COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAlenka Valh LopertOsebna bibliografija za obdobje 1983-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VALH LOPERT, Alenka. Pomen uzaveščanja narečnega besedja pri učečih se. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. sep. 2021, letn. 14, št. 3, str. 337-356. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2021/03/REI_vol14_issue_3.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.18690/rei.14.3.337-356.2021. [COBISS.SI-ID 81218563]
2. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. E-learning materials for the Slovene language in secondary schools. Jazyk - literatura - komunikace. 2019, č. 1, str. 116-127. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-1-2019. [COBISS.SI-ID 25209352]
projekt: Projekt Slovenščina na dlani (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA), sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Slovenščina na dlani
3. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. E-learning materials for the Slovene language in elementary schools (6th-9th grade). Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. jun. 2019, vol. 12, no. 2, str. 139-153, tabele. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/02/REI_vol12_issue_2.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.18690/rei.12.2.139-154.2019. [COBISS.SI-ID 24689672]
4. VALH LOPERT, Alenka. Colloquial features in the syntax of spoken media in Maribor. Dialectologia et geolinguistica. [Print Ausg.]. 2018, vol. 26, iss. 1, str. 97-111. ISSN 0942-4040. DOI: 10.1515/dialect-2018-0005. [COBISS.SI-ID 24200200]
5. VALH LOPERT, Alenka. Spelling of English technical loanwords in the dictionary of newer Standard Slovene words. Godišnik čuždi ezici i kulturi. 2018, t. 1, str. 218-235. ISSN 2603-4204. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-chuzhdi-ezici-i-kulturi-t-1-2018-issn-2603-4204-online-jubilejno-izdanie-v-chest-na-70-ata-godishnina-na-prof-d-n-mariq-grozeva. [COBISS.SI-ID 24191240]
6. ROSIČ, Eva, VALH LOPERT, Alenka. Prevajanje izrazov nominalnega naslavljanja glede na spol, starost in družbeni status v filmih Hue and cry in Indiscreet. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. dec. 2018, letn. 11, št. 4, str. 293-313. ISSN 1855-4431. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.18690/rei.11.4.293-314.2018. [COBISS.SI-ID 24340488]
7. VALH LOPERT, Alenka. Linguistic analysis of sound recordings as a method of solidifying mother tongue proficiency. Jazyk - literatura - komunikace. 2017, č. 2, str. 4-14. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-2-2017. [COBISS.SI-ID 23941896]
8. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Pismenost v teoriji in praksi : temeljni cilj slovenskega institucionalnega izobraževalnega sistema. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 26, št. 1, str. 95-106. ISSN 1408-5348. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.19233/ASHS.2016.9. [COBISS.SI-ID 22333960]
9. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. The use of Slovenian dialect in the film Oča (Dad) : a pragmatic approach. Intralinea online translation journal. 2016, special issue, [5] str. ISSN 1827-000X. http://www.intralinea.org/specials/article/2184. [COBISS.SI-ID 22736904]
10. VALH LOPERT, Alenka. Radio kot učinkovit medij za spodbujanje usvajanja materinščine (za študente nesloveniste). Jazyk - literatura - komunikace. 2016, č. 1, str. 55-64. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-1-2016. [COBISS.SI-ID 23419400]
11. VALH LOPERT, Alenka. Narečje kot izraz identitete na radijskih postajah v severovzhodni Sloveniji : (Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske gorice). Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 86 = n. v. 51, zv. 4, str. 46-59. ISSN 0590-5966. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 85282561]
12. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Potrč v Pleteršnikovem slovarju (roman Na kmetih, 1954). Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 8, št. 1, str. 90-104. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 21403144]
13. CUPAR, Tina, VALH LOPERT, Alenka. The function of language in characterization : dialectal speech in the animated film Chicken Little = Karakterizacijska vloga jezika : narečni govor v animiranem risanem filmu Mali Pišček. V: ONIČ, Tomaž (ur.), ZUPAN, Simon (ur.). The play's the thing : eclectic essays in memory of a scholar and drama translator. Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije: = Slovene Association for the Study of English: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta: = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014. Vol. 11, str. 179-191. ELOPE, vol. 11, Spring. ISBN 978-961-281-428-1. ISSN 1581-8918. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, DOI: 10.4312/elope.11.1.179-191, DOI: 20.500.12556/DKUM-65715. [COBISS.SI-ID 20703496]
14. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Potrčevev [!] roman Na kmetih v Pavlovićevem celovečernem filmu Rdeče klasje. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 84 = n. v. 49, zv. 2/3, str. 169-202, ilustr. ISSN 0590-5966. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 20225288]
15. VALH LOPERT, Alenka, ZORKO, Zinka. Skladnja v panonski narečni skupini. V: WEISS, Peter (ur.). Dialektološki razgledi. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 19, št. 2, str. 221-235. Jezikoslovni zapiski, 19, 2013, št. 2. ISBN 978-961-254-671-7. ISSN 0354-0448. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20393992]
16. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Expressing local identity through radio discourse. Dialectologia et geolinguistica. [Print Ausg.]. 2012, vol. 20, iss. 1, str. 26-36. ISSN 0942-4040. DOI: 10.1515/dialect-2012-0002,. [COBISS.SI-ID 19489288]
17. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Intralingual subtitling of the Slovene dialectal film Petelinji zajtrk (Rooster's breakfast). Intralinea online translation journal. 2012, special issue, [15] str. ISSN 1827-000X. http://www.intralinea.org/specials/article/1844, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19375624]
18. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Mariborščina kot identitetni dejavnik v radijskem diskurzu. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 82 = n. v. 47, zv. 1, str. 121-134. ISSN 0590-5966. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 67941377]
19. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZORKO, Zinka. Translating from standard Slovene into Carinthian and the Prekmurje dialects in Slovene films. Intralinea online translation journal. 2009, special issue, [7] str. ISSN 1827-000X. http://www.intralinea.it/specials/dialectrans/eng_more.php?id=829_0_49_0_M, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17518344]
20. VALH LOPERT, Alenka. Raba tujk v mariborskih govorjenih medijih. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 2, št. 2, str. 50-62. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17240072]
21. VALH LOPERT, Alenka. Nacionalni in komercialni radio - jezikoslovčev pogled na radijski jezik. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. nov.-dec. 2009, letn. 46, št. 6, str. 770-784. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20096_Valh-Lopert.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 29070941]
22. VALH LOPERT, Alenka. Volkmerjevi germanizmi z vidika socialnozvrstnih oznak v današnjih slovenskih normativnih priročnikih. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 79 = n.v. 44, zv. 3/4, str. 143-156. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 62800129]
23. VALH LOPERT, Alenka. Prevzeto besedje v jeziku komercialne radijske postaje (Radio City v Mariboru). Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2008, 14, št. 1, str. 123-137. ISSN 0354-0448. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 28675373]
24. VALH LOPERT, Alenka. Skladenjski elementi govorjenega jezika v jutranjem programu komercialnega radia (Radio City). Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2006, 12, št. 2, str. 51-62. ISSN 0354-0448. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 26006317]

1.04 Strokovni članek

25. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona, VALH LOPERT, Alenka, KRAJNC IVIČ, Mira. Jezikovnokulturni vidik oglaševanja. Slovenščina v šoli. 2009, letn. 13, [št.] 4, str. 3-14. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 1329788]
26. VALH LOPERT, Alenka. Cankarjevi prvotiski v Univerzitetni knjižnici Maribor in lik otroka v njegovih delih : ob 80-letnici Cankarjeve smrti. Zora Cankarjeva. [Tiskana izd.]. apr./dec.1998, letn. 7, št. 19/21, str. 28-29. ISSN 1512-5580. [COBISS.SI-ID 119008256]

1.05 Poljudni članek

27. VALH LOPERT, Alenka. Problemi postmodernizma. Večer. [Tiskana izd.]. 1996, let. 52, št. 97, str. 18. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 40828161]
28. GAZVODA, Mirjana, VALH LOPERT, Alenka. Čim bolj je čaša brušena tenkó... : iz leta v leto je pesnik zopet z nami : spominska razstava ob stoletnici rojstva pesnika Janka Glazerja. Večer. [Tiskana izd.]. 19.III.1993, let. 49, št. 64, str. 13. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 4991236]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

29. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Govor žensk in moških v narečju. V: JUST, Franci (ur.). Dialekta 2014 : [festivalska knjižica. 5. festival slovenske narečne književnosti, 29.-31. maj 2014. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2014. Str. 41-51. ISBN 978-961-255-074-5. [COBISS.SI-ID 20602632]
30. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Neknjižne jezikovne zvrsti slovenskega jezika na odru (Tone Partljič Čaj za dve). V: JUST, Franci (ur.). Dialekta 2013 : [programska knjižica]. 4. festival slovenske narečne književnosti, 24.-26. oktober 2013. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013. Str. 51-60. ISBN 978-961-255-067-7. [COBISS.SI-ID 20205320]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

31. VALH LOPERT, Alenka. Aktualni germanizmi v govoru Ruš. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Dialektologija na Dnevih akademikinje Zinke Zorko. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. Str. 203-222, ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 150. ISBN 978-961-286-695-2. DOI: 10.18690/um.ff.3.2023.7. [COBISS.SI-ID 143626755]
32. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. O kolikosti in kakovosti naglašenih samoglasnikov v kultiviranem govoru Maribora in narečjih, ki so vplivala na nastanek mariborske mestne govorice, ter nekaterih drugih narečnih govorih. V: MIRTIČ, Tanja (ur.), SNOJ, Marko (ur.). 1. slovenski pravorečni posvet. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 226-244. Razprave, 25. ISBN 978-961-268-077-0. https://www.sazu.si/uploads/files/publikacije21/Rared2RAZPRAVE.pdf. [COBISS.SI-ID 71409155]
33. KERMAUNER, Aksinja, VALH LOPERT, Alenka, HERZOG, Jerneja. Multi-sensory and multilingual adaptations for the blind and sight impaired. V: ILEŠ, Tatjana (ur.). Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju : zbornik radova : 1. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju, Osijek, 5. i 6. prosinca 2019. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2021. Str. 486-503, ilustr. http://www.uaos.unios.hr/zbornik-radova-s-1-medunarodne-umjetnicke-i-znanstvene-konferencije-osobe-s-invaliditetom-u-umjetnosti-znanosti-odgoju-i-obrazovanju/. [COBISS.SI-ID 90937091]
34. VALH LOPERT, Alenka. Narečje kot izraz identitete na radijskih postajah v severovzhodni Sloveniji (Radio Ptuj, Radio Murski val, Radio Slovenske gorice). V: JUST, Franci (ur.). Dialekta 2015 : [festivalska knjižica]. 6. festival slovenske narečne književnosti, 28.-30. 5. 2015. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2015. Str. 32-36. ISBN 978-961-255-083-7. [COBISS.SI-ID 21408520]
35. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Maribor colloquial language on stage. V: LACHOUT, Martin (ur.). Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft : ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011. Hamburg: Kovač, 2013. Str. 73-85. Schriftenreihe Philologia, Bd. 176. ISBN 978-3-8300-7103-7. ISSN 1435-6570. [COBISS.SI-ID 19853832]
36. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Loan words in Prekmurje agricultural terminology. V: HARNISCH, Rüdiger (ur.). Strömungen in der Entwicklung der Dialekte und ihrer Erforschung : Beiträge zur 11. Bayerisch-Österreichischen Dialektologentagung in Passau September 2010. Regensburg: Edition Vulpes, 2013. Str. 281-291. Regensburger Dialektforum, Bd. 19. ISBN 978-3-939112-28-0. [COBISS.SI-ID 20131848]
37. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovna odstopanja od knjižne norme v spisih dijakov dvojezične gimnazije v Celovcu. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012. Str. 116-123. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23. ISBN 978-961-6715-11-9. ISSN 1408-3043. http://641.gvs.arnes.si/sds.html, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19657736]
38. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Enojezično podnaslavljanje slovenskega narečnega filma Petelinji zajtrk. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2011. Nova Gorica: Univerza, 2012. Str. 44-53. ISBN 978-961-6311-73-1. [COBISS.SI-ID 19612168]
39. VALH LOPERT, Alenka. Germanizmi v Japljevih Pridigah sa vse nedele skusi lejtu (1794, 1. del). V: HUMAR, Marjeta (ur.). Japljev zbornik : [zbornik prispevkov s Simpozija o Juriju Japlju (Kamnik, 3.-4. decembra 2009)]. Kamnik: Občina; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 323-335. ISBN 978-961-91315-2-7, ISBN 978-961-254-278-8. [COBISS.SI-ID 18625288]
40. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Mariborski pogovorni jezik v gledališki uprizoritvi. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Maribor. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011. Str. 55-61. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22. ISBN 978-961-6715-08-9. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 18659336]
41. VALH LOPERT, Alenka. Germanizmi v oddajah komercialne radijske postaje Radio City v Mariboru = Germanismen in der Sprache des kommerziellen Radiosenders Radio City Maribor. V: POHL, Heinz Dieter (ur.). Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007. Wien: Praesens. 2010, str. 441-457. Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, Jg. 34-36 (2008-2010). ISSN 1562-2878. [COBISS.SI-ID 18748936]
42. VALH LOPERT, Alenka. Pomen zavedanja socialne zvrstnosti slovenskega jezika za študente tolmačenja in prevajanja. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. Str. 81-90. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21. ISBN 978-961-6715-06-5. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 17904392]
43. VALH LOPERT, Alenka. Stanislav Škrabec o 8. izdaji Janežičeve Slovenske slovnice. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2006. Str. [117]-125. ISBN 961-6131-08-7. [COBISS.SI-ID 14583048]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

44. VALH LOPERT, Alenka. Ali je slovenski jezik res jezik ''limitiranih resursov''?. V: ZELNIK, Damijana (ur.). Javna raba slovenščine : stanje, zakonodajne rešitve in strategija : prispevki s posveta, 8. december 2016. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2017. Str. 26-41. ISBN 978-961-6453-53-0. http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/e-zbornik_javna_raba_slovenscine.pdf. [COBISS.SI-ID 23389704]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

45. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Govorna uresničitev dialogov v filmu Svet na Kajžarju - po motivih iz Potrčeve istoimenske povesti Svet na Kajžarju. V: ČEH STEGER, Jožica (ur.). Potrčev literarni opus med intimo in zgodovino : zbornik povzetkov : znanstveni simpozij ob 30-letnici poimenovanja ptujske knjižnice po pisatelju Ivanu Potrču, 110-letnici pisateljevega rojstva in 30. obletnici njegove smrti, 19. 10. 2023, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj; Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo Maribor, 2023. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 172006915]
46. VALH LOPERT, Alenka. Common mistakes in Slovene business documents. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Trans 2023 : 10.-17. 9. 2023 : program and abstracts : prevajanje in transkulturna poslovna komunikacija = Translation und Transkulturelle Geschäftskommunikation = translation and transcultural business communication : 10. mednarodna prevodoslovna poletna akademija in simpozij = 10. Internationale translationswissenschaftliche Sommerakademie und Symposium = 10th International Summer Academy in Translation Studies and a Conference. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, 2023. Str. 34. https://ff.um.si/wp-content/uploads/program-abstracts-TRANS2023.pdf. [COBISS.SI-ID 170097667]
47. VALH LOPERT, Alenka. Germanizmi v govoru Malečnika pri Mariboru : (vezani na kmečko okolje). V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), et al. 4. Slovenski dialektološki posvet : povzetki : Ramovšev teden, 20.- 23. september 2022, Ljubljana. [Ljubljana: ZRC SAZU: Filozofska fakulteta, 2022]. Str. 47. [COBISS.SI-ID 136206595]
48. VALH LOPERT, Alenka. Aktualni germanizmi v govoru Ruš. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Prvi Dnevi akademikinje Zinke Zorko : Zinka Zorko in raziskovanje slovenskih narečij : zbornik povzetkov : Selnica ob Dravi, 15. 10. 2022. Selnica ob Dravi: Hram kulture Arnolda Tovornika, 2022. Str. [6]. [COBISS.SI-ID 131192835]
49. VALH LOPERT, Alenka. Slovene language in the era of linguistic globalization : a challenge for translators and interpreters. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Trans 2022 : 28. 8.-4. 9. 2022 : program and abstracts : Übersetzen in der inklusiven und globalen Gesellschaft = prevajanje v inkluzivni in globalni družbi = translation in inclusive and global society : 9. internationale translationswissenschaftliche Sommerakademie und Symposium = 9. mednarodna prevodoslovna poletna akademija in simpozij = 9th international Summer Academy in Translation Studies and Conference. Maribor: Filozofska fakulteta fakulteta, 2022. Str. 29. [COBISS.SI-ID 125351683]
50. VALH LOPERT, Alenka. Non-professional speakers' communication on Maribor radio stations. V: SHERMAN, Tamah (ur.). 7th International Language Management Symposium Standardization as language management : program and abstracts : 30-31 August 2021, Zagreb & online. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences; Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2021. Str. 36. http://languagemanagement.ff.cuni.cz/system/files/Book-of-abstracts-7thILMS-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 76459267]
51. VALH LOPERT, Alenka. Pravopisne zagate študentov programa Medijske komunikacije : (študija primera). V: NIKOLOVSKI, Gjoko (ur.). Izzivi slavistike v 21. stoletju : 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, [13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor] : zbornik povzetkov. Mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, 13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 151-152. ISBN 978-961-286-459-0. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/562. [COBISS.SI-ID 62709763]
52. KERMAUNER, Aksinja, VALH LOPERT, Alenka, STRNAD, Brigita, HERZOG, Jerneja. Multimodalni pristupi u prilagodbi javne plastike slijepim i slabovidnim osobama = Multimodal approaches in adapting public plastics to blind and visually impaired people. V: ILEŠ, Tatjana (ur.). Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju : 2. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija : Osijek, 2. i 3. prosinca 2021. : knjiga sažetaka. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2021. Str. 99-100. ISBN 978-953-8181-41-2. http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2021/11/FINAL-Knjiga-sazetaka-OSI-2021-FINAL-2021_12_20.pdf. [COBISS.SI-ID 91759875]
53. VALH LOPERT, Alenka. Germanizmi v govoru Malečnika pri Mariboru. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Pleteršnikovi dnevi : Narečno besedje slovenskega jezika - simpozij v spomin na akademikinjo Zinko Zorko : zbornik povzetkov : Pišece, 14. 9. 2021. Pišece: Društvo Pleteršnikova domačija, 2021. Str. 10. [COBISS.SI-ID 77581571]
54. KERMAUNER, Aksinja, VALH LOPERT, Alenka, HERZOG, Jerneja. Audio description in the function of accessibility of fine arts to the blind and visually impaired. V: JABLAN, Branka Đ. (ur.), STOJKOVIĆ, Irena (ur.), DUČIĆ, Bojan (ur.). Zbornik rezimea : 11. međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Beograd, 29-30. oktobar 2021. godine = Book of abstracts = The 11th International Scientific Conference Special Education and Rehabilitation Today, Belgrade, September, October, 29-30th, 2021. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2021. Str. 63. ISBN 978-86-6203-149-5. http://www.fasper.bg.ac.rs/nauka/medjunarodni-skup-doc/2021/Book%20of%20abstracts-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 90679555]
55. ANTLOGA, Špela, MAJHENIČ, Simona, ZALOKAR, Andreja, VALH LOPERT, Alenka, PULKO, Simona, ŠEK, Polonca, KOLETNIK, Mihaela, VERDONIK, Darinka. Pravopis in slovnica v učnem e-okolju Slovenščina na dlani. V: ULČNIK, Natalija (ur.). Znanstvena in strokovna konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine : zbornik povzetkov in izhodišč za okroglo mizo : 21. in 22. april 2021. Znanstvena in strokovna konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine, 21. in 22. april 2021. Maribor: Univerza v Mariboru, 2021. Str. 18-19. http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/01_Zbornik-povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 62074627]
56. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. O kolikosti in kakovosti naglašenih samoglasnikov v kultiviranem govoru Maribora. V: 1. slovenski pravorečni posvet : zbornik povzetkov : Ljubljana, 15. december 2020. Ljubljana: [Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020]. Str. 26. https://www.sazu.si/uploads/files/zbornik/Zbornik712.pdf. [COBISS.SI-ID 45788675]
57. VALH LOPERT, Alenka. Slovene in a simultaneous interpretation in the European parliament : stylistic aspect. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Dolmetschen und Übersetzen für öffentliche Einrichtungen = Tolmačenje in prevajanje za javne institucije : TRANS 2019, Wien, Dunaj, 23. 9. - 30. 9. 2019 : Programm und Abstracts. 7. mednarodna prevodoslovna poletna akademija in simpozij, Dunaj, 23. 9. - 30. 9. 2019. Maribor: Univerza v Mariboru: = University of Maribor: = Universität Maribor, 2019. Str. 18. [COBISS.SI-ID 24899848]
58. VALH LOPERT, Alenka, KERMAUNER, Aksinja, HERZOG, Jerneja. Multisenzorne i višejezične prilagodbe slijepim i slabovidnim osobama = Multi-sensory and multilingual adaptations for the blind and partially sighted. V: ILEŠ, Tatjana (ur.). Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju : 1. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija : Osijek, 5. i 6. prosinca 2019 : knjiga sažetaka = Persons with disabilities in arts, science and education : The 1st International Artistic and Scientific Conference : 5th and 6th of December 2019 : book of abstracts. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2019. Str. 216-217. ISBN 978-953-8181-19-1. http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/06/Knjiga-sa%C5%BEetaka-1.-me%C4%91unarodne-umjetni%C4%8Dke-i-znanstvene-konferencije-Osobe-s-invaliditetom-u-umjetnosti-znanosti-odgoju-i-obrazovanju.pdf. [COBISS.SI-ID 44374275]
59. VALH LOPERT, Alenka. Kultura govora za študente medijskih komunikacij : FERI, Univerza v Mariboru. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019. Str. 17. [COBISS.SI-ID 4687963]
60. ŠRAJNER, Bojana, VALH LOPERT, Alenka. Radijska oddaja Šolska soba na radiu Agora kot uspešen način usvajanja slovenščine na avstrijskem Štajerskem. V: PULKO, Simona (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju : zbornik povzetkov. 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični premisleki, Maribor, 20. 11. 2019. Maribor: Filozofska fakulteta: Slavistično društvo, 2019. Str. 25. [COBISS.SI-ID 24946440]
61. VALH LOPERT, Alenka. How to deliver bad news tactfully. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Trans 2017 : prevajanje in migracije : [program in povzetki] = Translation und Migration : Programm und Abstracts = translation and migration : [program and abstracts]. 5. mednarodna poletna prevodoslovna akademija Trans 2017, Maribor, 1. 7. - 13. 7. 2017. Maribor: Univerza v Mariboru: = University of Maribor: = Universität Maribor, 2017. Str. 45. [COBISS.SI-ID 23236360]
62. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Language genre translation as a factor of maintaining minority identity. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Trans 2017 : prevajanje in migracije : [program in povzetki] = Translation und Migration : Programm und Abstracts = translation and migration : [program and abstracts]. 5. mednarodna poletna prevodoslovna akademija Trans 2017, Maribor, 1. 7. - 13. 7. 2017. Maribor: Univerza v Mariboru: = University of Maribor: = Universität Maribor, 2017. Str. 48. [COBISS.SI-ID 23237896]
63. VALH LOPERT, Alenka. Pronunciation of Slovene in radio broadcasting of media communication students. V: LAZIĆ, Nikolaj (ur.), PLETIKOS, Elenmari (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts : the 9th scientific conference with international participation Speech Research, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, Croatia, 8-10 December 2016. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, [2016]. Str. 105-106. ISBN 978-953-296-125-6. [COBISS.SI-ID 22854408]
64. VALH LOPERT, Alenka. Glagoli s kvalifikatorjem narečno vzhodno iz SSKJ v Rajhovem gradivu za prleški slovar Gúčati po antùjoško. V: ŠKOFIC, Jožica (ur.), WEISS, Peter (ur.), ZULJAN KUMAR, Danila (ur.). Povzetki. 3. Slovenski dialektološki posvet (SDP 3), 11.-12. 2. 2016, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2016. Str. 37. [COBISS.SI-ID 21936136]
65. VALH LOPERT, Alenka. Technical loanwords as elements of intercultural communication in Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, Dictionary of the new words in Slovene : (lecture). V: GROZEVA-MINKOVA, Marija (ur.), KUČIŠ, Vlasta (ur.). Trans 2016 : programm & abstracts : Translation und Fachkommunikation : prevod i specializirana komunikacija, 1. 9. -10. 9. 2016, Sofia, Internationale translationswissenschaftliche Sommerschule Sofia. Internationale translationswissenschaftliche Sommerschule Trans 2016, Sofia, 1.9. - 10. 9. 2016. Sofia: Neue bulgarische Universität; Maribor: Universität, Philosophische Fakultät, 2016. Str. 13. [COBISS.SI-ID 22546184]
66. VALH LOPERT, Alenka. Manjšalnice v terminološkem gnezdu Slovarja slovenskega knjižnega ▫$jezika^2$▫ = Diminutives in the terminological nest of the Dictionary of the standard Slovenian ▫$language^2$▫. V: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ur.). Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga = Umenʹšitelʹnye imena v slavjanskih jazykah: forma i rolʹ = Diminutives in slavic languages: form and role. 16. mednarodna znanstvena konferenca Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Maribor: Slavistično društvo, 2015. Str. 78. ISBN 978-961-6320-55-9. [COBISS.SI-ID 21417992]
67. VALH LOPERT, Alenka, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana. Privatnost - koliko daleko mogu ići mediji? = Privacy - how far can media go?. V: ZGRABLJIĆ, Nada (ur.). Knjiga sažetaka Međunarodne znanstvene konferencije Medijska pismenost u digitalno doba - kulturna, ekonomska i politička perspektiva. Međunarodna znanstvena konferencija Medijska pismenost u digitalno doba - kulturna, ekonomska i politička perspektiva. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji: =University of Zagreb, Center for Croatian Studies, 2014. Str. 125-126. ISBN 978-953-7823-37-5. http://bib.irb.hr/datoteka/712971.Medijska_pismenost_u_digitalno_doba_-_knjiga_saetaka.pdf. [COBISS.SI-ID 20884232]
68. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Dialectical imagery in Murske balade & romance = Narečna podoba Murskih balad in romanc. V: KENNEDY, Victor (ur.), GADPAILLE, Michelle (ur.), TEŽAK, Katja (ur.). Words and music II : [book of abstracts], University of Maribor, April 11-12, 2014, Maribor, Slovenia = Besede in glasba II : [povzetki], Univerza v Mariboru, 11. in 12. april 2014, Maribor, Slovenija. Maribor: University, 2014. Str. 34-35. http://events.ff.uni-mb.si/wordsandmusic/docs/Abstract_Book_Final.pdf. [COBISS.SI-ID 20497416]
69. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Govorna uresničitev dialogov v filmu Rdeče klasje (1970) - po motivih iz Potrčevega romana Na kmetih (1954). V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes : ob stoletnici pisateljevega rojstva : zbornik povzetkov : znanstveni simpozij, Razstavišče Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, 24. 5. 2013. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Slavistično društvo: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2013. F. 11. [COBISS.SI-ID 19898632]
70. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Social registers of the Slovene language in translation and interpreting. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Transkulturelle Kommunikation und Translation in Südosteuropa : Programm & Abstracts. Maribor: Oddelek za prevodoslovje, Filozofska fakulteta: = Institut für Translationswissenschaft, Philosophische Fakultät, 2013. Str. 34, portret. ISBN 978-961-6930-06-2. [COBISS.SI-ID 19984904]
71. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Pogovorni jezik in narečje v filmu in na odrskih deskah. V: Zbornik izvlečkov : Simpozij o umetniškem govoru, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Oddelek za gledališče in radio, Katedra za govor, 16. in 17. 4. 2013. V Ljubljani: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2013. Str. 5. [COBISS.SI-ID 3469659]
72. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Dialect in film : Oča (Father), directed by Vlado Škafar. V: Abstraktit = Abstracts. MultiMeDialectTrans2012, MMDT12, University of Turku, 3. 5.-5. 5. 2012. Turku: University, 2012. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 19153928]
73. VALH LOPERT, Alenka. Dialectal features in the syntax of spoken media. V: WANDL-VOGT, Eveline (ur.). Dialekt [2.0 & WBOE 100] = Dialect 2.0 & WBOE 100 : 100 Jahre dialektlexikographische Forschung in Österreich im internationalen Kontext = 100 years of research in dialectal lexicography in Austria in an international context : [Kurzfassungen = abstracts]. 7. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) Dialekt 2.0 and WBOE 100, Wien, 23. 7. 2012-28. 7. 2012. Wien; = Vienna: Praesens, 2012. Str. 204. ISBN 978-3-7069-0707-1. [COBISS.SI-ID 19308296]
74. VALH LOPERT, Alenka, ZORKO, Zinka. Skladnja v panonski narečni skupini. V: ŠKOFIC, Jožica (ur.). Povzetki. 2. slovenski dialektološki posvet (SDP 2), 29.-30. 11. 2012, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, 2012. Str. 32-33. [COBISS.SI-ID 19540488]
75. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Neknjižne zvrsti SKJ in popularna kultura. V: Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora : mednarodni znanstveni simpozij, 30. in 31. januar 2012, Univerza v Mariboru, dvorana V kupoli = Slovene in contact with European Danube and Alpine regions = international scientific symposium. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 2012. F. 23. [COBISS.SI-ID 18968328]
76. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Maribor colloquial language on stage. V: Linguistik-Tage : Programm. 20. Internationale Jahrestagung = 20th International Annual Meeting, Prag, 26.-28. 5. 2011. Prag: Gesellschaft für Sprache und Sprachen, 2011. Str. 80-81. [COBISS.SI-ID 18511880]
77. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Enojezično podnaslavljanje slovenskega narečnega filma. V: Škrabčevi dnevi 7 : Nova Gorica, 15. in 16. april 2011 : program simpozija. Nova Gorica: [Univerza], 2011. Str. 1. http://sabotin.ung.si/~jezik/skrabec_7/povzetki/KoletnikValhLopert_povzetek_Skrabec7_2011.pdf, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18465544]
78. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Intralingual subtitling of the Slovene dialectal film Petelinji zajtrk : (Rooster's breakfast). V: MultimeDialecTranslation 2010 : abstract book. 4th International Conference on the Translation of Dialects in Multimedia, Forlì, 13-14 May 2010. [Forlì: SSLMIT, 2010]. Str. 7. [COBISS.SI-ID 17709064]
79. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Expressing local identity in radio discourse. V: JERNEJ PULIĆ, Mirna (ur.), MUHVIĆ-DIMANOVSKI, Vesna (ur.), SUJOLDŽIĆ, Anita (ur.). New challenges for multilingualism in Europe : Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2010 : book of abstracts. Zagreb: Institute for anthropological research, 2010. Str. 53-54. ISBN 978-953-7467-03-6. [COBISS.SI-ID 17587208]
80. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Loan words in Prekmurje agricultural terminology. V: Programm für die 11. Bayerisch-Österreichische Dialektologentagung in Passau 22. bis 25. September 2010. [Passau: Universität, 2010]. Str. 1-2. http://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/group_upload/66/Koletnik_andValh_Abstract.pdf, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18264328]
81. VALH LOPERT, Alenka. Ženske in moški med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), VALH LOPERT, Alenka (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). 6. kongres SIDG, 14.-18. 9. 2009, Maribor, Slovenija = [6th SIDG] Congress. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: = Faculty of Arts, Department of Slavic Languages and Literature, 2009. Str. 93. ISBN 978-961-6656-34-4. [COBISS.SI-ID 17126920]
82. VALH LOPERT, Alenka. 'Riziko or tveganje' - the importance of mother tongue for students of interpretation and translation. V: TERŽAN-KOPECKY, Karmen (ur.), ZUPAN, Simon (ur.). Challenges of translation studies in a globalized world : book of abstracts : Maribor, 15-17 October 2009 = Izzivi prevodoslovja v globaliziranem svetu : zbornik izvlečkov : [Maribor], 15.-17. oktober 2009. Maribor: Faculty of Arts, Department of Translation Studies: = Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, 2009. Str. 74. ISBN 978-961-6656-35-1. [COBISS.SI-ID 17203720]
83. VALH LOPERT, Alenka. Germanizmi v Japljevih Pridigah sa vse nedele skusi lejtu (1794, 1. del). V: HUMAR, Marjeta (ur.). Program in povzetki predavanj. [S. l.: s. n.], 2009. Str. 25. [COBISS.SI-ID 17377032]
84. VALH LOPERT, Alenka. Raba tujk v mariborskih govorjenih medijih. V: JESENŠEK, Marko (ur.), ŠTUHEC, Miran (ur.). Zbornik povzetkov. Mednarodni znanstveni simpozij Večjezičnost v Evropski zvezi, Maribor, 13. - 15. novembra 2008. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008. Str. 104-105. ISBN 978-961-6656-25-2. [COBISS.SI-ID 16332808]
85. VALH LOPERT, Alenka. Volkmerjevi germanizmi z vidika socialnozvrstnih oznak v današnjih slovenskih normativnih priročnikih. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Znanstveni simpozij Prva slovenska posvetna tiskana knjiga v Mariboru : ob dvestoletnici izida Volkmerjeve Hvale kmetizhkega stana ino tobazhie trave : Maribor, 22. 10. 2008 : zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta: Občina: Nadškofija, 2008. [1] f. [COBISS.SI-ID 16299016]
86. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZORKO, Zinka. Translating from the Slovene standard language into the Carinthian and the Prekmurje dialect in Slovene films. V: MultimeDialecTranslation : programme & book of abstracts. Forlì: Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, 2007. [1] f. [COBISS.SI-ID 15358984]
87. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZORKO, Zinka. Koroško in prekmursko narečje v slovenskih filmih. V: SMOLE, Vera (ur.). Slovenska narečja med sistemom in rabo = Slovene dialects - system and use = Slovenskie dialekty - sistema i ispolʹzovanie : povzetki predavanj = summaries = rezjume dokladov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 15.-17. november 2007. V Ljubljani: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007. Str. 17-18. Obdobja, Metode in zvrsti, 26. ISBN 978-961-237-214-9. [COBISS.SI-ID 15691016]
88. VALH LOPERT, Alenka. Mariborski pokrajinski pogovorni jezik na Radiu City. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Mednarodni znanstveni simpozij Besedje slovenskega jezika, Maribor, 18.-19. maj 2007. Maribor: Filozofska fakulteta, [2007?]. [1] f. [COBISS.SI-ID 15341832]
89. VALH LOPERT, Alenka. Germanismen in der Sprache des kommerziallen Radiosenders Radio City Maribor. V: Zusammenfassungen : nur zur Ansicht. 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologe, an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, vom 19. bis 22. September 2007. Klagenfurt: Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik der Universität Klagenfurt, 2007. F. 21. [COBISS.SI-ID 15564552]
90. VALH LOPERT, Alenka. Stanislav Škrabec o 8. izdaji Janežičeve Slovenske slovnice. V: Peti simpozij o delu p. Stanislava Škrabca Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2005. [1] f. [COBISS.SI-ID 14066440]
91. VALH LOPERT, Alenka. Besedje v pogovornih oddajah Radia Maribor. V: Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika : zbornik povzetkov, Maribor, 10.-11. 6. 2004. Simpozij Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika, Maribor, Rektorat Univerze, 10.-11. junij 2004. Maribor: Pedagoška fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo, 2004. [1] f. [COBISS.SI-ID 13308424]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

