COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Jernej Letnar Černič [32577]Osebna bibliografija za obdobje 2001-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business and human rights at the margins : a case of bottom-up campaign against Rio Tinto’s Jadar lithium project in Serbia. Australian journal of human rights. 2024, vol. , iss. , str. 1-8. ISSN 2573-573X. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1323238X.2023.2276551?scroll=top&needAccess=true, DOI: 10.1080/1323238X.2023.2276551. [COBISS.SI-ID 184016131], [SNIP]
2. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Managing religious diversity in the private sphere in post-secular societies : lessons from business and human rights. Religions. 2023, [vol.] 14, [iss.] 12, str. 1-11. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/14/12/1510. [COBISS.SI-ID 177780739], [SNIP]
3. LETNAR ČERNIČ, Jernej, VALENTINČIČ, Dejan, BOHINC, Erazem, MAUČEC, Gregor, NOVAK, Marko. Slovenija pred Svetovalnim odborom Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v primerjalnem kontekstu. Dignitas : revija za človekove pravice. 2022, [št.] 93/94, str. 73-94. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 129309187]
4. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Tranzicijska pravičnost od Trsta do Monoštra : med utopijo in resničnostjo. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2022, letn. 6, št. 1, str. 157-181. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3UTOKJWZ, DOI: 10.55692/D.18564.22.6. [COBISS.SI-ID 114808323], [Scopus]
5. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The human rights due diligence standard-setting in the European Union : bridging the gap between ambition and reality. The global business law review. 2022, vol. 10, ish. 10, 24 str. https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=gblr. [COBISS.SI-ID 103358723]
6. LETNAR ČERNIČ, Jernej, KOVAČ, Polonca. Responding to the conflict of interest risks in Central and Eastern Europe : case of Slovenia. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2022, vol. 22, br. 4, str. 575-604, graf. prikazi. ISSN 1848-0357. https://hrcak.srce.hr/289565, https://hrcak.srce.hr/file/419142, DOI: 10.31297/hkju.22.4.7. [COBISS.SI-ID 135952899], [SNIP, WoS, Scopus]
7. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Between two worlds : personal reflections from Slovenia and Spain on the Covid-19 pandemic. International journal of constitutional law. 2022, vol. 20, iss. 3, str. 1-8. ISSN 1474-2659. https://academic.oup.com/icon/advance-article-abstract/doi/10.1093/icon/moac074/6831871?redirectedFrom=fulltext, DOI: 10.1093/icon/moac074. [COBISS.SI-ID 131423235], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
8. JUSTINEK, Gorazd, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business and human rights in state owned enterprises : the case of Slovenia. International journal of public sector performance management. 2022, vol. 9, no. 4, str. 382-398. ISSN 1741-1041. [COBISS.SI-ID 111302147], [SNIP, Scopus do 23. 11. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
9. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Enforcement models under the potential United Nations business and human rights treaty : an exploration. Syracuse journal of international law and commerce. 2022, vol. 50, no. 1, str. 103-131. ISSN 0093-0709. [COBISS.SI-ID 150266883]
10. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The reformed EU human rights sanctions regime : a step forward or an empty threat?. Business and human rights journal. Oct. 2021, vol. 6, no. 3, str. 559-566. ISSN 2057-0201. https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/reformed-eu-human-rights-sanctions-regime-a-step-forward-or-an-empty-threat/7306B6CB456AC508F8847914D2F6DA23, DOI: 10.1017/bhj.2021.37. [COBISS.SI-ID 76039939], [SNIP, WoS do 4. 3. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 6. 3. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
11. SIRK, Anja, SVETE, Sebastjan, DOLŽAN, Alja, ZIMŠEK, Eva, BRALIĆ NOVAK, Mei, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Sankcije za kršitve človekovih pravic : reforma slovenske pravne ureditve?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2021, [št.] 91/92, str. 111-128. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 100465923]
12. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Contours of national action plans on business and human rights in Central and Easter Europe. Fìlosofìâ prava ì zagalʹna teorìâ prava ; Філософія права і загальна теорія права. 2021, no. 1, str. 174-186. ISSN 2227-7153. [COBISS.SI-ID 90832387]
13. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The divergent practices of NCP s under oecd guidelines for multinational enterprises : time for a more uniform approach?. International labor rights case law. 2021, vol. 7, iss. 1, str. 11-16. ISSN 2405-688X. DOI: 10.1163/24056901-07010003. [COBISS.SI-ID 58198019]
14. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Institutional actors as international law-makers in business and human rights : the United Nations guiding principles on business on business and human rights and beyond. Pravni zapisi : časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. 2021, god. 12, br. 2, str. 594-617. ISSN 2217-2815. DOI: 10.5937/pravzap0-35034. [COBISS.SI-ID 91274755], [SNIP, Scopus]
15. LETNAR ČERNIČ, Jernej, DROBNIČ, Robert. Razlike med slovenskimi regijami pri uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic. Dignitas : revija za človekove pravice. 2020, [št.] 85/86, str. 185-208, ilustr. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 17061891]
16. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Authoritarian dimension of judicial ideology of the Slovenian Constitutional Court. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2020, god. 20, br. 4, str. 733-760. ISSN 1848-0357. https://doi.org/10.31297/hkju.20.4.6, DOI: 10.31297/hkju.20.4.6. [COBISS.SI-ID 49478147], [SNIP, Scopus]
17. LETNAR ČERNIČ, Jernej, JUSTINEK, Gorazd, BUKOR, Christian. Spoštovanje človekovih pravic v družbah prve kotacije ljubljanske borze : raziskava letnih poročil. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 799-830, 949-950. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 48610307]
18. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem pravnem redu. Pravosodni bilten. 2019, letn. 40, [št.] 3, str. 35-50. ISSN 1318-1459. [COBISS.SI-ID 2230241]
19. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Človekovo dostojanstvo kot temelj vladavine prava v slovenski družbi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 147-157. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Letnar.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1HJLWHQL. [COBISS.SI-ID 7876954], [SNIP]
20. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Moving towards protecting human rights in global business supply chains. Boston University international law journal. 2018, vol. 36, [no.] 2, str. 101-116. ISSN 0737-8947. [COBISS.SI-ID 1024757105]
21. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The European Court of Human Rights in the states of the former Yugoslavia. East European yearbook on human rights. Aug. 2018, iss. 1, str. 32-54, ilustr. DOI: 10.5553/EEYHR/258977642018001001003. [COBISS.SI-ID 2053248182]
22. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Impact of the European Court of Human Rights on the Rule of Law in Central and Eastern Europe. Hague journal on the rule of law. Apr. 2018, vol. 10, iss. 1, str. 111-137, graf. prikaz. ISSN 1876-4045. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40803-018-0074-5, DOI: 10.1007/s40803-018-0074-5. [COBISS.SI-ID 1024755569], [JCR, SNIP, WoS do 21. 11. 2023: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10.00, Scopus do 17. 1. 2024: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
23. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Uresničevanje verske svobode v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 621-634. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4D7RY3XR. [COBISS.SI-ID 1024544609], [SNIP, Scopus do 30. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
24. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Uresničevanje svobode zbiranja v evropskih liberalnih demokracijah. Dignitas : revija za človekove pravice. 2016, [št.] 71/72, str. 139-152. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 4372680]
25. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The European Court of Human Rights, Rule of Law and Socio-Economic Rights in Times of Crises. Hague journal on the rule of law. 2016, vol. 8, no. 2, str. 227-247. ISSN 1876-4045. [COBISS.SI-ID 1024691313], [JCR, SNIP, WoS do 25. 8. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, Scopus do 17. 1. 2024: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
26. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Towards a holistic approach to business and human rights in the European Union. Human Rights and International Legal Discourse. 2016, vol. 10, no. 1, str. 160-180. ISSN 1783-7014. [COBISS.SI-ID 1024691057]
27. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Iskanje najmanjšega skupnega imenovalca evropskih vrednot. V: ZALTA, Anja (ur.), SVETLIČ, Rok (ur.). Identiteta Evrope. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. Letn. 21, št. 81/82, str. 211-224. Poligrafi, Letn. 21 (2016), št. 81-82. ISBN 978-961-6964-69-2. ISSN 1318-8828. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-F3SWHQRG. [COBISS.SI-ID 1024556897]
28. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Reconciling business and human rights in China. Journal of the Indian Law Institute. April-June 2016, vol. 58, no. 2, str. 135-159. ISSN 0019-5731. [COBISS.SI-ID 1024540257]
29. LETNAR ČERNIČ, Jernej. A Glass Half Empty? Execution of Judgments of the European Court of Human Rights in Central and Eastern Europe. Baltic yearbook of international law online. 2015, vol. 15, str. 285-302. ISSN 2211-5897. http://booksandjournals.brillonline.com/content/22115897. [COBISS.SI-ID 1024672369]
30. ZYBERI, Gentian, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Transitional justice processes and reconciliation in the former Yugoslavia : challenges and prospects. Nordic journal of human rights. 2015, vol. 33, issue 2, str. 132-157. ISSN 1891-814X. DOI: 10.1080/18918131.2015.1047615. [COBISS.SI-ID 83806721], [SNIP, WoS do 11. 1. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 31. 12. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50]
31. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Konsolidiranje demokracije s pomočjo tranzicijskega pravosodja v Sloveniji : smo se česa naučili?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2014, [št.] 61/62, str. 85-107. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 79906561]
32. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Kritična ocena dosedanjega delovanja slovenskega varuha človekovih pravic. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2014, god. 14, br. 4, str. 928-938. ISSN 1848-0357. [COBISS.SI-ID 85805825]
33. LETNAR ČERNIČ, Jernej. A glass half full : corporate and state responsibilities under economic and social rights during the on-going European financial crisis. South Carolina journal of international law and business. 2014, vol. 11, str. 87-130. ISSN 1936-4334. [COBISS.SI-ID 85804289]
34. LETNAR ČERNIČ, Jernej. State obligations concerning indigenous people's rights to their ancestral lands : lex imperfecta?. American University international law review. 2013, vol. 28, no. 4, str. 1129-1171. ISSN 1520-460X. [COBISS.SI-ID 75389697]
35. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Obligaciones de los estados en materia de derechos territoriales indígenas. Anuario de acción humanitaria y derechos humanos = : Yearbook on humanitarian action and human rights. 2013, 11, str. 41-74. ISSN 1885-298X. [COBISS.SI-ID 77622273]
36. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pravica do družinskega življenja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice. Dignitas : revija za človekove pravice. 2013, [št.] 57/58, str. 183-202. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 77889793]
37. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Prepoved sovražnega govora v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice. Dignitas : revija za človekove pravice. 2013, [št.] 57/58, str. 128-145, 297-298. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 74909185]
38. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business and human rights after Kiobel. Dignitas : revija za človekove pravice. 2013, [št.] 59/60, str. 445-453. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 77890305]
39. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate obligations under the right to a healthy living environment. Danube : law and economics review. [Printed ed.]. 2012, 3, str. 21-42. ISSN 1804-6746. [COBISS.SI-ID 71543041], [SNIP, Scopus do 24. 1. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
40. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Varstvo rjavega medveda v slovenskem ustavnem pravu. Dignitas : revija za človekove pravice. 2012, [št.] 53/54, str. 366-396, 423-424, zvd. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 70072065]
41. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Human rights and business : in search of effective remedial measure. Dignitas : revija za človekove pravice. 2012, [št.] 55/56, str. 152-165, 367-368. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 72648193]
42. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Fair trial guarantees before the court of arbitration for sport. Human Rights and International Legal Discourse. 2012, vol. 6, no. 2, str. 259-283. ISSN 1783-7014. [COBISS.SI-ID 72411649]
43. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pravičnost in pravo v slovenski družbi. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 17, št. 67/68, str. 43-67. ISSN 1318-8828. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-M5FYJ5H1. [COBISS.SI-ID 72864769]
44. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Shaping the spiderweb : towards the concept of joint commission through another person under the Rome statute and jurisprudence of the International criminal court. Criminal law forum. [Print ed.]. 2011, vol. 22, no. 4, str. 539-565, ilustr. ISSN 1046-8374. http://dx.doi.org/10.1007/s10609-011-9158-9, DOI: 10.1007/s10609-011-9158-9. [COBISS.SI-ID 3295654], [SNIP, Scopus do 3. 5. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
45. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate obligations under the human right to water. Denver journal of international law and policy. spring 2011, vol. 39, no. 2, [p.] 303-345. ISSN 0196-2035. http://law.du.edu/documents/djilp/39No2/4-Cernic.pdf. [COBISS.SI-ID 1024160609]
46. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations : towards binding international legal obligations?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 49/50, str. 55-104, 310-311. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 1024179553]
47. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Delo Agencije EU za temeljne pravice v letu 2010. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 49/50, str. 272-276. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 1024179809]
48. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Ločena mnenja prvega slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 49/50, str. 284-306, 317-318, ilustr. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 1024180065]
49. LETNAR ČERNIČ, Jernej. National security - a trump card? Combating terrorism while protecting freedom of association. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 51/52, str. 244-282, 393-394. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 3392456]
50. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Bilingual topographical signs of different sizes are unconstitutional : Austrian constitutional court judgment of 24 June 2010 (V 9/10-9). ICL online journal. mar 2011, vol. 5, no. 1, str. 89-93. ISSN 1995-5855. http://www.internationalconstitutionallaw.net/download/37624280abd58c5fa36911863bf62279/Cernic.pdf. [COBISS.SI-ID 1024179297]
51. LETNAR ČERNIČ, Jernej. United Nations and corporate responsibility for human rights. Miskolc journal of international law. 2011, vol. 8, no. 1, pp. 23-30. ISSN 1785-7309. http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/mjil16/20111cernic1.pdf. [COBISS.SI-ID 1024160353]
52. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Od izvorov človekovih pravic k njihovemu uresničevanju. Phainomena : [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. 2011, letn. 20, št. 76/77/78, str. 279-291. ISSN 1318-3362. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WAJYJWY2. [COBISS.SI-ID 3295910], [SNIP, Scopus]
53. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations and international investment law. Anuario Colombiano de Derecho Internacional. 2010, vol. 3 especial, no. 2, pp. 243-273. ISSN 2145-4493. http://www.anuariocdi.org/anuario3a-capitulos-pdf/07_art.pdf. [COBISS.SI-ID 1024161121]
54. LETNAR ČERNIČ, Jernej. National and international value systems, fundamental human rights and law. Dignitas : revija za človekove pravice. 2010, [št.] 45/46, str. 291-306. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 255614208]
55. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations under stabilization clauses. German law journal. 2010, vol. 11, no. 2, str. 210-229. ISSN 2071-8322. http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol11-No2/PDF_Vol_11_No_02_210-229_Articles_Jernej_Letnar__erni_.pdf. [COBISS.SI-ID 1024132961]
56. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Two steps forward, one step back : the report by the UN special representative on business and human rights. German law journal. 2010, vol. 11, no. 11, str. 1264-1280. ISSN 2071-8322. http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol11-No11/PDF_Vol_11_No_11_1264-1280_Articles_Cernic.pdf. [COBISS.SI-ID 1024133217]
57. HERIK, Larissa van den, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Regulating corporations under international law : from human rights to international criminal law and back again. Journal of international criminal justice. jul. 2010, vol. 8, no. 3, str. 725-743. ISSN 1478-1387. http://jicj.oxfordjournals.org/content/8/3/725.full.pdf+html, DOI: 10.1093/jicj/mqq031. [COBISS.SI-ID 1024133473], [JCR, SNIP, WoS do 2. 12. 2023: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 12.00, Scopus do 13. 1. 2024: št. citatov (TC): 36, čistih citatov (CI): 35, čistih citatov na avtorja (CIAu): 17.50]
58. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Global witness v. Afrimex LTD.: decision applying OECD guidelines on corporate responsibility for human rights. Insights. [Online ed.]. jan. 2009, vol. 13, no. 1. http://www.asil.org/search.cfm?displayPage=1170. [COBISS.SI-ID 1024153697]
59. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate responsibility for human rights : Analyzing the ILO tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy. Miskolc journal of international law. 2009, vol. 6, no. 1, pp. 24-34. ISSN 1785-7309. http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/MJIL13/20091cernic1.pdf. [COBISS.SI-ID 1024160097]
60. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Fundamental guarantees in armed conflict in the Slovenian context: lessons learnt?. Slovenian law review. dec. 2009, vol. 6, no. 1/2, str. 205-224, ilustr. ISSN 1581-9531. [COBISS.SI-ID 11230033]
61. LETNAR ČERNIČ, Jernej. National security and expulsion to a risk of torture. The Edinburgh law review. 2008, vol. 12, no. 3, str. 429-434. ISSN 1364-9809. DOI: 10.3366/E1364980908000656. [COBISS.SI-ID 1024150113], [Scopus]
62. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate responsibility for human rights : a critical analysis of the OECD guidelines for multinational enterprises. Hanse Law Review : the E-Journal on European, International and Comparative Law. sep. 2008, vol. 4, no. 1, [p.] 71-100. ISSN 1863-5717. http://www.hanselawreview.org/pdf6/Vol4No1Art05.pdf. [COBISS.SI-ID 1024144481]
63. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Cesarjeva stara oblačila : svoboda medijev in umetniškega ustvarjanja na Slovenskem. Nova revija : mesečnik za kulturo. jan.-feb.-mar. 2008, letn. 27, št. 309/311, str. 362-389. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 1024132449]
64. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations at the international level. Willamette journal of international law and dispute resolution. vol. 16, no. 1, str. 130-205. ISSN 1521-0235. [COBISS.SI-ID 1024143201]
65. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Case concerning the application of the convention on the prevention of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovinia v. Serbia and Montenegro) : catching the conscience of the judges. Australian international law journal. 2007, vol. 14, str. 225-261. ISSN 1325-5029. [COBISS.SI-ID 1024133729]
66. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. The conundrum of the Piran Bay : Slovenia v. Croatia - the case of maritime delimitation. The University of Pennsylvania journal of international law & policy. 2007, vol. 5, no. 1, str. 1-18. http://www.law.upenn.edu/journals/jil/jilp/articles/5-1_Cernic_Jernej_Letnar.pdf. [COBISS.SI-ID 1024154209]
67. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Omejitve svobode tiska in izražanja v Sloveniji. Dignitas : revija za človekove pravice. 2005, [št.] 25, str. 81-90. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 233746176]
68. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Delovnopravna enakost moških in žensk v pravnem redu Evropske unije. Dignitas : revija za človekove pravice. dec. 2004-jan. 2005, [št.] 23/24, str. 197-227. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 227326720]
69. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Multinacionalne družbe in spoštovanje pravic. Dignitas : revija za človekove pravice. dec. 2002, [št.] 15/16, str. 98-108. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 5586513]

