COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMirko BratušaOsebna bibliografija za obdobje 1986-2024

1986

1. BRUMEN, Jože (urednik). Razstava del študentov likovne akademije v študijskem letu 1985/86 : Mestna galerija Ljubljana. Ljubljana: Mestna galerija, 1986. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1627445]


1988

2. ALU 986/987 : razstava del študentov ALU 1988, Mestna galerija Ljubljana, 22.feb. - 22.mar. '88. Ljubljana: Akademija za likovno umetnost, 1988. [72] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3888128]
3. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Mirko Bratuša : razstava kipov : Kulturni dom Gornja Radgona, 24. 3. - 6. 4. 1988. Gornja Radgona, 1988. [COBISS.SI-ID 7038281]


1989

4. 9. jugoslovanski bienale male plastike : [katalog] : Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec, Murska Sobota, 6. oktober-6. november 1989, Galerija Cankarjeva doma, Ljubljana, 20.1.-20.2.1990, Képtár Szombathely, marec 1990. Murska Sobota: Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec, 1989. [102] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14781952]
5. ZIDAR, Dušan (umetnik), BARŠI, Jože (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), FISTRIČ, Igor (umetnik), GUMILAR, Marjan (umetnik), LENARDIČ, Zmago (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PLOTAJS, Silvester (umetnik), POGAČAR, Tadej (umetnik), POSEGA, Zmago (umetnik), POTRČ, Marjetica (umetnik), RUSJAN, Rene (umetnik), SEVER, Brane (umetnik), STIJEPIĆ, Vlado (umetnik). Izkušnja predmeta : mladi slovenski umetniki = Experience of the object : young Slovene artists : skupinska razstava v Moderni galeriji Ljubljana, 7. - 30. november 1989. Ljubljana, 1989. [COBISS.SI-ID 10618376]
6. ZIDAR, Dušan (umetnik), BARŠI, Jože (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), POTRČ, Marjetica (umetnik), VODOPIVEC, Lujo (umetnik). Skulpture : skupinska razstava v galeriji Equrna, Ljubljana, 20. 1. - 8. 2. 1989. Ljubljana, 1989. [COBISS.SI-ID 10621192]
7. RUSJAN, Rene (umetnik, fotograf), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik, fotograf), BARŠI, Jože (umetnik, fotograf), ZIDAR, Dušan (umetnik). Slovenski kipari u galeriji proširenih medija = Slovenian sculptors in the Gallery of Expanded Media : Rene Rusjan, 13. novembar - 19. novembar 1989 : Roman Makše, 20. novembar - 3. decembar 1989 : Mirko Bratuša, 4. decembar - 10.decembar 1989 : Jože Barši, 11. decembar - 17. decembar 1989 : Dušan Zidar, 18. decembar - 24.decembar 1989. [Zagreb]: HDLUZ, [1989]. 1 mapa([12] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 21211136]
8. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Zgodovinska analiza kiparskega prostora : diplomska naloga. Ljubljana: [Bratuša Mirko], 1989. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1660014]


1990

9. ZIDAR, Dušan (umetnik), BARŠI, Jože (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), FISTRIČ, Igor (umetnik), GUMILAR, Marjan (umetnik), LENARDIČ, Zmago (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PLOTAJS, Silvester (umetnik), POGAČAR, Tadej (umetnik), POSEGA, Zmago (umetnik), POTRČ, Marjetica (umetnik), RUSJAN, Rene (umetnik), SEVER, Brane (umetnik), STIJEPIĆ, Vlado (umetnik). Izkušnja predmeta : mladi slovenski umetniki = Experience of the object : young Slovene artists : skupinska razstava, Obalne galerije Piran, januar 1990. Piran, 1990. [COBISS.SI-ID 10618632]


1991

10. BERNIK, Stane (urednik), DOMJAN, Alenka (urednik). Kritiki izbirajo 1991 : Jakopičeva galerija Ljubljana. Ljubljana: Slovensko društvo likovnih kritikov, 1991. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28402176]
11. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Mirko Bratuša : Umetnostna galerija Maribor : Equrna - Ljubljana, oktober 1991, Razstavni salon Rotovž Maribor, november 1991. Maribor: Umetnostna galerija, 1991. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27935232]
12. BRATUŠA, Mirko (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), BREJC, Tomaž. Mirko Bratuša, Darko Golija : mladi slovenski kiparji : Vila Katarina [Ljubljana], september 1991. Ljubljana: [s. n.], 1991. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 990574]
13. Sub-trans-alpina : Forte di Bard, 27 luglio / 30 settembre 1991. Aosta: Regione autonoma Valle D'Aosta, Assessorato del turismo, urbanistica e beni cu, 1991. 167 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7038537]


1992

14. 10. mednarodni bienale male plastike : 20. december 1991 - 20. februar 1992, Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec, Murska Sobota = 10th International Biennale of Small Plastic. Murska Sobota: Galerija, 1992. 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10475016]
15. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Mirko Bratuša : Moderna galerija, Ljubljana, Mala galerija, 15. oktober - 8. november 1992. Ljubljana: Moderna galerija, 1992. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 31845376]
16. MIKUŽ, Jure (urednik). Ribnica '90'91 : [predstavitev del udeležencev likovnih srečanj] : Galerija Miklova hiša, [Ribnica, junij 1992]. Ribnica: Skupščina občine, 1992. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31050496]


1993

17. VARL, Petra (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), et al. de-figure : razstava v Galeriji Škuc, Ljubljana, 23. junij - 13. julij 1993. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 13632264]
18. BONCHEFF, Bozhidar (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), et al. Horn 1993 : KulturKontakt. Horn, 1993. [COBISS.SI-ID 7038793]
19. Kiparsko srečanje [Radgona 93] = Sculptorʼs meeting Radgona 93 : Paviljon na sejmišču v Gornji Radgoni, 25. september - 16. oktober, Umetnostna Galerija Maribor, 26. oktober - 16. november. Gornja Radgona: ZKO, [1993]. [15] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303952384]
20. Kiparsko srečanje Radgona 93 : paviljon na sejmišču v Gornji Radgoni, Gornja Radgona, 25. september - 16. oktober; Umetnostna Galerija Maribor, Maribor, 21. oktober - 11. november. Murska Sobota: ZKO G. Radgona, 1993. [9] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23136098]
21. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Kurt Schwitters in Merzbau : (seminar zgodovina umetnosti] ; Dogajanje v prostoru : -nekaj misli od vsepovsod- : (seminar umetnostna teorija) : kiparstvo - specialka. Ljubljana: [Bratuša Mirko], 1993. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1660270]
22. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). Sculpture draws from everywhere. M'ars : časopis Moderne galerije Ljubljana. 1993, 5, št. 3/4, str. 22-23, ilustr. ISSN 0353-541X. [COBISS.SI-ID 62441728]


1994

23. BRATUŠA, Mirko. Glas sredine = The voice of the middle. V: STEPANČIČ, Lilijana (ur.), et al. Urbanaria. Ljubljana: Soros Center for Contemporary Arts. 1994, str. [62], ilustr. ISBN 961-90157-0-3, ISBN 961-90157-1-1. [COBISS.SI-ID 7039561]
24. GOLIJA, Darko (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), 45. I. Regionális Kisplasztikai Tárlat = I. Regionalen Kleinplastikausstelung. Zalaegerszeg, 1994. [COBISS.SI-ID 6515204]
25. BONČA, Jaka (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik). Majski salon '94 : podobe predmetnega. Ljubljana, 1994. [COBISS.SI-ID 1773444]
26. BRATUŠA, Mirko. Mirko Bratuša : Muzahornska : Moderna galerija, Ljubljana, 9. feb. 1994. Ljubljana, 1994. [COBISS.SI-ID 7039817]
27. VARL, Petra (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), LOZAR, Robert (umetnik), et al. U3 : 1. trienale sodobne slovenske umetnosti, Moderna galerija Ljubljana, 21. junij - 28. avgust 1994. [COBISS.SI-ID 14202120]
28. Una lettera per la pace = Pismo miru = Ein Brief für den Frieden : Udine, 24. 9. - 15. 10. 1994 : Galleria del Centro Friulano Arti Plastiche Pordenone : esposizione di scultura = kiparska razstava = Bildhauerkunst : Salone della Confraternita Civici Musei - Castello di Udine. [S. l.: s. n., 1994?]. [84] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 59246]


