COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Damjan Hančič [30275]Osebna bibliografija za obdobje 1998-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HANČIČ, Damjan. "Vaške straže" na Gorenjskem v letu 1942. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 2, str. 73-114. ISSN 2591-1201. DOI: 10.55692/D.18564.23.9. [COBISS.SI-ID 180068355]
2. HANČIČ, Damjan (avtor, fotograf). Gradbeni projekti nemškega okupatorja v Kamniku. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 71, št. 1, str. 195-216, ilustr., zvd. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LJ8A5PL3, DOI: 10.56420/Kronika.71.1.11. [COBISS.SI-ID 142480643], [SNIP, Scopus]
3. HANČIČ, Damjan. Preskrba prebivalstva in težave v kmetijski proizvodnji v okrožju Kamnik v prvem obdobju okupacije. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 63, št. 3, str.135-159. ISSN 0353-0329. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/4215/4796, DOI: 10.51663/pnz.63.3.07. [COBISS.SI-ID 178492931], [SNIP, Scopus]
4. HANČIČ, Damjan. Kamniško območje v prvih mesecih okupacije leta 1941 v luči nemških arhivskih virov. Kamniški zbornik. 2022, 26, str. 93-102, ilustr. ISSN 1318-9069. [COBISS.SI-ID 127395075]
5. HANČIČ, Damjan. Tri baltiške Slovenije? : podobnosti in razlike med osamosvajanjem Slovenije in treh baltiških držav: Litve, Latvije in Estonije. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 1, str. 127-161. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-52WWSGHX, DOI: 10.55692/d.18564.21.5. [COBISS.SI-ID 70622467], [Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
6. HANČIČ, Damjan. Vojaška bolnišnica v Kamniku in Mekinjah v času prve svetovne vojne. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 1, str. 115-130, ilustr., zvd. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KLG28MMN. [COBISS.SI-ID 53143299], [SNIP]
7. HANČIČ, Damjan. Položaj katoliške cerkve na Kamniškem v obdobju 1965-1975 = The position of the Catholic Church in the Kamnik area between 1965 and 1975. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 641-653. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZZ58NKII, DOI: 10.34291/BV2020/03/Hancic. [COBISS.SI-ID 43971843], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave
8. HANČIČ, Damjan. Revolucija v okupirani Ljubljani v letih 1941 in 1942 : žrtvoslovni prikaz njenih posledic. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 91-117, tabele. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2QCWBAUD, DOI: 10.55692/d.18564.2020.3. [COBISS.SI-ID 42369027], [Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
9. HANČIČ, Damjan. Komunistična partija in njeno delovanje na Kamniškem med drugo svetovno vojno in v prvih letih po njej. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2018, letn. 2, št. 1, str. 67-93. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-41LTABV5, DOI: 10.55692/d.18564.18.2. [COBISS.SI-ID 43537965]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
10. HANČIČ, Damjan. Odnos kamniške partije do Katoliške cerkve v prvih povojnih letih. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2018, letn. 2, št. 2, str. 117-134. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TJZUF6DM, DOI: 10.55692/d.18564.18.8. [COBISS.SI-ID 44175149]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
11. HANČIČ, Damjan. Srednja Evropa v malem - redovnice v samostanih klaris na Kranjskem. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2017, letn. 40, št. 2, str. 263-274, graf. prikazi. ISSN 0351-2835. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UEW47ATP. [COBISS.SI-ID 1984373]
12. HANČIČ, Damjan. Medvojno revolucionarno nasilje - razlike in podobnosti. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2017, letn. 1, št. 1/2, str. 45-62, graf. prikazi. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MGEQ0VGK, DOI: 10.55692/d.18564.17.2. [COBISS.SI-ID 42514221]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
13. HANČIČ, Damjan. Viri za preučevanje nasilja in kršenja človekovih pravic revolucionarnih represivnih organov v Ljubljani v letih 1941 in 1942. Dignitas : revija za človekove pravice. 2016, [št.] 69/70, str. 29-47. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 40219181]
financer: ARRS, Projekti, 1000-16-2721
14. HANČIČ, Damjan. Katoliški tabor v Ljubljani v primežu revolucionarnega nasilja leta 1942. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 75, št. 4, str. 649-657. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JP7N5T54. [COBISS.SI-ID 7165530], [SNIP, WoS do 25. 11. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 8. 9. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
15. HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje v Ljubljani v letih 1941 in 1942. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 86 = n. v. 51, zv. 2/3, str. 63-86, graf. prikazi. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-T8TEKKOE. [COBISS.SI-ID 85195777]
16. HANČIČ, Damjan. Revolucionarni represivni organi in revolucionarno sodstvo v času druge svetovne vojne na Slovenskem. Dignitas : revija za človekove pravice. 2012, [št.] 53/54, str. 318-332, 420-421. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 34404653]
17. HANČIČ, Damjan. "Ljudska prosveta kakor tudi vsak partijec mora imeti pred očmi, da prehajamo v socializem" : zapisniki OK KPS Kamnik za leto 1946. Kamniški zbornik. 2010, 20, str. 83-99. ISSN 1318-9069. [COBISS.SI-ID 31310637]
18. HANČIČ, Damjan. "Govori se tudi, da nimamo drugega materiala in hrane kakor le Titove slike ... " : zapisniki Okrajnega komiteja KPS Kamnik v letu 1945. Kamniški zbornik. 2008, 19, str. 107-120. ISSN 1318-9069. [COBISS.SI-ID 28550445]
19. HANČIČ, Damjan. Pečati samostanov klaris na Kranjskem. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2005, letn. 28, št. 1, str. 33-39. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9313, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CZ7P7NKN. [COBISS.SI-ID 594293]
20. HANČIČ, Damjan. Kronika in nekrolog loškega samostana klaris - 17. stoletje. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2003, letn. 26, št. 1, str. 47-60. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9608, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FQRMMKOC. [COBISS.SI-ID 460917]
21. HANČIČ, Damjan. Kronika in nekrolog loškega samostana klaris - 18. stoletje. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2003, letn. 26, št. 2, str. 315-328, ilustr. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9643, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XBZ8A7NV. [COBISS.SI-ID 522357]
22. HANČIČ, Damjan. Pokopi v nekdanji mekinjski samostanski cerkvi. Kamniški zbornik. 2002, 16, str. 147-155, ilustr. ISSN 1318-9069. [COBISS.SI-ID 120624128]
23. HANČIČ, Damjan. Samostan klaris v Mekinjah. Kamniški zbornik. 1998, 14, str. 61-70, ilustr. ISSN 1318-9069. [COBISS.SI-ID 76174848]

