COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Jelka Piškurić [23133]Osebna bibliografija za obdobje 2001-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PIŠKURIĆ, Jelka. Ženski zapor na Igu, 1956-1967. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 2, str. 149-190. ISSN 2591-1201. DOI: 10.55692/D.18564.23.11. [COBISS.SI-ID 180164867]
2. PIŠKURIĆ, Jelka. Illegal construction under socialism : an expression of necessity, opposition or cultural norms?. Istorija 20. veka. 2023, god. 41, [br.] 2, str. 401-416. ISSN 2560-3647. https://istorija20veka.rs/illegal-construction-under-socialism-an-expression-of-necessity-opposition-or-cultural-norms-eng/, DOI: 10.29362/ist20veka.2023.2.pis.401-416. [COBISS.SI-ID 161778691], [SNIP, WoS, Scopus]
3. PIŠKURIĆ, Jelka. "Kot primestni se čutimo večkrat zapostavljene" : urbanistični in infrastrukturni razvoj Iga, 1961-1989. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 70, št. 2, str. 419-446, zvd., ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-H85NRBHB. [COBISS.SI-ID 117066755], [SNIP]
4. PIŠKURIĆ, Jelka. Housing construction and the role of the neighbourhood unit in Ljubljana under socialism. Mesto a dejiny. 2022, vol. 11, no. 2, str. 117-139, ilustr. ISSN 1339-0163. https://www.academia.edu/96538472/The_City_and_History_2022_2, DOI: 10.33542/CAH2022-2-05. [COBISS.SI-ID 142307587], [SNIP, WoS, Scopus]
5. PIŠKURIĆ, Jelka. Vsakdanje življenje Slovencev ob koncu osemdesetih let. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 22, št. 2, str. 547-582, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2022-2-15-Piskuric-%28scopus%29.pdf, DOI: 10.32874/SHS.2022-15. [COBISS.SI-ID 136654595], [SNIP, Scopus do 19. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
6. PIŠKURIĆ, Jelka. Prispevek k razumevanju organizacije in delovanja Črne roke : primer Franca Fraklja. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 76, št. 1/2, str. 160-183. ISSN 0350-5774. https://zgodovinskicasopis.si/zc/article/view/4030/4470, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YPKGHT7Q, DOI: 10.56420/Zgodovinskicasopis.2022.1-2.07. [COBISS.SI-ID 117080835], [SNIP]
7. PIŠKURIĆ, Jelka. Priseljevanje v Slovenijo s področja nekdanjih jugoslovanskih republik v času socializma in njegov odmev v javnosti. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 76, št. 3/4, str. 464-491, tabele. ISSN 0350-5774. https://zgodovinskicasopis.si/zc/article/view/4118/4615, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-22NDSXZ0, DOI: 10.56420/Zgodovinskicasopis.2022.3-4.07. [COBISS.SI-ID 137089283], [SNIP, Scopus]
8. PIŠKURIĆ, Jelka. Vzdušje poplebiscitnih dni : kratek vpogled v medijsko poročanje na prelomu med letoma 1990 in 1991. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 1, str. 65-87. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VUSS20ZN, DOI: 10.55692/d.18564.21.3. [COBISS.SI-ID 70596611], [Scopus do 20. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju
9. PIŠKURIĆ, Jelka. Ig od leta 1952 do ustanovitve Občine Ljubljana Vič-Rudnik. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 1, str. 155-180, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AQHFL603. [COBISS.SI-ID 53145603], [SNIP]
10. PIŠKURIĆ, Jelka. Na "začasnem" delu v Nemčiji : odnos Jugoslavije do ekonomskih izseljencev. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 61, št. 1, str. 121-143. ISSN 0353-0329. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/3806/4206, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-I68YJ060, DOI: 10.51663/pnz.61.1.06. [COBISS.SI-ID 67031811], [SNIP]
11. PIŠKURIĆ, Jelka. "Sistem socialistične demokracije in razvoja socialističnega gospodarstva stremi za tem, da se formirajo gospodarsko močne občine" ali Kako je nastala Občina Ljubljana Vič - Rudnik. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 155-175. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5LU6SZWQ, DOI: 10.55692/d.18564.2020.5. [COBISS.SI-ID 42372099], [Scopus do 6. 2. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
12. PIŠKURIĆ, Jelka. Začetki zapora na ižanskem gradu (1946-1956). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 257-272, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1EBPOWOL. [COBISS.SI-ID 22691843], [SNIP, Scopus do 26. 2. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
13. PIŠKURIĆ, Jelka. Dobra ili loša stara vremena? : socijalističko društvo i svakodnevni život Ljubljane i okolice očima usmenih izvora. Časopis za suvremenu povijest. 2019, god. 51, br. 2, str. 423-444. ISSN 0590-9597. DOI: 10.22586/csp.v51i2.8548. [COBISS.SI-ID 45049133], [SNIP, WoS, Scopus]
14. PIŠKURIĆ, Jelka. Ig v letih 1945-1952 : družbene, politične in gospodarske razmere ter življenje v prvih povojnih letih. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 2, str. 307-322, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YKRHV55V. [COBISS.SI-ID 44855085], [SNIP, Scopus do 26. 2. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
financer: ARRS, Programi, P6-0380 (A), SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
15. PIŠKURIĆ, Jelka. Omejevanje svobode veroizpovedi v socializmu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 591-609. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Piskuric.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Y2M49EAV. [COBISS.SI-ID 7998554], [SNIP, WoS do 29. 11. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 9. 9. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
16. PIŠKURIĆ, Jelka. Upravna ureditev Ljubljane in njenih občin v času socializma. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2018, letn. 2, št. 2, str. 135-154, zvd. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6D681AK4, DOI: 10.55692/d.18564.18.9. [COBISS.SI-ID 44175405]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
17. PIŠKURIĆ, Jelka. Od stare do nove šole na Igu. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 66, št. 2, str. 289-302, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4MG5F435. [COBISS.SI-ID 43243821], [SNIP, Scopus do 24. 2. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
18. PIŠKURIĆ, Jelka. Standard in potrošniške prakse v spominih na socializem. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 58, št. 2, str. 125-138. ISSN 0353-0329. http://ojs.inz.si/pnz/article/view/263, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8P8XNWLA. [COBISS.SI-ID 44007213], [SNIP, Scopus]
19. PIŠKURIĆ, Jelka. Med preteklostjo in sedanjostjo : o spominih na socializem. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2017, letn. 1, št. 1/2, str. 173-188. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-D995OALK, DOI: 10.55692/d.18564.17.8. [COBISS.SI-ID 42516013]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
20. PIŠKURIĆ, Jelka. Hiše, vrtci, šole, ceste : gradnja hiš v Občini Ljubljana Vič-Rudnik. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 65, št. 1, str. 95-108, ilustr., zvd. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IRULSV07. [COBISS.SI-ID 41261101], [SNIP, Scopus do 12. 9. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
21. PIŠKURIĆ, Jelka. Metodološki izzivi uporabe ustnih virov pri preučevanju vsakdanjega življenja v socializmu. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 55, št. 1, str. 101-116. ISSN 0353-0329. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CXJNPZL4. [COBISS.SI-ID 3329396], [SNIP, Scopus do 27. 4. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

