COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMirjam Dujo Jurjevčič [32970]Osebna bibliografija za obdobje 2003-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. "Brez dvoma bo civilno prebivalstvo pri tem hudičevo trpelo" (Edvard Kardelj) : italijanska ofenziva na območju Loške doline leta 1942. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 1, str. 9-47. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RYGXCKNN, DOI: 10.55692/D.18564.23.1. [COBISS.SI-ID 158493699], [Scopus]
2. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Italijanski okupator v Loški dolini leta 1941. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2022, letn. 6, št. 1, str. 9-41. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WESE8VYH, DOI: 10.55692/D.18564.22.1. [COBISS.SI-ID 117750531], [Scopus do 12. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
3. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Vaške straže na območju južne Notranjske, 1942-1943. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 93-123. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PTDQD49X, DOI: 10.55692/d.18564.21.11. [COBISS.SI-ID 88141315], [Scopus]
4. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Biti partizan, vaški stražar ali domobranec. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 119-154. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NGC598E3, DOI: 10.55692/d.18564.2020.4. [COBISS.SI-ID 42369795], [Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
5. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Revolucionarno nasilje na širšem cerkniškem območju 1942. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2019, letn. 3, št. 1, str. 65-94, tabele. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MFVI0WHV, DOI: 10.55692/d.18564.19.3. [COBISS.SI-ID 44859437]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
6. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Revolucionarno nasilje na Bloški planoti leta 1942. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2018, letn. 2, št. 2, str. 59-86, tabela. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CH7X6NHH, DOI: 10.55692/d.18564.18.6. [COBISS.SI-ID 44172845]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
7. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. "Zasedena stanovanja". Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2017, letn. 1, št. 1/2, str. 189-209. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-53JXJK2N, DOI: 10.55692/d.18564.17.9. [COBISS.SI-ID 42516269]

1.04 Strokovni članek

8. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Loška dolina v pradavnini. Obrh : javno glasilo občine Loška dolina. maj 2003, letn. 4, št. 2(16), str. 30-31, fotogr. [COBISS.SI-ID 6615224]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Revolucionarno nasilje v Loški dolini leta 1942. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 216-232. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38088493]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Na pragu izvršitve smrtne obsodbe : Antonija in Bernard Marolt. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), GRABROVEC, Petra (ur.). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 183-208, ilustr. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 137306627]
11. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. France Balantič in Grahovo, kraj tragične smrti : od pesnika do vojaka. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. Str. 115-144, portr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 45744941]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

1.22 Intervju

12. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (intervjuvanec). Te zgodbe so se me močno dotaknile : pogovor z zgodovinarko dr. Mirjam Dujo Jurjevčič o revolucionarnem nasilju na Notranjskem. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 2. maj 2021, letn. 70, št. 18, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 73611267]
13. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (intervjuvanec). Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941-1945 : likvidacije, zaplembe premoženja, požig premoženja, rekvizicije, grožnje, mučenja, prisilno delo in izgon prebivalstva. Nova 24TV. 10. febr 2021, fotogr. ISSN 2536-2283. https://nova24tv.si/slovenija/revolucionarno-nasilje-na-juznem-notranjskem-1941-1945-likvidacije-zaplembe-premozenja-pozig-premozenja-rekvizicije-groznje-mucenja-prisilno-delo-in-izgon-prebivalstva/. [COBISS.SI-ID 73617923]

