COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Tomaž Ivešić [54926]Osebna bibliografija za obdobje 2012-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. IVEŠIĆ, Tomaž. Yugoslav experts, Yugoslavism and the national question in the 1960s. European review of history. 2023, vol. 30, iss. 2, str. 180-203. ISSN 1350-7486. DOI: 10.1080/13507486.2023.2176292. [COBISS.SI-ID 151322371], [SNIP, WoS, Scopus]
2. BATIČ, Matic, IVEŠIĆ, Tomaž. Idejnopolitični profil Antona Korošca v tridesetih letih 20. stoletja. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 23, št. 1, str. 169-202, ilustr. ISSN 1580-8122. https://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2023-1-5-Batic-%28scopus%29_0.pdf, DOI: 10.32874/SHS.2023-05. [COBISS.SI-ID 179849987], [SNIP, Scopus]
3. IVEŠIĆ, Tomaž. Exchanging the "progressive experiences" in a transnational perspective : nationality, economy and federalism in Yugoslavia and Czechoslovakia in the 1960s. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 30, št. 1, str. 239-262. ISSN 1318-0185. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2022/05/AH_30-2022-1_IVESIC.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VR9NSU2V, DOI: 10.19233/AH.2022.11. [COBISS.SI-ID 110856451], [JCR, SNIP, WoS do 1. 6. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 4. 6. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
4. IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovani v povojnih popisih prebivalstva. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 22, št. 3, str. 767-790, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2022-2-20-Ivesic-%28scopus%29.pdf, DOI: 10.32874/SHS.2022-20. [COBISS.SI-ID 136447235], [SNIP, Scopus]
5. IVEŠIĆ, Tomaž. The Yugoslav national idea under socialism : what happens when a soft nation-building project is abandoned?. Nationalities papers : the journal of nationalism and ethnicity. 2021, vol. 49, iss. 1, str. 142-161. ISSN 0090-5992. DOI: 10.1017/nps.2019.121. [COBISS.SI-ID 48181507], [JCR, SNIP, WoS do 10. 7. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 10. 7. 2023: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
6. IVEŠIĆ, Tomaž. Od jugoslovanstva do jugoslovanstva : Komunistična partija Jugoslavije in njen odnos do nacionalnega vprašanja v prvih desetletjih njenega obstoja. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 20, št. 2, str. 597-622, portreti. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2020-2-17-Ivesic%20%28scopus%29.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-672NQ6T3, DOI: 10.32874/SHS.2020-17. [COBISS.SI-ID 46442499], [SNIP, Scopus do 5. 6. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
7. IVEŠIĆ, Tomaž. The world turned on its head : was WWI really the beginning of the end of empires?. Eurozine. 5. jan. 2019. ISSN 1684-4637. https://www.eurozine.com/world-turned-head/. [COBISS.SI-ID 48533507]
8. IVEŠIĆ, Tomaž. Ženevska deklaracija v luči velikega "ujedinjenja" južnih Slovanov novembra 1918. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2019, letn.19, št. 3, str. 761-780, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2019-3-23-Ivesic%20%28scopus%29.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NOK1RP0L, DOI: 10.32874/SHS.2019-23. [COBISS.SI-ID 3974516], [SNIP, Scopus do 28. 2. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
9. IVEŠIĆ, Tomaž. Besede učijo, zgledi vlečejo : nacionalno vprašanje po oktobrski revoluciji. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2018, 20, [št.] 1, str. 33-49. ISSN 1580-688X. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-S6PX0J6S. [COBISS.SI-ID 1624461]
10. IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovansko nacionalno vprašanje in ekonomske reforme v drugi polovici šestdesetih : nerazvitost, integracija in delitev presežka dela. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 3, št. 2, str. 19-38. ISSN 2464-0344. http://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/4/435/ResNovae4.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8G95GNJB. [COBISS.SI-ID 1024466400]
11. IVEŠIĆ, Tomaž. Monopol kritike : ljubljansko sojenje študentom leta 1974. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2017, letn. 40, št. 1, str. 47-57. ISSN 0351-2835. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LQ2BP5KL. [COBISS.SI-ID 1953141]
12. IVEŠIĆ, Tomaž. Joseph Kuhn v krempljih Ozne. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 88 = n. v. 53, zv. 2/3, str. 115-134, ilustr. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YCBCXAGI. [COBISS.SI-ID 93766913]
13. IVEŠIĆ, Tomaž. "Compared to him the prisoners are innocent people" : the fall of Milovan Djilas (1948-1954). Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 15, št. 3, str. 677-707, 758, ilustr. ISSN 1580-8122. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2IEHA0MB. [COBISS.SI-ID 1385605], [SNIP, Scopus do 10. 10. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
14. IVEŠIĆ, Tomaž. Delovanje dr. Franca Kulovca na čelu SLS in ključni dogodki pred vojno. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 84 = n. v. 49, zv. 1, str. 83-118. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YN3Y385L. [COBISS.SI-ID 472319]
15. IVEŠIĆ, Tomaž. Volitve v mariborsko-celjskem volilnem okrožju za Narodno skupščino 8. februarja 1925 : programi, agitacija in propaganda, izid volitev in potrditev mandatov. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 83 = n. v. 48, zv. 1, str. 5-30, ilustr. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-47XFQSHL. [COBISS.SI-ID 72306945]