1.02 Pregledni znanstveni članek

70. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The 2011 update of the OECD guidelines for multinational enterprises. Insights. [Online ed.]. feb. 2012, vol. 16, no. 4, 5 str. http://www.asil.org/pdfs/insights/insight120210.pdf. [COBISS.SI-ID 71087105]

1.03 Drugi znanstveni članki

71. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona, CIGOJ, Maja, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JEVŠEK PEZDIR, Ana, ŠUŠTERŠIČ, Janez, ŠUŠTERŠIČ, Snežana, VATOVEC, Katarina. Obvladovanje ideologije in politike na ustavnem sodišču. Pravna praksa : PP. 27. avg. 2020, leto 39, št. 33, str. ii-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 26992131]
72. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Horizontalna narava in učinkovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v zasebnih razmerjih. Dignitas : revija za človekove pravice. dec. 2019, [št.] 83/84, str. 77-88, 158. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 2048066020]
73. LETNAR ČERNIČ, Jernej, WEINGERL, Petra. Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Pravna praksa : PP. 11. okt. 2019, leto 38, št. 38/39, pstr. ii-vii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16959569]
74. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez, VATOVEC, Katarina, JEVŠEK PEZDIR, Ana, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ŠUŠTERŠIČ, Snežana. Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje večdimenzionalne ideologije na sodiščih. Pravna praksa : PP. 15. nov. 2018, leto 37, št. 44, str. ii-viiia, graf. prikazi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16430417]
75. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Freedom of press in the European context : Klein v. Slovakia. The Edinburgh law review. sept. 2007, vol. 11, no. 3, str. 444-446. ISSN 1364-9809. DOI: 10.3366/elr.2007.11.3.444. [COBISS.SI-ID 1024132705], [Scopus do 2. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]

1.04 Strokovni članek

76. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Sodna afirmacija kočevskih procesov kot apologija neprava?. Pravna praksa : PP. 10. mar. 2022, leto 41, št. 10, str. 6-7, portreta. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 101320451]
77. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Korporatyvni zobov"yazannya z prav lyudyny u sferi sotsial'no-ekonomichykh prav. Fìlosofìâ prava ì zagalʹna teorìâ prava ; Філософія права і загальна теорія права. 2021, no. 1, str. 64-102. ISSN 2227-7153. [COBISS.SI-ID 90831875]
78. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Ustavno sodišče, delitev oblasti in financiranje državnih nadzorstvenih institucij. Pravna praksa : PP. 11. mar. 2021, leto 40, št. 10, str. 10-12, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 55256835]
79. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Epidemija, ustavno sodišče in pravica do življenja. Pravna praksa : PP. 17. jun. 2021, leto 40, št. 24/25, str. 14-16, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 67364867]
80. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Epidemiološka zagonetka. Dignitas : revija za človekove pravice. 2020, 87/88, str. 5-7. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 98639619]
81. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Militant constitutionalism : safeguarding constitutional democracy in the case-law of the European Court of Human Rights. Hong Kong journal of law and public affairs. 2020, vol. 2, str. 94-112. https://drive.google.com/file/d/1TlUOlwsV-x88AUAK_3rokqtqCbFCpCCS/view. [COBISS.SI-ID 34860291]
82. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pluralnost v pravnem izobraževanju. Pravna praksa : PP. 17. sep. 2020, leto 39, št. 35/36, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 28637955]
83. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Long road towards United Nations business and human rights treaty : an analysis of its 2020 draft. Universitas. 2020, vol. 15, str. 57-66. ISSN 2229-5542. [COBISS.SI-ID 75557379]
84. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Prepovedani koncert in svoboda zbiranja. Pravna praksa : PP. 18. jul. 2019, leto 38, št. 28/29, str. 17-18, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4866248]
85. LETNAR ČERNIČ, Jernej. 18. člen EKČP - varovalka pred zlorabo vladavine prava?. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2018, leto 37, št. 14, str. 14-16, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16087377]
86. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Kako naprej na Evropskem sodišču za človekove pravice?. Pravna praksa : PP. 23. avg. 2018, leto 37, št. 30/31, str. 42-43. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16311377]
87. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Vsebinska obravnava ustavne pritožbe kot luksuz peščice. Pravna praksa : PP. 13. apr. 2017, leto 36, št. 15, str. 6-7, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15537233]
88. SVETLIČ, Rok, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Sodba v imenu temeljne norme. Pravna praksa : PP. 20. jul. 2017, leto 36, št. 28/29, str. 14-16, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15694161]
89. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pogled izpod visečega mostu. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. 2011, letn. 11, št. 9/10, str. 16-17. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 15032370]
90. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Čezmeren poseg v pravico do sodnega varstva. Pravna praksa : PP. 20. jan. 2011, leto 30, št. 2, str. 14-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11293265]
91. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Svoboda dostopa do arhivov. Pravna praksa : PP. 10. mar. 2011, leto 30, št. 9, str. 20-21. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11405649]
92. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dostop do informacij v svobodni demokratični družbi. Razpotja : revija humanistov Goriške. mar. 2011, letn. 2, št. 1 [i. e. 3], str. 8-11. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LSCRCHTL. [COBISS.SI-ID 14993202]
93. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Slovenija 2025. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. jan/feb. 2010, letn. 11, št. 1/2, str. 10-12. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024164193]
94. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pogled izpod visečega mostu. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. sep/okt. 2010, letn. 11, št. 9/10, str. 16-18. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024164449]
95. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Premalo o sorazmernosti. Pravna praksa : PP. 22. jul. 2010, leto 29, št. 29/30, str. 8-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10812241]
96. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Ustavno sodišče še drugič potrdilo ustavnost Arbitražnega sporazuma. Pravna praksa : PP. 11. nov. 2010, letn. 29, št. 44, str. 20-21, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11097681]
97. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Kononov v. Latvija : kdo je odgovoren za medvojna in povojna hudodelstva zoper človečnost?. Tretji dan. nov./dec. 2010, letn. 39, št. 9/10, str. 95-100. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 254473472]
98. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Kondominij v Piranskem zalivu. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. jan. 2009, letn. 10, št. 1, str. 4-5, portret. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 329983]
99. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Brez odgovornosti za vojna hudodelstva. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. apr. 2009, letn. 10, št. 4, str. 12-14. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024163681]
100. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dvajset let prej, danes in naprej. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. jul/avg. 2009, letn. 10, št. 7/8, str. 12-14. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024163937]
101. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pravice obrambe pred Mednarodnim kazenskim sodiščem. Pravna praksa : PP. 16. apr. 2009, leto 28, št. 15, str. 19-20. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9925457]
102. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Družbena odgovornost gospodarskih družb. Pravna praksa : PP. 9. jul. 2009, leto 28, št. 27, str. 9-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10095185]
103. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Premislek o 3. členu Arbitražnega sporazuma med RS in RH. Pravna praksa : PP. 3. dec. 2009, letn. 28, št. 47, str. 16-17. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10381393]
104. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pravo in totalitaristična hudodelstva v Sloveniji. Tretji dan. nov./dec. 2009, letn. 38, št. 9/10, str. 166-168. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 252856064]
105. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Premislek o graščini Dunnottar. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. apr. 2008, letn. 9, št. 4, str. 19-20. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024162657]
106. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Ali se tudi na Škotskem obeta referendum o neodvisnosti?. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. jun/jul. 2008, letn. 9, št. 6/7, str. 10-12. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024162913]
107. LETNAR ČERNIČ, Jernej, LISJAK GABRIJELČIČ, Luka. Dolga pot do samoodločbe v Baskiji. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. okt. 2008, letn. 9, št. 10, str. 7-9. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024163169]
108. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Odgovornost gospodarskih družb do temeljnih človekovih pravic. Pravna praksa : PP. 10. jan. 2008, letn. 27, št. 1, str. 17-20. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2151112]
109. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Odgovornost zasebnih vojaških podjetij za kršenje temeljnih človekovih pravic. Pravna praksa : PP. 20. nov. 2008, leto 27, št. 45, str. 18-19. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9612369]
110. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pravni vidiki obravnavanja iz slovenske Istre prenesenih umetniških del. Pravna praksa : PP. 11. dec. 2008, leto 27, št. 48, str. 18-20. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9662545]
111. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Škotska in neodvisnost. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. 2007, letn. 8, št. 3, str. 17-18. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 15055666]
112. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Svoboda izražanja v medijih. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. jun.-jul. 2007, letn. 8, št. 6/7, str. 30-31. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 239652608]
113. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Odgovornost gospodarskih družb do temeljnih človekovih pravic. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. okt. 2007, letn. 8, št. 10, str. 42-43. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 239762688]
114. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Krhka duša Albe. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. nov. 2007, letn. 8, št. 11, str. 6-7. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024162145]
115. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Poljski prišleki v Aberdeenu. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. dec. 2007, letn. 8, št. 12, str. 14-15. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024162401]
116. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Meddržavni spor zaradi gradnje celulozne tovarne. Pravna praksa : PP. 24. maj 2007, leto 26, št. 20, str. 23. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8649809]
117. LETNAR ČERNIČ, Jernej, ŠVARC, Dominika. Prve obsodbe Posebnega sodišča za Sierro Leone. Pravna praksa : PP. 30. avg. 2007, leto 26, št. 33, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8709713]
118. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pripravljajo se temeljna načela mednarodnega investicijskega prava. Pravna praksa : PP. 12. okt. 2007, letn. 26, št. 39/40, str. 38. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8834641]
119. LETNAR ČERNIČ, Jernej, AVBELJ, Matej. Kakovost pravnega študija v Sloveniji. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. feb. 2006, letn. 7, št. 2, str. 21-23. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 230992128]
120. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Povojni poboji v Sloveniji: genocid in hudodelstvo proti človečnosti. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. apr. 2006, letn. 7, št. 4, str. 12-14. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 231094528]
121. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Svoboda tiska in umetniškega ustvarjanja v Sloveniji. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. maj 2006, letn. 7, št. 5, str. 12-13. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 231136512]
122. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Poetičnost škotske literature. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. avg./sep. 2006, letn. 7, št. 8/9, str. 57-58, ilustr. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 231246080]
123. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Umetno določanje državnih meja v Afriki. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. okt. 2006, letn. 7, št. 10, str. 8-10. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024161377]
124. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Umetno določanje meja. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. dec. 2006, letn. 7, št. 12, str. 9-11. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024161633]
125. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Človekove pravice v Evropski uniji. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. avg.-sep. 2005, letn. 6, št. 8/9, str. 10-11. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 224621312]
126. LETNAR ČERNIČ, Jernej. To, kar je bilo, še vedno je. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. dec. 2005, letn. 6, št. 10 [i. e. 12], str. 10-12. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 224996096]
127. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Vpliv portugalskega pravnega reda na razvoj pravnih sistemov v bivših portugalskih kolonijah v Afriki. Pamfil : časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. julij 2004, str. 45-46. ISSN 1318-606X. [COBISS.SI-ID 6954321]
128. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Mednarodnopravna odgovornost multinacionalnih družb za kršenje temeljnih človekovih pravic. Pamfil : časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. maj 2003, str. 25-28. ISSN 1318-606X. [COBISS.SI-ID 5847633]
129. LETNAR ČERNIČ, Jernej, PELICON, Gregor. Na pragu novega tisočletja. Pravna praksa : PP. 23. avg. 2001, leto 20, 25, str. 37-38. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4234321]

1.05 Poljudni članek

130. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Fizično nasilje na Škotskem. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. feb. 2008, letn. 9, št. 2, str. 8-9. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 253978880]
131. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Garzonovo iskanje pravice. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. dec. 2008, letn. 9, št. 12, str. 9. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 1024163425]
132. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Glasovi vpijočih v puščavi : razmere v Sudanu. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. avg.-sep. 2007, letn. 8, št. 8/9, str. 18-19, ilustr. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 239702016]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

133. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate obligations under the right to a healthy living environment. V: SANCIN, Vasilka (ur.). International environmental law : contemporary concerns and challenges : papers presented at the First Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference, Ljubljana, June 28-29, 2012. Ljubljana: GV založba, 2012. Str. [211]-234. ISBN 978-961-247-219-1. [COBISS.SI-ID 70535937]
134. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Responding to crimes against humanity committed in Slovenia after the Second World War. V: SVOBODA, David (ur.), O'CONNOR, Cóílín (ur.), LIŠKA, Jiří. Crimes of the communist regimes : international conference : an assessment by historians and legal experts : proceedings. [Praha]: Institute for the Study of Totalitarian Regimes: = Ústav pro studium totalitních režimù, cop. 2011. Str. 313-328, zvd. ISBN 978-80-87211-51-9. [COBISS.SI-ID 69034753]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

135. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Premislek o slovenskih javnih univerzah. V: ŠTRUS, Andrej (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.), AVGUŠTIN ČAMPA, Sonia (ur.). Zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2010. Str. 140-142, portret. ISBN 978-961-6700-05-4. [COBISS.SI-ID 10729553]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

136. KOVAČ, Polonca, LETNAR ČERNIČ, Jernej. The conflict of interests in public administration : standards and practices in Slovenian and EU context. V: EGPA 2022 Conference, 6-9 September 2022, Lisbon, Portugal : ConfTool Conference Administration. Lisbon: EGPA. 2022, str. 1-23. https://www.conftool.org/egpa-conference2022/, http://www.egpa-conference2022.org/index.php. [COBISS.SI-ID 121559811]
137. LETNAR ČERNIČ, Jernej. A tale of Cinderella without her glass slippers : the rule of law and the protection of human rights throughout thirty years of the Slovenian state. V: "Quo vadis, Slovenija?" : refleksije ob tridesetletnici samostojne in neodvisne slovenske države : [zbornik uvodnih nagovorov in referatov s posveta 20. 1. 2022 v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2022. Str. 119-130. Knjižna zbirka Zbornik referatov in razprav, 2022, št. 1. ISBN 978-961-6453-69-1. [COBISS.SI-ID 96470531]
138. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Human rights as a motor of european integration. V: KÄMMERER, Jörn Axel (ur.), KOTZUR, Markus (ur.), ZILLER, Jacques (ur.). Integration und Desintegration in Europa = Integration and desintegration in Europe = Intégration et désintégration en Europe. 1. Aufl. Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft; [Bern]: Stämpfli Verlag, 2019. Str. 87-105, ilustr. Societas iuris publici Europaei, Bd. 13. ISBN 978-3-8487-6131-9, ISBN 978-3-7489-0222-5, ISBN 978-3-7272-1647-3. [COBISS.SI-ID 2048068580]
139. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Varstvo človekovega dostojanstva v slovenski družbi. V: HRIBAR, Tine (ur.), et al. Prenova Evrope. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: = Academia scientiarum et artium Slovenica, 2017. Str. 159-169, 234. ISBN 978-961-268-051-0. http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/PRENOVA%20EVROPE%20ekstrakt.pdf. [COBISS.SI-ID 42183469]
140. LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZAGORC, Špela. Odločanje v razumnem roku v skladu s pravico do dobrega upravljanja v upravnem pravu = Decision making within a reasonable period of time in accordance with a right to good administration in administrative law. V: KOCIJANČIČ, Marjetka (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Predoslje: Fakulteta za državne in evropske študije, 2015. Str. 10-23. ISBN 978-961-6901-05-5. https://www.evro-pf.si/media/website/2013/04/ZBORNIK-2015.pdf. [COBISS.SI-ID 2053181878]
141. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The remains of communist identity in Slovenia. Transitional justice in Slovenia : potential, pitfalls, and future. V: SAUEAUK, Meelis (ur.). Historical memory versus communist identity : proceedings of the conference "The shaping of identity and personality under communist rule: history in the service of totalitarian regimes in Eastern Europe", Tallin, 9-10 June 2011. Tartu: University of Tartu Press, cop. 2014. Str. 111-128. ISBN 978-9949-32-617-4, ISBN 978-9949-32-649-5. http://www.oapen.org/download?type=document&docid=507876. [COBISS.SI-ID 80679681], [WoS]
142. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Emerging fair trial guarantees. V: REINISCH, August (ur.), FOOTER, Mary (ur.), BINDER, Christina (ur.). International law and --- : selected proceedings of the European society of international law. Fifth volume, "international law and ---" : boundaries of international law and bridges to other fields and disciplines, Vienna, 4-6 September 2014. Oxford; Portland (Or.): Hart Publishing, 2016. Str. 353-375. ISBN 978-1-50990-813-4, ISBN 978-1-50990-815-8, ISBN 978-1-50990-814-1. [COBISS.SI-ID 1024380384]
143. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pravna opredelitev genocida v Konvenciji o preprečevanju in kaznovanju hudodelstva genocida. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 44-56. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38090797]
144. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Rǎmǎşiţele identitaţii comuniste in Slovenia : justiţia de tranziţie - potenţialul, capcanele şi viitorul sǎu. V: BUDEANCA, Cosmin (ur.), OLTEANU, Florentin (ur.). Stalinizare şi destalinizare : evoluţii instituţionale şi impact social. Bucureşta: Polinom, cop. 2014. Str. 383-398, ilustr. ISBN 978-973-46-5178-8. [COBISS.SI-ID 85295617]
145. KOLARIČ, Boštjan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Genocid nad političnimi skupinami = Genocide and political groups. V: GULIČ PIRNAT, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014. Str. 138-145. ISBN 978-961-6731-09-6. [COBISS.SI-ID 37212973]
146. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Most med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo : povojna prikrita grobišča in ureditev spominskih obeležij, muzejev in parkov. V: HANČIČ, Damjan (ur.), JENUŠ, Gregor (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. Str. 143-160. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 76458753]
147. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Ustavnopravni in mednarodni vidiki svobode do dostopa do arhivov. V: HANČIČ, Damjan (ur.), JENUŠ, Gregor (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. Str. 338-560. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 76459265]
148. HRUSTEK, Nuša Anna, MATIJAŠEVIĆ, Nina, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pravica do zasebnosti na svetovnem spletu. V: Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca. [Nova Gorica: s. n., 2012]. [loč. pag., str. 1-10]. [COBISS.SI-ID 75803649]
149. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Primerjava med slovensko in špansko tranzicijsko izkušnjo. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 71-86. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 72596993]
150. VALIČ ZVER, Andreja, HANČIČ, Damjan, KOLARIČ, Boštjan, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PODBERSIČ, Renato. National report on the crimes of communism in Slovenia : country report. V: SVOBODA, David (ur.), O'CONNOR, Cóílín (ur.), LIŠKA, Jiří. Crimes of the communist regimes : international conference : an assessment by historians and legal experts : proceedings. [Praha]: Institute for the Study of Totalitarian Regimes: = Ústav pro studium totalitních režimù, cop. 2011. Str. 203-236, tabela. ISBN 978-80-87211-51-9. [COBISS.SI-ID 33221677]
151. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Družbena odgovornost podjetij v tranzicijskih družbah. V: JANČAR, Mateja (ur.). Kapitalizem, tranzicija, demokracija : zbornik prispevkov s Simpozija Kapitalizem, tranzicija, demokracija. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2009. Str. 111-134. ISBN 978-961-6689-07-6. [COBISS.SI-ID 1024149345]
152. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Iskanje normativnih odgovorov na totalitaristična hudodelstva. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. Str. 46-57. ISBN 978-961-92574-3-2. [COBISS.SI-ID 31089197]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

153. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Vračanje v totalitarnem sistemu zaplenjenih umetniških del. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Refleksije - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 15-25. ISBN 978-961-93300-3-6. [COBISS.SI-ID 72924417]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

154. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Exploring fear of the other in central and eastern european countries. V: Borders, otherness and public law : ICON - S Conference, 17-19 June, 2016, Berlin, Germany. Berlin: Humboldt University, 2016. Str. 71. [COBISS.SI-ID 1024688241]
155. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Travaux préparatoires Konvencije o preprečevanju in kaznovanju hudodelstva genocida. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 11-12. ISBN 978-961-93300-7-4. [COBISS.SI-ID 37712941]
156. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Consolidating transitional justice through constructing memorials in Slovenia. V: The program [and the abstracts] of the International Symposium Stalinization Stalinization and De-Stalinization. The Institutional Evolution and Social Impact, the VIII-th edition, 4-7 July 2013, Fǎgǎraş - Sâmbǎta se Sus, Romania. International Symposium Stalinization and De-Stalinization. The Institutional Evolution and Social Impact, the VIII-th edition, 4 - 7 July 2013, Fǎgǎraş - Sâmbǎta de Sus. Fǎǵǎraş: [Fundatia Culturala "Negru Voda"; Bucureşti: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc], 2013. Str. 40-41. [COBISS.SI-ID 36111149]
157. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The long and winding road to human dignity. V: Natural law in postmodern times = Naravno pravo v postmoderni dobi. Nova Gorica: European Faculty of Law; [Kranj]: Graduate School of Government, 2012. Str. 10. http://www2.arnes.si/~vstrah/dokumenti/LegArg2012_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 72334337]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

158. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The role and nature of financial ombudsman institutions in business-related human rights. V: TERESZKIEWICZ, Piotr (ur.), GOLECKI, Mariusz Jerzy (ur.). Protecting financial consumers in Europe : comparative perspectives and policy choices. Leiden; Boston: Brill Nijhoff, 2023. Str. 367-390. Comparative law in global perspective, vol. 3. ISBN 978-90-04-53438-4. ISSN 2772-5332. [COBISS.SI-ID 147110147]
159. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : slovenske in mednarodne perspektive. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. Str. 9-29. ISBN 978-961-96191-9-3. [COBISS.SI-ID 158778115]
160. LETNAR ČERNIČ, Jernej. PRC 4: Contractual stabilization clauses. V: CHOUDHURY, Barnali (ur.). The UN guiding principles on business and human rights : a commentary. Northampton: Edward Elgar Publishing, cop. 2023. Str. 272-278. Elgar commentaries. ISBN 978-1-80037-566-6. [COBISS.SI-ID 151145731]
161. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Ideologija Antona Jerovška kot ustavnega sodnika. V: JAMBREK, Peter (ur.). Državna uprava, ustavna demokracija in mednarodno pravo : liber amicorum Anton Jerovšek. Bled: Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, 2022. Str. 323-335. ISBN 978-961-95649-0-5. http://press.www.nova-uni, DOI: 10.31601/2022.B001.23. [COBISS.SI-ID 104843523]
162. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Protection of human dignity, plural democracy and minority rights in the case law of the Constitutional Court of Slovenia. V: KREŠIĆ, Mario (ur.). Ethnic diversity, plural democracy and human dignity : challenges to the European Union and Western Balkans. Cham: Springer, 2022. Str. 187-206. Ius gentium: comparative perspectives on law and justice, volume 99. ISBN 978-3-030979-17-1. ISSN 2214-9902. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97917-1_8#citeas, DOI: 10.1007/978-3-030-97917-1_8. [COBISS.SI-ID 141557763], [Scopus]
163. LETNAR ČERNIČ, Jernej, BUKOR, Christian. The potential United Nations business and human rights treaty : turning of the tides of justice?. V: BORNHEIM, Jan Jakob (ur.), RIFFEL, Christian (ur.). New Zealand yearbook of international law : volume 17, 2019. Leiden: BRILL, cop. 2022. Str. 97-132. New Zealand yearbook of international law, vol. 17. ISBN 978-90-04-46969-3. ISSN 1176-6417. https://brill.com/view/title/60848, DOI: 10.1163/9789004469693_006. [COBISS.SI-ID 118186499]
164. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The role of human rights Ombudsman Institutions in business and human rights. V: MARX, Axel (ur.), VAN CALSTER, Geert (ur.), WOUTERS, Jan (ur.). Research handbook on global governance, business and human rights. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2022. Str. 274-290. Research handbooks on globalisation and the law. ISBN 978-1-78897-982-5. [COBISS.SI-ID 106547971]
165. LETNAR ČERNIČ, Jernej, REJC, Žiga. Legal education in Europe. V: SIVAKUMAR, S. (ur.), SHARMA, Prakash (ur.), KUMAR PANDEY, Abhishek (ur.). Clinical and continuing legal education : a roadmap for India. 1st ed. DLF Cyber City: Thomson Reuters, Legal, 2021. Str. 37-56. ISBN 978-93-90673-00-1. [COBISS.SI-ID 85765891]
166. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Avtoritarna dimenzija sodniške ideologije v praksi slovenskega ustavnega sodišča. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. Str. 57-78. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 98428931]
167. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Družbena dimenzija sodniške ideologije v sodni praksi prvih treh mandatov slovenskega ustavnega sodišča. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. Str. 95-114. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 98439171]
168. AVBELJ, Matej, BATAGELJ, Polona, CIGOJ, Maja, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JEVŠEK PEZDIR, Ana, ŠUŠTERŠIČ, Janez, ŠUŠTERŠIČ, Snežana, VATOVEC, Katarina. Zaključek in smernice za izboljšavo. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. Str. 285-303. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 98496515]
169. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business and indigenous peoples' human rights. V: DEVA, Surya (ur.), BIRCHALL, David (ur.). Research handbook on human rights and business. Cheltenham, UK; Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, cop. 2020. Str. 335-353. Research Handbooks in Human Rights. ISBN 978-1-78643-639-9. [COBISS.SI-ID 34849539]
170. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Juristische Erörterung von Nachkriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit im slowenischen Gebiet. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.). Vom Kommunismus zur Demokratie. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2020. Str. 115-169, zvd. ISBN 978-961-7014-24-2. [COBISS.SI-ID 55273987]
171. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The ILO tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy revisited : is there a need for its reform?. V: BUNGENBERG, Marc (ur.). European Yearbook of International Economic Law 2019. Cham, Switzerland: Springer, 2019. Str. 193-213. ISBN 978-3-030-22484-4, ISBN 978-3-030-22485-1. DOI: 10.1007/8165_2019_30. [COBISS.SI-ID 2048069604], [Scopus do 11. 6. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
172. LETNAR ČERNIČ, Jernej. European Perspectives on the Business and Human Rights Treaty Initiative. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), CARRILLO-SANTARELLI, Nicolás (ur.). The Future of Business and Human Rights : Theoretical and Practical Considerations for a UN Treaty. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, cop. 2018. Str. 229-249, graf. prikaz. ISBN 978-1-78068-491-8. [COBISS.SI-ID 1024753521]
173. ZOBEC, Jan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. The remains of the authoritarian mentality within the Slovene judiciary. V: BOBEK, Michal (ur.). Central European judges under the European influence : the transformative power of the EU revisited. Paperback ed. Oxford; Portland (Oregon): Hart, 2017. Str. 125-148. EU law in the member states, vol. 2. ISBN 978-1-50991-836-2. [COBISS.SI-ID 147843843]
174. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Desarrollos internacionales recientes en el ámbito de los derechos humanos y las empresas. V: Derechos Humanos y Empresas : Reflexiones desde América Latina. San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2017. Str. 137-156, ilustr. ISBN 978-9930-514-12-2. [COBISS.SI-ID 1024560481]
175. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Polpretekla zgodovina v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje "v imenu ljudstva". Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 251-267. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 40180525]
financer: ARRS, Projekti, J5-7359, SI, Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji
176. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Transitional justice in Slovenia?. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 352-373. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 1024547937]
177. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate accountability for human rights : from a top-down to a bottom-up approach. V: MARTIN, Jena (ur.), BRAVO, Karen E. (ur.). The business and human rights landscape : moving forward, looking back. New York: Cambridge University Press, cop. 2015. Str. 193-218. ISBN 978-11-0709-552-6, ISBN 978-11-0747-937-1. [COBISS.SI-ID 85292289]
178. ZOBEC, Jan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. The remains of the authoritarian mentality within the Slovene judiciary. V: BOBEK, Michal (ur.). Central European judges under the European influence : the transformative power of the EU revisited. Oxford; Portland: Hart, 2015. Str. 125-148. EU law in the member states, vol. 2. ISBN 978-1-84946-774-2. [COBISS.SI-ID 513750904]
179. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate responsibility for human rights : towards a pluralist approach. V: VANDENHOLE, Wouter (ur.). Challenging territoriality in human rights law : building blocks for a plural and diverse duty-bearer regime. New York: Routledge, 2015. Str. 69-111. Routledge research in human rights law. ISBN 978-1-138-79945-5. [COBISS.SI-ID 83807233], [Scopus do 26. 5. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
180. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Democracy as a trump card? : combating hate speech in pluralistic societies. V: GOZDECKA, Dorota Anna (ur.), KMAK, Magdalena (ur.). Europe at the edge of pluralism. Mortsel: Intersentia, cop. 2015. Str. 163-176. Ius Commune Europeaum, 134. ISBN 978-1-78068-306-5, ISBN 1-78068-306-5. [COBISS.SI-ID 82827777]
181. LETNAR ČERNIČ, Jernej. An elephant in a room of porcelain : establishing corporate responsibility for human rights. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), HO, Tara van (ur.). Human rights and business : direct corporate accountability for human rights. Oisterwijk: Wolf Legal, cop. 2015. Str. 131-158. ISBN 978-94-6240-207-2. [COBISS.SI-ID 82094337]
182. BOHOSLAVSKY, Juan Pablo, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Placing human rights at the centre of sovereign financing. V: BOHOSLAVSKY, Juan Pablo (ur.), LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Making sovereign financing and human rights work. Oxford; Portland: Hart, 2014. Str. 1-14. ISBN 978-1-849-464-383. http://www.hartpub.co.uk/pdf/samples/9781849464383sample.pdf. [COBISS.SI-ID 78866945]
183. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Sovereign financing and corporate responsibility for economic and social rights. V: BOHOSLAVSKY, Juan Pablo (ur.), LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Making sovereign financing and human rights work. Oxford; Portland: Hart, 2014. Str. 139-162, ilustr. ISBN 978-1-849-464-383. http://www.hartpub.co.uk/pdf/9781849464383.pdf. [COBISS.SI-ID 78867457]
184. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Consolidating democracy through transitional justice in Slovenia : lessons learnt?. V: FIJALKOWSKI, Agata (ur.), GROSESCU, Raluca (ur.). Transitional criminal justice in post-dictatorial and post-conflict societies. Cambridge: Intersentia, cop. 2014. Str. 147-168. Series on transitional justice, 18. ISBN 978-1-78068-260-0, ISBN 1-78068-260-3. http://www.intersentia.com/Files/Books/Inhoudstafel/9781780682600.pdf. [COBISS.SI-ID 81184001]
185. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Vizija učinkovitega varovanja človekovih pravic v slovenski družbi. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Evropska Slovenija. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. Str. 52-76. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-92463-9-9, ISBN 978-961-93472-3-2. [COBISS.SI-ID 74646273]
186. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Culture of fear in Slovenian society. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). From culture of fear to society of trust. Zürich; Berlin: Lit, 2013. Str. 195-203. Theologie Ost-West, Bd. 17. ISBN 978-3-643-90414-0. [COBISS.SI-ID 77622529]
187. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Economic, social and cultural rights of the Purak peoples : Committee on Economic, Social and Cultural Rights. V: GIBNEY, Mark (ur.), VANDENHOLE, Wouter (ur.). Litigating transnational human rights obligations : alternative judgements. London; New York: Routledge. 2013, str. 99-108. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 9780203797471, ISBN 0203797477. http://www.amazon.com/Litigating-Transnational-Human-Rights-Obligations-ebook/dp/B00GDFIBSO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1383768485&sr=8-3&keywords=wouter+vandenhole#reader_B00GDFIBSO. [COBISS.SI-ID 76200961], [Scopus]
188. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate security as the basis of corporate social responsibility. V: ČALETA, Denis (ur.), VRŠEC, Miran (ur.). Management of corporate security : new approaches and future challenges. Ljubljana: Institute for Corporative Security Studies, 2013. Str. 209-218. ISBN 978-961-92860-7-4. [COBISS.SI-ID 74085889]
189. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Il quadro normativo per il settore delle energie rinnovabili in Slovenia. V: La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile : sistemi giuridici comparati, dal livello sovrastatale al locale. [Padova]: CEDAM, 2013. Str. 315-332. Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Trento, 110. ISBN 9788813328856, ISBN 8813328850. [COBISS.SI-ID 75125761]
190. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Obligaciones de las empresas en el marco del derecho humano al medio ambiente sano y alagua. V: ZAMORA, Francisco J. (ur.). La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos. Madrid: Universidad de Alcalá, 2013. Str. 193-214. ISBN 978-84-15834-25-0. [COBISS.SI-ID 1024520817]
191. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporations and human rights: toward binding international legal obligations?. [COBISS.SI-ID 75673345]
192. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Slovenska ustava in varstvo človekovih pravic = Slovenian constitution and protection of human rights. V: KAUČIČ, Igor (ur.). Dvajset let Ustave Republike Slovenije : pomen ustavnosti in ustavna demokracija = Twenty years of the Constitution of the Republic of Slovenia : significance of constitutionality and constitutional democracy. Ljubljana: Pravna fakulteta: = Faculty of Law: Ustavno sodišče Republike Slovenije: = Constitutional Court of the Republic of Slovenia, 2012. Str. [353]-363. ISBN 978-961-90589-3-0. [COBISS.SI-ID 72330753]
193. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Slovenia. V: HAMMER, Leonard M. (ur.), EMMERT, Frank (ur.). The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe. The Hague: Eleven International Publishing, cop. 2012. Str. 527-556. ISBN 978-94-90947-06-4. [COBISS.SI-ID 69306625]
194. TOEBES, Brigit, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations under economic, social, and cultural rights. V: ADDICOTT, Jeffrey F. (ur.), BHUIYAN, Jahid Hossain (ur.), CHOWDHURY, Tareq M. R. (ur.). Globalization, international law, and human rights. Oxford: Oxford University Press, cop. 2012. Str. 1-33. ISBN 9780198074151, ISBN 0198074158. [COBISS.SI-ID 69061633]
195. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Izvrševanje sodb evropskega sodišča za človekove pravice. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Izzivi moderne države. Brdo pri Kranju: Fakulteta za državne in evropske študije, 2012. Str. 67-83. ISBN 978-961-91541-9-9. [COBISS.SI-ID 71974145]
196. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Obligaciones de las empresas en el marco del derecho humano al agua. V: OLMOS GIUPPONI, María Belén (ur.). Medio ambiente, cambio climático y derechos humanos. Medellín: DIKE. Biblioteca Jurídica, 2011. Str. 117-136. Justicia en griego. ISBN 978-958-731-064-1. [COBISS.SI-ID 69070337]
197. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Section four introduction. V: MORGAN, Heather M. (ur.), LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), MILLIGAN, Lindsay (ur.). Perspectives on power : an inter-disciplinary approach. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010. Str. [204]-208. ISBN 978-1-4438-1849-0, ISBN 1-4438-1849-6. [COBISS.SI-ID 256301056]
198. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Spremna beseda : k Pučnikovem vmesnem sporočilu o povojnih pobojih. V: JANČAR, Mateja (ur.), LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Poročilo o pobojih : vmesno poročilo o raziskovanju povojnih množičnih pobojev Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti, ki jo je vodil dr. Jože Pučnik. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2010. Str. 275-293. ISBN 978-961-6689-09-0. [COBISS.SI-ID 1024180321]
199. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate responsibility for human rights : a critical analysis of the OECD guidelines for multinational enterprises. V: RAMAKISTAIAH, Jilla (ur.). Trade and human rights. 1st ed. Hyderabad: Icfai University Press, 2010. Str. 69-116. Amicus Books. ISBN 978-93-80120-79-9. [COBISS.SI-ID 1024145505]
200. LETNAR ČERNIČ, Jernej, AVBELJ, Matej. Conundrum of the Piran Bay: Slovenia v. Croatia : the case of maritime delimitation. V: SABITHA, A. (ur.). Marine environment : governance concerns. Hyderabad: Icfai University Press, 2009. [19] str. Amicus Books. ISBN 978-81-314-2285-4. [COBISS.SI-ID 1024146017]
201. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Obveznost sojenja ali izročitve : (aut dedere aut judicare). V: DRENIK BAVDEK, Simona (ur.), SANCIN, Vasilka (ur.), JAZBEC, Milan (ur.). Zbornik znanstvenih razprav ob 60. obletnici Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, cop. 2008. Str. 181-192. ISBN 978-961-6566-06-3, ISBN 978-961-6566-09-4. [COBISS.SI-ID 1861463]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

202. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Holistični teoretični in normativni model za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : slovenske in mednarodne perspektive. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. Str. 205-208. ISBN 978-961-96191-9-3. [COBISS.SI-ID 158780675]
203. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Priporočila za izboljšanje spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu v slovenskem pravnem redu. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : slovenske in mednarodne perspektive. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. Str. 209-211. ISBN 978-961-96191-9-3. [COBISS.SI-ID 158780931]
204. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Lovro Šturm in vladavina prava : uvodna beseda. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Omejitev oblasti : Liber Amicorum v spomin na prof. dr. Lovra Šturma. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2022. Str. ix-xx. ISBN 978-961-6901-16-1. [COBISS.SI-ID 128727555]
205. LETNAR ČERNIČ, Jernej, CIGOJ, Maja. Future of human rights protection in the European Union. V: The conference on the future of Europe - a view from Slovenia : working paper. Ljubljana: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2021. Str. 6-17. https://eufuture.nova-uni.si/wp-content/uploads/2022/10/working-paper_final.pdf. [COBISS.SI-ID 125758211]
206. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Petindvajset let Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. V: AVBELJ, Matej (ur.), AVBELJ, Matej. Izgradnja ustavne demokracije : liber amicorum Peter Jambrek. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2019. Str. 162-170. ISBN 978-961-94502-3-9. [COBISS.SI-ID 2048077284]
207. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Realising the Charter of Fundamental Rights of the European Union in National and European Fora. V: SÎRBU, Olesea (ur.), DEVETAK, Silvo (ur.), CRUDU, Rodica (ur.). EU and its eastern neighbourhood : fostering deeper europeanization of Moldova. Chişinǎu: Association for Ethnic and Regional Studies of Moldova, cop. 2016. Str. 7-25, ilustr. Jean Monnet Publications. ISBN 978-9975-3069-4-2. http://hdl.handle.net/11368/2898454. [COBISS.SI-ID 1024534113]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

208. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Zakaj ste nas kaznovali?. Pravna praksa : PP. 13. jan. 2022, leto 41, št. 1/2, str. 44-45, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 93681923]
209. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dom v svetu : spomini. Pravna praksa : PP. 29. sep. 2022, leto 41, št. 35/36, str. 40-41, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 158968579]
210. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Manca Erzetič (ur.), »Goli otok po sedemdesetih letih«, Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2021. Dignitas : revija za človekove pravice. 2021, [št.] 89/90, str. 211-213. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 98637827]
211. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Na pravi strani zgodovine : kako sta razum in etična opredelitev naredila Zahod velik. Pravna praksa : PP. 18. mar. 2021, leto 40, št. 11, str. 32-33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 104031491]
212. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Žrtvovanje : življenje v fašistični milici. Pravna praksa : PP. 6. jun. 2019, leto 38, št. 21/22, str. 42-43, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16809297]
213. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dileme svobode izražanja v slovenski družbi. Pravna praksa : PP. 5. okt. 2017, leto 36, št. 38, str. 32-33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15823697]
214. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Suzanna Linton (ed.). Hong Kong's war crimes trials, OUP, 2013, 264 pp. Dignitas : revija za človekove pravice. 2014, [št.] 63/64, str. 165-167. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 82525185]
215. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Rok Čeferin: Meje svobode tiska. Dignitas : revija za človekove pravice. 2013, [št.] 57/58, str. 285-286. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 75564289]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

216. LETNAR ČERNIČ, Jernej. This is not Chile. Dignitas : revija za človekove pravice. 2023, [št.] 97, str. 5-7. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 168995843]
217. LETNAR ČERNIČ, Jernej. How do we ensure a clean and healthy environment in Slovenia?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2023, [št.] 98, str. 5-7. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 182363651]
218. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Karikatura človekovih pravic. Dignitas : revija za človekove pravice. 2022, [št.] 95/96, str. 5-6. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 142905347]
219. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Začarani krog slovenske tranzicije. Dignitas : revija za človekove pravice. 2021, [št.] 91/92, str. 5-7. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 100463619]
220. LETNAR ČERNIČ, Jernej, CARRILLO-SANTARELLI, Nicolás. Conclusion. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), CARRILLO-SANTARELLI, Nicolás (ur.). The Future of Business and Human Rights : Theoretical and Practical Considerations for a UN Treaty. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, cop. 2018. Str. 1-9. ISBN 978-1-78068-491-8. [COBISS.SI-ID 1024754033]
221. LETNAR ČERNIČ, Jernej, CARRILLO-SANTARELLI, Nicolás. Introduction. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), CARRILLO-SANTARELLI, Nicolás (ur.). The Future of Business and Human Rights : Theoretical and Practical Considerations for a UN Treaty. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, cop. 2018. Str. 1-9. ISBN 978-1-78068-491-8. [COBISS.SI-ID 1024753777]
222. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Človekove pravice v primežu ideologije. Dignitas : revija za človekove pravice. 2017, 75/76, str. 5-6. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 2053124790]
223. LETNAR ČERNIČ, Jernej, HO, Tara van. Introduction. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), HO, Tara van (ur.). Human rights and business : direct corporate accountability for human rights. Oisterwijk: Wolf Legal, cop. 2015. Str. 1-24. ISBN 978-94-6240-207-2. [COBISS.SI-ID 82094081]
224. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Spominjanje ob tragični obletnici. Dignitas : revija za človekove pravice. 2014, [št.] 63/64, str. 5-7. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 82518785]
225. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Uvodnik. Dignitas : revija za človekove pravice. 2013, 57/58, str. 3-5. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 74908929]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

226. AVBELJ, Matej, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, FIKFAK, Veronika, BUGARIČ, Bojan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dvojna zloraba prava. Večer. [Tiskana izd.]. 30. nov. 2017, leto 73, št. 277, str. 19. ISSN 0350-4972. https://www.vecer.com/krsitev-ustavnosti-in-teptanje-ustavne-demokracije-v-drzavnem-zboru-6357244. [COBISS.SI-ID 5505323]
227. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Vizija slovenske prihodnosti. Dignitas : revija za človekove pravice. 2011, [št.] 51/52, str. 102-104. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 3315622]

1.25 Drugi sestavni deli

228. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Responding to crimes against humanity committed in Slovenia after the Second World War. V: Oxford transitional justice research : research paper. Oxford: [200?]-. Jan. 2011, research paper 4, str. 1-13. http://www.csls.ox.ac.uk/documents/OTJRRP4Cernic.pdf. [COBISS.SI-ID 1024153953]
229. LETNAR ČERNIČ, Jernej. AA Constitutional complaint : Up-1299/06-16, ILDC 685 (SI 2006) : 15 March 2007. V: Oxford reports on international law. Oxford: [200?]-. 6. feb. 2009. [COBISS.SI-ID 1024165985]
230. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Constitutional review procedure : Case no U-I-245/00, ILDC 415 (SI 2001) : 18 October 2001. V: Oxford reports on international law. Oxford: [200?]-. 16. mar. 2009. [COBISS.SI-ID 1024166753]
231. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Supreme State Prosecutor v Ribičič, Order on Whether to Open Pre-Trial Criminal Investigation : Ks 962/2006, ILDC 523 (SI 2006) : 27 June 2006. V: Oxford reports on international law. Oxford: [200?]-. 23. nov. 2008. [COBISS.SI-ID 1024166497]
232. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Constitutional complaint : Up-555/03-41, Up-827/04-26, ILDC 631 (SI 2006) : 6 July 2006. V: Oxford reports on international law. Oxford: [200?]-. 28. jan. 2008. [COBISS.SI-ID 1024167265]
233. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Re Act on Nomination of Candidates from Slovenia for Judges at International Courts, Constitutional Review : U-I-120/04, ILDC 423 (SI 2004) : 1 July 2004. V: Oxford reports on international law. Oxford: [200?]-. 4. okt. 2007. [COBISS.SI-ID 1024167009]
234. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Stepanović and ors, First instance request for constitutional review : U-I-2/04, ILDC 424 (SI 2005) : 16 June 2005. V: Oxford reports on international law. Oxford: [200?]-. 22. feb. 2007. [COBISS.SI-ID 1024166241]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

235. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, avtor dodatnega besedila), STROJIN ŠTAMPAR, Anja (avtor, avtor dodatnega besedila), ROZMAN, Til (avtor, avtor dodatnega besedila). Gospodarstvo in varstvo človekovih pravic : primerjalno pravna analiza vloge in pristojnosti Slovenskega državnega holdinga, d. d., pri spoštovanju človekovih pravic. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. 93 str. ISBN 978-961-95520-2-5. [COBISS.SI-ID 83538691]
236. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate accountability under socio-economic rights. London; New York: Routledge, 2020. 293 str., ilustr. Transnational law and governance. ISBN 978-0-367-58682-9. [COBISS.SI-ID 101789955]
237. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JUSTINEK, Gorazd. The impact of European institutions on the rule of law and democracy : Slovenia and beyond. Oxford [etc.]: Hart, 2020. IX, 300 str., graf. prikazi, zvd. EU law in the member states, vol. 5. ISBN 978-1-50991-505-7. [COBISS.SI-ID 13277443]
238. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate accountability under socio-economic rights. London; New York: Routledge, 2019. 293 str., ilustr. Transnational law and governance. ISBN 978-1-138-28878-2. [COBISS.SI-ID 2053211830]
239. AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, JAMBREK, Peter, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KLEINDIENST, Petra, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTRUS, Dušan, ŠTURM, Lovro, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, VALENTINČIČ, Dejan, ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, DROBEŽ, Eneja, VATOVEC, Katarina, ČEBULJ, Janez (avtor, član uredniškega odbora), FERK, Petra, FERK, Boštjan, MULEC, Breda, NERAD, Sebastian, PETRIČ, Ernest, BOŠNJAK, Marko, ERBEŽNIK, Anže, MAVČIČ, Arne, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519 str.). ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 299270144]
240. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Slovenija na razpotju : geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi : [znanstvena monografija]. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6901-11-6. [COBISS.SI-ID 298037760]
241. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, fotograf), URLEP, Staša, DIMNIK, Mateja, VALENTINČIČ, Dejan, BOHINC, Erazem, TURK, Ana, SODERŽNIK, Anja, ANDREJEVIĆ, Aleksandra. Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice : (1994-2016). 1. izd. Predoslje: Fakulteta za državne in evropske študije, 2017. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6901-06-2. [COBISS.SI-ID 285752064]
242. JAMBREK, Peter, LETNAR ČERNIČ, Jernej, GULIČ PIRNAT, Priscila (avtor dodatnega besedila, urednik). Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms - behavioral, social and normative approaches. 1st ed. Nova Gorica: European Faculty of Law; Kranj: Graduate School of Government and European Studies, 2014. 400 str. Collection Slovenia 1945-2015. ISBN 978-961-6731-10-2. [COBISS.SI-ID 274822400]
243. JAMBREK, Peter, LETNAR ČERNIČ, Jernej, GULIČ PIRNAT, Priscila (avtor dodatnega besedila, urednik). Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije - izvori, temelji in razvoj. 1. izd. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta; Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2014. 542 str. Slovenija 1945-2015. ISBN 978-961-6731-11-9. [COBISS.SI-ID 274822144]
244. MAVČIČ, Arne, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZAGORIČNIK MARINIČ, Petra, MATIJAŠEVIĆ, Nina, BOHINC, Erazem. Constitutional law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2012. 378 str., portreti. ISBN 978-90-411-4635-9. [COBISS.SI-ID 16623154]
245. MAVČIČ, Arne, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZAGORIČNIK MARINIČ, Petra, MATIJAŠEVIĆ, Nina, BOHINC, Erazem, ALEN, André (urednik), HALJAN, David (urednik). Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2012. 378 str. Constitutional Law, 100. ISBN 978-90-654-4944-3. [COBISS.SI-ID 71986177]
246. AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, BELE, Ivan, BLAHA, Miran, CERAR, Miro, ČEBULJ, Janez, DEISINGER, Mitja, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IVANC, Blaž, JAKLIČ, Klemen, JAKULIN, Vid, JAMBREK, Peter, JEROVŠEK, Tone, KAUČIČ, Igor, KONČINA PETERNEL, Mateja, KOVAČ, Polonca, KLEMENČIČ, Goran, KRESAL, Barbara, LETNAR ČERNIČ, Jernej, MAVČIČ, Arne, NERAD, Sebastian, OREHAR IVANC, Metoda, PAVLIN, Peter, PIRNAT, Rajko, POGORELEC, Janez, PREPELUH, Urška, FARMANY, Polona, SOVDAT, Jadranka, ŠORLI, Marko, TESTEN, Franc, UMEK, Urška, VLAJ, Stane, ZAGRADIŠNIK, Renata, ZOBEC, Jan, ZUPANČIČ, Karel, ŠTURM, Lovro (avtor, urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : dopolnitev - A : [znanstvena monografija]. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2011. 1.705 str. ISBN 978-961-91541-8-2. [COBISS.SI-ID 257619456]
247. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Human rights law and business : corporate responsibility for fundamental human rights. Groningen: Europa Law Publishing, 2010. XVIII, 328 str. ISBN 978-90-8952-081-4. [COBISS.SI-ID 10941777]

2.02 Strokovna monografija

248. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, urednik), JUSTINEK, Gorazd, ROZMAN, Til, STROJIN ŠTAMPAR, Anja, SVETLIČ, Rok, ŽALEC, Bojan, VATOVEC, Katarina, AVBELJ, Matej. Slovenski državni holding, d. d., in spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Kranj: Nova Univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (37 str.)). ISBN 978-961-6901-15-4. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/Slov.drzav_.holding-JLC.pdf. [COBISS.SI-ID 13089795]
249. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, urednik), AVBELJ, Matej, NOVAK, Marko, VALENTINČIČ, Dejan. Reform of democracy and the rule of law in Slovenia. 1st ed. Kranj: New University, Faculty of Government and European Studies, 2019. 62 str. ISBN 978-961-6901-12-3. https://nova-uni.si/index.php/sl/e-gradiva, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WQ4SS3G7. [COBISS.SI-ID 299668224]
250. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, urednik), AVBELJ, Matej, NOVAK, Marko, VALENTINČIČ, Dejan. Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018. 79 str. ISBN 978-961-6901-09-3. [COBISS.SI-ID 297650688]
251. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate responsibility for human rights. Ljubljana: Law institute, 2008. [19 f.]. Libertas Working Papers, 1/2008. http://ssrn.com/abstract=1152354. [COBISS.SI-ID 1024143457]

2.09 Magistrsko delo

252. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Uresničevanje medijske svobode in svobode umetniškega ustvarjanja v Sloveniji : magistrsko delo. Kranj: [J. Letnar Černič], 2006. 120 f. [COBISS.SI-ID 1024005473]

2.11 Diplomsko delo

253. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Enako obravnavanje žensk in moških pri delu v pravnem redu Evropske unije in na Švedskem : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Letnar], 2002. IX, 109 f., [4] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 5397585]
254. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Enako obravnavanje žensk in moških pri delu v pravnem redu Evropske unije in na Švedskem : diplomsko delo. Ljubljana; Lund: [J. Letnar], 2001/2002. 114 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4937297]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

