COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarta Milena Keršič [30276]Osebna bibliografija za obdobje 1991-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. KERŠIČ, Marta Milena. Zakaj pričevati?. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2018, letn. 28, št. 107, str. 109-113, fotogr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 43540781]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KERŠIČ, Marta Milena. Žrtve revolucije v Šentjoštu poleti 1942. V: MAUČEC, Marjan (ur.). Leto 1945 - 70 let potem : [monografija znanstvenih prispevkov]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 91-106, fotogr., tabele. ISBN 978-961-6453-51-6. [COBISS.SI-ID 40524845]
3. KERŠIČ, Marta Milena. Sledi preteklosti : zaporniške celice na Beethovnovi 3. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 190-201, fotogr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38087981]
4. KERŠIČ, Marta Milena. Osebna zgodba kot zgodovinski vir. V: HANČIČ, Damjan (ur.), JENUŠ, Gregor (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. Str. 161-175. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 36171053]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KERŠIČ, Marta Milena. Zaporniške celice na Beethovnovi 3. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 27-28. ISBN 978-961-93300-7-4. [COBISS.SI-ID 37724205]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. KERŠIČ, Marta Milena. Zakaj pričevati?. V: KERŠIČ, Marta Milena (ur.). To je bil uboj duha : kaj dolgujemo zanamcem?. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. Str. [10]. ISBN 978-961-93925-7-7. [COBISS.SI-ID 42143533]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. KERŠIČ, Marta Milena. Obnova zaporniških celic na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), GRABROVEC, Petra (ur.). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 33-54, ilustr. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 137272067]
8. KERŠIČ, Marta Milena, PUČNIK RUDL, Majda. Otroštvo, ki ga ni bilo. V: ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), et al. Zgodovina otroštva = History of childhood. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Str. 610-623. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 45. ISBN 978-961-6777-12-4. ISSN 1408-3531. http://hdl.handle.net/11686/31064. [COBISS.SI-ID 34744621]
9. KERŠIČ, Marta Milena. Šentjošt nad Horjulom. V: DEŽMAN, Jože (ur.). Le vkup, le vkup, uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955. 1. izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2011. Str. 421-446, fotogr. ISBN 978-3-7086-0533-3. [COBISS.SI-ID 32333613]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. KERŠIČ, Marta Milena. "Ej, fanta, za slabe čase sta rojena!" : Ligojna in druga svetovna vojna. V: SAMOTORČAN, Marta (ur.), VERBIČ, Miro (ur.), KURINČIČ, Jože (ur.). Ligojna v plamenih : ob 80. obletnici požiga Velike Ligojne. Vrhnika: Društvo Nauportus viva, 2022. Str. 19-65. ISBN 978-961-07-1162-9. [COBISS.SI-ID 137463811]
11. KERŠIČ, Marta Milena. Zgodovina šolstva v Šentjoštu. V: PREBIL, Jana (ur.), et al. Štirideset let z roko v roki : OŠ Polhov Gradec, Podružnična šola Šentjošt : 40 let šolske stavbe : 1968-2008. Šentjošt: Podružnica OŠ, 2008. Str. 5-30, fotogr. ISBN 978-961-92352-2-5. [COBISS.SI-ID 31070765]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. KERŠIČ, Marta Milena. Mira Kosem, Pozdravljena, zemlja: Spomini, Založba Mladika, Trst 2023, 195 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 2, str. 259-268. ISSN 2591-1201. [COBISS.SI-ID 180746499]
13. KERŠIČ, Marta Milena. Pavlinka Korošec Kocmur, Vrnitev slovenskih izseljencev v Slovenijo, Izseljensko društvo Slovenija v svetu ... Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 219-227. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2KWANVLI. [COBISS.SI-ID 88300035]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

14. KERŠIČ, Marta Milena. Domovina kraljev. V: TREVEN, Marija Mojca. Grenki spomini z Vrha Svetih Treh Kraljev. 1. izd. Ljubljana: Metropolitana, 2018. Str. 5-8. ISBN 978-961-93340-1-0. [COBISS.SI-ID 43537709]
15. KERŠIČ, Marta Milena. O človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah za vse čase. V: KERŠIČ, Marta Milena (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.). Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase! : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta [v Škofji Loki, 7. in 8. decembra 2016]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. Str. 5-10. ISBN 978-961-93925-9-1. [COBISS.SI-ID 42523693]
16. KERŠIČ, Marta Milena. Predgovor. V: MAUČEC, Marjan (ur.). Leto 1945 - 70 let potem : [monografija znanstvenih prispevkov]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 5-7. ISBN 978-961-6453-51-6. [COBISS.SI-ID 40526381]
17. KERŠIČ, Marta Milena. Mednarodna konferenca "Zločini totalitarnih režimov" : Bruselj, 8. aprila 2008, povzetek konference = The international conference "Crimes commited by totalitarian regimes". V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. Str. 7-13. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1. ISBN 978-961-92574-6-3. [COBISS.SI-ID 32377645]

1.22 Intervju

18. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec). Rekla sem jim, naj ne mislijo, da bodo imeli z rdečo zvezdo še kdaj dostop v Šentjošt : Marta Keršič, zgodovinarka in sodelavka Študijskega centra za narodno spravo : intervju. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 14. okt. 2019, letn. 12, št. 41, str. 28-33, portret, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 45470509]
19. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec). Enačenje nacizma in komunizma je pri nas še vedno tabu : telegraf. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 12. sep. 2013, leto 18, št. 37, str. 42-47, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 36249389]