22. PIŠKURIĆ, Jelka. Katoliška cerkev v dokumentih Arhiva Jugoslavije = The Catholic Church in the documents of the archives of Yugoslavia. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 623-640. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VI5I9LA6, DOI: 10.34291/BV2020/03/Piskuric. [COBISS.SI-ID 43976195], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave

1.04 Strokovni članek

23. PIŠKURIĆ, Jelka. Stanovanja v socializmu. SLO : časi, kraji, ljudje. maj 2019, št. 22, str. 68-74, fotogr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 44677165]
24. PIŠKURIĆ, Jelka. Ljubljana in njeno podeželsko zaledje v času socializma. SLO : časi, kraji, ljudje. sep. 2018, št. 19, str. 70-74, fotogr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 43541037]
25. PIŠKURIĆ, Jelka. Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične knjige. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 50, št. 1, str. 1-16, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4235, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-82BT7NBD. [COBISS.SI-ID 118676224]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

26. PIŠKURIĆ, Jelka. Imam še zmeraj lepe stike dol, lepe spomine na tiste čase, ki so bili trdi časi za vse : življenje v Sloveniji od začetka druge svetovne vojne do začetka 60. let skozi življenjsko izkušnjo gospe Anuške Lekan. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 178-189. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38087725]
27. PIŠKURIĆ, Jelka. Različni spomini - ista preteklost?. V: HANČIČ, Damjan (ur.), JENUŠ, Gregor (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. Str. 209-220. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 36171309]
28. PIŠKURIĆ, Jelka. Spomini življenja : različne povojne migracijske izkušnje clevelandskih Slovencev. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 192-202. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 35017261]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