1.02 Pregledni znanstveni članek

16. IVEŠIĆ, Tomaž. Skriti dokumenti Ivana Puclja. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2017, letn. 1, št. 1/2, str. 213-246. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SOUOPV0V. [COBISS.SI-ID 298435584]

1.04 Strokovni članek

17. IVEŠIĆ, Tomaž. Slovenci in Slovaki v boju proti zlitju narodov. Razpotja : revija humanistov Goriške. poletje 2022, letn. 13, št. 48, str. 28-31, ilustr. ISSN 2232-2582. https://razpotja.si/razpotja_article/slovenci-in-slovaki-v-borbi-proti-zlitju-narodov/. [COBISS.SI-ID 136886787]
18. IVEŠIĆ, Tomaž. Ob stoletnici koroškega plebiscita. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen 2020, letn. 11, št. 41, str. 76-79, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 48523267]
19. IVEŠIĆ, Tomaž. Sto let Versaillesa : kako se je gradil in zrušil mir. Razpotja : revija humanistov Goriške. zima 2019, letn. 10, št. 38, str. 88-91, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 48563459]
20. IVEŠIĆ, Tomaž. Svet, obrnjen na glavo : prva svetovna vojna kot prelomnica v začetku konca imperijev?. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen 2018, letn. 9, št. 33, str. 78-80. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 303972352]
21. IVEŠIĆ, Tomaž. Sto let Majniške in Krfske deklaracije. Mohorjev koledar ... 2017, str. 65-68, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 301461504]
22. IVEŠIĆ, Tomaž. Kako se je za svobodo prelila madžarska kri. Mohorjev koledar ... 2016, str. 75-79, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 297742080]
23. IVEŠIĆ, Tomaž. Vedel je vse, a hkrati nič : 50 let od padca Aleksandra Rankovića. Mohorjev koledar ... 2016, str. 161-163, portret. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 297805312]
24. IVEŠIĆ, Tomaž. Alojzij Kuhar in Miha Krek : kratki biografiji. Tretji dan. 2016, [letn.] 45, [št.] 3/4, str. 87-90. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 298678784]
25. IVEŠIĆ, Tomaž. Od svetovne vojne k svetovnemu miru. Mohorjev koledar ... 2015, str. 69-73, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 56159586]
26. IVEŠIĆ, Tomaž. Madžarska vstaja leta 1956. Klio : glasilo Društva študentov zgodovine SLO-ISHA. apr. 2013, letn. 12, št. 1, str. 81-90. ISSN 1408-9661. [COBISS.SI-ID 52364386]
27. IVEŠIĆ, Tomaž. Seks kot objekt kulturnega boja. Razpotja : revija humanistov Goriške. poletje 2013, letn. 4, št. 12, str. 12-16. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UOYNYE3B. [COBISS.SI-ID 17109554]
28. IVEŠIĆ, Tomaž. Seks kongres Komunistične partije Jugoslavije novembra 1952. Študentski zgodovinski časopis. 2013, letn. 12, str. 7-12. ISSN 1854-889X. [COBISS.SI-ID 54410850]
29. IVEŠIĆ, Tomaž. Turčija kot Feniks : od mirovne pogodbe v Sèvresu 1920 do izgona carigrajskega patriarha Konstantina VI. 1925. Študentski zgodovinski časopis. 2012, [št.] 1, str. lvii-lxiii, ilustr. ISSN 1854-889X. [COBISS.SI-ID 51596386]
30. IVEŠIĆ, Tomaž. Pasijon slovenskega šolstva : kratek pregled njegove zgodovine od sekularizacije do destalinizacije. Tretji dan. 2012, letn. 41, št. 5/6, str. 91-96. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 51387490]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

