COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Mateja Čoh Kladnik [19078]Osebna bibliografija za obdobje 1998-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČOH KLADNIK, Mateja. Sodišče slovenske narodne časti v Novem mestu. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 1, str. 79-121. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CBVNXPJH, DOI: 10.55692/D.18564.23.3. [COBISS.SI-ID 158896899], [Scopus]
2. ČOH KLADNIK, Mateja. "Kulturbundovci" na zatožni klopi : ozadje sodnih procesov poleti 1945. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2021, letn. 44, št. 1, str. 51-69. ISSN 0351-2835. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OHD9JLYY. [COBISS.SI-ID 76578563]
3. ČOH KLADNIK, Mateja. Proces proti podpornikom Matjaževe vojske v Sevnici : primer Marije Košir. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 125-157. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FT5568J5, DOI: 10.55692/d.18564.21.12. [COBISS.SI-ID 88161283], [Scopus]
4. ČOH KLADNIK, Mateja. Retribution against collaborators of the occupiers after the end of the Second World War : the concept of "national honour". Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 21, št. 1, str. 167-195, 275, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2021-1-6-CohKladnik-%28scopus%29.pdf, DOI: 10.32874/SHS.2021-06. [COBISS.SI-ID 94277379], [SNIP, Scopus do 6. 6. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
5. ČOH KLADNIK, Mateja. Dr. Franc Klar: zdravnik in narodni poslanec pred Sodiščem slovenske narodne časti. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2019, letn. 3, št. 1, str. 95-118. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Z7HPGYXA, DOI: 10.55692/d.18564.19.4. [COBISS.SI-ID 44859949]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
6. ČOH KLADNIK, Mateja. Sodišče slovenske narodne časti na Ptuju. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 19, št. 1, str. 107-134, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2019-1-03-Coh%20Kladnik%20%28scopus%29.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-62KV7I12, DOI: 10.32874/SHS.2019-03. [COBISS.SI-ID 45743149], [SNIP, Scopus do 15. 3. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
7. ČOH KLADNIK, Mateja. Sodišče slovenske narodne časti : propaganda. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2017, letn. 1, št. 1/2, str. 139-158. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-U77KOLI5, DOI: 10.55692/d.18564.17.6. [COBISS.SI-ID 42514989]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
8. ČOH KLADNIK, Mateja, KLADNIK, Tomaž. ʺNeso naj moje pozdrave vsem rojakomʺ. : Ivan Hribar, ljubljanski župan 1896-1910. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 17, št. 2, str. 537-557, 720, ilustr. ISSN 1580-8122. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UYK0CN18. [COBISS.SI-ID 1525893], [SNIP]
9. ČOH KLADNIK, Mateja. Ozadje sodnega procesa proti Ivanu Jeriču in Jožefu Vojkoviču oktobra 1946. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 2, str. 405-415. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/02/17_Mateja%20Coh%20Kladnik.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Y25YREYO. [COBISS.SI-ID 7441242], [SNIP, Scopus]
10. ČOH KLADNIK, Mateja. Ozadje sodnih procesov proti kmetom v severovzhodni Sloveniji po sporu z informbirojem : (1948-1951). Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 87 = n. v. 52, zv. 3, str. 61-84. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-KPNG4N9P. [COBISS.SI-ID 90396417]
11. ČOH KLADNIK, Mateja. Martin Greif-Rudi (1918-1975). Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 16, št. 1, str. 133-163, 269, ilustr. ISSN 1580-8122. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EKRI53ZP. [COBISS.SI-ID 1452421], [SNIP]
12. ČOH KLADNIK, Mateja. "Bande" in slovenska emigracija v avstrijskih begunskih taboriščih : 1945-1949. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 41, str. 101-112. ISSN 0353-6777. http://twohomelands.zrc-sazu.si/onlinejournal/DD_TH_41.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KPYDZGEG. [COBISS.SI-ID 38036781], [SNIP, Scopus do 27. 9. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
13. ČOH KLADNIK, Mateja. Illegal groups in Slovenia after World War II : resistance against the rule of the Yugoslav Communist Party. Journal for intelligence, propaganda and security studies. 2012, vol. 6, no. 1, str. 48-61, fotogr. ISSN 1994-4101. [COBISS.SI-ID 34591277]
14. ČOH KLADNIK, Mateja. Dosje Andreja Glušiča. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 11, št. 2/3, str. 501-524, ilustr. ISSN 1580-8122. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YOM5PNRM. [COBISS.SI-ID 1142917], [SNIP]
15. ČOH KLADNIK, Mateja. Ozadje sodnih procesov proti članom in podpornikom ilegalnih skupin v Sloveniji med letoma 1945 in 1952. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 79 = n.v. 44, zv. 3/4, str. 89-113. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 62757633]
16. ČOH KLADNIK, Mateja. Albert Jakopič - Kajtimir Roški. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 8, št. 2/3, str. 651-672, ilustr. ISSN 1580-8122. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-09WFDFZ2. [COBISS.SI-ID 955525]
17. ČOH KLADNIK, Mateja. Halo, tu Radio Maribor!. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 5, št. 1/3, str. 539-557, ilustr. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 788869]
18. ČOH KLADNIK, Mateja. Ilegalna skupina Ferdinanda Serneca. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 75 = n.v. 40, št. 2/3, str. 529-546. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 55158785]
19. ČOH KLADNIK, Mateja. Pogoji nastanka rednih sodišč v Sloveniji leta 1945 s poudarkom na razvoju v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 74, št. 1/2, str. 109-127. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 4536606]
20. ČOH KLADNIK, Mateja. "V imenu slovenskega naroda: krivi!". Zgodovina za vse : vse za zgodovino. [Tiskana izd.]. 2000, leto 7, št. 1, str. 66-80. ISSN 1318-2498. http://hdl.handle.net/11686/2466, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MG3NN7HR. [COBISS.SI-ID 7621941]