1995

29. 2. bienale mesta Kranja : Mala galerija in Galerija v Mestni hiši, Kranj, 2. december 1995 - 15. januar 1996. Kranj: Likovno društvo, [1995]. 51 str., večinoma barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 57195008]
30. BERNARD, Emerik (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), GNAMUŠ, Gustav (umetnik), GORENEC, Bojan (umetnik), POČIVAVŠEK, Matjaž (umetnik), PROSENC, Nataša (umetnik), ŽIDO, Zdenka (umetnik), MIKUŽ, Jure. 8 artistas Eslovenos = [8] slovenskih umetnikov : Emerik Bernard, Mirko Bratuša, Sandi Červek, Gustav Gnamuš, Bojan Gorence, Matǎz [!] Počivavšek, Nataša Prosenc, Zdenka Žido : [10 de octobre de 1995 - 5 de noviembre de 1995 = 10. oktober 1995 - 5. november 1995]. Ljubljana: Ministerio de Cultura de la Repúblika de Eslovenia: = Ministrstvo za kulturo RS, [1995]. 60 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 251246]
31. Arte contemporanea slovena = Sodobna slovenska likovna umetnost : anni ottanta - anni novanta = osemdeseta - devetdeseta leta : 80 - 90 : Sala Franco, Soprintendenza ai Baaaas per Friuli - Venezia Giulia, Trst - Trieste, [ottobre - novembre 1995]. Piran: Obalne galerije, 1995. [24] str., barvne ilustr. Dialoghi con l'arte dell'Europa centro orientale. [COBISS.SI-ID 250990]
32. BRATUŠA, Mirko (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Blitzart Kluže : od 8. julija do 3. septembra 1995. Bovec: Turistično društvo, 1995. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7040073]
33. BRATUŠA, Mirko (umetnik), FIŠER, Dušan (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), KOKALJ, Gregor (umetnik), LENARDIČ, Zmago (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MASTNAK, Grega (umetnik), OBLAK CROWTHER, Mojca (umetnik), PIRNAT, Miha (umetnik), POGAČAR, Tadej (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), TAKAYUKI, Nagai (umetnik), TOZON, Tadej (umetnik), TUŠEK, Marko (umetnik), VRENKO, Marij (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik), ZADNIKAR, Jure (umetnik), ŽIDO, Zdenka (umetnik). Forma eterna : 50 Jahre Akademie der bildenden Künste Laibach : Ausstellung, Galerie im Schloss Porcia, Spittal/Drau, 23. September-15. October, 1995. Spittal/Drau, 1995. [COBISS.SI-ID 6532872]
34. Forma eterna : Akademija za likovno umetnost v Ljubljani iz ozadja = e sullo sfondo --- l'Accademia di belle arti di Ljubljana : Bologna, Galleria civica d'arte moderna, 6. maj - 28. maj 1995, 6 maggio - 28 maggio 1995. Ljubljana: Cankarjev dom: Akademija za likovno umetnost, 1995. 36 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 65390]
35. BRATUŠA, Mirko (umetnik), FIŠER, Dušan (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), KOKALJ, Gregor (umetnik), LENARDIČ, Zmago (umetnik), OBLAK CROWTHER, Mojca (umetnik), POGAČAR, Tadej (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), TAKAYUKI, Nagai (umetnik), TOZON, Tadej (umetnik), TUŠEK, Marko (umetnik), VRENKO, Marij (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik), ZADNIKAR, Jure (umetnik), ŽIDO, Zdenka (umetnik), et al. Forma eterna = L'Accademia di belle arti di Ljubljana : skupinska razstava, Bologna, Galleria civica d'arte moderna, 6. maj-28. maj 1995. Bologna, 1995. [COBISS.SI-ID 14128648]
36. ZGONIK, Nadja (avtor razstave), BRATUŠA, Mirko (umetnik), FIŠER, Dušan (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), KOKALJ, Gregor (umetnik), LENARDIČ, Zmago (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MASTNAK, Grega (umetnik), OBLAK CROWTHER, Mojca (umetnik), PIRNAT, Miha (umetnik), POGAČAR, Tadej (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), TAKAYUKI, Nagai (umetnik), TOZON, Tadej (umetnik), TUŠEK, Marko (umetnik), VRENKO, Marij (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik), ZADNIKAR, Jurij (umetnik), ŽIDO, Zdenka (umetnik). Forma eterna : skupinska razstava, Galerija sodobne umetnosti, Celje, 8. avgust-15. september, 1995. Celje, 1995. [COBISS.SI-ID 5609992]
37. BRIŠKI, Mika (urednik), INTIHAR-FERJAN, Jana (urednik). P.A.R.A.S.I.T.E. Museum : a P.A.R.A.S.I.T.E. múzeum gyűjteméne, Szlovén művészet a 90-es években, Műcsarnok, Budapest, 1995. október 19 - november 19. : die Sammlung des P.A.R.A.S.I.T.E. Museums, Slowenische Kunst der 90er Jahre, Museum Bochum, Bochum, 13. Januar - 3. März 1996 : the collection of the P.A.R.A.S.I.T.E. Museum, Slovene art of the 1990s, the Central House of Artists, Moscow, 15 May - 5 June 1995. Ljubljana: Moderna galerija: = Museum of Modern Art, 1995. [72] str., barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 172910]
38. VARL, Petra (umetnik), BARŠI, Jože (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), KIRBIŠ, Dušan (umetnik), KOVAČIČ, Marko A. (umetnik), POGAČAR, Tadej (umetnik), POTRČ, Marjetica (umetnik). Slovene art of the 1990s : the collection of the P.A.R.A.S.I.T.E. Museum, the Central House of Artists, Moscow, 15 May - 5 June 1995. Moscow, 1995. [COBISS.SI-ID 13595144]
39. VARL, Petra (umetnik), BARŠI, Jože (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), KIRBIŠ, Dušan (umetnik), KOVAČIČ, Marko A. (umetnik), POGAČAR, Tadej (umetnik), POTRČ, Marjetica (umetnik). Szlovén művészet a 90-es években : a P.A.R.A.S.I.T.E. múzeum gyűjteméne, Műcsarnok, Budapest, 1995. október 19 - november 19. Budapest, 1995. [COBISS.SI-ID 13594888]


1996

40. Caleidoscopio : progetto Europa : Borgo Castello e Parco Regionale La Mandria Venaria Reale - Torino, [Maggio - Giugno 1996] : Complesso monumentale di S. Chiara e S. Maria la Nova Napoli, [Settembre - Ottobre 1996]. Torino: L 'uovo di struzzo: Fondazione laboratorio mediterraneo, [1996]. [80] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 715630]
41. TISNIKAR, Carmen. Krotke krote : Mirko Bratuša: Doktorji : Mestna galerija Piran, 26. 1. - 4. 3. 1996. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 21. II. 1996, št. 4, str. 37. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 1087342]
42. BRATUŠA, Mirko (umetnik), INTIHAR-FERJAN, Jana (urednik). Mirko Bratuša : [doktorji, skulpture : Mestna galerija Piran, januar - februar 1996]. Piran: Obalne galerije, 1996. [24] str., barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 390766]
43. MEDVED, Andrej. Narativnost in romanticizem. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 20. III. 1996, št. 6, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 1088622]
44. BRATUŠA, Mirko (umetnik), GRAUF, Stojan (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), LESKOŠEK, Ivan (umetnik), MEDEN, Ignac (umetnik), POGAČAR, Vojko (umetnik), ROŽMARIN, Dragica (umetnik), ŠUBIC, Jože (umetnik), TISNIKAR, Jože (umetnik), et al. Razstava udeležencev poletne likovne kolonije Ormož 96 : Galerija Murska Sobota, september 1996. Murska Sobota, 1996. [COBISS.SI-ID 5231880]
45. BRATUŠA, Mirko (umetnik), GRAUF, Stojan (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), LESKOŠEK, Ivan (umetnik), MEDEN, Ignac (umetnik), POGAČAR, Vojko (umetnik), ROŽMARIN, Dragica (umetnik), ŠUBIC, Jože (umetnik), TISNIKAR, Jože (umetnik), et al. Razstava udeležencev poletne likovne kolonije Ormož 96 : Grajska galerija Ormož, oktober 1996. Ormož, 1996. 15 str. [COBISS.SI-ID 5344264]
46. ČERVEK, Sandi (umetnik). Sandi Červek : Galerija Miklova hiša, Ribnica. Ribnica: Galerija Miklova hiša, [1996]. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 682606]
47. VARL, Petra (umetnik), BARŠI, Jože (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), KIRBIŠ, Dušan (umetnik), KOVAČIČ, Marko A. (umetnik), POGAČAR, Tadej (umetnik), POTRČ, Marjetica (umetnik). Slowenische Kunst der 90er Jahre : die Sammlung des P.A.R.A.S.I.T.E. Museums, Museum Bochum, Bochum, 13. Januar - 3. März 1996. Bochum, 1996. [COBISS.SI-ID 13595400]
48. Telo angela : [razstava : Mestna galerija Piran, Galerija Loža Koper, junij-avgust 1996] = Il corpo dell'angelo : [Mostra : [Mestna galerija Piran, Galerija Loža Koper], giugno-augosto]. Piran: Obalne galerije, 1996. [36] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 618350]