255. LETNAR ČERNIČ, Jernej, VALENTINČIČ, Dejan, JENUŠ, Gregor, BOHINC, Erazem, MAUČEC, Gregor, NOVAK, Marko. Analiza stanja hrvaške, nemške in srbske skupnosti v Republiki Sloveniji, Agencija za raziskovalno dejavnost RS (1.10.2021- 30.9.2022, št. V5-2107). Ljubljana: Evropska pravna fakulteta Nove univerze, 2022. 225 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 136215555]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

256. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate obligations under the human right to water. Florence: European University Institute, 2010. 32 str. EUI working papers, MWP, 2010/19. ISSN 1830-7728. http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/14379/MWP_2010_19.pdf?sequence=1. [COBISS.SI-ID 1024149601]
257. HANČIČ, Damjan, KOLARIČ, Boštjan, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja. National report of the crimes of communism in Slovenia. Prague: [Institute for the Study of Totalitarian Regimes], 2010. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/zlociny-komunismu/COUNTRY%20REPORT%20SLOVENIA.pdf. [COBISS.SI-ID 1024180577]
258. LETNAR ČERNIČ, Jernej. National security - a trump card? : the European court of human rights decision in Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, Etxeberria and others v. Spain and Herritarren Zerrenda v. Spain. Florence: European University Institute, 2010. 23 str. EUI working papers, MWP, 2010/2. ISSN 1830-7728. http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/13343/MWP_2010_02.pdf?sequence=1. [COBISS.SI-ID 1024149857]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

259. GRIESSER PEČAR, Tamara, AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PUHAR, Alenka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Okrogla miza o Kočevskem procesu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 27 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_08_14_Kocevski_proces. [COBISS.SI-ID 143420931]
260. AVBELJ, Matej (diskutant), STERIO, Milena (diskutant), PLECNIK, John T. (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant). The academic forum of the New university. The US presidential election and its aftermath : Zoom application. Ljubljana: Nova univerza; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura, 10 min, 5 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=jGWhXzQhNuU. [COBISS.SI-ID 104095491]
261. SALIHOVIĆ, Alen (avtor, oseba, ki intervjuva), LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), VALENTAN, Sebastijan (intervjuvanec). Sojenje p. Tadeju Strehovcu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Pogovor o. https://avdio.ognjisce.si/cikel/pogovor_o. [COBISS.SI-ID 10898691]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

262. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, fotograf). Nevidne reči : vtisi in razmišljanja o kolumbijski družbi. 1. izd. Ljubljana: IDH, Inštitut za družboslovne in humanistične raziskave, 2016. 141 str., fotogr. Zbirka Človekove pravice. ISBN 978-961-285-058-6. [COBISS.SI-ID 282163200]

2.27 Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon

263. ACCETTO, Matej, AHTIK, Meta, DUGAR, Gregor, FAJFAR, Tanja, FERČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Katja, FORTUNA, Stanislav, GORKIČ, Primož, GRAD, Franc, HUMAR, Marjeta, IVANJKO, Šime, JEMEC TOMAZIN, Mateja, KAUČIČ, Igor, KONČAR, Polonca, KOSTELEC, Andreja, KOVAČ, Polonca, KRANJC, Vesna, LETNAR ČERNIČ, Jernej, MEŽNAR, Špela, MOŽINA, Damjan, NOVAK, Aleš, NOVAK, Barbara, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada, REPAS, Martina, SANCIN, Vasilka, SELINŠEK, Liljana, STRBAN, Grega, ŠTEFANEC, Iztok, TIČAR, Luka, VLAHEK, Ana, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, ZAGORC, Saša, ŽAGAR KARER, Mojca, ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija, et al., DUGAR, Gregor (glavni urednik), FAJFAR, Tanja (glavni urednik), HUMAR, Marjeta (glavni urednik), JEMEC TOMAZIN, Mateja (glavni urednik), NOVAK, Aleš (glavni urednik), TIČAR, Luka (glavni urednik), ŽAGAR KARER, Mojca (glavni urednik). Pravni terminološki slovar. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 418 str. Zbirka Slovarji. ISBN 978-961-05-0022-3. [COBISS.SI-ID 293556224]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

264. MALLY, Igor (intervjuvanec), LUKŠIČ-HACIN, Marina (intervjuvanec), KOČAN, Faris (intervjuvanec), LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec). Evropska unija zaostruje politiko glede migracij : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 14. 2. 2023. [COBISS.SI-ID 142015235]
265. LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), POŽGAN, Jure (intervjuvanec), STOJAN, Jure (intervjuvanec). Evropska unija se na vojno v Ukrajini odziva z radikalnimi premiki v svojih politikah : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 10. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103139843]
266. LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), PEGAN, Andreja (intervjuvanec), GORŠEK MENCIN, Nataša (intervjuvanec). Evropski voditelji v boj proti energetskim špekulantom in rušenju pravne države : oddaja Studio ob 17h, 21. 10. 2021. https://365.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174815735. [COBISS.SI-ID 87237123]
267. BOJINOVIĆ FENKO, Ana (intervjuvanec), LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), MAVER, Aleš (intervjuvanec). Kakšno Evropo hočemo? : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 2. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 75784707]
268. LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), SALECL, Renata (intervjuvanec), FIDLER, Sanja (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec), KURNIK, Andrej (intervjuvanec), DOBRANIĆ, Filip (intervjuvanec), KOBAN, Dejan (intervjuvanec). Protivladni protesti : TV Slovenija 1, Oddaja Tednik, 11. 5. 2020, ob 20.00. [COBISS.SI-ID 15273731]
269. LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), AŠČIĆ, Jelena (intervjuvanec), BEOVIĆ, Bojana (intervjuvanec), TOMŠIČ, Andrej (intervjuvanec), CAPAK, Krunoslav (intervjuvanec), RAJGELJ, Barbara (intervjuvanec), BATAGELJ, Zenel (intervjuvanec), MIRNIK TRTNIK, Nada (intervjuvanec). Strah pred virusom ali karanteno? : TV Slovenija 1, Oddaja Tednik, 6. 7. 2020, ob 20.00. [COBISS.SI-ID 114634243]
270. GERŠAK, Urša (intervjuvanec), ROT, Veronika (intervjuvanec), LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), ŽAGAR, Mitja (intervjuvanec). Po obsodbah katalonskih voditeljev : [oddaja] Studio ob sedemnajstih, I. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 15. 10. 2019. https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/studio-ob-17-00-117/. [COBISS.SI-ID 13933901]
271. NAHTIGAL, Matjaž (intervjuvanec), UDOVIČ, Boštjan (intervjuvanec), LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), MIROŠIČ, Iztok (intervjuvanec). Prihodnost Evrope : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 20. september 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174563533. [COBISS.SI-ID 1540660676]
272. PRIBAC, Igor (intervjuvanec), GORENAK, Vinko (intervjuvanec), FAJON, Tanja (intervjuvanec), LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec). V Evropi strahov in zidov : oddaja Tarča, TV Slovenija, 1. program, 22. 10. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174366817. [COBISS.SI-ID 58712930]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

273. LETNAR ČERNIČ, Jernej. The draft United Nations treaty on business and human rights, reality or mirage? : [lecture at] CSU School of Law, 28. oktober 2019. [COBISS.SI-ID 104178435]
274. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business and human rights : predavanje na University of Deusto, Insitute of Human Rights Pedro Arrupe, Bilbao - Spain, 29. april 2014. Bilbao: University of Deusto, 29. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 81604609]
275. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business and human rights : recent developments in the United Nations : predavanje na Universidad Autonoma Madrid, octubre 30, 2014. Madrid: Universidad Autonoma, 30. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 81655297]
276. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business and human rights in transitional justice context : predavanje na Universidad de San Buenaventura, Febrero 11 de 2014, Medellín. Medellín: Universidad de San Buenaventura, 11. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 81769217]
277. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business, sustainable development and corporate social responsibility : predavanje na Peking University School of Government, 21. julij 2014, Peking. Peking: Peking University School of Government, 21. jul. 2014. [COBISS.SI-ID 81742337]
278. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate human rights obligations : predavanje na Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, Bogota (Columbia), 24th February 2014. Bogota: Univesidad de Los Andes. Facultad de Derecho, 24. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 77963521]
279. ZOBEC, Jan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. The remains of the authoritarian mentality within the Slovene judiciary : predavanje na "The transformative power of Europe revisited on the 10th anniversary of the enlargement", workshop organised by The Centre for Judicial Cooperation, Department of Law in collaboration with The College of Europe at European university institute , 12 may 2014, Firenze, Italy. Firenze, 12. maj 2014. https://www.coleurope.eu/sites/default/files/uploads/news/cee_judges_programme_19_03_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 81268737]
280. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Freedom of Expression : Seminar on Human Rights Law and Terrorism. European University Institute, 5th November 2010. San Domenico di Fiesole: European University Institute, 2010. [COBISS.SI-ID 1024203873]
281. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Sources of International Law : Seminar na University of Lund, september 2007. Lund: University, 2007. [COBISS.SI-ID 1024204129]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

282. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Varstvo narodnih skupnosti v slovenskem ustavnem redu, znanstvena konferenca Evropske pravne fakultete Nove univerze, 1. panel, 27. septembra 2022. https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2022/09/PROGRAM-27.-9-.2022.pdf. [COBISS.SI-ID 136218883]
283. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dostojanstvo, svoboščine in epidemija : [predavanje na spomladanski šoli Nove univerze 2021 Epidemija in slovenska družb, 17.-21. maj 2021]. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta Nove univerze, 2021. [COBISS.SI-ID 98626819]
284. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, JUSTINEK, Gorazd. Recent developments in EU law and human rights law : the International and Comparative Law Forum of the Faculty of Law Union University Belgrade, 9 December 2021. [COBISS.SI-ID 150999555]
285. BARDUTZKY, Samo (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant), ZAGORC, Saša (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant). Okrogla miza "COVID in človekove pravice" o odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 27.8.2020 o dveh odlokih vlade za zajezitev in obvladovanja epidemije, 23. 9. 2020, Evropska pravna fakulteta Nove Univerze. https://epf.nova-uni.si/okrogla-miza-o-odlocbi-ustavnega-sodisca-st-u-i-83-20-z-dne-27-8-2020-o-dveh-odlokih-vlade-za-zajezitev-in-obvladovanja-epidemije-2/. [COBISS.SI-ID 31694595]
286. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Varstvo človekovega dostojanstva kot zadnja obramba zoper totalitarizme : [predavanje na jesenski šoli Nove univerze 2020, Totalitarizem skozi 20. stoletje, zgodovinski, družbeni, humanistični in pravni vidiki, Slovenija po treh totalitarizmih, 14.-18. september 2020]. Ljubljana: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2020. [COBISS.SI-ID 98615043]
287. KERESTEŠ, Tomaž, KORPIČ-HORVAT, Etelka, ŠKRK, Mirjam, KRANJC, Janez, DEVETAK, Silvo, ZAGORC, Saša, LETNAR ČERNIČ, Jernej, VALENTINČIČ, Dejan. Človekove pravice v okviru pravnega študija : sodelovanje na mednarodni konferenci ob obeležitvi 10. obletnice zavezujoče Listine EU o temeljnih pravicah, PF Maribor, 29. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 37740291]
288. AVBELJ, Matej (konzultant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (konzultant), IVANC, Blaž (konzultant), JAGRIČ, Timotej (konzultant). Umeščanje zdravstvene politike v znanstvene, etične okvire in okvire zmanjševanja škodljivosti za zdravje in socialo : sodelovanje na okrogli mizi na znanstvenem srečanju, Aktualnost različnih zdravstvenih politik, 6. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 89316099]
289. LEADER, Sheldon, HO, Tara van, DEVA, Surya, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Due diligence within corporate groups : the relevance of direct duty of care in protecting human rights : predavanje na 3rd Annual United Nations Forum on Business and Human Rights "Advancing business and human rights globally: alignment, adherence and accountability", from 1 to 3 December in Geneva, Switzerland. Geneva: United Nations, 3. dec. 2014. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession3/Programme.pdf. [COBISS.SI-ID 81578753]
290. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Fair trial guarantees before the court of arbitration for sport : predavanje na 10th Anniversary Conference of the European Society of International Law took place in Vienna, Austria, 4th - 6th September 2014. Vienna, 4. sep. 2014. https://esil2014.univie.ac.at/programme/. [COBISS.SI-ID 79832833]
291. LETNAR ČERNIČ, Jernej. A glass half-full : direct human rights obligations of corporations : predavanje na GLOTHRO final conference "Beyond state obligation in international human rights law - toward common principles on the obligations of multiple global actors", 27-29 March 2014, Turku, Finland. Turku, 28. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 81579265]
292. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporations and human rights : towards a bottom-up approach : predavanje na konferenci "Business and human rights: moving forward, looking back", West Virginia University, College of Law, Morgantown, 24th September 2013. Morgantown: West Virginia University. College of Law, 24. sep. 2013. [COBISS.SI-ID 77963009]
293. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Iskanje normativnih odgovorov na totalitaristična hudodelstva : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetu "Totalitarizmi - vprašanja in izzivi: ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi", Viteška dvorana Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 9.XI.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 31059501]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

294. LETNAR ČERNIČ, Jernej. (Ne)uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v slovenskem pravnem redu : predavanje na Znanstveni konferenciji Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu, 18. svibnja 2015, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 18. maj 2015. [COBISS.SI-ID 82829313]
295. LALIĆ NOVAK, Goranka, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pozdravne riječi : predavanje na Znanstveni konferenciji Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu, 18. svibnja 2015, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 18. maj 2015. [COBISS.SI-ID 82828801]
296. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Varstvo temeljnih človekovih pravic v vojni zoper terorizem : petek, 9. september 2011, konferenčna dvorana Državnega sveta, [Ljubljana]. Ljubljana: Inštitut za korporativne varnostne študije: Državni svet Republike Slovenije, 2011. [COBISS.SI-ID 4026830]

