COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSŠpela Chomicki [55940]Osebna bibliografija za obdobje 2017-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CHOMICKI, Špela, PODBERSIČ, Renato, FRIŠ, Darko. Nemška okupacija in organizacija Štajerske domovinske zveze v ptujskem okrožju. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 33, št. 2, str. 503- 514, ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2023/12/ASHS-33-2023-3_CHOMICKI_ET-AL..pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2023.25. [COBISS.SI-ID 179921411], [SNIP, Scopus]

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. CHOMICKI, Špela, GRABROVEC, Petra. Viri iz obdobja slovenske osamosvojitve : predstavitev in problematika arhivskih virov. Moderna arhivistika : časopis arhivske teorije in prakse. [Spletna izd.]. 2023, letn. 6, št. 2, str. 282-292. ISSN 2591-0884. www.pokarh-mb.si/storage/app/media/Moderna_arhivistika_2023_2/08_Chomicki_2023.pdf, DOI: 10.54356/MA/2023/DXWE3253. [COBISS.SI-ID 178340355], [SNIP, Scopus]

1.04 Strokovni članek

3. CHOMICKI, Špela. Svetlobno onesnaženje Ptujskega polja. GEOum : revija študentov geografije Univerze v Mariboru. [Tiskana izd.]. dec. 2017, letn. 1, št. 1, str. 74-82, 115-116, ilustr. ISSN 2591-1414. [COBISS.SI-ID 24001544]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. CHOMICKI, Špela. Leto 1941 na Slovenskem: vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021, 250 str. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 77, št. 1/2, str. 224-226. ISSN 0350-5774. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6T0YLTRC. [COBISS.SI-ID 159539203], [SNIP]

1.22 Intervju

5. CHOMICKI, Špela (intervjuvanec). Zgodba o vztrajnosti, kronani z uspehi : razvoj ptujske atletike : v ptujskem muzeju so mladi avtorici Špeli Chomicki pomagali izdati elektronsko knjigo o zgodovinskem razvoju atletike na Ptuju. Večer. [Tiskana izd.]. 31. dec. 2022, 78, [št.] 303 (23770), str. 16, fotogr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 142256899]

1.25 Drugi sestavni deli

6. CHOMICKI, Špela, GRABROVEC, Petra. Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi: ob tridesetem jubileju prve konstituttivne seje Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije : znanstveni posvet : Ljubljana, 28. in 29. 11. 2022. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 1, str. 225-230. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0NQ9JMGO. [COBISS.SI-ID 159103491]
7. CHOMICKI, Špela, GRABROVEC, Petra. Leto 1943 na Slovenskem - osemdeset let pozneje : Pivka, 24. maj 2023. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 2, str. 235-237. ISSN 2591-1201. [COBISS.SI-ID 180185859]
8. CHOMICKI, Špela, GRABROVEC, Petra. Fašizem - Sto let pozneje: Stanje raziskav in nove raziskovalne perspektive, Pivka, 19. 10. 2022. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2022, letn. 6, št. 2, str. 193-198. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ELB1HRT7. [COBISS.SI-ID 137467651]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

9. CHOMICKI, Špela. Atletika - kraljica športa na Ptuju : zgodovinski razvoj med letoma 1908 in 2022 : [znanstvena monografija]. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (226 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6438-98-8. https://pmpo.si/e-publikacije/. [COBISS.SI-ID 133885187]

2.09 Magistrsko delo

10. CHOMICKI, Špela. Spremembe rabe tal v izbranih katastrskih občinah na območju Haloz, Dravskega in Ptujskega polja v obdobju med leti 1824 in 2017 : magistrsko delo. Maribor: [Š. Chomicki], 2021. IX f., 108 str., ilustr., tabele, graf. prikazi, zvd. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=79294. [COBISS.SI-ID 70076931]
11. CHOMICKI, Špela. Zgodovinski razvoj atletike na Ptuju med leti 1908 in 2018 : magistrsko delo. Maribor: [Š. Chomicki], 2020. X f., 195 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77005. [COBISS.SI-ID 34212355]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

12. KODRIČ CIZERL, Irena (avtor, oseba, ki intervjuva), CHOMICKI, Špela (intervjuvanec), LORENČIČ, Aleksander (intervjuvanec), SLUGA, Marko (intervjuvanec), PRSTEC, Miro (intervjuvanec). Kraljica športov in njeni (ptujski) kralji : [1908-2022]. Maribor: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (11 min, 44 sek)), zvok. Radio Maribor. https://www.rtvslo.si/radio-maribor/kraljica-sportov-in-njeni-ptujski-kralji/656174. [COBISS.SI-ID 140031235]


NERAZPOREJENO

13. CHOMICKI, Špela. Atletika - kraljica športa na Ptuju : zgodovinski razvoj med letoma 1908 in 2022 : [znanstvena monografija]. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2024. ISBN 978-961-96331-4-4. [COBISS.SI-ID 185712643]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023