1.25 Drugi sestavni deli

14. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 4. 10. 1991 : Slovenija v vrtincu napetosti na Balkanu, ki jim ni videti konca. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 4. okt. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-10-04-4-10-1991-slovenija-v-vrtincu-napetosti-na-balkanu-ki-jim-ni-videti-konca/. [COBISS.SI-ID 84209155]
15. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 10. 12. 1991 : Slovenija na poti razdruževanja pomladnih strank, Evropa na poti združevanja članic ES. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 12. dec. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-12-10-10-12-1991-slovenija-na-poti-razdruzevanja-pomladnih-strank-evropa-na-poti-zdruzevanja-clanic-es/. [COBISS.SI-ID 92015107]
16. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 10. 1. 1992 : dogovor ES za posamično priznavanje novih držav. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 10. okt. 2022, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2022-01-10-10-1-1992-dogovor-es-za-posamicno-priznavanje-novih-drzav/. [COBISS.SI-ID 134553091]
17. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 10. 7. 1991 : Skupščina Republike Slovenije potrdi Brionsko deklaracijo ter ob tem sprejme posebno izjavo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 10. jul. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-07-10-10-7-1991-skupscina-republike-slovenije-potrdi-brionsko-deklaracijo-ter-ob-tem-sprejme-posebno-izjavo/. [COBISS.SI-ID 73606147]
18. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 10. 6. 1991 : slovenski politični vrh v Rimu išče podporo Italije in Svetega sedeža. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 10. jun. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-06-10-10-6-1991-slovenski-politicni-vrh-v-rimu-isce-podporo-italije-in-svetega-sedeza/. [COBISS.SI-ID 73604355]
19. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 9. 4. 1991 : nasprotne strani iščejo zaveznike. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 9. apr. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-04-09-9-4-1991-nasprotne-strani-iscejo-zaveznike/. [COBISS.SI-ID 73601283]
20. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 2. 8. 1991 : "Dejanja in ukrepi naše politike bodo v naslednjih treh mesecih izjemno usodni" (dr. France Bučar). Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 2. avg. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-08-02-2-8-1991-dejanja-in-ukrepi-nase-politike-bodo-v-naslednjih-treh-mesecih-izjemno-usodni-dr-france-bucar/. [COBISS.SI-ID 73607939]
21. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 22. 4. 1991 : ameriški veleposlanik Zimmermann ob obisku v Sloveniji svari pred "prenagljenimi koraki". Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 22. apr. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-04-22-22-4-1991-ameriski-veleposlanik-zimmermann-ob-obisku-v-sloveniji-svari-pred-prenagljenimi-koraki/. [COBISS.SI-ID 73601795]
22. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 21. 3. 1991 : napočil je čas, da gre Slovenija po svoje. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 21. mar. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-03-21-21-3-1991-napocil-je-cas-da-slovenija-gre-po-svoje/. [COBISS.SI-ID 56704259]
23. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 18. 7. 1991 : Jugoslovanska ljudska armada bo v treh mesecih zapustila Republiko Slovenijo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 18. jul. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-07-18-18-7-1991-jugoslovanska-ljudska-armada-bo-v-treh-mesecih-zapustila-republiko-slovenijo/. [COBISS.SI-ID 73607427]
24. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 18. 10. 1991 : jugoslovanska armada odhaja, Slovenija na dobri poti do mednarodnega priznanja. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 18. okt. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-10-18-18-10-1991-jugoslovanska-armada-odhaja-slovenija-na-dobri-poti-do-mednarodnega-priznanja/. [COBISS.SI-ID 84209923]
25. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 18. 9. 1991 : Slovenija si odpira vrata v Evropo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 18. sep. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-09-18-18-9-1991-slovenija-si-odpira-vrata-v-evropo/. [COBISS.SI-ID 84208643]
26. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 8. 8. 1991 : predlogi za spremembe v strukturi slovenske vlade - prilagoditev državne uprave novim razmeram večstrankarskega sistema. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 8. avg. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-08-08-8-8-1991-predlogi-za-spremembe-v-strukturi-slovenske-vlade-prilagoditev-drzavne-uprave-novim-razmeram-vecstrankarskega-sistema/. [COBISS.SI-ID 73608707]
27. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 5. 5. 1991 : grožnja državljanske vojne v Jugoslaviji, v Sloveniji začne veljati Zakon o vojaški dolžnosti. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 5. maj 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-05-05-5-5-1991-groznja-drzavljanske-vojne-v-jugoslaviji-v-sloveniji-zacne-veljati-zakon-o-vojaski-dolznosti/. [COBISS.SI-ID 73602819]
28. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 25. 5. 1991 : Pučnik: "Komunizem je propadel predvsem zato, ker ni bil sposoben vzpostaviti učinkovitega in uspešnega gospodarstva". Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 25. maj 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-05-25-25-5-1991-pucnik-komunizem-je-propadel-predvsem-zato-ker-ni-bil-sposoben-vzpostaviti-ucinkovitega-in-uspesnega-gospodarstva/. [COBISS.SI-ID 73603587]
29. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 17. 12. 1991 : Evropska skupnost enotno za priznanje jugoslovanskih republik. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 17. dec. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-12-17-17-12-1991-evropska-skupnost-enotno-za-priznanje-jugoslovanskih-republik/. [COBISS.SI-ID 92017923]
30. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 3. 11. 1991 : prvi obisk visokega predstavnika tuje države v Sloveniji po osamosvojitvi. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 3. nov. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-11-03-3-11-1991-prvi-obisk-visokega-predstavnika-tuje-drzave-v-sloveniji-po-osamosvojitvi/. [COBISS.SI-ID 83554051]
31. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 3. 9. 1991 : zapečatenje vojaških oporišč in stanovanj jugoslovanske armade. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 3. sep. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-09-03-3-9-1991-zapecatenje-vojaskih-oporisc-in-stanovanj-jugoslovanske-armade/. [COBISS.SI-ID 84208131]
32. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 23. 6. 1991 : Slovenija pripravljena na samostojno pot : osamosvojitveni akti so usklajeni. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 23. jun. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-06-23-23-6-1991-slovenija-pripravljena-na-samostojno-pot-osamosvojitveni-akti-so-usklajeni/. [COBISS.SI-ID 73605123]
33. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. 23. 11. 1991 : "Nekega zgodovinskega obdobja je očitno konec. Zdaj se začenjajo karte mešati na novo." (Pučnik). Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 23. nov. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-11-23-23-11-1991-nekega-zgodovinskega-obdobja-je-ocitno-konec-zdaj-se-zacenjajo-karte-mesati-na-novo-pucnik/. [COBISS.SI-ID 91881475]
34. STRLE, Janja, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Koncert Marijinih pesmi in revija pevskih zborov. Obrh : javno glasilo občine Loška dolina. jul. 2003, letn. 4, št. 3(17), str. 17-18, fotogr. [COBISS.SI-ID 6625208]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

35. KERŠIČ, Marta Milena, STRAJNAR, Neža, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Čez ocean v novo življenje : usode slovenskih povojnih političnih begunk. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (196 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7120-11-0. https://zakladnicaspominov-scnr.si/e-knjige/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EF69Z4M1. [COBISS.SI-ID 176387331]
36. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 315 str., ilustr., zvd. Zbirka Revolucionarno nasilje, 6. ISBN 978-961-94353-7-3. [COBISS.SI-ID 36955139]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

2.05 Drugo učno gradivo

37. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, STRAJNAR, Neža. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : učno gradivo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 19 f. [COBISS.SI-ID 32071213]