1.04 Strokovni članek

24. HANČIČ, Damjan (avtor, fotograf). "Mekinjska božična zibelka" in njen izvor. Kamniški zbornik. 2020, 25, str. 93-95, ilustr. ISSN 1318-9069. [COBISS.SI-ID 35421699]
25. HANČIČ, Damjan. Odzivi na Titovo pismo jeseni 1972 v OK ZKS Kamnik. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2019, letn. 3, št. 2, str. 171-184. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-BZGF5EOF. [COBISS.SI-ID 45725741]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
26. HANČIČ, Damjan. Orožnik Jožef Sušnik : prva žrtev revolucionarnega nasilja v Ljubljani. SLO : časi, kraji, ljudje. nov. 2015, št. 8, str. 54-59, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 39103277]
27. HANČIČ, Damjan. Iz vsakdanjega življenja mekinjskih klaris v 17. in 18. stoletju. Kamniški zbornik. 2004, 17, str. 101-112, ilustr. ISSN 1318-9069. [COBISS.SI-ID 512742271]
28. HANČIČ, Damjan. Samostan klaris v Ljubljani. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 50, št. 3, str. 277-290, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4260, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YUN2S3PZ. [COBISS.SI-ID 126070784]
29. HANČIČ, Damjan. Priprave na samostansko življenje in spoštovanje redovnega uboštva v ženskih samostanih na Kranjskem v 18. stoletju. Tretji dan. okt./nov. 2002, letn. 31, št. 9/10, str. 136-146, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 215301632]
30. HANČIČ, Damjan. Iz zgodovine klaris na Slovenskem. Tretji dan. okt. 2000, letn. 29, št. 9, str. 66-77, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 112761600]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

31. HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje nad orožniki in uradniki v Ljubljani v letih 1941 in 1942. V: MAUČEC, Marjan (ur.). Leto 1945 - 70 let potem : [monografija znanstvenih prispevkov]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 58-77. ISBN 978-961-6453-51-6. [COBISS.SI-ID 40525613]
financer: ARRS, Projekti, 1000-16-2721
32. HANČIČ, Damjan. Osrednja Slovenija v primežu medvojnega revolucionarnega nasilja. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 57-77, graf. prikazi, tabele. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38085933]
33. HANČIČ, Damjan. "Hude jame" na Kamniškem. V: HANČIČ, Damjan (ur.), JENUŠ, Gregor (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. Str. 123-142. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 36170029]
34. HANČIČ, Damjan. Gorenjska v primežu medvojnega revolucionarnega nasilja, 1941-1945. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 87-100. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 35015213]
35. VALIČ ZVER, Andreja, HANČIČ, Damjan, KOLARIČ, Boštjan, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PODBERSIČ, Renato. National report on the crimes of communism in Slovenia : country report. V: SVOBODA, David (ur.), O'CONNOR, Cóílín (ur.), LIŠKA, Jiří. Crimes of the communist regimes : international conference : an assessment by historians and legal experts : proceedings. [Praha]: Institute for the Study of Totalitarian Regimes: = Ústav pro studium totalitních režimù, cop. 2011. Str. 203-236, tabela. ISBN 978-80-87211-51-9. [COBISS.SI-ID 33221677]
36. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Totalitarni režimi na Slovenskem v 20. stoletju = Totalitarian regimes in Slovenia in the 20th century. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. Str. 39-64. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1. ISBN 978-961-92574-6-3. [COBISS.SI-ID 32377133]
37. HANČIČ, Damjan. Oris revolucionarnega nasilja na Kamniškem v letih 1941-1945. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. Str. 58-69. ISBN 978-961-92574-3-2. [COBISS.SI-ID 31089453]
38. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Totalitarian regimes in Slovenia in the 20th century. V: JAMBREK, Peter (ur.). Crimes committed by totalitarian regimes : reports and proceedings of the 8 April European Public Hearing on Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Ljubljana: Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008. Str. 39-60. ISBN 978-961-238-977-2. [COBISS.SI-ID 29131565]
39. HANČIČ, Damjan. Ženski samostani : najpomembnejša oblika ženske emacipacije v preteklosti. V: ŽIŽEK, Aleksander (ur.). Ženske skozi zgodovino : zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september - 2. oktober 2004. 32. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Celje, 30. september - 2. oktober 2004. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004. Str. 277-286. ISBN 961-91431-1-6. [COBISS.SI-ID 513134207]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

40. HANČIČ, Damjan. Deportations and emigrations of Slovenians in the 20th century committed by three totalitarian regimes. V: RENDEK, Peter (ur.). Proceedings of the international conference Totalitarianism, deportation and emigration, 28-30 June 2016, Viljandi, Estonia : the forced displacement of populations and waves of migration in 20th century Europe caused by the policy of totalitarian states. Praha: Platform of European Memory and Conscience, cop. 2018. Str. 53-56. ISBN 978-80-907355-0-7. [COBISS.SI-ID 44065069]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

41. HANČIČ, Damjan. Nazi constructions in Kamnik - the contribution of the German occupier to the development of Kamnik during World War II. V: BATIČ, Matic (ur.). Fluid Landscape: Spatial Politics in the North Adriatic Area and Other European Borderlands During and After World War II = Fluidna krajina: prostorske politike na severnojadranskem območju in drugih evropskih obmejnih regijah med 2. svetovno vojno in po njej : international scientific conference = mednarodna znanstvena konferenca : Ljubljana, 18. 4. 2023 : [programme and abstract = program in povzetki]. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. Str. [26]. ISBN 978-961-7120-10-3. https://www.scnr.si/upload/editor/file/file346499e6e674c9b.pdf. [COBISS.SI-ID 155277315]
42. HANČIČ, Damjan. Partizanski "parlamentarizem" v času druge svetovne vojne. V: STRAJNAR, Neža (ur.). Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi : ob tridesetem jubileju prve konstitutivne seje Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije : znanstveni posvet : programska knjižica : Ljubljana, 28. in 29. november 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [19]. ISBN 978-961-7120-08-0. https://www.scnr.si/upload/editor/file/file5a65a68ad5da249.pdf. [COBISS.SI-ID 136657667]
43. HANČIČ, Damjan. Interwar "Nazi" buildings in Kamnik : their emergence, their "transfer" in the post-war socialist period and their current function. V: BATIČ, Matic (ur.). Spatial Politics in Authoritarian and Totalitarian Regimes: Open Questions and New Research Approaches = Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi raziskovalni pristopi : international workshop = mednarodna znanstvena delavnica : programme and abstracts = program in povzetki : Ljubljana, 12. 4. 2022 : Program in povzetki. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [19]. ISBN 978-961-7120-04-2. [COBISS.SI-ID 108404483]
44. HANČIČ, Damjan. Vloga glasila "Karawanken Bote" pri nacistični politični propagandi in germanizaciji Gorenjske v letu 1941 = The role of the Karawanken Bote bulletin in Nazi political propaganda and germanisation of Upper Carniola in 1941. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic. Tragedija 1941 : simpozij ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne v Sloveniji = Tragedy 1941 : Symposium on the Occasion of the 80th Anniversary of the Beginning of World War II in Slovenia : Park vojaške zgodovine Pivka, 3. junij 2021 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. [26-27]. [COBISS.SI-ID 65860355]
45. HANČIČ, Damjan. Osrednja Slovenija v primežu medvojnega revolucionarnega nasilja. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 13. ISBN 978-961-93300-7-4. [COBISS.SI-ID 37713197]
46. HANČIČ, Damjan. Gorenjska v primežu medvojnega revolucionarnega nasilja 1941-1945. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik povzetkov referatov : [mednarodni znanstveni posvet], Maribor, 9.-10. maj 2012 = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of abstracts : [international scientific conference], Maribor, May 9-10, 2012. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 18-19. ISBN 978-961-93300-0-5. [COBISS.SI-ID 34117677]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