1.25 Drugi sestavni deli

20. KERŠIČ, Marta Milena. 15. 1. 1992 : Slovenija - enakopravna med državami v Evropi in svetu!. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 15. jan. 2022, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2022-01-15-15-1-1992-slovenija-enakopravna-med-drzavami-v-evropi-in-svetu/. [COBISS.SI-ID 95342083]
21. KERŠIČ, Marta Milena. 2. 5. 1991 : nemiri na Balkanu se stopnjujejo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 2. maj 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-05-02-2-5-1991-nemiri-na-balkanu-se-stopnjujejo/. [COBISS.SI-ID 75684867]
22. KERŠIČ, Marta Milena. 2. 9. 1991 : Slovenija si utira pot do mednarodnega priznanja. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 2. sept. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-09-02-2-9-1991-slovenija-si-utira-pot-do-mednarodnega-priznanja/. [COBISS.SI-ID 75696899]
23. KERŠIČ, Marta Milena. 20. 12. 1991 : negotovi dnevi pred sprejetjem slovenske ustave. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 20. dec. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-12-20-20-12-1991-negotovi-dnevi-pred-sprejetjem-slovenske-ustave/. [COBISS.SI-ID 95509251]
24. KERŠIČ, Marta Milena. 20. 11. 1991 : Slovenska teritorialna obramba po veliki zmagi v vojni za Slovenijo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 20. nov. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-11-20-20-11-1991-slovenska-teritorialna-obramba-po-veliki-zmagi-v-vojni-za-slovenijo/. [COBISS.SI-ID 87298307]
25. KERŠIČ, Marta Milena. 20. 10. 1991 : umika se nekdanja okupatorska vojska. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 20. okt. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-10-20-20-10-1991-umika-se-nekdanja-okupatorska-vojska. [COBISS.SI-ID 87293443]
26. KERŠIČ, Marta Milena. 12. 10. 1991 : burna politična jesen in pot do mednarodnega priznanja. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 12. okt. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-10-12-12-10-1991-burna-politicna-jesen-in-pot-do-mednarodnega-priznanja/. [COBISS.SI-ID 87292163]
27. KERŠIČ, Marta Milena. 21. 7. 1991 : velika podpora Slovencev iz zamejstva in sveta - za Slovenijo gre!. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 21. jul. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-07-21-21-7-1991-velika-podpora-slovencev-iz-zamejstva-in-sveta-za-slovenijo-gre/. [COBISS.SI-ID 75691267]
28. KERŠIČ, Marta Milena. 21. 5. 1991 : pospešene priprave na osamosvojitev. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 21. maj 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-05-21-21-5-1991-pospesene-priprave-na-osamosvojitev/. [COBISS.SI-ID 75685891]
29. KERŠIČ, Marta Milena. 21. 9. 1991 : kdo želi odrezati Slovenijo?. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 21. sep. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-09-21-21-9-1991-kdo-zeli-odrezati-slovenijo. [COBISS.SI-ID 87290627]
30. KERŠIČ, Marta Milena. 11. 8. 1991 : slovenski politični vrh med Korošci pri Najevski lipi. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 11. avg. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-08-11-11-8-1991-slovenski-politicni-vrh-med-korosci-pri-najevski-lipi/. [COBISS.SI-ID 75692035]
31. KERŠIČ, Marta Milena. 18. 4. 1991 : slovenska skupščina je končno sprejela zakon o vojaški dolžnosti. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 18. apr. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-04-18-18-4-1991-slovenska-skupscina-je-koncno-sprejela-zakon-o-vojaski-dolznosti/. [COBISS.SI-ID 75683587]
32. KERŠIČ, Marta Milena. 5. 4. 1991 : Pučnik opozarja na preveliko počasnost pri sprejemanju osamosvojitvenih ukrepov. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 5. apr. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-04-05-5-4-1991-pucnik-opozarja-na-preveliko-pocasnost-pri-sprejemanju-osamosvojitvenih-ukrepov/. [COBISS.SI-ID 75681283]
33. KERŠIČ, Marta Milena. 5. 7. 1991 : naklonjenost do Slovenije le počasi raste. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 5. jul. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-07-05-5-julij-1991-naklonjenost-do-slovenije-le-pocasi-raste/. [COBISS.SI-ID 75689475]
34. KERŠIČ, Marta Milena. 5. 6. 1991 : sprejeti ključni osamosvojitveni zakoni. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 5. jun. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-06-05-5-6-1991-sprejeti-kljucni-osamosvojitveni-zakoni/. [COBISS.SI-ID 75687171]
35. KERŠIČ, Marta Milena. 25. 6. 1991 : Pozdravljena država Slovenija! Iz vsega srca tisočkrat pozdravljena!. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 25. jun. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-06-25-25-6-1991-pozdravljena-drzava-slovenija-iz-vsega-srca-tisockrat-pozdravljena/. [COBISS.SI-ID 75688195]
36. KERŠIČ, Marta Milena. 6. 11. 1991 : Slovenija - prostor povezovanja. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 6. nov. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-11-06-6-11-1991-slovenija-prostor-povezovanja. [COBISS.SI-ID 87296259]
37. KERŠIČ, Marta Milena. 16. 8. 1991 : o dokončni usodi Jugoslavije se bo odločalo kmalu. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 16. avg. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-08-16-16-8-1991-o-dokoncni-usodi-jugoslavije-se-bo-odlocalo-kmalu/. [COBISS.SI-ID 75695107]
38. KERŠIČ, Marta Milena. 16. 3. 1991 : od Jugoslavije ni ostalo skoraj nič. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 16. mar. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-03-16-16-3-1991-od-jugoslavije-ni-ostalo-skoraj-nic/. [COBISS.SI-ID 56705027]
39. KERŠIČ, Marta Milena. 30. 12. 1991 : slovo od leta, ki je bilo za Slovenijo zgodovinsko. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 30. dec. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-12-30-30-12-1991-slovo-od-leta-ki-je-bilo-za-slovenijo-zgodovinsko/. [COBISS.SI-ID 95512067]
40. KERŠIČ, Marta Milena. Prehojena pot Študijskega centra za narodno spravo. V: STRAJNAR, Neža (ur.). Širimo pogled : prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. Str. 18-24, fotogr. ISBN 978-961-94353-8-0. [COBISS.SI-ID 51653891]
41. KERŠIČ, Marta Milena. Postrezimo si z bogatimi sadovi njegovih misli. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2020, letn. 30, št. 115, str. 64-65, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 19577859]
42. KERŠIČ, Marta Milena. Let's keep the memory - prison cells at Beethovnova Street No. 3 in Ljubljana. V: HANČIČ, Damjan (ur.), DROBNIČ, Miha (ur.). Dark side of the moon II : confrontations and reflections 20 years later : proceedings of the international conference, National Council of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Hotel Park, Bled 13-15 November 2018. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2019. Str. 93-95, fotogr. ISBN 978-961-94353-4-2. [COBISS.SI-ID 44615725]
43. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec). Zgodovinarka Marta Keršič je rdeči zvezdi prepovedala dostop v Šentjošt. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 13. okt. 2019. ISSN 1855-4962. https://reporter.si/clanek/slovenija/zgodovinarka-marta-kersic-je-rdeci-zvezdi-prepovedala-dostop-v-sentjost-735625. [COBISS.SI-ID 45617453]
44. STRAJNAR, Neža, KERŠIČ, Marta Milena. Zgodovinska poletna šola za mlade. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 11. sep. 2014, leto 19, št. 37, str. 50-52, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 37750573]
45. KERŠIČ, Marta Milena (avtor, fotograf). Kraj trpljenja, spominov in upanja : dogodek. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 19. sep. 2013, leto 18, št. 38, str. 47, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 36252973]
46. KERŠIČ, Marta Milena. Od reformacije do narodne sprave : zamejstvo in izseljenstvo. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 7. nov. 2013, leto 18, št. 45, str. 36-37, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 36248365]
47. KERŠIČ, Marta Milena. Božično-novoletno srečanje : pravica, da smo slišani. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2013, letn. 23, št. 1, str. 84-85, fotogr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 35558445]
48. KERŠIČ, Marta Milena. Slovenija - dežela dveh seznamov. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. sep. 2013, letn. 23, št. 3, str. 59-60, portret. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 36248621]
49. KERŠIČ, Marta Milena. Domobranske spominske slovesnosti : kapela mučencev 2010. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. sep. 2010, letn. 18, št. 3, str. 88-89, fotogr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 31855149]
50. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan. Ministrstvo za pravosodje predstavilo knjigo o privilegijih socialističnih funkcionarjev. Mat'kurja. ISSN 1854-7699. [COBISS.SI-ID 29912621]
51. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan. Knjiga o privilegijih socialističnih funkcionarjev : Ministrstvo za pravosodje je predstavilo knjigo o privilegijih socialističnih funkcionarjev od leta 1945 do leta 1990. SiOL.net. ISSN 1581-0658. http://www.siol.net/slovenija/novice/2008/07/knjiga_o_privilegijih_socialisticnih_funkcionarjev.aspx. [COBISS.SI-ID 29912109]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

52. KERŠIČ, Marta Milena, STRAJNAR, Neža, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Čez ocean v novo življenje : usode slovenskih povojnih političnih begunk. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (196 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7120-11-0. https://zakladnicaspominov-scnr.si/e-knjige/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EF69Z4M1. [COBISS.SI-ID 176387331]
53. KERŠIČ, Marta Milena, PIŠKURIĆ, Jelka. "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" : begunska pot družine Adamič iz Sodražice = "I know I am Slovenian, I love my homeland!" : refugee story of the Adamič family from Sodražica. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: = Study Centre for National Reconciliation, 2016. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-5-3. [COBISS.SI-ID 288148736]
54. KERŠIČ, Marta Milena. Prva vaška straža v Sloveniji : Šentjošt 1941-43. Šentjošt: samozal., 1995. 151 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50931200]

2.05 Drugo učno gradivo

55. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, STRAJNAR, Neža. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : učno gradivo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 19 f. [COBISS.SI-ID 32071213]

2.11 Diplomsko delo

56. KERŠIČ, Marta Milena. Podoba neke vasi : skupnosti v življenju Šentjošta : [diplomsko delo]. Šentjošt: [M.-M. Keršič], 2002. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40223586]
57. KERŠIČ, Marta Milena. Postojanka vaške straže Šentjošt nad Vrhniko : diplomska naloga. Ljubljana: [M.-M. Kavčič], 1991. 157 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1303925]

2.18 Znanstveni film, znanstvena zvočna ali video publikacija

58. KERŠIČ, Marta Milena (scenarist), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik, oblikovalec ščitnega ovitka), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik), ŠTUMBERGER, Barbara (urednik). Ormoški Petriček : otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 1 video DVD (ca 22 min), barve, zvok. Zbirka Dokumentarni film SCNR, 1. ISBN 978-961-92574-8-7. [COBISS.SI-ID 259282944]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

59. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), ŽAKELJ, Janez (intervjuvanec), BAJDA KOLARIČ, Viktorija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Janez Žakelj in Viktorija Kolarič - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (40 min, 37 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_07_16_SCNS_Janez_Zakelj_-_Viktorija_Kolaric. [COBISS.SI-ID 185955331]
60. JEVNIKAR, Ivo, KOSEM, Mira, MOŽINA, Jože, KERŠIČ, Marta Milena, BARTOLJ, Jože (urednik, avtor dodatnega besedila). Mira Kosem, Avtobiografija Pozdravljena, zemlja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (38 min, 46 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_10_22_Mira_Kosem_p. [COBISS.SI-ID 186014211]
61. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), GASER, Srečko (intervjuvanec), KOLARIČ, Rudi (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Srečko Gaser in Rudi Kolarič - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 49 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_07_09_SCNS_Srecko_Gaser_-_Rudi_Kolaric. [COBISS.SI-ID 185997571]
62. IVEŠIĆ, Tomaž, ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). V senci Beethovnove 3, Monografija ŠCNS. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 25 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_05_14_SCNS_Beethovnova3. [COBISS.SI-ID 185632515]
63. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), RAHNE, Anica (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anica Rahne - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (52 min, 7 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_07_31_Anica_Rahne_1del. [COBISS.SI-ID 138448899]
64. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), RAHNE, Anica (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anica Rahne - pričevanje : 2. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min, 31 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_08_07_Anica_Rahne_2del. [COBISS.SI-ID 138454787]
65. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GOLEŽ, Anton (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anton Golež - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (58 min, 34 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_06_19_Anton_Golez.mp3. [COBISS.SI-ID 138369795]
66. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), KOSEM CELESTINA, Mari (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Mari Kosem Celestina - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 56 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_06_05_Mari-Kosem-Celestina. [COBISS.SI-ID 138348291]
67. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GORENC, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 57 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_02_06_Joze_Gorenc.mp3. [COBISS.SI-ID 138221571]
68. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), HAUPTMAN, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Ivan Hauptman - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 8 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_09_12_Ivan_Hauptman.mp3. [COBISS.SI-ID 84202755]
69. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), TOMINEC, Ivanka (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Ivanka Tominec - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 1 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_29_Ivanka_Tominec.mp3. [COBISS.SI-ID 75623939]
70. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Stanislav Novačan - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 3 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_01_03_Stanislav_Novacan_1oddaja_p. [COBISS.SI-ID 52114435]
71. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Stanislav Novačan - pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 57 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_01_10_Stanislav_Novacan_2oddaja_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52116227]
72. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Stanislav Novačan - pričevanje : 3. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (34 min, 12 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_01_31_Stanislav_Novacan_3oddaja_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52116739]
73. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Stanislav Novačan - pričevanje : 4. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 5 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_02_07_Stanislav_Novacan_4oddaja_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52118787]
74. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), BIZJAK, Helena (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Helena Alenka Bizjak - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min, 6 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_03_22_Helena_Alenka_Bizjak.mp3. [COBISS.SI-ID 52153603]
75. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), LENC, Kristina (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Kristina Lenc - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 27 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_05_Kristina_Lenc.mp3. [COBISS.SI-ID 52154371]
76. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), PODKRIŽNIK, Kristina (intervjuvanec), PEČAR, Izidor (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Kristina Podkrižnik, roj. Pečar : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (38 min, 9 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_19_Podkriznik_Pecar.mp3. [COBISS.SI-ID 52216323]
77. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MALAVAŠIČ CASULLO, Mici (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 13 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_11_15_Mici_Malavasic_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52915203]
78. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), ŽONTA MALAVAŠIČ, Albinca (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (32 min, 54 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_11_Albinca_Zonta_Malavasic_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52928259]
79. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), MAROLT, Janez (intervjuvanec), LONČAR, Karel (intervjuvanec), LONČAR, Majda (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (40 min, 22 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_04_Marolt_Loncar.mp3. [COBISS.SI-ID 52925443]
80. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (36 min, 47 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_13_Antonija_Marolt_1del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52919043]
81. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (38 min, 5 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_27_Antonija_Marolt_2del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52919811]
82. VALIČ ZVER, Andreja, PUČNIK RUDL, Majda, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, KERŠIČ, Marta Milena, BARTOLJ, Jože (urednik). Spletna stran Zakladnica spominov. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (39 min, 15 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_05_17_predstavitev-komisije-ZPKri_Zakladnica-spominov.mp3. [COBISS.SI-ID 52933635]
83. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), SADAR, Avguštin (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Avguštin Sadar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_05_05_Avgustin_Sadar_p. [COBISS.SI-ID 45565485]
84. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KAVČIČ, Breda (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Breda Kavčič - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_11_17_Breda-Kavcic. [COBISS.SI-ID 45618477]
85. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), ZELNIK, Julka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Julka Zelnik - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=julka+zelnik. [COBISS.SI-ID 45567277]
86. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KOŠIR, Matevž (intervjuvanec), KOŠIR, Slavka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matevž in Slavka Košir : drugi del pričevanja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_03_24_Matevz_Kosir_2oddaja_p. [COBISS.SI-ID 45564973]
87. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KOŠIR, Matevž (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matevž Košir - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2019_03_17_Matevz_Kosir_1oddaja_p.mp3. [COBISS.SI-ID 45564717]
88. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KAVČIČ, Matija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matija Kavčič - pričevanje : 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_10_06_Matija_Kavcic_1del. [COBISS.SI-ID 45616429]
89. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KAVČIČ, Matija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matija Kavčič - pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_10_13_Matija_Kavcic_2del_p. [COBISS.SI-ID 45617965]
90. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KAVČIČ, Matija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matija Kavčič - pričevanje : 3. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_10_20_Matija_Kavcic_3del. [COBISS.SI-ID 45618221]
91. VALIČ ZVER, Andreja, PUČNIK RUDL, Majda, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, KERŠIČ, Marta Milena. Predstavitev dela vladne Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in predstavitev spletne strani s pričevanji Zakladnica spominov. [San Bruno]: You Tube, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=ojFrG-ptkq8. [COBISS.SI-ID 45563437]
92. KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), PIŠKURIĆ, Jelka, KOSEM, Mira, DOLINAR, Pauline F., BARTOLJ, Jože (urednik). Predstavitev publikacije: Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2019/11/11/3-11-2019-begunska-pot-dru-ine-adami-iz-sodra-ice. [COBISS.SI-ID 45619245]
93. KERŠIČ, Marta Milena, VALIČ ZVER, Andreja, PAHOR, Borut, BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - uvodna. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_07_07_TSM_Pahor_Kovsca_p. [COBISS.SI-ID 45614381]
94. ANŽLOVAR, Janez, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Janez Anžlovar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_05_17_Janez_Anzlovar.mp3. [COBISS.SI-ID 38516781]
95. KOKALJ, Jože, LIMBEK, Breda Marija, KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Kokalj in Breda Marija Limbek : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/09/14/13-9-2015-jo-e-kokalj-in-breda-marija-limbek-n-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38946605]
96. KRANJC, Jože, LOGONDER, Tone, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Kranjc in Tone Logonder - Crnogrob : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/09/21/20-9-2015-jo-e-kranjc-in-tone-logonder-n-crngrob-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38947373]
97. LUKANČIČ FAJFAR, Justina, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Justina Lukančič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_03_01_Justina_Lukancic.mp3. [COBISS.SI-ID 38510637]
98. STARMAN, Majda, STARMAN, Alojz, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Majda in Alojz Starman. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_05_10_Majda_Alojz_Starman_Spittal.mp3. [COBISS.SI-ID 38511917]
99. MLAKAR, Marija, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Marija Mlakar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_01_18_Marija_Mlakar.mp3. [COBISS.SI-ID 38509101]
100. BRADEŠKO, Anton, KERŠIČ, Marta Milena, BARTOLJ, Jože (urednik). Anton Bradeško. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_05_20_Anton_Bradesko.mp3. [COBISS.SI-ID 38307373]
101. MODRIJAN, Bogomir, KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Bogomir Modrijan. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_03_18_Bogomir_Modrijan.mp3. [COBISS.SI-ID 38306605]
102. MODRIJAN, Cilka, TREVEN, Tončka, KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Cilka Modrijan in Tončka Treven. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_03_25_Modrijan_Treven.mp3. [COBISS.SI-ID 38306861]
103. GOGALA, Mirko, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Dr. Mirko Gogala. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_07_01_Mirko_Gogala.mp3. [COBISS.SI-ID 38303533]
104. STRITAR, Inka, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Inka Stritar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_07_08_Inka_Stritar.mp3. [COBISS.SI-ID 38303021]
105. TURNŠEK, Leopold, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), ČOH KLADNIK, Mateja, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Leopold Turnšek. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_06_17_Leopold_Turnsek.mp3. [COBISS.SI-ID 38303789]
106. MOHAR, Valentin, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Valentin Mohar : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2014/09/01/15-7-2014-valentin-mohar-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38227245]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

107. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), DEBEVEC, Alojzija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Alojzija Debevec, roj. Trunkelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 29 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/alojzija-debevec-rojena-trunkelj/. [COBISS.SI-ID 183577347]
108. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), KOLARIČ, Rudi (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Rudi Kolarič : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (17 min, 51 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/rudi-kolaric/. [COBISS.SI-ID 185403907]
109. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GASER, Srečko (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Srečko Gaser. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 41 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/srecko-gaser/. [COBISS.SI-ID 185409795]
110. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), BAJDA KOLARIČ, Viktorija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Viktorija Bajda Kolarič : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 9 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/viktorija-bajda-kolaric/. [COBISS.SI-ID 185280771]
111. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), RAHNE, Anica (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Anica Rahne. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (89 min, 12 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/anica-rahne/. [COBISS.SI-ID 137755395]
112. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), GOLEŽ, Anton (intervjuvanec), MILAČ GOLEŽ, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Anton Golež in Marija Milač Golež. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (57 min, 15 sek)), zvok, slika. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/anton-golez-in-marija-milac-golez/. [COBISS.SI-ID 137753859]
113. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GASER, Helena (intervjuvanec), HAUPTMAN, Pavla (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Helena Gaser in Pavla Hauptman, rojeni Arnež. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (22 min, 28 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/helena-gaser-in-pavla-hauptman-rojeni-arnez/. [COBISS.SI-ID 92793347]
114. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), HAUPTMAN, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivan Hauptman. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (41 min, 8 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-hauptman/. [COBISS.SI-ID 75631619]
115. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), TOMINEC, Ivanka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivanka Tominec. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (38 min, 23 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/ivanka-tominec/. [COBISS.SI-ID 75620355]
116. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GORENC, Jože (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jože Gorenc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 38 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/joze-gorenc/. [COBISS.SI-ID 92922883]
117. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), BORŠTNIK, Pavle (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Pavle Borštnik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (85 min, 39 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/pavle-borstnik/. [COBISS.SI-ID 75444739]
118. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), ŽONTA MALAVAŠIČ, Albinca (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Albinca Žonta Malavašič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (40 min, 12 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/albinca-zonta-malavasic/. [COBISS.SI-ID 52165123]
119. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), IVANETIČ, Anton (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Anton Ivanetič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (37 min, 32 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/anton-ivanetic-2/. [COBISS.SI-ID 49773571]
120. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Antonija Marolt, roj. Prošnik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 34 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/antonija-marolt-roj-prosnik. [COBISS.SI-ID 50031107]
121. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), MAROLT, Janez (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Janez Marolt. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (30 min, 36 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/janez-marolt/. [COBISS.SI-ID 52204803]
122. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), LONČAR, Karel (intervjuvanec), LONČAR, Majda (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Karel in Majda Lončar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (29 min, 57 sek)), zvok, slika. Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/karel-in-majda-loncar/. [COBISS.SI-ID 52200707]
123. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), LENC, Kristina (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Kristina Lenc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (38 min, 6 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/kristina-lenc/. [COBISS.SI-ID 46076973]
124. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), PODKRIŽNIK, Kristina (intervjuvanec), PEČAR, Izidor (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Kristina Podkrižnik, roj. Pečar in Izidor Pečar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 min, 48 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/kristina-podkriznik-roj-pecar-in-izidor-pecar/. [COBISS.SI-ID 46077229]
125. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MALAVAŠIČ CASULLO, Mici (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Mici Malavašič Cassullo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (32 min, 13 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/mici-malavasic-cassullo/. [COBISS.SI-ID 50032387]
126. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Stanislav Novačan. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (173 min, 21 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/stanislav-novacan/. [COBISS.SI-ID 49785859]
127. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), DROBNIČ, Miha (oseba, ki intervjuva), SADAR, Avguštin (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Avguštin Sadar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (42 min, 36 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/01/avgustin-sadar/. [COBISS.SI-ID 45808941]
128. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), KAVČIČ, Breda (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Breda Kavčič, rojena Tominc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (45 min, 10 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/03/breda-kavcic-rojena-tominc/. [COBISS.SI-ID 45785133]
129. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), BIZJAK, Helena (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Helena Alenka Bizjak. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 7 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/11/04/helena-alenka-bizjak/. [COBISS.SI-ID 45559085]
130. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), ZELNIK, Julka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Julka Zelnik, rojena Rožmanec. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (36 min, 28 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/05/27/julka-zelnik-rojena-rozmanec/. [COBISS.SI-ID 45808685]
131. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), STARMAN, Majda (intervjuvanec), STARMAN, Alojz (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Majda Šimenc Starman, Alojz Starman. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (162 min, 21 sek). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/majda-in-alojz-starman/. [COBISS.SI-ID 45809453]
132. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), KOŠIR, Matevž (intervjuvanec), KOŠIR, Slavka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Matevž Košir, Slavka Košir, rojena Oblak. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (83 min, 2 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/01/matevz-in-slavka-kosir/. [COBISS.SI-ID 45785901]
133. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), KAVČIČ, Matija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Matija Kavčič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (120 min)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/03/matija-kavcic/. [COBISS.SI-ID 45785389]
134. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), GOGALA, Mirko (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Dr. Mirko Gogala. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 16 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/dr-mirko-gogala/. [COBISS.SI-ID 46056237]
135. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), GOGALA, Mirko (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Tominc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (12 min, 41 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/12/joze-tominc/. [COBISS.SI-ID 46056749]
136. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), DEBELJAK, Jožejka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jožefa Katarina Debeljak Žakelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (68 min, 47 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/jozefa-katarina-debeljak-zakelj-jozejka/. [COBISS.SI-ID 46057261]
137. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), KOSEM CELESTINA, Mari (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Mari Kosem Celestina. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 50 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/mari-kosem-celestina/. [COBISS.SI-ID 46057517]
138. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), DOLINAR, Pauline F. (intervjuvanec), KOSEM, Mira (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Paulina F. Dolinar in Mira Kosem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (59 min, 17 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/cirila-traven-kermavner/. [COBISS.SI-ID 46063661]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

139. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec). Na poti do narodne sprave : slovenska radijska oddaja Okence v Slovenijo, Radio Argentina AM 570, 8. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37887789]
140. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec). Študijski center za narodno spravo in sprava v Sloveniji : radijska oddaja Slovenski kotiček, FM Plural 103.9, 13. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37945901]
141. URŠIČ, Irena, KOKALJ KOČEVAR, Monika, DEŽMAN, Jože, KERŠIČ, Marta Milena. Uvod v oddajo Moja zgodba v letu 2014 : Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba, 7. 1. 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 539244]
142. PUČNIK RUDL, Majda, KERŠIČ, Marta Milena. Otroštvo, ki ga ni bilo : zvočni posnetek predavanja z znanstvenega posvetovanju ob 4. obletnici vstopa v Hudo jamo : oddaja Moja zgodba, Radio Ognjišče, 3. sep. 2013, ca 15 min. 2013. http://audio.ognjisce.si/oddaje/?l=55. [COBISS.SI-ID 36252717]
143. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Slovenian Hour with Tony Ovsenik : Cleveland Public Radio. Cleveland, 22.X.2011. 60 min. [COBISS.SI-ID 33470253]
144. KERŠIČ, Marta Milena, ČOH KLADNIK, Mateja. V Clevelandu o polpretekli zgodovini : Radio Ognjišče : oddaja Slovencem po svetu in domovini : novice iz Združenih držav Amerike. Ljubljana, 23.X.2011. 17 min. http://audio.ognjisce.si/index.php?p=Slovencem_po_svetu_in_domovini/2011. [COBISS.SI-ID 33469997]
145. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), HANČIČ, Damjan (intervjuvanec). Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma : intervju na TV Slovenija 1, Dnevnik, 7.7.2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29914669]
146. KERŠIČ, Marta Milena. Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma : izjava za Radio Ognjišče, 7. 7. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29914157]