31. IVEŠIĆ, Tomaž. Koroščeva smrt in začetek konca Kraljevine Jugoslavije. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Anton Korošec in sto let Majniške deklaracije : [referati z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije]. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2020. Str. 225-238. ISBN 978-961-94455-2-5. [COBISS.SI-ID 48415235]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

32. IVEŠIĆ, Tomaž, BATIČ, Matic. A case of Slovene clerical Fascism? : the political orientation of the Stražarji (Guards) movement. V: BATIČ, Matic (ur.). Fašizem - sto let pozneje. Stanje raziskav in nove raziskovalne perspektive = Fascism - a hundred years later. The state of research and the new research perspectives : mednarodna znanstvena konferenca = international scientific conference : program in povzetki = programme and abstracts : Pivka, 19. 10. 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [27]. ISBN 978-961-7120-06-6. [COBISS.SI-ID 133160195]
33. IVEŠIĆ, Tomaž. Etnično (in) nacionalno jugoslovanstvo pod socializmom. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2019. Str. 26. [COBISS.SI-ID 44684077]
34. IVEŠIĆ, Tomaž. The prophetic priest and the false heroes : the failed peace strategy of Franc Kulovec. V: BASEES 2015. [Cambridge: BASEES]. http://suzy-howes.co.uk/basees2015/abstracts/Ivesic.pdf. [COBISS.SI-ID 57590370]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

35. IVEŠIĆ, Tomaž. Etnično (in) nacionalno jugoslovanstvo pod socializmom. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), DEVETAK, Robert. Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : slovenski pogledi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 623-636. ISBN 978-961-05-0647-8. [COBISS.SI-ID 111253763]
36. IVEŠIĆ, Tomaž. Slovenci v letu 1959 : med narodom in jugoslovansko identiteto = Slovenes in 1959 : between the nation and the Yugoslav identity. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.). Slovenci in devetice 20. stoletja. Ljubljana: Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 135-152. ISBN 978-961-7120-07-3. [COBISS.SI-ID 133848835]
37. IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovanska socialistična javna sfera in nacionalna kategorija "Jugoslovan" v popisu prebivalstva leta 1971. V: ŠTER, Katarina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.). Historični seminar 14. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 107-133. ISBN 978-961-05-0543-3. DOI: 10.3986/9789610505440_06. [COBISS.SI-ID 67785987]
38. IVEŠIĆ, Tomaž. Monopol kritike : Ljubljansko sojenje študentom leta 1974. V: ŠTRAJN, Darko (ur.), et al. 1968 : čas upora, upanja in domišljije : zgodbe študentskega gibanja 1964-1974. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 433-445. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0369-6. ISSN 2712-6242. [COBISS.SI-ID 48445699]
39. IVEŠIĆ, Tomaž. Misliti šestdeseta leta : intelektualci in slovenski narod. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.). Misliti narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020. Str. 9-46. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-26-6. [COBISS.SI-ID 59444739]
40. IVEŠIĆ, Tomaž. Padec Milovana Đilasa. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.), ĐILAS, Milovan. Anatomija neke morale in 19 znamenitih člankov (oktober 1953 - januar 1954). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015. Str. 131-185. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-93810-3-8. [COBISS.SI-ID 59101538]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

41. IVEŠIĆ, Tomaž. Koncept (slovenskega) naroda v Mostu in Zalivu v dolgih šestdesetih. V: PUHAR, Alenka (ur.). Most čez Zaliv : dve reviji, ki sta od 1964 v Trstu odpirali okna v svobodnejši svet. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2022. Str. 119-130, ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-33-4. [COBISS.SI-ID 137016067]
42. IVEŠIĆ, Tomaž. Kontroverze iz leta 1941. V: ŠTEPEC, Marko (ur.), et al. Simonitijev zbornik 2021. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2021. Str. 113-118. ISBN 978-961-6665-61-2. [COBISS.SI-ID 105570051]
43. IVEŠIĆ, Tomaž. "Težava je le v tem, da je prehitel čas in da ljudje za takšen pouk še niso dozoreli" : Jegličeva spolna vzgoja nevednemu ljudstvu (1909-1910). V: JEGLIČ, Anton Bonaventura. Ženinom in nevestam : pouk za srečen zakon : kritična razprava. 1. izd. V Ljubljani: "Maks Viktor", 2021. Str. 5-37. ISBN 978-961-95177-2-7. [COBISS.SI-ID 51682563]
44. IVEŠIĆ, Tomaž. Gledati naprej je možno le tedaj, kadar vemo, kaj je zadaj : vloga zgodovinarjev pri gradnji Slovenije 2041 na primeru stražarjev. V: et al. Slovenija 2041 : prispevki o viziji razvoja slovenske države. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. Str. 41-49. ISBN 978-961-04-0339-5. [COBISS.SI-ID 48542979]
45. IVEŠIĆ, Tomaž. Drek pa slovenska politika. V: MAVER, Aleš (ur.), PODBERSIČ, Renato. Mnenja z mero : politična kronika, refleksija o Cerkvi in zgodovina za prihodnost : pisci na Časnik.si. Ljubljana: Časnik spletni magazin z mero, 2014. Str. 343-345. ISBN 978-961-281-389-5. [COBISS.SI-ID 3211380]
46. IVEŠIĆ, Tomaž. Socializem je pobeljen grob. V: MAVER, Aleš (ur.), PODBERSIČ, Renato. Mnenja z mero : politična kronika, refleksija o Cerkvi in zgodovina za prihodnost : pisci na Časnik.si. Ljubljana: Časnik spletni magazin z mero, 2014. Str. 149-154. ISBN 978-961-281-389-5. [COBISS.SI-ID 3211124]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