92. VALH LOPERT, Alenka. Germanizmi v malečniškem govoru. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Narečno besedje slovenskega jezika : v spomin na akademikinjo Zinko Zorko. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 76-91, ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 148. ISBN 978-961-286-627-3. DOI: 10.18690/um.ff.8.2022.4. [COBISS.SI-ID 121944835]
93. VALH LOPERT, Alenka. Pravopisne zagate študentov programa Medijske komunikacije : (študija primera). V: NIKOLOVSKI, Gjoko (ur.), ULČNIK, Natalija (ur.). Slavistična prepletanja 1. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 135-154. ISBN 978-961-286-581-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/140/884/2197-1. [COBISS.SI-ID 129467139]
94. PULKO, Simona, VALH LOPERT, Alenka. Slovene for gifted students : examples of good practice in primary school. V: HERZOG, Jerneja (ur.). Giftedness in a variety of educational fields. Hamburg: Dr. Kovač, 2021. Str. 287-316, tabele. Schriftenreihe Erziehung - Unterricht - Bildung, Bd. 198. ISBN 978-3-339-12194-3, ISBN 978-3-339-12195-0. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 50381315]
95. VALH LOPERT, Alenka. Kultura govora za študente Medijskih komunikacij (UM FERI). V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Govor v pedagoški praksi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 131-139, 292, 304. ISBN 978-961-06-0281-1. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/185/283/4891-1. [COBISS.SI-ID 25111304]
96. VALH LOPERT, Alenka. Slovenščina v Evropskem parlamentu : tolmačenja plenarnih zasedanj. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 151-158. Obdobja, 38. ISBN 978-961-06-0259-0. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Valh-Lopert.pdf, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, DOI: 10.4312/Obdobja.38.151-158. [COBISS.SI-ID 24852744]
97. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Language variety translation as a factor in maintaining minority identity. V: GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.), KUČIŠ, Vlasta (ur.). Translation and/und Migration = Prevajanje in migracije. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 52-65. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-06-0180-7. ISSN 2335-335X. [COBISS.SI-ID 24648456]
projekt: P6-0215; financer: ARRS
98. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Dialectal imagery in Murske balade in romance (Ballads and romances of the Pomurje region). V: KENNEDY, Victor (ur.), GADPAILLE, Michelle (ur.). Ethnic and cultural identity in music and song lyrics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2017. Str. 126-140. ISBN 978-1-4438-9566-8, ISBN 1-4438-9566-0. [COBISS.SI-ID 23232520]
99. VALH LOPERT, Alenka. Lektoriranje kot učinkovita metoda učenja maternega jezika (za študente nesloveniste). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo : ob 80-letnici Jožeta Lipnika = When Slovene language didactics meets poetry : Jože Lipnikʼs 80th anniversary. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 76-93. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119. ISBN 978-961-286-005-9. [COBISS.SI-ID 22897160]
100. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Transfer of written Standard Slovene into dialectal speech realization on the stage. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo : ob 80-letnici Jožeta Lipnika = When Slovene language didactics meets poetry : Jože Lipnikʼs 80th anniversary. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 152-164. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119. ISBN 978-961-286-005-9. [COBISS.SI-ID 22897416]
101. VALH LOPERT, Alenka. Kvalifikator narečno vzhodno v SSKJ2. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Rojena v narečje : akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2016. Str. 284-297. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 114. ISBN 978-961-6930-39-0. [COBISS.SI-ID 21983752]
102. VALH LOPERT, Alenka. Manjšalnice v terminološkem gnezdu Slovarja slovenskega knjižnega jezika [na] 2 (SSKJ [na] 2). V: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ur.). Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rolʹ = Diminutives in Slavic languages : form and role. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. Str. 598-611. Knjižna zbirka Zora, 113. ISBN 978-961-6930-34-5. [COBISS.SI-ID 22036232]
103. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezik kot odraz identitete Slovencev v znanosti : (na primeru naslovov doktorskih disertacij). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Jeziki, literature in kulture v stiku : ob 200-letnici M. J. Lermontova, 110-letnici Srečka Kosovela in 100-letnici Vitomila Zupana. Maribor: Univerza, 2014. Str. 259-284. ISBN 978-961-6567-18-3. [COBISS.SI-ID 20801288]
104. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Neknjižne zvrsti slovenskega jezika in popularna kultura. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovenski jezik na stičišču več kultur. V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2014. Str. 198-211. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102. ISBN 978-961-6930-18-5. ISSN 1408-7464. [COBISS.SI-ID 20938504]
105. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Premislek o e-slovenščini. V: GRÓF, Annamária (ur.), CSÁSZI, Ildikó N. (ur.), SZOTÁK, Szilvia (ur.). Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején : írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó; Alsóőr: UMIZ - Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai III, 2014. Str. 395-407, portreta. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. ISBN 978-615-5219-92-4. ISSN 1419-6603. [COBISS.SI-ID 20925704]
106. VALH LOPERT, Alenka. The importance of mother tongue for students of interpreting and translating. V: ĐUROVIĆ, Aneta (ur.), KUČIŠ, Vlasta (ur.). Translation und transkulturelle Kommunikation. Beograd: Filološki fakultet, 2014. Str. 97-105. Ausgabe Sprache, Literatur, Kultur, Bd. 3. ISBN 978-86-6153-250-4. [COBISS.SI-ID 21415432]
107. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Pogovorni jezik in narečje v filmu in na odrskih deskah. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Govor med znanostjo in umetnostjo. 1. izd. Maribor: Aristej, 2013. Str. 65-76. Zbirka Dialogi, letn. 14. ISBN 978-961-220-086-2. [COBISS.SI-ID 3563867]
108. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Narečje v medijih. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2013. Str. 197-221. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 93. ISBN 978-961-6930-00-0. ISSN 1408-7464. [COBISS.SI-ID 19784456]
109. VALH LOPERT, Alenka. Pravorečne zagate v govorjenih medijih. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Večno mladi Htinj : ob 80-letnici Janka Čara. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012. Str. 128-136. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 83. ISBN 978-961-6656-79-5. [COBISS.SI-ID 18949896]
110. VALH LOPERT, Alenka. Jezik žensk in moških na radijskih valovih = Language of women and men on the radio waves. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Globinska moč besede : red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011. Str. 543-555. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 80. ISBN 978-961-6656-72-6. [COBISS.SI-ID 18704904]
111. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Prekmurščina v slovenskih filmih. V: KOLETNIK, Mihaela. Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2008. Str. 233-241. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 60. ISBN 978-961-6656-28-3. [COBISS.SI-ID 18062344]
112. VALH LOPERT, Alenka. Mariborski pokrajinski pogovorni jezik na komercialnem radiu (Radiu City). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Besedje slovenskega jezika. Maribor: Slavistično društvo, 2007. Str. 261-273. Zora, 50. ISBN 978-961-6320-44-3. [COBISS.SI-ID 15715336]
113. VALH LOPERT, Alenka. Vpliv narečij na govor radia Maribor. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor: Slavistično društvo, 2006. Str. 216-223. Zbirka Zora, 41. ISBN 961-6320-35-1. [COBISS.SI-ID 14546184]
114. VALH LOPERT, Alenka. Besedje v pogovornih oddajah Radia Maribor. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Maribor: Slavistično društvo, 2005. Str. 261-277. Zbirka Zora, 32. ISBN 961-6320-26-2. [COBISS.SI-ID 14018568]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

115. VALH LOPERT, Alenka, ANTLOGA, Špela. Izdelava razlag za pravopisni in slovnični vsebinski sklop. V: ULČNIK, Natalija (ur.), ANTLOGA, Špela. Slovenščina na dlani 3. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba: Pedagoška fakulteta, 2021. Str. 23-30, ilustr. ISBN 978-961-286-438-5. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/545/688/1259-1. [COBISS.SI-ID 55519491]
116. ANTLOGA, Špela, ZALOKAR, Andreja, VALH LOPERT, Alenka, PULKO, Simona, ŠEK, Polonca, VERDONIK, Darinka. Vaje in naloge iz slovnice in pravopisa v učnem e-okolju Slovenščina na dlani. V: ULČNIK, Natalija (ur.), ANTLOGA, Špela. Slovenščina na dlani 4. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. Str. 57-74. ISBN 978-961-286-521-4. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/615. [COBISS.SI-ID 79320835]
117. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Tipologija nalog v aktualnih e-okoljih za slovenščino v srednjih šolah. V: ULČNIK, Natalija (ur.), JERALA-BEDENK, Mojca. Slovenščina na dlani 2. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 27-35. ISBN 978-961-286-319-7. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/447/537/779-1. [COBISS.SI-ID 25175816]
118. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Tipologija nalog v aktualnih e-okoljih za slovenščino v OŠ. V: ULČNIK, Natalija (ur.), DOBROVOLJC, Kaja. Slovenščina na dlani 1. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 55-59. ISBN 978-961-286-165-0. [COBISS.SI-ID 23907848]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

119. VALH LOPERT, Alenka. Simona Pulko in Melita Zemljak Jontes: Slovensko ali knjižno - kako je prav? Maribor: Aristej, Slavistično društvo Maribor, 2015. 152 str. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 9, št. 1, str. 90-93. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22791432]
120. VALH LOPERT, Alenka. Melita Zemljak Jontes: Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi. Maribor: Študentska založba Litera, 2014, 247 str. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 86 = n. v. 51, zv. 4, str. 137-139. ISSN 0590-5966. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 85285889]
121. VALH LOPERT, Alenka. Thomas F. Magner in Dunja Jutronić: Rječnik splitskog govora/ A dictionary of Split dialect. Zagreb; Durieux; Dubrovnik: Dubrovnik University Press, 2006. 214 str. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. sep.-okt. 2007, letn. 52, št. 5, str. 77-79. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 15836168]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

122. VALH LOPERT, Alenka. Tehnični humanist ali humanistični tehnik. V: POLAJNAR, Andrej. Vsi moji doktorji. 1. izd. Maribor: Pivec, 2010. Str. 3-4. ISBN 978-961-6817-26-4, ISBN 961-6817-26-4. [COBISS.SI-ID 18272776]

1.22 Intervju

123. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), HERZOG, Jerneja (intervjuvanec). Knjige, ki jih ne zgolj beremo, temveč tudi tipamo in poslušamo : inovativni projekti. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 19. dec. 2019, fotogr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/knjige-ki-jih-ne-zgolj-beremo-temvec-tudi-tipamo-in-poslusamo/509643. [COBISS.SI-ID 25132296]
124. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Materinščina je narečje. Bonbon : male sladkosti življenja. 26. feb. 2013, letn. 8, št. 355, str. 14-15, portret. ISSN 1854-4452. http://www.bonbon.si/default.asp?kaj=1&id=5887525. [COBISS.SI-ID 19725576]

1.25 Drugi sestavni deli

125. VALH LOPERT, Alenka. Kako posredovati zakonitosti knjižnega jezika, da to ne bo suhoparna slovnica, pač pa zgodovinsko bogastvo glasov, oblik, stavčnih zgradb?. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Zinkin zbornik. Selnica ob Dravi: Občina, 2020. Str. 91-97, ilustr. ISBN 978-961-95088-0-0. [COBISS.SI-ID 34824451]
126. VALH LOPERT, Alenka. Pa povejmo po domače. Bilten Doma starejših občanov Tezno. veliki traven 2012, letn. 8, str. 62-64. [COBISS.SI-ID 19195656]
127. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. 22. slovenski slavistični kongres, slavistika v regijah - Maribor, Univerza v Mariboru, 29. 9.-1. 10. 2011. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 83 = n. v. 48, zv. 1, str. 107-110. ISSN 0590-5966. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 19770888]
128. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. 22. slovenski slavistični kongres, Slavistika v regijah - Maribor, Univerza v Mariboru, 29. 9.-1. 10. 2011. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 5, št. 1, str. 138-140. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19139336]
129. VALH LOPERT, Alenka. The english teachers' resource centre Maribor. Quarterly news. 1998, št. 7-11, [5] str. [COBISS.SI-ID 43441665]
130. VALH LOPERT, Alenka. The English teachers' resource centre Maribor. Quarterly news. 1997, št. 5, str. 8, 1997, št. 6, str. 7. [COBISS.SI-ID 42318593]
131. VALH LOPERT, Alenka. Resource centre Maribor. Quarterly news. 1996, št. 1, str. 4. [COBISS.SI-ID 40890881]
132. VALH LOPERT, Alenka. News from the Resource centre Maribor. Quarterly news. 1996, št. 2, str. 8. [COBISS.SI-ID 40890625]
133. VALH LOPERT, Alenka. Na obisku v Litvi : mednarodno sodelovnaje na področju knjižničarstva. Večer. [Tiskana izd.]. 50(1994), 202, 1.ix. ; str.7. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6941188]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

134. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Non-standard features of the Slovene language in Slovene popular culture. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. 175 str. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 127. ISBN 978-961-286-207-7. DOI: 10.18690/978-961-286-207-7. [COBISS.SI-ID 95357441]
135. VALH LOPERT, Alenka. Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru. Maribor: Litera, 2013. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-96-4. [COBISS.SI-ID 76509697]
136. VALH LOPERT, Alenka. Kultura govora na Radiu Maribor. Maribor: Slavistično društvo, 2005. 226 str. Zora, 36. ISBN 961-6320-30-0. [COBISS.SI-ID 55678721]

2.05 Drugo učno gradivo

137. VALH LOPERT, Alenka. Učno gradivo za predmet Znanstvena besedila : (Spezialvorlessung) : za zimski semester študijskega leta 2023/24. Klagenfurt: Institut für Slawistik, Alpen-Adria-Universität; Celovec: Inštitut za slavistiko, Univerza Alpe-Jadran, 2023/24. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (103 str.)), ilustr. https://moodle.aau.at/pluginfile.php/1620197/mod_resource/content/1/Valh%20Lopert_Znanstvena%20besedila%202023-24-popravljeno_M.pdf. [COBISS.SI-ID 183227139]
138. VALH LOPERT, Alenka. Učno gradivo za predmet Lektoriranje : (Spezialvorlessung) : za zimski semester študijskega leta 2022/23. Klagenfurt: Institut für Slawistik, Alpen-Adria-Universität; Celovec: Inštitut za slavistiko, Univerza Alpe-Jadran, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (54 str.)), tabele. https://moodle.aau.at/pluginfile.php/1449375/mod_resource/content/1/Valh%20Lopert_Lektoriranje_Celovec%202022-23.pdf. [COBISS.SI-ID 145056515]
139. VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna stilistika : učno gradivo z vajami : (Spezialvorlessung). Klagenfurt: Institut für Slawistik, Alpen-Adria-Universität; Celovec: Inštitut za slavistiko, Univerza Alpe-Jadran, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (66 str.)). https://moodle.aau.at/pluginfile.php/1271957/mod_resource/content/1/KONEC_Valh%20Lopert_Jezikovna%20stilistika_2021-22_Celovec.pdf. [COBISS.SI-ID 95141635]
140. VALH LOPERT, Alenka. Slovenščina v medijih : (gradivo za študijsko smer Medkulturna germanistika) : šolsko leto 2020/2021. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, [2021]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (74 str.)), ilustr. https://study.ff.um.si/pluginfile.php/44544/mod_resource/content/1/Valh_Slo%20v%20medijih_MG.pdf. [COBISS.SI-ID 58532355]
141. VALH LOPERT, Alenka. Lektoriranje : (Spezialvorlessung) : učno gradivo za predmet : za zimski semester študijskega leta 2020/21. Klagenfurt: Institut für Slawistik, Alpen-Adria-Universität; Celovec: Inštitut za slavistiko, Univerza Alpe-Jadran, 2020/21. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (51 str.)), ilustr. https://moodle.aau.at/course/view.php?id=29946. [COBISS.SI-ID 53978115]
142. VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna kultura in izražanje : (priročnik za predmet kritično mišljenje in izražanje) : 2017/2018. Maribor: FERI, Medijske komunikacije, 2017/2018. https://estudij.um.si/pluginfile.php/385318/mod_resource/content/1/2018-FERI_KMI_AVL-Priro%C4%8Dnik.pdf. [COBISS.SI-ID 23942920]
143. VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna stilistika : (Spezialvorlessung) : učno gradivo za predmet : za poletni semester študijskega leta 2017/2018. Klagenfurt: Institut für Slawistik, Alpen-Adria-Universität; Celovec: Inštitut za slavistiko, Univerza Alpe-Jadran, 2018. https://moodle.aau.at/mod/forum/discuss.php?d=122777. [COBISS.SI-ID 23943944]
144. VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna stilistika : (Spezialvorlessung) : vaje za predmet : za poletni semester študijskega leta 2017/18. Klagenfurt: Institut für Slawistik, Alpen-Adria-Universität; Celovec: Inštitut za slavistiko, Univerza Alpe-Jadran, 2018. https://moodle.aau.at/mod/forum/discuss.php?d=122778. [COBISS.SI-ID 23944200]
145. VALH LOPERT, Alenka. Znanstvena besedila : (Spezialvorlessung) : učno gradivo za predmet : za zimski semester študijskega leta 2018/2019. Klagenfurt: Institut für Slawistik, Alpen-Adria-Universität; Celovec: Inštitut za slavistiko, Univerza Alpe-Jadran, 2018/19. https://moodle.aau.at/mod/folder/view.php?id=575672. [COBISS.SI-ID 24382216]
146. VALH LOPERT, Alenka. Slovenščina za nesloveniste 1 17/18. Maribor: Filozofska fakulteta, 2017. http://study.ff.um.si/course/view.php?id=365. [COBISS.SI-ID 23482632]
147. VALH LOPERT, Alenka. Slovenščina za nesloveniste 2 17/18. Maribor: Filozofska fakulteta, 2017. http://study.ff.um.si/course/view.php?id=366. [COBISS.SI-ID 23482888]
148. VALH LOPERT, Alenka. Slovenščina za nesloveniste 3 17/18. Maribor: Filozofska fakulteta, 2017. http://study.ff.um.si/course/view.php?id=367. [COBISS.SI-ID 23483144]
149. VALH LOPERT, Alenka. Jezik v medijih : (študijsko gradivo). Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, 2014. 36 f. [COBISS.SI-ID 20291848]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

150. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona, VALH LOPERT, Alenka, KRAJNC IVIČ, Mira. Tako je bolje : priročnik z nasveti, kako odpraviti nekatere najpogostejše jezikovne težave v prodajnih katalogih trgovcev. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, 2008. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-14-6. [COBISS.SI-ID 61178369]
151. BERCE, Sonja, TERAN, Darja, JURANČIČ, Klementina Penelope, VALH LOPERT, Alenka. Sodobni priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar = A modern English Slovene and Slovene English reference dictionary. 1. izd. Maribor: Pivec, 2006. 732 str. ISBN 961-6494-53-8. dCOBISS. [COBISS.SI-ID 57173249]

2.08 Doktorska disertacija

152. VALH LOPERT, Alenka. Kultura govora v mariborskih medijih : (nacionalni Radio Maribor in komercialni Radio City) : doktorska disertacija. Maribor: A. Valh Lopert], 2008. 385 str. [COBISS.SI-ID 16289544]

2.09 Magistrsko delo

153. VALH LOPERT, Alenka. Vpliv jezika okolja na kulturo govora v medijih : (Radio Maribor) : magistrsko delo. Maribor: [A. Valh Lopert], 2004. VIII, 246 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 216217344]

2.11 Diplomsko delo

154. VALH LOPERT, Alenka. M. Kranjec: Ukradena ljubezen (1965) [in] Lepa Vida prekmurska (1972) : diplomska naloga. Maribor: [A. Valh], 1987. 41 f. [COBISS.SI-ID 15155720]
155. VALH LOPERT, Alenka. Virginia Wolf: Mrs. Dalloway and Orlando : angleška seminarska naloga. Maribor: [A. Valh], 1985. 32 f. [COBISS.SI-ID 15155976]
156. VALH LOPERT, Alenka. Primerjava oblikoslovja v osrednjih slovenskih slovnicah 20. stoletja (Breznik, Bajec, Toporišič) : diplomska naloga. Maribor: [A. Valh], 1983. 68 f. Pedagoška fakulteta, Maribor, Slovenščina. [COBISS.SI-ID 4448520]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

157. HERZOG, Jerneja (vodja projekta, avtor), KERMAUNER, Aksinja (927), VALH LOPERT, Alenka (927), WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana (927), STRNAD, Brigita (927), LOZINŠEK, Darinka (927). Tactus III (tip, aktivnost, kreativnost, team, umetnost, slepota) : končno poročilo o projektu. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2020. 8 f., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 38557699]
158. VALH LOPERT, Alenka (vodja projekta, avtor), HERZOG, Jerneja (927), KERMAUNER, Aksinja (927), WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana (927). Končno poročilo : Poslušam in tipam (PiT), 15. februar - 14. junij 2019. Maribor: Filozofska fakulteta, 2019. 11 str. [COBISS.SI-ID 25095432]
159. HERZOG, Jerneja (vodja projekta, avtor), KERMAUNER, Aksinja (927), VALH LOPERT, Alenka (927), STRNAD, Brigita (927), LOZINŠEK, Darinka (927). Tactus II (tip, aktivnost, kreativnost, team, umetnost, slepota) : končno poročilo. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2019. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 24866312]
160. HERZOG, Jerneja (vodja projekta, avtor), KERMAUNER, Aksinja (927), VALH LOPERT, Alenka (927), STRNAD, Brigita (927), LOZINŠEK, Darinka (927). Tactus (tip, aktivnost, kreativnost, team, umetnost, slepota) : končno poročilo o projektu. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2018. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38554883]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

161. TERŽAN-KOPECKY, Karmen, NUČ BLAŽIČ, Aleksandra, ZUPAN, Simon, HRIBAR, Darja Darinka, VALH LOPERT, Alenka, KUČIŠ, Vlasta, ONIČ, Tomaž, KOSI, Matej. Prevajanje in tolmačenje : vloga za pridobitev soglasja k enopredmetnemu študijskemu programu druge stopnje Prevajanje in tolmačenje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru : akreditacija enopredmetnega študijskega programa druge stopnje. Maribor: Filozofska fakulteta, 2010. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 19254280]
162. ŠTUHEC, Miran, KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, PAVLIČ, Darja, PULKO, Simona, RAJH, Bernard, TOMIŠIĆ, Mojca, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VALH LOPERT, Alenka, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa druge stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev soglasja k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2008. 66 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16976648]
163. KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ŠTUHEC, Miran, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, PAVLIČ, Darja, PULKO, Simona, RAJH, Bernard, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VALH LOPERT, Alenka, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa prve stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev soglasja k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu prve stopnje slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2007. 52 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16977160]
164. KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ŠTUHEC, Miran, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, PAVLIČ, Darja, PULKO, Simona, RAJH, Bernard, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VALH LOPERT, Alenka, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija magistrskega študijskega programa druge stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev mnenja o študijskih programih članic Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2006. 57 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16973064]
165. KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ŠTUHEC, Miran, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, PAVLIČ, Darja, PULKO, Simona, RAJH, Bernard, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VALH LOPERT, Alenka, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija univerzitetnega študijskega programa prve stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev mnenja o študijskih programih članic Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2006. 49 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16972552]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

166. VERDONIK, Darinka, MAJNINGER, Sandi, DOBROVOLJC, Kaja, ANTLOGA, Špela, ZÖGLING MARKUŠ, Aleksandra, VORŠIČ, Ines, ZEMLJAK JONTES, Melita, KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ŠEK, Polonca, KOSEM, Iztok, MAJHENIČ, Simona, FERME, Marko, ŽAGAR, Aleš, ARHAR HOLDT, Špela. Corpus of Slovenian texts for pedagogical purposes ccMAKS 1.0. Ljubljana: University of Ljubljana, Centre for Language Resources and Technologies, 2022. 1 spletni vir. CLARIN.SI. ISSN 2820-4042. https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1693. [COBISS.SI-ID 129467395]
167. VERDONIK, Darinka, MAJNINGER, Sandi, DOBROVOLJC, Kaja, ANTLOGA, Špela, ZÖGLING MARKUŠ, Aleksandra, VORŠIČ, Ines, ZEMLJAK JONTES, Melita, KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ŠEK, Polonca, KOSEM, Iztok, MAJHENIČ, Simona, FERME, Marko. MAKS (mladinska književnost) : Korpus mladinske književnosti = Corpus of Slovene youth literature MAKS. 1. izd. [Maribor: Univerza, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: Filozofska fakulteta: Pedagoška fakulteta, 2020]. https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=maks&struct_attr_stats=1, https://nl.ijs.si/project/maks/MAKS-header-sl.html, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 14138371]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

168. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobre dojdovte na kursot po slovenečki jazik!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135905795]
169. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobro požaloat' na urok slovenskogo jazyka!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135941635]
170. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobrodošli na kurs slovenačkog jezika!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135894787]
171. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobrodošli na sat slovenskog jezika!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135902723]
172. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Vitajte na kurze slovinčiny!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135900163]
173. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Vítaný u vyučování slovínčiní!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135944451]
174. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Welcome to the Slovenian course!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135838723]
175. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Willkommen zum Slowenischunterricht!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135957507]
176. VALH LOPERT, Alenka. Naučimo se slovenščine - jezika babice in dedka : kratek tečaj slovenščine za kanadske študente slovenskega porekla, udeležence TRANS 2017 : TRANS 2017, 5. mednarodna prevodoslovna poletna akademija Prevajanje in migracije, Maribor, 1. 7.-13. 7. 2017. Maribor: [s. n.], 2017. https://study.ff.um.si/pluginfile.php/24159/mod_resource/content/1/Sloven%C5%A1%C4%8Dina_TRANS%202017.pdf. [COBISS.SI-ID 24171016]
177. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Uživajte v slovenščini! = Slovene can be fun!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 23462664]
178. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobre dojdovte na kursot po slovenečki jazik!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20004872]
179. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobre došli v kursa po slovenski!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20005896]
180. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobro požaloat' na urok slovenskogo jazyka!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20006664]
181. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobrodošli na kurs slovenačkog jezika!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20006152]
182. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobrodošli na sat slovenskog jezika!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20005384]
183. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Vitajte na kurze slovinčiny!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20006920]
184. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Vítaný u vyučování slovínčiní!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20005640]
185. VALH LOPERT, Alenka (avtor, prevajalec), ZEMLJAK JONTES, Melita (avtor, prevajalec). Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Welcome to the Slovenian course!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20004616]
186. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Willkommen zum Slowenischunterricht!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20006408]
187. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Witamy na zajęciach z języka słoweńskiego!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20005128]
188. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Spoznajmo slovenski jezik = Getting to know Slovenian language. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20228872]
189. VALH LOPERT, Alenka (urednik). University of Maribor Library. Maribor, 1994. [COBISS.SI-ID 6942980]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

190. GODEC, Jasmina (oseba, ki intervjuva), ESTERHAZY, Eva (intervjuvanec), VUČAJNK, Tatjana (intervjuvanec), WEITLANNER, Susanne, ERJAVEC, Melani (intervjuvanec), BALE, Norma (intervjuvanec), GRANFOL, Vera (intervjuvanec), JAZBEC, Saša, KACJAN, Brigita (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Slovenščina na Štajerskem = Slowenisch in der Steiermark : oddaja radia Agora 105,5, Celovec, 14. 10. 2023. [COBISS.SI-ID 177952259]
191. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), VILČNIK, Noa, et al. Triptih Noe Vilčnik - poklon Besedi : ob slovenskem kulturnem prazniku : v oddaji Poglobljeno o maternem jeziku, z magistrskimi študenti Oddelka za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, RTV SLO, Radio Maribor, 4. 2. 2022. https://365.rtvslo.si/arhiv/poglobljeno/174845302?fbclid=IwAR1PoFKpKJ7HDAPx5xrsUvlr1vlzs1ZmYvimlyx2C1i0bjqsuZ8qqVn11i4. [COBISS.SI-ID 108978691]
192. VIČAR, Branka (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka. Knjižna slovenščina je naš prvi tuj jezik : pogovor v oddaji Poglobljeno, izobraževalni program, Radio Maribor, 16. 3. 2021. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174761117?s=radio. [COBISS.SI-ID 61095171]
193. VIČAR, Branka (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka. Materni jezik slovenščina : prispevek v oddaji Radia Maribor, 24. 2. 2021. https://soundcloud.com/radio-maribor/materni-jezik-slovenscina-2422021-prof-dr-b-vicar-in-prof-dr-a-valh-lopert. [COBISS.SI-ID 61089283]
194. ENČEVA, Milka (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), RAMASIMANANA, Mary Ellen (intervjuvanec), SAMARDŽIJA, Ksenija (intervjuvanec). Materni jezik : oddaja Omizje TV Maribor, 26. feb. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174674680. [COBISS.SI-ID 25170696]
195. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (intervjuvanec), TOMAŽIČ, Dušan (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), ŠKET FAKIN, Irena (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Materni jezik : oddaja Omizje TV Maribor, 15. mar. 2018. http://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174526253. [COBISS.SI-ID 23711240]
196. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). O jezikovnih težavah v pisnih besedilih : prispevek v oddaji TDD - 20.30, Furlanija Julijska Krajina, RAI, 23. 4. 2018. http://www.sedezfjk.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8fe508a2-4f12-4606-bfb8-af4a7f53ce0d.html#p. [COBISS.SI-ID 23934216]
197. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). O slovenistih - lektorjih med dvema ognjema : prispevek v oddaji Jezik na vrtiljaku, Radio Maribor, 16. jan. 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezik-na-vrtiljaku/174514348. [COBISS.SI-ID 23942664]
198. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ali obstajajo manjšalnice v znanstvenem in strokovnem jeziku? : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 24. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 23034376]
199. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Besedne in slogovne pomanjkljivosti pri naključno izbranih ponudbah za lektoriranje na spletu : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 3. 2. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174317587. [COBISS.SI-ID 23125256]
200. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Kako zapisujemo kratice : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 20. 10. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174364922. [COBISS.SI-ID 23035144]
201. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Manjšalnice v jeziku naravoslovnih ved : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 1. 12. 2015. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174375790. [COBISS.SI-ID 22988296]
202. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Oblikoslovne in skladenjske zadrege v spletni ponudbi in oglasih za lektoriranje : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 27. 1. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174316489. [COBISS.SI-ID 23125768]
203. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Pomen kratic : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 13. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 23035656]
204. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Pravopisne zadrege v spletni ponudbi in oglasih za lektoriranje : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 20. 1. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174315251. [COBISS.SI-ID 23126024]
205. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Raba kratic : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 27. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 23034632]
206. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Radijski govor : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 17. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 23035912]
207. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Lepa ura : pogovor v oddaji avstrijskega radia ORF v Celovcu, 3. 6. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20934408]
208. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ločila - oklepaj, klicaj, poševnica, vprašaj, narekovaj, poševnica : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 14. 10. 2014. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174299307. [COBISS.SI-ID 21053448]
209. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ločila - pika : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 23. 9. 2014. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174296076. [COBISS.SI-ID 21052424]
210. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ločila - podpičje, dvopičje : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 16. 9. 2014. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174295241. [COBISS.SI-ID 21052168]
211. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ločila - vejica : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 30. 9. 2014. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174297094. [COBISS.SI-ID 21052936]
212. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ločila - vezaj, pomišljaj : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 7. 10. 2014. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174298202. [COBISS.SI-ID 21053192]
213. TASIČ, Darja (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru : pogovor v oddaji Radijska tribuna, Radio Maribor, 6. 5. 2014. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-tribuna/174274245. [COBISS.SI-ID 20777992]
214. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Nedoločnik in namenilnik : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 18. 3. 2014. 2014. http://ava.rtvslo.si/#174266338;;. [COBISS.SI-ID 20629000]
215. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Potrebno ali treba : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 25. 3. 2014. 2014. http://ava.rtvslo.si/#174267483;;. [COBISS.SI-ID 20629256]
216. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Sklanjanje imen in tvorjenje svojilnih pridevnikov : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 6. 5. 2014. 2014. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/sklanjanje-imen-in-tvorjenje-svojilnih-pridevnikov/ava2.174274267/. [COBISS.SI-ID 20689928]
217. SORŠAK KUKOVEC, Karina (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Strojno prevajanje : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 18. 11. 2014. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174305009. [COBISS.SI-ID 21053704]
218. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Tvorjenje svojilnih pridevnikov pri tujih imenih : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 13. 5. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20690440]
219. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Deléžnik in déležnik : o naglasu v slovenskem jeziku : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 19. 3. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.156520725/#ava2.161550400;;. [COBISS.SI-ID 20111112]
220. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Eponimi : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 15. 10. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/#174242881;;. [COBISS.SI-ID 20627720]
221. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Evfemizmi : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 5. 11. 2013. 2013. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174246911. [COBISS.SI-ID 20627976]
222. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Izgovor l in v : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 22. 1. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.156520725/#ava2.156542512;;. [COBISS.SI-ID 20109064]
223. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Izgovor o in e : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 7. 5. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.156542512/#ava2.165603054;;. [COBISS.SI-ID 20113416]
224. KUČIŠ, Vlasta (intervjuvanec), PIGNAR TOMANIČ, Andreja (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Jeziki v Evropi : pogovor v oddaji Tele m, TV Maribor, 17. 7. 2013. 2013. http://www.youtube.com/watch?v=XXYMW0g5C5Q&list=PLhZuHr4q657Vo8zyWdv3zU1RqDVrvA41W&index=18. [COBISS.SI-ID 20096008]
225. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ločila - krajša ali daljša črtica? : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 30. 4. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.158425115/#ava2.165012087;;. [COBISS.SI-ID 20112648]
226. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ločila - vejica : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 23. 4. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.158425115/#ava2.164492200;;. [COBISS.SI-ID 20112392]
227. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ločila : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 16. 4. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.158425115/#ava2.163951748;;. [COBISS.SI-ID 20112136]
228. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Nerodne predložne zveze : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 17. 12. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/#174252346;;. [COBISS.SI-ID 20628488]
229. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Predlogi : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 10. 12. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/#174251218;;. [COBISS.SI-ID 20628232]
230. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Prevzete besede : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 5. 3. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.156520725/#ava2.160344829;;. [COBISS.SI-ID 20110600]
231. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Vloga lektorja : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 19. 2. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.156520725/#ava2.159076393;;. [COBISS.SI-ID 20109320]
232. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Zapis in izgovorjava predlogov : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 24. 12. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/#174253412;;. [COBISS.SI-ID 20628744]
233. SINKOVIČ, Natalija, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Položaj slovenščine danes : oddaja Radijska tribuna, RTV SLO, Radio Maribor, 31. oktobra 2012. 2012. http://www.rtvslo.si/mojavdio/radiomaribor/radijska-tribuna-31-10-2012/12445/, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19533576]
234. PETELINŠEK, Tone, VALH LOPERT, Alenka, JESENŠEK, Marko, ZORKO, Zinka. Triptih Milene Korošec : ura pri vajah študentov slovenskega jezika pri predmetu Jezik in mediji, na Filozofski fakulteti v Mariboru, oddaja Radijska delavnica znancev, RTV SLO, Radio Maribor, 2. 2. 2009. 2009. http://www.rtvslo.si/mojavdio/radiomaribor/r-d-z-triptih-milene-korosec/1127/, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18637320]
235. PETELINŠEK, Tone, VALH LOPERT, Alenka, ZORKO, Zinka. Kultura govora v mariborskih medijih : oddaja Radijska tribuna, RTV SLO, Radio Maribor, 3. 11. 2008. 2008. http://www.rtvslo.si/mojavdio/radiomaribor/radijska-tribuna-kultura-govora-v-mariborskih-medijih/595/, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18637576]
236. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). O prireditvah "The English teachers' resource centre Maribor" : TV Gajba, 26. marec 1998. Maribor, 1998. [COBISS.SI-ID 43444737]
237. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). O razstavi Sodobni angleški roman : TV Slovenija, Studio Maribor, 26. maj 1998. Maribor, 1998. [COBISS.SI-ID 43445249]
238. VALH LOPERT, Alenka. O izpitih Univerze Cambridge : POP TV, oddaja Dobro jutro Slovenija, 26. november 1997. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 42320129]
239. VALH LOPERT, Alenka. O izpitih Univerze Cambridge : Radio Maribor, 11. januar 1997, 6. oktober 1997. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 42320385]
240. VALH LOPERT, Alenka. O izpitih Univerze Cambridge : TV Gajba, 11. december 1997. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 42320897]
241. VALH LOPERT, Alenka. O razstavi Jura Soyfer : Radio Maribor, 6. maj 1997. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 42320641]
242. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). O delu Informacijskega centra Britanskega sveta v UKM : intervju s Katarino Klančnik Kocutar za Radio Maribor. Maribor, 10.I.1996. [COBISS.SI-ID 40827393]
243. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). O razstavi Karl Kraus : intervju z Angelo Prem za TVS. Maribor, 11.XI.1996. [COBISS.SI-ID 40827905]
244. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Ob 120-letnici rojstva Ivana Cankarja : intervju z Evo Stavbar za TVS. Maribor: RTV Maribor, 2. apr. 1996. [COBISS.SI-ID 40827649]
245. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Bratko Kreft : intervju ... Maribor, 1995. [COBISS.SI-ID 39152129]
246. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Informacijski center Britanskega sveta : intervju ... Maribor, 1995. [COBISS.SI-ID 39152385]