3.12 Razstava

147. KERŠIČ, Marta Milena. Ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji : [predstavitev razstave na istoimenskem posvetovanju, sejna soba Evropskega parlamenta JAN 6Q1, 14.IV.2010]. Brussels; = Bruselj, 2010. [COBISS.SI-ID 31313453]
148. DEŽMAN, Jože (avtor razstave, vodja projekta), ČOH KLADNIK, Mateja, KERŠIČ, Marta Milena, KOKALJ KOČEVAR, Monika (avtor, scenarist), RAMŠAK, Mojca, URŠIČ, Irena. Le vkup, le vkup uboga gmajna : preganjanje kmetov v Sloveniji (1945-1955) : [občasna razstava, Muzej novejše zgodovine, 8.XII.2009-VI.2010]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 1454733]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

149. KERŠIČ, Marta Milena. Zakaj pričevati? : predavanje na posvetu "To je bil uboj duha: kaj dolgujemo zanamcem?", dvorana Prosvetnega doma Horjul, Horjul (SLO), 20. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42144045]
150. KERŠIČ, Marta Milena. Žrtve revolucije v Šentjoštu - poleti 1942 : prispevek na znanstvenem posvetu z naslovom Vojna in revolucija: Slovenija 1941-1943, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 10. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 38289453]
151. KERŠIČ, Marta Milena. Zaporniške celice na Beethovnovi 3 : prispevek na znastvenem posvetu Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, 10. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 38301485]
152. PUČNIK RUDL, Majda, KERŠIČ, Marta Milena. Otroštvo, ki ga ni bilo : predavanje na znanstvenem posvetovanju ob 4. obletnici vstopa v Hudo jamo, Arhiv RS, Ljubljana, 5. mar. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 35371821]
153. KERŠIČ, Marta Milena, PUČNIK RUDL, Majda. Otroštvo, ki ga ni bilo : [predavanje na 36. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Zgodovina otroštva", Hotel Rogla, 18.-20.X.2012]. Rogla, 2012. [COBISS.SI-ID 34745133]

3.25 Druga izvedena dela

154. KERŠIČ, Marta Milena. Nagovor na slovesnosti v spomin na 70. obletnico ustanovitve ženskega delovnega taborišča Verdreng (Podlesje) : 8. sept. 2019, Podlesje. [COBISS.SI-ID 45491757]
155. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Zakladnica spominov : predstavitev spletne strani s pričevanji, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 16. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 45556525]
156. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan. Človekove pravice in temeljne svoboščine : za vse čase! : predstavitev istoimenskega zbornika z znanstvenega posveta, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 7. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 42601005]
157. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), PIŠKURIĆ, Jelka (intervjuvanec). "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" ; Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes : predstavitev dveh novih publikacij, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 7. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41375021]
158. KERŠIČ, Marta Milena, PIŠKURIĆ, Jelka. "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" : predstavitev istoimenske knjižice, Župnijski dom v Sodražici, Sodražica, 13. jul. 2017. [COBISS.SI-ID 41824813]
159. KERŠIČ, Marta Milena. Od VOS-a do SDV-ja : tajna politična policija in politični zaporniki v Sloveniji : predavanje z ogledom zaporniških celic v kletnih prostorih na Beethovnovi 3, Ljubljana, 3. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41374253]
160. KERŠIČ, Marta Milena. Politični zaporniki v Sloveniji po koncu druge svetovne vojne : od VOS-a do SDV-ja : predavanje z ogledom zaporniških celic v kletnih prostorih na Beethovnovi 3, Ljubljana, 20. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 41374509]
161. KERŠIČ, Marta Milena. Iz preteklosti za prihodnost : predavanje z ogledom zaporniških celic na Beethovnovi 3, Ljubljana, 5. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 39848493]
162. KERŠIČ, Marta Milena. Vrnimo jih v spomin : od VOS-a do SDV-ja : predavanje z ogledom zaporniških celic v kletnih prostorih na Beethovnovi 3 in ogledom razstave z naslovom "Spomini na nacizem", Ljubljana, 18. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 40551469]
163. KERŠIČ, Marta Milena. Od VOS-a do SDV-ja : predavanje ob ogledu zaporniških celic na Beethovnovi 3, Ljubljana, 20. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39169837]
164. KERŠIČ, Marta Milena. Sledi preteklosti - kako živeti sedanjost - za trdno prihodnost : predavanje, v župnišču v Trnovem, 17. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39168557]
165. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan. Na poti do narodne sprave : predavanje v okviru skupine Abraham, župnija Ljubljana Polje, 2. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37784621]
166. DEŽMAN, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), PUČNIK RUDL, Majda (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec). Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov : okrogla miza, dom krajanov Rovte (občina Logatec), 24. avg. 2013. [COBISS.SI-ID 36806701]
167. KERŠIČ, Marta Milena. Slovenija - dežela dveh seznamov (ali eni se zbiramo v Kočevskem Rogu, drugi v Stožicah) : nagovor v okviru 24. obletne maše za žrtve revolucionarnega nasilja, kapela Božjega usmiljenja ob grobišču pod Krenom, Kočevski Rog, 9. jun. 2013. [COBISS.SI-ID 44288813]
168. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, PIŠKURIĆ, Jelka. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : [izvedba projekta dijakom 1. G in 1. E gimnazije Kranj pri učni uri zgodovine, 28.IX. in 16.XI.2011]. Kranj, 2011. [COBISS.SI-ID 33457453]
169. KERŠIČ, Marta Milena, PIŠKURIĆ, Jelka. O narodni spravi : [predavanje o delovanju Študijskega centra za narodno spravo, dom Sv. Vida, 12.X.2011]. St. Vitus Village (Cleveland), 2011. [COBISS.SI-ID 33225517]
170. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, STRAJNAR, Neža. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : [izvedba projekta dijakom 1. B gimnazije Kranj pri učni uri zgodovine, 5. in 12.X.2010]. Kranj, 2010. [COBISS.SI-ID 33248557]
171. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan, KORDEŽ, Irena. Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma : tiskovna konferenca na Ministrstvu za pravosodje, 7. 7. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29911085]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

172. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Janez (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Janez Žakelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 min, 51 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/janez-zakelj/. [COBISS.SI-ID 184980739]
173. ŽAKELJ, Janez (oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jože Žakelj "Naša rodbina". Prvi del. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 min, 19 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/joze-zakelj/. [COBISS.SI-ID 184833795]
174. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva, urednik), DULAR GOLOBIČ, Marie (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marie Dular Golobič : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (45 min, 33 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/marie-dular-golobic/. [COBISS.SI-ID 185093123]
175. GRIESSER PEČAR, Tamara, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Griesser Pečar, Jevnikar). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (45 min, 58 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_02_12_posvet_Trst_3oddaja_TGP-Ivesic_Jevnikar. [COBISS.SI-ID 185465347]
176. JAZBAR, Erika, BATIČ, Matic, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Jazbar, Batič). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (54 min, 13 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_01_08_posvet_Trst_2oddaja_Jazbar_Batic. [COBISS.SI-ID 144607491]
177. SIMČIČ, Tomaž, JAKLITSCH, Helena, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Simčič, Jakli[!]sch). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 57 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_03_12_posvet_Trst_4oddaja_Simcic_Jaklitsch. [COBISS.SI-ID 185482755]
178. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), DULAR GOLOBIČ, Marie (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 48 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_07_23_SCNS_Marie_Dular. [COBISS.SI-ID 185816067]
179. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GASER, Srečko (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Srečko Gaser. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 41 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/srecko-gaser/. [COBISS.SI-ID 185409795]
180. MAČEK, Janko, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Moji spomini na leto 1945. Zakladnica spominov. 15. dec. 2023, [3] str. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/janko-macek/. [COBISS.SI-ID 184750083]
181. IVEŠIĆ, Tomaž, MIKOLA, Milko, DEŽMAN, Jože, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). 25. letnica zakona o popravi krivic : okrogla miza, 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 41 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_01_09_SCNR_1_oddaja_Ivesic_Mikola_Dezman.mp3. [COBISS.SI-ID 138125571]
182. ŠTEBLAJ, Rok Janez, PUHAR, Alenka, OKOLIŠ, Stane, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). 25. letnica zakona o popravi krivic : okrogla miza, 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 43 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_01_16_SCNR_2_oddaja_Steblaj_Puhar_Okolis.mp3. [COBISS.SI-ID 138172163]
183. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), RAHNE, Anica (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anica Rahne - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (52 min, 7 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_07_31_Anica_Rahne_1del. [COBISS.SI-ID 138448899]
184. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), RAHNE, Anica (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anica Rahne - pričevanje : 2. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min, 31 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_08_07_Anica_Rahne_2del. [COBISS.SI-ID 138454787]
185. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GOLEŽ, Anton (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anton Golež - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (58 min, 34 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_06_19_Anton_Golez.mp3. [COBISS.SI-ID 138369795]
186. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), KOSEM CELESTINA, Mari (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Mari Kosem Celestina - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 56 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_06_05_Mari-Kosem-Celestina. [COBISS.SI-ID 138348291]
187. KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : znanstveni posvet : Ljubljana, 15. junij 2022 : [programska knjižica]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 23 str. ISBN 978-961-7120-05-9. https://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/8/898/Misel-o-samostojni-Sloveniji-zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 110113795]
188. GRIESSER PEČAR, Tamara, AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PUHAR, Alenka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Okrogla miza o Kočevskem procesu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 27 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_08_14_Kocevski_proces. [COBISS.SI-ID 143420931]
189. VIDMAR BAŠIN, Jernej, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Vidmar, Podbersič). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 40 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_11_27_posvet_Trst_1oddaja_Vidmar_Podbersic. [COBISS.SI-ID 144547587]
190. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GORENC, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 57 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_02_06_Joze_Gorenc.mp3. [COBISS.SI-ID 138221571]
191. BRECELJ, Aleš, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu - Geržinič, Borš[!]nik. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 53 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_03_20_Brecelj-Gerzinic_Podbersic-Borstnik.mp3. [COBISS.SI-ID 139781379]
192. ŠVENT, Rozina, JANEŽIČ, Helena, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu - Mihevc, Komotar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 30 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_03_27_Svent-Mihevc_Janezic-Komotar.mp3. [COBISS.SI-ID 146825475]
193. FINK, Andrej, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu - Rebozov, Kalan. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 53 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_04_10_Fink-Rebozov_Jevnikar-Kalan. [COBISS.SI-ID 146840579]
194. HANČIČ, Damjan, IVEŠIĆ, Tomaž, MALMENVALL, Simon, GRIESSER PEČAR, Tamara, FINK, Andrej, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 1. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (107 min, 21 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=UbQWEsWtnlE, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 137999107]
195. HANČIČ, Damjan, ŠELA, Ana, HAZEMALI, David, JANEŽIČ, Helena, STRAJNAR, Neža, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 2. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (88 min, 4 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=8HsNezBTNLs, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 138000643]
196. MIKOLA, Milko, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Krivice, ki jih je komunistična oblast povzročila mojima staršema in meni. Zakladnica spominov. 18. okt. 2022, [10] str. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/milko-mikola/. [COBISS.SI-ID 147489795]
197. STELE, Tone, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Pisno pričevanje. Zakladnica spominov. 18. okt. 2022, [18] str. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/tone-stele/. [COBISS.SI-ID 137937155]
198. STRAH, Jože, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Spomini. Zakladnica spominov. 9. sept. 2022, [82] str. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/joze-strah/. [COBISS.SI-ID 137756675]
199. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva, urednik), LEKAN, Anuška (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Anuška Lekan : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 11 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/anuska-lekan/. [COBISS.SI-ID 75450115]
200. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GASER, Helena (intervjuvanec), HAUPTMAN, Pavla (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Helena Gaser in Pavla Hauptman, rojeni Arnež. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (22 min, 28 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/helena-gaser-in-pavla-hauptman-rojeni-arnez/. [COBISS.SI-ID 92793347]
201. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), HAUPTMAN, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivan Hauptman. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (41 min, 8 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-hauptman/. [COBISS.SI-ID 75631619]
202. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), TOMINEC, Ivanka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivanka Tominec. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (38 min, 23 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/ivanka-tominec/. [COBISS.SI-ID 75620355]
203. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), TOMINEC, Ivanka (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Ivanka Tominec - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 1 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_29_Ivanka_Tominec.mp3. [COBISS.SI-ID 75623939]
204. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GORENC, Jože (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jože Gorenc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 38 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/joze-gorenc/. [COBISS.SI-ID 92922883]
205. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (oseba, ki intervjuva, urednik), GORŠE, Jožef (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jožef Gorše : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (61 min, 20 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/jozef-gorse/. [COBISS.SI-ID 75434755]
206. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), LEKAN, Anuška (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 11 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_09_05_Anuska_Lekan. [COBISS.SI-ID 75456515]
207. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (oseba, ki intervjuva), GORŠE, Jožef (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 46 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_11_Joze_Gorse.mp3. [COBISS.SI-ID 75428611]
208. BORŠTNIK, Pavle (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 38 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_04_25_Pavle_Borstnik_1del.mp3. [COBISS.SI-ID 73948931]
209. BORŠTNIK, Pavle (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 32 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_05_02_Pavle_Borstnik_2del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 73950211]
210. PODBERSIČ, Renato, GRIESSER PEČAR, Tamara, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 1. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (53 min, 34 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_18_Podbersic_Bostjancic_Ivesic_GriesserPecar.mp3. [COBISS.SI-ID 75641347]
211. MOŽINA, Jože, PIŠKURIĆ, Jelka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 2. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 32 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_25_Mozina_piskuric.mp3. [COBISS.SI-ID 75661315]
212. ČOH KLADNIK, Mateja, KLADNIK, Tomaž, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 3. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 26 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_01_Kladnik_KOcevar.mp3. [COBISS.SI-ID 75664899]
213. GRDINA, Igor, DEŽELAK-BARIČ, Vida, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 4. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 27 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_08_Grdina_DezelakBaric.mp3. [COBISS.SI-ID 75667203]
214. BATIČ, Matic, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 5. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 14 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_15_Batic_Podbersic.mp3. [COBISS.SI-ID 75670531]
215. HAJDINJAK, Boris, HANČIČ, Damjan, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 6. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 39 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_22_Hajdinjak_Hancic.mp3. [COBISS.SI-ID 84196099]
216. BORŠTNIK, Pavle, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Milan Zajec - ujetnik lastne groze. Zakladnica spominov. 8. nov. 2021, [1] str. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2021/11/Zapis-Pavla-Borstnika-ob-slovesu-od-Milana-Zajca-2.pdf, https://zakladnicaspominov-scnr.si/milan-zajec/. [COBISS.SI-ID 93159427]
217. BORŠTNIK, Pavle, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Milan Zajec - rešenec iz Roga. Zakladnica spominov. 8. nov. 2021, [4] str. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2021/11/Spomini-Pavla-Borstnika-na-Milana-Zajca.pdf, https://zakladnicaspominov-scnr.si/milan-zajec/. [COBISS.SI-ID 93158147]
218. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), IVANETIČ, Anton (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Anton Ivanetič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (37 min, 32 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/anton-ivanetic-2/. [COBISS.SI-ID 49773571]
219. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Antonija Marolt, roj. Prošnik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 34 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/antonija-marolt-roj-prosnik. [COBISS.SI-ID 50031107]
220. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MALAVAŠIČ CASULLO, Mici (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Mici Malavašič Cassullo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (32 min, 13 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/mici-malavasic-cassullo/. [COBISS.SI-ID 50032387]
221. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MALAVAŠIČ CASULLO, Mici (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 13 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_11_15_Mici_Malavasic_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52915203]
222. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), KOŠIR, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (38 min, 9 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_13_Joze_Kosir_1del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52170243]
223. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), KOŠIR, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 29 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_20_Joze_Kosir_2del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52170755]
224. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Stanislav Novačan. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (173 min, 21 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/stanislav-novacan/. [COBISS.SI-ID 49785859]