1.02 Pregledni znanstveni članek

21. ČOH KLADNIK, Mateja. Maribor v času druge svetovne vojne. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 6, št. 2/3, str. 495-530, ilustr. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 857477], [Scopus do 17. 5. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.04 Strokovni članek

22. ČOH KLADNIK, Mateja. "V vsakem kmetu gledati špekulanta" : sodni procesi proti kmetom v letih 1945-1951. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 14. dec. 2014, letn. 63, št. 51, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 38100269]

1.05 Poljudni članek

23. ČOH KLADNIK, Mateja. Za svobodo, kralja in domovino : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952. Večer. [Tiskana izd.]. 21. maj 2011-14. jun. 2011, leto 67, št. 116 (20.247)-št. 136 (20.267). ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 32729133]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

24. ČOH KLADNIK, Mateja. Slovene (Yugoslav) emigration in Austria as part of the struggle against the communist regime in Slovenia (1945 - 1949). V: JAŠEK, Peter (ur.). Politický exil z krajín strednej a východnej Európy : motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945-1989 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 19. - 20. novembra 2013 = Political exile from Central and Eastern Europe : motives, strategies, activities and perception in the East and the West 1945-1989 : anthology of the international scientific conference, Bratislava 19 - 20 November 2013. 1. vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017. Str. 62-83. ISBN 978-80-89335-80-0. [COBISS.SI-ID 41810221]
25. ČOH KLADNIK, Mateja. Sodni procesi proti kmetom v letih 1945-1951. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 107-118. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38085421]
26. ČOH KLADNIK, Mateja. Kulaški procesi. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 172-181. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 35016749]
27. ČOH KLADNIK, Mateja. Značilnosti pravosodja v Sloveniji med letoma 1945 in 1951 = Characteristics of the judicial system in Slovenia between 1945 and 1951. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. Str. 65-81. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1. ISBN 978-961-92574-6-3. [COBISS.SI-ID 32376877]
28. ČOH KLADNIK, Mateja. "Bande" - teroristične skupine ali provokacija Udbe?. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. Str. 113-125. ISBN 978-961-92574-3-2. [COBISS.SI-ID 31090733]
29. ČOH KLADNIK, Mateja. Characteristics of the judicial system in Slovenia between 1945 and 1951. V: JAMBREK, Peter (ur.). Crimes committed by totalitarian regimes : reports and proceedings of the 8 April European Public Hearing on Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Ljubljana: Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008. Str. 61-70. ISBN 978-961-238-977-2. [COBISS.SI-ID 29131821]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. ČOH KLADNIK, Mateja, KLADNIK, Tomaž. Vojaške operacije jugoslovanske ter nemške vojske in njenih zaveznic med aprilsko vojno v Jugoslaviji = Military operations of the Yugoslav and German army and axis alies during the April War in Yugoslavia. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic. Tragedija 1941 : simpozij ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne v Sloveniji = Tragedy 1941 : Symposium on the Occasion of the 80th Anniversary of the Beginning of World War II in Slovenia : Park vojaške zgodovine Pivka, 3. junij 2021 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. [18-19]. [COBISS.SI-ID 65863683]
31. ČOH KLADNIK, Mateja. Kazensko sodstvo poleti 1945. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje v imenu ljudstva : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2015. Str. 9-10. ISBN 978-961-93925-1-5. [COBISS.SI-ID 39180077]
32. ČOH KLADNIK, Mateja. Sodni procesi proti kmetom v letih 1945-1951. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 17. ISBN 978-961-93300-7-4. [COBISS.SI-ID 37714733]
33. ČOH KLADNIK, Mateja. Kulaški procesi. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik povzetkov referatov : [mednarodni znanstveni posvet], Maribor, 9.-10. maj 2012 = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of abstracts : [international scientific conference], Maribor, May 9-10, 2012. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 29-30. ISBN 978-961-93300-0-5. [COBISS.SI-ID 34121005]
34. ČOH KLADNIK, Mateja. Dosje Andreja Glušiča. V: MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (ur.). Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja : zbornik povzetkov referatov. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2010. Str. 22. ISBN 978-961-92402-7-4. [COBISS.SI-ID 32071469]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

35. ČOH KLADNIK, Mateja. Inž. Tomo Knez. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), GRABROVEC, Petra (ur.). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 55-93, ilustr. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 137272579]
36. KLADNIK, Tomaž, ČOH KLADNIK, Mateja. Vojaške operacije jugoslovanske ter nemške vojske in njenih zaveznic med aprilsko vojno v Jugoslaviji. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic (ur.). Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. 50-83, ilustr., zvd. ISBN 978-961-7120-02-8. [COBISS.SI-ID 91281411]
37. ČOH KLADNIK, Mateja. Jožef Košir in Matjaževa vojska v Sevnici. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. Str. 221-251, fotogr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 45754925]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
38. ČOH KLADNIK, Mateja. Kazensko sodstvo poleti 1945. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje "v imenu ljudstva". Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 73-92. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 40177709]
financer: ARRS, Projekti, 1000-16-2721
39. ČOH KLADNIK, Mateja. Nazism in Slovenia : the Maribor case. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 53-72. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 41135149]
40. ČOH KLADNIK, Mateja. Farmers : the class enemies in Slovenia in the decade after World War II. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 196-213. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 41137965]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
41. ČOH KLADNIK, Mateja. Križari - Kreuzritter in Slowenien 1945-1952. V: ENGELKE, Edda. "Jeder Flüchtling ist eine Schwächung der Volksdemokratie" : die illegalen Überschreitungen am jugoslawisch-steirischen Grenzabschnitt in den Fünfzigerjahren. Wien; Münster: LIT, 2011. Str. 197-214. Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, Bd. 56. ISBN 978-3-643-50364-0. [COBISS.SI-ID 33451821]
42. ČOH KLADNIK, Mateja. Preganjanje kmetov v Sloveniji med letoma 1945 in 1955. V: DEŽMAN, Jože (ur.). Le vkup, le vkup, uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955. 1. izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2011. Str. 31-93. ISBN 978-3-7086-0533-3. [COBISS.SI-ID 32333101]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

