COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSPetra Grabrovec [56337]Osebna bibliografija za obdobje 2017-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRABROVEC, Petra, PISK, Marjeta, FRIŠ, Darko. Slovenska ljudska pesem kot element narodne identifikacije Slovencev v obdobju prve svetovne vojne. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 33, št. 4, str. 719-730, ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2024/01/ASHS_33-2023-4_Grabrovec-et-al.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2023.38. [COBISS.SI-ID 179671555], [SNIP]

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. CHOMICKI, Špela, GRABROVEC, Petra. Viri iz obdobja slovenske osamosvojitve : predstavitev in problematika arhivskih virov. Moderna arhivistika : časopis arhivske teorije in prakse. [Spletna izd.]. 2023, letn. 6, št. 2, str. 282-292. ISSN 2591-0884. www.pokarh-mb.si/storage/app/media/Moderna_arhivistika_2023_2/08_Chomicki_2023.pdf, DOI: 10.54356/MA/2023/DXWE3253. [COBISS.SI-ID 178340355], [SNIP, Scopus]

1.04 Strokovni članek

3. GRABROVEC, Petra. Pomen prometne dostopnosti za razvoj podjetništva v občini Podlehnik. GEOum : revija študentov geografije Univerze v Mariboru. [Tiskana izd.]. dec. 2017, letn. 1, št. 1, str. 64-73, 115, ilustr. ISSN 2591-1414. [COBISS.SI-ID 24000776]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. GRABROVEC, Petra. Moč pesmi : slovenska ljudska pesem in narodna zavest v času prve in druge svetovne vojne na Slovenskem = The power of song : Slovenian folk song and national consciousness during the First and Second World Wars. V: KENNEDY, Victor (ur.). Words, music, and propaganda : book of abstracts : [Faculty of Arts, University of Maribor, September 15-17, 2022]. Maribor: University of Maribor Press, 2022. Str. 11-12. [COBISS.SI-ID 139278595]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. GRABROVEC, Petra. Življenje dr. Julija Savellija skozi glasbeno udejstvovanje. V: SAVELLI, Julij. 1945 : dnevnik mojega križevega pota. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: Družina, 2023. Str. 40-60, fotogr. ISBN 978-961-04-1046-1. [COBISS.SI-ID 182867203]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. GRABROVEC, Petra. O dnevniku. V: SAVELLI, Julij. 1945 : dnevnik mojega križevega pota. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: Družina, 2023. Str. 61-63, fotogr. ISBN 978-961-04-1046-1. [COBISS.SI-ID 182979843]
7. GRABROVEC, Petra. Kratek pregled pomembnejših političnih in represivnih ukrepov komunistične oblasti med letoma 1944 in 1951 v Sloveniji. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), GRABROVEC, Petra (ur.). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 231-250. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 137461763]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. GRABROVEC, Petra. Špela Chomicki, Atletika - kraljica športa na Ptuju: zgodovinski razvoj med letoma 1908 in 2022, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptuj 2022 [elektronska izdaja], 226 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 1, str. 241-244. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SGE7K4J4. [COBISS.SI-ID 159191299]
9. GRABROVEC, Petra. Mateja Čoh Kladnik, Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022, 345 str. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 77, št. 3/4, str. 473-475. ISSN 0350-5774. [COBISS.SI-ID 182155011], [SNIP]

1.25 Drugi sestavni deli

10. CHOMICKI, Špela, GRABROVEC, Petra. Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi: ob tridesetem jubileju prve konstituttivne seje Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije : znanstveni posvet : Ljubljana, 28. in 29. 11. 2022. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 1, str. 225-230. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0NQ9JMGO. [COBISS.SI-ID 159103491]
11. CHOMICKI, Špela, GRABROVEC, Petra. Leto 1943 na Slovenskem - osemdeset let pozneje : Pivka, 24. maj 2023. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 2, str. 235-237. ISSN 2591-1201. [COBISS.SI-ID 180185859]
12. CHOMICKI, Špela, GRABROVEC, Petra. Fašizem - Sto let pozneje: Stanje raziskav in nove raziskovalne perspektive, Pivka, 19. 10. 2022. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2022, letn. 6, št. 2, str. 193-198. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ELB1HRT7. [COBISS.SI-ID 137467651]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

13. GRABROVEC, Petra. Zasnova poselitve v občini Podlehnik : magistrsko delo. Maribor: [P. Grabrovec], 2021. XIII f., 211 str., ilustr., tabele, grafični prikazi, zvd. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=79321. [COBISS.SI-ID 69978883]
14. GRABROVEC, Petra. Glasba kot propaganda v času prve in druge svetovne vojne na Slovenskem : magistrsko delo. Maribor: [P. Grabrovec], 2020. VII f., 142 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76932. [COBISS.SI-ID 34421251]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

15. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), GRABROVEC, Petra (urednik). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 270 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 129384963]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023