47. HANČIČ, Damjan. Začetki revolucionarnega nasilja. V: KERŠIČ, Marta Milena (ur.). To je bil uboj duha : kaj dolgujemo zanamcem?. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. Str. [6-7]. ISBN 978-961-93925-7-7. [COBISS.SI-ID 42143277]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

48. HANČIČ, Damjan. Revolucionarna "justica" in njene žrtve v letih 1941 in 1942 na območju Ljubljane. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), GRABROVEC, Petra (ur.). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 109-136, ilustr. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 137273091]
49. HANČIČ, Damjan. Glasilo Karawanken Bote in njegova propagandna vloga v letu 1941. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic (ur.). Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. 187-220, ilustr. ISBN 978-961-7120-02-8. [COBISS.SI-ID 91282947]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
50. HANČIČ, Damjan. Ivan Maček-Matija : od revnega fantiča iz predmestja Ljubljane do vodje zloglasne OZNE. V: PODBERSIČ, Renato (ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. Str. 187-215, fotogr. ISBN 978-961-7120-00-4. [COBISS.SI-ID 49609475]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
51. HANČIČ, Damjan. Opravljanje duhovnih in redovnih opravil v samostanih Klaris na Kranjskem. V: LAVRIČ, Ana (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2019. Str. 165-190, fotogr. ISBN 978-961-94470-1-7. [COBISS.SI-ID 44616493]
52. HANČIČ, Damjan. Avgust Praprotnik : od uspešnega industrialca do žrtve revolucionarnega nasilja. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. Str. 29-61, portr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 45744429]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
53. HANČIČ, Damjan. Presoja delovanja revolucionarne strani med drugo svetovno vojno. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje "v imenu ljudstva". Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 29-44. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 40176685]
financer: ARRS, Projekti, 1000-16-2721
54. HANČIČ, Damjan. The origins of the Communist Revolution and the Civil War in Slovenia in 1941-1942. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 83-101. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 41136173]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
55. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja. National report of the crimes of communism in Slovenia. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 168-178. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 41137709]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
56. PODBERSIČ, Renato, HANČIČ, Damjan. Povojne zaplembe judovskega premoženja. V: ŠUMI, Irena (ur.), STARMAN, Hannah (ur.), HAJDINJAK, Boris. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst : pregled raziskovalnih tematik. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2012. Str. 283-292, tabele. ISBN 978-961-93361-0-6. [COBISS.SI-ID 34769197]
57. HANČIČ, Damjan. Odnos Freisinga in Briksna do samostanov na njunem ozemlju. V: BIZJAK, Matjaž (ur.). Blaznikov zbornik : In memoriam Pavle Blaznik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Škofja Loka: Muzejsko društvo, 2005. Str. 139-146, 155-163. Zbirka Loški razgledi, Doneski, 11. ISBN 961-6500-80-5. [COBISS.SI-ID 513553279]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

