. 2/3, str. 15-40. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 128891648]
149. FREUD, Sigmund. Psihoanaliza in telepatija. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2003, letn. 41, št. 2/3, str. 41-59. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 128935680]
150. PFALLER, Robert. Zakaj je treba pri čaranju govoriti na glas?. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2003, letn. 41, št. 2/3, str. 87-101. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 128940800]
151. BREUER, Josef, FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor), ŠUMAH, Lidija (editor), TOMŠIČ, Samo (editor), ŽERJAV DUSSERT, Ana (editor). Študije o histeriji. Ljubljana: Delta, 2002 [i. e.] 2003. 384 str. Delta, Zbirka Freud in ženska. ISBN 961-90867-2-4. [COBISS.SI-ID 122649088]
152. FREUD, Sigmund. K zgodovini psihoanalitičnega gibanja. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2002, letn. 40, št. 5/6, str. 5-71. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 21569629]
153. FREUD, Sigmund. O upravičenosti ločevanja določenega kompleksa simptomov od nevrastenije pod oznako "tesnobna nevroza". Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2002, letn. 40, št. 3/4, str. 65-91. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 21221725]
154. FREUD, Sigmund. Histerične fantazije in njihova zveza z biseksualnostjo. Delta : revija za ženske študije in feministično teorijo. 2001, letn. 7, št. 1/2, str. 159-166. ISSN 1318-6116. [COBISS.SI-ID 21568605]

Translation editor

155. FREUD, Sigmund, HAJDINI, Simon (editor, translation editor). Metapsihološki spisi. 2., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: Studia humanitatis, 2012. 486 str. ISBN 978-961-6798-33-4. [COBISS.SI-ID 264115712]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 14. 6. 2024
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (daily): 14. 6. 2024
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 14. 6. 2024
JCR database updated on (yearly): 6. 2. 2024
SNIP database updated on (yearly): 5. 10. 2023