43. ČOH KLADNIK, Mateja. Prvih 40 let Radia Maribor. V: KOCUTAR, Stane (ur.). Spominčice : zbornik ob 60-letnici Radia Maribor. Maribor: RTV Slovenija, Regionalni center, Radio, 2005. Str. 14-47, ilustr. ISBN 961-91202-1-3. [COBISS.SI-ID 14910472]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

44. ČOH KLADNIK, Mateja. Martina Grahek Ravančić, U ime naroda! Djelovanje sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. godine, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2023, 197 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 2, str. 253-257. ISSN 2591-1201. [COBISS.SI-ID 180392195]
45. ČOH KLADNIK, Mateja. Martin Previšić, Zgodovina Golega otoka, Mladinska knjiga, Ljubljana 2021, 624 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 209-212. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YDONIVEN. [COBISS.SI-ID 88298755]
46. ČOH KLADNIK, Mateja. Ivan Čuk, Alenka Puhar, Aleks Leo Vest, Gospod Leon Štukelj in Tovarišija, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani ... Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 277-280. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JEDSU2J2. [COBISS.SI-ID 42383363]
47. ČOH KLADNIK, Mateja. Sandro Oblak, Z udarno pestjo, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 2020, 286 str. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 287-291. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GCS4KKJ3. [COBISS.SI-ID 64774147]
48. ČOH KLADNIK, Mateja. Številne žrtve iztrgane pozabi. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 17. jul. 2014, leto 19, št. 29, str. 44-46, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 37573933]
49. ČOH KLADNIK, Mateja. Radelić, Zdenko: Križari: Gerila u Hrvatskoj 1945-1950. Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Zagreb 2002, 557 strani. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 74, št. 3/4, str. 468-472. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 13219848]
50. ČOH KLADNIK, Mateja. Temna stran meseca. Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945-1990, Nova revija, Ljubljana 1998, 849 str. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 70, št. 3, str. 535-539. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 10359816]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

51. ČOH KLADNIK, Mateja. Brezpravje "v imenu ljudstva". V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje "v imenu ljudstva". Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 5-8. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 40175917]
52. ČOH KLADNIK, Mateja. Predgovor urednice zbirke. V: PIŠKURIĆ, Jelka (ur.), HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2015. Str. 7-8. Zbirka Revolucionarno nasilje, 4. ISBN 978-961-93925-0-8. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 39181869]
53. ČOH KLADNIK, Mateja. Spremna beseda. V: GORENŠEK, Sanja. Palčkova banda. 1. izd. Dramlje: Sekcija za zgodovino pri ŠD Šedina, 2014. Str. 7-10. ISBN 978-961-281-589-9. [COBISS.SI-ID 38089261]
54. ČOH KLADNIK, Mateja. Uvodna beseda. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 6. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38085165]
55. ČOH KLADNIK, Mateja. Predgovor. V: HANČIČ, Damjan (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.), HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. Str. 5-6. Zbirka Revolucionarno nasilje, 3. ISBN 978-961-93300-6-7. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 36490541]
56. ČOH KLADNIK, Mateja. Uvodna beseda. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 5-7. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 35490861]
57. ČOH KLADNIK, Mateja. Predgovor. V: PIŠKURIĆ, Jelka (ur.), PODBERSIČ, Renato. Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. Str. 5. Zbirka Revolucionarno nasilje, 2. ISBN 978-961-92574-9-4. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 34484781]
58. ČOH KLADNIK, Mateja. Predgovor urednice zbirke = Revolutionary Violence book collection. V: HANČIČ, Damjan (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.), HANČIČ, Damjan. Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. Str. 5, 181. Zbirka Revolucionarno nasilje, 1. ISBN 978-961-92574-7-0. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 33536557]
59. ČOH KLADNIK, Mateja. Pohorska afera v knjigi Jurija Štesla. Panorama. [Tiskana izd.]. 4. feb. 2010, leto 21, št. 5 (910), str. 11, ilustr. ISSN 1318-3303. [COBISS.SI-ID 31078957]
60. ČOH KLADNIK, Mateja. Predgovor. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), et al. Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. Str. 7. Dokumenti in pričevanja, 2. ISBN 978-961-92574-4-9. [COBISS.SI-ID 31131949]
61. ČOH KLADNIK, Mateja. Predgovor. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.), ŠTESL, Jurij. Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. Str. 5. ISBN 978-961-92574-2-5. [COBISS.SI-ID 30922029]
62. ČOH KLADNIK, Mateja. Uvodna beseda. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. Str. 5-6. ISBN 978-961-92574-3-2. [COBISS.SI-ID 31092013]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

63. ČOH KLADNIK, Mateja. Brezpravje "v imenu ljudstva". Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 15. sep. 2016, leto 21, št. 37, str. 20-21, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 40548909]