3.25 Druga izvedena dela

297. SHIKOVA, Natalija, JAZBEC, Milan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Academic Forum of the New University »Self-determination and Secession« : Faculty of Government and European Studies, Kranj, 15.12.2023. [COBISS.SI-ID 179424003]
298. FARACIK, Beata, UVAROVA, Olena, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Business and human rights in times of aggression on Ukraine : okrogla miza, Faculty of Government and European Studies, New University, Mestni trg 23, Ljubljana, Slovenia 7 March 2023, 12 AM, lecture room 1. [COBISS.SI-ID 148599811]
299. LETNAR ČERNIČ, Jernej, AHLIN DOLJAK, Sara, VATOVEC, Katarina. Enakost za vse: kako se z aktualno zakonodajo zaščititi pred diskriminacijo : spletni dogodek, 19. aprila, 2023, Nova univerza. [COBISS.SI-ID 150548995]
300. MALOVRH, Tanja (diskutant), WEINGERL, Petra (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant). Naravne nesreče, človekove pravice in okolje : vloga in obveznosti države in gospodarstva : razprava, 16. Evropski akademski forum Jean Monnet katedre Nove univerze, 25. septembra 2023, preko spletne aplikacije Zoom. [COBISS.SI-ID 166826243]
301. ŠABIČ, Zlatko (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), VATOVEC, Katarina (diskutant). Akademski forum Nove univerze: ruska agresija na Ukrajino: odziv mednarodnih organizacij – 13. 4. 2022. https://fds.nova-uni.si/vabilo-akademski-forum-20-4-2022/. [COBISS.SI-ID 136219395]
302. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), MAUČEC, Gregor (diskutant), NOVAK, Marko (diskutant), VALENTINČIČ, Dejan (diskutant), BOHINC, Erazem (diskutant). Akademski forum Nove univerze: "Svet Evrope in varstvo narodnih manjšin", 20. aprila 2022, preko spletne aplikacije Zoom. https://fds.nova-uni.si/vabilo-akademski-forum-20-4-2022/. [COBISS.SI-ID 136218115]
303. GRIESSER PEČAR, Tamara, AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Brez pravice do pritožbe : okrogla miza, 18. maja 2022, Nova univerza, predavalnica Franceta Bučarja. [COBISS.SI-ID 108285955]
304. JUSTINEK, Gorazd, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Ustavnopravni in mednarodnopravni izzivi Zahodnega Balkana : Akademski forum Nove univerze, 22. decembra 2022, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 150272515]
305. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), AHLIN DOLJAK, Sara (diskutant). Akademski forum: Varstvo dostojanstva v slovenski družbi : 21. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 112802563]
306. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), VALENTINČIČ, Dejan (diskutant), MAUČEC, Gregor (diskutant), NOVAK, Marko (diskutant), JENUŠ, Gregor (diskutant), BOHINC, Erazem. Akademski forum: Varstvo narodnostnih manjšin v slovenski družbi, organizira, Evropska pravna fakulteta, članica Nove univerze. Forum je potekal v okviru ARRS projekta: Analiza stanja hrvaške, nemške in srbske skupnosti v Republiki Sloveniji, preko zoom aplikacije, 7. decembra 2021. https://epf.nova-uni.si/akademski-forum-varstvo-narodnostnih-manjsin-v-slovenski-druzbi/. [COBISS.SI-ID 136216835]
307. LETNAR ČERNIČ, Jernej, FARACIK, Beata, UVAROVA, Olena, MILATOVIČ, Siniša. Business and human rights developments in Central and Eastern Europe : webinar, Nova School of Law, New University in Ljubljana & BIICL, 12.10.2021. [COBISS.SI-ID 150272003]
308. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu: normativna reforma slovenskega in mednarodnega pravnega reda : mednarodna konferenca Recent developments in Business and Human Rights, 26. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 148600067]
309. JUSTINEK, Gorazd (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), STROJIN ŠTAMPAR, Anja (diskutant), ROZMAN, Til (diskutant). Akademski forum Nove univerze. Slovenski državni holding d.d. in spoštovanje človekovih pravic : 12. 10 2020, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 46440451]
310. AVBELJ, Matej (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant). E-Akademski forum Nove univerze ob izidu knjige "The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond" : 16. april 2020, Ljubljana. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/Vabilo.pdf, https://euniverza.eu/predavanja/akademski-forum-pogovor-ob-izidu-knjige-the-impact-of-european-institutions-on-the-rule-of-law-and-democracy-slovenia-and-beyond/?fbclid=IwAR0Z4aQc8_IE7JjoQ3_ijE-_yldZZY859SzefsdhHOaRYZc9auYp4LdfVtA. [COBISS.SI-ID 13236739]
311. JUSTINEK, Gorazd, APARAC, Jelena, CARRILLO-SANTARELLI, Nicolás, DEVA, Surya, LETNAR ČERNIČ, Jernej. The United Nations Business and Human Rights Treaty: Between Utopia and Reality? : akademski forum Nove univerze 2020/21, okrogla miza 9. novembra 2020 ob 15:00, preko spletne aplikacije Zoom. [COBISS.SI-ID 148598019]
312. BOŠNJAK, Marko (diskutant), KNEZ, Rajko (diskutant), NOVAK, Marko (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant). Varstvo človekovih pravic v času epidemije : okrogla miza v organizaciji Nove univerze, prek spletne aplikacije Zoom Webinars, 21. oktobra 2020. [COBISS.SI-ID 35121411]
313. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), BOŠNJAK, Marko (diskutant), KNEZ, Rajko (diskutant), FLORJANČIČ, Damijan (diskutant), ČEBULJ, Janez (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant). Akademski Forum Nove univerze. Ob 25-letnici uveljavitve Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic v Sloveniji : 14. november 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048053732]
314. JAMBREK, Peter (diskutant), JUHANT, Janez (diskutant), SVETLIČ, Rok (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant). Akademski forum Nove univerze. Uresničevanje človekovih pravic v slovenski družbi : 8. maj 2019, Kranj. [COBISS.SI-ID 2048036836]
315. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), NOVAK, Marko (diskutant), VALENTINČIČ, Dejan (diskutant). Okrogla miza ob zaključku projekta Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji : akademski forum Nove Univerze, 9. januar 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048036580]
316. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), JUSTINEK, Gorazd (diskutant), NOVAK, Marko (diskutant), VALENTINČIČ, Dejan (diskutant). Okrogla miza ob zaključku projekta Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji : akademski forum Nove Univerze, 9. januar 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048040420]
317. JUSTINEK, Gorazd (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), DAVIES, Gareth Trevor (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), FARAGUNA, Pietro (diskutant). Akademski forum Nove univerze ob izidu knjige dr. Mateja Avblja. Constitutional Challenges of Legal Pluralism in the European Union : 22. oktober 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048037348]
318. LETNAR ČERNIČ, Jernej, NUSSDORFER, Vlasta, PETRIČ, Ernest, JUSTINEK, Gorazd, VAUPOT, Zoran. Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : akademski forum Nove univerze ob izidu knjige dr. Jerneja Letnar Černiča, Kranj, 14. 11. 2018. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2018. [COBISS.SI-ID 1024465888]
319. LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), et al. The view from Central and Eastern Europe : panel 3 : The future of the rule of law and democracy in Europe, Ljubljana, 14 December 2018. [COBISS.SI-ID 2048054756]
320. BRGLEZ, Milan (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), HOJNIK, Janja (diskutant), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (diskutant), SANCIN, Vasilka (diskutant). Omizje s pravniki o problematiki migracij : okrogla miza, klub SMC, 21. marca 2016 v konferenčnem centru City, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5063211]
321. AVBELJ, Matej (diskutant), CZARNOTA, Adam W. (diskutant), FIKFAK, Veronika (diskutant), FARAGUNA, Pietro (diskutant), ZOBEC, Jan (diskutant), LACHMAYER, Konrad (diskutant), VARJU, Marton (diskutant), VARAKI, Maria (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant), MASTEN, Igor (diskutant), BUGARIČ, Bojan (diskutant), GIBBS, Alun Howard (diskutant), ČRNČEC, Damir (diskutant), AUGENSTEIN, Daniel (diskutant), TURK, Žiga (diskutant), ZAGORC, Saša (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant). Rule of Law and the Economic Crisis: Causes, Correlations and Consequences : 2nd Annual Rule of Law Conference, Evropska Slovenija, Mengeš, 24. - 25. septembra 2015. Mengeš: Evropska Slovenija, 2015. [COBISS.SI-ID 1024459105]
322. LINDBLAD, Göran, CVELFAR, Bojan, GRIESSER PEČAR, Tamara, LETNAR ČERNIČ, Jernej, GRANDA, Stane, ŽUMER, Vladimir. Arhivska zakonodaja : mednarodna okrogla miza, dvorana Državnega sveta, Ljubljana, 30. maja 2014. [COBISS.SI-ID 37213485]
323. PRINZ, Anna Elisabeth, VALIČ ZVER, Andreja, GRIESSER PEČAR, Tamara, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Okrogla miza ob 25. obletnici padca berlinskega zidu in železne zavese v Evropi : Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 12. november 2014. [COBISS.SI-ID 38191661]
324. KLEMENČIČ, Goran, CERAR, Miro, AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Korupcija vs. etika v Sloveniji : okrogla miza 24. aprila 2013, na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 24. apr. 2013. http://www.evro-pf.si/2013/04/24/danes-okrogla-miza-korupcija-vs-etika-v-sloveniji/. [COBISS.SI-ID 74275329]
325. AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ŽALEC, Bojan. [Moč in nemoč države v luči prava in etike : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 20. mar. 2013]. [2013]. [COBISS.SI-ID 6101338]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

326. Business and human rights journal. LETNAR ČERNIČ, Jernej (član uredniškega odbora 2024-). [Cambridge]: Cambridge University Press, [2016]-. ISSN 2057-0201. http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BHJ, https://heinonline.org/HOL/Index?index=journals/bshurj&collection=journals, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/41417, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/41417. [COBISS.SI-ID 31709187]
327. Dignitas : revija za človekove pravice. LETNAR ČERNIČ, Jernej (odgovorni urednik 2017-, urednik 2010-2017). Ljubljana: Nova revija, 1999-Ljubljana: Nova revija, 1999-2010Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010-2013Ljubljana: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2013-. ISSN 1408-9653. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7. [COBISS.SI-ID 98923520]
328. LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik, avtor dodatnega besedila). Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : slovenske in mednarodne perspektive. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-96191-9-3. [COBISS.SI-ID 150386435]
329. LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik). Omejitev oblasti : Liber Amicorum v spomin na prof. dr. Lovra Šturma. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2022. XX, 340 str., fotogr. ISBN 978-961-6901-16-1. [COBISS.SI-ID 119291907]
330. LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik), CARRILLO-SANTARELLI, Nicolás (urednik). The Future of Business and Human Rights : Theoretical and Practical Considerations for a UN Treaty. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia, cop. 2018. XVII, 310 str., ilustr. ISBN 978-1-78068-491-8. [COBISS.SI-ID 1024753265]
331. VODOPIVEC, Ines (avtor, član uredniškega odbora), ČEŠAREK, Ana. Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del. Nova Gorica: Nova univerza, 2018. ISBN 978-961-94502-0-8. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2019/12/Tehnicna_navodila_za_izdelavo_zakljucnih_nalog-4.-7.-2017.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VBV1KSQ5. [COBISS.SI-ID 296392704]
332. BOHOSLAVSKY, Juan Pablo (urednik), LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik). Making sovereign financing and human rights work. Paperback ed. Oxford; Portland (Oregon): Hart, 2016. XXVIII, 361 str., ilustr. ISBN 978-1-50990-924-7, ISBN 978-1-84946-438-3. [COBISS.SI-ID 513781112]
333. LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik), HO, Tara van (urednik). Human rights and business : direct corporate accountability for human rights. Oisterwijk: Wolf Legal, cop. 2015. XXX, 532 str., ilustr. ISBN 978-94-6240-207-2. [COBISS.SI-ID 82093825]
334. BOHOSLAVSKY, Juan Pablo (urednik), LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik). Making sovereign financing and human rights work. Oxford; Portland: Hart, 2014. XXVIII, 361 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-849-464-383. [COBISS.SI-ID 78865921]
335. LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik). Dignitas. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije; v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2013. ISBN 978-961-6858-23-6. [COBISS.SI-ID 75039233]
336. AVBELJ, Matej (urednik, avtor dodatnega besedila), DOVŽAN, Gašper (urednik, avtor dodatnega besedila), LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik, avtor dodatnega besedila), MOVRIN, Miha (urednik, avtor dodatnega besedila). Evropska Slovenija. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. LV, 424 str. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-92463-9-9, ISBN 978-961-93472-3-2. [COBISS.SI-ID 266294272]
337. MORGAN, Heather M. (urednik), LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik), MILLIGAN, Lindsay (urednik). Perspectives on power : an inter-disciplinary approach. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010. XVIII, 397 str. ISBN 978-1-4438-1849-0, ISBN 1-4438-1849-6. [COBISS.SI-ID 253953792]
338. JANČAR, Mateja (urednik), LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik). Poročilo o pobojih : vmesno poročilo o raziskovanju povojnih množičnih pobojev Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti, ki jo je vodil dr. Jože Pučnik. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2010. 293 str. ISBN 978-961-6689-09-0. [COBISS.SI-ID 251994368]
339. International law on foreign investment : final report. Rio de Janeiro: International Law Association, 2008. 27 str. [COBISS.SI-ID 69358337]

Mentor pri doktorskih disertacijah

340. LUKAN LAPORNIK, Maja. Pravica do človekovega dostojanstva v procesu umiranja : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Lukan Lapornik], 2020. 373 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6390&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048115428]
341. JURIČ KLANDER, Tine. Prosta presoja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice : doktorska disertacija. Kranj: [T. Jurič Klander], 2020. 304 str. https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7749&lang=slv. [COBISS.SI-ID 48073731]
342. PROSENC, Sebastjan. Spoštovanje človekovega dostojanstva z vidika sorazmerne uporabe policijskih pooblastil : doktorska disertacija. Kranj: [S. Prosenc], 2020. 215 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6395&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048119268]
343. BANIČ, Margerita J. (Ne)pravni vidiki trgovine z ljudmi skozi varovanje človekovih pravic : doktorska disertacija. Portorož: [M. Jurković], 2019. 184 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5932&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053337270]
344. KOLARIČ, Boštjan. Pravna obravnava hudodelstev zoper človečnost in drugih sistematičnih kršitev človekovih pravic po koncu druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Kolarič], 2018. XIV, 176 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5307&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053219766]

Mentor pri magistrskih delih

345. ČOP, Tomaž. Implementacija glasbenih kvot v slovenske radijske programe : magistrsko delo. Kranj: [T. Čop], 2016. IX, 92 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1597. [COBISS.SI-ID 1024547681]
346. GRUDEN, Regina. Primerjava inovacijske politike Slovenije in Finske : magistrsko delo. Kranj: [R. Gruden], 2016. VII, 108 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1605&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024550497]
347. KETIŠ, Igor. Povojni pregoni slovenskih razumnikov (primer Franca Jeze) : magistrsko delo. Kranj: [I. Ketiš], 2015. III., 84. str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1682&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024459361]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