47. IVEŠIĆ, Tomaž. Med pozabo in ponovno najdbo. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2019, letn. 10, št. 35, str. 48-50, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 48681219]
48. IVEŠIĆ, Tomaž. Jernej Kosi: Kako je nastal slovenski narod: začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja. Tretji dan. 2015, [letn.] 44, [št.] 1/2, str. 135-140. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 298468608]
49. IVEŠIĆ, Tomaž. V senci Jalte : Wojciech Roszkowski, Senca Jalte ... Tretji dan. 2015, [letn.] 44, [št.] 3/4, str. 101-102, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 298490880]
50. IVEŠIĆ, Tomaž. "Pod železno pestjo komunistične vladavine ni ne zraka ne svetlobe." Milovan Đilas, Novi razred: analiza komunističnega sistema ... Tretji dan. 2014, [letn.] 43, [št.] 5/6, str. 125-131. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 56141154]
51. IVEŠIĆ, Tomaž. "Počivaj, velikan avstrijski", Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt: po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata, Cankarjeva založba, Ljubljana 2014, 176 str. Tretji dan. 2014, [letn.] 43, [št.] 7/8, str. 127-128. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 57440354]
52. IVEŠIĆ, Tomaž. O prestolonaslednikovi smrti in Maroltovi teti : Andrej Rahten: Prestolonaslednikova smrt: po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 176 strani. Zgodovina za vse : vse za zgodovino. [Tiskana izd.]. 2014, leto 21, št. 2, str. 89-91, ilustr. ISSN 1318-2498. http://hdl.handle.net/11686/36187, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QE7QHBDX. [COBISS.SI-ID 57441890]
53. IVEŠIĆ, Tomaž. Odnosi med komunisti v coni A STO 1948-1952. Časnik : spletni magazin z mero. 15. jul. 2013. http://www.casnik.si/index.php/2013/07/15/odnosi-med-komunisti-v-coni-a-sto-1948-1952-2/. [COBISS.SI-ID 75142401]
54. IVEŠIĆ, Tomaž. Nina Lončar: Kominform in Tržaški Slovenci: odnosi med komunisti v coni A STO 1948-1952 : krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, Mladika, 2012, 217 str. Razpotja : revija humanistov Goriške. poletje 2013, letn. 4, št. 12, str. 80-81, ilustr. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1YZA1LLK. [COBISS.SI-ID 17143346]
55. IVEŠIĆ, Tomaž. Nina Lončar. Kominform in tržaški Slovenci: Odnosi med komunisti v coni A STO 1948-1952, Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček (46): Mladika, Trst 2012, str. 217. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2013, št. 12, str. 82-83. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 75028481]
56. IVEŠIĆ, Tomaž. Odkrijmo življenje cehov : Aleksander Žižek, Skrivno življenje cehov: cehi Celja, Maribora in Ptuja med letoma 1732 in 1859. Celje: Zgodovinski arhiv Celje, 2012, 472 strani. Zgodovina za vse : vse za zgodovino. [Tiskana izd.]. 2013, leto 20, št. 1, str. 78-79, ilustr. ISSN 1318-2498. http://hdl.handle.net/11686/34948, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-W6MWMCUY. [COBISS.SI-ID 53135202]
57. IVEŠIĆ, Tomaž. Dr. Jože Pirjevec - Tito in tovariši : recenzija knjige. Študentski zgodovinski časopis. 2012, [št.] 1, str. xciii-xcix. ISSN 1854-889X. [COBISS.SI-ID 51411042]
58. IVEŠIĆ, Tomaž. Anatomija neke knjige, Bojan Godeša, Čas odločitev: katoliški tabor in začetek okupacije. Tretji dan. 2012, letn. 41, št. 7/8, str. 109-115. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 51390050]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