1.22 Intervju

64. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Sodišče kot ustanova revolucionarne oblasti : Študijski center za narodno spravo je izdal knjigo zgodovinarke dr. Mateje Čoh Kladnik o Sodišču slovenske narodne časti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. mar. 2021, letn. 70, št. 11, str. 12-13, portr., fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 55263235]
65. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Kot zgodovinarka si želim, da bi bili arhivi odprti in arhivsko gradivo dostopno brez omejitev : dr. Mateja Čoh Kladnik. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 1. maj 2014, leto 19, št. 18, str. 38-41, fotogr. ISSN 1408-0494. http://demokracija.si/tednik-demokracija/intervju/29268-za-arhivsko-gradivo-dostopno-brez-omejitev. [COBISS.SI-ID 37081901]
66. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Povojno odporništvo : pogovor z zgodovinarko dr. Matejo Čoh ob izidu njene knjige Za svobodo, kralja in domovino. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2011, letn. 60, št. 23, str. 8, portret. ISSN 0416-3885. http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/B3050E932F085F87C12578A20022FDF1?OpenDocument. [COBISS.SI-ID 32983085]
67. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Mateja Čoh: Ilegalne skupine so hotele zrušiti komunistično oblast : MMC-jev intervju o slovenski polpretekli zgodovini. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 26. mar. 2011. ISSN 1581-372X. http://www.rtvslo.si/slovenija/mateja-coh-ilegalne-skupine-so-hotele-zrusiti-komunisticno-oblast/253042. [COBISS.SI-ID 32466221]

1.25 Drugi sestavni deli

68. ČOH KLADNIK, Mateja. Dr. Milko Mikola. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2018, letn. 2, št. 1, str. 7-14, portret. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PBYDOYLA. [COBISS.SI-ID 43539245]
69. ČOH KLADNIK, Mateja. "Matjaževa vojska" : illegale bewaffnete Gruppen in Slowenien von 1945 bis 1952. V: DEŽMAN, Jože (ur.), FILIPIČ, Hanzi (ur.). Heiße Spuren des Kalten Krieges : die Grenze zwischen Slowenien und Kärnten in den Jahren 1945 bis 1991. Klagenfurt; Laibach; Wien: Hermagoras; = Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, cop. 2013. Str. 25-30, fotogr., tabela. ISBN 978-3-7086-0736-8. [COBISS.SI-ID 35465517]
70. ČOH KLADNIK, Mateja. Matjaževa vojska : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952. V: DEŽMAN, Jože (ur.), FILIPIČ, Hanzi (ur.). Vroče sledi hladne vojne : meja med Slovenijo in avstrijsko Koroško v letih 1945 do 1991. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. Str. 25-30, fotogr., tabela. ISBN 978-3-7086-0737-5. [COBISS.SI-ID 35464749]
71. ČOH KLADNIK, Mateja. Študijski center za narodno spravo. Slovenian American times. 16. apr. 2012, vol. 4, issue 6, str. 24. [COBISS.SI-ID 34168877]
72. ČOH KLADNIK, Mateja. Slovenjegoriška ilegalna skupina : organizacija in delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji ter njihov pregon v letih 1945-1952, doktorska disertacija, Maribor 2004. V: DEŽMAN, Jože (ur.). Le vkup, le vkup, uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955. 1. izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2011. Str. 238-244. ISBN 978-3-7086-0533-3. [COBISS.SI-ID 32333357]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

73. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka, HANČIČ, Damjan (urednik). Kazen naj obsojenca prevzgoji : kazenske ustanove v Ljubljani in okolici, 1945–1954. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2024. 326 str., ilustr. ISBN 978-961-7120-12-7. [COBISS.SI-ID 179824899]
74. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 345 str., ilustr. ISBN 978-961-7120-03-5. [COBISS.SI-ID 88514307]
75. ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). "Narod sodi" : Sodišče slovenske narodne časti. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 282 str., fotogr., faks. ISBN 978-961-94353-9-7. [COBISS.SI-ID 42427395]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
76. ČOH KLADNIK, Mateja, ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 212 str. ISBN 978-961-93300-1-2. [COBISS.SI-ID 264182016]
77. ČOH KLADNIK, Mateja, ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). "Za svobodo, kralja in domovino" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-5-6. [COBISS.SI-ID 253991936]

2.05 Drugo učno gradivo

78. ČOH KLADNIK, Mateja. "Bande" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1950 : skripta (interno študijsko gradivo). Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2021. 53 str. [COBISS.SI-ID 55783427]
79. ČOH KLADNIK, Mateja. Kazenski sodni procesi v Sloveniji poleti 1945 : skripta (interno študijsko gradivo). Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2021. 47 str. [COBISS.SI-ID 55562499]
80. ČOH KLADNIK, Mateja. Kmetje v Sloveniji v letih 1945-1955 : kmetijska in kaznovalna politika : skripta (interno študijsko gradivo). Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2021. 53 str. [COBISS.SI-ID 55786243]
81. ČOH KLADNIK, Mateja. Politični sodni procesi v Sloveniji med letoma 1945 in 1951 : skripta (interno študijsko gradivo). Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2021. 59 str. [COBISS.SI-ID 55563523]

2.08 Doktorska disertacija

82. ČOH KLADNIK, Mateja. Organizacija in delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji ter njihov pregon v letih 1945-1952 : doktorska disertacija. Maribor: [M. Čoh], 2004. 336 str., [12] str. pril. [COBISS.SI-ID 214493696]

2.09 Magistrsko delo

83. ČOH KLADNIK, Mateja. Ozadje kazenskih sodnih procesov 1945 - 1952 (v Mariboru in Ptuju) : magistrska naloga. Maribor: [M. Čoh], 2001. 250 f. Pedagoška fakulteta, Maribor, Zgodovina. [COBISS.SI-ID 501893]

2.11 Diplomsko delo

84. ČOH KLADNIK, Mateja. V imenu slovenskega naroda: krivi! : diplomsko delo. Maribor: [M. Čoh], 1998. 157 f. Pedagoška fakulteta, Maribor, Zgodovina. [COBISS.SI-ID 7643912]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

85. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), DULAR GOLOBIČ, Marie (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 48 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_07_23_SCNS_Marie_Dular. [COBISS.SI-ID 185816067]
86. IVEŠIĆ, Tomaž, ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). V senci Beethovnove 3, Monografija ŠCNS. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 25 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_05_14_SCNS_Beethovnova3. [COBISS.SI-ID 185632515]
87. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), LEKAN, Anuška (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 11 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_09_05_Anuska_Lekan. [COBISS.SI-ID 75456515]
88. ČOH KLADNIK, Mateja, KLADNIK, Tomaž, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 3. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 26 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_01_Kladnik_KOcevar.mp3. [COBISS.SI-ID 75664899]
89. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), KOŠIR, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (38 min, 9 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_13_Joze_Kosir_1del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52170243]
90. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), KOŠIR, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 29 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_09_20_Joze_Kosir_2del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52170755]
91. ČOH KLADNIK, Mateja (avtor, oseba, ki intervjuva), MIKOLA, Milko (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Življenje in delo dr. Milka Mikole. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2017/03/28/26-3-2017-ivljenje-in-delo-dr-milka-mikole. [COBISS.SI-ID 41541933]
92. TURNŠEK, Leopold, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), ČOH KLADNIK, Mateja, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Leopold Turnšek. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_06_17_Leopold_Turnsek.mp3. [COBISS.SI-ID 38303789]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

93. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Janez (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Janez Žakelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 min, 51 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/janez-zakelj/. [COBISS.SI-ID 184980739]
94. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva, urednik), DULAR GOLOBIČ, Marie (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marie Dular Golobič : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (45 min, 33 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/marie-dular-golobic/. [COBISS.SI-ID 185093123]
95. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva, urednik), LEKAN, Anuška (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Anuška Lekan : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 11 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/anuska-lekan/. [COBISS.SI-ID 75450115]
96. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), HAUPTMAN, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivan Hauptman. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (41 min, 8 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-hauptman/. [COBISS.SI-ID 75631619]
97. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), BORŠTNIK, Pavle (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Pavle Borštnik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (85 min, 39 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/pavle-borstnik/. [COBISS.SI-ID 75444739]
98. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva, urednik), KOŠIR, Jože (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Košir. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (86 min, 46 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/joze-kosir/. [COBISS.SI-ID 52212483]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

99. ČOH KLADNIK, Mateja. Dr. Mateja Čoh-Kladnik : "Narod sodi - Sodišče slovenske narodne časti" : pogovor v oddaji Poglobljeno, Radio Maribor, izobraževalni program 11. maj 2021. [COBISS.SI-ID 62898435]
100. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Svetovni dan spomina na žrtve totalitarizmov : Radio Europa 05 : oddaja Arhitektura pluralizma skozi perspektivo zgodovinskega spomina. Ljubljana, 24.VIII.2012. [COBISS.SI-ID 34608429]
101. KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Slovenian Hour with Tony Ovsenik : Cleveland Public Radio. Cleveland, 22.X.2011. 60 min. [COBISS.SI-ID 33470253]
102. KERŠIČ, Marta Milena, ČOH KLADNIK, Mateja. V Clevelandu o polpretekli zgodovini : Radio Ognjišče : oddaja Slovencem po svetu in domovini : novice iz Združenih držav Amerike. Ljubljana, 23.X.2011. 17 min. http://audio.ognjisce.si/index.php?p=Slovencem_po_svetu_in_domovini/2011. [COBISS.SI-ID 33469997]
103. ČOH KLADNIK, Mateja. Bande - teroristične skupine ali provokacija Udbe? : posnetek predavanja z mednarodnega znanstvenega posveta "Totalitarizmi - vprašanja in izzivi: ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi" : oddaja Moja zgodba, Radio Ognjišče, Ljubljana, 27. jan. 2010. [COBISS.SI-ID 31078445]
104. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec), LINASI, Marjan (intervjuvanec). Pohorska afera : intervju ob izidu monografije : oddaja Kratkistik, Radio Murski val, Murska Sobota, 26. jan. 2010. [COBISS.SI-ID 31077933]
105. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Organizacija in delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji ter njihov pregon v letih 1945 do 1952 : Radio Ognjišče : oddaja Moja zgodba. Ljubljana, 6.XII.2006. [COBISS.SI-ID 29831469]
106. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). Koliko poznamo dogajanja ob koncu druge svetovne vojne na Slovenskem? : Radio Slovenija : II. program : Val 202 : oddaja Val v izvidnici. Ljubljana, 18.II.2005. 10 min. [COBISS.SI-ID 14910728]
107. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec). O sodišču narodne časti : ob šestdesetletnici delovanja : Radio Maribor : oddaja Od Koclja do Kučana. Maribor, 23.VII.2005. 45 min. [COBISS.SI-ID 14910984]