2.11 Diplomsko delo

38. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Švedska cerkev v času od 1523 do 2000 : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Jurjevčič], 2004. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28581474]
39. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Vikingi. Ljubljana: [M. Jurjevčič], 2004. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 24715618]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

40. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (oseba, ki intervjuva), GORŠE, Jožef (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 46 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_11_Joze_Gorse.mp3. [COBISS.SI-ID 75428611]
41. VALIČ ZVER, Andreja, PUČNIK RUDL, Majda, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, KERŠIČ, Marta Milena, BARTOLJ, Jože (urednik). Spletna stran Zakladnica spominov. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (39 min, 15 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_05_17_predstavitev-komisije-ZPKri_Zakladnica-spominov.mp3. [COBISS.SI-ID 52933635]
42. VALIČ ZVER, Andreja, PUČNIK RUDL, Majda, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, KERŠIČ, Marta Milena. Predstavitev dela vladne Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in predstavitev spletne strani s pričevanji Zakladnica spominov. [San Bruno]: You Tube, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=ojFrG-ptkq8. [COBISS.SI-ID 45563437]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

43. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (oseba, ki intervjuva, urednik), GORŠE, Jožef (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jožef Gorše : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (61 min, 20 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/jozef-gorse/. [COBISS.SI-ID 75434755]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

44. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Zakladnica spominov : predstavitev spletne strani s pričevanji, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 16. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 45556525]
45. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, PIŠKURIĆ, Jelka. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : [izvedba projekta dijakom 1. G in 1. E gimnazije Kranj pri učni uri zgodovine, 28.IX. in 16.XI.2011]. Kranj, 2011. [COBISS.SI-ID 33457453]
46. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, STRAJNAR, Neža. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : [izvedba projekta dijakom 1. B gimnazije Kranj pri učni uri zgodovine, 5. in 12.X.2010]. Kranj, 2010. [COBISS.SI-ID 33248557]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