59. IVEŠIĆ, Tomaž. Spremna beseda. V: KERŠIČ, Marta Milena, STRAJNAR, Neža, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Čez ocean v novo življenje : usode slovenskih povojnih političnih begunk. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. Str. 5-6. ISBN 978-961-7120-11-0. [COBISS.SI-ID 177927171]
60. IVEŠIĆ, Tomaž. Spremna beseda. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic (ur.). Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. 5-6. ISBN 978-961-7120-02-8. [COBISS.SI-ID 91274243]
61. IVEŠIĆ, Tomaž. Uvod = Introduction. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Navidezna sprava : tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi : mednarodna znanstvena konferenca ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov : zbornik povzetkov = Illusive reconciliation : transitional processes in Central and Eastern Europe in a comparative perspective : International Scientific Conference on the European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian and Authoritarian Regimes : collection of abstracts, 23. avgust 2021, Državni svet, Ljubljana. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: = Study Centre for National Reconciliation, 2021. Str. 8-11. ISBN 978-961-7120-01-1. [COBISS.SI-ID 75531523]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

62. IVEŠIĆ, Tomaž. Odgovor na odgovor. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 86 = n. v. 51, zv. 2/3, str. 153-155. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MYKQ9SZF. [COBISS.SI-ID 85212673]
63. IVEŠIĆ, Tomaž. Anatomija neke knjige, drugič in zadnjič. Tretji dan. 2013, letn. 42, št. 7/8, str. 103-107. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 54410594]

1.22 Intervju

64. IVEŠIĆ, Tomaž (intervjuvanec). Dr. Tomaž Ivešić : Sprava ni cilj, ampak proces. Družina : slovenski katoliški tednik. [Spletna izd.]. 23. avg. 2022, fotogr. ISSN 1580-3686. https://www.druzina.si/clanek/dr-tomaz-ivesic-sprava-ni-cilj-ampak-proces. [COBISS.SI-ID 147747587]
65. IVEŠIĆ, Tomaž (intervjuvanec). Med žrtvami ne bi smelo biti razlik : dr. Tomaž Ivešić, direktor Študijskega centra za narodno spravo, ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2022, letn. 71, št. 34, str. 12-13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 147742979]
66. IVEŠIĆ, Tomaž (intervjuvanec). Da je bil Kardelj slovenski nacionalist, je historični mit : mag. Tomaž Ivešić, zgodovinar, doktorski raziskovalec na European University Institute v Firencah. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 3. april 2017, letn. 10, št. 14, str. 28-34, ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 22690613]

1.25 Drugi sestavni deli

67. IVEŠIĆ, Tomaž. Univerzitetni profesor dr. Franc Rozman skozi oči študenta ob njegovi 80-letnici. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 2, str. 381-383, portret. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-O69OS7NL. [COBISS.SI-ID 70745091], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

68. IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovanska socialistična nacija : ideja in realizacija (1952-1958). V Novi Gorici: Založba Univerze, 2016. 187 str., fotogr. ISBN 978-961-6311-96-0. https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7223. [COBISS.SI-ID 287044352]

2.08 Doktorska disertacija

69. IVEŠIĆ, Tomaž. A turning point in the Yugoslav national question : no more room for Yugoslavs. Florence: [T. Ivesic], 2020. XI, 280 str. [COBISS.SI-ID 32594179]

2.09 Magistrsko delo

70. IVEŠIĆ, Tomaž. Between critic and dissent : the transnational entanglement of the fall of Milovan Djilas. Budapest: [T. Ivesic], 2016. IV, 82 str. [COBISS.SI-ID 48616195]
71. IVEŠIĆ, Tomaž. Zakaj jugoslovanska nacija? : okoliščine nastanka in realizacija ideje o jugoslovanski naciji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Ivešić], 2015. 153 str. [COBISS.SI-ID 57888610]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

72. BARTOLJ, Jože (avtor, urednik), IVEŠIĆ, Tomaž (intervjuvanec). Dr. Tomaž Ivešić o delovanju Študijskega centra za narodno spravo. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 6 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2023_06_18_Tomaz_Ivesic_direktor_SCNS.mp3. [COBISS.SI-ID 159592707]
73. IVEŠIĆ, Tomaž, ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). V senci Beethovnove 3, Monografija ŠCNS. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 25 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_05_14_SCNS_Beethovnova3. [COBISS.SI-ID 185632515]
74. IVEŠIĆ, Tomaž, MIKOLA, Milko, DEŽMAN, Jože, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). 25. letnica zakona o popravi krivic : okrogla miza, 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 41 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_01_09_SCNR_1_oddaja_Ivesic_Mikola_Dezman.mp3. [COBISS.SI-ID 138125571]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