1997

49. BRATUŠA, Mirko (umetnik, fotograf). Dirigenti : [Galerija Žula 2, Maribor, 12. 12. 1997]. Maribor: Galerija Žula 2, 1997. [15] str., barvne ilustr. Razstava, št. 11, Katalog, št. 11. [COBISS.SI-ID 72825088]
50. ZINAIĆ, Milan. Mirko Bratuša : anonimus gallery. V: KOMELJ, Milček (ur.). Fine arts exhibitions : European cultural month : [Ljubljana], May 15 to July 5 1997. Ljubljana: City of Ljubljana: Studio Zodiak: Kompas Design, 1997. Str. 42-43, ilustr. European Cultural Month. [COBISS.SI-ID 7041865]
51. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), FIŠER, Dušan (umetnik), GUMILAR, Marjan (umetnik), KIRBIŠ, Dušan (umetnik), POČIVAVŠEK, Matjaž (umetnik), PRANČIČ, Ivo (umetnik), VREZEC, Žarko (umetnik), ŠUMRADA, Janez (urednik). Pogledi = Regards. Ljubljana: Mestna galerija, 1997. 54 str., ilustr., portreti. [COBISS.SI-ID 6681864]
52. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Sodobna slovenska umetnost - izbor = Zeitgenössische slowenische Kunst - Auswahl : Kunststation Kleisassen, Fulda, 26. 10. 1997 - 11. 1. 1998. Ljubljana: ZDSL, 1997. [COBISS.SI-ID 3406153]
53. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec), FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita (oseba, ki intervjuva). "Tortic ni mogoče neprestano jesti" : s kiparjem Mirkom Bratušo. Večer. [Tiskana izd.]. 18.X.1997, let. 53, št.242, str. 47, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 19326520]
54. ZGONIK, Nadja. Vrtinec v glavi : Kipar Mirko Bratuša razstavlja v galeriji Anonimus. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 1997, let. xlvii, št. 149, str. 24-25. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 2321006]


1998

55. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), KAPUS, Sergej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Iz ateljejev učiteljev likovne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani : Galerija Loškega muzeja, Škofja Loka, 19. marec - 19. april 1998. Škofja Loka: Loški muzej, 1998. [12] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 73891072]
56. ZABEL, Igor (intervjuvanec). Kip kot temno jedro : intervju z Igorjem Zabelom = A sculpture as a dark core : an interview with Igor Zabel. Likovne besede : revija za likovno umetnost. maj 1998, št. 43-44, str. 4-15, portret. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 2491465]
57. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), FIŠER, Dušan (umetnik), GUMILAR, Marjan (umetnik), KIRBIŠ, Dušan (umetnik), POČIVAVŠEK, Matjaž (umetnik), PRANČIČ, Ivo (umetnik), SMERDU, Mojca (umetnik), VREZEC, Žarko (umetnik). Pogledi : 4. november - 12. december 1998, Center za sodobno umetnost, Bruselj = Regards : 4 novembre - 12 décembre 1998, Centre d'art contemporain, Bruxelles. Ljubljana: Mestna galerija, 1998. 60 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 79632384]
58. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). Pogovor s kiparjem Mirkom Bratušo = an interview with the sculptor Mirko Bratuša. Likovne besede : revija za likovno umetnost. maj 1998, št. 43-44, str. 16-25, ilustr. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 2491721]
59. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), DEMŠAR, Anton (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž, GVARDJANČIČ, Herman (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), KAPUS, Sergej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Razstava likovnih del učiteljev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani ob 50. letnici visokošolskega izobraževanja učiteljev na Univerzi v Ljubljani : 8. januar do 8. februar 1998 v Jakopičevi galeriji v Ljubljani. Ljubljana: Jakopičeva galerija, 1998. [COBISS.SI-ID 2469705]
60. HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik). Srečanja : 10. december 1998 - 30. januar 1999 v avli Pedagoške akademije v Celovcu. Celovec: Pedagoška akademija, 1998. [COBISS.SI-ID 2817097]


1999

61. ŠIRCELJ, Lidija (urednik). A+A : Galeria de Arte San Pedro, 9 Madrid : 1992-1997. [Madrid]: Editorial Ausa; Piran: Obalne galerije, [1998]. 138 str., ilustr. ISBN 84-88810-35-0. [COBISS.SI-ID 4910129]
62. ZINAIĆ, Milan (urednik). Likovna kolonija Brežice 1999 : [9. do 16. september]. [Ljubljana]: DZS, 1999. [45] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 105476864]
63. MRŠNIK, Ivo (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik). Razstava ob 80. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani : galerija Pedagoške fakultete v Ljubljani, december 1999. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1999. [COBISS.SI-ID 3404617]
64. BRATUŠA, Mirko, KUČAN, Ana. Vodnjak treh izvirov : [Vabljeni kiparski - krajinsko arhitekturni natečaj za fontano v Sončnem parku ob 130. letnici Radenske: : 1. nagrada in izvedba]. Radenci, 1999. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2712953]


2000

65. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). Dnevna soba po naše : zakaj se je kipar Mirko Bratuša odločil preseliti razstavo in javno spregovoriti. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 29. jun. 2000, letn. 50, št. 175, str. 17, ilustr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 3712073]
66. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). Eno- ali večglava sramota : pogovor z Mirkom Bratušo o Spomeniku v Novi Gorici in kiparjenju nasploh. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2000, letn. 50, št. 14, str. 13, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 3451465]
67. BEGIĆ, Mirsad (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), HRIBERNIK, Jasna (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), KALAN, Jurij (umetnik), KOBAL, Aleksij (umetnik), KOKALJ, Gregor (umetnik), KRAŠOVEC, Metka (umetnik), PLOTAJS, Silvester (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TRŠAR, Dušan (umetnik), VRENKO, Marij (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik), MARUŠIČ, Živko (umetnik), et al. Positionen des Körpers : 16 künstlerische Strategien aus Slowenien = Pozicije telesa : 16 umetniških strategij iz Slovenije : Künstlerforum Bonn, od 4. do 25. junija 2000. Bonn, 2000. [COBISS.SI-ID 14129160]
68. BEGIĆ, Mirsad (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), HRIBERNIK, Jasna (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), KALAN, Jurij (umetnik), KOBAL, Aleksij (umetnik), KOKALJ, Gregor (umetnik), KRAŠOVEC, Metka (umetnik), LLALLOSHI, Gani (umetnik), PLOTAJS, Silvester (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TRŠAR, Dušan (umetnik), VRENKO, Marij (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik), MARUŠIČ, Živko (umetnik), et al. Pozicije telesa : skupinska razstava, Voipaalassa, 2000, Finska. Voipaalassa, 2000. [COBISS.SI-ID 14150408]
69. Skulptura malih dimenzij na Slovenskem v devetdesetih letih : Galerija Murska Sobota, 17. november-17. december 2000. Murska Sobota: Galerija, 2000. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45364225]
70. BRATUŠA, Mirko (avtor, fotograf). Spomeniki minljivosti. Ljubljana: DZS, 2000. 38 str., ilustr. Projekt Sejalec, knj. 2. ISBN 86-341-2379-0. [COBISS.SI-ID 107632640]


2001

71. GLAS, Jelka. Baročno kiparstvo v Sloveniji : fikcija pozlate in transfer na fikcijo medijev : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Glas], 2001. 62 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 4383561]
72. BARŠI, Jože (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), POSEGA, Zmago (umetnik), POTRČ, Marjetica (umetnik), RUSJAN, Rene (umetnik). Pogled v kiparstvo v času prehoda iz osemdesetih v devetdeseta leta : izbor iz ribniške likovne zbirke I : Galerija Miklova hiša, Ribnica, 3. avgust - 10. september 2001. Ribnica, 2001. [COBISS.SI-ID 4855113]
73. OGRIZEK, Mojca. Telo kot izrazno sredstvo : raziskava telesa kot materiala, odtisa telesa in performansa : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ogrizek], 2001. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4443209]