348. LAMPE, Ksenja. Pravice zapornikov na prestajanju zaporne kazni : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lampe], 2024. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (102 str.)). http://revis.openscience.si. [COBISS.SI-ID 185851395]
349. MARINIČ, Zlatko. Dilema digitalne suverenosti Evropske unije : magistrsko delo. Kranj: [Z. Marinič], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (121 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10272. [COBISS.SI-ID 181443075]
350. OBOLNAR, Boris. Mednarodna primerjava interventnih ukrepov na področju omejevanja človekove pravice do zbiranja in združevanja – epidemija COVID-19 : magistrsko delo. Kranj: [B. Obolnar], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (122 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9667. [COBISS.SI-ID 149462787]
351. BARIŠIĆ, Snježana. Možnost sprejema slovenskega zakona o skrbnem pregledu dobavnih verig : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Barišić], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (88 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9691&lang=slv. [COBISS.SI-ID 152631299]
352. ŠABEC, Nik. Odškodninska odgovornost ob nastanku poškodbe pri športu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Šabec], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (82 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9996. [COBISS.SI-ID 167059971]
353. VRABIČ, Maša. Pravica do poštenega sojenja v kazenskih zadevah : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vrabič], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (91 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9690&lang=slv. [COBISS.SI-ID 152628227]
354. PUCELJ, Tjaša. Pravica do življenja v času epidemije v slovenski družb : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pucelj], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (88 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10172. [COBISS.SI-ID 176960515]
355. KRAGELJ, Boštjan. Prometna signalizacija kot sistem upravljanja prometne varnosti : magistrsko delo. Kranj: [B. Kragelj], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (223 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9665. [COBISS.SI-ID 149464579]
356. OBLAK, Ana. Soočanje s stigmo in diskriminacijo pri nalezljivih boleznih (HIV in COVID-19) : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Oblak], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (84 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9771. [COBISS.SI-ID 156874243]
357. SODERŽNIK, Anja. Vpliv sodne prakse ESČP v Sloveniji in na Hrvaškem – 2. in 3. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Soderžnik], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (99 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9851. [COBISS.SI-ID 159290883]
358. ŽEJN MIKUŽ, Maja. Kritika sodstva v ustavni demokraciji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žejn Mikuž], 2022. 86 str., ilustr. https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9584&lang=slv. [COBISS.SI-ID 139803907]
359. STRAJNAR, Stanislav. Pravosodni policist – rizično delo v slovenskih zaporih : magistrsko delo. Kranj: [S. Strajnar], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (89 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9079&lang=slv. [COBISS.SI-ID 120589571]
360. PRAH, Tea. Priznanje držav v Republiki Sloveniji : primer Kosova in Palestine : magistrsko delo. Kranj: [T. Prah], 2022. 70 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9392. [COBISS.SI-ID 131650051]
361. OTOREPEC, Nuša. Sodbe Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in obveznost njihovega izvrševanja : magistrsko delo. Kranj: [N. Otorepec], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (97 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9078&lang=slv. [COBISS.SI-ID 120589315]
362. RAVNIKAR ŠURK, Urša. Svoboda izražanja na Twitterju: študij primerov VSRS II Ips 75/2019 in VSRS II Ips 22/2021 : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Ravnikar Šurk], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9087&lang=slv. [COBISS.SI-ID 121055747]
363. ŽALEC, Žan. Analiza sodbe ESČP glede nošenja verskih oblačil – Dakir proti Belgiji : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Žalec], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (84 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8589&lang=slv. [COBISS.SI-ID 91418115]
364. OBLAK, Petra. Invalidnost in ponovna vključitev v delovni proces : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Oblak], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (106 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8662&lang=slv. [COBISS.SI-ID 95731715]
365. JAVORNIK, Sara. Pravica do svobode gibanja ter pravica do svobode in varnosti v času epidemije : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Javornik], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8649&lang=slv. [COBISS.SI-ID 95157763]
366. GRBIĆ, Ema. Problematika parkirnih mest za invalide v povezavi s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Grbić], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (63 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8720&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98653955]
367. ERDIĆ, Sara. Sovražni govor v praksi Vrhovnega sodišča ZDA : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Erdić], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (73 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8683&lang=slv. [COBISS.SI-ID 93964035]
368. KVATERNIK, Veronika. Vloga javne radiotelevizije v sodobni demokratični družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Kvaternik], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (115 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8722&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98655235]
369. GORNIK, Uroš. Vpliv mednarodnega prava na preprečevanje uporabe otrok v oboroženih spopadih : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Gornik], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (115 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8719&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98653187]
370. KORENJAK, Marko. Globalna zdravstvena diplomacija : magistrsko delo. Kranj: [M. Korenjak], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (160 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8688&lang=slv. [COBISS.SI-ID 96302851]
371. BENČIČ, Nina. Informacijska zasebnost po škandalu Cambridge Analytica : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Benčič], 2020. VIII, 106 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7571&lang=slv. [COBISS.SI-ID 51803395]
372. ŠKET, Gordana. Primerjava dobrih praks varovanja človekovega dostojanstva v slovenskem in norveškem zapornem sistemu : magistrsko delo. Kranj: [G. Šket ], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X,109 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8702&lang=slv. [COBISS.SI-ID 96462851]
373. ROBLEK, Damjana. Svoboda združevanja v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice : magistrsko delo. Kranj: [D. Roblek], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 112 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8680&lang=slv. [COBISS.SI-ID 96304387]
374. EDUARD MUHIĆ, Emanuela. Uporaba GPS sledilnih naprav z vidika varstva osebnih podatkov zaposlenih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Eduard Muhić], 2020. 79 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7584&lang=slv. [COBISS.SI-ID 51819011]
375. STEGEL, Martina. Uresničevanje pravice do zdrave pitne vode na primeru kraškega vodonosnika : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Stegel], 2020. 112 str. https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7602&lang=slv. [COBISS.SI-ID 52980739]
376. BLAZNIK, Nika. Brezplačna pravna pomoč - pravica upravičencev in dolžnost izvajalcev : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Blaznik], 2019. 101 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6107&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048021732]
377. STOJANOSKI, Tjaša. Gradbeno dovoljenje : javni interes ali ovira? : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Stojanoski], 2019. 77 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6245&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048055524]
378. ŠČUKA, Maja. Izzivi pravne države na področju ureditve varstva okolja pred onesnaževanjem s hrupom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ščuka], 2019. 382 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5965&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053344694]
379. MLAKAR, Polona. Nastanek države v mednarodnem pravu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mlakar], 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 84 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6387&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048115684]
380. ADANIČ DEŽMAN, Sara. Postsocialistično pravo v Republiki Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Adanič Dežman], 2019. 222 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5800. [COBISS.SI-ID 2053321398]
381. CANKAR, Eva. Praktično uresničevanje uredbe GDPR na kadrovskem področju izbranega podjetja X : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Cankar], 2019. 90 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6100&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048016356]
382. ZAVEC, Nastja. Pravice in položaj gluhih in naglušnih v Sloveniji in EU = Rights and position of deaf and hard of hearing persons in Slovenia and EU : magistrsko delo. Maribor: [N. Zavec], 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([12], 89 str.)), ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6261&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048065252]
383. IVANC LUNDER, Maja. Pravni status oseb, razseljenih zaradi podnebnih sprememb : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ivanc Lunder], 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (87 str.)), ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6342&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048084708]
384. TROBEC, Anja. Prepoved mučenja skozi vidik sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Trobec], 2019. [XII], 147 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6219&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048034532]
385. KODRE, Tanja. Varstvo kulturne dediščine - sedanja ureditev in izoblikovana sodna praksa o izdaji kulturnovarstvenega soglasja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kodre], 2019. VIII, 114 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6108&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048021476]
386. LORENZUTTI, Adriana. Analiza volilne pravice invalidov v slovenski in italijanski pravni ureditvi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lorenzutti], 2018. VII, 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2053271478]
387. DEBELJAK, Tina. Data protection in EU life sciences : masters thesis. Ljubljana: [T. Debeljak], 2018. VII, 91, 9 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4118&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053159094]
388. ZUPANČIČ, Nina. Kritična analiza dela Sodnega sveta Republike Slovenije : magistrsko delo. Nova Gorica: [N. Zupančič Vrhovec], 2018. IX, 106 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5529&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053260982]
389. BORAK, Romi. Pravno-etični vidiki postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Borak], 2018. VI, 94 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5551&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053260470]
390. KAVČIČ, Tamara. Reševanje mejnega spora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško : magistrsko delo. Nova Gorica: [T. Kavčič], 2018. X, 89 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5536&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053256886]
391. FERLAN, Špela. Svoboda izražanja in satira - s poudarkom na primeru Charlie Hebdo : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Ferlan], 2018. VIII, 152 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5006&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053205686]
392. FLIS, Sara. Vesoljsko pravo varstva okolja : magistrsko delo. Kranj: [S. Flis], 2018. VII, 143 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5514&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053287606]
393. REBOLJ BOŽIČ, Sulejka. Begunski val v medijih uresničevanja prepovedi sovražnega govora : magistrsko delo. Kranj: [S. Rebolj Božič], 2017. VIII, 108, p.5 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4554. [COBISS.SI-ID 2053177014]
394. RESMAN, Petra. Človekove pravice v sodobni glasbi : magistrsko delo. Kranj: [P. Resman], 2017. VIII, 134 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2225&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024559713]
395. SKRLIČ, Erika. Delovanje Sveta OZN za človekove pravice : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Skrlič], 2017. VII, 107 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5176. [COBISS.SI-ID 2053225398]
396. ČESENJ, Tina. Etični in pravni vidiki presaditve tkiv in organov v Republiki Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Česenj], 2017. VII, 82 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4857&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053169590]
397. URBANČIČ, Iztok. Kršenje človekovih pravic in vloga pravosodja : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Urbančič], 2017. X, 149 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4476&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053173686]
398. KLEDE, Irena. OZN in ohranjanje mednarodnega miru ter varnosti s poudarkom na razvoju človekovih pravic : magistrsko delo. Koper: [I. Klede], 2017. VII, 123 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4829&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053167286]
399. POMPE, Karolina. Pravica do družinskega življenja istospolno usmerjenih oseb v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pompe], 2017. VI, 129 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5186&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053227702]
400. KREFT, Ana. Pravica do poštenega sojenja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice : magistrsko delo. Kranj: [A. Kreft], 2017. VI, 116, [46] str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4959&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053200566]
401. VESEL, Saša. Pravica do življenja spočetega zarodka : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Vidmar Vesel], 2017. VII, 100 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4881&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053181366]
402. STEVANOVIĆ, Marinela. Pravna ureditev obnovljivih virov v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Stevanović], 2017. IX, 139 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5284&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053242550]
403. BAJDA, Saša. Pravni in etični vidik splava in pokopa splavljenih otrok : magistrsko delo. Kranj: [S. Bajda], 2017. VIII, 121 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4725&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053184438]
404. PIRNAT, Blaž. Primerjalna analiza med evtanazijo in umetno prekinitvijo nosečnosti : magistrsko delo. Kranj: [B. Pirnat], 2017. VII, 106 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4956&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053199542]
405. LUKNAR, Žiga. Primerjalno pravna analiza zakonodaje Združenih držav Amerike in Evropske unije : pravica do pozabe kot kolizija pravice do zasebnosti in pravice do svobode izražanja : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Luknar], 2017. VI, 89 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3833&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053140406]
406. NOVAK, Uroš. Uporaba električnega paralizatorja v slovenski policiji : magistrsko delo. Kranj: [U. Novak], 2017. VII, 132 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5164&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053222070]
407. PRESTOR MARKUN, Špela. Varstvo dostojanstva na delovnem mestu : magistrsko delo. Kranj: [Š. Prestor Markun], 2017. VII, 113 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4962&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053201334]
408. ŠOPIĆ, Adriana. Varstvo ogroženih živalskih vrst : magistrsko delo. Nova Gorica: [A. Šopić], 2017. VIII, 150 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4789&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053155254]
409. VURCER GOSAR, Vanja. Analiza normativnega varstva slovenske manjšine v avstrijskem pravnem redu : magistrsko delo. Kranj: [V. Vurcer Gosar], 2016. VII, 110 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1665&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024539489]
410. PUŠNIK, Marjana. Analiza nove prometne zakonodaje : magistrsko delo. Breg: [M. Kolar Zgonec], 2016. VIII, 110 f., [2] f. pril., graf. prikazi, tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4855&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024702833]
411. KURNIK, Črtomir. Diskriminacija na podlagi evropskega državljanstva in vpliv na vsakodnevno življenje v Republiki Sloveniji : magistrsko delo. Kranj: [Č. Kurnik], 2016. 98 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1628&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024555361]
412. RADOVAN, Andreja. Nadomestno materinstvo v praksi mednarodnih sodišč : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Radovan], 2016. VI, 82 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5209&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053232822]
413. ZEPIČ, Urban. Nadzor elektronskih komunikacij in zasebnost : magistrsko delo. Kranj: [U. Zepič], 2016. VII, 117, [5] str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5014&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053206966]
414. ROJC, Maša. Pravna ureditev mednarodne zaščite in status prosilcev za mednarodno zaščito po njihovi zavrnjeni prošnji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rojc], 2016. VII, 127 f., [7] f. pril., tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5137&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024702321]
415. JAMNIK, Darija. Pravni vidiki udeležbe slovenskega podjetja na azerbajdžanskem trgu : magistrsko delo. Škofja Loka: [D. Jamnik], 2016. VI f., 130 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1608&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024551521]
416. GOMBOC, Špela. Slovenstvo na avstrijskem Koroškem v luči slovenske narodne skupnosti ter političnih in domovinskih organizacij večinskega naroda : magistrsko delo. Kranj: [Š. Gomboc], 2016. VI, 103 str., [10] str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1604. [COBISS.SI-ID 1024528481]
417. EBERLE, Ani. Surogacija in potreba po mednarodnopravni ureditvi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Eberle], 2016. VI, 117 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4562&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053179062]
418. ŠPILAK, Tina. Učinkovitost delovanja mednarodnega kazenskega sodišča : magistrsko delo. Nova Gorica: [T. Špilak], 2016. [VIII], 128 f., tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4840&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024700017]
419. ŽMAVC, Miha. Vloga izbranih tretjih držav pri reševanju Evropske "begunske" krize : magistrsko delo. Kranj: [M. Žmavc], 2016. V, 96 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5039&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053207990]
420. TURK, Ana. Vpliv Evropskega sodišča za človekove pravice na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije : magistrsko delo. Nova Gorica: [N. Turk], 2016. VII, 161 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3770&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024705137]
421. JUSTIN, Janja. Zasebnost javnih oseb : magistrsko delo. Kranj: [J. Lovšin], 2016. VIII, 131 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1630&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024526177]
422. PRAPROTNIK, Nejc. Mednarodno arbitražno sodišče za šport : problem uporabe nedovoljenih poživil in korupcije v športu : magistrsko delo. Kranj: [N. Praprotnik], 2015. VI, 94 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2401&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024641137]
423. DIMNIK, Mateja. Mešane migracije "evropskega" pravnega prostora; uresničevanje človekovih pravic : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Dimnik], 2015. VIII, 110 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2508&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024613489]
424. ZAVADLAL, Sabina. Odgovornost transnacionalnih gospodarskih družb za spoštovanje človekovih pravic : magistrsko delo. Nova Gorica: [S. Zavadlal], 2015. VII, 131 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2364&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024651121]
425. POPLATNIK, Antonija. Pravica do glasbenega izobraževanja : magistrsko delo. Kranj: [A. Poplatnik], 2015. VI, 106 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1700&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024410721]
426. ARTENJAK, Srečko. Pravica istospolno usmerjenih oseb do družinskega življenja : magistrsko delo. Kranj: [S. Artenjak], 2015. VII, 100 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1715. [COBISS.SI-ID 1024545121]
427. BUNGIČ, Barbara. Pravica javnih osebnosti do zasebnosti : magistrsko delo. Nova Gorica: [B. Bungić], 2015. VI, 110 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2384&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024654193]
428. MLAKAR, Vida. Prepoved mučenja v evropskem ustavnem prostoru : magistrsko delo. Nova Gorica: [V. Mlakar], 2015. VII, 93 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2402&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024640881]
429. GOGALA, Maja. Slovenija pred Evropskim sodiščem za človekove pravice : magistrsko delo. Bohinjska Bistrica: [M. Gogala], 2015. VII, 114 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2373&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024652657]
430. ZAGORC, Špela. Odločanje v razumnem roku v postopku izdaje gradbenega dovoljenja : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Zagorc], 2014. IV, 92 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2541&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024584049]
431. CVERLIN, Davor. Vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost v Vukovarju : magistrsko delo. Kranj: [D. Cverlin], 2014. VI, 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024414561]
432. KOMEL, Tadeja. Ali je pravica do zasebnosti na spletnih straneh socialnih omrežij učinkovito varovana? : magistrsko delo. Nova Gorica: [T. Komel], 2013. 120 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4600&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024528241]
433. ERLAČ, Simona. Varstvo in uresničevanje človekove pravice do vode : magistrsko delo. Ptuj: [S. Erlač], 2013. 89 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4609&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024553073]
434. ROGIČ, Irena. Vpliv interventnih ukrepov na plače v šolstvu : magistrsko delo. Kranj: [I. Rogič], 2013. v., 92 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2171&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024221537]
435. BANIČ, Margerita J. Zdravstvena napaka - pravni in etični vidiki odgovornosti zdravnika v Republiki Sloveniji : magistrsko delo. [Nova Gorica: M. Jurkovič], 2013. 72 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4582&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024386673]
436. ČATIĆ, Senijad. Delovanje Centrov za socialno delo pri zaščiti pravic otrok : magistrsko delo. Kranj: [S. Čatić], 2012. III, 7-109 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6805&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053287350]
437. TISCHLER, Žana. Problemi pri ocenjevanju delovne uspešnosti v javnem sektorju : magistrsko delo. Kranj: [Ž. Tischler], 2012. v, 139 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2124&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024251233]

Mentor pri diplomskih delih

438. BRDNIK, Vesna. Pomen človekovih pravic in izvrševanje sodb ESČP : diplomsko delo. Kranj: [V. Brdnik], 2016. VII f., 46 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1595. [COBISS.SI-ID 1024548705]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