47. Zbirka Dokumentarni film SCNR. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik 2011-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011-. [COBISS.SI-ID 33289517]
48. Zbirka MultiMedija SCNR. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik 2009-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009-. [COBISS.SI-ID 33468973]
49. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), DEBEVEC, Alojzija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Alojzija Debevec, roj. Trunkelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 29 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/alojzija-debevec-rojena-trunkelj/. [COBISS.SI-ID 183577347]
50. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), GROM PLENIČAR, Elizabeta (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Elizabeta Grom Pleničar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (41 min, 38 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/elizabeta-plenicar-rojena-grom/. [COBISS.SI-ID 183491075]
51. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), KOČAR, Frančiška (intervjuvanec), PETEK, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Frančiška Kočar in Marija Petek, rojeni Kopač. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (22 min, 43 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/franciska-kocar-in-marija-petek-rojeni-kopac/. [COBISS.SI-ID 182685443]
52. GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ZAJEC FAJDIGA, Irena (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Irena Zajec Fajdiga. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (19 min, 29 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/irena-zajec-fajdiga/. [COBISS.SI-ID 182664963]
53. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Janez (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Janez Žakelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 min, 51 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/janez-zakelj/. [COBISS.SI-ID 184980739]
54. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), ŽAKELJ, Janez (intervjuvanec), BAJDA KOLARIČ, Viktorija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Janez Žakelj in Viktorija Kolarič - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (40 min, 37 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_07_16_SCNS_Janez_Zakelj_-_Viktorija_Kolaric. [COBISS.SI-ID 185955331]
55. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), AČIN, Jure Igor (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jure Igor Ahčin. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (40 min, 19 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/jurij-igor-ahcin/. [COBISS.SI-ID 183561219]
56. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva, urednik), DULAR GOLOBIČ, Marie (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marie Dular Golobič : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (45 min, 33 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/marie-dular-golobic/. [COBISS.SI-ID 185093123]
57. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), MAČEK EILETZ, Pavla (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Pavla Maček Eiletz : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (18 min, 25 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/pavla-macek-eiletz/. [COBISS.SI-ID 183547139]
58. GRIESSER PEČAR, Tamara, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Griesser Pečar, Jevnikar). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (45 min, 58 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_02_12_posvet_Trst_3oddaja_TGP-Ivesic_Jevnikar. [COBISS.SI-ID 185465347]
59. JAZBAR, Erika, BATIČ, Matic, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Jazbar, Batič). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (54 min, 13 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_01_08_posvet_Trst_2oddaja_Jazbar_Batic. [COBISS.SI-ID 144607491]
60. SIMČIČ, Tomaž, JAKLITSCH, Helena, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Simčič, Jakli[!]sch). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 57 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_03_12_posvet_Trst_4oddaja_Simcic_Jaklitsch. [COBISS.SI-ID 185482755]
61. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), DULAR GOLOBIČ, Marie (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 48 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_07_23_SCNS_Marie_Dular. [COBISS.SI-ID 185816067]
62. PUČNIK RUDL, Majda (oseba, ki intervjuva), LINDIČ, Rozalija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Rozalija Lindič, roj. Trunkelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 29 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/rozalija-lindic-rojena-trunkelj/. [COBISS.SI-ID 184141059]
63. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), KOLARIČ, Rudi (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Rudi Kolarič : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (17 min, 51 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/rudi-kolaric/. [COBISS.SI-ID 185403907]
64. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GASER, Srečko (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Srečko Gaser. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 41 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/srecko-gaser/. [COBISS.SI-ID 185409795]
65. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), GASER, Srečko (intervjuvanec), KOLARIČ, Rudi (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Srečko Gaser in Rudi Kolarič - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 49 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_07_09_SCNS_Srecko_Gaser_-_Rudi_Kolaric. [COBISS.SI-ID 185997571]
66. IVEŠIĆ, Tomaž, ČOH KLADNIK, Mateja, PIŠKURIĆ, Jelka, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). V senci Beethovnove 3, Monografija ŠCNS. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 25 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_05_14_SCNS_Beethovnova3. [COBISS.SI-ID 185632515]
67. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), BAJDA KOLARIČ, Viktorija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Viktorija Bajda Kolarič : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 9 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/viktorija-bajda-kolaric/. [COBISS.SI-ID 185280771]
68. IVEŠIĆ, Tomaž, MIKOLA, Milko, DEŽMAN, Jože, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). 25. letnica zakona o popravi krivic : okrogla miza, 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 41 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_01_09_SCNR_1_oddaja_Ivesic_Mikola_Dezman.mp3. [COBISS.SI-ID 138125571]
69. ŠTEBLAJ, Rok Janez, PUHAR, Alenka, OKOLIŠ, Stane, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). 25. letnica zakona o popravi krivic : okrogla miza, 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 43 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_01_16_SCNR_2_oddaja_Steblaj_Puhar_Okolis.mp3. [COBISS.SI-ID 138172163]
70. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), RAHNE, Anica (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Anica Rahne. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (89 min, 12 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/anica-rahne/. [COBISS.SI-ID 137755395]
71. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), RAHNE, Anica (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anica Rahne - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (52 min, 7 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_07_31_Anica_Rahne_1del. [COBISS.SI-ID 138448899]
72. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), RAHNE, Anica (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anica Rahne - pričevanje : 2. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min, 31 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_08_07_Anica_Rahne_2del. [COBISS.SI-ID 138454787]
73. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GOLEŽ, Anton (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Anton Golež - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (58 min, 34 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_06_19_Anton_Golez.mp3. [COBISS.SI-ID 138369795]
74. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), GOLEŽ, Anton (intervjuvanec), MILAČ GOLEŽ, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Anton Golež in Marija Milač Golež. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (57 min, 15 sek)), zvok, slika. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/anton-golez-in-marija-milac-golez/. [COBISS.SI-ID 137753859]
75. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), RUS, Vladimir Joseph (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Dr. Vladimir Joseph Rus. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (97 min, 29 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/dr-vladimir-joseph-rus/. [COBISS.SI-ID 137760003]
76. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), HABJAN, France (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). France Habjan. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (26 min, 59 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/france-habjan/. [COBISS.SI-ID 136167939]
77. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), RESNIK, France (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). France Resnik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 min, 2 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/france-resnik/. [COBISS.SI-ID 134929155]
78. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MAMIĆ, Tino (oseba, ki intervjuva), DRAJZIBNER, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Ivan Drajzibner. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (29 min, 59 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-drajzibner/. [COBISS.SI-ID 134774787]
79. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ŽNIDAR, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Ivan Žnidar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (27 min, 59 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-znidar/. [COBISS.SI-ID 135104259]
80. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), VIDMAR, Ivanka (intervjuvanec), VIDMAR, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Ivanka in Stanislav Vidmar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (36 min, 30 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/ivanka-in-stanislav-vidmar/. [COBISS.SI-ID 137762307]
81. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), KOSEM CELESTINA, Mari (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Mari Kosem Celestina - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 56 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_06_05_Mari-Kosem-Celestina. [COBISS.SI-ID 138348291]
82. GRIESSER PEČAR, Tamara, AVBELJ, Matej, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PUHAR, Alenka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Okrogla miza o Kočevskem procesu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 27 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_08_14_Kocevski_proces. [COBISS.SI-ID 143420931]
83. VIDMAR BAŠIN, Jernej, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Vidmar, Podbersič). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 40 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_11_27_posvet_Trst_1oddaja_Vidmar_Podbersic. [COBISS.SI-ID 144547587]
84. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GORENC, Jože (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 57 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_02_06_Joze_Gorenc.mp3. [COBISS.SI-ID 138221571]
85. GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MAMIĆ, Tino (oseba, ki intervjuva), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Stane Žužek. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (54 min, 43 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/stane-zuzek/. [COBISS.SI-ID 135120387]
86. BRECELJ, Aleš, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu - Geržinič, Borš[!]nik. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 53 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_03_20_Brecelj-Gerzinic_Podbersic-Borstnik.mp3. [COBISS.SI-ID 139781379]
87. ŠVENT, Rozina, JANEŽIČ, Helena, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu - Mihevc, Komotar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 30 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_03_27_Svent-Mihevc_Janezic-Komotar.mp3. [COBISS.SI-ID 146825475]
88. FINK, Andrej, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu - Rebozov, Kalan. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 53 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_04_10_Fink-Rebozov_Jevnikar-Kalan. [COBISS.SI-ID 146840579]
89. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ŽAGAR, Tone (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Tone Žagar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (9 min, 54 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/tone-zagar/. [COBISS.SI-ID 134957315]
90. HANČIČ, Damjan, IVEŠIĆ, Tomaž, MALMENVALL, Simon, GRIESSER PEČAR, Tamara, FINK, Andrej, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 1. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (107 min, 21 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=UbQWEsWtnlE, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 137999107]
91. HANČIČ, Damjan, ŠELA, Ana, HAZEMALI, David, JANEŽIČ, Helena, STRAJNAR, Neža, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 2. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (88 min, 4 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=8HsNezBTNLs, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 138000643]
92. STRAH, Jože, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Spomini. Zakladnica spominov. 9. sept. 2022, [82] str. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/joze-strah/. [COBISS.SI-ID 137756675]
93. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva, urednik), LEKAN, Anuška (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Anuška Lekan : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 11 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/anuska-lekan/. [COBISS.SI-ID 75450115]
94. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GASER, Helena (intervjuvanec), HAUPTMAN, Pavla (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Helena Gaser in Pavla Hauptman, rojeni Arnež. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (22 min, 28 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/helena-gaser-in-pavla-hauptman-rojeni-arnez/. [COBISS.SI-ID 92793347]
95. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), HAUPTMAN, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivan Hauptman. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (41 min, 8 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-hauptman/. [COBISS.SI-ID 75631619]
96. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), HAUPTMAN, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Ivan Hauptman - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 8 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_09_12_Ivan_Hauptman.mp3. [COBISS.SI-ID 84202755]
97. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), TOMINEC, Ivanka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivanka Tominec. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (38 min, 23 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/ivanka-tominec/. [COBISS.SI-ID 75620355]
98. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), TOMINEC, Ivanka (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Ivanka Tominec - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 1 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_29_Ivanka_Tominec.mp3. [COBISS.SI-ID 75623939]
99. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), GORENC, Jože (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jože Gorenc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 38 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/joze-gorenc/. [COBISS.SI-ID 92922883]
100. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), BORŠTNIK, Pavle (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Pavle Borštnik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (85 min, 39 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/pavle-borstnik/. [COBISS.SI-ID 75444739]
101. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva), LEKAN, Anuška (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 11 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_09_05_Anuska_Lekan. [COBISS.SI-ID 75456515]
102. DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (oseba, ki intervjuva), GORŠE, Jožef (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 46 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_11_Joze_Gorse.mp3. [COBISS.SI-ID 75428611]
103. BORŠTNIK, Pavle (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 38 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_04_25_Pavle_Borstnik_1del.mp3. [COBISS.SI-ID 73948931]
104. BORŠTNIK, Pavle (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 32 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_05_02_Pavle_Borstnik_2del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 73950211]
105. PODBERSIČ, Renato, GRIESSER PEČAR, Tamara, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 1. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (53 min, 34 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_18_Podbersic_Bostjancic_Ivesic_GriesserPecar.mp3. [COBISS.SI-ID 75641347]