2002

74. BRATUŠA, Mirko (urednik, umetnik, avtor dodatnega besedila), DRINOVEC, Boštjan (umetnik), KREGAR, Gregor (umetnik), KWONG, Hau Chun (umetnik), PUGELJ, Primož (umetnik), PUTRIH, Tobias (umetnik), TENG, Fei (umetnik), YOSHIYUKI, Miura (umetnik). Bronasta delavnica = The bronze workshop : februar - marec [2002] = February - March 2002 : [katalog razstave = catalogue of the exhibition : Galerija Equrna Gallery]. Ljubljana: Galerija Equrna, 2002. [21] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4660809]
75. PLANINC, Mojca. Keramika in krasilne tehnike keramike : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Planinc], 2002. 118 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4835913]
76. IVAČIČ, Jadranka. Lončarstvo na Slovenskem in skulptura v glini : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Ivačič], 2002. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5041993]
77. ZGONIK, Nadja. Moška in ženska ročna dela : Mirko Bratuša, Alenka Pirman, Tobias Putrih, Irena Romih, Jože Slak Đoka, Zora Stančič, Natalija Šeruga, Petra Varl, Huiqin Wang : 4. april - 26. april 2002. 2002. [COBISS.SI-ID 2354286]
78. ZGONIK, Nadja. Moška in ženska ročna dela : Mirko Bratuša, Alenka Pirman, Tobias Putrih, Irena Romih, Jože Slak Đoka, Zora Stančič, Natalija Šeruga, Petra Varl, Huiqin Wang : 4. april - 26. april 2002. Nova Gorica: Mestna galerija, 2002. ilustr., 20 str. [COBISS.SI-ID 1616238]
79. VARL, Petra (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), PIRMAN, Alenka (umetnik), PUTRIH, Tobias (umetnik), ROMIH, Irena (umetnik), SLAK, Jože (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), ŠERUGA GOLOB, Natalija (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik), et al. Moška in ženska ročna dela : skupinska razstava v Mestni galeriji Nova gorica, 4. aprila - 26. aprila 2002. Nova Gorica, 2002. [COBISS.SI-ID 13581576]
80. Multimeridijan 2002 : Pula, 14. 09. - 15. 10. 2002 : Galerija/ Galleria MC LUKA & Aneks LUKA, Galerija/ Galleria Vincent od Kastva, Galerija/ Galleria Diana Augustov hram/ Tempio d'Agosto. Pula: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre, 2002. 61 str. + pril., ilustr. ISBN 953-97796-8-5. [COBISS.SI-ID 7042377]
81. MEHMEDOVIČ, Dean. Nasilje 2002 - razstava satire in humorja slovenskih likovnih ustvarjalcev : Kulturni center Srečka Kosovela Sežana 19.4.2002-20.5.2002. Sežana: Kulturni center S. Kosovela Sežana, 2002. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6811544]


2003

82. ZDRAVIČ, Andrej (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), et al. The different same : contemporary art exchange exhibition. [S. l.: s. n., 2003]. [111] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 217939968]
83. ZGONIK, Nadja (avtor razstave). The different same : contemporary art exchange exhibition. [Shanghai], 2003. [COBISS.SI-ID 3784302]
84. Ekspozita ndërkombëtare : Cmimi "M. Mulliqi" = International exhibition : "M. Mulliqi" prize. Prishtinë: Galeria e Arteve e Kosovës; = Prishtina: The Kosova Art Gallery, 2003. 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1885038]
85. BRATUŠA, Mirko (umetnik), KOKALJ, Gregor (umetnik), et al. Identikit : 1st International exibition "M. Mulliqi" Prize 2003, December 11, 2003, The Kosovo Art Gallery. Kosovo, 2003. [COBISS.SI-ID 14143752]
86. MARZIANI, Gianluca (urednik). Multimeridijan 2003 : casa della confraternita, Udine, 27 settembre - 15 ottobre 2003. Udine: Musei, 2003. [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7043401]
87. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Navadni kipi = Ordinary statues : Galerija Murska Sobota, 6. junij 2003-2. julij 2003, 6. June through 2 July 2003 : Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, september - oktober 2003, September through October 2003. Murska Sobota: Galerija; Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2003. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50486273]
88. GNAMUŠ, Gustav (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Odprti depoji : novoletna prodajna razstava : Galerija Žula, 11. 12. 2003 - 30. 1. 2004. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 7036489]
89. GORUPIČ, Boris. Plastike s paleto značajev. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. avgust/september 2003, letn. 4, št. 8/9, str. 75-76. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 512361599]
90. KAVČIČ, Mirko. Umetnost v naravi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kavčič], 2003. 84 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 5345097]


2004

91. EINEM, Caspar, SCHMIDT, Burghart, AIGNER, Silvie, KRIVEC DRAGAN, Judita, KAPFINGER, Otto, HRAUSKY, Andrej. Crossover : zeitgenössische Kunst aus Kärten und Slowenien = sodobna umetnost iz Koroške in Slovenije : ein Projekt des Kunstvereines Kärnten ... September/Oktober 2004. Klagenfurt: Kunstverein Kärnten, 2004. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7044169]
92. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). "Če bi bili moji kipi vsem všeč, bi vedel, da je z njimi nekaj narobe" : nominiranci za nagrade Prešernovega sklada. Večer. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2004, letn. 60, št. 3, str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5517129]
93. BERNIK, Viktor (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), et al., Kuhinja - od ideje do presežka. Dela na razstavi Kuhinja - od ideje do presežka 1954 - 2004. PR : časopis Koroške galerije likovnih umetnosti. oktober 2004, letn. 1, pos. izd., str. 6-13, ilustr. ISSN 1581-8888. [COBISS.SI-ID 7043657]
94. KRIVEC DRAGAN, Judita. Mirko Bratuša in problemi sodobnih javnih plastik. Art.si : trimesečnik o likovni umetnosti, arhitekturi, oblikovanju in fotografiji. 2004, št. 05, str. 21-25. ISSN 1581-5218. [COBISS.SI-ID 512916095]
95. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), KAPUS, Sergej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MAJARON, Edi (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Razstava del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko PeF : Galerija PeF, 2. december 2004 - 7. januar 2005. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2004. [COBISS.SI-ID 5981001]


2005

96. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Esculturas de agua : (30 junio - 24 julio 05). Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2005. 35, [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1131661]
97. GOLLE, Mariza. Mozaik : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Golle], 2005. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6234697]
98. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Neimenovani = Anónimos : Círculo de Bellas Artes, Madrid, junij - julij, junio - julio 2005. Piran: Obalne galerije: = Gallerie costiere, 2005. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 222819072]
99. PFEIFER, Ksenija. Porcelan : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Pfeifer], 2005. 105 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6467401]
100. STUPICA, Nika. Raku : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Stupica], 2005. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6166857]
101. ŠTEFANEC, Vladimir P. Ranljivi užitkarji. Delo. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2005, letn. 47, št. 241, str. 9, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6363465]
102. RIJAVEC, Nežka. Sinergija naravnega in ustvarjalnega procesa v kiparstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rijavec], 2005. 101 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6214217]
103. JESIH, Boris (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), KAPUS, Sergej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik, urednik), ŽITKO DURJAVA, Sonja (avtor dodatnega besedila, urednik). Umetnost in identiteta : razstava likovnih del profesorjev oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Dunaj, 20.5. - 10.6.2005 = Kunst und Identität = Ausstellung der Werke bildender Kunst der Professoren der Abteilung für Pädagogik für bildende Künste an der Fakultät für Pädagogik Universität in Ljubljana = Wien, 20.5.-10.6.2005. Dunaj; = Wien: Slovenski kulturni center: = Slowenisches Kulturzentrum Korotan, 2005. [30] str., ilustr. ISBN 86-7735-083-7. [COBISS.SI-ID 6185545]
104. JESIH, Boris (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), KAPUS, Sergej (umetnik, avtor dodatnega besedila), FRELIH, Črtomir (umetnik), ŽITKO DURJAVA, Sonja (avtor dodatnega besedila, urednik), MAKŠE, Roman (urednik). Umjetnost i identitet : izložba likovnih radova profesora likovne pedagogije Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani : galerija Učiteljske akademije, Zagreb 5. 10. - 28. 10. 2005 = Kunst und Identität = Ausstellung der Werke bildender Kunst der Professoren der Abteilung für Pädagogik für bildende Künste an der Fakultät für Pädagogik Universität in Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2005. [22] str., ilustr. ISBN 86-7735-085-3. [COBISS.SI-ID 6345801]