3.12 Razstava

247. VALH LOPERT, Alenka. Življenje in delo Stefana Zweiga, fotografije : likovno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 13. januar 1999 - 2. februar 1999. Maribor, 1999. [COBISS.SI-ID 44697345]
248. VALH LOPERT, Alenka (avtor, pisec besedila na spremnem gradivu). Cankarjevi prvotiski v Univerzitetni knjižnici Maribor in Lik otroka v njegovih delih : Cankarjev dom na Vrhniki, 13. maj do 30. maj 1998, Sarajevo, maj 1998. Vrhnika; Sarajevo, 1998. [COBISS.SI-ID 43442689]
249. VALH LOPERT, Alenka. Charles Dickens (1812-1870) : plakati : avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. februar - 15. marec 1998. Maribor, 1998. [COBISS.SI-ID 43433473]
250. VALH LOPERT, Alenka. Charles Dickens v UKM : spremljevalna razstava k razstavi Charles Dickens - plakati : avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. februar - 15. marec 1998. Maribor, 1998. [COBISS.SI-ID 43444225]
251. VALH LOPERT, Alenka. Contemporary british poets : plakati : avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 15. september - 15. oktober 1998. Maribor, 1998. [COBISS.SI-ID 43443457]
252. VALH LOPERT, Alenka. Slovenci in Dunaj : spremljevalna razstava k razstavi Vedute Dunaja : razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 14. december 1998 - 30. januar 1999. Maribor, 1999. [COBISS.SI-ID 43444481]
253. VALH LOPERT, Alenka (avtor, pisec besedila na spremnem gradivu). Sodobni angleški roman : likovno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 25. maj - 22. junij 1998. Maribor, 1998. [COBISS.SI-ID 43443201]
254. VALH LOPERT, Alenka. Vedute Dunaja : razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 14. december 1998 - 30. januar 1999. Maribor, 1999. [COBISS.SI-ID 43443713]
255. VALH LOPERT, Alenka. Jura Soyfer : razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 18. april - 16. maj 1997. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 42319873]
256. VALH LOPERT, Alenka. Književnost v razredu : avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 17. december 1997 - 30. januar 1998. Maribor, 1998. [COBISS.SI-ID 43432961]
257. VALH LOPERT, Alenka. Pogledi na britansko družbo : avla Univerzitetne knjižnice Maribor, 25. marec - 6. maj 1997. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 43433217]
258. VALH LOPERT, Alenka. Shakespeare in njegov čas : razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 16. oktober - 30. november 1997. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 42319617]
259. VALH LOPERT, Alenka. William Morris : razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 2. junij - 1. september 1997. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 42319361]
260. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Akademiku dr. Jožetu Pogačniku ob podelitvi Herderjeve nagrade. Maribor, 1996. [COBISS.SI-ID 40824833]
261. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Karl Kraus v UKM : spremljevalna razstava h gostujoči razstavi o Karlu Krausu. Maribor, 1996. [COBISS.SI-ID 40825089]
262. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Lojze Krakar - ob smrti. Maribor, 1996. [COBISS.SI-ID 40823809]
263. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Ob 120-letnici rojstva Ivana Cankarja. Maribor, 1996. [COBISS.SI-ID 40823553]
264. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Ob 70-letnici Alenke Glazer. Maribor, 1996. [COBISS.SI-ID 40824065]
265. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Pregled angleške kriminalke : spremljevalna razstava h gostujoči razstavi Crime fiction. Maribor, 1996. [COBISS.SI-ID 40825345]
266. VALH LOPERT, Alenka. Ciril Zlobec. Maribor, julij 1995. [COBISS.SI-ID 8316420]
267. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). John Dryden. Maribor, december 1995. [COBISS.SI-ID 39151617]
268. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Josip Vidmar. Maribor, oktober 1995. [COBISS.SI-ID 39151361]
269. GAZVODA, Mirjana (avtor razstave), VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Jubilantu Bratku Kreftu ob 90-letnici : razstavišče UKM, 7.2.-10.3.1995, Maribor. [COBISS.SI-ID 8303108]
270. VALH LOPERT, Alenka. Thomas Mann. Maribor, maj 1995. [COBISS.SI-ID 8315908]
271. VALH LOPERT, Alenka. Wordplay : angleščina na zabaven način. Maribor, 19.6.-30.6.1995. [COBISS.SI-ID 8310020]
272. VALH LOPERT, Alenka. Edvard Kocbek. Maribor, 1994. [COBISS.SI-ID 7181572]
273. VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave), GAZVODA, Mirjana (avtor razstave). Maribor v literaturi. Maribor, 1988. [COBISS.SI-ID 1085188]
274. NIDORFER, Mirko (avtor razstave), VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Ob 120-letnici prvega slovenskega tabora : razstavišče UKM, 25.2. - 23.4. 1988, Maribor. [COBISS.SI-ID 5527300]
275. NIDORFER, Mirko (avtor razstave), VALH LOPERT, Alenka (avtor razstave). Od taborov do civilne družbe : razstava ob 120-letnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru. Maribor; Ljutomer, 1988. [COBISS.SI-ID 1084676]
276. VALH LOPERT, Alenka. Prva svetovna vojna 1914-1918. Maribor, 1.7.-10.9.1988. [COBISS.SI-ID 1084932]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

277. VALH LOPERT, Alenka. Eponimi v slovenščini - vprašanje pravopisa = Eponyms in Slovene and a spelling issue : 2 hours of lectures for the students of Slovene language on BA and MA levels, within Erasmus+ Staff Teaching Mobility programme 2022/2023, Alper-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, from 29th May till 2nd June 2023. [COBISS.SI-ID 157441283]
278. VALH LOPERT, Alenka. Evfemizmi v slovenščini ali kako ne biti žaljiv = Euphemisms in Slovene or how not to be offensive : 2 hours of lectures for the students of Slovene language on BA and MA levels, within Erasmus+ Staff Teaching Mobility programme 2022/2023, Alper-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, from 29th May till 2nd June 2023. [COBISS.SI-ID 157440515]
279. VALH LOPERT, Alenka. Znanstvena besedila : Spezialkurs (Slowenisch) : 30 ur predavanj v zimskem semestru študijskega leta 2023/24 na Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 27. 10. 2023 - 27. 1. 2024. [COBISS.SI-ID 183218179]
280. VALH LOPERT, Alenka. Lektoriranje : 15 ur predavanj v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 na Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 3. 10. 2022 - 31. 1. 2023. [COBISS.SI-ID 145772803]
281. VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna stilistika : 15 ur predavanj v zimskem semestru študijskega leta 2021/22, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 8. 10. 2021 do 1. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 95140611]
282. VALH LOPERT, Alenka. Lektoriranje : 15 ur predavanj v zimskem semestru študijskega leta 2020/21, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 53955587]
283. VALH LOPERT, Alenka. Intralingual translation in films : 2 hours of lectures within Erasmus+ Staff Teaching Mobility programme for project year 2017, University of British Columbia, Department of Linguistics, Vancouver, Canada, 24-29 September 2018. [COBISS.SI-ID 24140040]
284. VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna stilistika : 15 ur predavanj v poletnem semestru študijskega leta 2017/18, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, maj in junij 2018. [COBISS.SI-ID 23938056]
285. VALH LOPERT, Alenka. Language problems in written texts today - what about tomorrow : 4 hours of lecture within Erasmus+ Staff Teaching Mobility - project year 2017, Il Departimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, Universitá degli Studio di Trieste, April 23rd - 24th 2018. [COBISS.SI-ID 23920136]
286. VALH LOPERT, Alenka. Loanwords in Slovene media : 2 hours of lectures within Erasmus+ Staff Teaching Mobility programme for project year 2017, University of British Columbia, Department of Linguistics, Vancouver, Canada, 24-29 September 2018. [COBISS.SI-ID 24139784]
287. VALH LOPERT, Alenka. Maribor colloquial language in media : 4 hours of lecture within Erasmus+ Staff Teaching Mobility - project year 2017, Il Departimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, Universitá degli Studio di Trieste, April 23rd - 24th 2018. [COBISS.SI-ID 23920392]
288. VALH LOPERT, Alenka. Social variation in Slovene : 4 hours of lectures within Erasmus+ Staff Teaching Mobility programme for project year 2017, University of British Columbia, Department of Linguistics, Vancouver, Canada, 24-29 September 2018. [COBISS.SI-ID 24139528]
289. VALH LOPERT, Alenka. Znanstvena besedila : 15 ur predavanj v zimskem semestru študijskega leta 2018/19, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 1. 10. 2018 do 31. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 53956611]
290. VALH LOPERT, Alenka. Anglicisms as elements of intercultural communication : lecture within Erasmus TS Mobility programme 2015/16, New Bulgarian University, Sofia, September 1st-6th 2016. [COBISS.SI-ID 22712328]
291. VALH LOPERT, Alenka. Borrowed words from German in Maribor speech : lecture within Erasmus TS Mobility programme 2015/16, New Bulgarian University, Sofia, September 1st-6th 2016. [COBISS.SI-ID 22712840]
292. VALH LOPERT, Alenka. Media in Slovenia and linguistic culture of selected media : guest lecture at Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 5. april 2016. [COBISS.SI-ID 22102536]
293. VALH LOPERT, Alenka. Slovene as a mother tongue - still expression of identity? : lecture within Erasmus TS Mobility programme 2015/16, New Bulgarian University, Sofia, September 1st-6th 2016. [COBISS.SI-ID 22711816]
294. VALH LOPERT, Alenka. A survey of Slovene media : lecture within Erasmus TS Mobility programme 2015/16, New Bulgarian University, Sofia, September 1st-6th 2016. [COBISS.SI-ID 22712072]
295. VALH LOPERT, Alenka. Komunikacija in govorne navade : 1 hour of guest lectures at Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, June 2-5, 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 21040136]
296. VALH LOPERT, Alenka. Kultura v Mariboru in na slovenskem Štajerskem : 2 hours of guest lectures at Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, June 2-5, 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 21039624]
297. VALH LOPERT, Alenka. Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru : 2 hours of guest lectures at Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, June 2-5, 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 21039880]
298. VALH LOPERT, Alenka. Between the standard and non-standard in translating/interpreting : 2 hours of guest lectures within CEEPUS network Transkulturelle Kommunikation und Translation, Constantine the Philosopher University in Nitra, May 6-10, 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 19862792]
299. VALH LOPERT, Alenka. Loanwords from English as pecularities for Slovene translators/interpreters : 2 hours of workshop within CEEPUS network Transkulturelle Kommunikation und Translation, Constantine the Philosopher University in Nitra, May 6-10, 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 19863816]
300. VALH LOPERT, Alenka. Loanwords from German as pecularities for Slovene translators/interpreters : 2 hours of workshop within CEEPUS network Transkulturelle Kommunikation und Translation, Constantine the Philosopher University in Nitra, May 6-10, 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 19863304]
301. VALH LOPERT, Alenka. Tipična odstopanja od knjižne slovenščine pri študentih prevajanja - z vidika pravopisa, oblikoslovja in besedja : predavanje v okviru Erasmus TS Mobility 2011/2012, Graz, Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft Graz, Karl-Franzens-Universität Graz, 12. 3.-23. 3. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19206920]
302. VALH LOPERT, Alenka. Tipična odstopanja od knjižne slovenščine pri študentih tolmačenja - z vidika glasoslovja, oblikoslovja in besedja : predavanje v okviru Erasmus TS Mobility 2011/2012, Graz, Karl-Franzens-Universität, Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft, 12. 3.-23. 3. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19203592]
303. VALH LOPERT, Alenka. Vaje iz pravorečja za tolmače : v okviru Erasmus TS Mobility 2010/2011, Graz, Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz, 12. 3.-23. 3. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19204616]
304. VALH LOPERT, Alenka. Zvrstnost slovenskega jezika - med knjižnim in neknjižnim : predavanje v okviru Erasmus TS Mobility 2010/2011, Graz, Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz, 12. 3.-23. 3. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19204872]
305. VALH LOPERT, Alenka. Jezik in identiteta : predavanje v okviru Erasmus TS Mobility 2010/2011 programme, Univerza Bielsko Biała, Humanistična akademija, Katedra za slovenistiko, 8. do 15. maj 2011. Bielsko Biała, 2011. [COBISS.SI-ID 18443016]
306. VALH LOPERT, Alenka. Med knjižnim in pogovornim jezikom v mariborskih govorjenih medijih : (radio in kultura govora) : 2 uri predavanj v okviru Erasmus TS Mobility 2010/2011 programme, Univerza Bielsko Biała, Humanistična akademija, Katedra za slovenistiko, 8. do 15. maj 2011. Bielsko Biała, 2011. [COBISS.SI-ID 18443528]
307. VALH LOPERT, Alenka. Med normo in vsakdanjim govorom : (mariborski neknjižni pokrajinski pogovorni jezik) : 2 uri predavanj v okviru Erasmus TS Mobility 2010/2011 programme, Univerza Bielsko Biała, Humanistična akademija, Katedra za slovenistiko, 8. do 15. maj 2011. Bielsko Biała, 2011. [COBISS.SI-ID 18443272]
308. VALH LOPERT, Alenka. Between the standard and the vernacular in Maribor radio stations : guest lecture at Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 11th March 2010. Celovec, 2010. [COBISS.SI-ID 17636872]
309. VALH LOPERT, Alenka. Expressing local identity in radio discourse : guest lecture at Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 10th March 2010. Celovec, 2010. [COBISS.SI-ID 17636616]
310. VALH LOPERT, Alenka. Germanisms in Maribor urban speech : guest lecture at Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 9th March 2010. Celovec, 2010. [COBISS.SI-ID 17636360]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

311. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! = Govorimo slovensko! : lecture within CEEPUS Winter School Design Week 2023 Transdisciplinary: design, science & technology: the basis for the development of people and inveronmentally-friendly solutions = Transdisciplinarnost: design, znanost & tehnologija - temelj razvoja ljudem in okolju prijaznih rešitev, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 15-21, 2023. [COBISS.SI-ID 183416067]
312. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! = Govorimo slovensko! : lecture within CEEPUS Winter School Design Week 2022 Smart design, science & technology - new challenges = Pametni design, znanost in tehnologija - novi izzivi, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 16-26, 2022. [COBISS.SI-ID 183237891]
313. VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. E-learning materials for the Slovene language in secondary schools : predavanje, Mezinárodní konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 3. říjen 2019. [COBISS.SI-ID 24863496]
314. VALH LOPERT, Alenka, KERMAUNER, Aksinja, HERZOG, Jerneja. Multisenzorne i višejezične prilagodbe slijepim i slabovidnim osobama : predavanje na 1. Međunarodni umjetnički i znanstveni konferenciji Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju, Osijek, 5. i 6. prosinca 2019. [COBISS.SI-ID 1541880516]
315. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Question types in current e-learning materials for Slovene as a mother tongue in elementary schools : predavanje, Mezinárodní konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 4. října 2018. [COBISS.SI-ID 24294408]
316. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! = Govorimo slovensko! : lecture within 6th International CEEPUS Winter School Design Week 2017, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 15-21, 2017. [COBISS.SI-ID 23462408]
317. VALH LOPERT, Alenka. Ali je slovenski jezik res jezik ''limitiranih resursov''? : prispevek na posvetu Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, 8. decembra 2016. [COBISS.SI-ID 22844424]
318. VALH LOPERT, Alenka. Lektoriranje kot učinkovita metoda učenja maternega jezika : (za študente nesloveniste) : predavanje, Mezinárodní vědecká konference, Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury, 13. října 2016. [COBISS.SI-ID 22729992]
319. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene = Govorimo slovensko! : lecture within the 5th International CEEPUS Winter School Design Week 2016, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 16-22, 2016. [COBISS.SI-ID 22743816]
320. VALH LOPERT, Alenka. Rozhlas ako účinný medij pro povzbudovaní získavaní mateřskeho jazyka : (pro studentů neslovinčine) : predavanje, Mezinárodní vědecká konference, Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury, 15. října 2015. [COBISS.SI-ID 21656328]
321. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dialect in Media as a Factor of preservation of national identity with the Slovenes in the Porabje region : paper presented at MMDT 2014, the 6th Conference on the translation of dialects in multimedia, Budapest, 18-19 September, 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 21089288]
322. VALH LOPERT, Alenka. Getting to know Slovenian language : lecture within the 3rd International CEEPUS Winter School Design Week 2014, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Textile Materials and Design, October 19-25, 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 21190664]
323. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Non-standard Slovene language at the stage of The Maribor National Theatre : paper presented at the 6. dialektologisches Symposium im Bayerischen Wald, Dialekt - Theater - Mundart auf der Bühne, Hetzenbach, Gem. Zell/Oberpfalz, 31. 5. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20702984]
324. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka. Prekmurje and Prlekija features in dialectal romantic ballads : paper presented at MMDT 2014, the 6th Conference on the translation of dialects in multimedia, Budapest, 18-19 September, 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 21089544]
325. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Potrčevo besedje v Pleteršnikovem slovarju : prispevek na znanstvenem simpoziju Pleteršnikovi dnevi, Slovaropisna dejavnost na Slovenskem, Rojstna hiša Maksa Pleteršnika, Pišece, 9. 9. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20047880]
326. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Tečaj slovenskega jezika = Course of Slovenian language : one point lecture at CEEPUS Winter School Design Week 2012, October, 14-20, 2012, Maribor, Slovenia. 2012. [COBISS.SI-ID 19535624]
327. ŠABEC, Nada, LIMON, David, VALH LOPERT, Alenka. Slovene-British-American intercultural communication - Across cultures : presentation of a book, at the 9th Annual IATEFL Slovenia Conference, Ljubljana Faculty of Education, 21-22 September 2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 11125512]
328. VALH LOPERT, Alenka. Der Bericht über die Arbeit im österreichischen Lesesaal in der Universitätsbibliothek Maribor = o delu Avstrijske čitalnice v Univerzitetni knjižnici Maribor : referat na srečanju bibliotekarjev in lektorjev Avstrijskih čitalnic, Opatija, Hrvaška, 23. januar - 25. januar 1998. Opatija, 1998. [COBISS.SI-ID 43441921]
329. VALH LOPERT, Alenka. Österreichischer Lesesaal in der Universitätsbibliothek Maribor : referat na srečanju bibliotekarjev Avstrijskih čitalnic : Bücher, Kultur, Mitteleuropa. Pécs, 28.-30..9.1995. [COBISS.SI-ID 8305668]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