75. HANČIČ, Damjan, IVEŠIĆ, Tomaž, MALMENVALL, Simon, GRIESSER PEČAR, Tamara, FINK, Andrej, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 1. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (107 min, 21 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=UbQWEsWtnlE, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 137999107]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

76. IVEŠIĆ, Tomaž (intervjuvanec), VIDMAR BAŠIN, Jernej (intervjuvanec), BATIČ, Matic (intervjuvanec). Učinki Pariške mirovne pogodbe na Primorsko : prispevek na znanstvenem posvetu Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor, oddaja TDD, RAI Furlanija Julijska krajina, slovenski program, Trst, 23. sept. 2022. https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2022/09/tdd-Pariska-mirovna-pogodba-ucinki-na-Primorsko-7cb68f54-5c22-457a-95c9-82dfe6e4fd71.html. [COBISS.SI-ID 135038211]
77. IVEŠIĆ, Tomaž. Disident : 8. epizoda serije o Milovanu Đilasu : sodelovanje v televizijski dokumentarni seriji, RTS 2 (Radio Televizija Srbije), Beograd, prvič predvajano 7. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 50794243]
78. IVEŠIĆ, Tomaž. Pad : 7. epizoda serije o Milovanu Đilasu : sodelovanje v televizijski dokumentarni seriji, RTS 2 (Radio Televizija Srbije), Beograd, prvič predvajano 31. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 50793987]
79. IVEŠIĆ, Tomaž. Pregovori sa Nemcima : 4. epizoda serije o Milovanu Đilasu : sodelovanje v televizijski dokumentarni seriji, RTS 2 (Radio Televizija Srbije), Beograd, prvič predvajano 10. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 50793475]
80. IVEŠIĆ, Tomaž. Razgovori sa Staljinom : 5. epizoda serije o Milovanu Đilasu : sodelovanje v televizijski dokumentarni seriji, RTS 2 (Radio Televizija Srbije), Beograd, prvič predvajano 17. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 50793731]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

81. IVEŠIĆ, Tomaž. A turning point in the Yugoslav national question : no more room for Yugoslavs : vabljeno predavanje, Gemeinsames Doktorats-/ und Masterkolloquium Osteuropäische Geschichte Uni Konstanz und Uni Zürich, Universität Zürich, Historisches Seminar, Osteuropäische Geschichte, 15. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 48432899]
82. IVEŠIĆ, Tomaž. A turning point in the Yugoslav national question : no more room for Yugoslavs : vabljeno predavanje, Berliner Forschungskolloquium Südosteuropa, Humboldt-Universität zu Berlin (Nemčija), 23. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 48555779]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