106. MOŽINA, Jože, PIŠKURIĆ, Jelka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 2. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 32 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_25_Mozina_piskuric.mp3. [COBISS.SI-ID 75661315]
107. ČOH KLADNIK, Mateja, KLADNIK, Tomaž, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 3. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 26 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_01_Kladnik_KOcevar.mp3. [COBISS.SI-ID 75664899]
108. GRDINA, Igor, DEŽELAK-BARIČ, Vida, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 4. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 27 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_08_Grdina_DezelakBaric.mp3. [COBISS.SI-ID 75667203]
109. BATIČ, Matic, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 5. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 14 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_15_Batic_Podbersic.mp3. [COBISS.SI-ID 75670531]
110. HAJDINJAK, Boris, HANČIČ, Damjan, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 6. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 39 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_22_Hajdinjak_Hancic.mp3. [COBISS.SI-ID 84196099]
111. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Stanislav Novačan - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 3 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_01_03_Stanislav_Novacan_1oddaja_p. [COBISS.SI-ID 52114435]
112. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Stanislav Novačan - pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 57 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_01_10_Stanislav_Novacan_2oddaja_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52116227]
113. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Stanislav Novačan - pričevanje : 3. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (34 min, 12 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_01_31_Stanislav_Novacan_3oddaja_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52116739]
114. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Stanislav Novačan - pričevanje : 4. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (41 min, 5 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2021_02_07_Stanislav_Novacan_4oddaja_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52118787]
115. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), ŽONTA MALAVAŠIČ, Albinca (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Albinca Žonta Malavašič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (40 min, 12 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/albinca-zonta-malavasic/. [COBISS.SI-ID 52165123]
116. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), IVANETIČ, Anton (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Anton Ivanetič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (37 min, 32 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/anton-ivanetic-2/. [COBISS.SI-ID 49773571]
117. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Antonija Marolt, roj. Prošnik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 34 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/antonija-marolt-roj-prosnik. [COBISS.SI-ID 50031107]
118. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), BIZJAK, Helena (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Helena Alenka Bizjak - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min, 6 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_03_22_Helena_Alenka_Bizjak.mp3. [COBISS.SI-ID 52153603]
119. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), MAROLT, Janez (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Janez Marolt. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (30 min, 36 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/janez-marolt/. [COBISS.SI-ID 52204803]
120. ČOH KLADNIK, Mateja (oseba, ki intervjuva, urednik), KOŠIR, Jože (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Košir. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (86 min, 46 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/joze-kosir/. [COBISS.SI-ID 52212483]
121. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), LONČAR, Karel (intervjuvanec), LONČAR, Majda (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Karel in Majda Lončar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (29 min, 57 sek)), zvok, slika. Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/karel-in-majda-loncar/. [COBISS.SI-ID 52200707]
122. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), LENC, Kristina (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Kristina Lenc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (38 min, 6 sek)), barve, zvok. Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/kristina-lenc/. [COBISS.SI-ID 46076973]
123. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), LENC, Kristina (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Kristina Lenc - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 27 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_05_Kristina_Lenc.mp3. [COBISS.SI-ID 52154371]
124. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), PODKRIŽNIK, Kristina (intervjuvanec), PEČAR, Izidor (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Kristina Podkrižnik, roj. Pečar : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (38 min, 9 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_04_19_Podkriznik_Pecar.mp3. [COBISS.SI-ID 52216323]
125. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), PODKRIŽNIK, Kristina (intervjuvanec), PEČAR, Izidor (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Kristina Podkrižnik, roj. Pečar in Izidor Pečar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 min, 48 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/kristina-podkriznik-roj-pecar-in-izidor-pecar/. [COBISS.SI-ID 46077229]
126. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MALAVAŠIČ CASULLO, Mici (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Mici Malavašič Cassullo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (32 min, 13 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/mici-malavasic-cassullo/. [COBISS.SI-ID 50032387]
127. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), MALAVAŠIČ CASULLO, Mici (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 13 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_11_15_Mici_Malavasic_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52915203]
128. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), ŽONTA MALAVAŠIČ, Albinca (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (32 min, 54 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_11_Albinca_Zonta_Malavasic_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52928259]
129. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), MAROLT, Janez (intervjuvanec), LONČAR, Karel (intervjuvanec), LONČAR, Majda (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (40 min, 22 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_10_04_Marolt_Loncar.mp3. [COBISS.SI-ID 52925443]
130. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (36 min, 47 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_13_Antonija_Marolt_1del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52919043]
131. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), MAROLT, Antonija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (38 min, 5 sek)). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2020_12_27_Antonija_Marolt_2del_p.mp3. [COBISS.SI-ID 52919811]
132. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), NOVAČAN, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Stanislav Novačan. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (173 min, 21 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/stanislav-novacan/. [COBISS.SI-ID 49785859]
133. PUČNIK RUDL, Majda (oseba, ki intervjuva), SELJAK, Alojzij (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Alojzij Seljak : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 32 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/05/13/alojzij-seljak/. [COBISS.SI-ID 46056493]
134. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), SADAR, Avguštin (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Avguštin Sadar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_05_05_Avgustin_Sadar_p. [COBISS.SI-ID 45565485]
135. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), DROBNIČ, Miha (oseba, ki intervjuva), SADAR, Avguštin (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Avguštin Sadar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (42 min, 36 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/01/avgustin-sadar/. [COBISS.SI-ID 45808941]