2006

105. VARL, Petra (umetnik), MAROLT, Peter (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. 7. slovenski bienale mesta Kranja : Mala galerija, Galerija Prešernove hiše, Galerija in stebriščna dvorana v mestni hiši v Kranju, april-junij 2006. Kranj, 2006. [COBISS.SI-ID 14604808]
106. BILOSLAV, Anton (urednik), MARVIN, Nives (urednik, avtor dodatnega besedila). Genius loci Lera 2005 : [razstava, Caserma v Krajinskem parku Sečoveljske soline Lera = esposizione, Caserma del Parco naturale della Saline di Sicciole Lera = exhibition, 17. 2.-1. 6.2006, Caserma of Sečovlje Salina Nature Park Lera]. Piran: Obalne galerije; = Pirano: Gallerie costiere, 2006. [51] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11250993]
107. Hiša umetnikov Bažato. Kojsko: Gipart, 2006. 144 str., ilustr. ISBN 961-91474-2-1. [COBISS.SI-ID 226893824]
108. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Mirko Bratuša : mala razstava : Galerija PeF, 4. december 2006 - 6. januar 2007. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2006. [COBISS.SI-ID 6832969]
109. MEDVED, Andrej. Nagrada Prešernovega sklada : kipar Mirko Bratuša za razstavo v madridski galeriji Circulo de Bellas Artes. Prešernov sklad. 2006, str. [14-16], portret. ISSN 1318-6167. [COBISS.SI-ID 7044425]
110. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Podobe predstav = Images of ideas : v Galeriji Glesia, Tanja Pak, Glesia Gallery by Tanja Pak, Prečna ulica 6, Ljubljana, 31. 5.-20. 7. 2006. Ljubljana: Glesia, 2006. [11] str., ilustr. ISBN 961-91771-1-8. [COBISS.SI-ID 226847488]
111. JAKLIČ, Tanja. Predstavniki našega ali preteklega časa : nominiranci za nagrado Prešernovega sklada - kipar Mirko Bratuša. Delo. [Tiskana izd.]. 23. jan. 2006, letn. 48, št. 18, str. 9, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6481737]
112. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), KAPUS, Sergej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik). Razstava likovnih in kiparskih del profesorjev Pedagoške fakultete : Deželni dvorec Univerze v Ljubljani, 4. do 8. dec. 2006. Ljubljana: Deželni dvorec, 2006. [COBISS.SI-ID 6890313]
113. PIVEC, Helena. Skulptura kot dejanje : nominiranci za nagrade Prešernovega sklada: Mirko Bratuša, kipar. Večer. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2006, letn. 62, št. 21, str. 12, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6481993]
114. BRATUŠA, Mirko. To je on : Mirko Bratuša : akademski kipar. Vestnik. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2006, št. 132, str. 16, ilustr. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 5402675]


2007

115. BRATUŠA, Mirko (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PROSEN, Petra (umetnik), BREGAR, Mojca (umetnik). 60 let Pef : 1 + 2 / Profesorji in študenti : razstava likovnih del Oddelka za likovno pedagogiko Pef : Galerija PeF, Ljubljana, 12. sep. - 28. sep. 2007. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. [COBISS.SI-ID 7170377]
116. URH, Boris. Alexander Calder : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Urh], 2007. 109 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7142985]
117. BRATUŠA, Mirko. Kiparstvo. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. 2007, letn. 28, št. 3, priloga. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 7016265]
118. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), KAPUS, Sergej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik). Likovna dela profesorjev LP PeF : Galerija PeF, Ljubljana, 11. jan. - 1. feb. 2007. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. [COBISS.SI-ID 6890569]
119. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (avtor dodatnega besedila, umetnik), FRELIH, Črtomir (urednik, umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), KAPUS, Sergej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik). 60 let PeF : [razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. [16] str., ilustr. ISBN 978-86-7735-113-7. [COBISS.SI-ID 233931008]
120. LEŠNJAK, Mojca. Znanost v umetnosti / umetnost v znanosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Založnik], 2007. VIII, 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7215689]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF


2008

121. BRATUŠA, Mirko (umetnik), KALAN, Jurij (umetnik), KOBAL, Aleksij (umetnik), PLOTAJS, Silvester (umetnik). Divji v srcu = Wild at heart. Ljubljana: Galerija Equrna, 2008. 1 zgibanka, ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 401903]
122. GÖNC, Katica (umetnik), HODOŠČEK, Maja (umetnik), JURIĆ, Urška (umetnik), KARČE, Matic (umetnik), KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (umetnik), KOŽELJ, Nina (umetnik), MAKUC, Tanja (umetnik), MASNEC, Darko (umetnik), MITROVIĆ, Slađana (umetnik), PAVLI PERKO, Špela (umetnik), PETEK, Nika (umetnik), PRELOG, Monika (umetnik), RODICA, Jerneja (umetnik), SEVČNIKAR, Vid (umetnik), ŽITNIK, Lucija (umetnik), ŽITNIK, Živa (umetnik). Figura in portret : razstava študentov, absolventov in diplomantov ALUO Ljubljana, Oddelka za likovno pedagogiko PEF Ljubljana, Oddelka za likovno umetnost PEF Maribor, Maribor, Kibela, prostor za umetnost, 6. 6. 2008 do 19. 6. 2008. Maribor: Kibla, 2008. [COBISS.SI-ID 16539912]
123. TOMŠIČ AMON, Bea, JESIH, Boris, GORJUP, Tomaž, BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, MAKŠE, Roman. Inovativnost pri pouku likovne vzgoje. Kranj: Šola za ravnatelje, 2008. [COBISS.SI-ID 7522121]
124. BRATUŠA, Mirko. Mirko Bratuša, magister kiparstva. V: PINTER, Tihomir. Umetniki v ateljeju. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008. Str. 28-29, ilustr. ISBN 978-961-241-228-9. [COBISS.SI-ID 7801417]
125. BRATUŠA, Mirko (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik). Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]


2009

126. 4L09 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 28. maj - 10. julij 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7843913]
127. 1 + 1 : študent in profesor : razstava likovnih del študentov in profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Media Nox, Maribor, od 3. - 18. decembra 2009. Maribor: Mladinski kulturni center, 2009. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6154-21-5. [COBISS.SI-ID 63847425]
128. RUTAR, Katja. Kreativna uporaba poliestrske in epoksidne smole v kiparstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Rutar], 2009. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8130633]
129. BRATUŠA, Mirko (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik). Kreativnost in delo z mladimi : razstava likovnih del študentov in profesorjev likovne pedagogike Pef UL : Velika sprejmna dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana, 13. - 20. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 8002121]
130. BEVC, Urška. Skrivnosti celic Louise Bourgeois : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Bevc], 2009. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8068681]


2010

131. 4L10 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 2. jun. 2010 - 5. jul. 2010. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 8307273]
132. STANIŠIČ, Katja. Človeška figura kot naravni element v kiparstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Stanišič], 2010. 106 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8359497]
133. BRATUŠA, Mirko (umetnik), KALAN, Jurij (umetnik), KOBAL, Aleksij (umetnik), PLOTAJS, Silvester (umetnik). Divji v srcu = Wild at heart : Mestna galerija Nova Gorica, 1.-22. 4. 2010. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, 2010. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14380338]
134. BRATUŠA, Mirko (umetnik), MIKUŽ, Jure (avtor dodatnega besedila, urednik). Hipokriti : Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev, Kostanjevica na Krki, 17. 09. 2010-30. 11. 2010. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2010. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-20-0. [COBISS.SI-ID 252506112]
135. Imagine : 7.4.-30.4.2010, Galerija Škuc, Ljubljana. Ljubljana: Galerija Škuc, 2010. 1 zgibanka [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3036270]
136. MENAŠE, Lev. Izzivi v keramiki = Challenges in Ceramics. Kranj: Gorenjski muzej, 2010. 4 str., [23] f. reprodukcij, ilustr. [COBISS.SI-ID 11631949]
137. RUTAR, Kristina (umetnik). Keramika : Galerija Pef, Ljubljana, 8. apr. - 17. apr. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 8225609]
138. PIRC, Petra. Kinetična skulptura in naravne sile = Kinetic sculpture and the forces of nature : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Pirc], 2010. 84 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8550729]
139. DOMJAN, Alenka (urednik). Kiparstvo danes. Knj. 1, Komponente, stičišča in presečišča : [katalog ob razstavi, 10. september - 10. oktober 2010]. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2010. 115 str., fotogr. ISBN 978-961-92011-9-0. https://d.cobiss.net/repository/si/files/252360192/24647/0252360192_001.jpg. [COBISS.SI-ID 252360192]
140. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Naključja : slike, risbe, kipi : Galerija Murska Sobota, 10. jun. - 11. avg. 2010. Murska Sobota, 2010. [COBISS.SI-ID 8544841]