58. HANČIČ, Damjan. Zgodovina Mekinj (1300-2016) : kratki oris = HIstory of Mekinje (1300-2016) : a brief history. V: Katalog = Catalogue = Katalog. Ljubljana: Filatelistična zveza Slovenije, 2019. Str. 164-174, fotogr. [COBISS.SI-ID 44676141]
59. HANČIČ, Damjan. Mekinje v času in prostoru. V: SVETEC, Jana (ur.), HUMAR GRUDEN, Andreja (ur.). Od doma do šole : zbornik ob 100-letnici Društvenega doma (1911-2011) in šolske stavbe (1912-2012) v Mekinjah. Kamnik: Osnovna šola Frana Albrehta; Mekinje: Krajevna skupnost, 2012. Str. 8-16, fotogr. ISBN 978-961-269-803-4. [COBISS.SI-ID 34816813]
60. HANČIČ, Damjan, SVETEC, Jana, RIFEL, Bernarda, KOSMATIN, Špela, STRGAR, Urška, PLAHUTA, Katarina Marija, PAVLIČ, Urška Maja. Oris zgodovine osnovne šole v Mekinjah. V: SVETEC, Jana (ur.), HUMAR GRUDEN, Andreja (ur.). Od doma do šole : zbornik ob 100-letnici Društvenega doma (1911-2011) in šolske stavbe (1912-2012) v Mekinjah. Kamnik: Osnovna šola Frana Albrehta; Mekinje: Krajevna skupnost, 2012. Str. 190-225, fotogr., tabele. ISBN 978-961-269-803-4. [COBISS.SI-ID 34817069]
61. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato, IVANC, Blaž. Slovenija : svobodna in neodvisna po treh totalitarnih režimih. V: KALADJIS, Angela (ur.). Ponovna združitev Evrope : pogum za upor proti totalitarizmu in politična prenova. [Bruselj: Skupina ELS v Evropskem parlamentu, 2009]. Str. 373-413, ilustr. [COBISS.SI-ID 33539885]
62. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato, IVANC, Blaž. Slovenia : from triple totalitarian occupation to freedom and independence. V: KÜHNHARDT, Ludger (ur.). The reunification of Europe : anti-totalitarian courage and political renewal. Brussels: European Parliament, EPP-ED Group, [2009]. Str. 370-411, ilustr. [COBISS.SI-ID 30363181]
63. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato, IVANC, Blaž. Slowenien : von dreimaliger totalitärer Okkupation zu Freiheit und Unabhängigkeit. V: KALADJIS, Angela (ur.). Die Wiedervereinigung Europas : antitotalitärer Mut und politische Erneuerung. [Brüssel: Europäischen Parlament, EVP-Fraktion, 2009]. Str. 303-343, ilustr. [COBISS.SI-ID 32641325]
64. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Nacionalsocialistično in komunistično preganjanje Judov na Slovenskem. V: DEŽMAN, Jože (ur.), FILIPIČ, Hanzi (ur.). Hitlerjeva dolga senca : nacionalsocialistično državnoteroristično in rasistično preganjanje prebivalcev Slovenije in njegove posledice v Titovi Jugoslaviji. Celovec: Mohorjeva, 2007. Str. 175-190, ilustr. ISBN 978-3-7086-0245-5. [COBISS.SI-ID 31404589]
65. HANČIČ, Damjan, ŠUMRADA, Janez. Doba Ilirskih provinc : (1909-1813) 1809-1813 : [arhivske zbirke (izvorno arhivsko gradivo) : zbirke posameznih vrst arhivskega gradiva : Zgodovinski arhiv Ljubljana]. V: KOLANOVIĆ, Josip (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Napoléon et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l'Est 1806-1814 : guide des sources = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : arhivski vodič = Napoleone e la sua amministrazione sulla sponda orientale dell'Adriatico e nelle Alpi orientali 1806-1814 : guida alle fonti = Napoleon und seine Verwaltung im östlichen Adria- und Alpenraum 1806-1814 : ein Führer zu den Quellen = Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : vodič kroz arhivsku građu. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 844-845. ISBN 953-6005-73-5. [COBISS.SI-ID 28569901]
66. HANČIČ, Damjan, ŠUMRADA, Janez. Sadnikarjeva zbirka : (1250-1874) 1813 : [arhivske zbirke (izvorno arhivsko gradivo) : arhivske zbirke zasebnih zbirateljev : Zgodovinski arhiv Ljubljana]. V: KOLANOVIĆ, Josip (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Napoléon et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l'Est 1806-1814 : guide des sources = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : arhivski vodič = Napoleone e la sua amministrazione sulla sponda orientale dell'Adriatico e nelle Alpi orientali 1806-1814 : guida alle fonti = Napoleon und seine Verwaltung im östlichen Adria- und Alpenraum 1806-1814 : ein Führer zu den Quellen = Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : vodič kroz arhivsku građu. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 848. ISBN 953-6005-73-5. [COBISS.SI-ID 28570413]
67. HANČIČ, Damjan. Zbirka listin Litija : (1779-[1]867) 1811 : arhivske zbirke (izvorno arhivsko gradivo) : zbirke posameznih vrst arhivskega gradiva : [Zgodovinski arhiv Ljubljana]. V: KOLANOVIĆ, Josip (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Napoléon et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l'Est 1806-1814 : guide des sources = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : arhivski vodič = Napoleone e la sua amministrazione sulla sponda orientale dell'Adriatico e nelle Alpi orientali 1806-1814 : guida alle fonti = Napoleon und seine Verwaltung im östlichen Adria- und Alpenraum 1806-1814 : ein Führer zu den Quellen = Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : vodič kroz arhivsku građu. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 840-841. ISBN 953-6005-73-5. [COBISS.SI-ID 28568877]
68. HANČIČ, Damjan, ŠUMRADA, Janez. Zbirka normalij Ljubljana : (1723-1945) 1809-1813 : [arhivske zbirke (izvorno arhivsko gradivo) : zbirke posameznih vrst gradiva : Zgodovinski arhiv Ljubljana]. V: KOLANOVIĆ, Josip (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Napoléon et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l'Est 1806-1814 : guide des sources = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : arhivski vodič = Napoleone e la sua amministrazione sulla sponda orientale dell'Adriatico e nelle Alpi orientali 1806-1814 : guida alle fonti = Napoleon und seine Verwaltung im östlichen Adria- und Alpenraum 1806-1814 : ein Führer zu den Quellen = Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : vodič kroz arhivsku građu. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 842. ISBN 953-6005-73-5. [COBISS.SI-ID 28569133]
69. HANČIČ, Damjan. Zbirka tiskov : (1747-1966) 1810-1813 : [arhivske zbirke (izvorno arhivsko gradivo) : zbirke posameznih vrst arhivskega gradiva : Zgodovinski arhiv Ljubljana]. V: KOLANOVIĆ, Josip (ur.), ŠUMRADA, Janez (ur.). Napoléon et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l'Est 1806-1814 : guide des sources = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : arhivski vodič = Napoleone e la sua amministrazione sulla sponda orientale dell'Adriatico e nelle Alpi orientali 1806-1814 : guida alle fonti = Napoleon und seine Verwaltung im östlichen Adria- und Alpenraum 1806-1814 : ein Führer zu den Quellen = Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : vodič kroz arhivsku građu. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 844. ISBN 953-6005-73-5. [COBISS.SI-ID 28569645]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

70. HANČIČ, Damjan. Lisbeth Matzer, Herrschaftssicherung im "Grenzland". Nationalsozialistische Jugendmobilisierung im besetzten Slowenien (1941-1945) ... Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2022, letn. 6, št. 1, str. 221-227. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NWCW9UPF. [COBISS.SI-ID 118025731]
71. HANČIČ, Damjan. Marianna Oravcová, Akcija B, Ústav pamäti národa, Bratislava 2020, 304 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 213-217. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XTKT5B9K. [COBISS.SI-ID 88299267]
72. HANČIČ, Damjan. Recenzija zbornika = Review of the collection of papers. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), BERLIČ, Marjetka. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst VI. [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2019. Str. 9-12. ISBN 978-961-94143-3-0. [COBISS.SI-ID 73206019]
73. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Estonia 1940-1945, Reports of the Estonian International Commission for the investigation of Crimes Against Humanity, ur. Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek Paavle, Tallinn, Estonian Foundation for the Investigation of Crimes Against Humanity, 2006 ... Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 62, št. 3/4, str. 488-491. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/8069, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WODL3FLH. [COBISS.SI-ID 29817645]
74. HANČIČ, Damjan. Milan Škrabec, Narod naš dokaze hrani: stare razglednice, Arhiv Republike Slovenije (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Katalogi. zv. 25), Ljubljana 2005, 120 strani. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2006, letn. 29, št. 2, str. 385-386. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9294, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DH2D2VSY. [COBISS.SI-ID 797813]
75. HANČIČ, Damjan. Jelka Melik, Mateja Jeraj, Spoznajmo Ljubljano - Vodnik po mestu za otroke (male in velike), Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2005, 128 strani. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2005, letn. 28, št. 1, str. 111-113. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9332, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-A15I8LLX. [COBISS.SI-ID 599157]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

76. HANČIČ, Damjan. Uvod. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. Str. 5-6. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1. ISBN 978-961-92574-6-3. [COBISS.SI-ID 32377901]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

77. HANČIČ, Damjan. Poslovanje javnih zavodov v kamniški občini. Kamničan.si : [informativni portal Kamnik]. ISSN 1855-7929. http://www.kamnican.si/poslovanje-javnih-zavodov-v-kamniski-obcini/. [COBISS.SI-ID 34335021]