3.12 Razstava

108. DEŽMAN, Jože (avtor, vodja projekta, scenarist), FILIPIČ, Hanzi (avtor, vodja projekta), CANKAR, Tadej, JENUŠ, Gregor, KLASINC ŠKOFLJANEC, Andreja, STUBELJ, Vilma, PORENTA, Tita, STERGAR, Janez, GRAFENAUER, Danijel, ČOH KLADNIK, Mateja, MARKOVIĆ, Zvezdan, OKOLIŠ, Stane, JAMNIK, Pavel, OMERZA, Igor. Vroče sledi hladne vojne : meja med Slovenijo in Koroško 1945-1991 = Heisse Spuren des Kalten Krieges : grenze zwischen Slowenien und Kärnten 1945-1991 : dvojezična razstava ob dogodku "Noč knjige v Galeriji Družina", Ljubljana, 23. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37082925]
109. DEŽMAN, Jože (avtor, vodja projekta, scenarist), FILIPIČ, Hanzi (avtor, vodja projekta), CANKAR, Tadej, JENUŠ, Gregor, KLASINC ŠKOFLJANEC, Andreja, STUBELJ, Vilma, PORENTA, Tita, STERGAR, Janez, GRAFENAUER, Danijel, ČOH KLADNIK, Mateja, MARKOVIĆ, Zvezdan, OKOLIŠ, Stane, JAMNIK, Pavel, OMERZA, Igor. Vroče sledi hladne vojne : meja med Slovenijo in Koroško 1945-1991 = Heisse Spuren des Kalten Krieges : grenze zwischen Slowenien und Kärnten 1945-1991 : dvojezična razstava, Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, Italija, 28. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 36762925]
110. DEŽMAN, Jože (avtor, vodja projekta, scenarist), FILIPIČ, Hanzi (avtor, vodja projekta), CANKAR, Tadej, JENUŠ, Gregor, KLASINC ŠKOFLJANEC, Andreja, STUBELJ, Vilma, PORENTA, Tita, STERGAR, Janez, GRAFENAUER, Danijel, ČOH KLADNIK, Mateja, MARKOVIĆ, Zvezdan, OKOLIŠ, Stane, JAMNIK, Pavel, OMERZA, Igor. Vroče sledi hladne vojne : meja med Slovenijo in Koroško 1945-1991 = Heisse Spuren des Kalten Krieges : grenze zwischen Slowenien und Kärnten 1945-1991 : dvojezična razstava v času posvetovanja "Pliberški pokol in vetrinjska tragedija", Vetrinjski samostan - Baročna dvorana, 11.-12. maja 2013. [COBISS.SI-ID 37083181]
111. DEŽMAN, Jože (avtor, vodja projekta, scenarist), FILIPIČ, Hanzi (avtor, vodja projekta), CANKAR, Tadej, JENUŠ, Gregor, KLASINC ŠKOFLJANEC, Andreja, STUBELJ, Vilma, PORENTA, Tita, STERGAR, Janez, GRAFENAUER, Danijel, ČOH KLADNIK, Mateja, MARKOVIĆ, Zvezdan, OKOLIŠ, Stane, JAMNIK, Pavel, OMERZA, Igor. Vroče sledi hladne vojne : meja med Slovenijo in Koroško 1945-1991 = Heisse Spuren des Kalten Krieges : grenze zwischen Slowenien und Kärnten 1945-1991 : dvojezična razstava, Koroški deželni arhiv, soba deželne zgodovine, Celovec, 6. feb.-29. mar. 2013. [COBISS.SI-ID 36762669]
112. DEŽMAN, Jože (avtor, vodja projekta, scenarist), FILIPIČ, Hanzi (avtor, vodja projekta), CANKAR, Tadej, JENUŠ, Gregor, KLASINC ŠKOFLJANEC, Andreja, STUBELJ, Vilma, PORENTA, Tita, STERGAR, Janez, GRAFENAUER, Danijel, ČOH KLADNIK, Mateja, MARKOVIĆ, Zvezdan, OKOLIŠ, Stane, JAMNIK, Pavel, OMERZA, Igor. Vroče sledi hladne vojne : meja med Slovenijo in Koroško 1945-1991 = Heisse Spuren des Kalten Krieges : grenze zwischen Slowenien und Kärnten 1945-1991 : dvojezična razstava, Mestna hiša Kranj, 6. nov. 2012. [COBISS.SI-ID 34591533]
113. DEŽMAN, Jože (avtor razstave, vodja projekta), ČOH KLADNIK, Mateja, KERŠIČ, Marta Milena, KOKALJ KOČEVAR, Monika (avtor, scenarist), RAMŠAK, Mojca, URŠIČ, Irena. Le vkup, le vkup uboga gmajna : preganjanje kmetov v Sloveniji (1945-1955) : [občasna razstava, Muzej novejše zgodovine, 8.XII.2009-VI.2010]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 1454733]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

114. ČOH KLADNIK, Mateja. "Narod sodi" : Sodišče slovenske narodne časti : predavanje na znanstvenem posvetu "Dvojnost prava" v organizaciji Hrvatskega instituta za povijest in Študijskega centra za narodno spravo, v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana (Slovenija), 22. 11. 2023. [COBISS.SI-ID 182481411]
115. ČOH KLADNIK, Mateja. Kršenje človekovih pravic po letu 1945: primer Jožefa Koširja : prispevek na okrogli mizi "Republika Slovenija in človekove pravice", srečanje prek videopovezave Zoom, 13. december 2021. [COBISS.SI-ID 96100099]
116. ČOH KLADNIK, Mateja, KLADNIK, Tomaž. "Neso naj moje pozdrave vsem rojakom" : Ivan Hribar, ljubjanski župan 1896-1910 : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Župani Maribora in Ljubljane (1850-1941) v evropski perspektivi", Glazerjeva dvorana Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor, 6. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40728109]
117. ČOH KLADNIK, Mateja, KLADNIK, Tomaž. ʺNeso naj moje pozdrave vsem rojakomʺ : Ivan Hribar, ljubljanski župan 1896-1910 : mednarodnim znanstveni simpozij Župani Maribora in Ljubljane (1850-1941) v evropski perspektivi, Maribor, 5. - 7. december 2016. [COBISS.SI-ID 1460869]
118. ČOH KLADNIK, Mateja. Farmers : class enemies in Slovenia in the decade after World War II : predavanje na mednarodni konferenci The Economic Iron Curtain, Part 1: Land Reforms and Agrarian Policies, Warsaw, 25. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37885741]
119. ČOH KLADNIK, Mateja. Sodni procesi proti kmetom v letih 1945-1951 : prispevek na znastvenem posvetu Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, 10. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 38300717]
120. ČOH KLADNIK, Mateja. Slovene emigration in Austria : predavanje na posvetovanju "Political Exile from Central and Eastern Europe: Motives, Strategies, Activities and Perceptions of East and West, 1945-1989", Historical Building of the National Council of the Slovak Republic, Bratislava, 19.-20. nov. 2013 : Mateja Coh Kladnik. 2013. [COBISS.SI-ID 36416557]
121. ČOH KLADNIK, Mateja. Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : predavanje na srečanju ob prvi obletnici vstopa raziskovalcev na prizorišče zločina v rovu sv. Barbare v Hudi jami, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Viteška dvorana, Ljubljana, 3. mar. 2010. [COBISS.SI-ID 31079725]
122. ČOH KLADNIK, Mateja. "Bande" - teroristične skupine ali provokacija Udbe? : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetu "Totalitarizmi - vprašanja in izzivi: ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi", Muzej novejše zgodovine Slovenije, Viteška dvorana, Ljubljana, 9. nov. 2009. [COBISS.SI-ID 31137837]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