2011

141. 4L11 : zaključna razstava likovnih del študentov četrtega letnika LP : Galerija PeF, Ljubljana, 8. jun. 2011 - 5. jul. 2011. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. [COBISS.SI-ID 8802377]
142. BRATUŠA, Mirko (umetnik, avtor), ZGONIK, Nadja, MIKUŽ, Jure, ZGONIK, Nadja (urednik). Corpi radianti per fervide sensazioni : La Biennale di Venezia, 54. Esposizione Internazionale d'Arte, Partecipazioni nazionali, Padiglione Sloveno, 2011, 4 giugnio - 30 ottobre 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-23-1. [COBISS.SI-ID 255919360]
143. KOŽELJ, Nina (umetnik). Disonance, kipi in grafike : Galerija Pef, Ljubljana, 14. 11.- 1. 12. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 9748041]
144. ZGONIK, Nadja, BRATUŠA, Mirko (umetnik). Global Emotional Warming : Republic of Slovenia : Heaters fot hot feelings. V: CARMINE, Giovanni (ur.), CURIGER, Bice (ur.). Illuminations. [Venezia]: Marsilio, 2011. Str. 436. ISBN 978-88-317-0820-3. [COBISS.SI-ID 2973294]
145. BRATUŠA, Mirko (umetnik, avtor), ZGONIK, Nadja, MIKUŽ, Jure, ZGONIK, Nadja (urednik). Grelci za vroče občutke : La Biennale di Venezia, 54. Esposizione Internazionale d'Arte, Partecipazioni nazionali : [54. beneški bienale], Slovenski paviljon, 2011, 4. junij - 30. oktober 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-22-4. [COBISS.SI-ID 255919104]
146. BRATUŠA, Mirko (umetnik, avtor), ZGONIK, Nadja, MIKUŽ, Jure, ZGONIK, Nadja (urednik). Heaters for hot feelings : La Biennale di Venezia, 54. Esposizione Internazionale d'Arte, Partecipazioni nazionali : [54th International Art Exhibition], Slovenian pavilion, 2011, 4 June - 30 October 2011. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-24-8. [COBISS.SI-ID 255919616]
147. BRATUŠA, Mirko (umetnik, avtor). Heaters for hot feelings : La Biennale di Venezia, 54th International Art Exhibition, Slovenian pavilion, 2011, 4th July-30th Octobre 2011 = Corpi radianti per fervide sensazioni : La Biennale di Venezia, 54. Espozione Internationale d'Arte, Padiglione Sloveno, 2011, 4 giugnio-30 ottobre 2011 = Grelci za vroče občutke : 54. beneški bienale, Slovenski paviljon, 2011, 4. junij-30. oktober 2011. Venice: Gallery A+A, 2011. [COBISS.SI-ID 3784046]
148. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). Hipokriti korakajo v Benetke. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 21. maj 2011, letn. 61, št. 116, portret. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec_vsebin/1042446237, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=51373. [COBISS.SI-ID 8786761]
149. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). Ironijo prepoznavam, ko so stvari že narejene = I recognize the irony, when things are already made. Likovne besede : revija za likovno umetnost. poletje 2011, št. 93, str. 26-32, ilustr. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 8859977]
150. Keramika : razstava del, nastalih pri izbirnem predmetu Keramika v 1. in 2. letniku LP : Galerija Pef, Ljubljana, 11. okt. - 4. nov. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 8962633]
151. BRATUŠA, Mirko (umetnik, avtor), ZGONIK, Nadja. Mirko Bratuša ; Heaters for hot feelings = sculpture instalation : Corpi radianti per fervide sensazioni = installazione delle sculture : Grelci za vroče občutke = kiparska instalacija : [Galerija A + A] : 04. 06. - 30. 10. 2011_ : Slovenian pavilion [La Biennale di Venezia, 54th International Art Exhibition]. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2011. zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 2973806]
152. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). Ničesar ne moreš opaziti zunaj sebe, če prej ne odkriješ v sebi. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 26. feb. 2011, letn. 53, št. 47, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8699721]
153. KACIN, Metka. Popart in kiparstvo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kacin], 2011. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8746313]
154. ČERČNIK, Irena (urednik, avtor dodatnega besedila). Sculpture today. Knj. 2. = Publication 2, Statues, figures and bodies : [22. 9.-13. 11. 2011]. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, Galerija sodobne umetnosti, 2011. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-93015-1-7. https://d.cobiss.net/repository/si/files/257538560/24749/0257538560_001.jpg. [COBISS.SI-ID 257538560]


2012

155. MIKLAUŽIČ, Sonja. Kič : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Miklaužič], 2012. 98 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/880, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=26417. [COBISS.SI-ID 9283401]
156. Odsevi : steklo keramika : pregledna razstava del študentov smeri steklo & keramika na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, 2006-2012 : Zgodovinski atrij mestne hiše, Ljubljana, 9. februar - 7. marec 2012. Ljubljana: Univerza, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje; Ljubljana: Mestna občina, 2012. zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 2967918]
157. ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), BEGIĆ, Mirsad (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), POČIVAVŠEK, Matjaž (umetnik), RUSJAN, Rene (umetnik), FRLIC, Metod (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), KRACINA, Damijan (umetnik), DRINOVEC, Boštjan (umetnik), JURATOVEC, Marco (umetnik), et al., SOSIČ, Sarival (urednik). Pot skozi skulpturo = Paths through sculpture : 5. 4.-17. 6. 2012. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2012. 149 str., fotogr. ISBN 978-961-6587-82-2. [COBISS.SI-ID 261790976]
158. Pot skozi skulpturo = Paths through sculpture : Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 5. 4.-17. 6. 2012. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2012. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 514874239]
159. BAJC, Katarina. Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Bajc], 2012. 85 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/634/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=24959. [COBISS.SI-ID 9130825]
160. RUTAR, Kristina (umetnik). Relacije : razstava keramike in grafike : Galerija Pef, Ljubljana, 3. 4.- 20. 4. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9747785]
161. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik). Skoraj pomlad. 100 let slovenske umetnosti = Almost spring. 100 years of Slovene Art : Umetnostna galerija Maribor & Slavija No 11, 30.11.12-24.03.13. 2012. [COBISS.SI-ID 9598025]


2013

162. RUTAR, Kristina. Lončarska vrtenina kot skulpturalni objekt in pomen obvladovanja lončarske spretnosti za razvoj ročnih spretnosti otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Rutar], 2013. 100 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1880, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=27555. [COBISS.SI-ID 9822793]
163. MURATOVIĆ, Amir (scenarist, režiser, filmski montažer). Matjaž Počivavšek in Mirko Bratuša. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2013. 1 spletni vir (1 videodatoteka (29 min, 4 sek)), barve, zvok. Zapeljevanje pogleda. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174266045?s=tv. [COBISS.SI-ID 10005321]
164. KOPAČ LAUTAR, Anja. Nevizualna recepcija v kiparstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Lautar], 2013. 48 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1884, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=27559. [COBISS.SI-ID 9824841]
165. Področje slike in risbe : Zaključna razstava 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 4. 6. - 28. 6. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9660233]
166. BREGAR, Tamara (umetnik), KAVČNIK JAMNIK, Ana (umetnik), et al. Razstava študentskih del pri predmetoma Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2012/13 : Galerija Pef, Ljubljana, 8. 10. 2013 - 8. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9836361]
167. BOŽIČ, Kristina. Relief : kako začeti in kaj z njim početi? : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Božič], 2013. 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1976, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=27633. [COBISS.SI-ID 9913673]
168. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Vodnjak za Alfreda N. (bron, 2003) : javno odprtje pitnika v podobi kenguruja, 18. sept. 2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 9808457]
169. Zlikovci 13 : zaključna kiparska razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 17. jan. - 16. feb. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 9534025]


2014

170. KIRBIŠ, Dušan (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik). Die Ausstellung : Galerie Magnet, Klagenfurt, 25. 3.-19. 4. 2014. [COBISS.SI-ID 23648776]
171. ROKAVEC, Eva. Keramika v kiparstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Rokavec], 2014. IV, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2408, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29799. [COBISS.SI-ID 10198089]
172. HUZJAN, Zdenko (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), KOŠAN, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Podobe telesa : ekspresivna figuralika v slovenski in avstrijski umetnosti = Körperbilder : expressive Figuralik in Slowenien und Kärnten : [Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 10. maj - 12. september 2014, Werner Berg Museum, Bleiburg,10. Mai - 9. November 2014]. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti; Bleiburg: Werner Berg Museum, 2014. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78198017]
173. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2013/14 : Galerija Pef, Ljubljana, 8. 10.-31. 10. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2492, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30015. [COBISS.SI-ID 10237513]
174. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), KIRBIŠ, Dušan (umetnik). Situacija : Mestna galerija Nova Gorica, 6.-28. 2. 2014. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, 2014. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17848882]
175. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČERVEK, Sandi (umetnik), KIRBIŠ, Dušan (umetnik). Situacija : razstava v Mestni galeriji Nova Gorica, 6.-28. 2. 2014. [COBISS.SI-ID 23643400]
176. HUZJAN, Zdenko (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik). Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 4. 12. 2014 - 10.1. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2638. [COBISS.SI-ID 10336585]
177. BRATUŠA, Mirko (umetnik). U-KREPA-TA : razstava ob izvolitvi v naziv redni profesor : Galerija Pef, Ljubljana, 14. 5. - 6. 6. 2014. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. 1 zloženka ([4] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 10144841]
178. BRATUŠA, Mirko (umetnik). U-KREPA-TA : razstava ob izvolitvi v naziv redni profesor : Galerija Pef, Ljubljana, 14. 5. - 6. 6. 2014. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2126, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=68506. [COBISS.SI-ID 10051913]