1.25 Drugi sestavni deli

78. HANČIČ, Damjan. O skupnem evropskem spominjanju : tujina. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 24. okt. 2013, leto 18, št. 43, str. 52-53, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 36246829]
79. HANČIČ, Damjan. Moja najlepša leta. V: SVETEC, Jana (ur.), HUMAR GRUDEN, Andreja (ur.). Od doma do šole : zbornik ob 100-letnici Društvenega doma (1911-2011) in šolske stavbe (1912-2012) v Mekinjah. Kamnik: Osnovna šola Frana Albrehta; Mekinje: Krajevna skupnost, 2012. Str. 322-323. ISBN 978-961-269-803-4. [COBISS.SI-ID 34817581]
80. HANČIČ, Damjan (avtor, fotograf). O zločinih komunizma v Pragi. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2010, leto 15, št. 10, str. 49-51, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 31592493]
81. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan. Ministrstvo za pravosodje predstavilo knjigo o privilegijih socialističnih funkcionarjev. Mat'kurja. ISSN 1854-7699. [COBISS.SI-ID 29912621]
82. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan. Knjiga o privilegijih socialističnih funkcionarjev : Ministrstvo za pravosodje je predstavilo knjigo o privilegijih socialističnih funkcionarjev od leta 1945 do leta 1990. SiOL.net. ISSN 1581-0658. http://www.siol.net/slovenija/novice/2008/07/knjiga_o_privilegijih_socialisticnih_funkcionarjev.aspx. [COBISS.SI-ID 29912109]
83. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Komunizem v arhivskih depojih (primer vzhodne Nemčije in Slovaške). Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2006, letn. 29, št. 2, str. 377-379. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9289, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QKFOJZTO. [COBISS.SI-ID 796533]
84. HANČIČ, Damjan. Razstava "Stara Ljubljana - mesto trgov". Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2002, letn. 25, št. 2, str. 197. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9779, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UB35R6CB. [COBISS.SI-ID 349557]
85. HANČIČ, Damjan. Osebnosti mesta Ljubljane. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2001, letn. 24, št. 2, str. 194. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9907, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-BMRF6DOW. [COBISS.SI-ID 271477]
86. HANČIČ, Damjan. Začetni tečaj nemške paleografije v ARS. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2000, letn. 23, št. 2, str. 193. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9953. [COBISS.SI-ID 170869]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

87. HANČIČ, Damjan, HANČIČ, Damjan (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 126 str., ilustr., zvd. Zbirka Revolucionarno nasilje, 5. ISBN 978-961-94353-2-8. [COBISS.SI-ID 297774592]
88. HANČIČ, Damjan, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2015. 347 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 4. ISBN 978-961-93925-0-8. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 282058240]
89. HANČIČ, Damjan, HANČIČ, Damjan (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. 262 str., ilustr., zvd. Zbirka Revolucionarno nasilje, 3. ISBN 978-961-93300-6-7. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 270243072]
90. HANČIČ, Damjan (avtor, fotograf), HANČIČ, Damjan (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 203 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 1. ISBN 978-961-92574-7-0. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 259133184]
91. HANČIČ, Damjan. Klarise na Kranjskem. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2005. XXIV, 468 str., ilustr., tabele. Gradivo in razprave, 26. ISBN 961-6247-13-1. http://hdl.handle.net/11686/37166, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-298208PH. [COBISS.SI-ID 219277824]
92. ANŽIČ, Sonja, HANČIČ, Damjan, ŠENK, Tatjana. Ljubljanski župani skozi čas = Ljubljana mayors through time : 500 let ljubljanskih županov = 500 years of Ljubljana mayors : 1504-2004. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2004. 177 str., ilustr. ISBN 961-6247-12-3. http://hdl.handle.net/11686/30411. [COBISS.SI-ID 217278976]
93. HANČIČ, Damjan. Konstitucije klaris v Mekinjah in Škofji Loki. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze, 2001. 392 str., ilustr. Acta ecclesiastica Sloveniae, 23. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 2126123]
94. HANČIČ, Damjan. Sedemsto let klaris na Slovenskem. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2000. 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 108468736]

2.02 Strokovna monografija

95. HANČIČ, Damjan (avtor, fotograf), FTIČAR, Tone (urednik, fotograf). Samostan Mekinje - 700 let. V Mekinjah: Krajevna skupnost, 2000. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 134261]

2.08 Doktorska disertacija

96. HANČIČ, Damjan. Klarise na Kranjskem v 17. in 18. stoletju : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Hančič], 2004. VII, 407 f., [1] zgan. f. pril., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 214514432]

2.11 Diplomsko delo

97. HANČIČ, Damjan. Samostan klaris Mekinje : 1300-1782. Ljubljana: [D. Hančič], 1999. 103 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 10698850]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

98. HANČIČ, Damjan, KOLARIČ, Boštjan, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja. National report of the crimes of communism in Slovenia. Prague: [Institute for the Study of Totalitarian Regimes], 2010. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/zlociny-komunismu/COUNTRY%20REPORT%20SLOVENIA.pdf. [COBISS.SI-ID 1024180577]

2.17 Katalog razstave

99. ANŽIČ, Sonja, HANČIČ, Damjan, ŠENK, Tatjana. Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 1504-2004 = Ljubljana city administration from the first mayor onwards 1504-2004. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2004. 107 str., ilustr. ISBN 961-6247-11-5. [COBISS.SI-ID 214839552]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

100. HAJDINJAK, Boris, HANČIČ, Damjan, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 6. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 39 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_22_Hajdinjak_Hancic.mp3. [COBISS.SI-ID 84196099]
101. GRIESSER PEČAR, Tamara, TOMŠIČ, Matevž, GRDINA, Igor, HANČIČ, Damjan, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Okrogla miza ob 100. obletnici Oktobrske revolucije : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_08_19_Oktobrska_revolucija_2_oddaja. [COBISS.SI-ID 44290861]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

102. HANČIČ, Damjan, IVEŠIĆ, Tomaž, MALMENVALL, Simon, GRIESSER PEČAR, Tamara, FINK, Andrej, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 1. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (107 min, 21 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=UbQWEsWtnlE, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 137999107]
103. HANČIČ, Damjan, ŠELA, Ana, HAZEMALI, David, JANEŽIČ, Helena, STRAJNAR, Neža, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 2. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (88 min, 4 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=8HsNezBTNLs, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 138000643]
104. ANŽIČ, Sonja, HANČIČ, Damjan, ŠENK, Tatjana. Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje : 1504-2004. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2004. 1 zgibanka ([10] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 513549196]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

105. HANČIČ, Damjan (intervjuvanec). Intervju z dr. Damjanom Hančičem : oddaja Pogled, Televizija ETV, 9. maj 2016. [COBISS.SI-ID 39848237]
106. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), HANČIČ, Damjan (intervjuvanec). Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma : intervju na TV Slovenija 1, Dnevnik, 7.7.2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29914669]