439. CEGLAR, Tina. Kritična ocena dela velenjskega CSD v primeru odvzema dveh dečkov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ceglar], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (51 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9755. [COBISS.SI-ID 156136195]
440. ČRNKO, MIhajela. Umetna inteligenca in človekovo dostojanstvo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Črnko], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (44 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9756. [COBISS.SI-ID 156137987]
441. TURK, Aleksandra. Kako občine pri kategorizaciji cest na zasebnih zemljiščih kršijo ustavna načela in iz njih izpeljano načelo zaslišanja strank : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Turk], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9017&lang=slv. [COBISS.SI-ID 115433987]
442. JERKOVIĆ, Nika. Športno pravo in stave na podlagi notranjih informacij : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jerković], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (47 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9562&lang=slv. [COBISS.SI-ID 138220291]
443. BAKŠE, Ana. Pobuda za oceno ustavnosti na primeru financiranja zasebnega osnovnošolskega izobraževanja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bakše], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (60 str.)). http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8717&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98651651]
444. BRIC KAVČIČ, Vanja. Pravice starih staršev in vnukov do družinskega življenja na primeru koroških dečkov : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Bric Kavčič], 2021. 49 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8706&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98596355]
445. JARC, Veronika. Pridobitev državljanstva po izredni naturalizaciji : diplomsko delo. Nova Gorica: [V. Jarc], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IX, 41 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8708&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98650371]
446. ČERMELJ, Ana. Sovražni govor v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice : analitična predstavitev : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Čermelj], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (149 str.)). https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8707&lang=slv. [COBISS.SI-ID 98649091]
447. ŠABEC, Nik. Pravna ureditev prestopov nogometnih igralcev : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Šabec], 2020. 46 str. https://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7762&lang=slv. [COBISS.SI-ID 67801091]
448. PUCELJ, Tjaša. Problematika izstopa države članice iz Evropske unije : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Pucelj], 2020. vi, 37 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7278&lang=slv. [COBISS.SI-ID 44904707]
449. BREGANT, Zarja. Protekcionizem na primeru Adria Airways : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Bregant], 2020. VI, 38 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7822&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70149379]
450. BARIŠIĆ, Snježana. Smernice Združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Barišić], 2020. 68 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7580&lang=slv. [COBISS.SI-ID 51715843]
451. SPLICHAL, Hana. Sodelovanje javnosti pri varstvu okolja : primer fracking v Pomurju : diplomsko delo. Nova Gorica: [H. Splichal], 2020. 42 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7166&lang=slv. [COBISS.SI-ID 42700035]
452. MLAKAR, Matic. Sovražni govor : analiza sodne odločbe VSRS in ESČP : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Mlakar], 2020. VII, 36 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7274&lang=slv. [COBISS.SI-ID 44428035]
453. SMOLEJ, Leila. Športno pravo v Sloveniji (primer alpskega smučanja) : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Smolej], 2020. 57 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7534&lang=slv. [COBISS.SI-ID 44908547]
454. MEDOŠ, Lara. Vloga države pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu : diplomsko delo. Nova Gorica: [L. Medoš], 2020. 40 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7180&lang=slv. [COBISS.SI-ID 44413955]
455. VALENTINČIČ, Sara. Živali - pravna ureditev v Sloveniji in Evropski uniji : diplomsko delo. Nova Gorica: [S. Valentinčič], 2020. 66 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7538&lang=slv. [COBISS.SI-ID 44947971]
456. VULES HRVATIN, Manca. Žvižgači v razmerju do javnega interesa : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Vules Hrvatin], 2020. iv, 34 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7542&lang=slv. [COBISS.SI-ID 44965123]
457. CIBER, Karmen. Ali pravica do življenja vključuje tudi pravico umreti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Ciber], 2019. 61 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6079&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048012772]
458. ZDEŠAR, Sara. Ustanovitev in vloga zasebnih NPO (nepridobitnih organizacij) na Češkem in v Sloveniji : diplomska naloga. Nova Gorica: [S. Zdešar], 2019. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 26544643]
459. JAVORNIK, Sara. Varstvo osebnih podatkov in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v računovodskih servisih : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Javornik], 2019. 40 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5985&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053356214]
460. VETRIH, Tadej. "Digitalna inteligenca" v sodnih postopkih ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Vetrih], 2018. VII, 57 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5303&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053244854]
461. MIROŠNIČENKO, Damjan. Državljanstvo v EU : diplomsko delo. Kranj: [D. Mirošničenko], 2018. V, 47 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5562&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053293494]
462. SEDLAK STOJANOVIĆ, Maša. Načelo subsidiarnosti in protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Sedlak Stojanović], 2018. VIII, 54 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5851&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053218486]
463. SOUČEK, Tim. Pravica do samoodločbe Katalonije v mednarodnem pravu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Souček], 2018. VI, 49 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5539&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053257398]
464. KRAMBERGER, Ivan. Prostovoljstvo v javni upravi : diplomsko delo. Kranj: [I. Kramberger], 2018. VII, 51 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5516&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053289142]
465. JORDAN, Iza. Učinkovitost mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) v primeru sojenja zaradi zločinov v Srebrenici : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Jordan], 2018. VI, 58 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5183&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053226934]
466. SKOČIR, Urška. Ureditev dvojnega državljanstva v slovenskem pravnem redu : diplomsko delo. Kranj: [U. Skočir], 2018. VI, 69 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4301&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053159862]
467. EDUARD, Emanuela. Varstvo osebnih podatkov v nevladnih organizacijah : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Eduard], 2018. VII, 61 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5169&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053224630]
468. ZAVELJCINA, Daniel. Zaščita občutljivih osebnih podatkov : diplomsko delo. Kranj: [D. Zaveljcina], 2018. VI, 64, [4] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2053293238]
469. VODLAN, Saša. Odnos evropskega sodišča za človekove pravice do pravice do družinskega življenja istospolnih parov : diplomsko delo. Kranj: [S. Vodlan], 2017. V, 48 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5036&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053207222]
470. ŠTEMPIHAR, Teja. Pravice otrok v družinskem pravu : diplomsko delo. Kranj: [T. Štempihar], 2017. IV, 42 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5547&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053291958]
471. MOKIČ, Aleksandra. Prosto gibanje delavcev v EU in vloga omrežja Eures : diplomsko delo. Kranj: [A. Mokič], 2017. IV., 67 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2222&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024560737]
472. NEPUŽLAN, Sabina. Solidarnost držav članic med emigrantskim pravom in načelom nevračanja : diplomsko delo. Kranj: [S. Nepužlan], 2017. V, 45 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5566&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053218998]
473. KODRIČ, Tjaša. Vloga mednarodne skupnosti v Ruandskem genocidu : diplomsko delo. Kranj: [T. Kodrič], 2017. VI, 75 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4552&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053176502]
474. ZORKO, Tina. Zadeva Katanga in Chui pred mednarodnim kazenskim sodiščem : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Zorko], 2017. 50 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4897&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053146550]
475. KLJUN, Barbara. Analiza postopka pridobitve gradbenega dovoljenja : diplomsko delo. Kranj: [B. Kljun], 2016. VI, 81 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1619&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024553825]
476. KOCBEK, Rebeka. Človekove pravice duševno bolnih oseb : diplomsko delo. Kranj: [R. Kocbek], 2016. VI, 54 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1620&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024554081]
477. FRIDL, Nina. Človekove pravice istospolnih oseb : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Fridl], 2016. VI, 50 f., tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2630&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024709233]
478. FRANČEŠKIN, Sara. Migracije, demografija in zaposljivost v Evropski uniji : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Frančeškin], 2016. V, 58 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2628&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024684145]
479. TRŠELIČ, Nina. Novosti evropske zakonodaje o zaščiti poskusnih živali : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Tršelič], 2016. VII, 53 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3849&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053143734]
480. LEBAN, Anja. Praksa upravnih organov kot vir upravnega prava : diplomsko delo. Tolmin: [A. Leban], 2016. V, 54 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4845&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053195958]
481. POKORN, Anita. Prednosti, ovire in zahteve zelenih javnih naročil : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pokorn], 2016. VII, 58 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2602&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024663665]
482. ZORN, Mija. Trgovina z ljudmi : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Zorn], 2016. IX, 64 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5040&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053208246]
483. TROBEC, Anja. Upravni spor kot sodno varstvo ustavnih pravic posameznika : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Trobec], 2016. VII, 67 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5011&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053206198]
484. PANGRIČ, Darja. Listina EU o temeljnih pravicah v slovenskem pravnem redu : diplomsko delo. Kranj: [D. Pangrič], 2015. V., 58 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1699&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024447841]
485. URLEP, Staša. Pravica do družinskega življenja v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Urlep], 2015. IX, 233 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2366&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024648817]
486. JEKOVEC, Marša. Pravica do pozabe : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jekovec], 2015. IV, 55 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2491&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024626545]
487. HOLOBAR, Lana. Slabosti javnega naročanja iz prakse podjetij : diplomsko delo. Škofljica: [L. Holobar], 2015. 65 str, VII str. pril. [COBISS.SI-ID 1024367328]
488. MESOJEDEC, Matevž. Ureditev dvojnega državljanstva v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mesojedec], 2015. V, 51 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2467&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024636273]
489. SOKLIČ, Alja. Človekove pravice Romov v slovenskem pravnem redu : diplomsko delo. Kranj: [A. Soklič], 2014. V., 53. str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1708&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024432737]
490. TOMIĆ, Mario. Izzivi poslovne etike : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Tomić], 2014. 51 f. [COBISS.SI-ID 1024299232]
491. KOS, Tamara. Nasilje nad otroki in potreba po formalnopravni ureditvi zagovorništva otrok : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Kos], 2014. VII, 57 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2583&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024577393]
492. MARKELJ, Ana. Obveščevalno-varnostna dejavnost in posegi v pravico do zasebnosti : diplomsko delo. Kranj: [A. Markelj], 2014. V., 73 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1693&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024445793]
493. PRESTOR MARKUN, Špela. Pravna vprašanja povezana z začetkom in koncem življenja : diplomsko delo. Kranj: [Š Prestor Markun], 2014. V., 67 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1777&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024435553]
494. BERGOČ, Anja. Pravno varstvo živali pred mučenjem in poskusi na živalih v znanstvene namene : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Bergoč], 2014. V, 70 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5818&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024619121]
495. GORENC, Tina. Pridobitev državljanstva z redno naturalizacijo v slovenskem in avstralskem pravnem redu : diplomsko delo. Kranj: [T. Gorenc], 2014. V., 68 str.., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024435297]
496. SVETINA, Marina. Primerjava med ureditvijo dvojnega državljanstva v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški : diplomsko delo. Kranj: [M. Svetina], 2014. V., 76 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1809&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024437089]
497. SODERŽNIK, Anja. Rationae personae pred Mednarodnim kazenskim sodiščem pri najhujših hudodelstvih : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Soderžnik], 2014. V, 54 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2572&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024578417]
498. SAVNIK, Veronika. Uspešnost uporabe sistema pravične trgovine (kave) v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Savnik], 2014. 61, XVI f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024329184]
499. MARN, Barbara. Varstvo beguncev in odgovornost države zaščititi begunce (v povezavi z doktrino "odgovornost zaščititi") : diplomsko delo. Kranj: [B. Marn], 2014. VII., 97 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1725&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024434785]
500. OŠTIR, Majda. Varstvo volka (Canis lupus) : diplomsko delo. Kranj: [M. Oštir], 2014. V., 53 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1788&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024434273]
501. LIPOVŽ, Katarina. Arhipelagi : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Lipovž], 2013. VI, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024344177]
502. BOHINC, Erazem. International space law : legal aspects of exploiting outer space : diplomsko delo. Nova Gorica: [E. Bohinc], 2013. VI, 47 f., [7] f. pril. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5712&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024343921]
503. IVANUŠA, Jovana. Načelo zakonitosti v praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije : diplomsko delo. Kranj: [J. Ivanuša], 2013. V., 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024433761]
504. PERŠOLJA, Maruša. Normativni vidik varnosti ob vdoru v informacijski sistem : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Peršolja], 2013. 50 f. [COBISS.SI-ID 1024551537]
505. SERŠEN, Teja. Normativni vidiki neposrednega investiranja za podjetja in posameznike iz EU v Argentini in Braziliji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Seršen], 2013. 60 str. [COBISS.SI-ID 1024279008]
506. DOLINAR, David. Pravica do zasebnosti in mobilna telefonija : diplomsko delo. Kranj: [D. Dolinar], 2013. v, 52 str. [COBISS.SI-ID 1024223841]
507. VESEL, Saša. Pravica do življenja spočetega zarodka : diplomsko delo. [Nova Gorica: S. Vesel], 2013. 53 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5809&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024345713]
508. KRALJ, Nežka. Pravice zarodka : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Kralj], 2013. 47 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4607&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024502897]
509. LESKOVAR, Miha. Varstvo zasebnosti na spletnih socialnih omrežjih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Leskovar], 2013. 99, II str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024277472]
510. JAMNIK, Darija. Analiza normativne ureditve odstrela rjavega medveda v slovenskem pravnem redu : diplomsko delo. Kranj: [D. Jamnik], 2012. V., 45 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2020&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024209761]
511. ČIBEJ, Marjan. Financiranje občine Idrija : diplomsko delo. [Nova Gorica: M. Čibej], 2012. [42] f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5710&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024180337]
512. BLAZNIK, Nika. Pravica do zasebnosti na spletnih straneh socialnih omrežij : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Blaznik], 2012. 41 f. [COBISS.SI-ID 1024052593]
513. KREFT, Uroš. Varnostno preverjanje oseb na Schengenski meji - primer letališče Brnik : diplomsko delo. Kranj: [U. Kreft], 2012. 45 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1966&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024210273]
514. CIMERLAJT, Rosvita. Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Kranj: [R. Cimerlajt], 2012. VI., 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024449633]

Avtor dodatnega besedila

515. LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik, avtor dodatnega besedila). Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : slovenske in mednarodne perspektive. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-96191-9-3. [COBISS.SI-ID 150386435]
516. AVBELJ, Matej (urednik, avtor dodatnega besedila), DOVŽAN, Gašper (urednik, avtor dodatnega besedila), LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik, avtor dodatnega besedila), MOVRIN, Miha (urednik, avtor dodatnega besedila). Evropska Slovenija. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013. LV, 424 str. Zbirka Izzivi svobode. ISBN 978-961-92463-9-9, ISBN 978-961-93472-3-2. [COBISS.SI-ID 266294272]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

517. VALENTINČIČ, Dejan. Stopnja družbene integriranosti neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe : doktorska disertacija. Nova Gorica: [D. Valentinčič], 2016 [i. e.] 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 292152320]
518. VALENTINČIČ, Dejan. Stopnja družbene integriranosti neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe : doktorska disertacija. Nova Gorica: [D. Valentinčič], 2016 [i. e.] 2017. 336 str., [22] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4852475]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

519. VESENJAK, Tilen. Nedoločni pravni pojmi skozi perspektivo pravnega pravila in sodne prakse : kazensko materialno in obligacijsko pravo : magistrsko delo. Nova Gorica: [T. Vesenjak], 2016. VII, 116 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=4894&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024694897]
520. FARKAŠ, Maja. Analiza kaznivega dejanja genocida in hudodelstev zoper človečnost v Srebrenici : magistrsko delo. Kranj: [M. Farkaš], 2012. X, 144 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2032&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024200289]

Oseba, ki intervjuva

521. BREJC, Miha (intervjuvanec). "Slovenska družba se zapira". Nova revija : mesečnik za kulturo. jul.-avg.-sep. 2010, letn. 29, št. 339/341, str. 237-248, ilustr. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 400383]
522. NOVAK, Ljudmila (intervjuvanec). Ali smo sploh še pravna država? : pogovor z Ljudmilo Novak. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. jul./avg. 2009, letn. 10, št. 7/8, str. 22-25, portret. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 259784448]
523. ŽERJAV, Radovan (intervjuvanec). Stanje duha v slovenski družbi je trenutno na nizki ravni : pogovor z Radovanom Žerjavom. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. sep./okt. 2009, letn. 10, št. 9/10, str. 22-27, portreta. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 259868416]

Recenzent

524. AVBELJ, Matej (urednik). Kakšno Evropsko unijo hočemo?. Nova Gorica: Nova univerza, Znanstvena založba, 2023. 189 str. ISBN 978-961-95520-5-6. [COBISS.SI-ID 143527171]
525. AVBELJ, Matej, BROŽIČ, Liliana, IGLIČAR, Albin, JAMBREK, Peter, NOVAK, Marko, JUSTINEK, Gorazd, STRAHOVNIK, Vojko, GRUM, Bojan, VODOPIVEC, Ines (avtor, urednik), JAMBREK, Peter (urednik). Metodologija znanstvenega raziskovanja. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-94502-4-6. [COBISS.SI-ID 301746688]
526. RUPARČIČ, Jože. Pravilo poslovne presoje = (Business Judgement Rule) : poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 350 str. ISBN 978-961-94502-6-0. [COBISS.SI-ID 44090627]
527. Javna uprava. LETNAR ČERNIČ, Jernej (recenzent 2017). Ljubljana: Inštitut za javno upravo: Gospodarski vestnik, 1993-. ISSN 1318-2277. http://www.ijupf.si/index.php?page=kazalo&menu=revija, https://www.tax-fin-lex.si/Revije/Kazalo/JavnaUprava, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-5ST9EGP4. [COBISS.SI-ID 216401]
528. IVANC, Blaž. Religion and law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2015. 230 str. ISBN 978-90-411-6116-1. [COBISS.SI-ID 38635053]
529. IVANC, Blaž. Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. International encyclopaedia of laws, Religion. ISBN 978-90-411-3369-4. https://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Looseleafs&mode=bypub&level=4&values=Looseleafs~~IEL+Religion. [COBISS.SI-ID 38477357]

Diskutant

530. JUSTINEK, Gorazd (diskutant). Svobodna gospodarska pobuda in javne politike : sodelovanje preko spletne aplikacije Zoom, e-Akademski forum Nove univerze, 3. december 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 41000707]

Član komisije za zagovor

531. DEŽMAN, Barbara. Inšpekcijski nadzor na področju varnosti živil in sistem hitrega obveščanja - RASFF : magistrsko delo. Kranj: [B. Dežman], 2012. vii, f. 138. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2042&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1024218977]

Drugo

532. Akademski forum ob svetovnem dnevu človekovih pravic : Akademski forum, Ljubljana, 15. 12. 2017. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 1024750705]
533. Kako ideološko je slovensko ustavno sodišče? : Akademski forum ob Dnevu ustavnosti, Ljubljana, 21. 12. 2017. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 1024751985]
534. Odprava kršitev človekovih pravic kot priznano pravno zavarovano upravičenje : Slovenija v teoriji in praksi : Akademski forum, Brdo pri Kranju, 13. 1. 2017. Brdo pri Kranju, 2017. [COBISS.SI-ID 1024751729]


NERAZPOREJENO

535. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Protection of human dignity, plural democracy and minority rights in the case law of the Constitutional Court of Slovenia. V: KREŠIĆ, Mario (ur.). Ethnic diversity, plural democracy and human dignity : challenges to the European Union and Western Balkans. Cham: Springer, cop. 2022. Str. 187-206, ilustr. Ius gentium, vol. 99. ISBN 978-3-030-97919-5. ISSN 1534-6781. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97917-1_8#citeas. [COBISS.SI-ID 161010179]
536. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Mračna zgodba pokojnega profesorja anatomije. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. feb. 2022, leto 31, št. 2, str. 48-49. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 110756099]
537. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Hrepenenje neobstoječega naroda. Dignitas : revija za človekove pravice. 2017, [št.] 75/76, str. 43-46. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 297995776]
538. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Zaton človekovih pravic?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2016, [št.] 71/72, str. 5-7. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 291459072]
539. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Zapiski iz Phnom Penha. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2016, letn. 7, št. 23, str. 58-61, ilustr. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OBR53NSN. [COBISS.SI-ID 288153856]
540. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Uresničevanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v domačih in evropskih pravnih redih. Dignitas : revija za človekove pravice. 2015, [št.] 65/66, str. 79-107a, ilustr. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 289365504]
541. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Corporate obligations concerning socio-economic rights : an introduction. Dignitas : revija za človekove pravice. 2015, [št.] 67/68, str. 125-139. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 289725696]
542. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, fotograf). Kolumbija - dežela nasprotji. Razpotja : revija humanistov Goriške. poletje 2014, letn. 5, št. 16, str. 60-63, ilustr. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Z12OGA9Q. [COBISS.SI-ID 18860082]
543. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Nezaupanje in strah v podzavesti družbe : človekove pravice. Delo. [Tiskana izd.]. 3. avg. 2013, leto 55, št. 178, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 270056960]
544. LETNAR ČERNIČ, Jernej, LISJAK GABRIJELČIČ, Luka. Neodvisna Škotska?. Razpotja : revija humanistov Goriške. poletje 2013, letn. 4, št. 12, str. 54-58, ilustr. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IIBMKFV9. [COBISS.SI-ID 17113906]
545. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Kakršen oče, takšen sin : režija Hirokazu Kore-eda. Igrajo Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki; Japonska, 2013; 121 min. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2014, letn. 5, št. 15, str. 90-91. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 18262834]
546. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Glasna tišina Barbarinega rova : [pred Hudo jamo je treba urediti spominski park]. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2013, leto 6, št. 10, str. 42-43, ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 16713781]
547. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Srednja Evropa Václava Havla. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2012, letn. 3, št. 7, str. 46-48, portret. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2DWQEIM7. [COBISS.SI-ID 15793970]
548. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pozabeljeni Tržačan z Ulice Della Zonta številka 3. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen/zima 2012, letn. 3, št. 9/10, str. 16-17. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 16378162]
549. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Pozabljeni Tržačan z Ulice Della Zonta številka 3. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen/zima 2012, letn. 3, št. 9/10, str. 16-17. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-39XWH8VY. [COBISS.SI-ID 274688000]
550. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Zadeva Bildu. Razpotja : revija humanistov Goriške. jun. 2011, letn. 2, št. 4, str. 53-55, ilustr. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WOE17I6E. [COBISS.SI-ID 15159602]
551. LETNAR ČERNIČ, Jernej. O prepovedi izbire spola otroka. Razpotja : revija humanistov Goriške. nov. 2011, leto 2, št. 5, str. 29-30. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PIT8HT7W. [COBISS.SI-ID 15440434]
552. LETNAR ČERNIČ, Jernej. O verski nevtralnosti : razpela in prazni zidovi v javnih šolskih prostorih. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. sep. 2011, leto 13, [št.] 51, str. 29-30, ilustr. ISSN 1580-0482. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OGKFY583. [COBISS.SI-ID 5684570]
553. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Premislek o slovenskih javnih univerzah. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. nov./dec. 2009, letn. 10, št. 11/12, str. 21. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 259918080]
554. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Non-state actor in International Law : seminar na University Lund, september 2007. Lund: University, 2007. [COBISS.SI-ID 1024204385]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023