330. VALH LOPERT, Alenka. Ali študenti (še) potrebujejo slovenščino? : plenarno predavanje na razpravi o jeziku Slovenščina in angleščina v primežu internacionalizacije in globalizacije, Koper, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, 13. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 22995976]

3.25 Druga izvedena dela

331. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. S skupnimi močmi za boljši jezik : 3-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 21. 2. 2024. [COBISS.SI-ID 188391427]
332. VALH LOPERT, Alenka, VUČAJNK, Tatjana. Ekskurzija kot uspešna metoda učenja slovenščine kot drugega in tujega jezika : predavanje na Poletni šoli slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika Slovenščina na prvi pogled, Maribor, Filozofska fakulteta UM, 29. 8.-10. 9. 2023. [COBISS.SI-ID 165692163]
333. VALH LOPERT, Alenka. Pravopis iz prakse za prakso : delavnica (4 ure) v programu profesionalnega usposabljanja (PPU), Maribor, Filozofska fakulteta, 1. 3. 2023 do 14. 4. 2023. [COBISS.SI-ID 185799427]
334. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Raba slovenskega jezika v poslovnem komuniciranju : 3-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 10. 2. 2023. [COBISS.SI-ID 183177219]
335. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Ustrezna (ne)verbalna komunikacija – uspeh za obvladovanje treme pred javnim nastopom : 2-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 12. 12. 2023. [COBISS.SI-ID 183185923]
336. VALH LOPERT, Alenka. Od vejice do stila : (ob primerih iz prakse) : predavanje na Poletni šoli slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika "Slovenščina na prvi pogled", Maribor, Filozofska fakulteta UM, 29. 8.-10. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 131754499]
337. VALH LOPERT, Alenka. Pravopis iz prakse za prakso : delavnica (4 ure) v programu profesionalnega usposabljanja (PPU), Maribor, Filozofska fakulteta, 1. 3. 2022 do 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 110232067]
338. VALH LOPERT, Alenka. Priprava znanstvenega članka za predstavitev na konferenci : 2-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 14. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 102839555]
339. VALH LOPERT, Alenka. Slovenščina tukaj in zdaj : izzivi za prevajalce : 90-minutno predavanje za študente 2. letnika magistrskega študija Prevajanje Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 28. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 136209411]
340. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Verbalna in neverbalna komunikacija : 2-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 16. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 183183107]
341. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna kultura kot del slovenskega institucionalnega izobraževalnega sistema : predavanje na sestanku Lingvističnega krožka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 13. novembra 2023. [COBISS.SI-ID 173002755]
342. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Jezikovne značilnosti javnega nastopa - kultura govora : 3-urna delavnica za zaposlene na Univerzi v Mariboru, v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 7. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 95285251]
343. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Raba slovenskega jezika v poslovnem komuniciranju : 3-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 25. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 60577795]
344. VALH LOPERT, Alenka (vodja projekta). Poslušam in tipam : predstavitev rezultatov študentskega projekta : predstavitev unikatnih tipank z zvočnimi prilogami v okviru cikla Zasedanja s knjigami v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, 17. junij 2019. [COBISS.SI-ID 98356225]
345. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Pravopisna pravila poslovnega pisanja : 2-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 12. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 24630792]
346. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovnična in pravopisna pravila : 3-urna nadaljevalna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", za zaposlene in študente Univerze v Mariboru, Maribor, 14. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 25016072]
347. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del : 2-urna delavnica za študente študijskih programov 1. stopnje, v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 30. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 24630536]
348. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del : 2-urna delavnica za študente študijskih programov 2. stopnje, v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 26. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 17275651]
349. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del : 2-urna delavnica za študente študijskih programov 3. stopnje, v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 27. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 17276931]
350. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovnična in pravopisna pravila za doktorske študente : 4-urna delavnica Prenesljive spretnosti za doktorske študente, za zaposlene in študente Univerze v Mariboru, Maribor, 28. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 24969736]
351. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Govor glavnih likov v filmu Rdeče klasje (1970) : predavanje na UL, AGRFT, 9. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 23619592]
352. GARTNER, Smiljana, VALH LOPERT, Alenka. Kritično mišljenje in izražanje : 15 ur predavanj tujim študentom v okviru programa mednarodne izmenjave študentov Erasmus+, študijsko leto 2017/2018, poletni semester. [COBISS.SI-ID 22066198]
353. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa : delavnica (4 ure) za zaposlene FNM in PEF, Maribor, 30. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 23717384]
354. VALH LOPERT, Alenka. Poskusimo še bolje - od naglasa do sloga : delavnica o rabi slovenščine pri konferenčnem tolmačenju (4 ure) : Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, Ljubljana, 6. april 2018. [COBISS.SI-ID 23919880]
355. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. S skupnimi močmi za boljši jezik : delavnica (3 h) zaposlenim in študentom, Univerza v Mariboru, 17. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 24383496]
356. VALH LOPERT, Alenka. Idejna zasnova učnega e-okolja : izobraževanje za učiteljice in učitelje slovenščine v okviru projekta Slovenščina na dlani (JR-ESS-Prožne oblike učenja), OŠ Vižmarje - Brod, 18. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 24073480]
357. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa : 4 delavnice (16 ur) za zaposlene in sodelavce UM, 18. 3. 2017 in 22. 4. 2017, za zaposlene FGPA UM, 24. 4. 2017, za zaposlene Doma za starejše občane Tezno, Maribor, 15. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 23717128]
358. VALH LOPERT, Alenka. Prototip učnega e-okolja : izobraževanje za učiteljice in učitelje slovenščine v okviru projekta Slovenščina na dlani (JR-ESS-Prožne oblike učenja), Gimnazija Želimje, 18. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 24073736]
359. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. S skupnimi močmi za boljši jezik : delavnica (3 h) zaposlenim, Univerza v Mariboru, 17. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 24383752]
360. KUČIŠ, Vlasta, KALOH VID, Natalia, VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela, ENČEVA, Milka, et al. Herausforderungen der Fachkommunikation und Translation in der multilingualen Gesellschaft : TRANS-Koordinatorlnnen Treffen und Diskussion am Trans 2016, Translation und Fachkommunikation = Prevod i specializirana komunikacija, Sofia, Internationale translationswissenschaftliche Sommerschule, 1. 9. -10. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 22683912]
361. VALH LOPERT, Alenka. Kaj razkriva radijski govor? : predavanje v Lingvističnem krožku Filozofske fakultete v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Ljubljana, 9. maj 2016. [COBISS.SI-ID 22616840]
362. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! : lecture within the 5th International CEEPUS Winter School Design Week 2016, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 16-22, 2016. [COBISS.SI-ID 24631048]
363. KUČIŠ, Vlasta, VALH LOPERT, Alenka, et al. Standardisierung der Fachterminologie in Südosteuropa : Rund Tisch am Trans 2016, Translation und Fachkommunikation = Prevod i specializirana komunikacija, Sofia, Internationale translationswissenschaftliche Sommerschule, 1. 9. -10. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 22566920]
364. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! : lecture within the 4th International CEEPUS Winter School Design Week 2015, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Textile Materials and Design, October 18-24, 2015. [COBISS.SI-ID 22125832]
365. VALH LOPERT, Alenka. Izzivi radijskega govora : predavanje v organizaciji Lektorskega društva Slovenije, srednja šola Vegova Ljubljana, 21. 5. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20778504]
366. VALH LOPERT, Alenka. Profesionalni razvoj in učenje učenja : 8-urna izvedba sedme delavnice v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, 7. 4. 2014; ponovitve na OŠ 8 talcev Logatec, 9. 4. 2014, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka, 15. 4. 2014, OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, 17. 4. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20621576]
367. VALH LOPERT, Alenka. Sodelovanje z okoljem : 8-urna izvedba šeste delavnice v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ 8 talcev Logatec, 12. 2. 2014; ponovitve na OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, 10. 3. 2014, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka, 19. 3. 2014, Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, 21. 3. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20621320]
368. VALH LOPERT, Alenka. Motivacija za učenje : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ Stražišče Kranj, 29. 1. 2013; ponovitve na OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice, 19. 3. 2013, OŠ Spodnja Šiška, 25. 3. 2013, OŠ Bežigrad, 26. 3. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20277256]
369. VALH LOPERT, Alenka. Odnosi med učitelji in učenci : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, 23. 4. 2013; ponovitve na OŠ Gustava Šiliha Laporje, 25. 4. 2013, Prva OŠ Slovenj Gradec, 22. 8. 2013, OŠ Sladki Vrh, 26. 8. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20277768]
370. VALH LOPERT, Alenka. Timsko delo in sodelovalno učenje : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ Sladki Vrh, 18. 11. 2013; ponovitve na OŠ Gustava Šiliha Laporje, 4. 11. 2013, Prva OŠ Slovenj Gradec, 19. 11. 2013, OŠ II Murska Sobota, 25. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20278280]
371. VALH LOPERT, Alenka. Globoko in plitko učenje : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ Stražišče Kranj, 9. 10. 2012; ponovitve na OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice, 15. 10. 2012, OŠ Bežigrad, 16. 10. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 20277000]
372. VALH LOPERT, Alenka. Kako se bomo sporazumevali ju3? : 4 in 5 in 16 ur predavanj v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 2. 2. 2013, 5. do 16. 4. 2012 in 19. 10. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19614728]
373. VALH LOPERT, Alenka. Najpogostejše jezikovne težave pri rabi slovenskega jezika pri pripravljenem in nepripravljenem govoru : 4 ure predavanj v posodobitvenem programu Lektorski nasveti pri govornem in pisnem sporazumevanju, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Maribor, Filozofska fakulteta, 15. 6. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19361288]
374. VALH LOPERT, Alenka. Slovenščina v javni rabi in pravorečne težave : 5 ur predavanj in delavnica na Seminarju slovenskega jezika in kulture za slovenske učitelje iz Porabja, Slovenj Gradec, 2.-6. julij 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19249928]
375. VALH LOPERT, Alenka. Sodobni pristopi k vseživljenjskemu učenju : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ Spodnja Šiška, 23. 4. 2012; ponovitve na OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice, 14. 5. 2012, OŠ Bežigrad, 5. 7. 2012, OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, 29. 8. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 20276488]
376. VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna kultura : smiselna in pravopisna urejenost besedil : 4 ure predavanj na Seminarju slovenskega jezika in kulture za slovenske učitelje iz Porabja, Terme Olimia, Podčetrtek, 22. junij 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19533064]
377. VALH LOPERT, Alenka. 5. usposabljanje vseh sodelavcev projekta E-šolstvo : tri krat 6 ur predavanj v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 19. 11. 2011, 3. 12. 2011 in 10. 12. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19615496]
378. VALH LOPERT, Alenka. Kakšen je jezik radia? : (mladinske in zabavne oddaje) : 4 ure predavanj v programu strokovnega usposabljanja "Razvijanje komunikacijskih spretnosti", Maribor, 11.-12. 2. 2010, ponovitev 1. 8. in 31. 8. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 19243784]
379. VALH LOPERT, Alenka, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZORKO, Zinka, POTRATA, Majda, FLISAR, Nino. Jezikovni pogovori iz Sedem dni prof. dr. Jožeta Toporišiča : okrogla miza ob izidu knjige, amfiteater Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, 16. 10. 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 19824648]
380. ŠABEC, Nada, LIMON, David, VALH LOPERT, Alenka. Across cultures : Slovene-British-American intercultural communication : pogovor o knjigi na Knjižnem sejmu, Debatna kavarna v Cankarjevem domu, Ljubljana, 30. 11. 2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 11409672]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

381. BREZNIK, Peter, BREZNIK, Ana, BREZNIK, Mira (ilustrator, urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik). S kolesom v šolo. [Delovni zvezek z e-učbenikom na spletu]. 5. ponatis prenovljene izd. Maribor: Primotehna, 2023. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93454-8-1. [COBISS.SI-ID 159266563]
382. BREZNIK, Peter, BREZNIK, Ana, BREZNIK, Mira (ilustrator, urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik). S kolesom v šolo. [Delovni zvezek z e-učbenikom na spletu]. 4. ponatis prenovljene izd. Maribor: Primotehna, 2022. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93454-8-1. [COBISS.SI-ID 109168131]
383. BREZNIK, Peter, BREZNIK, Ana, BREZNIK, Mira (ilustrator, urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik). S kolesom v šolo. [Delovni zvezek z e-učbenikom na spletu]. 3. ponatis prenovljene izd. Maribor: Primotehna, 2020. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93454-8-1. [COBISS.SI-ID 26468867]
384. Zbirka PiT. VALH LOPERT, Alenka (urednik 2019). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019-. ISSN 2712-3588. [COBISS.SI-ID 25134088]
385. BREZNIK, Peter, BREZNIK, Ana, BREZNIK, Mira (ilustrator, urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik). S kolesom v šolo. [Delovni zvezek z e-učbenikom na spletu]. Prenovljena izd. Maribor: Primotehna, 2019. ISBN 978-961-93454-8-1. [COBISS.SI-ID 97050113]
386. BREZNIK, Peter, BREZNIK, Ana, BREZNIK, Mira (ilustrator, urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). S kolesom v šolo. [Delovni zvezek z e-učbenikom na spletu]. Prenovljena izd. Maribor: Primotehna, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93454-8-1. [COBISS.SI-ID 91479041]
387. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik). My sails 2 - New. Student's book. Maribor: Pivec, cop. 2016. 3 CD (79 min, 21 s; 70 min, 27 s; 73 min, 46 s). ISBN 978-961-6968-57-7. [COBISS.SI-ID 286644224]
388. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik). My sails 1 new : slušni posnetki k učbeniku za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole. Maribor: Založba Obzorja, cop. 2010. 2 CD (76 min, 5 sek; 65 min, 44 sek), stereo. ISBN 978-961-230-361-7. dCOBISS. [COBISS.SI-ID 512059247]
389. KOLETNIK, Mihaela (urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik). 6. kongres SIDG, 14.-18. 9. 2009, Maribor, Slovenija = [6th SIDG] Congress. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: = Faculty of Arts, Department of Slavic Languages and Literature, 2009. 106 str. ISBN 978-961-6656-34-4. http://www.sidgcongress.si/docs/SIDG_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 63298305]
390. TOPORIŠIČ, Jože, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent), VALH LOPERT, Alenka (urednik). Jezikovni pogovori iz Sedem dni. 1. natis. Maribor: Pivec, 2007. 355 str. ISBN 978-961-6494-58-8. [COBISS.SI-ID 59242753]
391. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 2. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2007. ISBN 978-961-6494-03-8. [COBISS.SI-ID 58815745]
392. JESENIK, Nevenka, ŠAVLI, Viljenka (avtor, fotograf), VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 3. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2007. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6494-37-3. [COBISS.SI-ID 58898433]
393. JESENIK, Nevenka, ŠAVLI, Viljenka (avtor, fotograf), VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 3. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2007. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6494-36-6. [COBISS.SI-ID 58898177]
394. MERC, Lilijana, JESENIK, Nevenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 3. Priročnik za učitelje k učbeniku za pouk angleščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. 1. natis. Maribor: Pivec, 2007. 1 mapa (250 str.), ilustr. ISBN 961-6494-38-4, ISBN 978-961-6494-38-0. [COBISS.SI-ID 57882625]
395. BRUMEN, Mihaela, DAGARIN FOJKAR, Mateja, VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 2. Priročnik za učitelje za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. 2. natis. Maribor: Pivec, 2006. 1 mapa (346 str.), ilustr. ISBN 961-6494-14-7, ISBN 961-6494-15-5. [COBISS.SI-ID 57245185]
396. JESENIK, Nevenka, ŠAVLI, Viljenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik). My sails 3. Maribor: Pivec, cop. 2006. 3 CD-ji (69 min, 40 sek; 65 min, 4 sek; 65 min, 2 sek). ISBN 978-961-6494-39-7. [COBISS.SI-ID 58436353]
397. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 2. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2005. 115 str., ilustr. ISBN 961-6494-03-1. [COBISS.SI-ID 55172097]
398. JESENIK, Nevenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik). 2 x 12 stories for children : [with classroom ideas]. 1. izd. Maribor: Obzorja, založništvo in izobraževanje, 2005. 104 str., ilustr. ISBN 961-6494-35-X. [COBISS.SI-ID 55184897]
399. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik). My sails 2 : [učbenik za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole]. Maribor: Založba Obzorja, cop. 2003. 3 CD. ISBN 961-6494-08-2. [COBISS.SI-ID 5568329]
400. KOS, Janko, VIRK, Tomo, KOCIJAN, Gregor, KRALJ, Lado, KOS, Matevž, VALH LOPERT, Alenka (urednik). Svet književnosti 4 : [sodobna slovenska književnost : lirika, pripovedništvo, dramatika : učbenik za pouk književnosti pri slovenščini za 4. letnik gimnazij in drugih srednjih šol]. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2003. 191 str., ilustr. ISBN 961-6494-01-5. [COBISS.SI-ID 50757377]
401. KOS, Janko, VIRK, Tomo, KOCIJAN, Gregor, VALH LOPERT, Alenka (urednik). Svet književnosti 3. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2002. 298 str., ilustr. ISBN 961-230-250-2. [COBISS.SI-ID 47729153]
402. ŠABEC, Nada (avtor, fotograf), LIMON, David (avtor, fotograf), VALH LOPERT, Alenka (urednik). Across cultures : slovensko-britansko-ameriško sporazumevanje = Slovene-British-American intercultural communication. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2001. 197 str., [20] str. pril., ilustr. ISBN 961-230-198-0. [COBISS.SI-ID 45731073]
403. ŽAGAR, France, VALH LOPERT, Alenka (urednik). Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. 10. pregledana in dopolnjena izd. Maribor: Obzorja, 2001. 360 str., ilustr. ISBN 961-230-227-8. dCOBISS. [COBISS.SI-ID 46579457]
404. KOS, Janko, VIRK, Tomo, VALH LOPERT, Alenka (urednik). Svet književnosti 2. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2001. 319 str., ilustr. ISBN 961-230-217-0. [COBISS.SI-ID 46187009]
405. TOPORIŠIČ, Jože, VALH LOPERT, Alenka (urednik). Slovenska slovnica. 4., prenovljena in razširjena izd. Maribor: Obzorja, 2000. 923 str., ilustr. ISBN 961-230-171-9. [COBISS.SI-ID 44990977]
406. KOS, Janko, VALH LOPERT, Alenka (urednik). Svet književnosti 1. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2000. 259 str., ilustr. ISBN 961-230-116-6. [COBISS.SI-ID 44379393]
407. VALH LOPERT, Alenka (urednik). Ob 120-letnici rojstva Ivana Cankarja = Lik otroka v Cankarjevih delih : razstava v UKM od 2. 4. do 30. 4. 1996. V Mariboru: [UKM], 1996. [88 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 39112193]
408. MIHALIČ KLEMENČIČ, Alenka (urednik), GABRON-VUK, Cirila (urednik), REICHENBERG, Mitja (urednik), NIDORFER, Mirko (urednik), GAZVODA, Mirjana (urednik), PETROVIČ, Miloš (urednik), JANŽEKOVIČ, Boža (urednik), BREZOVŠEK, Breda (urednik), KRISTAN PLOŠNIK, Dajana (urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik). Seznam novosti : (izbor) : 1991-1993. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor, 1991-1993. 9 zv. [COBISS.SI-ID 4988164]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