3.12 Razstava

107. HANČIČ, Damjan (avtor razstave), KOGOJ, Marija Jasna (avtor razstave). Življenje za samostanskimi vrati : klarise in uršulinke v Mekinjah : otvoritev stalne razstave v samostanu Mekinje, 22. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 91269123]
108. WINKELMANN-HEYROVSKÁ, Neela (vodja projekta, avtor), ANDERSSON, Camilla, FERENC, Mitja, HANČIČ, Damjan, MIKOLA, Milko, PIŠKURIĆ, Jelka, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja, et al. Totalitarianism in Europe : fascism - Nazism - communism : an international travelling exhibition. Praha [etc.], 2012-2013. [COBISS.SI-ID 35369261]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

109. HANČIČ, Damjan. Prelomno leto 1943 na Gorenjskem : predavanje na znanstveni konferenci "Leto 1943 na Slovenskem - osemdeset let pozneje" v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Parka vojaške zgodovine Pivka, 24. maj 2023, Park vojaške zgodovine Pivka. [COBISS.SI-ID 155011587]
110. HANČIČ, Damjan. Civil society in Slovenia in the 1980s : prispevek na mednarodni konferenci "Human rights in the struggle for freedom in the past and today", Bratislava, 4. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 127235331]
111. HANČIČ, Damjan. ʺLeadʺ 1970s in Slovenia : from the showdown of party liberalism to Tito's death : prispevek na mednarodni znanstveni konferenci ʺCommunist Parties in the Soviet Bloc in 1968-1980: Belle Époque of the Eastern Bloc?ʺ, Bratislava, 28.-29. sept. 2022. [COBISS.SI-ID 127185923]
112. HANČIČ, Damjan. The 10-Day War : predavanje na mednarodnem srečanju "PEMS 10th Anniversary Council of Members Meeting", Praga, 11.-13. nov. 2021. [COBISS.SI-ID 85489411]
113. HANČIČ, Damjan. Baltske države na poti v samostojnost in demokracijo : predavanje preko aplikacije MSTeams na Znanstvenem simpoziju "Osamosvojitev Slovenije - 30 let kasneje", Maribor, 1.-2. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 87615491]
114. HANČIČ, Damjan. Slovenian Committee for the Defence of Human Rights in 1989 : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci "Human Rights in the Struggle for Freedom, a Guarantee for Democracy from the Perspective of the Current Generation", Bratislava, 5. okt. 2021. [COBISS.SI-ID 79613443]
115. HANČIČ, Damjan. Začetki revolucionarnega nasilja : predavanje na posvetu "To je bil uboj duha: kaj dolgujemo zanamcem?", dvorana Prosvetnega doma Horjul, Horjul (SLO), 20. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42143789]
116. HANČIČ, Damjan. Deportations and emigrations of Slovenians in 20th century committed by three totalitarian regimes : predstavitev na mednarodni konferenci Totalitarianism, deportation and emigration, Viljandi, 29. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 40039213]
117. HANČIČ, Damjan. Fatal West Yugoslavian border after the WW II : predstavitev na mednarodni konferenci Preserving the Lesson of the Iron Curtain, Nürnberg, 24. maj 2016. [COBISS.SI-ID 40024877]
118. HANČIČ, Damjan. Ljubljana 1941-1942 : prispevek na znanstvenem posvetu z naslovom Vojna in revolucija: Slovenija 1941-1943, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 10. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 38289197]
119. HANČIČ, Damjan. Klarise : predavanje na posvetovanju "Redovne hiše in redovne province kot faktor povezovanja geografskih prostorov", Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 22. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37070637]
120. HANČIČ, Damjan. Osrednja Slovenija v primežu medvojnega revolucionarnega nasilja : prispevek na znastvenem posvetu Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, 10. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 38299949]
121. HANČIČ, Damjan. "Hude jame" na Kamniškem : predavanje na znanstvenem posvetovanju ob 4. obletnici vstopa v Hudo jamo, Arhiv RS, Ljubljana, 5. mar. 2013. [COBISS.SI-ID 35372845]
122. HANČIČ, Damjan. Klarissen : predavanje na mednarodnem posvetovanju "Ordenshäuser und Ordensprovinzen als Verbindungs- und Kreuzungsfaktoren von geographichen Räumen", Slowenisches Wissenschaftsinstitut Wien/Slovenski znanstveni inštitut Dunaj, 13.-15. nov. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36418861]
123. HANČIČ, Damjan. The mass graves in the area of Kamnik/Stein and in Gorenska/Oberkrain ; Množična grobišča v okolici Kamnika in na Gorenjskem : predavanje na posvetovanju "The Massacres of Bleiburg and the Tragedy of Viktring field - the Fate of the Military and Civilian Refugees in the Area of Austrian-Yugoslav Border in May and June 1945", Stift Viktring (Gymnasium) - Barocksaal, Viktring (A), 11.-12. maj. 2013. [COBISS.SI-ID 35563053]
124. HANČIČ, Damjan. Oris revolucionarnega nasilja na Kamniškem v letih 1941-1945 : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetu "Totalitarizmi - vprašanja in izzivi: ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi", Viteška dvorana Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 9.XI.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 31080237]

3.25 Druga izvedena dela

125. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan. Človekove pravice in temeljne svoboščine : za vse čase! : predstavitev istoimenskega zbornika z znanstvenega posveta, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 7. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 42601005]
126. VALIČ ZVER, Andreja, HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Delo Študijskega centra za narodno spravo in njegove izdaje : Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 17. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 39847981]
127. HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje v Ljubljani 1941 in 1942 : predavanje v okviru rednih mesečnih predavanj Arhiva Republike Slovenije, 26. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38492205]
128. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan. Na poti do narodne sprave : predavanje v okviru skupine Abraham, župnija Ljubljana Polje, 2. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37784621]
129. GRIESSER PEČAR, Tamara, HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem 1941-1945 : predstavitev knjige avtorja Damjana Hančiča, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 15. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 36766253]
130. HANČIČ, Damjan (intervjuvanec). Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 1941-1945 : predstavitev knjige avtorja Damjana Hančiča, Vojnomirova dvorana Ullrichove hiše, Kranj, 12. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37749805]
131. HANČIČ, Damjan, ČOH KLADNIK, Mateja. Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem 1941-1945 : [predstavitev znanstvene monografije, Študijski center za narodno spravo, 12.I.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33599789]
132. HANČIČ, Damjan. Sovjetska okupacija baltskih držav ter s tem povezane množične deportacije tamkajšnjih prebivalcev v Sibirijo, s poudarkom na Litvi : zgodovinski oris : [predavanje na prireditvi ob 25. marcu - dnevu spomina na množične deportacije iz baltskih držav, Študijski center za narodno spravo, 29.III.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34170157]
133. JAMBREK, Peter, ŠTURM, Lovro, VALIČ ZVER, Andreja, PREBILIČ, Vladimir, HANČIČ, Damjan. Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : [predstavitev zbornika slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom "Zločini totalitarnih režimov", ki je potekala v prostorih Evropske komisije v Bruslju, Študijski center za narodno spravo, 7.IV.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32738861]
134. KERŠIČ, Marta Milena, HANČIČ, Damjan, KORDEŽ, Irena. Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma : tiskovna konferenca na Ministrstvu za pravosodje, 7. 7. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29911085]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

135. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. HANČIČ, Damjan (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PDR0GHBG, https://www.scnr.si/en/dileme.html. [COBISS.SI-ID 292982272]
136. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka, HANČIČ, Damjan (urednik). Kazen naj obsojenca prevzgoji : kazenske ustanove v Ljubljani in okolici, 1945–1954. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2024. 326 str., ilustr. ISBN 978-961-7120-12-7. [COBISS.SI-ID 179824899]
137. HANČIČ, Damjan (urednik, fotograf), DROBNIČ, Miha (urednik, fotograf). Dark side of the moon II : confrontations and reflections 20 years later : proceedings of the international conference, National Council of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Hotel Park, Bled 13-15 November 2018. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2019. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-94353-4-2. [COBISS.SI-ID 299651072]
138. LAVRIČ, Ana (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik, prevajalec povzetka). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2019. 424 str., ilustr. ISBN 978-961-94470-1-7. [COBISS.SI-ID 299386880]
139. ČUK, Ivan, VEST, Aleks Leo, GRIESSER PEČAR, Tamara (urednik, avtor dodatnega besedila), HANČIČ, Damjan (urednik). Prevarani sokoli. 1. ponatis. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. XXV, 510 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-8-4. [COBISS.SI-ID 296905216]
140. KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik). Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase! : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta [v Škofji Loki, 7. in 8. decembra 2016]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-9-1. [COBISS.SI-ID 293103616]
141. ČUK, Ivan, VEST, Aleks Leo, GRIESSER PEČAR, Tamara (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik). Prevarani sokoli. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. XXV, 510 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-8-4. [COBISS.SI-ID 292610560]
142. HANČIČ, Damjan (urednik), JENUŠ, Gregor (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. 372 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 269004032]
143. SVETEC, Jana (urednik), HUMAR GRUDEN, Andreja (urednik). Od doma do šole : zbornik ob 100-letnici Društvenega doma (1911-2011) in šolske stavbe (1912-2012) v Mekinjah. Kamnik: Osnovna šola Frana Albrehta; Mekinje: Krajevna skupnost, 2012. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-269-803-4. [COBISS.SI-ID 263523328]
144. HANČIČ, Damjan (urednik). Refleksije - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 107 str. ISBN 978-961-93300-3-6. [COBISS.SI-ID 264865536]
145. KERŠIČ, Marta Milena (scenarist), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik, oblikovalec ščitnega ovitka), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik), ŠTUMBERGER, Barbara (urednik). Ormoški Petriček : otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 1 video DVD (ca 22 min), barve, zvok. Zbirka Dokumentarni film SCNR, 1. ISBN 978-961-92574-8-7. [COBISS.SI-ID 259282944]
146. HANČIČ, Damjan (avtor, fotograf), HANČIČ, Damjan (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 203 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 1. ISBN 978-961-92574-7-0. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 259133184]
147. HANČIČ, Damjan (urednik). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 236 str. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1. ISBN 978-961-92574-6-3. [COBISS.SI-ID 254038016]
148. HANČIČ, Damjan (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik). Dokumenti o rudarski stavki v Zasavju leta 1958. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, 2007. 497 str., ilustr. ISBN 978-961-90329-6-1. [COBISS.SI-ID 236808448]
149. FABJANČIČ, Vladislav, UMEK, Ema (urednik, avtor dodatnega besedila), KOS, Janez (urednik, avtor dodatnega besedila), OTOREPEC, Božo (urednik, avtor dodatnega besedila), HANČIČ, Damjan (urednik), ŽABOTA, Barbara (urednik), RODOŠEK, Tatjana (fotograf, urednik). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269-1820. 1. ponatis. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2006-. Zv. <1->, ilustr. Gradivo in razprave, št. 20. ISBN 961-6247-03-4, ISBN 978-961-6247-03-0. ISSN 1318-3478. [COBISS.SI-ID 230276096]
150. FABJANČIČ, Vladislav, ŽABOTA, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila), HANČIČ, Damjan (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269-1820. 3. zvezek, Župani in sodniki : 1605-1650. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 1998-<2005>. 185 str., ilustr. Gradivo in razprave, št. 28. ISBN 961-6247-17-4. ISSN 1318-3478. [COBISS.SI-ID 10235213]
151. FABJANČIČ, Vladislav, ŽABOTA, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila), HANČIČ, Damjan (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269-1820. 2. zvezek, Župani in sodniki : 1504-1605. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 1998-<2005>. 355 str., ilustr. Gradivo in razprave, št. 23. ISBN 961-6247-09-3. ISSN 1318-3478. [COBISS.SI-ID 11743053]
152. FABJANČIČ, Vladislav, UMEK, Ema (urednik, avtor dodatnega besedila), KOS, Janez (urednik, avtor dodatnega besedila), OTOREPEC, Božo (urednik, avtor dodatnega besedila), HANČIČ, Damjan (urednik), ŽABOTA, Barbara (urednik), RODOŠEK, Tatjana (fotograf, urednik). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269-1820. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 1998-<2012>. Zv. <1-4>, ilustr. Gradivo in razprave, št. 20; 23; 28; 34. ISBN 961-6247-03-4, ISBN 961-6247-09-3, ISBN 961-6247-17-4, ISBN 978-961-6247-33-7. ISSN 1318-3478. http://hdl.handle.net/11686/49434, http://hdl.handle.net/11686/49433, http://hdl.handle.net/11686/49432, http://hdl.handle.net/11686/49431. [COBISS.SI-ID 98407936]

Prevajalec

153. HANČIČ, Damjan. Konstitucije klaris v Mekinjah in Škofji Loki. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze, 2001. 392 str., ilustr. Acta ecclesiastica Sloveniae, 23. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 2126123]

Avtor dodatnega besedila

154. ZELNIK, Damijana (prevajalec, urednik). Zgodovina. Tržič: Učila International, 2007. 450 str., [24] str. pril. Zbirka Tematski leksikoni. ISBN 978-961-00-0335-9. [COBISS.SI-ID 235270912]
155. FABJANČIČ, Vladislav, ŽABOTA, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila), HANČIČ, Damjan (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269-1820. 3. zvezek, Župani in sodniki : 1605-1650. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 1998-<2005>. 185 str., ilustr. Gradivo in razprave, št. 28. ISBN 961-6247-17-4. ISSN 1318-3478. [COBISS.SI-ID 10235213]
156. Zgodovina. Tržič: Učila International, 2003. 450 str. Zbirka Tematski leksikoni. ISBN 961-233-425-0. [COBISS.SI-ID 124662784]
157. FABJANČIČ, Vladislav, ŽABOTA, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila), HANČIČ, Damjan (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov : 1269-1820. 2. zvezek, Župani in sodniki : 1504-1605. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 1998-<2005>. 355 str., ilustr. Gradivo in razprave, št. 23. ISBN 961-6247-09-3. ISSN 1318-3478. [COBISS.SI-ID 11743053]