123. ČOH KLADNIK, Mateja. Dosje Andreja Glušiča : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja", Kadetnica, Maribor, 23.-25. nov. 2010. [COBISS.SI-ID 32012845]

3.25 Druga izvedena dela

124. ČOH KLADNIK, Mateja. Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici : predstavitev istoimenske monografije, Kulturna dvorana, Sevnica, 20. maj 2022. [COBISS.SI-ID 116243459]
125. ČOH KLADNIK, Mateja. Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici : predstavitev istoimenske monografije, Mali avditorij posavskega muzeja Brežice, 14. junij 2022. [COBISS.SI-ID 116575747]
126. ČOH KLADNIK, Mateja (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (intervjuvanec), PIŠKURIĆ, Jelka (intervjuvanec). "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" ; Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes : predstavitev dveh novih publikacij, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 7. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 41375021]
127. ČOH KLADNIK, Mateja. Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951 : predavanje v okviru rednih mesečnih predavanj Zgodovinskega društva dr. Franca Miklošiča v Mariboru, razstavišče Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, 21. maj 2014. [COBISS.SI-ID 37107245]
128. ČOH KLADNIK, Mateja. Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951 : predstavitev knjige avtorice Mateje Čoh Kladnik, Zgodovinski arhiv na Ptuju, 16. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37082413]
129. ČOH KLADNIK, Mateja, MIKOLA, Milko. Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951 : predstavitev knjige avtorice Mateje Čoh Kladnik, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 18. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36863789]
130. ČOH KLADNIK, Mateja. Nasilje v času druge svetovne vojne in neposredno po njej : predavanje ob predstavitvi novih publikacij Inštituta za novejšo zgodovino, sejna soba Inštituta za novejšo zgodovino, Ljubljana, 16. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37083693]
131. MIKOLA, Milko, ČOH KLADNIK, Mateja. Revolucionarno nasilje na Štajerskem 1941-1945 : predstavitev knjige avtorja Milka Mikole, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 17. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37748781]
132. HANČIČ, Damjan, ČOH KLADNIK, Mateja. Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem 1941-1945 : [predstavitev znanstvene monografije, Študijski center za narodno spravo, 12.I.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33599789]
133. ČOH KLADNIK, Mateja. Študijski center za narodno spravo : [predavanje o delovanju ŠCNR, Slovenian village, 26.IV.2012]. St. Vitus Village (Cleveland), 2012. [COBISS.SI-ID 34169389]
134. ČOH KLADNIK, Mateja. Za svobodo, kralja in domovino : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952 : [predstavitev znanstvene monografije s predavanjem, Renesančna dvorana Mestne hiše, 11.IV.2012]. Kranj, 2012. [COBISS.SI-ID 34130733]
135. DEŽMAN, Jože, FILIPIČ, Hanzi, ČOH KLADNIK, Mateja, OMAN, Ivan. Le vkup, le vkup, uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upori v Sloveniji 1945 - 1955 : [predstavitev knjige, Muzej novejše zgodovine, 18.II.2011]. Ljubljana, 2011. str. 31-93. [COBISS.SI-ID 32335661]
136. DEŽMAN, Jože, ČOH KLADNIK, Mateja, PUČNIK RUDL, Majda. Le vkup, le vkup, uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upori v Sloveniji 1945-1955 : [predstavitev knjige, viteška dvorana Bistriškega gradu, 7.VI.2011]. Slovenska Bistrica, 2011. [COBISS.SI-ID 32728365]
137. DEŽMAN, Jože, URŠIČ, Irena, ČOH KLADNIK, Mateja, LISEC, Martin. Preganjanje kmetov in kmečki ter politični upori v prvih povojnih letih v Sloveniji : okrogla miza, Peterlinova dvorana, Trst, 23. maj 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 32728109]
138. ČOH KLADNIK, Mateja (diskutant), DEŽMAN, Jože (diskutant). Slovenski kmet pod komunizmom in v samostojni državi : [razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 21. jun. 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 5441370]
139. ČOH KLADNIK, Mateja, JANČAR, Mateja, ČELAN, Štefan. Vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov : [tiskovna konferenca, Poročna dvorana MO Ptuj, 24.VIII.2011]. Ptuj, 2011. [COBISS.SI-ID 32982829]
140. ČOH KLADNIK, Mateja. Za svobodo, kralja in domovino : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952 : [predavanje ob izidu knjige, razstavišče knjižnice Ivana Potrča, 20.IV.2011]. Ptuj, 2011. [COBISS.SI-ID 32624941]
141. ČOH KLADNIK, Mateja. Za svobodo, kralja in domovino : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952 : [predavanje ob izidu knjige, Študijski center za narodno spravo, 16.II.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32335917]
142. ČOH KLADNIK, Mateja. Za svobodo, kralja in domovino : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952 : [predavanje ob izidu znanstvene monografije, dom Sv. Vida, 12.X.2011]. St. Vitus Village (Cleveland), 2011. [COBISS.SI-ID 33225773]
143. ČOH KLADNIK, Mateja. Za svobodo, kralja in domovino : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952 : [redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije, Velika dvorana v Karanteni, 18.V.2011]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 32728621]
144. MIKOLA, Milko, ČOH KLADNIK, Mateja. Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji : predstavitev knjige avtorja Milka Mikole, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 24. mar. 2010. [COBISS.SI-ID 31278381]
145. LINASI, Marjan, ČOH KLADNIK, Mateja. Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944 : predstavitev knjige avtorja Jurija Štesla, Center Slovenskih goric (CSG), Mala dvorana, Lenart v Slovenskih goricah, 2. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 31495469]
146. LINASI, Marjan, ČOH KLADNIK, Mateja. Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944 : predstavitev knjige avtorja Jurija Štesla, Kadetnica, Maribor, 26. jan. 2010. [COBISS.SI-ID 31078701]
147. LINASI, Marjan, ČOH KLADNIK, Mateja. Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944 : predstavitev knjige avtorja Jurija Štesla, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 17. mar. 2010. [COBISS.SI-ID 31278125]
148. MIKOLA, Milko, ČOH KLADNIK, Mateja. Totalitarizmi - vprašanja in izzivi ; Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji : predstavitev zbornika ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi in monografije avtorja Milka Mikole, Pokrajinski arhiv Maribor, 20. apr. 2010. [COBISS.SI-ID 31278637]
149. MIKOLA, Milko, VALIČ ZVER, Andreja, ČOH KLADNIK, Mateja. Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji. Del 2, Koncentracijska taborišča Št. Vid nad Ljubljano, Škofja Loka in Teharje ter taborišče za otroke Petriček : [tiskovna konferenca ob izidu publikacije, Študijski center za narodno spravo, 21.I.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29831725]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