29. PIŠKURIĆ, Jelka. Skupščinski sistem v času socializma. V: STRAJNAR, Neža (ur.). Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi : ob tridesetem jubileju prve konstitutivne seje Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije : znanstveni posvet : programska knjižica : Ljubljana, 28. in 29. november 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [21]. ISBN 978-961-7120-08-0. https://www.scnr.si/upload/editor/file/file5a65a68ad5da249.pdf. [COBISS.SI-ID 136657923]
30. PIŠKURIĆ, Jelka. Vision of socialist modernization : concept of the residential neighbourhood vs individual housing efforts. V: BATIČ, Matic (ur.). Spatial Politics in Authoritarian and Totalitarian Regimes: Open Questions and New Research Approaches = Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi raziskovalni pristopi : international workshop = mednarodna znanstvena delavnica : programme and abstracts = program in povzetki : Ljubljana, 12. 4. 2022 : Program in povzetki. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [22]. ISBN 978-961-7120-04-2. [COBISS.SI-ID 108546051]
31. PIŠKURIĆ, Jelka. "Ljubljana, prestolnica Slovenije, bo v kratkem zasedena" : začetek druge svetovne vojne skozi prizmo časopisja = "Ljubljana, the capital of Slovenia, will soon be occupied" : the beginning of the World War II through newspaper prism. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic. Tragedija 1941 : simpozij ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne v Sloveniji = Tragedy 1941 : Symposium on the Occasion of the 80th Anniversary of the Beginning of World War II in Slovenia : Park vojaške zgodovine Pivka, 3. junij 2021 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. [15-16]. [COBISS.SI-ID 65845507]
32. PIŠKURIĆ, Jelka. Socializem, migracije in narodna identiteta. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2019. Str. 27. [COBISS.SI-ID 44649261]
33. PIŠKURIĆ, Jelka. Politični mejniki in vsakdanje življenje : podoba socializma v spominih pričevalcev. V: LAMUT, Ana Marija (ur.), ČEČ, Dragica (ur.). Mejniki in zgodovina : velika zgodovina skozi oči majhnega človeka : zbornik povzetkov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2018. Str. 50-51. ISBN 978-961-6777-23-0. [COBISS.SI-ID 43681837]
34. PIŠKURIĆ, Jelka. Imam še zmeraj lepe stike dol, lepe spomine na tiste čase, ki so bili trdi časi za vse : življenje v Sloveniji od začetka druge svetovne vojne do začetka 60. let skozi življenjsko izkušnjo gospe Anuške. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 25-26. ISBN 978-961-93300-7-4. [COBISS.SI-ID 37723949]
35. PIŠKURIĆ, Jelka. The plurality of memory : the Slovenian experience = Pluralita paměti : slovinský případ. V: KUBÁTOVÁ, Eva (ur.), RIPKA, Vojtěch (ur.). School - memory : conflict, identity, coexistence (Central Europe) : [book of abstracts : international conference], 10-11 October 2014, Prague, Liechtenstein Palace. Prague: Institute for the Study of Totalitarian Regimes, cop. 2014. Str. 12, 12. [COBISS.SI-ID 37772333]
36. PIŠKURIĆ, Jelka. Spomini življenja, različne povojne migracijske izkušnje clevelandskih Slovencev. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik povzetkov referatov : [mednarodni znanstveni posvet], Maribor, 9.-10. maj 2012 = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of abstracts : [international scientific conference], Maribor, May 9-10, 2012. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 36-37. ISBN 978-961-93300-0-5. [COBISS.SI-ID 34121517]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

37. PIŠKURIĆ, Jelka. Slovenci leta 1979 : na pragu krize = Slovenes in 1979 : on the threshold of crisis. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.). Slovenci in devetice 20. stoletja. Ljubljana: Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 171-196. ISBN 978-961-7120-07-3. [COBISS.SI-ID 133861635]
38. PIŠKURIĆ, Jelka. Waldherrjeva hiša na Beethovnovi. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), GRABROVEC, Petra (ur.). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 11-32, ilustr. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 137270275]
39. PIŠKURIĆ, Jelka. "Vojska se širi kakor ogromen požar" : odziv slovenskega časopisja na začetek druge svetovne vojne v Evropi, 1939–1941. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic (ur.). Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. 23-49, ilustr. ISBN 978-961-7120-02-8. [COBISS.SI-ID 91280643]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
40. PIŠKURIĆ, Jelka. Franc Frakelj in njegovo medvojno delovanje na Ljubljanskem barju. V: PODBERSIČ, Renato (ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. Str. 133-186, fotogr. ISBN 978-961-7120-00-4. [COBISS.SI-ID 49607683]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
41. PIŠKURIĆ, Jelka. Jelka Mrak Dolinar : od vlaka z domobranskimi ranjenci do prestajanja kazni v kazenskih ustanovah za ženske. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. Str. 169-202, fotogr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 45753901]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
42. PIŠKURIĆ, Jelka. Povojna politična represija in njene posledice za družinske člane žrtev : primer konkretne življenjske izkušnje. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje "v imenu ljudstva". Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 166-181. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 40178989]
financer: ARRS, Projekti, 1000-16-2721
43. PIŠKURIĆ, Jelka. Images of the past. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 254-273. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 41142573]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