Intervjuvanec

158. BIZILJ, Ljerka (scenarist). Razdvojeni : 1941-1943. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (56 min, 22 sek)), barve, zvok. Dosje. https://365.rtvslo.si/arhiv/dosje/174698892. [COBISS.SI-ID 20017411]

Oseba, ki intervjuva

159. DRAGAR, Milanka (intervjuvanec). Dediščina molka : predstavitev istoimenske publikacije avtorice Milanke Dragar, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 16. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 42600237]
160. GRIESSER PEČAR, Tamara (intervjuvanec), TOMŠIČ, Matevž (intervjuvanec), GRDINA, Igor (intervjuvanec). 100-obletnica oktobrske revolucije : okrogla miza, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 6. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42335789]
161. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), PIŠKURIĆ, Jelka (intervjuvanec). "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" ; Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes : predstavitev dveh novih publikacij, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 7. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41375021]
162. MARKELJ, Jernej (intervjuvanec). "Tovarna Stol bi lahko danes bila slovenska Ikea!" : intervju z mladim kamniškim arhitektom Jernejem Markljem. Kamničan.si : [informativni portal Kamnik]. Nov. 2011. ISSN 1855-7929. [COBISS.SI-ID 2793348]
163. TOMŠIČ, France (intervjuvanec). Uspelo nam je zaradi srčnosti, poguma in odločnosti. V: PODBREŽNIK, Igor (ur.). Demos na Kamniškem. Kranj: Žalar, Vaš stik z javnostjo, 2010. Str. 46-55, fotogr. ISBN 978-961-269-212-4. http://demos.jananovak.com/dk046.pdf. [COBISS.SI-ID 31310381]

Fotograf

164. HANČIČ, Damjan (urednik, fotograf), DROBNIČ, Miha (urednik, fotograf). Dark side of the moon II : confrontations and reflections 20 years later : proceedings of the international conference, National Council of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Hotel Park, Bled 13-15 November 2018. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2019. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-94353-4-2. [COBISS.SI-ID 299651072]
165. ARKO, Jože (urednik). Srečanja športnikov v občini Kamnik in Termah Snovik 2003-2015. Kamnik: Društvo Dogodek, 2015. 272 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6657433]
166. LIŠKA, Jiří, SVOBODA, David (urednik), O'CONNOR, Cóílín (urednik, prevajalec). Crimes of the communist regimes : international conference : an assessment by historians and legal experts : proceedings. [Praha]: Institute for the Study of Totalitarian Regimes: = Ústav pro studium totalitních režimù, cop. 2011. 469 str., ilustr. ISBN 978-80-87211-51-9. [COBISS.SI-ID 33218861]
167. HANČIČ, Damjan. Klarise na Kranjskem. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2005. XXIV, 468 str., ilustr., tabele. Gradivo in razprave, 26. ISBN 961-6247-13-1. http://hdl.handle.net/11686/37166, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-298208PH. [COBISS.SI-ID 219277824]
168. HANČIČ, Damjan. Sedemsto let klaris na Slovenskem. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2000. 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 108468736]

Recenzent

169. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 315 str., ilustr., zvd. Zbirka Revolucionarno nasilje, 6. ISBN 978-961-94353-7-3. [COBISS.SI-ID 36955139]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
170. BERLIČ, Marjetka, BEDRAČ, Marjetka (urednik). Slovenski Judje : zgodovina in holokavst VI. [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2019. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-94143-3-0. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WGHORV48. [COBISS.SI-ID 97994497]
171. PIŠKURIĆ, Jelka, STRAJNAR, Neža. Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-6-0. [COBISS.SI-ID 292065792]

Prevajalec povzetka

172. LAVRIČ, Ana (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik, prevajalec povzetka). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2019. 424 str., ilustr. ISBN 978-961-94470-1-7. [COBISS.SI-ID 299386880]
173. HANČIČ, Damjan. Klarise na Kranjskem. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2005. XXIV, 468 str., ilustr., tabele. Gradivo in razprave, 26. ISBN 961-6247-13-1. http://hdl.handle.net/11686/37166, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-298208PH. [COBISS.SI-ID 219277824]

Drugo

174. MASTEN, Aljoša. Hančič: Nasilje tudi med "navadnimi" partizani in partizani "revolucionarji". MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 12. jan. 2012. ISSN 1581-372X. http://www.rtvslo.si/slovenija/hancic-nasilje-tudi-med-navadnimi-partizani-in-partizani-revolucionarji/274621. [COBISS.SI-ID 33601581]
175. Privilegiji socialističnih funkcionarjev. Demokracija. [Spletna izd.]. 7. jul. 2008. ISSN 1855-7449. http://www.demokracija.si/index.php?sekcija=clanki&clanek=3625. [COBISS.SI-ID 30396973]
176. CIMPERMAN, Jerca. Bi si tudi vi želeli na brezplačne počitnice?. Ekspres : brezplačni tednik. 2008, letn. 1, št., str. 6. ISSN 1855-4903. [COBISS.SI-ID 30397229]
177. Privilegirano s privilegiji. Mag. št. 27, 9. jul. 2008, str. 14. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 30374701]
178. Predstavitev publikacije "Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma" : novica, 7. 7. 2008. Ministrstvo za pravosodje : Vlada Republike Slovenije. http://www.mp.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/11999/5913/. [COBISS.SI-ID 31382061]
179. HORVAT, Marjan. Grehi nekdanjih oblastnikov : Pravosodno ministrstvo za zgodovino. Mladina. [Tiskana izd.]. 11. julij 2008, leto 66, št. 28, str. 10. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 29984301]


NERAZPOREJENO

180. HANČIČ, Damjan. Nemška kolonizacija kamniškega okrožja v letih 1941–1945. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 94 = n. v. 59, zv. 4, str. 79-101. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 181921283]
181. HANČIČ, Damjan. Narodni svet za Koroško, Velikovec : 1919-1920 : arhivski inventar : signatura fonda AS 660 : naloga za strokovni izpit. Ljubljana: [Arhiv Republike Slovenije], 2000. 30 f. [COBISS.SI-ID 1068917]
182. HANČIČ, Damjan. Pokrajinska uprava za Slovenijo, predsedstvo : 1918-1924 : arhivski inventar : signatura fonda AS 60 : naloga za strokovni izpit. Ljubljana: [Arhiv Republike Slovenije], 2000. 42 f. [COBISS.SI-ID 1067125]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023