150. Zbirka Revolucionarno nasilje. ČOH, Mateja (urednik 2011-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011-. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 33257517]
151. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), GRABROVEC, Petra (urednik). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 270 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 129384963]
152. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik). Brezpravje "v imenu ljudstva". Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. 267 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 285670400]
153. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. 416 str., tabele, zvd. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 288126208]
154. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik). Brezpravje v imenu ljudstva : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2015. 20 str. ISBN 978-961-93925-1-5. [COBISS.SI-ID 282453248]
155. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. 28 str. ISBN 978-961-93300-7-4. [COBISS.SI-ID 275352320]
156. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik, avtor dodatnega besedila). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. 232 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 277322496]
157. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik povzetkov referatov : [mednarodni znanstveni posvet], Maribor, 9.-10. maj 2012 = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of abstracts : [international scientific conference], Maribor, May 9-10, 2012. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 37 str. ISBN 978-961-93300-0-5. [COBISS.SI-ID 261503744]
158. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 240 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 264417024]
159. MIKOLA, Milko (avtor, zbiratelj), et al., ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. 212 str., ilustr. Dokumenti in pričevanja, 2. ISBN 978-961-92574-4-9. [COBISS.SI-ID 249116672]
160. ŠTESL, Jurij, ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Pohorska afera : krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-2-5. [COBISS.SI-ID 247798784]
161. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik, recenzent). Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-3-2. [COBISS.SI-ID 249116416]

Avtor dodatnega besedila

162. HANČIČ, Damjan, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2015. 347 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 4. ISBN 978-961-93925-0-8. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 282058240]
163. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik, avtor dodatnega besedila). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. 232 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 277322496]
164. PODBERSIČ, Renato. Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945. Ponatis. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 185 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 2. ISBN 978-961-92574-9-4. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 264802560]
165. PODBERSIČ, Renato, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 185 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 2. ISBN 978-961-92574-9-4. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 259602432]

Konzultant

166. Steiermark : Verbunden über alle Grenzen = Štajerska : povezani preko vseh meja. [Wien]: ORF, 2017. 1 video DVD (45 min), barve, zvok (dolby digital). Universum History, Unser Österreich, 5. http://tv.orf.at/unseroesterreich/steiermark106.html. [COBISS.SI-ID 42249261]

Intervjuvanec

167. KOCUTAR, Stane. Dr. Alojzij Juvan : oddaja Sledi časa, Radio Slovenija, I. program, Ljubljana, 30. maj 2010, ca 24 min. http://tvslo.si/predvajaj/dr-alojzij-juvan/ava2.71257258/. [COBISS.SI-ID 31495725]
168. MERLJAK, Ivan. Konec totalitarizmov, mar res? : o totalitarizmih v 20. stoletju : oddaja Sledi časa, Radio Slovenija, I. program, Ljubljana, 6. jun. 2010, ca 30 min. http://tvslo.si/predvajaj/o-totalitarizmih-v-20-stoletju/ava2.72148454/. [COBISS.SI-ID 31495981]
169. KOCUTAR, Stane. Pohorska afera : prispevek ob izidu monografije : oddaja Mariborski feljton, Radio Maribor, 31. jan. 2010, ca 9 min. http://www.rtvslo.si/mojavdio/radiomaribor/mariborski-feljton-31-1-2010/3458/. [COBISS.SI-ID 31077165]

Recenzent

170. KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik). Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase! : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta [v Škofji Loki, 7. in 8. decembra 2016]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-9-1. [COBISS.SI-ID 293103616]
171. ŠČAVNIČAR, Darko. Razlaščenje cerkvenega premoženja na Štajerskem in Prekmurju po letu 1945 : znanstvena monografija. Ljubljana: Defensor, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6177-47-4. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=833. [COBISS.SI-ID 290425856]
172. JEZERNIK, Božidar. Goli otok - Titov gulag. 1. izd. Ljubljana: Modrijan: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-241-726-0. [COBISS.SI-ID 266022400]
173. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik, recenzent). Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-92574-3-2. [COBISS.SI-ID 249116416]

Drugo

174. SALIHOVIĆ, Alen. Čoh Kladnik: Slovenija je edina članica Evropske unije, ki je v 20. stoletju doživela vse tri totalitarne sisteme. Radio Ognjišče. 23. avg. 2012. ISSN 1581-0712. http://radio.ognjisce.si/sl/133/slovenija/8510/. [COBISS.SI-ID 34591789]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023