225. KASTELIC, Kristina, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Pričevanje. Zakladnica spominov. 1. sept. 2020, [4] str. ISSN 2712-3979. http://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2020/09/Pri%C4%8Devanje_Kristina-Kastelic.pdf, http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/kristina-kastelic-s-lea/. [COBISS.SI-ID 50042115]
226. GOLEŽ, Anton, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Pisno pričevanje. Zakladnica spominov. 1. sept. 2020, 5 str. ISSN 2712-3979. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/01/anton-golez/, http://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2020/09/Pri%C4%8Devanje_Anton-Gole%C5%BE.pdf. [COBISS.SI-ID 52163331]
227. VRHNJAK DULER, Vida, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Pisno pričevanje. Zakladnica spominov. 2. sept. 2020, [12] str. ISSN 2712-3979. http://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2020/09/Pri%C4%8Devanje_Vida-Vrhnjak-Duler.pdf, http://zakladnicaspominov-scnr.si/2020/09/02/vida-vrhnjak-duler/. [COBISS.SI-ID 50045443]
228. JEVNIKAR, Ivo, ŠVENT, Rozina, TREFALT, Božidar, VALIČ ZVER, Andreja, BARTOLJ, Jože (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Branko Rebozov, Spomini in misli. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_09_15_Branko_Rebozov. [COBISS.SI-ID 45568045]
229. JEVNIKAR, Ivo, ŠVENT, Rozina, TREFALT, Božidar, VALIČ ZVER, Andreja, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Predstavitev knjige Branko Rebozov, Spomini in misli : Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 14. marec 2019. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 48 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/02/branko-rebozov/. [COBISS.SI-ID 46081837]
230. JANČAR, Drago, PUHAR, Alenka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Drago Jančar, Alenka Puhar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_08_25_TSM_Jancar_Puhar_p. [COBISS.SI-ID 45614125]
231. JANŠA, Janez, DEŽMAN, Jože, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Janez Janša, Jože Dežman. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_07_14_TSM_Jansa_Dezman_p. [COBISS.SI-ID 45614637]
232. ŠTURM, Lovro, GRIESSER PEČAR, Tamara, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Lovro Šturm, Tamara Griesser Pečar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_08_04_TSM_Sturm_Pecar_p. [COBISS.SI-ID 45615405]
233. KOMELJ, Milček, APLENC, Andrej, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Milček Komelj, Andrej Aplenc. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_07_28_TSM_Komelj_Aplenc_p. [COBISS.SI-ID 45615149]
234. JEVNIKAR, Ivo, SUHADOLC, Janez, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Milko Mikola, Ivan Klemenčič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_08_18_TSM_Jevnikar_Suhadolc_p. [COBISS.SI-ID 45615917]
235. MIKOLA, Milko, KLEMENČIČ, Ivan, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Milko Mikola, Ivan Klemenčič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_08_11_TSM_Mikola_Klemencic_p. [COBISS.SI-ID 45615661]
236. SIMONITI, Vasko, BERGER, Aleš, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Vasko Simoniti, Aleš Berger. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_07_21_TSM_Simoniti_Berger_p. [COBISS.SI-ID 45614893]
237. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MOHAR, Valentin (intervjuvanec), LAVRIČ, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Valentin Mohar, Ivan Lavrič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (91 min, 25 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/valentin-mohar/. [COBISS.SI-ID 45809197]
238. OVSENIK VIDMAR, Nežka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Pričevanje. Zakladnica spominov. 29. apr. 2019, [5] str. ISSN 2712-3979. http://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2019/04/Pri%C4%8Devanje_Ne%C5%BEka-Ovsenik-Vidmar_Zakladnica-spominov.pdf, http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/29/nezka-ovsenik-vidmar/. [COBISS.SI-ID 46081581]
239. MALOVRH, Adolf, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Leta trpljenja in izkušenj : pisno pričevanje. Zakladnica spominov. 29. apr. 2019, 17 str. ISSN 2712-3979. http://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2019/04/Pisno-pri%C4%8Devanje_Adolf-Malovrh_Zakladnica-spominov-1.pdf, http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/29/adolf-malovrh/. [COBISS.SI-ID 46078253]
240. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), KERMAVNER, Cirila (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Cirila Traven Kermavner. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 16 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/cirila-traven-kermavner/. [COBISS.SI-ID 46062381]
241. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ZAKRAJŠEK, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivan Zakrajšek. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 10 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/ivan-zakrajsek/. [COBISS.SI-ID 46060077]
242. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), WEISS, Maja (oseba, ki intervjuva), MRAK DOLINAR, Jelka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jelka Mrak Dolinar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (63 min, 9 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/jelka-mrak-dolinar/. [COBISS.SI-ID 45558573]
243. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), LUKANČIČ FAJFAR, Justina (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Justina Lukančič Fajfar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (73 min, 47 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/12/justina-lukancic-fajfar/. [COBISS.SI-ID 46049325]
244. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), PIVIK, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Novak Pivik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 29 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-novak-pivik/. [COBISS.SI-ID 46060845]
245. PODBERSIČ, Renato (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Oblak Žakelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 9 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-oblak-zakelj/. [COBISS.SI-ID 46049581]
246. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), TOMAŽIČ LAVRISHA, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Tomažič Lavrisha. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (36 min, 42 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-novak-pivik/. [COBISS.SI-ID 46061357]
247. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), TOMAŽIČ LAVRISHA, Marija (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Marija Tomažič Lavrisha - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_09_23_Marija_Tomazic_Lavrisha. [COBISS.SI-ID 44290093]
248. JEVNIKAR, Ivo (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), HABJAN, Mihajla (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Mihajla Bitežnik Habjan. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (40 min, 16 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/mihajla-biteznik-habjan/. [COBISS.SI-ID 46058797]
249. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), JEVNIKAR, Ivo (oseba, ki intervjuva), HABJAN, Mihajla (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Mihajla Habjan Bitežnik - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=mihajla+habjan. [COBISS.SI-ID 44290349]
250. GRDINA, Igor, GRIESSER PEČAR, Tamara, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Okrogla miza ob 100. obletnici Oktobrske revolucije. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_08_12_Oktobrska_revolucija_1_oddaja. [COBISS.SI-ID 44290605]
251. GRIESSER PEČAR, Tamara, TOMŠIČ, Matevž, GRDINA, Igor, HANČIČ, Damjan, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Okrogla miza ob 100. obletnici Oktobrske revolucije : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_08_19_Oktobrska_revolucija_2_oddaja. [COBISS.SI-ID 44290861]
252. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), DOLINAR, Pauline F. (intervjuvanec), KOSEM, Mira (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Paulina F. Dolinar in Mira Kosem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (59 min, 17 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/cirila-traven-kermavner/. [COBISS.SI-ID 46063661]
253. KERŠIČ, Marta Milena (urednik), Mednarodna konferenca Temna stran meseca II: soočenje in refleksije 20 let kasneje = International Conference Dark Side of the Moon II: Confrontations and reflections 20 Years Later, Ljubljana, Bled, 13. do 15. november 2018. Zbornik povzetkov znanstvenih prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 25 str. ISBN 978-961-94353-1-1. [COBISS.SI-ID 297320448]
254. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MEJAČ ZAKRAJŠEK, Zdenka (intervjuvanec), ZAKRAJŠEK, Ivan (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Zdenka in Ivan Zakrajšek. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2018_05_20_Zdenka-Ivan_Zakrajsek.mp3. [COBISS.SI-ID 44262189]
255. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MEJAČ ZAKRAJŠEK, Zdenka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Zdenka Mejač Zakrajšek. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (26 min, 18 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/zdenka-mejac-zakrajsek/. [COBISS.SI-ID 46059053]
256. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), KERMAVNER, Cirila (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Zgodba Cirile Kermavner iz Clevelanda v ZDA. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_07_22_Cirila_Kermavner. [COBISS.SI-ID 44289837]
257. KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik). Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase! : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta [v Škofji Loki, 7. in 8. decembra 2016]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-9-1. [COBISS.SI-ID 293103616]
258. PODBERSIČ, Renato (avtor, oseba, ki intervjuva), PIVIK, Marija (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Marija Pivik rojena Novak - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2017/04/12/9-4-2017-marija-pivik-rojena-novak-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 41541165]
259. PODBERSIČ, Renato (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Marija (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Marija Žakelj, rojena Oblak. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2017/05/05/23-4-2017-marija-akelj-rojena-oblak. [COBISS.SI-ID 41540909]
260. KERŠIČ, Marta Milena (urednik). To je bil uboj duha : kaj dolgujemo zanamcem?. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. [12] str., ilustr. ISBN 978-961-93925-7-7. [COBISS.SI-ID 292314880]
261. ČOH KLADNIK, Mateja (avtor, oseba, ki intervjuva), MIKOLA, Milko (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Življenje in delo dr. Milka Mikole. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2017/03/28/26-3-2017-ivljenje-in-delo-dr-milka-mikole. [COBISS.SI-ID 41541933]
262. KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. 28 str. ISBN 978-961-93925-3-9. [COBISS.SI-ID 287680000]
263. ANŽLOVAR, Janez, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Janez Anžlovar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_05_17_Janez_Anzlovar.mp3. [COBISS.SI-ID 38516781]
264. KOKALJ, Jože, LIMBEK, Breda Marija, KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Kokalj in Breda Marija Limbek : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/09/14/13-9-2015-jo-e-kokalj-in-breda-marija-limbek-n-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38946605]
265. KRANJC, Jože, LOGONDER, Tone, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Kranjc in Tone Logonder - Crnogrob : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/09/21/20-9-2015-jo-e-kranjc-in-tone-logonder-n-crngrob-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38947373]
266. DEBELJAK, Jožejka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jožejka Debeljak Žakelj : pričevanje o družini dr. Tineta Debeljaka. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/11/04/25-10-2015-jo-ejka-debeljak-akelj-n-pri-evanje-o-dru-ini-dr-tineta-debeljaka-1-del, http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/11/04/1-11-2015-jo-ejka-debeljak-akelj-n-pri-evanje-o-dru-ini-dr-tineta-debeljaka-2-del. [COBISS.SI-ID 39262765]
267. LUKANČIČ FAJFAR, Justina, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Justina Lukančič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_03_01_Justina_Lukancic.mp3. [COBISS.SI-ID 38510637]
268. KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Leto 1945 - 70 let potem : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2015. 12 str. ISBN 978-961-93300-9-8. [COBISS.SI-ID 279750144]
269. STARMAN, Majda, STARMAN, Alojz, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Majda in Alojz Starman. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_05_10_Majda_Alojz_Starman_Spittal.mp3. [COBISS.SI-ID 38511917]
270. MLAKAR, Marija, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Marija Mlakar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_01_18_Marija_Mlakar.mp3. [COBISS.SI-ID 38509101]
271. GOGALA, Mirko, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Dr. Mirko Gogala. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_07_01_Mirko_Gogala.mp3. [COBISS.SI-ID 38303533]
272. STRITAR, Inka, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Inka Stritar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_07_08_Inka_Stritar.mp3. [COBISS.SI-ID 38303021]
273. TURNŠEK, Leopold, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), ČOH KLADNIK, Mateja, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Leopold Turnšek. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_06_17_Leopold_Turnsek.mp3. [COBISS.SI-ID 38303789]
274. MOHAR, Valentin, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Valentin Mohar : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2014/09/01/15-7-2014-valentin-mohar-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38227245]
275. KERŠIČ, Marta Milena (scenarist), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik, oblikovalec ščitnega ovitka), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik), ŠTUMBERGER, Barbara (urednik). Ormoški Petriček : otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 1 video DVD (ca 22 min), barve, zvok. Zbirka Dokumentarni film SCNR, 1. ISBN 978-961-92574-8-7. [COBISS.SI-ID 259282944]
276. KERŠIČ, Marta Milena (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, 2008. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-90329-7-8. http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/publikacije/dokumenti_o_privilegijih/dokumenti_o_privilegijih.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=4584. [COBISS.SI-ID 239609600]