83. IVEŠIĆ, Tomaž. Slovaki in Slovenci v 60. letih 20. stoletja : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Slovenski pogled na vzhod Evrope skozi zgodovino", Filozofska fakulteta - Amfiteater dr. Vladimirja Bračiča, Maribor (SLO), 6.-7. dec. 2023. [COBISS.SI-ID 177284355]
84. IVEŠIĆ, Tomaž. Yugoslav national categories and the post-World War II censuses : referat na mednarodni konferenci "Centralist Ambitions and Peripheral Realities in the 20th Century: Contested Identities in Yugoslavia", Czech Academy of Sciences, Prague, 16. maj 2023. [COBISS.SI-ID 154340611]
85. IVEŠIĆ, Tomaž. Yugoslav solutions in the Prague spring reform programme : online predavanje na mednarodni konferenci "Law, power, pluralisms. Revisiting Stanisław Ehrlich / Prawo, władza, pluralizmy. Myśląc ze Stanisławem Ehrlichem", tematski sklop "Facets of pluralism: Historical and Transnational encounters", org. Faculty of Sociology, University of Warsaw ... et al., Warsaw (POL), 16.-17. 10. 2023. [COBISS.SI-ID 169575939]
86. IVEŠIĆ, Tomaž. Geografija jugoslovanstva : Jugoslovani kot nacionalna opredelitev v popisih 1981 in 1991 : predavanje preko aplikacije MSTeams na Znanstvenem simpoziju "Osamosvojitev Slovenije - 30 let kasneje", Maribor, 1.-2. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 87619331]
87. IVEŠIĆ, Tomaž. Koncept (slovenskega) naroda v Mostu in Zalivu v dolgih šestdesetih : prispevek na simpoziju "Most čez Zaliv", Dvorana Slovenske matice, Ljubljana, 12. okt. 2021. [COBISS.SI-ID 80273923]
88. IVEŠIĆ, Tomaž. Gregorij Rožman in Lamberg Ehrlich do koroškega plebiscita : prispevek preko spletne platforme MS Teams na znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1920", Maribor, 1.-2. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 40781315]
89. IVEŠIĆ, Tomaž. Socialisti, komunisti in Korošec : prispevek prek spletne aplikacije Zoom na Koroščevem simpoziju, Maribor, 14.-15. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 48566787]
90. IVEŠIĆ, Tomaž. Nastanek (bodoče) Komunistične partije Jugoslavije leta 1919 in njen odnos do nacionalnega vprašanja v prvih desetletjih obstoja : [prispevek na znanstvenem simpoziju: "Prelomni dogodki leta 1919, ki so ga organizirali Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, v Mariboru med 3. in 6. dec. 2019]. [COBISS.SI-ID 3953524]
91. IVEŠIĆ, Tomaž. Slovenci leta 1959 - med jugoslovanstvom in narodom : prispevek na znanstvenem posvetu "Slovenci v 20. stoletju v znamenju devetic (1909-1989), Dvorana Slovenske matice, 14. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 48564227]
92. IVEŠIĆ, Tomaž. The Yugoslav experts and the national question : predavanje na mednarodni konferenci "Communist Parties in East Central Europe: Frameworks of Knowledge Acquisition and Dissemination 1945-1989", Central European University, Budapest, 26. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 48559363]
93. IVEŠIĆ, Tomaž. Exchanging the "progressive experiences" in a transnational perspective : the national question in Yugoslavia and Czechoslovakia in the 1960s : predavanje na mednarodni konferenci "Nationalism in times of uncetrainty", University of Graz, Austria, 4.-6. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 48558339]
94. IVEŠIĆ, Tomaž. Od Ženeve do Beograda : ustanavljanje jugoslovanske države novembra 1918 : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1918", Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 4. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 48550403]
95. IVEŠIĆ, Tomaž. The rise and fall of the Yugoslav socialist nation : predavanje na mednarodni konferenci "Balkan Worlds IV: The "Great Ideas" of the Balkans (18th-20th c.), Solun (Grčija), 29. nov.-1. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 48513795]
96. IVEŠIĆ, Tomaž. Koroščeva smrt in začetek konca Kraljevine Jugoslavije : predavanje na znanstvenem simpoziju "Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije", Kulturno in upravno središče Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. maj 2017. [COBISS.SI-ID 48516867]
97. IVEŠIĆ, Tomaž. Leto 1917 kot prelomnica v začetku konca imperijev : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prelomni dogodki leta 1917", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Amfiteater, Maribor, 5.-7. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 48544771]
98. IVEŠIĆ, Tomaž. Nacionalno vprašanje po oktobrski revoluciji : predavanje na znanstvenem simpoziju "Ruska revolucija - sto let pozneje", Ruski center znanosti in kulture, Ljubljana, 19. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 48553731]
99. IVEŠIĆ, Tomaž. The prophetic priest and the false heroes : the failed peace strategy of Franc Kulovec : [prispevek na BASEES 2015 Annual Conference, University of Cambridge, United Kingdom, Fitzwilliam College - Churchill College, 28-30 March]. [COBISS.SI-ID 57581666]
100. IVEŠIĆ, Tomaž. The Yugoslav Nation in the 50s : [referat na EUI Summer Scool 2014 z naslovom Comparitive and Transnational History: Theories, Methodology and case Studies European University Institute, Department of History and Civilization, Florence, September 15th-18th 2014]. Florence, 2014. [COBISS.SI-ID 55981154]
101. IVEŠIĆ, Tomaž. Yugoslavia between Soviet socialism and western democracy : the story of Milovan Djilas : [predavanje na conferenci Beyond the Cold war: an interdisciplinary workshop in conjunction with Rackham Global Engagement Course History 796, University of Michigan, Department of History, November 1st-2nd, 2013]. Michigan, 2013. [COBISS.SI-ID 53172066]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

102. IVEŠIĆ, Tomaž. Concepts in the Marxist-Leninist thought and the socialist nation-building in Central and Eastern Europe : keynote speech, International conference "National Communism in Socialist Federations", Academic Conference Center, Prague, 14. september 2023. [COBISS.SI-ID 165833987]