44. PIŠKURIĆ, Jelka. Mojca Šorn, Pomanjkanje in lakota v Ljubljani med véliko vojno, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2020, 303 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2022, letn. 6, št. 1, str. 229-[233]. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MEKYULQ1. [COBISS.SI-ID 118035459]
45. PIŠKURIĆ, Jelka. Tanja Jakomin Kocjančič, Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija ... Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 203-207. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-A553ISHB. [COBISS.SI-ID 88298499]
46. PIŠKURIĆ, Jelka. David Petelin: Živeti v socialistični Ljubljani. Mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana ... Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 1, str. 153-155, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-4FQ57N5P. [COBISS.SI-ID 46039341], [SNIP]
47. PIŠKURIĆ, Jelka. Marta Rendla, "Kam ploveš standard?", Življenjska raven in socializem, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2018. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2019, letn. 3, št. 1, str. 213-216. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CG9Y10LU. [COBISS.SI-ID 44860973]
48. PIŠKURIĆ, Jelka. Marjeta Pisk, Vi čuvarji ste obmejni, Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture ... Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2018, letn. 2, št. 2, str. 209-212. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SAGUTJVL. [COBISS.SI-ID 44178221]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

49. PIŠKURIĆ, Jelka. Veter sprememb. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2019, letn. 3, št. 2, str. 7-9. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GHEYW7PX. [COBISS.SI-ID 45724205]
50. PIŠKURIĆ, Jelka. Predgovor. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. Str. 5-6. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 45743917]

1.25 Drugi sestavni deli

51. PIŠKURIĆ, Jelka. Nastanek ljubljanskih socialističnih sosesk = Development of Ljubljana's socialist neighbourhoods. V: BRENKO, Corinne (ur.), PURG, Urška (ur.), BABAČIĆ, Esad. Odjuga : zgodbe o identitetah na prepihu = Up Yu go! : stories about identities on the line. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije: = National Museum of Contemporary History, 2021. Str. 42-46, fotogr. ISBN 978-961-6665-60-5. [COBISS.SI-ID 89407491]
52. PIŠKURIĆ, Jelka. 9. 2. 1991 : pust in padle maske. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 9. feb. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-02-09-9-2-1991-pust-in-padle-maske/. [COBISS.SI-ID 57127427]
53. PIŠKURIĆ, Jelka. 9. 3. 1991 : krvavi nemiri na ulicah Beograda : srbska oblast je s silo zatrla protirežimsko zborovanje opozicije. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 9. mar. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-03-09-9-3-1991-krvavi-nemiri-na-ulicah-beograda-srbska-oblast-je-s-silo-zatrla-protirezimsko-zborovanje-opozicije/. [COBISS.SI-ID 56705539]
54. PIŠKURIĆ, Jelka. 11. 1. 1991 : "To naj bo zadnji denar, ki so nam ga ukradli". Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 11. jan. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-01-11-11-1-1991-to-naj-bo-zadnji-denar-ki-so-nam-ga-ukradli/. [COBISS.SI-ID 46896899]
55. PIŠKURIĆ, Jelka. 5. 1. 1991 : priprave na samostojnost Slovenije in Jugoslavije. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 5. jan. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-01-05-5-1-1991-priprave-na-samostojnost-slovenije-in-jugoslavije/. [COBISS.SI-ID 45465091]
56. PIŠKURIĆ, Jelka. 28. 12. 1990 : med jugoslovansko resničnostjo in samostojno potjo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 28. dec. 2020, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2020-12-28-28-12-1990-med-jugoslovansko-resnicnostjo-in-samostojno-potjo/. [COBISS.SI-ID 45464067]
57. PIŠKURIĆ, Jelka. 26. 12. 1990 : Slovenija, moja država. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 26. dec. 2020, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2020-12-26-26-12-1990-slovenija-moja-drzava/. [COBISS.SI-ID 45462787]
58. PIŠKURIĆ, Jelka. Pomen resnice in spomina : v Mariboru posvet o nasilju totalitarnih režimov. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. maja 2012, letn. 61, št. 21, str. 1, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34129453]
59. PIŠKURIĆ, Jelka. Strokovna ekskurzija na Goli otok : svet okoli nas. Mostiščar : glasilo občine Ig. [Tiskana izd.]. jun. 2010, letn. 16, št. 5, str. 24, fotogr. ISSN 2350-4412. [COBISS.SI-ID 31495213]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

60. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka, HANČIČ, Damjan (urednik). Kazen naj obsojenca prevzgoji : kazenske ustanove v Ljubljani in okolici, 1945–1954. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2024. 326 str., ilustr. ISBN 978-961-7120-12-7. [COBISS.SI-ID 179824899]
61. PIŠKURIĆ, Jelka. "Bili nekoč so lepi časi" : vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Študijski center za narodno spravo, 2019. 423 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 39. ISBN 978-961-6386-96-8. ISSN 2350-5664. https://hdl.handle.net/11686/file25724. [COBISS.SI-ID 301854720]
62. PIŠKURIĆ, Jelka, STRAJNAR, Neža. Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-6-0. [COBISS.SI-ID 292065792]
63. KERŠIČ, Marta Milena, PIŠKURIĆ, Jelka. "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" : begunska pot družine Adamič iz Sodražice = "I know I am Slovenian, I love my homeland!" : refugee story of the Adamič family from Sodražica. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: = Study Centre for National Reconciliation, 2016. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-5-3. [COBISS.SI-ID 288148736]

2.02 Strokovna monografija

64. CIBER, Nataša (avtor, avtor dodatnega besedila), PIŠKURIĆ, Jelka. Zapisano s svetlobo. Grosuplje: Partner graf; Škofljica: Interesno združenje Naša Lavrica, Domoznanska sekcija, 2015. 135 str., ilustr. Z naših poti, št. 2. ISBN 978-961-93868-0-4. ISSN 2335-4259. [COBISS.SI-ID 280580096]

2.05 Drugo učno gradivo

65. URŠIČ, Metka, GOLOB, Pavel, PIŠKURIĆ, Jelka. Izobraževalni program Računalniško opismenjevanje starejših odraslih : osnutek. Ljubljana: CPZ-International Center za promocijo znanja, 2003. 13 str. Delovno poročilo CPZ-International, 15. [COBISS.SI-ID 1088870]

2.08 Doktorska disertacija

66. PIŠKURIĆ, Jelka. Vsakdanje življenje v Socialistični republiki Sloveniji : Ljubljana in njeno ruralno zaledje : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Piškurić], 2017. 354 str. [COBISS.SI-ID 293748992]

2.11 Diplomsko delo

67. PIŠKURIĆ, Jelka. Prebivalstvo župnije Ig konec 18. in v začetku 19. stoletja na podlagi matičnih knjig : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Piškurić], 2001. 46 f., tabele. [COBISS.SI-ID 15609442]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

68. URŠIČ, Metka, PIŠKURIĆ, Jelka. Analiza udeležencev izobraževanja Računalniško opismenjevanje starejših odraslih. Ljubljana: CPZ-International Center za promocijo znanja, 2003. 8 str. Delovno poročilo CPZ-International, 32. [COBISS.SI-ID 1089126]
69. URŠIČ, Metka, PIŠKURIĆ, Jelka. Metodologija izobraževanja odraslih. Ljubljana: CPZ-International Center za promocijo znanja, 2003. 7 str. Delovno poročilo CPZ-International, 16. [COBISS.SI-ID 1084774]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

70. IVEŠIĆ, Tomaž, ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). V senci Beethovnove 3, Monografija ŠCNS. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 25 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_05_14_SCNS_Beethovnova3. [COBISS.SI-ID 185632515]
71. MOŽINA, Jože, PIŠKURIĆ, Jelka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 2. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 32 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_25_Mozina_piskuric.mp3. [COBISS.SI-ID 75661315]
72. KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), PIŠKURIĆ, Jelka, KOSEM, Mira, DOLINAR, Pauline F., BARTOLJ, Jože (urednik). Predstavitev publikacije: Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2019/11/11/3-11-2019-begunska-pot-dru-ine-adami-iz-sodra-ice. [COBISS.SI-ID 45619245]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