Avtor dodatnega besedila

277. TREVEN, Marija Mojca. Grenki spomini z Vrha Svetih Treh Kraljev. 2. ponatis. Ljubljana: Metropolitana, 2023. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-93340-1-0. [COBISS.SI-ID 174068227]
278. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), DULAR GOLOBIČ, Marie (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 48 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_07_23_SCNS_Marie_Dular. [COBISS.SI-ID 185816067]
279. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), LEKAN, Anuška (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 11 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_09_05_Anuska_Lekan. [COBISS.SI-ID 75456515]
280. JEVNIKAR, Ivo, ŠVENT, Rozina, TREFALT, Božidar, VALIČ ZVER, Andreja, BARTOLJ, Jože (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Branko Rebozov, Spomini in misli. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_09_15_Branko_Rebozov. [COBISS.SI-ID 45568045]
281. TREVEN, Marija Mojca. Grenki spomini z Vrha Svetih Treh Kraljev. 1. ponatis. Ljubljana: Metropolitana, 2018. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-93340-1-0. [COBISS.SI-ID 297575680]
282. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), TOMAŽIČ LAVRISHA, Marija (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Marija Tomažič Lavrisha - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_09_23_Marija_Tomazic_Lavrisha. [COBISS.SI-ID 44290093]
283. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), JEVNIKAR, Ivo (oseba, ki intervjuva), HABJAN, Mihajla (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Mihajla Habjan Bitežnik - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=mihajla+habjan. [COBISS.SI-ID 44290349]
284. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MEJAČ ZAKRAJŠEK, Zdenka (intervjuvanec), ZAKRAJŠEK, Ivan (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Zdenka in Ivan Zakrajšek. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2018_05_20_Zdenka-Ivan_Zakrajsek.mp3. [COBISS.SI-ID 44262189]
285. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), KERMAVNER, Cirila (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Zgodba Cirile Kermavner iz Clevelanda v ZDA. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_07_22_Cirila_Kermavner. [COBISS.SI-ID 44289837]

Intervjuvanec

286. Slovesnost ob obletnici : v komunističnem taborišču pri Kočevju zaprtih okoli 800 deklet in žena. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 8. sept. 2019. ISSN 1855-4962. https://reporter.si/clanek/slovenija/slovestnost-ob-obletnici-v-komunisticnem-taboriscu-je-bilo-zaprtih-okoli-800-deklet-in-zena-729264. [COBISS.SI-ID 45617197]

Oseba, ki intervjuva

287. FERENC, Mitja (intervjuvanec), ALIĆ, Mehmedalija (intervjuvanec). Huda jama - včeraj - danes - jutri : okrogla miza ob 5. obletnici vstopa v Hudo jamo, Študijski center za narodno spravo (SLO), Ljubljana, 5. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36806957]
288. GRIESSER PEČAR, Tamara (intervjuvanec). Ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman : ob 50. obletnici smrti in nedavni ustavitvi sodnega postopka : [okrogla miza, Študijski center za narodno spravo, 10.II.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 30998573]

Drugo

289. GORJUP, Tone. Dan spomina na žrtve totalitarnih režimov. Radio Ognjišče. 22. avg. 2016. ISSN 1581-0712. http://radio.ognjisce.si/sl/181/aktualno/21552/. [COBISS.SI-ID 40146989]
290. GABERŠČIK, Boris. O privilegijih funkcionarjev. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2008, leto 13, št. 28, str. 8, ilustr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 29932077]
291. Privilegiji socialističnih funkcionarjev. Demokracija. [Spletna izd.]. 7. jul. 2008. ISSN 1855-7449. http://www.demokracija.si/index.php?sekcija=clanki&clanek=3625. [COBISS.SI-ID 30396973]
292. Predstavitev publikacije "Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma" : novica, 7. 7. 2008. Ministrstvo za pravosodje : Vlada Republike Slovenije. http://www.mp.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/11999/5913/. [COBISS.SI-ID 31382061]
293. HORVAT, Marjan. Grehi nekdanjih oblastnikov : Pravosodno ministrstvo za zgodovino. Mladina. [Tiskana izd.]. 11. julij 2008, leto 66, št. 28, str. 10. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 29984301]
294. PUC, Ivan. Od krompirja do viskija. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 14. jul. 2008, letn. 1, št. 9, str. 10, ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 30374957]


NERAZPOREJENO

295. KERŠIČ, Marta Milena (scenarist). Vojakovo pismo : prisilna mobilizacija Slovencev v nemško vojsko. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 1 video DVD (17 min, 51 sek), č-b in barve, zvok. Zbirka Dokumentarni film SCNR, 2. ISBN 978-961-93300-4-3. [COBISS.SI-ID 266146304]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023