409. TADINA, Valentina. Posodabljanje prevodov: primerjava dveh prevodov romana Francisa Scotta Fitzgeralda The Great Gatsby v slovenščino (študija primera) : magistrsko delo. Maribor: [V. Tadina], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 115 str.)), graf. prikazi, tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 83523587]
410. MAGANJA, Nastja. Prevajanje slovenske kulinarične terminologije v receptih na kulinaričnem blogu Jernej Kitchen (v angleščino) : magistrsko delo. Maribor: [N. Magajna], 2020. 100 str., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 30338563]
411. KOLAR, Mojca. Od literarnega dela do odrskega govora - jezikovna analiza slovenske uprizoritve drame Simona Stephensa Tisti občutek padanja/Birdland v slovenskem narodnem gledališču Maribor (študija primera) : magistrsko delo. Maribor: [M. Kolar], 2019. VIII, 189 str., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24773128]
412. MAJER, Valentina. Analiza neologizmov v seriji knjig o Harryju Potterju = Analysis of neologisms in the Harry Potter book series : magistrsko delo. Maribor: [V. Majer], 2018. 122 f., X f. pril., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24085512]
413. ZUPANC, Aleksandra. Prevodi manj znanih slovenskih nenaselbinskih zemljepisnih imen v angleščino - na primerih iz Priročnega krajevnega leksikona Slovenije (1996) = Translations of less familiar Slovene non-settlement geographical names from Priročni krajevni leksikon Slovenije (1996) into English : magistrsko delo. Maribor: [A. Zupanc], 2018. II, 161 f., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24060680]
414. BABIČ, Ana. Slovenski frazemi in njihove slovenske ustreznice v Slovarju slovenskih frazemov Janeza Kebra = Slovene idioms and their English equivalents in the Janez Keberʹs Dictianary of Slovene Idioms : magistrsko delo. Maribor: [A. Babič], 2018. 119 f, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24268296]
415. FODOR, Péter. Analiza prevodov osebnih lastnih imen v slovenski, nemški in angleški sinhronizaciji madžarskega animiranega filma Vuk = Analysis of translations of personal names in Slovene, german and English synchronisation of Hungarian animated movie Vuk : magistrsko delo. Maribor: [P. Fodor], 2017. 116 str., 41 str. pril., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 23403272]
416. NEUDAUER, Julija. Prevajanje ameriške homoerotične poezije v slovenščino - od Whitmana do Lia = Translating American homoerotic poetry into Slovene - Whitman to Liu : magistrsko delo. Maribor: [J. Neudauer], 2017. II, 133 f., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22946056]
nagrada: Miklošičevo priznanje 2017
417. PONGRAČIČ, Katarina. Prevajanje frazemov v slovenskih podnapisih ameriške serije Glee = Translation of idioms in the Slovenian subtitles of the American series Glee : magistrsko delo. Maribor: [K. Pongračić], 2016. III, 107, 84 str., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22923784]
418. SORŠAK KUKOVEC, Karina. Slovensko strokovno besedje s področja nohtne kozmetike : (prevodi iz angleščine in nemščine) : magistrsko delo = Slovene technical vocabulary in the field of nail cosmetics : (translations from English and German) : master thesis. Maribor: [K. Soršak Kukovec], 2016. III, 80 f., 13 f. pril., tabele, graf. prikazi, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22613000]
419. ROSIČ, Eva. Vpliv sociolingvističnih dejavnikov pri prevajanju nominalnega naslavljanja iz angleščine v slovenščino (v filmih Hue and cry in Indiscreet) = The influence of sociolinguistic factors in translating nominal address forms from English to Slovene (in the films Hue and cry and Indiscreet) : magistrsko delo. Maribor: [E. Rosič], 2016. II, 120 f., 61 f. pril., tabele, graf. prikazi, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22833928]
420. PARAGI, Tanja. Analiza podnapisov glede na rabo socialnih zvrsti slovenskega jezika v filmski trilogiji Boter = Analysis of subtitles according to the usage of the social registers of Slovene language in The godfather trilogy : magistrsko delo. Maribor: [T. Paragi], 2015. III, 124 f., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21682184]
421. ROB, Tihana. Prevajanje frazemov za potrebe gluhih : (ob primerih živalskih frazemov v slovenščini, angleščini in nemščini) = Translating idioms for the needs of deaf community : (in the case of animal idioms in Slovene, English and German language) : magistrsko delo. Maribor: [T. Rob], 2015. V f., 103 str., f. 104-161, tabele, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21683208]
422. DVORŠAK, Nina. Prevajanje kulturno pogojenih izrazov v seriji Veliki pokovci na primeru amaterskih podnapisov = Translation of culture-bound terms in the series The big bang theory on the example of amateur subtitles : magistrsko delo. Maribor: [N. Dvoršak], 2015. II, 92 f., tabele, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21681928]
423. BEZGET, Špela. Spolni stereotipi v radijskih oglasih na Radiu Rogla : magistrsko delo. [Maribor: Š. Bezget, 2015]. VIII, 66 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47968, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19105046]
424. HORVAT, Aleks. Univerzalna programska shema in poslušalci sodobne radijske postaje : magistrsko delo. Maribor: [A. Horvat], 2015. VI, 84 str., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54627, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19066902]
425. SLEMNIK, Matej. Prevajanje oglasnih besedil : (iz nemškega v slovenski jezik in slovenskega v nemški jezik) : magistrsko delo. Maribor: [M. Slemnik], 2013. XIV, 169 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20082440]

Mentor pri diplomskih delih

426. PIRNAT, Jerneja. Anglizmi v radijskem govoru na radiu Murski val : diplomsko delo = Anglicisms in radio speech on radio Murski val : graduation thesis. Maribor: [J. Pirnat], 2016. 97 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22571272]
427. LASNIK, Mateja. Pomnjenje številk pri konsekutivnem tolmačenju nemškega in angleškega besedila v slovenščino : diplomsko delo = Remembering numbers in consecutive interpretation of German and English texts into Slovene : graduation thesis. Maribor: [M. Lasnik], 2016. III, 96 f., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22486024]
428. POTOČNIK, Adrijana. Prevajanje izražanja posrednosti v slovenski sinhronizaciji animiranega filma The incredibles, Neverjetni : diplomsko delo = Translation of expressing indirect meaning in Slovene synchronization of animated movie The incredibles : graduation thesis. Maribor: [A. Potočnik], 2016. 104 f., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22420232]
429. ŠKVORC, Marina. Prevajanje kulturno pogojenih izrazov v nanizanki Sodobna družina : diplomsko delo = Translation of culture specific terms in the sitcom Modern family : graduation thesis. Maribor: [M. Škvorc], 2016. II, 100 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22484488]
430. MRŠA, Stina. Prevajanje pri procesu usvajanja tujega jezika v vrtcu in osnovni šoli : diplomsko delo = Translating at the proces of acquiering a foreign language in kindergarten and primary school : graduation thesis. Maribor: [S. Mrša], 2016. 85 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22488840]
431. KUNEJ, Nataša. Prevodna analiza angleških in nemških člankov v reviji Global = Translation analysis of English and German articles in the Global magazine : diplomsko delo. Maribor: [N. Kunej], 2016. IV, 146 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22505992]
432. FRIC, Anja. Problematika prevajanja ekscesnih in kultiviranih sociolektov : (nanizanki Sons of anarchy in House of cards) : diplomsko delo. Maribor: [A. Fric], 2016. IV, 99 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22567944]
433. FLISAR, Kornelija. Slovenščina kot jezik stroke v prodajnih katalogih za zbiralnike deževnice (prevod iz nemščine) : diplomsko delo = Slovenian as language for specific purposes in rainwater tank sales catalogues (translation from German) : graduation thesis. Maribor: [K. Flisar], 2016. IV, [115] f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22237704]
434. BOREC, Nina. Ustreznost slovenskih prevodov v osnutkih zakonodajnih besedil Združenega kraljestva pri Evropski komisiji : diplomsko delo = Suitability of Slovenian translations in draft legislative texts of United Kingdom for the European Commision : graduation thesis. Maribor: [N. Borec], 2016. IV f., 89 str., 69 str. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22253064]
435. JURIŠIČ, Nataša. Vpliv ustreznosti vmesnega jezika (angleškega) na delo prevajalca : prevajanje za institucije Evropske unije : diplomsko delo = The impact of the adequacy of the pivot language (English) on the translator's work : translating for the European Union's institutions : graduation thesis. Maribor: [N. Juričič], 2016. 101 f., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22484744]
436. ŠKORNIK, Vanesa. Analiza pogostosti slovenskih prevodov vizažističnih izrazov : diplomsko delo = Frequency analysis of make-up art terms translated to Slovene : graduation thesis. Maribor: [V. Škornik], 2015. 95 f, [16] f. pril., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21348616]
437. DOBERŠEK, Simona. Jezikovna in prevodoslovna analiza na primeru izbrane spletne strani Top extreme : diplomsko delo = Linguistic and translation analysis of the selected website Top extreme : graduation thesis. Maribor: [S. Doberšek], 2014. 250 f., ilustr., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20714248]
438. KOROŠEC, Lucija. Prevajanje mitoloških izrazov pri podnaslavljanju serije Nadnaravno : diplomsko delo = The translation of mythological expressions in the Supernatural series subtitles : graduation thesis. Maribor: [L. Korošec], 2014. 83 f., XVIII, tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20307720]
439. SANKOVIČ, Maša. Prevajanje retoričnih figur v knjigi Grozni Gašper in mega žleht časovni stroj : diplomsko delo = Translating figures of speech in the book Horrid Henry and the mega-mean time machine : graduation thesis. Maribor: [M. Sankovič], 2014. V, 68 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21092616]
440. CVEČEK, Karmen. Slovenske ustreznice izražanja vljudnosti v podnapisih ameriške humoristične serije Prijatelji/Friends : diplomsko delo = Slovene equivalents of expressing politeness in the subtitles of the american situation comedy Friends : graduation thesis. Maribor: [K. Cveček], 2014. 100 f., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20538376]
441. SKUBER, Barbara. Kultura govora na Radiu Center : diplomsko delo. Maribor: [B. Skuber], 2013. 95 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20328200]
442. BREGAR, Saša. Sinhronizacija - zaželen jezikovni prenos in priložnost za slovenske prevajalce : diplomsko delo = Synchronization - a popular language transfer and an opportunity for Slovene translators : graduation thesis. Maribor: [S. Bregar], 2013. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19895560]
443. ČREŠNOVAR, Matjaž. Govor v kontaktnih oddajah Radia Celje : diplomsko delo = Speech in talk shows of Radio Celje : graduation thesis. Maribor: [M. Črešnovar], 2012. 121 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19504136]
444. CUPAR, Tina. Sinhronizacija animiranega risanega filma Mali pišček : diplomsko delo = Dubbing the animated film Chicken Little : graduation thesis. Maribor: [T. Cupar], 2012. 86 f., [28] f. pril. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19255560]
445. KOPER, Nina. Prevzete besede v radijskih oglasih : diplomsko delo. Maribor: [N. Koper], 2011. 146 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18173192]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

446. IVKOVIČ, Arnej. Primerjalna analiza interpretacije televizijskih/radijskih osebnosti (govorni in vsebinski vidik) : diplomsko delo. Maribor: [A. Ivkovič], 2021. VIII, 194 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=79980, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 94362883]
447. ALT, Nastja. Neknjižno besedje na radijskih postajah Radio Prlek in Radio Maxi : diplomsko delo. Maribor: [N. Alt], 2020. V, 120 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=77754, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 36210435]
448. GABERC, Nina. Skrb za govorno kulturo na Radiu Maxi : diplomsko delo. Maribor: [N. Gaberc], 2019. VIII, 69 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=74744, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22896662]
449. DVORŠAK, Lina. Anglicizmi v spletnem oglaševanju na Facebooku (študija primera) : diplomsko delo. [Maribor: L. Dvoršak, 2018]. VII, 107 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71645, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21847830]

Mentor - drugo

450. GREGORIČ, Maša, ŽEVART, Polona. "Zakleti" ali "zapsovkati"? - To je zdaj vprašanje. Liter jezika : literarno jezikoslovna revija. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 10, št. 13, str. 81-88. ISSN 2232-2671. [COBISS.SI-ID 25092616]

Prevajalec

451. OREŠIČ, Herta. Prerezi politike jezikovnega izobraževanja : poročilo skupine strokovnjakov Sveta Evrope : Slovenija. Strasbourg: Council of Europe, 2004. 50 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 1274982]
452. JESENŠEK, Marko (urednik), RAJH, Bernard (urednik), ZORKO, Zinka (urednik, avtor dodatnega besedila). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika : ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen. Maribor: Slavistično društvo, 2002. 423 str., ilustr. Zbirka Zora, št. 18. ISBN 961-6320-09-2. [COBISS.SI-ID 119674880]
453. SAPAČ, Irena. New library buidings in Slovenia: University of Maribor Library. V: BÖLLMANN, Elisabeth (ur.). Speicherbibliotheken - digitale Bibliotheken : Wissen verteilen und bewahren. Frankturt am Main: V. Klostermann, cop. 1998. Str. 50-54. Zeitschrift für Bibliothekwesen und Bibliographie, Sonderhefte, 70. ISBN 3-465-02949-6. ISSN 0514-6364. [COBISS.SI-ID 42315777]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

454. JOŠT, Barbara. Prevajanje frazemov iz slovenščine v angleščino v slikanici "Slovenske ljudske pravljice" : magistrsko delo. Maribor: [B. Jošt], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IX, 109 str.)), graf. prikazi, tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 117289475]

