COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAleksandra RožmanOsebna bibliografija za obdobje 2006-2016

2010

1. ROŽMAN, Aleksandra. O psihoterapevtih in psihoterapevtkah, ki zlorabljajo poklic in izkoriščajo ljudi : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Rožman], 2010. 1 optični disk (CD-ROM). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-N5250, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 3481701]


2013

2. ROŽMAN, Aleksandra, GOSTEČNIK, Christian. (Ne)vidni kriminal nad trpinčenimi otroki v družini = The (in)visible crime of maltreated children in a family. Iskanja : vzgoja prevzgoja. jun. 2013, leto 31, št. 47/48, str. 32-42. ISSN 0352-3233. [COBISS.SI-ID 288603648]
3. ROŽMAN, Aleksandra. Mladostnikova samopodoba v problematiki motenj hranjenja. Didakta. nov. 2013, letn. 22[!], št. 167, str. 18-20. ISSN 0354-0421. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 273201664]
4. ROŽMAN, Aleksandra. Motnje hranjenja, boleče strategije preživetja. Didakta. apr. 2013, letn. 22[!], št. 162, str. 47-49, ilustr. ISSN 0354-0421. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 273022208]
5. ROŽMAN, Aleksandra. Ranjen otrok in motnja hranjenja. Didakta. jun.- jul. 2013, letn. 22[!], št. 164, str. 48-51. ISSN 0354-0421. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 273163520]


2014

6. ROŽMAN, Aleksandra. Proces zdravljenja in ozdravljenja osebe z motnjo hranjenja. Didakta. okt. 2014, letn. 24, št. 175, str. 38-41. ISSN 0354-0421. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 278144256]
7. ROŽMAN, Aleksandra. Starševsko prepoznavanje otrokove ranjenosti ter preprečevanje razvoja in zdravljenje motnje hranjenja. Didakta. jun.-jul. 2014, letn. 24, št. 173, str. 42-49. ISSN 0354-0421. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 277933312]


2015

8. ROŽMAN, Aleksandra. Ali otrok razvija zametke motnje hranjenja?. Moj malček : revija za skrbne starše. [Tiskana izd.]. mar. 2015, letn. 19, št. 3, str. 20-21, ilustr. ISSN 1408-2675. [COBISS.SI-ID 292483328]
9. ROŽMAN, Aleksandra. Motnja hranjenja kot priložnost drugače zaživeti : samouničevalnost mladega človeka. Replika. jan.-feb. 2015, letn. 2, št. 8, str. 64-65, ilustr. ISSN 2350-4765. [COBISS.SI-ID 288605184]
10. ROŽMAN, Aleksandra. Otrok v duševni stiski. Zdravje. [Tiskana izd.]. 31. 3. 2015, letn. 38, št. 422, str. 58-61, ilustr. ISSN 0351-5621. [COBISS.SI-ID 288597504]
11. ROŽMAN, Aleksandra. Starševska moč prepoznavanja in preprečevanja razvoja motnje hranjenja pri otroku. Mama : revija za nosečnice in starše. [Tiskana izd.]. jan.-feb. 2015, letn. 19, št. 199, str. 12-16, ilustr. ISSN 1408-3345. [COBISS.SI-ID 288595712]


2016

12. ROŽMAN, Aleksandra. Kako obvarovati otroka. Zdravje. [Tiskana izd.]. 30. 11. 2016, letn. 38, št. 442, str. 48-51, ilustr. ISSN 0351-5621. [COBISS.SI-ID 288598016]
13. ROŽMAN, Aleksandra. Trpinčenje otrok v družini : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Rožman], 2016. XI, 256, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88625&lang=slv, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 7528794]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 3. 2024