2015

179. BREGAR, Tamara (umetnik), KAVČNIK JAMNIK, Ana (umetnik), et al. Mreženje : kiparska razstava študentk 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 20. 5.-5. 6. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2827, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2860. [COBISS.SI-ID 10561353]
180. POŽAR, Matjaž. Od odpadka do umetnine : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Požar], 2015. 86 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2881. [COBISS.SI-ID 10604361]
181. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2014/15 : Galerija Pef, Ljubljana, 21. 10. - 6. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 10772041]


2016

182. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), et al. Bitja v novejšem slovenskem kiparstvu : Umetnostna galerija Maribor, 4. mar. - 22. maj 2016. [COBISS.SI-ID 10923849]
183. KOPAČ LAUTAR, Anja. Dotik v kiparstvu in v družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kopač Lautar], 2016. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4073, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86851. [COBISS.SI-ID 11302729]
184. BREGAR, Tamara. Forma morskih lupin v kiparstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Bregar], 2016. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3755, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85723. [COBISS.SI-ID 11173705]
185. KAVČNIK JAMNIK, Ana. Gasilski spomeniki : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kavčnik], 2016. XIV, 39 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3935, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86454. [COBISS.SI-ID 11239497]
186. KOŽELJ, Nina. Humor v likovni umetnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Koželj], 2016. 109 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3385, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80998. [COBISS.SI-ID 10947913]
187. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), MAHER, Polona (umetnik), ZIDAR, Dušan (umetnik), et al. Pogledi na slovensko kiparstvo : 1975-2015 po izboru likovnih kritikov : skulpture : Mestna galerija Piran, 12. 2.-27. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 10931529]
188. BRATUŠA, Mirko (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), KAVČNIK JAMNIK, Ana (umetnik), BREGAR, Tamara (umetnik), et al. Poletje 2016 : skupinska razstava : razstava umetnikov, Galerija Equrna, Ljubljana, 1. 7.-30. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 11059785]
189. JERAJ, Eva. Postopki okraševanja žgane gline : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Jeraj], 2016. 31 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3857, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86022. [COBISS.SI-ID 11208521]
190. FUJS, Metka, PŠAJD, Jelka. Radgonski mostovi : vodnik po razstavi. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2016. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6579-34-6. [COBISS.SI-ID 88179713]
191. Razstava 3. letnika likovne pedagogike : slikanje, kiparstvo, grafika, risanje : Galerija PeF, Ljubljana, 4. 5. 2016 - 27. 5. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3444. [COBISS.SI-ID 10988873]
192. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87664. [COBISS.SI-ID 11377225]
193. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2016/17 : Galerija Pef, Ljubljana, 18. 10. - 29. 11. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3975. [COBISS.SI-ID 11258185]
194. BRATUŠA, Mirko (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik). Skriti svetovi = Hidden worlds : [razstava umetnikov Slovenije in Kitajske = exhibition of artists of Slovenia and China : 31. maj - 5. junij 2016, Zgodovinski atrij mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana]. Ljubljana: Konfucijev inštitut, 2016. [27] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 285376512]
195. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik). "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Šubičeva hiša, Poljane nad Škofjo Loko, 16. mar. - 14. apr. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3383. [COBISS.SI-ID 10946121]
196. VOLK, Andrea. Začetki, razvoj in poslikava grške keramike : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Volk], 2016. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3864, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86031. [COBISS.SI-ID 11210313]


2017

197. (Ne)prebavne motnje : kiparska razstava študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 10. 5. -19. 5. 2017. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92255. [COBISS.SI-ID 11535945]
198. GLAVINA, Aljaž. Kip med visokim modernizmom in pop artom : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Glavina], 2017. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4689, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95236. [COBISS.SI-ID 11714377]
199. ERŽEN, Žiga. Kiparska tehnologija ulivanja skulpture v bron : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Eržen], 2017. 30 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4684, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95205. [COBISS.SI-ID 11709257]
200. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al. Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Balkonska dvorana Galerije Univerze v Ljubljani, 21. nov. - 15. dec. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4870, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98198. [COBISS.SI-ID 11822921]
201. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, z enoto povezano ime), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik, urednik, grafični oblikovalec), STANČIČ, Zora (umetnik). Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete : Balkonska dvorana Galerije UL, 21. november - 15. december 2017. Ljubljana: Univerza, Pedagoška fakulteta, 2017. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11828809]
202. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2016/17 : Galerija Pef, Ljubljana, ogled 18. 10. - 9. 11. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4856, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97646. [COBISS.SI-ID 11786569]
203. MEDVED, Andrej. Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji. Koper: Hyperion; Nova Gorica: Kulturni dom, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6382-94-6. [COBISS.SI-ID 266014976]


2018

204. Kiparstvo, slikarstvo, risanje : razstava del 3. letnika likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 21. 2. - 16. 3. 2018. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99930. [COBISS.SI-ID 11925321]
205. LIKAR, Amanda. Preoblikovanje telesa v sodobnih umetniških praksah : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Likar], 2018. 32 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5328, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104238. [COBISS.SI-ID 12131657]
206. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2017/18 : Galerija PEF, Ljubljana, 17. 10. -12. 11. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5426/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104944. [COBISS.SI-ID 12176713]
207. BREGAR, Tamara (umetnik), KAVČNIK JAMNIK, Ana (umetnik). Sledovi transgresije ; Obstranska škoda : razstava, Galerija PEF, Ljubljana, 23. 4. - 24. 5. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5054, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100915. [COBISS.SI-ID 11982921]


2019

208. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2018/19 : Galerija PEF, Ljubljana, 9. 10. - 1. 11. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6050/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111828. [COBISS.SI-ID 12652873]
209. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Spominsko obeležje ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom : bron, nerjavno jeklo, višina 275 cm : 16. 8. 2019, Beltinci. Beltinci, 2019. [COBISS.SI-ID 145059075]
210. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Spominsko obeležje "Rastoča knjiga Murska Sobota" : postavljeno v počastitev slovenske pisane besede in književne ustvarjalnosti, ob Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, 3. 12. 2019 : bron, nerjavno jeklo, višina 345 cm. Murska Sobota, 2019. [COBISS.SI-ID 145069571]


2020

211. BRATUŠA, Mirko (umetnik, avtor dodatnega besedila), MAKŠE, Roman (umetnik, avtor dodatnega besedila), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, avtor dodatnega besedila), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik, avtor dodatnega besedila), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), STANČIČ, Zora (umetnik, avtor dodatnega besedila), PODOBNIK, Uršula (umetnik, avtor dodatnega besedila), PENE, Satya (umetnik), ŠTORGEL, Blanka (umetnik), PEŠIČ, Monika (umetnik), GOVEKAR, Lucija (umetnik), LUPUS, Gloria Ana (umetnik), TRAVIŽAN, Tjaša (umetnik), FAJDIGA, Anja (umetnik). 1 + 1, 2020 : razstava likovnih del profesorjev in študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Kocka, Novo mesto, 13. 10. - 8. 11. 2020. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42208771]
212. JERAJ, Eva. Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost = Teachersʹ experience with the inclusion of ceramics in fine arts class : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Jeraj], 2020. VI, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6412/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120113. [COBISS.SI-ID 28353027]
213. PENE, Satya. Keramika kot medij v sodobni umetnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pene], 2020. 41 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6416/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120185. [COBISS.SI-ID 28411395]
214. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TRŠAR, Drago (umetnik). Kipi za otroke ; Množice in figure : razstava, Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. 7. - 22. 8. 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6298, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117413. [COBISS.SI-ID 22575107]
215. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Kipi za otroke : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. julij - 22. avgust 2020]. Kranj: Gorenjski muzej, 2020. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-13-9. https://d.cobiss.net/repository/si/files/21095683/32219/Bratuša1.jpg. [COBISS.SI-ID 21095683]
216. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Spomenik dr. Stanko Janežič : bron in tonalit, višina 220 cm. Ormož, 2020. [COBISS.SI-ID 145072899]
217. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Spomenik Dragotin Ferdinand Ripšl : bron in beton, višina 180 cm. Krško, 2020. [COBISS.SI-ID 145074947]
218. GRAJFONER, Samuel (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), VARL, Petra (umetnik), RIMELE, Oto (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik). 100+ : vrhunci iz Zbirke UGM : Umetnostna galerija Maribor, 29. avgust 2020-12. september 2021. [COBISS.SI-ID 28998915]