73. PIŠKURIĆ, Jelka. Spomini življenja, različne povojne migracijske izkušnje clevelandskih Slovencev : oddaja Moja zgodba, Radio Ognjišče, 22. 8. 2012, ca 30 min. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34592301]

3.12 Razstava

74. PIŠKURIĆ, Jelka. Skozi čas preizkušenj : odprtje razstave in predstavitev knjige, Tischlerjeva dvorana Mohorjeve v Celovcu, Celovec (AUT), 18. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42902317]
75. PIŠKURIĆ, Jelka, STRAJNAR, Neža. Skozi čas preizkušenj = Through the time of ordeal : odprtje in postavitev dvojezične razstave, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 23. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42198061]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
76. WINKELMANN-HEYROVSKÁ, Neela (vodja projekta, avtor), ANDERSSON, Camilla, FERENC, Mitja, HANČIČ, Damjan, MIKOLA, Milko, PIŠKURIĆ, Jelka, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja, et al. Totalitarianism in Europe : fascism - Nazism - communism : an international travelling exhibition. Praha [etc.], 2012-2013. [COBISS.SI-ID 35369261]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

77. PIŠKURIĆ, Jelka. Topografija kazenskih ustanov v Ljubljani in njeni okolici 1945-1954 : predavanje na znanstvenem posvetu "Dvojnost prava" v organizaciji Hrvatskega instituta za povijest in Študijskega centra za narodno spravo, v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana (Slovenija), 22. 11. 2023. [COBISS.SI-ID 182506499]
78. PIŠKURIĆ, Jelka. Illegal construction as multifaceted subculture : an expression of necessity, opposition or cultural norms? : prispevek na mednarodni konferenci "Everyday life in state socialist societies", Pula, 12.-15. maj 2022. [COBISS.SI-ID 110246403]
79. PIŠKURIĆ, Jelka. Lokalne zajednice na putu socijalističke modernizacije : evolucija i kraj mehanizma samodoprinosa : predavanje na znanstveni konferenci "Mikrosocializam: jugoslavenske usporedbe" v okviru projekta "Mikrostrukture jugoslavenskoga socializma: Hrvatska 1970-1990", Pulj, 27. in 28. oktober 2022. [COBISS.SI-ID 137081347]
80. PIŠKURIĆ, Jelka. Slovenci leta 1962 : med Vzhodom in Zahodom : predavanje na Znanstvenem posvetu "Slovenci v 20. stoletju v znamenju dvojk (1902-1992)", Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, Ljubljana (Slovenija), 21. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 134081027]
81. PIŠKURIĆ, Jelka. "Tu smo - vaši smo" : razvoj lokalnih skupnosti s pomočjo mehanizma samoprispevka : prispevek na festivalu Zgodovina na Špici, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 27. maj do 24. jun. 2022. [COBISS.SI-ID 117309187]
82. ANDRIČ, Maja, OSET, Željko, PIŠKURIĆ, Jelka, TOLAR, Tjaša, TOŠKAN, Borut, ZORN, Matija, ZWITTER, Žiga. Environmental history in Slovenia : developments, state and perspectives : e-prispevek po videopovezavi Zoom na e-okrogli mizi "Environmental History in Bosnia & Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Slovenia: Developments, State and Perspectives", org. ESEH, European Society for Environmental History ... [et al.], Ljubljana, June 16th, 2021. [COBISS.SI-ID 69631491]
83. PIŠKURIĆ, Jelka. Vsakdanje življenje Slovencev ob koncu osemdesetih let : predavanje preko aplikacije MSTeams na Znanstvenem simpoziju "Osamosvojitev Slovenije - 30 let kasneje", Maribor, 1.-2. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 87621635]
84. PIŠKURIĆ, Jelka. Slovenci leta 1979 - med starimi in novimi potmi : prispevek na znanstvenem posvetu "Slovenci v 20. stoletju v znamenju devetic (1909-1989), Dvorana Slovenske matice, 14. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45572397]
85. PIŠKURIĆ, Jelka. Socializem, migracije in narodna identiteta : predavanje na znanstvenem posvetu "Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 44649517]
86. PIŠKURIĆ, Jelka. Politični mejniki in vsakdanje življenje : podoba socializma v spominih pričevalcev : predavanje na 39. zborovanju ZZDS - Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka", tematski sklop "Posamezniki v vrvežu 20. stoletja", Muzej novejše zgodovine Slovenije - Cekinov grad, Ljubljana (SLO), 28. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 43681581]
87. PIŠKURIĆ, Jelka. Imam še zmeraj lepe stike dol, lepe spomine na tiste čase, ki so bili trdi časi za vse : prispevek na znastvenem posvetu Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, 10. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 38301229]
88. PIŠKURIĆ, Jelka. Različni spomini - ista preteklost? : [predavanje na znanstvenem posvetovanju ob 4. obletnici vstopa v Hudo jamo, Arhiv RS, 5.III.2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35372077]
89. PIŠKURIĆ, Jelka. Family stories : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Education for Human Rights through the History of the Communist Regimes in Eastern Europe and Former Soviet Union", Hotel Ramada Majestic, 27.-28.IX.2012]. Bucharest, 2012. [COBISS.SI-ID 34816557]