Somentor pri diplomskih delih

455. ANŽIČ, Klara. Podnaslavljanje filma American Pie glede na jezikovne zvrsti : diplomsko delo = Subtitling of the movie American Pie according to language genres : graduation thesis. Maribor: [K. Anžič], 2012. II, 69 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19007752]
456. KÜZMIČ, Damijana. Vom Buch zum Internet ; Übersetzung im Zeitalter des medialen Wandels : Diplomarbeit. Maribor: [D. Küzmič], 2012. 60 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19508744]
457. LOVRIN, Metka. Je Jamie Oliver še vedno "easy peasy" v slovenščini? = Is Jamie Oliver still "easy peasy" in Slovene? : diplomsko delo. Maribor: [M. Lovrin], 2011. 109 f., 61 f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18767112]
458. SINKOVIČ, Natalija. Smernice za kulturo radijskega govora (na primeru Radia Slovenija) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Sinkovič], 2010. VIII, 96 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17611016]
459. FICKO, Simona. Current changes in English syntax with emphasis on aspect and passive in English and Slovene : diploma paper. Maribor: [S. Ficko], 2009. 89 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17262088]
460. PAVLIČIČ, Zmago. Jezikovni registri v angleških in nemških podnapisih v filmu Varuh meje na primeru filmskih vlog Tanje Potočnik, Pie Zemljič, Ive Krajnc in Jonasa Žnidaršiča : diplomsko delo. Maribor: [Z. Pavličič], 2009. 97 f., [27] f. pril. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17349128]
461. KOSTANJEVEC, Doroteja. Translation of ethnographic terminology, characteristic of Markovci : diplomsko delo. Bukovci: [D. Kostanjevec], 2009. 128 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17349896]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

462. ZAKOŠEK, Anja. Analiza govora voditeljev v razvedrilnih oddajah na TV Celje : diplomsko delo. [Maribor: A. Zakošek, 2018]. VII, 36 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71880, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21851414]

Intervjuvanec

463. KODRIČ CIZERL, Irena. Knjižna slovenščina je naš prvi tuj jezik : večina se nas namreč rodi v narečje in se moramo knjižnega jezika šele naučiti. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 21. feb. 2021. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/radio-maribor/knjizna-slovenscina-je-nas-prvi-tuj-jezik/570305. [COBISS.SI-ID 61097731]
464. PREBEVŠEK, Pia (intervjuvanec). Migracije skozi oči prevodoslovcev : mednarodna prevodoslovna poletna akademija na Univerzi v Mariboru. Večer. [Tiskana izd.]. 11. jul. 2017, 73, [št.] 158, str. 16, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 23285768]

Pisec besedila na spremnem gradivu

465. VALH LOPERT, Alenka (avtor, pisec besedila na spremnem gradivu). Sodobni angleški roman : likovno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 25. maj - 22. junij 1998. Maribor, 1998. [COBISS.SI-ID 43443201]

Recenzent

466. JOŽEF-BEG, Jožica (urednik), HOČEVAR, Mia (urednik), KOČNIK, Neža (urednik). Naslavljanje raznolikosti v jeziku in književnosti : [Slovenski slavistični kongres, Maribor, 28.-30. september 2023]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2023. 582 str., ilustr. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 33. ISBN 978-961-6715-45-4. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 164231427]
467. Metodički obzori. VALH LOPERT, Alenka (recenzent 2021). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2006-. ISSN 1848-8455. http://hrcak.srce.hr/metodicki-obzori. [COBISS.SI-ID 1537174468]
468. Informatologia. VALH LOPERT, Alenka (recenzent 2020). Zagreb: Institut informacijskih znanosti, 1991-. ISSN 1330-0067. http://hrcak.srce.hr/informatologia, Directory of Open Access Journals DOAJ. [COBISS.SI-ID 12492805]
469. Jezik in slovstvo. VALH LOPERT, Alenka (recenzent 2020). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1955-Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1955-2022Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2023-. ISSN 0021-6933. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo, http://www.jezikinslovstvo.com/, https://www.dlib.si/results/?query='srel%3dJezik+in+slovstvo'&pageSize=25, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 746756]
470. Slavia Centralis. VALH LOPERT, Alenka (recenzent 2017, 2019). [Tiskana izd.]. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008-Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008-2022Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022-. ISSN 1855-6302. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis, SHERPA/RoMEO, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Directory of Open Access Journals DOAJ. [COBISS.SI-ID 244480000]
471. TIVADAR, Hotimir (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent). Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 530 str., ilustr. Obdobja, 38. ISBN 978-961-06-0259-0. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 302184960]
472. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. VALH LOPERT, Alenka (recenzent 2019). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-1967Ljubljana: Visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1968-1969Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1970-1991Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1992-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dteorija+in+praksa%27&pageSize=25, https://www.fdv.uni-lj.si/revije/znanstvene-revije/teorija-in-praksa, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 763652]
473. Govor : časopis za fonetiku. VALH LOPERT, Alenka (recenzent 2017, 2018). Zagreb: Sekcija za fonetiku Hrvatskog filološkog društva, 1967-. ISSN 0352-7565. http://www.hfiloloskod.hr/index.php/casopisi/govor. [COBISS.SI-ID 623375]
474. Revija za elementarno izobraževanje. VALH LOPERT, Alenka (recenzent 2017). [Tiskana izd.]. Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2008-Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2008-2013Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze; [Koper]: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2014-2018Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018-. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/index.php/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FXP3ADFT, http://rei.pef.um.si/index.php/sl/, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Directory of Open Access Journals DOAJ. [COBISS.SI-ID 239555072]
475. AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (urednik), CVETEK, Slavko (urednik, recenzent), FLORJANČIČ, Viktorija (urednik), KLEMENČIČ, Manja (urednik), MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (urednik, avtor dodatnega besedila), RUTAR, Sonja (urednik). Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-49-5. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 285282816]
476. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovensko ali knjižno - kako je prav?. 1. izd. Maribor: Aristej, 2015. 152 str. Zbirka Dialogi, letn. 15. ISBN 978-961-220-105-0. [COBISS.SI-ID 85048321]

Lektor

477. Revija za elementarno izobraževanje. VALH LOPERT, Alenka (lektor 2018-2023). [Tiskana izd.]. Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2008-Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2008-2013Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze; [Koper]: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2014-2018Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018-. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/index.php/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FXP3ADFT, http://rei.pef.um.si/index.php/sl/, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Directory of Open Access Journals DOAJ. [COBISS.SI-ID 239555072]
478. SKELA, Janez, DAGARIN FOJKAR, Mateja, MEDVED, Urška. Touchstone 5. Delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osnovne šole. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2023. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-230-660-1. [COBISS.SI-ID 151164419]
479. SKELA, Janez, DAGARIN FOJKAR, Mateja, MEDVED, Urška. Touchstone 5. Učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2023. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-230-659-5. [COBISS.SI-ID 140845059]
480. SKELA, Janez, DAGARIN FOJKAR, Mateja, MEDVED, Urška, ČOLIĆ, Janja. Touchstone 4. Delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2022. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-230-621-2. [COBISS.SI-ID 112957699]
481. SKELA, Janez, DAGARIN FOJKAR, Mateja, MEDVED, Urška, ČOLIĆ, Janja. Touchstone 4. Učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2022. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-230-620-5. [COBISS.SI-ID 101859075]
482. SKELA, Janez. Touchstone 6 new. Delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole. 2. ponatis. Maribor: Obzorja, 2022. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-230-534-5. [COBISS.SI-ID 99090435]
483. ŠABEC, Nada. Slovene immigrants and their descendants in North America : faces of identity. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 292 str. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 144. ISBN 978-961-286-541-2. DOI: 10.18690/978-961-286-541-2. [COBISS.SI-ID 84695555]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
484. DUH, Matjaž, HERZOG, Jerneja. Likovna apreciacija v vzgoji in izobraževanju : primeri kvalitativnih raziskav. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. 207 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 138, 138. ISBN 978-961-286-402-6. DOI: 10.18690/978-961-286-402-6. [COBISS.SI-ID 34803971]
485. BREZNIK, Peter, BREZNIK, Ana, BREZNIK, Mira (ilustrator, urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). S kolesom v šolo. [Delovni zvezek z e-učbenikom na spletu]. Prenovljena izd. Maribor: Primotehna, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93454-8-1. [COBISS.SI-ID 91479041]
486. BALANTIČ, Zvone (avtor, ilustrator), POLAJNAR, Andrej, JEVŠNIK, Simona (avtor, ilustrator). Ergonomija v teoriji in praksi : znanstvena monografija. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. XIII, 489 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-91-7. [COBISS.SI-ID 284449280]
487. TAKAČ, Iztok, GERŠAK, Ksenija, TAKAČ, Iztok (urednik), GERŠAK, Ksenija (urednik). Ginekologija in perinatologija. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2016. XLII, 714 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-63-4. [COBISS.SI-ID 281406208]
488. DUH, Matjaž (avtor, fotograf), HERZOG, Jerneja (avtor, fotograf), ZUPANČIČ, Tomaž (avtor, fotograf). Likovna edukacija in okoljska trajnost = Art education and environmental sustainability. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2016. 215 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 118. ISBN 978-961-286-002-8. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64952, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.18690/978-961-286-002-8. [COBISS.SI-ID 89837569]
489. Časopis za zgodovino in narodopisje. VALH LOPERT, Alenka (lektor 2006-2015). [Tiskana izd.]. Maribor: Zgodovinsko društvo, 1904-. ISSN 0590-5966. http://www.sistory.si/11686/menu83, https://www.czn.si/index.php/sl/digitalni-arhiv, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-BDNTQKMK, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 769284]
490. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (urednik), 16. mednarodna znanstvena konferenca Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga = Umenʹšitelʹnye imena v slavjanskih jazykah: forma i rolʹ = Diminutives in slavic languages: form and role. Maribor: Slavistično društvo, 2015. 87 str. ISBN 978-961-6320-55-9. [COBISS.SI-ID 82335489]
491. Bilten Doma starejših občanov Tezno. VALH LOPERT, Alenka (lektor 2006-2014). Maribor: Dom starejših občanov Tezno, 2005-. [COBISS.SI-ID 228384768]
492. ZEMLJAK JONTES, Melita (avtor, prevajalec povzetka). Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi : [prevod povzetka v angleščino [in] imensko in stvarno kazalo Melita Zemljak Jontes]. Maribor: Litera, 2014. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6949-39-2. [COBISS.SI-ID 80013313]
493. TERŽAN-KOPECKY, Karmen, KUČIŠ, Vlasta. Tečaj poslovne slovenščine. Maribor: Filozofska fakulteta, 2012. 1 optični disk (DVD-ROM), barve, zvok. MIG-KOMM-EU. ISBN 978-961-6656-78-8. [COBISS.SI-ID 68418817]
494. POLAJNAR, Andrej. Vsi moji doktorji. 1. izd. Maribor: Pivec, 2010. 215 str. ISBN 978-961-6817-26-4, ISBN 961-6817-26-4. [COBISS.SI-ID 65679105]
495. TERŽAN-KOPECKY, Karmen (urednik), ZUPAN, Simon (urednik). Challenges of translation studies in a globalized world : book of abstracts : Maribor, 15-17 October 2009 = Izzivi prevodoslovja v globaliziranem svetu : zbornik izvlečkov : [Maribor], 15.-17. oktober 2009. Maribor: Faculty of Arts, Department of Translation Studies: = Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, 2009. 84 str. ISBN 978-961-6656-35-1. [COBISS.SI-ID 63643137]
496. BREZNIK, Peter, BOC, Borut, JURMAN, Franc, ŠIMENC, Brane. Dober voznik bom : [priročnik]. Maribor: Primotehna, 2009. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-91400-7-9. [COBISS.SI-ID 62301185]
497. RADONJIČ, Gregor. Embalaža in varstvo okolja : zahteve, smernice in podjetniške priložnosti. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2008. 310 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6494-63-2. [COBISS.SI-ID 60031745]
498. BREZNIK, Peter. Kdo ima prednost?. Maribor: Primotehna, cop. 2008. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-91400-5-5. [COBISS.SI-ID 60365825]
499. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 2. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2007. ISBN 978-961-6494-03-8. [COBISS.SI-ID 58815745]
500. JESENIK, Nevenka, ŠAVLI, Viljenka (avtor, fotograf), VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 3. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2007. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6494-37-3. [COBISS.SI-ID 58898433]
501. JESENIK, Nevenka, ŠAVLI, Viljenka (avtor, fotograf), VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 3. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2007. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6494-36-6. [COBISS.SI-ID 58898177]
502. MERC, Lilijana, JESENIK, Nevenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 3. Priročnik za učitelje k učbeniku za pouk angleščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. 1. natis. Maribor: Pivec, 2007. 1 mapa (250 str.), ilustr. ISBN 961-6494-38-4, ISBN 978-961-6494-38-0. [COBISS.SI-ID 57882625]
503. POLAJNAR, Andrej, VERHOVNIK, Vekoslav. Oblikovanje dela in delovnih mest za delo v praksi. 2. izd. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2007. IV, 212 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-248-057-8. [COBISS.SI-ID 59523585]
504. TERŽAN-KOPECKY, Karmen (urednik). Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju avstro-ogrske monarhije : znanstvene refleksije. Maribor: [Filozofska fakulteta], 2007. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-08-5. [COBISS.SI-ID 59565057]
505. BRUMEN, Mihaela, DAGARIN FOJKAR, Mateja, VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 2. Priročnik za učitelje za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. 2. natis. Maribor: Pivec, 2006. 1 mapa (346 str.), ilustr. ISBN 961-6494-14-7, ISBN 961-6494-15-5. [COBISS.SI-ID 57245185]
506. JESENIK, Nevenka, SKELA, Janez, ŠAVLI, Viljenka, VALH LOPERT, Alenka (urednik, lektor). My sails 2. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2005. 115 str., ilustr. ISBN 961-6494-03-1. [COBISS.SI-ID 55172097]
507. JESENIK, Nevenka, ŠAVLI, Viljenka (avtor, fotograf). My sails 3. Workbook : delovni zvezek za pouk angleščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2005. 156 str., ilustr. ISBN 961-6494-37-6. [COBISS.SI-ID 55437825]
508. JESENIK, Nevenka, ŠAVLI, Viljenka. My sails 3. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2005. 128 str., ilustr. ISBN 961-6494-36-8. [COBISS.SI-ID 55200257]
509. STROPNIK, Kristina. Jesen drugačnih barv. Maribor: Obzorja, založništvo in izobraževanje, 2004. [19] str., ilustr. ISBN 961-6494-28-7. [COBISS.SI-ID 53332481]
510. STROPNIK, Kristina. Polepšajmo poletje. Maribor: Obzorja, 2003. [19] str., ilustr. ISBN 961-6494-05-8. [COBISS.SI-ID 50763777]
511. STROPNIK, Kristina, STROPNIK ŠONC, Urška (ilustrator). Obarvajmo zimo. Maribor: Obzorja, 2002. [19] str., ilustr. ISBN 961-230-253-7. [COBISS.SI-ID 48724737]
512. STROPNIK, Kristina, STROPNIK ŠONC, Urška (ilustrator). Pobarvajmo pomlad. Maribor: Obzorja, 2002. [19] str., ilustr. ISBN 961-230-238-3. [COBISS.SI-ID 47046657]
513. BORNEMANN, Manfred, GRAGGOBER, Marion, HARTLIEB, Erich, PRIMUS, Arthur, SAMMER, Martin, TUPPINGER, Josef, WILLFORT, Reinhardt, POLAJNAR, Andrej, LEBER, Marjan, BUCHMEISTER, Borut, PANDŽA, Krsto, ROJS, Tomaž, VUJICA-HERZOG, Nataša. Menedžment znanja : priročnik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2001. 59 str., ilustr. ISBN 86-435-0416-5. [COBISS.SI-ID 46186241]
514. STROPNIK, Kristina. Preštej, pobarvaj. Maribor: Obzorja, 2001. [19] str., ilustr. ISBN 961-230-219-7. [COBISS.SI-ID 46201601]
515. KOKOTEC-NOVAK, Majda, KOROŠEC, Bojana, MELAVC, Dane. Osnove računovodstva z bilanciranjem. Praktikum. Izd. spremenjene in dopolnjene izd. praktikuma iz leta 1997. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2000. 195 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 44718593]
516. LEBER, Marjan, POLAJNAR, Andrej. Študij dela za delo v praksi. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2000. IV, 293 str., ilustr. ISBN 86-435-0340-1. [COBISS.SI-ID 45157377]
517. FICHAUX, Catherine. Gozdne živali. Maribor: Obzorja, 1999. 36 str., ilustr. Mlada Obzorja. ISBN 961-230-115-8. dCOBISS. [COBISS.SI-ID 44264449]
518. POLAJNAR, Andrej, VERHOVNIK, Vekoslav. Oblikovanje dela in delovnih mest za delo v praksi : [učbenik]. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1999. IV, 209 str., ilustr., tabele. ISBN 86-435-0305-3. [COBISS.SI-ID 44544769]
519. POLAJNAR, Andrej. Študij dela. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1999. IV, 329 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0287-1. [COBISS.SI-ID 44097537]
520. KOKOTEC-NOVAK, Majda, KOROŠEC, Bojana, MELAVC, Dane. Osnove računovodstva z bilanciranjem. Praktikum. Izd. dotisa praktikuma iz leta 1997. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1998. 94 str. [COBISS.SI-ID 42483457]
521. POLAJNAR, Andrej. Priprava proizvodnje. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1998. IV, 191 str., ilustr. ISBN 86-435-0248-0. [COBISS.SI-ID 42964481]
522. KOKOTEC-NOVAK, Majda, KOROŠEC, Bojana, MELAVC, Dane. Osnove računovodstva z bilanciranjem. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1997. 379 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-80085-71-5. [COBISS.SI-ID 40834305]
523. KOKOTEC-NOVAK, Majda, KOROŠEC, Bojana, MELAVC, Dane. Osnove računovodstva z bilanciranjem. Praktikum. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1997. 94 str. [COBISS.SI-ID 40834817]


NERAZPOREJENO

524. BERCE, Sonja, TERAN, Darja, JURANČIČ, Klementina Penelope, VALH LOPERT, Alenka. Sodobni priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar = A modern English Slovene and Slovene English reference dictionary. 1. izd. Maribor: Pivec, 2014. 732 str. ISBN 961-6494-53-8. [COBISS.SI-ID 10975774]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 3. 2024