2021

219. BRATUŠA, Mirko (umetnik, avtor dodatnega besedila), MAKŠE, Roman (umetnik, avtor dodatnega besedila), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, avtor dodatnega besedila), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik, avtor dodatnega besedila), FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), STANČIČ, Zora (umetnik, avtor dodatnega besedila), TOMŠIČ AMON, Bea (umetnik, avtor dodatnega besedila), SELAN, Jurij (umetnik, avtor dodatnega besedila), BARIČ, Urša (umetnik), AJDUKOVIĆ, Milan (umetnik), PEŠIČ, Monika (umetnik), LAMPRET, Katja (umetnik), GAČNIK, Pika (umetnik), SMODIŠ, Gaja (umetnik), ČREŠNAR ŠTAUS, Vitjan (umetnik), ROGELJ, Jerca (umetnik), et al. 1 + 1 2021 : razstava likovnih del profesorjev in študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([21] str.)), ilustr. https://www.pef.uni-lj.si, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7053, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=133722. [COBISS.SI-ID 88858115]
220. BRATUŠA, Mirko (umetnik), et al. Glas umetnikov – umetniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti : Galerija Prešernovih nagrajencev, Kranj, 19. 6. - 11. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 145139971]
221. DEKLEVA, Milan, GRAFENAUER, Niko, JANČAR, Drago, JESIH, Milan, KOMELJ, Milček (avtor, član uredniškega odbora), NOVAK, Boris A., PAHOR, Boris, SIMČIČ, Zorko, BERNARD, Emerik, BRATUŠA, Mirko, JEMEC, Andrej, KRISTL, Stanko, MUHOVIČ, Jožef (avtor, član uredniškega odbora), MUŠIČ, Marko, TRŠAR, Drago, LEBIČ, Lojze, MATIČIČ, Janez, ROJKO, Uroš, ŠENK, Nina. Glas umetnikov : umetniki, akademiki, Prešernovi nagrajenci : poezija, proza, eseji, slike, kipi, arhitekturni prikazi, odlomki notnih partitur in skladbe umetnikov V. razreda SAZU, Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev: Gorenjski muzej, 2021. 232 str., ilustr., note. ISBN 978-961-7071-26-9. https://d.cobiss.net/repository/si/files/65724931/87523/Glas-umetnikov.jpg. [COBISS.SI-ID 65724931]
222. BRATUŠA, Mirko, GÁLHIDY, Péter (umetnik). Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva 2021 : Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 1. -31. 7. 2021. [COBISS.SI-ID 145145091]
223. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika : Galerija PEF, Ljubljana, 4. 3. 2021. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6623, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125150. [COBISS.SI-ID 53779459]
224. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Spomenik bratoma Kralj : bron, nerjavno jekli, granit, višina 225 cm : javno odprtje, 18. 6. 2021, Videm Dobrepolje. Videm Dobrepolje, 2021. [COBISS.SI-ID 145039363]
225. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Spominska plošča s portretom Primoža Trubarja ; bron, višina 90 cm : Blejski grad, Bled, 10. 10. 2021. Bled, 2021. [COBISS.SI-ID 145148163]
226. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Viva in forma : dve skulpturi na baročnem pročelju nekdanje samostanske cerkve ; hrastovina, baker, nerjavno jeklo, višina 215 cm : Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 31. 7. 2021. Kostanjevica na Krki, 2021. [COBISS.SI-ID 145146115]


2022

227. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Doprsni kip Ivana Krambergerja : odkritje, 7. 6. 2022, Aleja velikih, Maistrov trg, Gornja Radgona. Gornja Radgona, 2022. [COBISS.SI-ID 145042435]
228. BRATUŠA, Mirko (intervjuvanec). Mirko Bratuša : intervju. Kopitarjev glas : glasilo občine Vodice. [Tiskana izd.]. okt. 2022, št. 8, str. 8-10, fotogr. ISSN 2350-3858. [COBISS.SI-ID 141400835]
229. JESIH, Milan. Niemal. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022. 75 str., ilustr. ISBN 978-83-8196-392-3. [COBISS.SI-ID 126510339]
230. BRATUŠA, Mirko. Predstavitev enega od možnih konceptov umetniškega raziskovanja ter vplivi vzpodbudnih in omejevalnih pogojev. V čem je umetniško delo ustvarjalno in raziskovalno hkrati? : Znanstveno in umetniško popoldne Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete,13. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 104860675]
231. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2021/22 : Galerija PEF, Ljubljana, 9. 11. - 28. 11. 2022,. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142500. [COBISS.SI-ID 129545987]


2023

232. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), et al. Čas na poti : [umetniki Galerije Bažato, 6. 7. 2023–9. 9. 2023]. Celje: Galerija Bažato, 2023. 1 zloženka (8 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 183510275]
233. BERKO (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), GREGORIČ, Alenka (avtor dodatnega besedila, urednik), PODLESNIK, Mateja (avtor dodatnega besedila, urednik). Figuralika = The figurative : izbrani primeri iz slovenske umetnosti = selected examples in Slovenian art : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Cukrarna = Museum and Galleries of Ljubljana, [Cukrarna Gallery] : 6. 4. - 20. 8. 2023. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum and Galleries of Ljubljana: Cukrarna: = Cukrarna Gallery, 2023. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-95494-8-3. https://d.cobiss.net/repository/si/files/157903619/129014/Figuralika.jpg. [COBISS.SI-ID 157903619]
234. KAVČNIK JAMNIK, Ana. Izražanje strahu v kiparstvu = Expression of fear in sculpture : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (83 str.)), ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=151178, DOI: 20.500.12556/RUL-151178. [COBISS.SI-ID 166479107]
235. BRATUŠA, Mirko (umetnik), et al. Poletje s Prešernovimi nagrajenci : 30. 9. - 20. 8. 2023. Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev, 2023. 1 zloženka (8 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 183552259]
236. BRATUŠA, Mirko. Pomurski spomeniki - Bratuša : primer Madžarov v Prekmurju. V: SLAVINEC, Mitja (ur.), CAJNKO, Petra (ur.). Geotermija v Pomurju : 21. znanstvena konferenca Pomurska akademija Pomurju : 24. in 25. november 2023, Alma Mater Europaea - ECM, Lendavska ulica 9, Murska Sobota. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija, 2023. Str. 15. https://www.pazu.si/wp-content/uploads/2023/11/ZbornikPovzetkov2023_web_fin-1.pdf. [COBISS.SI-ID 183504899]
237. BRATUŠA, Mirko. Problematika kiparskega ustvarjanja v kontekstu javnega prostora : (Dvorana SAZU, 7. oktobra 2021). V: SIMONITI, Veronika (ur.). Nastopna predavanja novih izrednih članic in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izvoljenih v letih 2019 in 2021. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2023. Str. 143-157, ilustr. ISBN 978-961-268-091-6. [COBISS.SI-ID 157692419]
238. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), BRATUŠA, Mirko (umetnik), et al. Prostori na poti : skupinska razstava, Galerija Bažato, Ljubljana, 6. 7. – 9. 9. 2023. [COBISS.SI-ID 162797315]
239. BERKOPEC, Mojca (umetnik), et al. Razstava študentk 3. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2022/2023 : Galerija PEF, 9. 3. - 1. 4. 2023. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/7493, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144738. [COBISS.SI-ID 144820995]
240. Razstave študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika 2022/23 : Galerija PEF, Ljubljana, 7. 11. 2023. [COBISS.SI-ID 170709763]
241. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Spomenik akademika profesorja Lojzeta Vodovnika : bron, tonalit, višina 245 cm : javno odprtje, 6. 9. 2023, park pred Fakulteto za elektrotehniko, UL, Ljubljana. Ljubljana, 2023. [COBISS.SI-ID 184711171]


2024

242. AVBREHT, Tjaša (umetnik), et al. Razstava 3. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2023/24 : Galerija PEF, 6. 3. - 2. 4. 2024. [COBISS.SI-ID 186942723]
243. JESIH, Milan, BRATUŠA, Mirko (umetnik, ilustrator). Tudi. Novo mesto: Goga, 2024. 139 str., ilustr. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-425-7. [COBISS.SI-ID 182092291]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 4. 2024