3.25 Druga izvedena dela

103. IVEŠIĆ, Tomaž. National and supranational experiments in the Balkans : gostujoče predavanje, Invisible University for Ukraine, Central European University, Budapest (HUN), online, 3. nov. 2023. [COBISS.SI-ID 173985027]
104. IVEŠIĆ, Tomaž. The Yugoslav national idea under state socialism : vabljeno predavanje v okviru akreditiranega programa Invisible University for Ukraine, Central European University, Budapest (HUN), online, 2. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 147530499]
105. IVEŠIĆ, Tomaž. Uvodni nagovor : simpozij ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne v Sloveniji "Tragedija 1941" v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Parka vojaške zgodovine Pivka, 3. jun. 2021, Park vojaške zgodovine Pivka. [COBISS.SI-ID 65840643]
106. IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovanska socialistična javna sfera : nacionalne kategorije v popisu prebivalstva leta 1971 : predavanje, Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 23. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 48424963]
107. IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovanska socialistična nacija : vabljeno predavanje, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 29. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 48508419]
108. GRDINA, Igor, GRANDA, Stane, KOMEL, Dean, IVEŠIĆ, Tomaž, MAVER, Aleš. Ruska revolucija : dogodek, zgodovina, posledice, vplivi : diskusija v okviru Inštituta Nove revije, Ljubljana, 25. 4. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=2MmrGwwtbK4&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 65846370]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

109. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. IVEŠIĆ, Tomaž (odgovorni urednik 2021-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PDR0GHBG, https://www.scnr.si/en/dileme.html. [COBISS.SI-ID 292982272]
110. IVEŠIĆ, Tomaž (urednik). Slovenci in devetice 20. stoletja. Ljubljana: Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino: Študijski center za narodno spravo, 2022. 232 str. ISBN 978-961-7120-07-3. [COBISS.SI-ID 125101827]
111. IVEŠIĆ, Tomaž (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Navidezna sprava : tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi : mednarodna znanstvena konferenca ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov : zbornik povzetkov = Illusive reconciliation : transitional processes in Central and Eastern Europe in a comparative perspective : International Scientific Conference on the European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian and Authoritarian Regimes : collection of abstracts, 23. avgust 2021, Državni svet, Ljubljana. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: = Study Centre for National Reconciliation, 2021. 50 str. ISBN 978-961-7120-01-1. [COBISS.SI-ID 73207043]
112. IVEŠIĆ, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Misliti narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020. 404 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-26-6. [COBISS.SI-ID 56434691]
113. ĐILAS, Milovan, IVEŠIĆ, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Anatomija neke morale in 19 znamenitih člankov (oktober 1953 - januar 1954). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015. XII, 188 str. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-93810-3-8. [COBISS.SI-ID 281460992]

Prevajalec

114. KUHN, Joseph. Pričevanje Josepha Kuhna o povojnem nasilju in prikritih grobiščih v okolici Maribora : v krempljih jugoslovanske OZNE. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 88 = n. v. 53, zv. 2/3, str. 135-154, ilustr. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-4CBUS2W1. [COBISS.SI-ID 93767425]

Avtor dodatnega besedila

115. KERŠIČ, Marta Milena, STRAJNAR, Neža, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Čez ocean v novo življenje : usode slovenskih povojnih političnih begunk. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (196 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7120-11-0. https://zakladnicaspominov-scnr.si/e-knjige/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EF69Z4M1. [COBISS.SI-ID 176387331]
116. JEGLIČ, Anton Bonaventura. Ženinom in nevestam : pouk za srečen zakon : kritična razprava. 1. izd. V Ljubljani: "Maks Viktor", 2021. 142 str. loč. pag. ISBN 978-961-95177-2-7. [COBISS.SI-ID 48532227]
117. GABOR, Jože (avtor, fotograf). Če se iz zgodovine nismo ničesar naučili, jo bomo ponavljali : Dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov : V spominskem parku v Lendavi so se spominu na žrtve poklonili s polaganjem vencev : V državnem svetu mednarodna konferenca. Vestnik. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2021, letn. 73, št. 34, str. 4, ilustr. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 74450179]
118. IVEŠIĆ, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Misliti narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020. 404 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-26-6. [COBISS.SI-ID 56434691]
119. ĐILAS, Milovan, IVEŠIĆ, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Anatomija neke morale in 19 znamenitih člankov (oktober 1953 - januar 1954). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015. XII, 188 str. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-93810-3-8. [COBISS.SI-ID 281460992]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023