3.25 Druga izvedena dela

90. PIŠKURIĆ, Jelka. Slovenci in kriza - izkušnje iz časa socializma : predavanje v organizaciji Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 10. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 137103107]
91. PIŠKURIĆ, Jelka. Izlet v polpreteklo zgodovino Iga. [COBISS.SI-ID 82824195]
92. PIŠKURIĆ, Jelka. Ne bom pozabil na stare čase : spomini na vsakdanje življenje v socializmu : javno predavanje, Muzej novejše zgodovine Slovenije - Cekinov grad, Ljubljana (SLO), 20. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 43682349]
93. PIŠKURIĆ, Jelka. Vsakdanje življenje v socializmu : Ljubljana in njeno ruralno zaledje : predavanje v okviru cikla Spoznanja, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 27. marca 2018. [COBISS.SI-ID 43541293]
94. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), PIŠKURIĆ, Jelka (intervjuvanec). "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" ; Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes : predstavitev dveh novih publikacij, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 7. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41375021]
95. KERŠIČ, Marta Milena, PIŠKURIĆ, Jelka. "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" : predstavitev istoimenske knjižice, Župnijski dom v Sodražici, Sodražica, 13. jul. 2017. [COBISS.SI-ID 41824813]
96. PIŠKURIĆ, Jelka. Vsakdanje življenje v socializmu : Ljubljana in njeno ruralno zaledje : predavanje v okviru cikla "Spoznanja", ki predstavlja novejše doktorske disertacije s področja sodobne slovenske zgodovine, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 27. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 42902573]
97. SFILIGOJ, Majda, STRAJNAR, Neža, PIŠKURIĆ, Jelka, PODBERSIČ, Renato, VIDMAR BAŠIN, Jernej. Življenje ob jugoslovansko-italijanski meji 1947-1990 : s posebnim ozirom na mejno področje severne Primorske : okrogla miza v počastitev Dneva državnosti, grad Dobrovo, Goriška Brda, 20. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37784365]
98. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, PIŠKURIĆ, Jelka. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : [izvedba projekta dijakom 1. G in 1. E gimnazije Kranj pri učni uri zgodovine, 28.IX. in 16.XI.2011]. Kranj, 2011. [COBISS.SI-ID 33457453]
99. KERŠIČ, Marta Milena, PIŠKURIĆ, Jelka. O narodni spravi : [predavanje o delovanju Študijskega centra za narodno spravo, dom Sv. Vida, 12.X.2011]. St. Vitus Village (Cleveland), 2011. [COBISS.SI-ID 33225517]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

100. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. PIŠKURIĆ, Jelka (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PDR0GHBG, https://www.scnr.si/en/dileme.html. [COBISS.SI-ID 292982272]
101. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 345 str., ilustr. ISBN 978-961-7120-03-5. [COBISS.SI-ID 88514307]
102. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). "Narod sodi" : Sodišče slovenske narodne časti. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 282 str., fotogr., faks. ISBN 978-961-94353-9-7. [COBISS.SI-ID 42427395]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
103. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 315 str., ilustr., zvd. Zbirka Revolucionarno nasilje, 6. ISBN 978-961-94353-7-3. [COBISS.SI-ID 36955139]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
104. GRIESSER PEČAR, Tamara (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 291 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 302766848]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
105. HANČIČ, Damjan, HANČIČ, Damjan (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 126 str., ilustr., zvd. Zbirka Revolucionarno nasilje, 5. ISBN 978-961-94353-2-8. [COBISS.SI-ID 297774592]
106. HANČIČ, Damjan, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2015. 347 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 4. ISBN 978-961-93925-0-8. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 282058240]
107. ČOH KLADNIK, Mateja, ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 212 str. ISBN 978-961-93300-1-2. [COBISS.SI-ID 264182016]
108. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik povzetkov referatov : [mednarodni znanstveni posvet], Maribor, 9.-10. maj 2012 = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of abstracts : [international scientific conference], Maribor, May 9-10, 2012. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 37 str. ISBN 978-961-93300-0-5. [COBISS.SI-ID 261503744]
109. KERŠIČ, Marta Milena (scenarist), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik, oblikovalec ščitnega ovitka), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik), ŠTUMBERGER, Barbara (urednik). Ormoški Petriček : otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 1 video DVD (ca 22 min), barve, zvok. Zbirka Dokumentarni film SCNR, 1. ISBN 978-961-92574-8-7. [COBISS.SI-ID 259282944]
110. PODBERSIČ, Renato, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 185 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 2. ISBN 978-961-92574-9-4. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 259602432]
111. HANČIČ, Damjan (avtor, fotograf), HANČIČ, Damjan (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 203 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 1. ISBN 978-961-92574-7-0. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 259133184]
112. ČOH KLADNIK, Mateja, ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). "Za svobodo, kralja in domovino" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-5-6. [COBISS.SI-ID 253991936]
113. MIKOLA, Milko (avtor, zbiratelj), et al., ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. 212 str., ilustr. Dokumenti in pričevanja, 2. ISBN 978-961-92574-4-9. [COBISS.SI-ID 249116672]
114. ŠTESL, Jurij, ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-2-5. [COBISS.SI-ID 247798784]

Intervjuvanec

115. BOJC, Saša (avtor, oseba, ki intervjuva). Drugi časi, enaki problemi : izkušnje iz socializma : varčevalne ukrepe, omejitve v preskrbi in inflacijo so v osemdesetih ljudje blažili s prihranki, iznajdljivostjo in sivo ekonomijo. Delo. [Tiskana izd.]. 10. nov. 2022, leto 64, št. 260, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 131219459]

Oseba, ki intervjuva

116. GRIESSER PEČAR, Tamara (intervjuvanec). Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman : ob 50. obletnici smrti in nedavni ustavitvi sodnega postopka : [okrogla miza, Študijski center za narodno spravo, 10.II.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 30998573]

Recenzent

117. AJLEC, Kornelija, REPE, Božo. Dismembered Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze: = University of Ljubljana Press, 2023. 179 str., ilustr., zvd. Zbirka Historia, 40. ISBN 978-961-297-089-5. ISSN 1408-3957. DOI: 10.4312/9789612970864. [COBISS.SI-ID 144325379]
118. CENTRIH, Lev, SITAR, Polona. Pol kmet, pol proletarec : integrirana kmečka ekonomija v socialistični Sloveniji, 1945-1991 : [znanstvena monografija]. Elektronska izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (253 str.)), ilustr., tabele. Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko, 6. ISBN 978-961-293-215-2, ISBN 978-961-293-216-9. ISSN 2712-4649. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-215-2.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-216-9/index.html, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LDJBRD2O, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=19830, DOI: 10.26493/978-961-293-215-2. [COBISS.SI-ID 148323843]
119. BALKOVEC, Bojan (urednik). En krompir, tri države : okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 259 str., ilustr., zvd. Zbirka Historia, 37. ISBN 978-961-06-0457-0. ISSN 1408-3957. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/269, DOI: 10.4312/9789610604563. [COBISS.SI-ID 61186819]
120. AJLEC, Kornelija, REPE, Božo, BALKOVEC, Bojan (urednik). Razkosana Slovenija : okupacijske meje med drugo svetovno vojno. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 169 str., ilustr., zvd. Historia, 35. ISBN 978-961-06-0445-7. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 58375427]


NERAZPOREJENO

121. PIŠKURIĆ, Jelka. Izlet v polpreteklo zgodovino Iga. Mostiščar : glasilo občine Ig. [Tiskana izd.]. nov. 2021, letn. 27, št. 8, str. 17-18, fotogr. ISSN 2350-4412. [COBISS.SI-ID 85507075]
122. PIŠKURIĆ, Jelka. 300 let družine Lenče - Gospodčevih z Lavrice : krajevna zgodovina je zanimiva. Glasnik : glasilo občine Škofljica. maj 2015, letn. 24, št. 5, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 1113475934]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023