136. JEVNIKAR, Ivo, ŠVENT, Rozina, TREFALT, Božidar, VALIČ ZVER, Andreja, BARTOLJ, Jože (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Branko Rebozov, Spomini in misli. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_09_15_Branko_Rebozov. [COBISS.SI-ID 45568045]
137. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KAVČIČ, Breda (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Breda Kavčič - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_11_17_Breda-Kavcic. [COBISS.SI-ID 45618477]
138. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), KAVČIČ, Breda (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Breda Kavčič, rojena Tominc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (45 min, 10 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/03/breda-kavcic-rojena-tominc/. [COBISS.SI-ID 45785133]
139. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), BIZJAK, Helena (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Helena Alenka Bizjak. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 7 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/11/04/helena-alenka-bizjak/. [COBISS.SI-ID 45559085]
140. PUČNIK RUDL, Majda (oseba, ki intervjuva), KOPAČIN, Ida Laura (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Ida Laura Kopačin, roj. Fabčič : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (30 min, 25 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/05/13/ida-laura-kopacin-roj-fabcic/. [COBISS.SI-ID 46047021]
141. PUČNIK RUDL, Majda (oseba, ki intervjuva), KIMOVEC, Ivan (intervjuvanec), KIMOVEC, Janez (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Ivan in Janez Kimovec : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (27 min, 24 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/30/ivan-in-janez-kimovec/. [COBISS.SI-ID 46074669]
142. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), ZELNIK, Julka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Julka Zelnik - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=julka+zelnik. [COBISS.SI-ID 45567277]
143. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), ZELNIK, Julka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Julka Zelnik, rojena Rožmanec. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (36 min, 28 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/05/27/julka-zelnik-rojena-rozmanec/. [COBISS.SI-ID 45808685]
144. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), STARMAN, Majda (intervjuvanec), STARMAN, Alojz (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Majda Šimenc Starman, Alojz Starman. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (162 min, 21 sek). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/majda-in-alojz-starman/. [COBISS.SI-ID 45809453]
145. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KOŠIR, Matevž (intervjuvanec), KOŠIR, Slavka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matevž in Slavka Košir : drugi del pričevanja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_03_24_Matevz_Kosir_2oddaja_p. [COBISS.SI-ID 45564973]
146. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KOŠIR, Matevž (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matevž Košir - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2019_03_17_Matevz_Kosir_1oddaja_p.mp3. [COBISS.SI-ID 45564717]
147. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), KOŠIR, Matevž (intervjuvanec), KOŠIR, Slavka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Matevž Košir, Slavka Košir, rojena Oblak. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (83 min, 2 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/01/matevz-in-slavka-kosir/. [COBISS.SI-ID 45785901]
148. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), KAVČIČ, Matija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Matija Kavčič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (120 min)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/03/matija-kavcic/. [COBISS.SI-ID 45785389]
149. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KAVČIČ, Matija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matija Kavčič - pričevanje : 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_10_06_Matija_Kavcic_1del. [COBISS.SI-ID 45616429]
150. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KAVČIČ, Matija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matija Kavčič - pričevanje : 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_10_13_Matija_Kavcic_2del_p. [COBISS.SI-ID 45617965]
151. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, avtor dodatnega besedila, urednik), KAVČIČ, Matija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Matija Kavčič - pričevanje : 3. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_10_20_Matija_Kavcic_3del. [COBISS.SI-ID 45618221]
152. JEVNIKAR, Ivo, ŠVENT, Rozina, TREFALT, Božidar, VALIČ ZVER, Andreja, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Predstavitev knjige Branko Rebozov, Spomini in misli : Študijski center za narodno spravo, Ljubljana, 14. marec 2019. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (69 min, 48 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/02/branko-rebozov/. [COBISS.SI-ID 46081837]
153. JANČAR, Drago, PUHAR, Alenka, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Drago Jančar, Alenka Puhar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_08_25_TSM_Jancar_Puhar_p. [COBISS.SI-ID 45614125]
154. JANŠA, Janez, DEŽMAN, Jože, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Janez Janša, Jože Dežman. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_07_14_TSM_Jansa_Dezman_p. [COBISS.SI-ID 45614637]
155. ŠTURM, Lovro, GRIESSER PEČAR, Tamara, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Lovro Šturm, Tamara Griesser Pečar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_08_04_TSM_Sturm_Pecar_p. [COBISS.SI-ID 45615405]
156. KOMELJ, Milček, APLENC, Andrej, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Milček Komelj, Andrej Aplenc. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_07_28_TSM_Komelj_Aplenc_p. [COBISS.SI-ID 45615149]
157. JEVNIKAR, Ivo, SUHADOLC, Janez, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Milko Mikola, Ivan Klemenčič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_08_18_TSM_Jevnikar_Suhadolc_p. [COBISS.SI-ID 45615917]
158. MIKOLA, Milko, KLEMENČIČ, Ivan, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Milko Mikola, Ivan Klemenčič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_08_11_TSM_Mikola_Klemencic_p. [COBISS.SI-ID 45615661]
159. SIMONITI, Vasko, BERGER, Aleš, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Temna stran meseca II 20 let kasneje - Vasko Simoniti, Aleš Berger. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2019_07_21_TSM_Simoniti_Berger_p. [COBISS.SI-ID 45614893]
160. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MOHAR, Valentin (intervjuvanec), LAVRIČ, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Valentin Mohar, Ivan Lavrič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (91 min, 25 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/valentin-mohar/. [COBISS.SI-ID 45809197]
161. ANČIMER PIRNAT, Magdalena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Pričevanje. Zakladnica spominov. 25. apr. 2019, 3 str. ISSN 2712-3979. http://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2019/04/Pri%C4%8Devanje_Magdalena-An%C4%8Dimer-Pirnat_Slovenija.pdf, http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/25/magdalena-ancimer-pirnat/. [COBISS.SI-ID 46078509]
162. SPUDIČ, Matija, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Pričevanje. Zakladnica spominov. 30. apr. 2019, [3] str. ISSN 2712-3979. http://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2019/04/Pri%C4%8Devanje_Matija-Spudi%C4%8D_Zakladnica-spominov.pdf, http://zakladnicaspominov-scnr.si/2019/04/30/matija-spudic/. [COBISS.SI-ID 46081069]
163. REBOZOV, Branko, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Pričevanje o rešitvi pred angleško izdajo in vojnim zločinom. Zakladnica spominov. 2. apr. 2019, 10 str. ISSN 2712-3979. http://zakladnicaspominov-scnr.si/wp-content/uploads/2019/04/Pri%C4%8Devanje_Branko-Rebozov_Argentina-1.pdf. [COBISS.SI-ID 46082093]
164. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), KERMAVNER, Cirila (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Cirila Traven Kermavner. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 16 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/cirila-traven-kermavner/. [COBISS.SI-ID 46062381]
165. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), GOGALA, Mirko (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Dr. Mirko Gogala. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 16 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/dr-mirko-gogala/. [COBISS.SI-ID 46056237]
166. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ZAKRAJŠEK, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivan Zakrajšek. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 10 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/ivan-zakrajsek/. [COBISS.SI-ID 46060077]
167. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), WEISS, Maja (oseba, ki intervjuva), MRAK DOLINAR, Jelka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jelka Mrak Dolinar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (63 min, 9 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/jelka-mrak-dolinar/. [COBISS.SI-ID 45558573]
168. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), GOGALA, Mirko (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Tominc. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (12 min, 41 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/12/joze-tominc/. [COBISS.SI-ID 46056749]
169. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), DEBELJAK, Jožejka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jožefa Katarina Debeljak Žakelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (68 min, 47 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/jozefa-katarina-debeljak-zakelj-jozejka/. [COBISS.SI-ID 46057261]
170. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), LUKANČIČ FAJFAR, Justina (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Justina Lukančič Fajfar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (73 min, 47 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/12/justina-lukancic-fajfar/. [COBISS.SI-ID 46049325]
171. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva), KOSEM CELESTINA, Mari (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Mari Kosem Celestina. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 50 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/mari-kosem-celestina/. [COBISS.SI-ID 46057517]
172. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), PIVIK, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Novak Pivik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 29 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-novak-pivik/. [COBISS.SI-ID 46060845]
173. PODBERSIČ, Renato (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Oblak Žakelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 9 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-oblak-zakelj/. [COBISS.SI-ID 46049581]
174. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), TOMAŽIČ LAVRISHA, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Tomažič Lavrisha. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (36 min, 42 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-novak-pivik/. [COBISS.SI-ID 46061357]
175. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), TOMAŽIČ LAVRISHA, Marija (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Marija Tomažič Lavrisha - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_09_23_Marija_Tomazic_Lavrisha. [COBISS.SI-ID 44290093]
176. JEVNIKAR, Ivo (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), HABJAN, Mihajla (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Mihajla Bitežnik Habjan. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (40 min, 16 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/mihajla-biteznik-habjan/. [COBISS.SI-ID 46058797]
177. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), JEVNIKAR, Ivo (oseba, ki intervjuva), HABJAN, Mihajla (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Mihajla Habjan Bitežnik - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=mihajla+habjan. [COBISS.SI-ID 44290349]
178. KERŠIČ, Marta Milena (oseba, ki intervjuva, urednik), DOLINAR, Pauline F. (intervjuvanec), KOSEM, Mira (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Paulina F. Dolinar in Mira Kosem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (59 min, 17 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/cirila-traven-kermavner/. [COBISS.SI-ID 46063661]
179. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MEJAČ ZAKRAJŠEK, Zdenka (intervjuvanec), ZAKRAJŠEK, Ivan (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Zdenka in Ivan Zakrajšek. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2018_05_20_Zdenka-Ivan_Zakrajsek.mp3. [COBISS.SI-ID 44262189]
180. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MEJAČ ZAKRAJŠEK, Zdenka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Zdenka Mejač Zakrajšek. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (26 min, 18 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/zdenka-mejac-zakrajsek/. [COBISS.SI-ID 46059053]
181. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), KERMAVNER, Cirila (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Zgodba Cirile Kermavner iz Clevelanda v ZDA. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_07_22_Cirila_Kermavner. [COBISS.SI-ID 44289837]
182. ANŽLOVAR, Janez, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Janez Anžlovar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_05_17_Janez_Anzlovar.mp3. [COBISS.SI-ID 38516781]
183. KOKALJ, Jože, LIMBEK, Breda Marija, KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Kokalj in Breda Marija Limbek : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/09/14/13-9-2015-jo-e-kokalj-in-breda-marija-limbek-n-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38946605]
184. KRANJC, Jože, LOGONDER, Tone, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jože Kranjc in Tone Logonder - Crnogrob : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/09/21/20-9-2015-jo-e-kranjc-in-tone-logonder-n-crngrob-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38947373]
185. LUKANČIČ FAJFAR, Justina, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Justina Lukančič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_03_01_Justina_Lukancic.mp3. [COBISS.SI-ID 38510637]
186. STARMAN, Majda, STARMAN, Alojz, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Majda in Alojz Starman. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_05_10_Majda_Alojz_Starman_Spittal.mp3. [COBISS.SI-ID 38511917]
187. MLAKAR, Marija, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Marija Mlakar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_01_18_Marija_Mlakar.mp3. [COBISS.SI-ID 38509101]
188. MODRIJAN, Bogomir, KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Bogomir Modrijan. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_03_18_Bogomir_Modrijan.mp3. [COBISS.SI-ID 38306605]
189. MODRIJAN, Cilka, TREVEN, Tončka, KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Cilka Modrijan in Tončka Treven. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_03_25_Modrijan_Treven.mp3. [COBISS.SI-ID 38306861]
190. GOGALA, Mirko, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Dr. Mirko Gogala. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_07_01_Mirko_Gogala.mp3. [COBISS.SI-ID 38303533]
191. STRITAR, Inka, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Inka Stritar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_07_08_Inka_Stritar.mp3. [COBISS.SI-ID 38303021]
192. TURNŠEK, Leopold, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), ČOH KLADNIK, Mateja, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Leopold Turnšek. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2014/mz_2014_06_17_Leopold_Turnsek.mp3. [COBISS.SI-ID 38303789]
193. MOHAR, Valentin, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Valentin Mohar : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2014/09/01/15-7-2014-valentin-mohar-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38227245]
194. KERŠIČ, Marta Milena (scenarist), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik, oblikovalec ščitnega ovitka), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik), ŠTUMBERGER, Barbara (urednik). Ormoški Petriček : otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 1 video DVD (ca 22 min), barve, zvok. Zbirka Dokumentarni film SCNR, 1. ISBN 978-961-92574-8-7. [COBISS.SI-ID 259282944]

Oblikovalec ščitnega ovitka

195. KERŠIČ, Marta Milena (scenarist), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik, oblikovalec ščitnega ovitka), PIŠKURIĆ, Jelka (urednik), ŠTUMBERGER, Barbara (urednik). Ormoški Petriček : otroci iz koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 1 video DVD (ca 22 min), barve, zvok. Zbirka Dokumentarni film SCNR, 1. ISBN 978-961-92574-8-7. [COBISS.SI-ID 259282944]

Fotograf

196. HANČIČ, Damjan (urednik, fotograf), DROBNIČ, Miha (urednik, fotograf). Dark side of the moon II : confrontations and reflections 20 years later : proceedings of the international conference, National Council of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Hotel Park, Bled 13-15 November 2018. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2019. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-94353-4-2. [COBISS.SI-ID 299651072]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023